Sunteți pe pagina 1din 104

e din ciclul

art d

5
P

e
Manual pentru Provocarea Adolescenţilor
ani

l e c ţ i i p e n t ru ad-
12
e s c e n ţ i , u ş o r de
ol
4
împărţit în 2

Ajutoare vizual
e şi
fo
id
e lu

Special concepute pentru cei de 11-15 ani!


c ru c
olor pe CD.

Adaptabile pentru cei de 16-18 ani!


OBSERVAŢIE
Ajutoarele vizuale în PowerPoint şi foile de lucru color în pdf pentru această serie de lecţii
pot fi comandate online de la AMEC România – www.edituraamec.ro.
Pentru a vedea lista cu birourile şi magazinele AMEC, te rugăm să vizitezi site-ul www.
teachkids.eu/ro şi să apeşi butonul „Adrese“.

provocarea
adolescentilor
,
Manual pregătit în original de Child Evangelism Fellowship® Irlanda.
Revizuit de: Philippe Mayhew, Marika Muhr şi David Crutchley
Layout: Brent Hautle
Ilustraţii: Marek Moskor

Copyright© 2005 European Child Evanghelism Fellowship*


Toate drepturile rezervate.
Materialul poate fi folosit pentru uzul personal, nonprofit şi necomercial.
Pentru detalii complete despre permisiunea de a-l folosi vizitează site-ul
www.teachkids.eu/ro

ISBN: 978-973-0-05080-6

Asociaţia Misionară pentru Educarea Copiilor


Biroul Naţional AMEC
Calea Turnişorului 90 Sibiu 550048 România
Tel/Fax: 0269-22.99.94
E-mail: amec.cef@gmail.com
Manual pentru Provocarea Adolescenţilor, DUMNEZEU SPUNE

Cuprins
Introducere 1

Dumnezeu spune: Acesta este Cuvântul Meu


Lecţia 1 • De ce să studiem Biblia? 3
Lecţia 2 • Cum să studiem Biblia? 7

Dumnezeu spune: Acestea sunt standardele Mele


Lecţia 3 • Prima şi a doua poruncă 11
Lecţia 4 • A treia şi a patra poruncă 15
Lecţia 5 • A cincea, a şasea şi a şaptea poruncă 19
Lecţia 6 • A opta, a noua şi a zecea poruncă 23

Dumnezeu spune: Hristos este soluţia


Lecţia 7 • Dumnezeirea Lui 27
Lecţia 8 • Viaţa Lui 31
Lecţia 9 • Moartea Lui 35
Lecţia 10 • Învierea Lui 39

Dumnezeu spune: Care este răspunsul tău?


Lecţia 11 • Eşti mântuit? 43
Lecţia 12 • Creşti spiritual? 47

Anexa 1 • Ajutoare vizuale 51


Anexa 2 • Foi de lucru 83
Manual pentru Provocarea Adolescenţilor, DUMNEZEU SPUNE

Introducere
juţi
Cum să a ţii să s ă fo l oseştii
n m
adolesce ce spune Manualul
Cu
o varieta e
te de litere italice
re
descope nezeu
[...] care se
Dumnezeu
metod adresează
Dum spune a
învăţătorilor.
fost produs de
Acestea oferă
Child Evangelism
metode variate care pot facilita implicarea
Fellowship® din Europa, cu scopul de a ajuta
adolescenţilor: studii de caz, interpretări de
lucrarea de Provocare a Adolescenţilor.
roluri, scenete, interviuri, grupuri de lucru,
Manualul face parte dintr-o serie de
etc.
materiale pentru cinci ani şi conţine
suficiente resurse pentru predarea a 12
Unele metode necesită mult timp pentru a
până la 24 lecţii.
fi puse în aplicare. Se recomandă împărţirea
în două a lecţiei, pentru folosirea integrală
Lecţiile au fost scrise adresându-se celor de
a metodei alese. Imaginea alăturată indică
11-15 ani, dar pot fi adaptate şi unui grup
locul unde se poate împărţi lecţia. Dacă
de 16-18 ani. Materialul împline;te nevoile
celor mântuiţi, cât şi ale celor nemântuiţi. L învăţătorul trebuie să
acopere toată lecţia într-o
Unele lecţii includ o prezentare clară a
ec ia

singură oră, va trebui să


Evangheliei, altele îi ajută pe tinerii creştini
selecteze ideile care sunt
ţ

în umblarea lor cu Dumnezeu, iar câteva


cele mai folositoare grupului
sunt o combinaţie a ambelor tipuri de lecţii.
său şi să renunţe la restul.
La începutul
Cum săi aju-
Pentru toate
ţin-
Cum să inţile,
fiecărei
lecţiile, există
em lecţii, sunt
eg ăt eşt şi
teşti spr şi mâinile pr le ajutoare vizuale
prezentate v izua
inimile lor obiective toarele de lucru sunt şi foi de lucru. Ele
foile
numerotate
clare, cu
şi inserate la
focalizare
sfârşitul manualului.
asupra a trei aspecte:
Textul lecţiei indică unde anume pot fi
folosite. Vă rugăm să luaţi în considerare
cunoaştere, sentimente, acţiuni.
faptul că sunt protejate de dreptul de
multiplicare(copyright) şi pot fi folosite doar
Este de o importanţă vitală să nu predăm
de către proprietarul manualului.
doar doctrină, ci să facem aplicaţii de fiecare
dată. Adolescenţii au nevoie de încurajare Dacă ajutoarele vizuale sunt folosite pentru
ca să pună lecţiile în practică, în viaţa lor de un grup mic, ele pot fi mărite pe hârtie sau
zi cu zi. pe carton. Pentru un grup mai mare, e mai
bine să le fotocopiaţi pe folie şi să folosiţi
Este prezentat şi un obiectiv adiţional, cere retroproiectorul. De asemenea, învăţătorul
indică modul în care cel nemântuit ar trebui are la dispoziţie şi prezentarea în format
să răspundă la ceea ce i s-a predat. PowerPoint®, pe CD.
În textul lecţiei sunt inserate notiţe cu

1
Introducere

Cum să adaugi,i
Unele ajutoare vizuale nu trebuie CD-ul conţine:
prezentate în totalitate, de la început.
Învăţătorul poate folosi bucăţi de hârtie culoare lecţieD • Toate
cu care să le acopere şi să le îndepărteze printr-un C foile de lucru
progresiv în timp ce predă lecţia. Metoda alb-negru şi
aceasta menţine atenţia. Ajutorul vizual cu color, în format
sumarul lecţiilor Adobe Acrobat®, JEPG şi ajutoarele vizuale
trebuie folosit în Microsoft® Power Point®2007.
pentru recapitularea
lecţiilor anterioare • CD-ul cuprinde o pagină de text: ATENŢIE!
şi explicarea pe care vă sfâtuim să o citiţi înainte de a-l
progresului. Din folosi.
nou, este indicat să
se arate doar câte o Dacă CD-ul e deteriorat la cumpărare, AMEC
secţiune o dată. îl va înlocui. AMEC s-a asigurat că aceste
Rezumat Foile de lucru CD-uri nu sunt virusate. Doar proprietarul
trebuie fotocopiate acestui material are dreptul de a le folosi.
şi împărţite
adolescenţilor. Sunt incluse şi câteva idei Ne rugăm ca acest material să fie o
creative: căutări de cuvinte, rebusuri, tabele, binecuvântare pentru mulţi învăţători şi
întrebări, etc. Adolescenţii le pot completa adolescenţi.
în cadrul orei sau mai târziu, acasă. Îi
va ajuta să-şi reamintească lecţiile şi să
memoreze punctele principale.

Note:
1. Powerpoint e o marcă înregistrată a corporaţiei Microsoft în S.U.A. şi/sau în alte ţări.
2. Adobe Acrobat e o marcă înregistrată a companiei Adobe Systems Incorporated în S.U.A. şi/sau în alte ţări.

2
DUMNEZEU SPUNE: Acesta este Cuvântul Meu
cţia

Le
De ce să studiem Biblia?
Obiective: Dorim ca adolescenţii: Carte se află în centrul a tot ceea ce facem
împreună. Să ne gândim de ce această Carte
să înţeleagă de ce este Biblia o carte e diferită de oricare alta şi de ce o studiem.
atât de specială – e inspirată de
Dumnezeu! Biblia e Cuvântul lui Dumnezeu
să îşi dea seama că Biblia le poate [Ajutorul vizual 1.
Biblic
Ajutorul vizual 1

schimba vieţile în mod minunat şi îi Arată ziarul şi fă


poate transforma în persoana pe care o suluri descoperite! Ales şi călăuzit: referire la diferite
mărturia unui
doreşte Dumnezeu. scriitor titluri de articole,
în timp ce parcurgi
să citească Biblia cu regularitate şi
următoarele puncte
să caute instrucţiunile lui Dumnezeu
ale lecţiei.]
pentru viaţa lor.
1. Inspiraţie
Cartea Luca este corectă! Regi şi păstoRi
să găsească în Biblie calea spre Noi descoperiri, pun sub tăcere pe scepticii scripturii
Cum poate o diversitate aşa de mare de autori să scrie aceleaşi
adevăruri pe o perioadă de 1600 ani?

mântuire. Ajutorul Biblia a fost scrisă


vizual de oameni, dar ei au cuprins:

1 fost aleşi şi conduşi


Introducere: O scenetă, într-o librărie
Cere dinainte adolescenţilor să pregătească de Dumnezeu.
o mică scenetă în două părţi, una pentru Duhul Sfânt i-a îndrumat în aşa fel încât
introducere şi cealaltă pentru concluzia cuvintele scrise de ei au fost exact ceea ce
lecţiei. Dă-le un roman, o biografie, un ghid dorea Dumnezeu. Să vedem ce scrie în 2
turistic şi câteva Biblii diferite. Petru 1:21. Biblia e inspirată de Dumnezeu
(2 Timotei 3:16). E Cuvântul lui Dumnezeu!
• Simona intră într-o librărie: Caut o carte
specială, ceva deosebit! 2. Unitate
• Vânzătorul: Uite, aici avem un roman Ca rezultat al inspiraţiei, Biblia are o unitate
excelent. Dacă îl începi, nu-l mai laşi din minunată în mesajul ei. Cele 66 de cărţi ale
mână. Bibliei au fost scrise de către 40 de oameni
diferiţi (pescari, păstori de oi, împăraţi, etc.)
• Simona: Nu, eu doresc o povestire
care au trăit în perioade diferite din istorie.
adevărată, care să mă motiveze.
Între scrierea primei cărţi şi a ultimei cărţi
• Vânzătorul: Înţeleg, am aici o biografie au trecut aproximativ 1.600 de ani. Dar,
fascinantă, care te va inspira foarte mult. pentru că au fost inspiraţi, nici unul dintre
• Simona: Nu, am nevoie de ceva care mă scriitori nu se contrazice cu un altul şi toţi au
poate ajuta să-mi găsesc drumul în viaţă. prezentat o învăţătură armonioasă.
• Vânzătorul: O, ai nevoie de un ghid turistic!
Ia-l pe aceasta şi vei fi gata pentru călătoria 3. Acurateţe
din vacanţa următoare! Cuvântul lui Dumnezeu e precis şi exact.
Acest lucru a fost confirmat de-a lungul
Simona e dezamăgită. Dar o vom întâlni anilor prin diferite descoperiri. Exemple:
din nou la sfârşitul lecţiei. Ce carte i-aţi Luca 3:1 vorbeşte despre Lisania ca fiind
recomanda voi? Este Biblia cartea aceea tetrarhul Abilenei. Timp de mulţi ani,
specială de care are ea nevoie? De ce? cercetătorii Bibliei au crezut că Luca s-a
În grupul nostru studiem Biblia. Această înşelat, deoarece era un fapt cunoscut că

3
LEC ŢIA Dumnezeu spune: Acesta este Cuvântul Meu

1
Lisania fusese conducător în Calcis, cu 50 fim că avem acces la Cuvântul personal al lui
de ani înainte de descrierea făcută de Luca. Dumnezeu!
Dar de atunci, s-a descoperit o inscripţie
L

ec ia
arheologică ce confirma că Lisania a Dacă vrei să predai lecţia în
fost tetrarhul Abilenei, lângă Damasc, două părţi, opreşte-te aici.

ţ
în perioada relatată de Luca. S-a ajuns
la concluzia că au existat doi oameni cu
numele de Lisania. Cuvântul lui Dumnezeu îţi poate
Exactitatea Bibliei poate fi văzută, de schimba viaţa
asemenea, în împlinirea profeţiilor din [Arată ajutorul vizual 2 în mod progresiv, în
Vechiul Testament. E uimitor să observăm timp ce predai a doua parte a lecţiei.]
împlinirea profeţiilor despre Domnul Isus. Biblia poate produce o schimbare reală în
viaţa ta. Studiind Cuvântul lui Dumnezeu,
Metodă: Grupuri de lucru pe tema profeţiilor vei descoperi că este:
Împarte adolescenţii în grupuri de trei sau
patru. Dă fiecărui grup o copie a Psalmului 1. Puternic
22:7-21 şi Matei 27:35-46. Cere-le să găsească Metodă: „Sabia în
legătura dintre profeţia din Vechiul Testament teacă” şi întrebări
şi relatarea din Noul Testament despre răstig- Cere adolescenţilor să
nirea Domnului Isus. Asigură-te că vei avea „scoată săbiile” (să-şi
suficient timp să foloseşti această metodă, ţină sus Bibliile). Dă-le
dacă ţi-ai planificat să predai toată lecţia o referinţă biblică, de
într-o singură oră. exemplu, Romani 1:16.
Pune-i să repete cu
4. Conservare Ajutorul
vizual
tine referinţa. Apoi dă
De-a lungul istoriei, au fost mulţi oameni comanda: „La atac!”,
care au încercat să distrugă Biblia, dar nu 2
iar ei se vor întrece să
au reuşit niciodată. Cuvântul lui Dumnezeu vadă cine va găsi mai repede versetul. Primul
e veşnic – Isaia 40:8. Ştim de asemenea care îl găseşte se ridică în picioare. Acordă
că a fost transmisă cu credincioşie de-a câteva momente, ca şi ceilalţi să îl găsească,
lungul generaţiilor. În iarna anului 1946- apoi roagă-l pe câştigător să citească versetul
1947, un păstor a făcut o mare descoperire cu voce tare. Câteva întrebări va ajuta grupul
în apropierea Mării Moarte. A găsit nişte să înţeleagă mai bine versetul. La ce se
vase pline cu suluri din papirus. Aceste referă cuvântul „Evanghelie”? Ce putere are
suluri conţineau copii antice ale Vechiului Evanghelia? Cine poate fi mântuit? [Poţi folosi
Testament. Când aceste texte au fost aceeaşi metodă şi în cazul versetelor cheie din
comparate cu versiunile recente ale Bibliei lecţie.]
pe care o avem acum, s-a descoperit că
erau foarte asemănătoare. Aceasta a fost o Biblia îţi arată că ai păcătuit şi ai încălcat
confirmare extraordinară a faptului că Biblia standardele lui Dumnezeu (Romani 3:23),
pe care o avem este de încredere. dar şi că Dumnezeu a găsit o cale de iertare
prin Isus Hristos (Romani 5:8).
Deci, de ce s-o studiezi? Răspunsul evident
este: pentru că este cu adevărat Cuvântul lui Evanghelia are putere – dacă îţi pare
Dumnezeu! Ce privilegiu să putem deschide rău că ai păcătuit şi îţi pui încrederea în
Biblia în orice moment şi să descoperim ce Hristos, poţi fi mântuit. În timp ce vei studia
vrea să ne spună Dumnezeu. Dacă ai primi Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu-Duhul
o scrisoare de la cineva foarte renumit, ai Sfânt îţi poate vorbi prin cuvintele citite
fi încântat! Cu cât mai bucuroşi ar trebui să arătându-ţi nevoia de a fi mântuit. Dacă

