Sunteți pe pagina 1din 2

Nume...............................................

Prenume........................................... Data........................................

Clasa I A

Fișă de lucru

Se dă textul:

Oana este elevă în clasa a treia. Ea nu lipsește niciodată de la


școală. Este foarte politicoasă și sârguincioasă. Ieri, s-a întors
victorioasă de la un concurs de vioară. Colega ei i-a dat o floare de
iasomie. Amândouă erau pline de bucurie. Colegii o apreciază
pentru cele două calități: bunătatea și veselia ei.

1. Identificați cuvintele care conțin grupurile de litere: „oa”, „uă”, „ia”, „ea”, „ie”.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

* Dați exemple de alte cuvinte care să conțină grupurile de litere învățate.

2. Completați spațiile punctate cu grupurile de litere potrivite: „ea” și „ia”.

Oana ......... cartea din ghiozdan.

......... este pasionată de muzică.

Bă.....tul de la .......rmaroc vind...... vops....... verde.

.......somia a înflorit în curt......... bunicii.

3. Subliniați cu verde grupul de litere „oa” și cu albastru grupul de litere „uă”, din
următoarele cuvinte:

politicoasă amândouă

vioară sârguincioasă

două plouă

rouă victorioasă

școală vouă
4. Tăiați cu o linie forma incorectă:

eșire – ieșire poezie – poiezie

iepure – epure aer – aier

statuie – statue eram – ieram

eri – ieri gutuie – gutue

5. Scrieți cuvintele care denumesc un singur obiect:

Piețe – ................................ Viorele – .................................

Pietre – ............................... Curele – ..................................

Ploi – .................................. Porți – ......................................