Sunteți pe pagina 1din 2

Citește, cu atenție, textul și răspunde la întrebări:

Elevii împreună cu ghidul s-au oprit în fața unei table școlare foarte vechi.
— Priviți această tablă! zise ghidul. Este foarte veche, are nu mai puțin de cinci sute de
ani!
— Noi avem la școală o tablă și mai școală o tablă și mai veche, are cel puțin trei mii
de ani!
Au cunoscut-o și bunicii bunicilor noștri! spuse Sorin, cel mai glumeț elev din clasă.
— Dar ce fel de tablă este aceasta? Întrebă ghidul și mai mirat.
— Tabla înmulțirii, îi explică Sorin.
Toți au râs de gluma lui Sorin.
În muzeu, elevii au mai văzut: bănci școlare vechi, tablouri, manuale, rechizite școlare,
coji de nucă, boabe, pietricele și alte obiecte…
Era Muzeul Școlii de altădată…

№ Itemii de realizare. Punctaj


1. Unde are loc acțiunea din textul de mai sus? L
____________________________________________________________________________ 0
___________________________________________________________________________; 1
2
Despre care table se vorbește în text? 3
____________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________; 5
6
Ce-au mai văzut elevii în muzeu?

____________________________________________________________________________.

2. Selectează, din text, cuvintele cu același sens pentru cele propuse: L


1
nedumerit – ____________________; îndrumător - _____________________; 2
3
școlarii - _____________________.

3. Selectează, din text, cuvintele cu sens opus pentru cele propuse: L


0
serios – ____________________; moderne - _____________________; 1
2
în spatele - _____________________. 3

4. Scrie cel puțin trei termeni din familia lexicală a cuvântului școală. L
____________________________________________________________________________ 0
____________________________________________________________________________ 1
2
3
5. Include în enunțuri proprii următoarele ortograme: la/l-a. L
___________________________________________________________________________ 0
___________________________________________________________________________ 1
__________________________________________________________________________. 2
6. Enumeră cel puțin trei profesii ale oamenilor, care trudesc ca o carte să ajungă la tine. L
____________________________________________________________________________ 0
____________________________________________________________________________ 1
2

7. Scrie trei reguli ce trebuie respectate la citirea unei cărți. L


____________________________________________________________________________ 0
____________________________________________________________________________ 1
____________________________________________________________________________
2
____________________________________________________________________________
3
4
8. Restabilește ordinea cuvintelor în următorul proverb. L
A avea, e, să trăiască, cărți, bine, a le face, minunat, e. 0
__________________________________________________________________________ 1
__________________________________________________________________________ 2

9. Descrie, în trei-cinci enunțuri, o zi obișnuită din vacanța de vară. L


____________________________________________________________________________ 0
____________________________________________________________________________ 1
____________________________________________________________________________ 2
____________________________________________________________________________ 3
____________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________. 5
6

Pentru corectitudine: L 0 1 2 3 4 5

Fii atent la corectitudine și caligrafie.

Scor total acumulat: ______/40

S-ar putea să vă placă și