4
Manual pentru Provocarea Adolescenţilor, DUMNEZEU SPUNE

Dumnezeu îţi vorbeşte prin Cuvântul Lui, 4. Practic


ascultă-L. Când studiezi la şcoală înveţi multe lucruri
de care ai nevoie la examene, dar care nu
2. Profitabil te afectează în mod personal. Cuvântul lui
Pentru aceia dintre noi, care ne încredem în Dumnezeu nu este aşa! E practic şi afectează
Dumnezeu, studierea Bibliei este profitabilă, întreaga noastră viaţă. [„Sabia în teacă”
deoarece ne învăţă lucruri care ne vor fi de pentru Iacov 1:22] Ce avertisment găsim
mare folos. [„Sabia în teacă” pentru 2 Timotei în acest verset? Te poţi gândi la domenii
3:16.] În ce moduri poate fi profitabilă din viaţă în care ne este greu să punem în
pentru noi Scriptura inspirată? Alege patru practică Cuvântul lui Dumnezeu?
cuvinte cheie.
Când descoperim ceva în Cuvântul lui
• Doctrina (învăţătura) ne arată ce e bine; Dumnezeu, trebuie să căutăm să-l punem
• Mustrarea ne arată ce nu e bine; în practică. Crezi că Dumnezeu vrea să-ţi
asculţi părinţii? Atunci ascultă-i! Această
• Corecţia (îndreptarea) ne arată cum să poruncă vine din partea unui Dumnezeu
schimbăm situaţia, ca să fie bine; care te iubeşte şi ştie ce e mai bine pentru
tine. Îţi spune Dumnezeu să împărtăşeşti
• Instruirea ne învaţă cum să procedăm să
prietenilor tăi mesajul Evangheliei? E foarte
fie bine în continuare.
important să faci ce îţi spune El!
Cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să aflăm
mai multe lucruri despre ceea ce credem. 5. Productiv
Ne arată domenii din viaţa noastră în care Studierea şi împlinirea Cuvântului, va aduce
greşim. Ne ajută să îndreptăm lucrurile şi să roadă transformându-ne în oamenii pe
le păstrăm aşa. care-i doreşte Dumnezeu. [„Sabia în teacă”
pentru Marcu 4:20] Cu ce este comparat
3. Personal Cuvântul în acest verset? Dacă primeşti
În orice relaţie, învăţăm mai mult despre sămânţa, ce ar trebui să se întâmple? Despre
oameni, dacă ascultăm ce au de spus. Când ce fel de rod este vorba în acest verset?
Îi permitem lui Dumnezeu să ne vorbească
Dumnezeu aşteaptă ca noi, cei care ne
prin Cuvântul Lui, ajungem să Îl cunoaştem
încredem în El, să creştem şi ne-a spus ce
mai bine, descoperind lucruri pe care nu le
fel de „roadă” vrea să vadă în viaţa noastră
ştiam înainte. Apropiindu-ne de El prin
(Galateni 5:22). Dacă te-ai încrezut în
citirea şi împlinirea Cuvântului, El se apropie
Domnul Isus ca Mântuitor, aduce viaţa ta
de noi şi relaţia noastră este întărită
„roadă”? Asta se va întâmpla, numai dacă
(Iacov 4:8).
eşti gata să petreci timp studiind CuvântulDumnezeu poate să folosească Cuvântul lui Dumnezeu.


A ą Â B C D E F G H I Î J
A ą Â B C D E F G H I Î J
$¢µ4& '58:=,¹-
 $¢µ4& '58:=,¹-
A ą Â B C D E F G H I Î J
A ą Â L B MC N DO EP F RG SH û I T Î ĥ J U V Z
L M N
$¢µ4& O P R
$¢µ4& S û '58:=,¹-
T ĥ U V Z
'58:=,¹-
 /u235Œœ 7•<=k
A ą  B C D7•<=k
/u235Œœ E F G H I Î J

Lui, ca să ne vorbească personal. În timp ce


A ą Â L B MC N DO EP F RG SH û I T Î ĥ J U V Z
L M NCuvântul
 O P R S û '58:=,¹-
$¢µ4& T ĥ U V Z Privilegiu
$¢µ4&
Cuvântul
 '58:=,¹-
/u235Œœ 7•<=k
Privilegiu
A ą  B C D7•<=k
/u235Œœ E F G H I Î J
A ą Â&<=µ7</
L B MC N DO E P F RG SH û I T Î ĥ J U V35,=,/5:,< Z

Metodă: Foaie de lucru


L M
&<=µ7</ N O P
$¢µ4&
Cuvântul R S û T ĥ U V35,=,/5:,<
'58:=,¹- Z Privilegiu
$¢µ4&
Cuvântul
 '58:=,¹-
/u235Œœ 7•<=k
Privilegiu
A 1ą  B C D 7•<=k
/u235Œœ
Foaia de lucru E F G H I Î J
A ą Âinspirat
L B MC N DO EP F'58:=,¹-
RG SH û I T Î ĥ J U V35,=,/5:,<
întorcându-te
Z

îl citim, poate descoperim un adevăr care De ce să studiezi Biblia?


L M 
inspirat &<=µ7</
N$¢µ4&
O P R
Cuvântul S û T ĥ U V35,=,/5:,< Z
întorcându-te
Privilegiu
&<=µ7</
 $¢µ4&
Cuvântul '58:=,¹-
/u235Œœ 7•<=k
Privilegiu
/u235Œœ 7•<=k
A ą ÂA
,Œ3,5$7 L
ą CÂ DB EC FD G
,Œ3,5$7
BM
inspirat
&<=µ7</ N O P R
E HF IG ÎH JI Î ¹725&µ'<-75
S û T ĥ U V
J
Z
întorcându-te
35,=,/5:,<
¹725&µ'<-75
inspirat
L M 
&<=µ7</ N$¢µ4&
O P R
Cuvântul S û'58:=,¹- întorcându-te
T ĥ U V35,=,/5:,<
Z Privilegiu
 $¢µ4&
Cuvântul '58:=,¹-
/u235Œœ 7•<=k
Privilegiu
patruzeci

Fotocopiază Foaia
/u235Œœ 7•<=k încrezându-te
A ą ÂA
patruzeci Bą
,Œ3,5$7
inspirat
L&<=µ7</CÂ DB EC FD RG E HF IG ÎH JIU ÎV 35,=,/5:,<
J
¹725&µ'<-75
întorcându-te
încrezându-te
,Œ3,5$7
L M N
inspirat OM PN RO SP û'58:=,¹-
TS ĥû UT Vĥ ¹725&µ'<-75
Z
întorcându-te Z

ne ajută într-o situaţie specifică cu care ne


&<=µ7</
$¢µ4&Cuvântul
$¢µ4& '58:=,¹- 35,=,/5:,< Privilegiu

Cuvântul
Foloseşte  3$75<k5&,
/u235Œœ de7•<=k
simbolurile
patruzeci
/u235Œœ mai jos Privilegiu a
7•<=k
pentru descoperi cele 18 cuvinte:
¹&55kµ'<-75

3$75<k5&,
patruzeci
A ą ÂA ,Œ3,5$7
Bą CÂ DB EC FD GE HF IG ÎH
inspirat JI Î încrezându-te
¹725&µ'<-75
J
întorcându-te
¹&55kµ'<-75
încrezându-te
,Œ3,5$7 Lunitate
OM PN R
&<=µ7</
L$¢µ4&
M N
inspirat O ASP ûR ąTS ĥûÂUT B ZUCVPrivilegiu
Vĥ35,=,/5:,<
¹725&µ'<-75
întorcându-te ZD E F G H I Î J
35,=,/5:,<
A
&<=µ7</
Cuvântul
unitate ą
Cuvântul
Â
$¢µ4&
3$75<k5&, B
/u235Œœ
patruzeci
/u235Œœ
3$75<k5&,
C D
'58:=,¹- E
'58:=,¹- F
Privilegiu
7•<=k
7•<=k G
Domnul H I Î J
¹&55kµ'<-75
,Œ3,5$7 $¢µ 4 &
Domnul '58:=,¹-
încrezându-te

de lucru 1 pentru toţi


patruzeci inspirat ¹725&µ'<-75
¹&55kµ'<-75
întorcându-te
încrezându-te
L$¢µ
,Œ3,5$7
M &<=µ7</
inspirat
&<=µ7</ NL OM PN RO SP &
<,7$75
unitate
4 ûR TS '5
ĥû UT Vĥ 8 :Z =,¹-
ZU V35,=,/5:,<
¹725&µ'<-75
întorcându-te
35,=,/5:,< '2u</

confruntăm. Dumnezeu cunoaşte toate


<,7$75
Cuvântul
unitate Cuvântul
3$75<k5&, Privilegiu Privilegiu
Domnul
3$75<k5&, patruzeci
/u235Œœ
/u235Œœ 7•<=k '2u</
7•<=k ¹&55kµ'<-75
încrezându-te
Domnul ¹725&µ'<-75
,Œ3,5$7
patruzeciinspirat
,Œ3,5$7 profe�iilor L M N Oîncrezându-te P 35,=,/5:,<
¹&55kµ'<-75 R S û T ĥ U V Z
întorcându-te
L
inspirat M
profe�iilor
&<=µ7</
<,7$75
<,7$75
&<=µ7</
unitate
CuvântulCuvântul N
3$75<k5&, O P R S û
35,=,/5:,<
Privilegiu
Isus T
întorcându-te
¹725&µ'<-75
Isus
'2u</ ĥ
Privilegiu
U V Z
unitate
3$75<k5&, patruzeci /u23 '2u</
Domnul 5Œœ 7•<=k
Domnul
¹&55kµ'<-75
încrezându-te
/u
patruzeci
,Œ3,5$7 ,Œ3,5$7 235Œ
35285•,,/25
profe�iilor 7•
œîntorcându-te
¹&55kµ'<-75
¹725&µ'<-75
încrezându-te <=k

adolescenţii. O pot
inspirat inspirat
35285•,,/25 <,7$75 ,Œ<Œ
¹725&µ'<-75
întorcându-te
profe�iilor
✴✴✴✴✴✴✴
&<=µ7</
<,7$75 unitate
&<=µ7</ 35,=,/5:,<
______________________ Isus
,Œ<Œ ✴✴✴✴✴✴✴✴✴
35,=,/5:,<
'2u</ ______________________
unitate 3$75<k5&, Isus Domnul

nevoile noastre şi astfel, El este capabil să


acurate�e '2u</
profe�iilor Cuvântul Privilegiu
3$75<k5&, patruzeci
patruzeci,Œ3,5$7
35285•,,/25 Domnul ¹&55kµ'<-75
încrezându-te
acurate�e
✴✴✴✴ ascul�i
încrezându-te
¹&55kµ'<-75
✴✴✴✴
Cuvântul
,Œ3,5$7
35285•,,/25
inspirat
profe�iilor
<,7$75
inspirat
<,7$75
unitate
______________________
ascul�i ¹725&µ'<-75
¹725&µ'<-75,Œ<Œ
întorcându-te
,Œ<Œ întorcându-te
Isus
'2u</
Privilegiu
______________________
unitate $&<5$75•5
3$75<k5&, Isus
'2u</ Domnul
✴✴✴✴✴✴✴✴
3$75<k5&,
$&<5$75•5
patruzeci
acurate�e
acurate�e
patruzeci
35285•,,/25 ______________________
Domnul ✴✴✴✴✴✴✴✴
$Œ&</•,
¹&55kµ'<-75
încrezându-te ______________________
,Œ3,5$7
35285•,,/25 profe�iilor
,Œ3,5$7
<,7$75 &<=µ7</ încrezându-te
$Œ&</•,
ascul�i
ascul�i
¹&55kµ'<-75
,Œ<Œ
¹725&µ'<-75
¹725&µ'<-75
Isus
35,=,/5:,<

completa în timpul
profe�iilor
&<=µ7</
✴✴✴✴✴
<,7$75 Marea
unitate ,Œ<Œ
______________________ ✴✴✴✴
'2u</ 35,=,/5:,<
______________________
unitate 3$75<k5&,
Marea $&<5$75•5 Isus
'2u</ schimba
Domnul
3$75<k5&,
$&<5$75•5 acurate�e Domnul $Œ&</•,

ne vorbească personal şi să ne conducă prin


patruzecipatruzeci
acurate�e 35285•,,/25
profe�iilor schimba¹&55kµ'<-75
ascul�i
încrezându-te
¹&55kµ'<-75
$Œ&</•, încrezându-te
✴✴✴✴✴✴✴✴✴
35285•,,/25 u$55$ inspirat
<,7$75
profe�iilor ascul�i ✴✴✴✴✴
______________________
,Œ<Œ
,Œ<Œ
Isus întorcându-te
______________________
<,7$75
inspirat
u$55$
unitate Marea
unitate
$&<5$75•5 Isus '2u</
Œ&=,u4$ întorcându-te
Marea
3$75<k5&, acurate�e '2u</ schimba
Domnul
✴✴✴✴✴
$&<5$75•5
acurate�e
3$75<k5&,
35285•,,/25 Œ&=,u4$
Domnul
schimba
______________________ ✴✴✴
$Œ&</•,
¹&55kµ'<-75
$Œ&</•, ascul�i
¹&55kµ'<-75 ______________________
35285•,,/25
profe�iilor Conservat
profe�iilor ascul�i ,Œ<Œ
Conservat u$55$
<,7$75
Marea ,Œ3,5$7 ,Œ<Œ persoan�
Isus
✴✴✴✴✴✴
<,7$75 Isus ✴✴✴✴✴✴ ¹725&µ'<-75

programului sau mai


u$55$
unitate
Marea unitate
$&<5$75•5 ______________________ Œ&=,u4$
persoan�'2u</
schimba ______________________
,Œ3,5$7
$&<5$75•5
acurate�e
acurate�e
&2Œ55=$7
35285•,,/25
'2u</
Œ&=,u4$
Domnul
schimba Domnul
$Œ&</•,
ascul�i ¹725&µ'<-75

Cuvântul Lui. [„Sabia în teacă” pentru Psalmul


35285•,,/25
✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴
&2Œ55=$7 Conservat
profe�iilor $Œ&</•,
ascul�i
______________________ ✴✴✴✴✴✴✴✴
355Œ2$¢
,Œ<Œ ______________________
profe�iilor
Conservat
<,7$75 u$55$
Marea
<,7$75 ,Œ<Œ
355Œ2$¢ persoan�
Isus
u$55$ $&<5$75•5
Marea acurate�e
$&<5$75•5 patruzeci Isus
'2u</
Œ&=,u4$
Œ&=,u4$
persoan�'2u</
schimba
$Œ&</•, încrezându-te
patruzeci
acurate�e
Acum
35285•,,/25
&2Œ55=$7
profe�iilor
&2Œ55=$7
potriveşte
Conservat cuvintele găsite$Œ&</•,
35285•,,/25 schimba
în textul
ascul�i ascul�i
următor, apoiîncrezându-te
355Œ2$¢ descifrează cele
Conservat profe�iilor
u$55$
Marea ,Œ<Œ
355Œ2$¢
Isus
,Œ<Œ
persoan�
cinci
u$55$
Marea idei principale
$&<5$75•5 studiate în lecţia din
persoan� Isus
Œ&=,u4$
această
schimba săptămână:

târziu, acasă. Îi va ajuta


$&<5$75•5
acurate�e acurate�e
&2Œ55=$7 3$75<k5&, Œ&=,u4$
schimba $Œ&</•,
lui Dumnezeu. Duhul Sfânt¹&55kµ'<-75
$Œ&</•,
3$75<k5&,
35285•,,/25
&2Œ55=$7
Ar trebui Conservat
35285•,,/25
să studiem Biblia fiindcă e chiarascul�i ascul�i
355Œ2$¢ a

119:105.] Conform acestui verset, ce face


Conservat u$55$ ,Œ<Œ persoan�
,Œ<Œ
u$55$
Marea Marea
$&<5$75•5
355Œ2$¢
persoan�
Œ&=,u4$
Œ&=,u4$
schimba
¹&55kµ'<-75
__________
$&<5$75•5 autorii, astfel încât au scris exact
schimba ce a vrut Dumnezeu. Deşi mai mult de
Conservat unitate
acurate�eacurate�e
&2Œ55=$7 $Œ&</•, $Œ&</•,
ascul�i ascul�i
355Œ2$¢
&2Œ55=$7
unitate
Conservat
__________
u$55$ u$55$
Marea oameni au fost implicaţi Œ&=,u4$ 355Œ2$¢ persoan�
în scrierea
persoan� ei, Biblia are o Domnul
minunată.
Marea
$&<5$75•5 $&<5$75•5 schimba
Œ&=,u4$
schimba Domnul

să recapituleze lecţia şi
&2Œ55=$7
Descoperirile şi împlinirea $Œ&</•,
arată că Biblia
$Œ&</•, are . Manuscrisele
u$55$ <,7$75 355Œ2$¢
&2Œ55=$7
Conservat Conservat 355Œ2$¢
persoan� '2u</

Cuvântul? Luminează Dumnezeu întreaga


de<,7$75
u$55$
Marea
la _____
Marea Moartă indică faptul că Biblia persoan�
Œ&=,u4$ s-aŒ&=,u4$ în mod minunat.
&2Œ55=$7&2Œ55=$7 schimba schimba '2u</
Conservat Conservat profe�iilor 355Œ2$¢ 355Œ2$¢
u$55$ u$55$ persoan� persoan�
accprti Isus
profe�iilor
Cuvântul lui Dumnezeu e:
Œ&=,u4$ Œ&=,u4$
iperncut Isus

să memoreze punctele Foaie


&2Œ55=$7 &2Œ55=$7
Conservat Conservat __________ 355Œ2$¢ 355Œ2$¢ _____ __________
__________
_____ _____ 35285•,,/25 persoan� persoan�

cărare a vieţii noastre sau ne conduce pas


_____
35285•,,/25
&2Œ55=$7
&2Œ55=$7
,Œ<Œ
snorapel
355Œ2$¢ ,Œ<Œ
bprtaoilfib 355Œ2$¢ ioprcvdut
acurate�e_________________________ _
ascul�i
________________________

de lucru
acurate�e
_________________________

principale.
ascul�i

cu pas? Cum întăreşte acest lucru relaţia


$&<5$75•5
Ce
$&<5$75•5 e să ai Cuvântul lui Dumnezeu! Ai ascultat tu de mesajul acestuia, $Œ&</•,
de la păcatele tale şi în ? Dacă$Œ&</•,
ai făcut aceste lucruri,
Marea

1
Marea
nu va trebui doar să citeşti Biblia, ci şi s-o schimba
. În timp ce vei face acest lucru, Dumnezeu va
pe careschimba

noastră cu El?
viaţa ta şi te va transforma în acea o doreşte.
u$55$
u$55$ Œ&=,u4$
Œ&=,u4$
Conservat
Conservat persoan�
persoan�
&2Œ55=$7
&2Œ55=$7 355Œ2$¢
355Œ2$¢

5
LEC ŢIA
Dumnezeu spune: Acesta este Cuvântul Meu

1
Concluzie: A doua parte a scenetei Nu-i extraordinar să ştim că avem Cuvântul
• Simona: „Nu, nu, nu am nevoie de un ghid lui Dumnezeu la dispoziţia noastră tot
turistic, nici de o biografie sau un roman. timpul? Ce rol are Cuvântul lui Dumnezeu
Am impresia că nici eu nu ştiu ce caut!” în viaţa ta? Ai descoperit calea mântuirii pe
• Un alt client din librărie: „Îmi permiteţi? care o revelează Biblia şi ţi-ai pus încrederea
Am auzit, fără să vreau, conversaţia în Domnul Isus Hristos? Dacă da, asigură-te
d-voastră. Eu personal citesc o carte care că în fiecare zi, pui deoparte un timp ca să
îmi face bine şi mă ajută să găsesc direcţia studiezi Cuvântul preţios al lui Dumnezeu.
în viaţă. Aţi citit vreodată Biblia?” Numai atunci poţi spera să creşti şi să
fii genul de persoană pe care o doreşte
• Simona pare interesată: Recunosc că nu Dumnezeu.
am citit Biblia niciodată, deşi am auzit
multe lucruri despre ea.”
• Vânzătorul: „Poftiţi aici, vă rog. Avem
multe Biblii ... iar unele sunt la ofertă
specială!”

RĂSPUNSURI LA
FOAIA DE LUCRU 1

Puzzle cu simboluri: întorcându-te, asculţi,


inspirat, unitate, privilegiu, Isus, persoană, profeţiilor,
conservat, Cuvântul, încrezându-te, Domnul,
patruzeci, Marea, schimba, acurateţe.
Completaţi în spaţiile goale 1: Cuvântul,
inspirat, patruzeci, unitate, profeţiilor, acurateţe,
Marea, conservat.
Refaceţi cuvintele: puternic, practic, profitabil,
personal, productiv.
Completaţi în spaţiile goale 2: Privilegiu,
întorcându-te, încrezându-te, Domnul, Isus, asculţi,
schimba, persoană.

6
cţia

2
DUMNEZEU SPUNE: Acesta este Cuvântul Meu

Le
Cum să studiem Biblia?
Obiective: Dorim ca adolescenţii: Biblia nu e o carte obişnuită, e Cuvântul lui
Dumnezeu. Dacă nu înţelegi o carte de la
să înţeleagă că Biblia trebuie
şcoală, poate te gândeşti: „Ce bine ar fi dacă
interpretată cu atenţie.
l-aş cunoaşte pe autorul cărţii ca să mi-o
să îşi dea seama că Duhul Sfânt îi dă explice.” Dacă te-ai încrezut în Dumnezeu, ai
putere unui copil al lui Dumnezeu să un avantaj extraordinar când citeşti Biblia:
înţeleagă adevărurile biblice. Autorul este chiar acolo, cu tine!
să se familiarizeze cu câteva unelte de Dumnezeu Duhul Sfânt, care a inspirat
studiu importante şi să le folosească la cuvintele Scripturii, te va ajuta să o înţelegi
timpul lor zilnic de părtăşie. (Ioan 15:26 şi 16:13). Duhul Sfânt are rolul
să Îl accepte pe Dumnezeu în viaţa de a te face să înţelegi Scriptura, iar acest rol
lor. Numai atunci vor experimenta e vital în viaţa unui copil al lui Dumnezeu
iluminarea Duhului Sfânt şi vor (1 Corinteni 2:10-12). Te poţi baza pe
beneficia din plin de învăţătura Bibliei. ajutorul lui Dumnezeu. Ascultă ce vrea să-ţi
spună El. Dă-I voie să te înveţe în timp ce
Introducere: Sparge o nucă studiezi. Chiar dacă pasajul ţi-e cunoscut, fii
Roagă trei voluntari să vină în faţă. Fiecare întotdeauna gata să înveţi ceva nou din el.
dintre ei încearcă să spargă o nucă. Primul
trebuie să se descurce cu o şurubelniţă, al 2. Alege
doilea cu un cuţit neascuţit, iar al treilea cu Alege un pasaj sau o carte din
un spărgător de nuci. Nu-i aşa că merge mult Biblie pe care să o studiezi şi fă
mai bine cu spărgătorul de nuci? Nu-i nimic acest lucru în mod sistematic.
mai frustrant decât să nu ai unealta potrivită Dacă nu ai studiat în felul
pentru a face o anumită lucrare! La fel este şi acesta până acum, îţi
cu studierea Biblia. sugerez să începi cu
Evanghelia după
În lecţia anterioară, am spus că Biblia Luca. Mai târziu, ai
e Cuvântul lui Dumnezeu şi poate să putea folosi un plan de studiu pe un an şi să
ne schimbe vieţile. Vă mai amintiţi cele foloseşti notiţe pentru timpul de părtăşie.
cinci cuvinte care începeau cu litera „p”, [Arată grupului un asemnea plan şi notiţe
folosite ca să descrie Biblia? [Lasă-i pe ei să corespunzătoare pentru cei de 11-15 ani.]
recapituleze.]
Metodă: Împărtăşeşte experienţa
Avem multe motive să studiem Bibia, dar
Poţi să-i abordezi pe unii membri ai
cum să studiem? Avem nevoie de metoda
grupului înainte de ora de studiu şi să-i
corectă şi de uneltele potrivite. Iată ce poţi
rogi să împărtăşească cu ceilalţi ce carte
să faci. [Arată ajutoarele vizuale
din Biblie au citit de curând şi ce le-a plăcut
3 şi 4 în mod progresiv.]
cel mai mult din ea. Ar putea fi o mare
1. Roagă-te încurajare pentru adolescenţii care încă nu
Mai întâi de toate, ar trebui au un timp de părtăşie zilnic.
să te rogi şi să-I ceri ajutor
lui Dumnezeu. Adu-ţi
aminte întotdeauna că

7
LEC ŢIA Dumnezeu spune: Acesta este Cuvântul Meu

2
3. Citeşte dificile cum ar fi: neprihănire, sfinţire. Dacă
Nu încerca să citeşti prea mult ai acces la un dicţionar biblic [arată-le un
deodată. E mai bine să studiezi dicţionar biblic], caută semnificaţia lor sau
cu atenţie câteva versete, cere unui creştin mai în vârstă să te ajute.
decât să parcurgi în
Caută imagini verbale. De exemplu, în
grabă un pasaj lung.
Ioan 6:35 Isus a spus că El e „Pâinea Vieţii”.
Ia în considerare
Când dăm de astfel de cuvinte figurative,
contextul pasajului. Cu
trebuie să ne întrebăm ce a vrut să spună
alte cuvinte, află ce s-a
autorul cu adevărat.
întâmplat înainte şi după. Nu lua părţi sau
versete de unele singure, deoarece pot fi 5. Pune întrebări
folosite pentru a afirma ceva foarte diferit Pune-ţi câteva întrebări
de înţelesul lor. De exemplu, conform în timp ce studiezi:
Psalmului 14:1 „nu este Dumnezeu!” Dar
dacă privim întregul verset, vedem că • Ce mă învaţă acest pasaj
acestea sunt cuvintele „nebunului”. Studiază despre Dumnezeu? Poate
Cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna în fi ceva despre Dumnezeu-
context. Tatăl, Fiul sau Duhul
Sfânt. Fă o listă cu tot ce
4. Examinează descoperi.
Priveşte mai îndeaproape
ce spune pasajul. Sunt aici • Ce mă învaţă acest
câteva unelte care te vor pasaj despre om?
ajuta să examinezi un Poate vei citi ceva
text. [Această secţiune e despre un păcat
foarte detaliată. Dacă (neascultarea de
consideri că nu sunt Dumnezeu) sau poate
gata să descopere toate vei găsi un exemplu de
uneltele, omite unele din ele şi revin-o asupra urmat.
lor altă dată.] • Sunt şi alte pasaje care m-ar putea ajuta
Desparte versetele în secţiuni mici să-l înţeleg mai bine pe acesta? Unele Biblii
– în mod special atunci când te confrunţi au şi trimiteri sub versete şi poţi căuta
cu un text lung sau complicat. Pentru a face textele indicate.
aceasta, caută repetiţiile aceluiaşi cuvânt Punându-ţi întrebări ca acestea, vei reuşi să
sau expresie, sau cuvinte de legătură cum ar înţelegi sensul pasajului şi vei fi pregătit să
fi: dar, şi, etc. aplici învăţătura în viaţa ta.
Ioan 1:1 e un exemplu bun. „La început era Foloseşte cărţi de studiu ca ajutor. Poţi găsi
Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, un comentariu biblic bun despre cartea
şi Cuvântul era Dumnezeu.” Examinează pe care o studiezi. [Arată-le un exemplar.]
fiecare parte în mod separat. Ioan vorbeşte Aceste resurse te vor ajuta să înţelegi ce
despre Isus care este „Cuvântul” şi ne învaţă spune Biblia – dar fii foarte atent, nu lăsa
trei adevăruri importante despre El. niciodată ca alte cărţi să-i ia locul!
Nu te lăsa descurajat de cuvinte
neobişnuite! Nu contează ce materie
studiezi – biologie, matematică, informatică,
etc. – va trebui să înveţi cuvinte de
specialitate. În Biblie vei întâlni cuvinte

8
Manual pentru Provocarea Adolescenţilor, DUMNEZEU SPUNE

6. Aplică FOAIE DE LUCRU 2


În final trebuie să te gândeşti
ce vrea Dumnezeu să faci. În RĂSPUNSURI
lecţia anterioară, am vorbit
deja de importanţa punerii
în practică a lucrurilor citite
Răspunsuri pentru Luca 5:1-11
în Biblie. Fii gata să asculţi • Contextul pasajului: Înainte: Isus predică în Galileea. După: El
orice îţi spune Dumnezeu vindecă un lepros, iartă şi vindecă un paralitic.
prin Cuvântul Lui. Nu te poţi • Cuvinte dificile sau figurative: „Vei fi pescar de oameni”
aştepta ca El să te înveţe - vei predica Evanghelia oamenilor şi îi vei aduce la Hristos.
lucruri noi, dacă nu faci ceea • Ce ne învaţă acest pasaj despre Dumnezeu? Isus a pre-
ce ţi-a spus deja. dicat Cuvântul lui Dumnezeu (1). El e Stăpânul (5). El are autoritate asupra
naturii (4-6). El e Sfânt; El e Domnul (8).
• Ce ne învaţă acest pasaj despre om? Are nevoie să
audă Cuvântul lui Dumnezeu (1). Trebuie să facă tot ce îi porunceşte
Dacă vrei să predai această Dumnezeu, chiar şi când nu înţelege (5). Omul e păcătos şi are nevoie de
L lecţie în două părţi, opreşte-te Domnul (8). Trebuie să fie pescar de oameni (10). Trebuie să Îl urmeze pe
aici. Începe întâlnirea de Isus, cum au făcut ucenicii (11).
ec ia

data viitoare cu o scurtă • Mai sunt şi alte pasaje care m-ar ajuta să-l înţeleg
ţ

recapitulare. Apoi foloseşte mai bine pe acesta? Matei 4:18-20, Marcu 1:16-20 – alte
următoarea metodă relatări despre chemarea ucenicilor să devină pescari de oameni. Ioan
pentru a da adolescenţilor 21:1-14 – Isus a făcut o minune asemănătoare după învierea Lui, iar
oportunitatea să încerce ucenicii L-au recunoscut.
câteva „unelte” de studiu. • Dumnezeu doreşte ca eu să: Lasă adolescenţii să com-
pleteze singuri aici.
Metodă: Studiu în grup
Împarte adolescenţii Răspunsuri pentru Ioan 10:7-15
în grupuri mici • Contextul pasajului: Înainte: Isus redă vederea unui orb şi
pentru studiul predică despre adevărata vedere. După: El dă mai multe învăţături
unui pasaj biblic. despre păstor, iar evreii vor să-L omoare cu pietre.
Înmânează Foaia • Cuvinte dificile sau figurative: „Eu sunt Uşa” – Isus spune
de lucru 2 tuturor că El este calea spre mântuire; „Eu sunt Păstorul cel bun” – Isus are grijă
participanţilor. de cei ce se încred în El; „Hoţ”, „Lup” – imagini ale lui Satan care caută să
Asigură-te că în distrugă vieţi.
fiecare grup este • Ce ne învaţă acest pasaj despre Dumnezeu? Isus
Foaie
un lider capabil. este calea spre mântuire (7, 9). El a venit ca să avem viaţă din belşug
de lucru
2 Liderul ar trebui (10). El păzeşte şi Se îngrijeşte de cei ce Îl urmează, îi cunoaşte personal
să primească (13-15).
dinainte foaia cu răspunsurile (poţi fotocopia • Ce ne învaţă acest pasaj despre om? Cine se încrede
răspunsurile) şi să fie bine pregătit. El sau în Hristos, este mântuit şi are o viaţă abundentă (9-10). Trebuie să
ea va conduce adolescenţii, ajutându-i să ne păzim de Satan, cel care vrea să ne distrugă vieţile (10, 12-13).
„sape” în pasaj şi să-şi completeze foile de Credincioşii pot avea o relaţie personală cu Isus (14).
lucru. Poţi hotărî la care din pasaje să lucreze • Mai sunt şi alte pasaje care m-ar ajuta să-l înţeleg
adolescenţii – Luca 5:1-11 pentru începători mai bine pe acesta? Psalmul 23 – vorbeşte despre grija
sau Ioan 10:7-15 pentru cei experimentaţi. păstorului pentru oile lui; Matei 18:12-14; Luca 15: 3-7 – pilda cu oaia
rătăcită.
• Dumnezeu doreşte ca eu: Lasă adolescenţii să completeze
singuri aici.

9
LEC ŢIA
Dumnezeu spune: Acesta este Cuvântul Meu

2
Metodă: „Caută cuvinte” Concluzie
Fotocopiază foaia Încercând
de lucru 3 pentru să studiem
toţi adolescenţii. Pot Biblia
cauta cuvintele în singuri
timpul programului, acasă, s-ar
sau acasă. Îi va ajuta putea să
să recapituleze lecţia Ajutorul ne simţim
şi să memoreze vizual descurajaţi
punctele principale. 5
uneori.
Foaie [Arată ajutorul vizual 5.] Pare o sarcină mult
de lucru prea mare pentru omuleţul din această
3
imagine. Dar observaţi că lumina străluceşte
asupra lui, făcându-i umbra mai mare decât
cea a Bibliei. Această imagine ilustrează
RĂSPUNSURI LA faptul că având lumina lui Dumnezeu, vom
FOAIA DE LUCRU 3 fi capabili să facem faţă provocării. Dacă eşti
copilul lui Dumnezeu, aminteşte-ţi că Duhul
Completează Lui cel Sfânt lucrează în tine şi te ajută să
E T A C I L P M O C E I J
în spaţiile go- înţelegi Cuvântul.
R S R O A G A T E H L E T
ale: roagă-te; Duhului S I I C H K L T J I A X N
Nu încerca să desfaci o nucă folosind o şuru-
M S Z M U R E I A U B A A
Sfânt; alege; sistem- belniţă sau un cuţit. Foloseşte spărgătorul
A T E O P L G B S E R M F
atic; citeşte; context; K E B C K A E N A T E I S de nuci. Cu ajutorul lui Dumnezeu, foloseş-
examinează; împarte; O M N S I X R G P S V N I te metodele sugerate în această lecţie. În-
complicate; cuvinte; W A N V S R E T Q E I E U cearcă aceste unelte de studiu în zilele ce
dicţionar; imagini E T X E T N O C E T N A L
vor urma. În Psalmul 119:103-104, psalmis-
Y I N T R E B A R I I Z U
verbale; întrebări; tul mărturiseşte cât de dulce era Cuvântul
R C H E T N I V U C G A H
Dumnezeu; om; G D I C T I O N A R A T U pentru cerul gurii lui, cât de mult iubea
pasaje; aplică, orice. D W I H R U E Z E N M U D acest Cuvânt, şi cât de tare i-a influenţat
A P L I C A P R I C I S T viaţa. Dacă eşti copilul lui Dumnezeu, aceste
cuvinte ar trebui să reflecte şi atitudinea ta.
Iubeşti Cuvântul? Îl vei studia?

10
cţia

3
DUMNEZEU SPUNE: Acestea sunt standardele Mele

Le
Prima şi a doua poruncă
Obiective: Am dori ca adolescenţii: Cu mulţi ani mai târziu, Domnul Isus a
fost întrebat care dintre aceste legi ale lui
să înţeleagă că Dumnezeu trebuie să Dumnezeu era cea mai importantă. El a
fie pe primul loc în viaţa lor; răspuns printr-un rezumat al Celor Zece
să îşi dea seama că prietenii, sportul, Porunci: trebuie să-L iubim pe Dumnezeu şi
banii, etc., pot fi idoli periculoşi; pe aproapele nostru (Matei 22:37-39). Acest
rezumat împarte Cele Zece Porunci în două:
să se asigure că şi-au stabilit bine
datoria noastră faţă de Dumnezeu şi datoria
priorităţile şi că nimic nu intervine
noastră faţă de oameni.
între ei şi Dumnezeu;
să se pocăiască de păcate şi să-I dea lui Să citim Exod 20:1-17. În acest timp,
Dumnezeu primul loc în viaţă. încercaţi să număraţi câte porunci vorbesc
despre datoria noastră faţă de Dumnezeu şi
câte despre datoria noastră faţă de oameni.
Introducere: Explică ajutorul vizual [Poate e necesar să le spui că versetele 4-6
Arată ajutorul vizual sunt considerate ca fiind o singură poruncă.]
6 la începutul lecţiei şi
pune câteva întrebări În următoarele săptămâni vom studia Cele
pentru a-i ajuta să-şi Zece Porunci. În acest timp vom descoperi
reconstruiască în că rămân la fel de relevante pentru noi
minte cadrul istoric în astăzi, cum au fost şi cu 3.500 de ani în
care au fost date cele urmă. Dumnezeu ne spune şi azi: „Acestea
Zece Porunci. sunt standardele Mele.”

Ajutorul • Cine este personajul Prima Poruncă


vizual biblic din imagine? „Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine”
6 (Exod 20:3).
• Unde merge?
• Ce are în mână? Egiptul, ţara pe care Israelul tocmai o părăsise,
era o ţară în care oamenii se închinau multor
• De ce erau atât de importante aceste table?
zei. De aceea Dumnezeu le arată clar israeli-
• Când s-a întâmplat acest eveniment? ţilor că trebuie să se închine doar Lui.

Cele Zece Porunci – Exod 20:1-17 [Arată ajutorul vizual 7.] El le-a cerut primul
Poporul ales al lui Dumnezeu, Israel, a fost loc în viaţă. Nimeni
eliberat din sclavia Egiptului. Israeliţii îşi şi nimic nu trebuia
croiau drumul prin deşert către ţara pe să-I ia locul. Prima
care Dumnezeu le-o promisese, o ţară în poruncă le spunea
care aveau să se stabilească şi să devină o clar israeliţilor că
naţiune de drept. În acest moment crucial al cel mai important
istoriei lor, Dumnezeu le-a descoperit legile lucru din viaţă
după care poporul Său trebuia să trăiască. era relaţia lor cu
Aceste legi ne sunt cunoscute azi sub Dumnezeu. Totuşi,
Aj utor ul astăzi oamenii se
numele de Cele Zece Porunci.
vizual închină idolilor,
7 în loc să-I dea lui

11
LEC ŢIA Dumnezeu spune: Acestea sunt standardele Mele

3
Dumnezeu locul care I se cuvine. I-am rugat că, dacă te încrezi în Dumnezeu, El îţi va cere
pe şase dintre voi să interpreteze rolul unor să renunţi la unele lucruri pe care le faci sau
astfel de oameni. la locurile pe care le frecventezi acum. Poate
că nu eşti gata să Îi dai lui Dumnezeu primul
loc în viaţa ta, pentru că simţi că sunt prea
Metodă: Domnul şi Doamna (prima parte) multe lucruri la care ar trebui să renunţi.
Şase adolescenţi [cu care ai vorbit mai
dinainte] vor veni în faţă. Fiecare are un Dar ascultă ce a spus Domnul Isus în Marcu
nume scris pe un ecuson. Dl Stadion, Dra 8:36. La ce îţi vor folosi toate aceste lucruri,
Companie, Dl Internet, Dra Modă, Dl Muzică dacă îţi vei pierde sufletul? Am încălcat
Reggae şi Dra Portofel. Îi vei intervieva prima poruncă. Nu Îl iubim pe Dumnezeu şi
folosind următoarele întrebări: nu trăim cum ar trebui. Nu Îi dăm Lui primul
loc în viaţă. Toţi am păcătuit şi suntem
1. Care este cea mai mare pasiune a vieţii tale? (Dl lipsiţi de slava lui Dumnezeu (Romani 3:23).
Stadion: „Fotbalul!”; Dra Companie: Dar Dumnezeu a creat posibilitatea ca să
„Prietenii!”, etc.). fim iertaţi, trimiţându-L pe Domnul Isus
2. Care este primul lucru la care te gândeşti în fiecare să moară la Calvar (Evrei 9:22). Cerându-I
dimineaţă? (Dl Stadion: „Mă întreb ce meci iertare pentru păcatele tale şi încrezându-te
va fi astăzi la televizor.”; Dra Companie: în Domnul Isus, vei avea pace cu Dumnezeu.
„Citesc mesajele de pe telefonul meu Nu numai că vei avea o relaţie corectă cu
mobil.”, etc.). El şi vei fi pregătit pentru eternitate, dar vei
descoperi adevărata bucurie şi sensul în
3. Care este cea mai mare dezamăgire pentru tine?
această viaţă (Ioan 10:10).
(Dl Stadion: „Când pierde echipa mea
favorită; Dra Companie: „Când nu am Oricare ar fi lucrul care te reţine, nu merită
prieten”, etc.). primul loc. Scapă de acele lucruri care
intervin între tine şi Dumnezeu şi dă-I Lui
4. Este ceva ce ţi-ai dori foarte mult să cumperi? (Dl
primul loc în viaţă.
Stadion: „Un bilet la Cupa Mondială!”; Dra
Companie: „Un calculator nou cu care să
pot trimite e-mailuri”, etc.)
Metodă: Domnul şi Doamna (partea a doua)
Întoarce-te la cele cinci întrebări folosite în
5. Care este scopul tău suprem? (Dl Stadion: interviu. Întreabă-i cum consideră ei că ar
„Să devin un jucător de fotbal.”; Dra trebui să răspundă la aceste întrebări cineva
Companie: „Să am mulţi prieteni şi să care se încrede în Dumnezeu. Lasă-i
locuiesc cu ei”, etc.) să dea câteva sugestii înainte să citeşti
Dacă microfonul s-ar îndrepta spre tine, cum următoarele răspunsuri:
ai răspunde acestor întrebări? Ce se află pe 1. „Îl iubesc pe Isus mai presus de orice.
primul loc în viaţa ta? Fotbalul, prietenii, Sunt multe alte lucruri care mă încântă,
etc., nu sunt lucruri rele prin definiţie, dar Domnul Isus e pe primul loc.”
dar trebuie aşezate la locul lor. Trebuie să
2. „Îmi citesc Biblia şi mă rog în fiecare
înţelegi că lucrul pe care îl consideri cel mai
dimineaţă. Nu este uşor, dar e cel mai
important îţi afectează alegerile, scopurile,
bun mod de a-mi începe ziua.”
felul în care îţi cheltuieşti banii, etc. Asigură-te
că Dumnezeu e pe primul loc în viaţa ta. 3. „Sunt neascultător de Dumnezeu. Când
Dumnezeu te-a creat ca să-L iubeşti şi să se întâmplă lucrul acesta, ştiu că pot să Îi
trăieşti pentru El. cer iertare şi El mă iartă.”
Poate că nu L-ai pus pe Dumnezeu pe 4. „Mi-ar plăcea să îmi cumpăr o bicicletă
această poziţie cheie până acum. Poate că nouă. M-aş duce cu ea la şcoală şi la
ţi-e teamă că, declarându-ţi încrederea în grupul de tineri, cu prietenii mei.”
Dumnezeu îţi vei pierde prietenii. Poate ştii

12
Manual pentru Provocarea Adolescenţilor, DUMNEZEU SPUNE

5. „Am multe scopuri în viaţă, dar cel mai o imagine falsă despre El. A face sau a
mare din ele e să Îl slujesc pe Dumnezeu te închina oricărei imagini înseamnă a-L
şi să fiu tot mai asemănător cu El.” dezonora pe Dumnezeu.
Dacă eşti un copil al lui Dumnezeu, cere-I Pentru a ne închina corect lui Dumnezeu,
să te ajute să asculţi în continuare de prima trebuie să avem o imagine adevărată
poruncă. Dacă ai luat deja decizia să trăieşti despre cum este El. Din nefericire, sunt
pentru Dumnezeu, este viaţa ta predată în mulţi oameni care au o înţelegere inexactă
întregime Lui? a caracterului lui Dumnezeu. Ce fel de
Şi noi, cei care ne-am încrezut în Dumnezeu, imagine au ei în minte? A unui bunic
putem permite câteodată posesiunilor, bătrân? A lui Moş Crăciun? Pentru mulţi,
hobby-urilor, banilor sau prietenilor să Dumnezeu e un personaj slab, neajutorat.
intervină între noi şi El. Lucruri care nu sunt Pentru alţii, El este doar un Dumnezeu al
păcătoase în ele însele, pot deveni păcat dragostei care nu ne va pedepsi niciodată,
dacă le lăsăm să ia locul care Îi aparţine lui indiferent ce am face. Toţi suntem în
Dumnezeu. Trebuie să ne amintim că relaţia pericolul de a avea o înţelegere incompletă
noastră cu Dumnezeu e cel mai important a lui Dumnezeu, creându-ne o imagine
lucru în viaţă. Nu trebuie să permitem nici greşită despre El. De aceea, nu ne închinăm
unui lucru să Îi ia locul. Lui cum ar trebui.
Dumnezeu doreşte închinare în adevăr
L Dacă vrei să predai lecţia în
(Ioan 4:23). De aceea e atât de important să
două părţi, opreşte-te aici.
ec ia

Predarea celei de a doua porunci studiem Biblia ca să descoperim mai mult


e mai scurtă, dar poţi să extinzi caracterul Lui şi să-L cunoaştem mai bine.
ţ

metoda folosită în a doua parte. Dumnezeu Se revelează prin Cuvântul Său.

Metodă: Grupuri de lucru pe tema:


A doua poruncă „Dumnezeul căruia ne închinăm”
„Să nu-ţi faci chip cioplit” (Exod 20:4a).
Împarte adolescenţii în grupuri de câte trei
În noua ţară, israeliţii sau patru şi dă-le câte o copie a următoarelor
urmau să fie înconju- versete. Le vor căuta în Biblie, apoi vor scrie în
raţi de popoare care propriile lor cuvinte ce au descoperit despre
îşi ciopleau în lemn Dumnezeu. Dacă ai predat lecţia în două
sau în piatră chipu- părţi, extinde lista versetelor.
rile zeilor, dar israeli-
ţilor le era interzis Dumnezeul căruia ne închinăm ...
să facă acest lucru. 1. (Psalmul 103:19).
Ajutorul Dumnezeu le-a
interzis să folosească 2. (Ieremia 32:17).
vizual
8 idoli pentru a I se 3. (Romani 1:18).
închina. Închinarea
4. (Romani 6:23b).
la idoli se practică şi în ziua de azi. [Arată
ajutorul vizual 8.] Răspunsuri: e în controlul tuturor lucrurilor;
poate face totul; se mânie împotriva
De ce a interzis Dumnezeu acest lucru? păcatului; oferă iertare prin Isus Hristos.
Pentru că El este un Dumnezeu veşnic,
atotputernic şi măreţ. Nici un chip, oricât Când grupurile au terminat, cere-le să
de extraordinar ar fi, nu ar putea reflecta împărtăşească ce au descoperit. Această
cu adevărat cine este El. Mai mult, ar reda metodă ar putea conduce şi la un timp de

13
LEC ŢIA
Dumnezeu spune: Acestea sunt standardele Mele

3
închinare în care adolescenţii să se roage
conform acestor versete. RĂSPUNSURI LA
FOAIA DE LUCRU 4
Metodă: Rebus
Fotocopiază foaia
de lucru 4 pentru 2
Z
toţi adolescenţii. 6
D R A G O S T E
16
R

O pot completa C
7
A P R O A P
4
E L E

în timpul programu-
8 1
C H I P E B X

lui, sau mai târziu, 3


O I O
5
P I A T R A D P
acasă. Îi va ajuta să U
14
P A
12
C A T U I R E
recapituleze lecţia 10
I
13
N C H I N A R E R L I
Foaie şi să memoreze U C E M

de lucru punctele principale.


11
P R I E T E N
9
I D U

4 E I L

R N

Concluzie 15
T T

Dumnezeu a dat aceste porunci nu I S R A E L A

numai lui Moise şi poporului Israel. Ni


le-a dat şi nouă. Prima şi a doua poruncă
ne cercetează. Ele stabilesc un standard
înalt pentru relaţia noastră cu Dumnezeu.
Trebuie să-I dăm Lui primul loc în viaţă şi să
Îl cinstim prin închinarea noastră.
Să recunoaştem acest adevăr: nu Îl iubim
cum ar trebui. Am încălcat Legea Lui. Dar
ştim, de asemenea, că Dumnezeu a găsit o
modalitate de iertare prin Isus Hristos.
Nu te poţi ridica niciodată la standardele Lui
prin propriile tale eforturi dar, dacă îţi ceri
iertare pentru păcate şi te încrezi în Domnul
Isus, poţi fi împăcat cu Dumnezeu. Nu
continua să mergi pe calea ta greşită. Vino la
Domnul Isus astăzi!

14
DUMNEZEU SPUNE: Acestea sunt standardele Mele
cţia

Le
A treia și a patra poruncă
Obiective: Dorim ca adolescenţii: la prima secţiune a celor Zece Porunci. Am
văzut că trebuie să Îi dăm lui Dumnezeu
să înţeleagă că Numele lui Dumnezeu primul loc în viaţă şi să ne închinăm Lui
trebuie respectat şi că duminica trebuie în mod corespunzător. Următoarele două
să fie o zi de odihnă şi de închinare. porunci ne învaţă cum putem să-I fim
să îşi dea seama că aceste două porunci plăcuţi, printr-o vorbire şi o folosire corectă a
sunt nesocotite în societatea de azi timpului.
– ei trebuie să fie atenţi să nu urmeze
mulţimea! A treia poruncă
„Să nu iei în deşert numele Domnului,
să fie foarte atenţi cum vorbesc şi să
Dumnezeului tău” (Exodul 20:7).
folosească corect timpul în ziua de
odihnă. În vremea Vechiului şi Noului Testament,
poporul evreu avea un respect extraordinar
să îşi recunoască incapacitatea de a se
faţă de Numele lui Dumnezeu. Scribii, a căror
supune pe deplin Legii lui Dumnezeu şi
slujbă era să facă manuscrisele Scripturii,
să se pocăiască de păcatele lor.
foloseau de fiecare dată o „peniţă” nouă
când scriau numele lui Dumnezeu – atât de
Introducere: Cum să fii pe plac mare era respectul lor pentru El. Să tratezi cu
Să presupunem că ai dori să faci ceva special, uşurinţă numele Lui era o ofensă serioasă.
pentru a-i fi pe plac tatălui tău. Ce anume
Cât de mult s-au
ai face? Ai aici câteva sugestii. Spune-mi
schimbat lucrurile
care dintre ele ţi s-ar potrivi. [S-ar putea să
de atunci! [Arată
fie nevoie să adaptezi această introducere
ajutorul vizual 9.] În
conform situaţiilor familiale ale adolescenţilor
ziua de azi, Numele
din grupul tău. Ei pot să se gândească şi cum ar
lui Isus Hristos este
putea face ceva pe placul mamei sau unchiului
deseori folosit ca o
lor.]
înjurătură. E aproape
• Dăruieşte-i un buchet de flori! Ajutorul imposibil să vizio-
viz ua l nezi un program de
• Spală-i maşina!
9 televiziune fără să
• Zugrăveşte-i camera de studiu! auzi numele lui Dumnezeu folosit greşit.
• Foloseşte-i cardul de credit pentru a Chiar şi copiii şi tinerii încalcă porunca a treia
comanda o pizza! cu regularitate „luând în deşert numele Lui”.
• Cumpără-i un ziar! Ai grijă întotdeauna să nu te faci şi tu vinovat
• Ieşi cu el la o plimbare cu bicicleta! de folosirea Numelui lui Dumnezeu în mod
greşit. Dacă eşti într-o situaţie la şcoală, în
• Spune-i că îl iubeşti! care cei din clasa ta batjocoresc Numele
• Ai alte sugestii? Domnului în mod constant, este foarte uşor
să faci şi tu la fel. Ai grijă ce spui! Aminteşte-ţi
În această lecţie dorim să ne gândim cum
că Dumnezeu a spus foarte clar că va pedepsi
să fim pe placul lui Dumnezeu. La ultima
păcatul celor care iau în deşert Numele Lui
noastră întâlnire am început să ne gândim
(Exod 20:7b).

15
LEC ŢIA Dumnezeu spune: Acestea sunt standardele Mele

4
Metodă: Degetele sus! prin care ai putea necinsti Numele Lui? Când
Prezintă adolescenţilor o situaţie dificilă: te-ai încrezut în El, ai luat asupra ta Numele
„Daniel e mântuit. El stă de vorbă cu un grup Domnului Isus. Afirmi că aparţii Lui. Oare
de prieteni la şcoală şi unul dintre ei înjură, viaţa ta se ridică la nivelul a ceea ce afirmi că
folosind Numele lui Dumnezeu. Ce l-aţi sfătui eşti (2 Timotei 2:19)? Trebuie să ne amintim
pe Daniel să facă?” întotdeauna că purtarea oamenilor reflectă
numele dumnezeului lor. Văd ceilalţi că
Citeşte următoarele sugestii, pe rând, şi
trăieşti într-un mod plăcut lui Dumnezeu?
cere adolescenţilor să îndrepte degetul
Dacă nu, s-ar putea să fii vinovat de
mare în sus, dacă sugestia e bună, în
necinstirea Numelui lui Dumnezeu.
jos dacă nu este bună şi – dacă nu sunt
Aminteşte-ţi avertismentul: oricine-I va lua
siguri – într-o parte.
Numele în deşert, va fi vinovat înaintea Lui!
În timp ce foloseşti această metodă,
fă şi tu câteva comentarii, dând unele
L
Dacă vrei să predai lecţia în

ec ia
sfaturi şi accentuând cât de important
este să lupţi pentru Domnul, chiar dacă e dificil două părţi, opreşte-te aici.

ţ
(la sugestia 4 şi 8).
1. „Nu-ţi crea probleme. Ignoră-i.”
2. „Aşteaptă să vezi dacă face la fel şi a doua
A patra poruncă
„Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o
oară.”
sfinţeşti” (Exodul 20:8).
3. „Roagă-te pentru prietenul tău ca el să-şi
dea seama că a greşit.” Dumnezeu a creat universul în şase zile, iar
în a şaptea S-a odihnit. În a patra poruncă,
4. „Spune ceva care să Îl cinstească pe Dumnezeu ne reaminteşte acest lucru şi
Dumnezeu şi să-l ajute pe prietenul tău.” ne porunceşte să „sfinţim” ziua de odihnă.
5. „Ce-ar fi să-i scrii o scrisoare prietenului Cuvântul „sfinţit” înseamnă „diferit” sau „pus
tău?” deoparte”. Ziua specială a lui Dumnezeu
trebuie să fie diferită de celelalte zile ale
6. „Aşteaptă să fii singur cu el, apoi explică-i ce
săptămânii.
a greşit.”
7. „Vorbeşte cu autoritate şi fă referire la cele În Noul Testament descoperim că, după
Zece Porunci!” Învierea Domnului Isus în prima zi a săptă-
mânii, creştinii au început să păstreze prima
8. „Spune-i cu blândeţe că Numele lui zi, ca deosebită de celelalte, în loc de a şaptea
Dumnezeu nu trebuie folosit aşa.” zi. Această zi specială a devenit cunoscută ca
Oricare dintre noi se poate confrunta cu „Ziua Domnului” (Apocalipsa 1:10).
o astfel de situaţie. Dacă eşti copilul lui Deşi pentru noi, copiii Lui, ziua s-a schimbat
Dumnezeu, cum vei reacţiona? Vei ignora ce din sâmbătă în
s-a spus, prefăcându-te probabil că nu ai auzit? duminică, principiul
Sau vei avea curajul să vorbeşti, făcându-i rămâne acelaşi – o zi
conştienţi că Numele lui Dumnezeu e preţios din săptămână să fie
pentru tine şi că nu trebuie folosit aşa? Un „sfinţită” sau „diferită”
cuvânt liniştit din partea unui creştin îi poate de celelalte. Cum ar
face pe oameni să se gândească la ce spun. trebui să facem ziua
Să nu-ţi fie ruşine să aperi Numele Lui! de duminică diferită
Cei mai mulţi copii ai lui Dumnezeu nu ar de celelalte? [Arată
Ajutorul
folosi niciodată Numele Lui ca înjurătură. vizual ajutorul vizual 10.]
Dar te-ai gândit vreodată că mai este o cale 10

16
Manual pentru Provocarea Adolescenţilor, DUMNEZEU SPUNE

Ar trebui să fie: Concluzie


O zi de odihnă Poruncile trei şi patru ne învaţă că dragostea
Căutaţi Marcu 2:27. De ce a făcut Dumnezeu noastră pentru Dumnezeu va fi dovedită prin
ziua de Sabat? El a făcut-o pentru noi, pentru felul în care arătăm reverenţă faţă de Numele
binele nostru. El ştie cum funcţionează trupu- Lui şi „sfinţim” ziua Lui. Corespunde viaţa ta
rile noastre (Psalmul 103:14). S-a dovedit că standardelor Lui? E mulţumit Dumnezeu de
procentul de 1 zi de odihnă la 6 zile de felul în care asculţi tu de aceste porunci?
muncă e ideal pentru corpul uman.
Metodă: Joc de recapitulare
Este duminica o zi de odihnă pentru tine? Ca Ideea 1: Vei avea nevoie de o „minge” mare
să te poţi odihni duminica, poate va fi nevoie confecţionată din hârtie mototolită şi un
să îţi planifici mai bine programul în timpul coş de hârtii. Împarte clasa în două echipe şi
săptămânii – de exemplu, să-ţi faci temele pune-le întrebări în mod alternativ. Acordă
în celelalte zile, aşa încât să te poţi odihni 100 de puncte pentru fiecare răspuns corect.
în Ziua Domnului. În acesta mod poţi să Persoana care răspunde la întrebare are în
„sfinţeşti” ziua de odihnă. continuare posibilitatea să câştige puncte. Ţine
coşul de hârtii în faţa ta. Cel care a răspuns
O zi de închinare aruncă mingea de la o distanţă de aprox. 3
Având o zi pe săptămână, liberă de presiunea m, câştigând încă 10 puncte dacă mingea
muncii sau a studiului, ne dă oportunitatea să nimereşte în coş. Apoi ţine coşul pe cap, pentru
ne închinăm lui Dumnezeu. Citiţi Evrei 10:25. a doua încercare, care valorează 20 de puncte.
Ce nu ar trebui să neglijăm? Să ne adunăm În cele din urmă, ţine coşul în spatele tău şi
împreună. Profită de această oportunitate în apleacă-te în faţă puţin, pentru a treia încercare
fiecare duminică şi du-te la biserică. Păstrând care valorează 30 de puncte.
duminica liberă, fără să mai facem alte lucruri,
avem timp să studiem Biblia sau să citim cărţi
creştine bune. E important să avem timp să ne
gândim la tot ce a făcut Domnul pentru noi şi
să-L lăudăm pentru bunătatea Lui faţă de noi.
Este duminica o zi în care te închini lui
Dumnezeu? Sau ai permis să devină la fel
ca oricare zi, atât de ocupată cu alte lucruri,
încât ai puţin timp pentru El? Aminteşte-ţi,
când Dumnezeu a spus că trebuie să „sfinţim”
ziua de Sabat, nu ne-a dat doar o sugestie
– El ne-a dat o poruncă!

Metodă: Studiu de caz despre Eric Liddell


Împarte adolescenţii
în grupuri de patru
sau cinci persoane. Ideea 2: Vei avea nevoie de două farfurii din
Dă fiecărui grup o plastic, câteva paie pentru băut şi boabe de
foaie de lucru (nr. 5) şi mazăre. Pune întrebări celor două echipe, în
spune-le să citească, mod alternativ, acordând 50 de puncte pentru
apoi să discute fiecare răspuns corect. Persoana care răspunde
împreună întrebările. corect are 30 de secunde să mute boabele de
[O altă posibilitate ar mazăre dintr-o farfurie în alta, folosindu-se
Foaie
de lucru
fi să vizionaţi împreu- de un pai. Mai acordă câte un punct, pentru
5 nă filmul Care de Foc.] fiecare bob de mazăre transferat.

17
LEC ŢIA Dumnezeu spune: Acestea sunt standardele Mele

4
Întrebări:
1. În ce capitol din Exod sunt scrise cele Zece 5. Ce înseamnă cuvântul „sfânt”? („Diferit” sau
Porunci? (Capitolul 20.) „pus deoparte”.)
2. Cum ar trebui să reacţioneze copiii lui 6. De ce ţin creştinii ziua de odihnă în prima zi
Dumnezeu când aud că Numele Lui este din săptămână şi nu a şaptea? (E ziua în care a
necinstit? (Să discute cu cei în cauză, cu privire la înviat Domnul Isus.)
felul în care folosesc Numele lui Dumnezeu.) 7. Cum ai putea să-ţi planifici programul
3. În afară de înjurături, cum mai poate fi luat săptămânal astfel încât să te odihneşti în
Numele lui Dumnezeu în deşert? (Afirmând că Ziua Domnului? (Să îţi faci temele, etc. în alte
eşti copilul lui Dumnezeu şi trăind într-un mod care-L zile.)
necinsteşte.) 8. Pe lângă odihnă, ce mai trebuie să facem în
4. Ce exemplu ne-a dat Dumnezeu despre felul Ziua Domnului? (Să ne închinăm Lui.)
în care trebuie să folosim ziua de odihnă? (El
S-a odihnit după ce a creat lumea în 6 zile.)

18
DUMNEZEU SPUNE: Acestea sunt standardele Mele
cţia
A cincea, a şasea şi
5

Le
a şaptea poruncă
Obiective: Dorim ca adolescenţii: 8. persoana cu care te cerţi aproape în
fiecare zi?
să înţeleagă ce atitudine doreşte
9. persoana pe care ai fi gata să o urmezi
Dumnezeu să aibă ei faţă de părinţi,
oriunde?
faţă de cei din jur şi faţă de cei de sex
opus. 10. persoana care te iubeşte fără nici o
condiţie?
să îşi dea seama că au nevoie nu doar
să vegheze asupra comportamentului Dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, trebuie
lor, dar să-şi păstreze şi mintea curată, să Îl iubim (primele patru porunci). Dar
fără gânduri de mânie, răzbunare, dragostea noastră pentru Dumnezeu
dorinţe păcătoase, etc. trebuie să influenţeze felul în care îi tratăm
pe alţii. În timp ce vom studia a cincea, a
să aibă o atitudine plină de iubire şi
şasea şi a şaptea poruncă, haideţi să Îi cerem
respect, să-şi păzească minţile şi să
Domnului să ne cerceteze cu privire la
respingă orice gând rău.
atitudinea noastră faţă de cei din jur.
să admită că nu se supun poruncilor
lui Dumnezeu şi au nevoie să-I ceară
Domnului Isus iertarea şi sfinţirea
A cincea poruncă
„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta”
minţii şi atitudinii.
(Exod 20:12).

Introducere: Alege zece persoane „A cinsti” înseamnă a socoti mai presus, a


Tu ai relaţii cu aşa de mulţi oameni: arăta respect, a trata ca pe ceva preţios – la
părinţi, fraţi, surori, alţi membri din familie, fel cum face şi băieţelul din imagine. [Arată
învăţători, antrenori de sport, prieteni, ajutorul vizual 11.]
vecini, membri din biserică, şoferi de Părinţii tăi sunt
autobuz, etc. Ce listă! valoroşi pentru
[Următorul text ar trebui să fie scris pe tine. Gândeşte-te
un poster sau pe o folie de retroproiector. la tot au făcut şi
Citeşte cele 10 puncte pe rând şi roagă-i pe fac pentru tine. Ei
adolescenţi să se gândească pe cine ar alege.] muncesc din greu ca
să-ţi asigure hrană,
Dintre toţi aceşti oameni, care este...
Ajutorul haine, o locuinţă. Îţi
1. persoana care te cunoaşte cel mai bine? vizual dau chiar şi lucruri
2. persoana care ţi-ar plăcea să dispară din 11 de care nu ai nevoie,
viaţa ta? dar care îţi plac.
3. persoana căreia ţi se pare greu să i te supui?
Gândeşte-te la ultima surpriză sau ultimul
4. persoana de care te simţi cel mai apropiat? cadou de ziua de naştere pe care ţi l-au
5. persoana care uită de fiecare dată când e dăruit. Ei te avertizează de multe pericole şi
ziua ta? te îndrumă când ai de luat o decizie. Părinţii
6. persoana cu care nu ai merge niciodată sunt un mare dar al lui Dumnezeu pentru
în vacanţă? tine!
7. persoana de la care ai cere ajutor?

19
LEC ŢIA Dumnezeu spune: Acestea sunt standardele Mele

5
Poate ai tendinţa să uiţi toate acestea, când Găseşte trei voluntari (poţi include un lider)
ai neînţelegeri cu ei. Câteodată, ei îţi interzic care să dorească să facă parte din scenetă.
să faci ce alţi tineri au voie să facă. Ei nu Doi dintre ei vor avea rolul părinţilor (care
înţeleg întotdeauna ce e important pentru nu sunt convinşi că copilul lor ar trebui să
tine. Opinia lor în materie de coafură, haine rămână peste noapte în acel loc, dar acceptă
şi muzică e adesea diferită de a ta. Anumite să discute). Al treilea voluntar va încerca să
decizii pe care le iau, ţi se par nedrepte. pună în practică porunca a cincea în situaţia
Plângerile tale pot fi justificate. E adevărat dată. Metoda va ajuta grupul să se gândească
că părinţii nu sunt perfecţi, dar încearcă să la moduri corecte de comunicare cu părinţii
fie cât mai buni. Nu uita tot ce fac ei pentru şi îi va pregăti să accepte respectuos decizia
tine. Sunt valoroşi! luată sau instrucţiunile, oricare ar fi acestea.
Dumnezeu vrea să-i cinsteşti. Poţi face asta
L Dacă vrei să predai lecţia

ec ia
ascultând de ei, fiind amabil cu ei şi vorbind în două părţi, vei avea
respectuos despre ei. Gândeşte-te cum posibilitatea să acorzi mai

ţ
vorbeşti despre ei atunci când eşti cu alţii. mult timp acestei scenete şi
să foloseşti cu succes metoda
Când nu eşti de acord cu ce spun părinţii dată. Poate că va fi interesant
tăi, vorbeşte-le respectuos. Le poţi explica să interpretaţi situaţia de mai multe ori, cu
ce simţi. Ascultă cu atenţie punctele lor de „actori” diferiţi. După fiecare interpretare,
vedere. Apoi, respectă orice decizie pe care discutaţi cu grupul ce ar putea fi îmbunătăţit.
o iau. Poate că ai tutori sau părinţi cu care Porunca a şasea şi a şaptea vor fi studiate
locuieşti doar o parte din timp – Dumnezeu data viitoare.
doreşte să îi cinsteşti şi pe aceştia.
De exemplu, părinţii tăi stabilesc o oră la
Metodă: Discuţie în grup
Împarte adolescenţii în grupuri de câte cinci
care să fii acasă seara şi ora aceasta e mult
sau şase persoane, fiecare grup având un lider.
mai devreme decât cea a prietenilor tăi. Ca
Vor discuta împreună porunca a şasea şi a
să îi „cinsteşti”, cum ar trebui să reacţionezi?
şaptea în lumina învăţăturilor lui Isus.
Poţi să vorbeşti cu ei despre asta, dar în final
trebuie să accepţi decizia lor. Nu te plânge Înmânează dinainte fiecărui lider foaia cu
prietenilor despre părinţii tăi. Vino acasă întrebări şi răspunsuri, ca ei să vină bine
la ora stabilită de ei. Dacă din cauza unei pregătiţi. Dă-le
circumstanţe neprevăzute vei întârzia, dă-le câte un exemplar
un telefon pentru a explica situaţia. Oamenii al ajutorului vizual
care îşi cinstesc părinţii sunt oameni plăcuţi 12 şi 13 şi suficiente
lui Dumnezeu şi primesc promisiunea că vor copii ale foii de lucru
fi binecuvântaţi (Efeseni 6: 1-3). 6 pentru adolescenţii
din grupul lor. Alocă
Metodă: Interpretare de roluri 20 de minute pentru
Pentru a ajuta adolescenţii să pună în practică discuţie, apoi fiecare
porunca a cincea, regizează o mică scenetă. grup dă un „raport”
Foaie
„Imaginează-ţi că eşti invitat la o petrecere pe scurt. lucru
de
specială. Cei mai mulţi dintre prietenii tăi vor 6
fi acolo şi au de gând să rămână peste noapte
împreună. Nu vrei să pierzi o astfel de ocazie!
Ştii că părinţilor tăi nu le va surâde ideea să
dormi acolo, dar te hotărăşti să mergi şi să
vorbeşti cu ei despre asta.”

20
Manual pentru Provocarea Adolescenţilor, DUMNEZEU SPUNE

A şasea poruncă A şaptea poruncă


„Să nu ucizi.” Exod 20:13 „Să nu preacurveşti” (să nu comiţi adulter)
[Arată mijocul vizual 12] (Exod 20:14).
1. De ce mulţi oameni [Arată ajutorul vizual 13]
nu dau atenţie acestei 1. Poate crezi că acest
porunci? cuvânt - „adulter” - se aplică
Deoarece nu se văd doar oamenilor mai în
capabili să facă aşa vârstă, doar celor căsătoriţi.
ceva. Privesc aceasta Cum fac cuvintele Domnului
ca pe o faptă făcută Isus din Matei 5:27-28 ca
de terorişti sau această poruncă să se aplice
Ajutorul
vizual psihopaţi. Ajutorul tuturor?
12 vizual Din nou, Domnul
2. Citeşte Matei 5:21-24. 13
Cum schimbă cuvintele Domnului Isus modul nostru de Isus ne focalizează
înţelegere al acestei porunci? atenţia pe gânduri, nu doar pe fapte. Poftele
şi adulterul sunt în mod egal condamnabile în
Isus vorbeşte despre mânie şi cuvintele pline ochii lui Dumnezeu.
de amărăciune ca fiind egale cu uciderea
– în ambele cazuri Legea lui Dumnezeu e 2. Isus spune că a pofti este greşit. Ce poţi face ca să eviţi
încălcată. Ne îndeamnă să ne gândim la astfel de gânduri?
motivaţiile noastre. Deşi nu mergem până la Când eşti ispitit, cere-I lui Dumnezeu să te
crimă, nu avem oare în inimă gânduri de ură ajute să-ţi concentrezi gândurile asupra altor
faţă de ceilalţi? Dacă da, atunci noi suntem lucruri. Alege cu grijă cărţile, revistele, filmele,
vinovaţi de încălcarea Legii lui Dumnezeu. muzica şi programele TV. Îţi umplu mintea de
3. Prietenii tăi sunt mânioşi pe un băiat din clasă – din gânduri rele? Dacă da, evită-le.
cauza comportamentului lui, toată clasa are de suferit. Ei În schimb, concentrează-te asupra lucrurilor
caută acum o cale de răzbunare. Ce ar trebui să faci? care te vor ajuta să-I fii pe plac lui Dumnezeu
(Filipeni 4:8).
Evită ispita de a te implica în planul lor de
răzbunare şi de a folosi cuvinte de ură, chiar 3. Cum ar trebui să reacţioneze copiii lui Dumnezu faţă de
dacă crezi că sunt justificate. Arată prin opinia larg răspândită, conform căreia nu e ceva rău să
purtarea şi atitudinea ta că vezi lucrurile practici sexul în afara căsătoriei?
diferit. Dacă e posibil, încurajează-ţi colegii să Copiii lui Dumnezeu trebuie să se opună
nu se răzbune. Roagă-te pentru acea situaţie şi acestei opinii. Cuvântul lui Dumnezeu spune
caută ajutorul lui Dumnezeu ca să acţionezi în clar că planul Lui cu privire la sex se aplică
modul în care El ar fi mulţumit. doar în cazul căsătoriei. Cuvântul grecesc
„fornication” se referă la o relaţie sexuală între
un bărbat şi o femeie care nu sunt căsătoriţi
(adulterul e un exemplu). În Noul Testament e
menţionat de mai multe ori (de exemplu, în 1
Tesaloniceni 4:3-5) ca un lucru de care trebuie
să ne ferim.

21
LEC ŢIA Dumnezeu spune: Acestea sunt standardele Mele

5
Metodă: Joc de recapitulare Concluzie
Fotocopiază foaia Eşti hotărât să îţi cinsteşti părinţii în zilele
Foaia de lucru 7

Poruncile a cincea, a
şasea şi a şaptea
1
2
1.
2.
Sunt zece în Exod 20
Un alt cuvânt pentru uciderea interzisă în
de lucru 7 pentru care vor urma? Gândeşte-te ce ai putea
toţi adolescenţii. face, să le arăţi cât de preţioşi sunt ei pentru
3 Exod 20:13
4 3. Cine trebuie să-şi cinstească părinţii?
5 4. Primul părinte menţionat în a cincea
6 poruncă

O pot completa în
5. Ce trebuie să faci în relaţia ta cu părinţii?

tine. Îţi vei analiza mintea, respingând orice


7
8 6. A câta poruncă interzice crima?
9 7. Aproape toate poruncile încep cu acest
- cuvânt
8. Ce facem când călcăm poruncile lui Dum-

timpul programului,
10

gânduri rele împotriva altora?


11 nezeu?
9. Carte în care se găsesc cele Zece Porunci?
12 10. Să faci ceea ce ţi se spune?
13 11. Câte porunci sunt ?

sau mai târziu,


12. Ce trebuie să păzim ca să nu păcătuim?
14
13. Prin ce mai putem păcatui?
14. A câta poruncă spune să nu pofteşti?

Gândindu-te la aceste porunci, îţi dai


15
16
15. În care capitol din Exod sunt cele zece
porunci?

acasă. Îi va ajuta să
17
16. La ce este interzis să te închini?
18
17. Cum să nu mărturiseşti?
19

seama că numai Dumnezeu te poate ajuta


18. Ce să faci cu ziua de odihnă?
19. A zecea poruncă te învaţă să nu faci acest

recapituleze lecţia
lucru

să le împlineşti? Dar dacă ţi-ai mărturisit


Foaie şi să memoreze
neascultarea şi I-ai dat controlul asupra vieţii
de lucru punctele principale.
7
Poruncile nu pot să te mântuiască. Ce ar trebui să faci? tale, poţi să te bazezi pe El. Dumnezeu te va
ajuta să îi iubeşti şi să îi respecţi pe oamenii
cu care te vei întâlni în zilele următoare.
RĂSPUNSURI LA
FOAIA DE LUCRU 7
Completează spaţiile goale orizontal: porunci,
omor, copiii, tatăl, cinsteşti, şasea, să, păcătuim, Exodul, asculţi,
zece, gânduri, fapte, şaptea, douăzeci, chip, strâmb, sfinţeşti,
pofteşti.
Completează spaţiile goale de la baza paginii:
(cu cuvintele obţinute pe verticală) pocăieşte-te de păcate.

22
DUMNEZEU SPUNE: Acestea sunt standardele Mele
cţia
A opta, a nouă şi
6

Le
a zecea poruncă
Obiective: Dorim ca adolescenţii: să Îl iubim mai mult pe El şi pe cei din jurul
nostru. Până acum am studiat şapte din
să înţeleagă implicaţiile acestor trei aceste Zece Porunci. Poţi să le enumeri?
porunci despre furt, minciună şi poftire Acum vom studia ultimele trei porunci.
(ex. nu trebuie să nu furăm numai
posesiuni, dar nici reputaţia, timpul A opta poruncă
cuiva, etc.). „Să nu furi.” (Exod
să îşi dea seama că numai Dumnezeu 20:15)
poate să îi ajute să împlinească aceste
[Arată ajutorul vizual
porunci.
14.] Este cea mai
să înveţe să fie oneşti, să spună adevărul scurtă poruncă
şi să fie mulţumiţi. din cele zece. E
să se pocăiască de păcatele lor şi să-şi foarte simplă şi
Ajutorul directă – poporul
pună încrederea în Singurul care poate
vizual lui Dumnezeu nu
să-i salveze de păcat. 14
are voie să fure!
Introducere: Testul cu zarul Evident, porunca aceasta ne interzice să
Confecţionează furăm posesiuni sau lucruri. Trebuie să fim
zaruri şi înmânează cinstiţi cu ceea ce aparţine altora. Este clar
câte unul fiecărui că e greşit să iei bani din portofelul cuiva,
adolescent la sau să furi o ciocolată dintr-un magazin.
începutul lecţiei.
Poţi face fotocopii Bineînţeles, nu doar cei ce s-au încrezut în
după foaia de lucru Dumnezeu respectă acest standard. Chiar
8 pe carton, apoi şi oamenii care nu au timp de Dumnezeu,
Foaie acceptă principiul că e greşit să luăm
de lucru decupează zarul,
îndoaie pe liniile ceea ce nu ne aparţine. Dar mulţi oameni
8
punctate şi lipeşte. tolerează un mod mai subtil de furt. Sunt
alte lucruri care nu ar trebui furate, după
Vei accepta să dai un mic test? În zilele cum vom vedea în sceneta următoare.
ce vor urma, examinează-ţi cu grijă viaţa.
Când nu vei asculta de una din poruncile Metodă: Scenetă: „Găsit vinovat!”
lui Dumnezeu, pune zarul aşa încât să O scenetă poate să-i ajute pe adolescenţi
se vadă numărul 1, undeva în camera ta. să înţeleagă mai bine implicaţiile acestei
Când se va întâmpla din nou să calci una porunci. Patru oameni sunt aduşi la tribunal
din porunci, întoarce-l aşa încât să se vadă sub acuzaţia de furt. Dar ei cred că sunt
numărul 2, şi aşa mai departe. Urmăreşte în nevinovaţi! Judecătorul îi va ajuta să
ce zi a săptămânii ai ajuns la numărul 6. [În înţeleagă cum au furat de la alţii.
concluzie vei arăta adolescenţilor cum acest • Judecătorul: Luaţi loc, vă rog. Cazul
zar se poate transforma în cruce.] numărul 1. Doamna A, sunteţi acuzată
În timp ce studiem Cele Zece Porunci, dorim că aţi furat de la vecina dumneavoastră.
să ne examinăm viaţa, să înţelegem ce Recunoaşteţi faptele?
doreşte Dumnezeu de la noi, şi cum putem • Doamna A: Onorată instanţă, nu înţeleg.

23
LEC ŢIA Dumnezeu spune: Acestea sunt standardele Mele

6
Nu am luat nimic de la vecina mea! [Arată ajutorul vizual
• Judecătorul: Conform martorilor existenţi, 15.] Ce crezi că se
i-aţi furat reputaţia, dezvăluind ceva întâmplă în această
important din trecutul dânsei. Recunoaşteţi imagine? Spunând
faptele sau nu? o minciună,
• Doamna A: Ei, am spus câtorva prieteni încălcăm a noua
ce a făcut, dar nu era chiar aşa de poruncă şi nu facem
confidenţial, nu? voia lui Dumnezeu,
Ajutorul care doreşte ca
• Judecătorul: Era. Eşti vinovată. Va trebui
vizual poporul Lui să
să plăteşti despăgubire 100 de euro. Cazul
15 spună adevărul
următor!
(Proverbe 12:17).
Personajele B, C şi D vor fi aduse în instanţă.
Dar nu doar minciunile „pure” sunt interzise
B a furat timpul angajatorului său plecând
de Dumnezeu, ci şi jumătăţile de adevăr,
deseori mai repede de la servici. C a furat de
care dau o impresie falsă, sau lipsa de
la o companie care produce muzică, copiind
atitudine în cazul în care auzim pe cineva
CD-uri pentru prietenii lui. D a furat de la stat
povestind ceva ce ştim că nu e adevărat.
nedeclarându-şi tot venitul pentru a plăti
Dumnezeu pretinde adevărul complet, în
un impozit mai mic. S-ar putea ca această
orice domeniu al vieţii noastre (Psalmul
scenetă să ridice multe întrebări din partea
51:6).
adolescenţilor. Fă-ţi timp să discuţi cu ei
despre aceste feluri diferite de a fura. Metodă: Iluzie optică
Când furăm, nu păcătuim doar împotriva Taie cele două fâşii de
aproapelui nostru, ci şi împotriva lui hârtie de pe ajutorul
Dumnezeu (Psalmul 51:4). E posibil să vizual 16 – „Minciuni
furăm şi direct de la Dumnezeu, atunci când albe” şi „Minciuni
nu-I dăm ce e de drept al Lui. Cuvântul lui negre”. Ai grijă
Ajut or ul să tai fâşia cu
Dumnezeu ne spune că o zecime din tot
vizual „Minciuni albe” pe
venitul nostru Îi aparţine (Maleahi 3:8-
16 interiorul marginii. Iluzia e
10). Aceasta nu se aplică doar celor care
sunt angajaţi cu normă întreagă. Se aplică mult mai eficientă fără margine. Arată
şi la banii de buzunar pe care îi primeşti cele două fâşii adolescenţilor ţinând fâşia
sau la plata pentru un serviciu cu normă „Minciuni albe” deasupra fâşiei „Minciuni
redusă. Eşti vinovat de furt împotriva lui negre” şi întreabă-i: care dintre ele e mai
Dumnezeu? mică? Cea cu „Minciuni albe” pare mai mică.
Dar, suprapunând cele două fâşii, descoperim
A noua poruncă că au exact aceleaşi dimensiuni!
„Să nu mărturiseşti strâmb împotriva Câteodată încercăm să găsim scuze pentru
aproapelui tău.” (Exod 20:16) minciunile pe care le spunem. Vorbim de
„minciuni albe” şi susţinem că nu prea
Dumnezeu nu minte niciodată (Tit 1:2). contează. Dar nu aşa gândeşte Dumnezeu.
El e vrednic de încredere totală şi vrea ca Cuvântul Lui spune clar că El urăşte
poporul Lui să fie la fel. Încălcăm această minciuna (Proverbe 6:16-17).
poruncă atunci când spunem lucruri L
neadevărate. Poate nu terminăm la timp o
ec ia

Dacă vrei să predai lecţia în


temă şi ne scuzăm cu o minciună. Sau poate
două părţi, opreşte-te aici.
ne dăm seama că am făcut ceva care ne va
ţ

aduce probleme, aşa că negăm că am fost


implicaţi.

24
Manual pentru Provocarea Adolescenţilor, DUMNEZEU SPUNE

A zecea poruncă David a poftit-o pe soţia lui Urie şi asta l-a


„Să nu pofteşti” (Exod 20:17). condus la adulter şi crimă (2 Samuel 11).
Pofta nu se referă numai la posesiuni. Putem
[Arată ajutorul pofti relaţiile, poziţia socială, înfăţişarea,
vizual 17.] Ce crezi talentele altora, etc.
că se întâmplă în
mintea pescarului Trebuie să ne păzim întotdeauna de poftă.
din dreapta E un păcat grav, deoarece arată lipsa de
imaginii? A pofti recunoştinţă faţă de Dumnezeu. Când
înseamnă a dori poftim ceva, este ca şi cum am spune:
ceva ce aparţine „Doamne, nu sunt mulţumit(ă) cu ceea ce
altei persoane. Ne mi-ai dat Tu.”
Ajutorul
vizual
gândim numai Biblia oferă:
17 la acel lucru care
aparţine unui • O promisiune în Matei 6:31-33: Tatăl cel
prieten? Simţim că trebuie să îl avem sau să ceresc ştie de ce ai nevoie şi îţi va da.
ne cumpărăm şi noi exact la fel, şi nu vom • O instrucţiune în Evrei 13:5: trebuie să fii
avea pace până când nu îl vom obţine. Asta mulţumit cu ce ai.
înseamnă să pofteşti.
• Un exemplu în Filipeni 4:11: apostolul Pavel a
Această poruncă ne cercetează foarte mult, învăţat să fie mulţumit în orice situaţie se
pentru că se referă la modul în care gândim, afla.
nu doar la lucrurile pe care le facem de fapt.
Aminteşte-ţi promisiunea, ascultă
Pofta la nivelul minţii e un păcat în sine, dar
instrucţiunea şi urmează exemplul lui Pavel!
poate duce foarte uşor şi la alte păcate la
nivel de acţiune, cum ar fi furtul.
Concluzie
Suntem confruntaţi de multe ori cu ispita Acum că am parcurs Cele Zece Porunci, eşti
de a pofti. Reclamele ne spun continuu că gata pentru testul zarului? În săptămâna
există lucruri de care avem neapărat nevoie. următoare, de fiecare dată când nu vei
Haideţi să examinăm câteva reclame. asculta Legea lui Dumnezeu, întoarce zarul
la următorul număr. Dar când ajungi la 6,
Metodă: Reclame din ziare poţi să desfaci zarul şi vei descoperi forma
Cere adolescenţilor să formeze grupuri de câte unei cruci! [Fă o demonstraţie.]
trei persoane. Dă fiecărui grup câte un ziar sau
o revistă. Vor cauta reclame şi vor alege una Nici tu, nici eu nu putem trăi o viaţă fără
care le atrage atenţia în mod deosebit. După păcat. Pur şi simplu nu putem, din cauza
două minute, o vor prezenta întregului grup şi naturii noastre păcătoase. Aşa cum suntem,
vor identifica următoarele lucruri: nu vom putea trăi în sfânta prezenţă a lui
Dumnezeu (Romani 3:23). Dar El ne-a iubit
• produsul pe care suntem încurajaţi să-l aşa de mult, încât L-a trimis pe Fiul Lui,
cumpărăm; Domnul Isus Hristos. El nu a păcătuit. A
• „cârligul” folosit ca să ne convingă să respectat Legea perfect tot timpul cât a trăit
cumpărăm. pe pământ. Când a fost pedepsit pe cruce,
nu a fost pedepsit pentru păcatele Lui, ci
Poţi să te gândeşti la personaje biblice care pentru ale noastre, ca să putem fi iertaţi
s-au luptat cu pofta? Ahab a poftit via lui (1 Petru 3:18).
Nabot (1 Împăraţi 21) şi a fost pregătit să
mintă, să fure şi să ucidă pentru a o obţine.

25
LEC ŢIA Dumnezeu spune: Acestea sunt standardele Mele

6
Ţi-ai cerut iertare pentru păcatele tale şi (idol)
te-ai încrezut în Isus ca Mântuitor şi Domn? Începe cu „J” şi este o poruncă a Domnului Isus
Dacă eşti mântuit, El te va ajuta să împlineşti referitoare la ceva interzis. (judecăm)
poruncile Lui. În următoarele studii biblice
vom vorbi mai mult despre cine este Isus şi Începe cu „L”, a fost nepotul lui Avraam şi a
ce a făcut El pentru noi. trăit într-o cetate unde oamenii încălcau
poruncile lui Dumnezeu. (Lot)
Metodă: Joc de recapitulare – Literele Începe cu „M” şi a primit Cele Zece Porunci de
Alfabetului la Dumnezeu. (Moise)
Împarte adolescenţii în două echipe. Când Începe cu „N”, are două litere şi este un cuvânt
strigi o literă, prima persoană care îţi aduce un care apare în aproape toate poruncile. (nu)
obiect care începe cu acea literă (de exemplu:
P - un pix, C - un ceas, etc. ) câştigă dreptul Începe cu „P” şi este locul pe care trebuie să-L
de a răspunde întrebării care începe cu acea aibă Dumnezeu în viaţa noastră. (primul)
literă. Un răspuns corect valorează 10 puncte. Începe cu „R”, locuia în Ierihon şi s-a pocăit de
Strigă literele fără să respecţi ordinea lor. Dacă încălcarea poruncilor lui Dumnezeu. (Rahav)
nu poate fi găsit nici un obiect cu acea iniţială,
Începe cu „S” şi ne arată cum nu trebuie să fie
pune întrebarea corespunzătoare ambelor
mărturisirea noastră. (strâmbă)
echipe. Primul care se ridică va răspunde la
întrebare. Dacă răspunsul e greşit, întrebarea Începe cu „T” şi este unul din părinţii pe care
va fi „pasată” celeilalte echipe. trebuie să-i cinstim. (tatăl)

JOCUL LITERELOR DIN ALFABET Începe cu „U” şi a fost omorât de David, ca să


Începe cu „A”, a poftit bogăţiile din cetatea Ai rămână cu soţia lui. (Urie)
şi le-a ascuns în cortul lui. (Acan) Începe cu „V”, aparţinea lui Nabot şi a fost
Începe cu „B” şi a fost unul din idolii la care s-au lucrul pe care l-a poftit Ahab. (Via)
închinat evreii în Canaan. (Baal)
Începe cu „C” şi l-a urât pe fratele lui. (Cain)
Începe cu „D” şi este Numele Celui pe care nu
avem voie să-L luăm în deşert. (Domnul)
Începe cu „E” şi a fost ţara din care au scăpat
israeliţii. (Egipt)
Începe cu „F” şi a fost conducătorul Egiptului,
care nu s-a închinat lui Dumnezeu. (Faraon)
Începe cu „G”, se află în mintea noastră
şi trebuie să le păzim ca să nu păcătuim.
(gândurile)
Începe cu „H”, se află în cartea Estera şi a dorit
să ucidă tot poporul evreu. (Haman)
Începe cu „I” şi este sinonim cu „chip cioplit”

26
DUMNEZEU SPUNE: Hristos este soluţia
cţia

Le
Dumnezeirea Lui
Obiective: Dorim ca adolescenţii: Atunci, care e soluţia la problema păcatului
nostru şi a provocării de a trăi o viaţă de
să descopere numeroasele dovezi ale credinţă? Dumnezeu spune: „Domnul Isus
dumnezeirii lui Isus; Hristos e soluţia!” De aceea, ne vom face
să îşi dea seama că Dumnezeu Însuşi a timp să studiem persoana Lui astăzi şi în
coborât pe pământ; săptămânile următoare.

să fie întăriţi în credinţa lor în Hristos şi Nu vom face investigaţii despre existenţa
să-L laude; Domnului Isus. Faptul că El a locuit cu
adevărat pe pământ, acum 2.000 de ani,
să îşi pună încrederea în Acela care-i e recunoscut pe scară largă. Există mai
poate mântui. multe scrieri despre Isus decât despre Iulius
Cezar! Dar nu toţi oamenii sunt de acord
Introducere: O investigaţie cu adevărata Lui identitate. Haideţi să
Ţi-ai dorit vreodată să devii detectiv? investigăm!
Astăzi vom face o investigaţie asupra unei
persoane. Scopul nostru va fi să aflăm Unii oameni spun că El a fost doar un om
identitatea reală a acesteia. Detectivii fac care a avut impact mare asupra celorlalţi,
astfel de cercetări. Cum poate un detectiv să prin învăţăturile şi viaţa Lui. Alţii spun că Isus
adune informaţii pentru a stabili identitatea a fost mai mult decât un om, El a fost şi este
cuiva? (Lasă adolescenţii să vină cu câteva Dumnezeu Fiul. Să crezi că Isus e Dumnezeu
idei, apoi mai adaugă câteva.) înseamnă să crezi în „dumnezeirea” Lui.
Investigaţia pe care o facem acum este
• Să se întâlnească cu persoana în cauză şi extrem de importantă, deoarece, dacă Isus
să-i pună întrebări; nu a fost cu adevărat Dumnezeu, atunci
El nu ar fi putut să moară pentru păcatele
• Să-i examineze paşaportul, certificatul de
noastre.
naştere, conturile bancare, etc.
• Să-i întrebe pe oamenii care cunosc acea 1. O afirmaţie uimitoare
persoană. [Dezvăluie în mod progresiv ajutorul vizual
18, în timpul lecţiei.]
Toate informaţiile adunate ar trebui să
dezvăluie adevărul. Astăzi, ancheta noastră Haideţi să ne
va avea ca subiect de cercetare persoana luăm carneţelul
Domnului Isus. Dorim să aflăm cine a fost El de notiţe şi
cu adevărat. reportofonul şi să aflăm mai
întâi ce a avut de spus Domnul Isus
Să ne amintim în primul rând ce am studiat despre propria Lui identitate. Într-o zi, pe
în săptămânile anterioare. Am studiat când vorbea cu iudeii, a făcut o afirmaţie
două subiecte foarte importante – Biblia uimitoare: „Înainte să se nască Avraam, Eu
şi Poruncile. Am descoperit că Biblia e sunt.” (Ioan 8:58). Afirmaţia aceasta conţine
relevantă pentru noi astăzi, iar Cele Zece două aspecte importante:
Porunci ne-au arătat cât de departe suntem
de standardele lui Dumnezeu. Nu putem • „Eu sunt.” Pentru a înţelege însemnătatea
împlini poruncile prin puterea noastră. acestor cuvinte, trebuie să deschidem la

27
LEC ŢIA Dumnezeu spune: Hristos este soluţia

7
Exodul 3:13-14. Dumnezeu S-a descoperit 3. Profeţii
lui Moise printr-un rug aprins şi i-a spus:
„Eu sunt Cel ce sunt.” Aşadar, Isus S-a
împlinite
prezentat la fel cum a făcut Dumnezeu. Un detectiv
Folosind cuvinte identice, Isus a afirmat că bun ar examina
este Dumnezeu! mai multe probe,
pentru a confirma ce a descoperit deja.
• „Înainte de Avraam …” Isus a declarat şi Să luăm „lupa” şi să ne uităm în Vechiul
că a existat înainte de Avraam. El e veşnic. Testament. Găsim foarte multe lucruri
El a fost Dumnezeu dintotdeauna, este despre Isus.
Dumnezeu şi va fi Dumnezeu pentru
totdeauna. Iudeii care-L ascultau au înţeles Metodă: Tabel
ce a declarat El şi au fost gata să-L ucidă cu Reprodu următorul tabel pe tablă. Pune-i să
pietre! caute versetele, apoi cheamă un voluntar să
vină şi să completeze tabelul.
2. O naştere miraculoasă
Am auzit ce a spus Isus despre Profeţiile Profeţiile
Sine. Ce ar face în continuare un Vechiului Noului Testa-
detectiv bun? Poate că ar face Testament ment
câteva cercetări
asupra originii Locul Mica 5:2 Matei 2:1
acestui om. Pasajul Naşterii
binecunoscut din
Matei 1:18-25 ne
spune două lucruri importante despre Intrarea în Zaharia 9:9 Ioan 12:12-15
naşterea Lui. Ierusalim

• A fost conceput de Duhul Sfânt (v.18-20);


• S-a născut dintr-o fecioară (v.23-25). Răstignirea Isaia 53:12 Matei 27:38
Acesta e un miracol! Cuvântul folosit pentru
a-l descrie este „întrupare”, ceea ce înseamnă
că prin venirea Domnului Isus, Dumnezeu a
devenit om şi a trăit printre oameni. Identitatea Isaia 7:14 Ioan 12:45

Câteodată, felul în care zugrăvim povestea


Crăciunului, Îl face pe Isus să pară prea
neputincios şi sentimental. Trebuie să
înţelegem că, în acelaşi timp Isus a fost
bebeluş ca toţi ceilalţi, dar şi Dumnezeul Unele din profeţiile despre Isus au fost
cel Veşnic şi Atotputernic. E un mister şi scrise cu mai mult de 1.000 de ani înainte
un adevăr uimitor! Întruparea a fost o ca El să Se nască. Exactitatea împlinirii
demonstraţie a puterii şi a dragostei Lui acestor profeţii ne dă o mare încredere
adevărate pentru omenire. Dumnezeu ne-a că Isus e Dumnezeu. Probabilitatea ca
iubit atât de mult, încât a venit în lume toate aceste profeţii să se împlinească
să mântuiască oamenii de pedeapsa ce o într-o singură persoană, e extrem de mică.
meritau pentru păcatele lor. Numele „Isus” Împlinirea profeţiilor e o dovadă minunată a
înseamnă „Mântuitor” (Matei 1:21). dumnezeirii lui Isus.

28
Manual pentru Provocarea Adolescenţilor, DUMNEZEU SPUNE

ec ia
Dacă vrei să predai lecţia în Lucrările Lui ne spun că este Dumnezeu.
două părţi, opreşte-te aici.
ţ • Ioan 1:3 – CREATOR – nimic n-a fost făcut
fără El.

4. Numele, atributele şi lucrările Lui • 2 Corinteni 5:10 – JUDECĂTOR – doar


Am auzit ce spune Isus despre Sine, am Dumnezeu poate judeca şi poate să fie
făcut cercetări asupra naşterii Lui şi am drept în totalitate.
examinat profeţiile despre El. Dar un
• Matei 9:6 – CEL CARE IARTĂ PĂCATELE
detectiv bun nu ar lăsa deoparte nici o altă
– doar Dumnezeu poate să ierte păcatul.
informaţie. De data aceasta, ne vom împărţi
în grupuri pentru a înainta ancheta noastră. 5. Ucenici devotaţi
Metodă: Grupuri de lucru Am ajuns aproape de finalul investigaţiei.
Împarte adolescenţii în grupuri de câte patru Mai avem un ultim pas în cercetarea
sau cinci persoane şi noastră: să ascultăm mărturiile celor care
înmânează-le copii L-au cunoscut. Poate vei reuşi să te identifici
ale Foii de lucru 9. cu unii dintre ei.
Vor avea 10 minute • Petru a fost unul din ucenicii Domnului
să caute versetele şi Isus care L-a ascultat, L-a văzut, a trăit
să completeze foile. alături de El 24 de ore pe zi. Isus l-a
Apoi uneşte din nou întrebat pe el şi pe ceilalţi ucenici: „Cine
tot grupul, având spuneţi voi că sunt Eu?” Petru a răspuns:
Foaie oportunitatea să „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui
de lucru primeşti răspunsuri şi viu” (Matei 16:16). El a fost sigur că Isus
9 să adaugi alte câteva era Acela care fusese anunţat de profeţi
comentarii. şi că era cu adevărat Dumnezeu. Crezi şi
Numele Lui ne spun că e Dumnezeu. tu asta?

• Iacov 1:1 – DOMN – ne reaminteşte că El e • Pavel a fost unul dintre cei care nu au
divin. crezut că Isus este Dumnezeu. Dar el s-a
întâlnit cu Isus pe drumul spre Damasc.
• Tit 2:13 – DUMNEZEU ŞI MÂNTUITOR – Toate convingerile şi toată viaţa lui au
doar El poate mântui. fost schimbate radical. Acum Pavel ştia că
Isus era Dumnezeu şi că a venit să moară
• Ioan 20:31 – FIUL LUI DUMNEZEU – e
pentru el (Filipeni 2:5-8). Ai făcut şi tu
Dumnezeu-Fiul cel veşnic.
aceeaşi descoperire?
Atributele Lui ne spun că e Dumnezeu.
• După ce a murit Isus, Toma era plin de
• Ioan 1:1-2 – VEŞNIC – „Cuvântul” se referă îndoieli, în ciuda a tot ce ştia despre El.
la Domnul Isus. Poate simţi şi tu la fel. Dar Domnul I s-a
arătat lui şi celorlalţi ucenici. Când Toma
• Ioan 2:24-25 – ATOTŞTIUTOR – îi cunoaşte a văzut urmele cuielor în mâinile lui Isus
pe toţi oamenii şi cunoaşte totul despre şi a suliţei care a fost înfiptă în coasta Lui,
ei. a spus: „Domnul meu şi Dumnezeul meu”
• Evrei 4:15 – FĂRĂ PĂCAT – a fost ispitit, (Ioan 20:28).
dar nu a păcătuit niciodată.

29
LEC ŢIA Dumnezeu spune: Hristos este soluţia

7
Concluzie
Dacă până în acest moment nu ai crezut El pentru a fi mântuiţi. Au descoperit că Isus
că Isus e cu adevărat Dumnezeu, ce era soluţia la toate problemele lor, pentru că
poţi să spui acum în faţa acestor dovezi El e Dumnezeu.
copleşitoare? Cu siguranţă te fac să îţi dai Dacă ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus,
seama că El e divin şi că trebuie să vii la El atunci tot ceea ce am studiat ar trebui
pentru a fi mântuit. să-ţi mărească această încredere şi să te
Petru, Pavel şi Toma nu au crezut la început, determine să Îl lauzi şi să I te închini. Ai un
dar apoi au aflat cine era Isus cu adevărat. Mântuitor care e cu adevărat Dumnezeu,
Nu doar atât, dar şi-au pus încrederea în aşa că încrede-te în El pentru toate lucrurile.

30
DUMNEZEU SPUNE: Hristos este soluţia
cţia

Le
Viaţa Lui
Obiective: Dorim ca adolescenţii: că ne vin multe lucruri în minte. Cum era El
cu adevărat? Cum putem învăţa din viaţa
să se gândească la viaţa lui Isus – El a Lui? Cum ne afectează exemplul Lui astăzi?
dat învăţătură cu autoritate, S-a rugat Viaţa Domnului Isus a avut multe aspecte.
în orice împrejurare, S-a îngrijit de Astăzi vom vorbi despre patru caracteristici
oameni şi a fost gata să sufere mult. importante ale vieţii Lui.
să îşi dea seama că Isus este exemplul
perfect de urmat, dacă vor să reuşească
1. Învăţătura
[Arată prima parte a ajutorului vizual 19.]
în viaţă.
să îl imite pe Hristos, în special
în mijlocul celor necredincioşi
– mărturisind, rugându-se şi
preocupându-se de ceilalţi, chiar dacă
vor întâmpina opoziţie.
să îşi dea seama că vieţile lor nu au
sens şi să-L roage pe Isus să îi salveze şi
să le dea o direcţie clară.

Introducere: Ei au marcat istoria!


Spune-le un nume, de exemplu: Albert
Isus a dat învăţătură în multe ocazii. În Marcu
Einstein. Ei trebuie să spună primul lucru care
1:21-22 nu ni se spune ce a spus El în
le vine în minte despre această persoa-nă
sinagoga din Capernaum, dar oamenii care
renumită. De exemplu: „E=mc2” „Un mare om
L-au ascultat, au fost uimiţi. El îi învăţa cu o
de ştiinţă!” „Descoperiri extraordinare!”
autoritate nouă, care nu-şi avea rădăcinile
Procedează la fel cu încă alte câteva nume în originea Lui evreiască, ci în faptul că El era
– Marco Polo, Pablo Picasso, Mozart şi Dumnezeu. El atrăgea mulţimi peste tot pe
Napoleon. unde mergea, spunând adevărul prin pilde,
întrebări de provocare a gândirii şi citate din
Observaţi că ne amintim de aceşti oameni, Vechiul Testament.
datorită realizărilor pe care le-au avut. Ei
au marcat istoria în moduri diferite. Dar Cel Isus nu le dădea doar nişte informaţii – El
care a avut cel mai mare impact în istorie dorea un răspuns la ceea ce le spunea. Vă
este Domnul Isus! Astăzi vrem să ne gândim amintiţi ce a hotărât Zacheu să facă după ce
la ce a făcut El când a trăit pe pământ. a auzit învăţăturile lui Isus? (Luca 19:8-10).
Domnul Isus a lăudat răspunsul lui Zacheu.
Până acum am investigat dumnezeirea lui Isus Însuşi se afla în centrul învăţăturii Lui şi
Isus. [Menţionează cele cinci idei principale dorea ca oamenii să se nască din nou, nu
din lecţia trecută.] Am aflat deja lucruri doar să cunoască nişte fapte. Învăţătura Lui
uimitoare! Dar haideţi să facem un pas mai nu era un mijloc de amuzament, ci o piatră
departe şi să ne gândim la viaţa practică a pe care ne putem zidi viaţa. Ne-a arătat cât
Domnului Isus. Ce a făcut El în timpul vieţii de mult avem nevoie de El. Capacitatea de
pe pământ? Ce ne amintim despre El? Poate a înţelege învăţătura Lui nu depinde de

31
LEC ŢIA Dumnezeu spune: Hristos este soluţia

8
educaţia, abilitatea sau inteligenţa noastră,
ci de deschiderea inimii noastre. RĂSPUNSURI LA
Este inima ta deschisă pentru Domnul şi FOAIA DE LUCRU 10
învăţăturile Lui? Dacă ţi-ai pus încrederea Pentru Petru, ca credinţa lui să nu se piardă.
în Domnul şi ai fost mântuit, poţi să explici
Matei 4:2-3 La începutul lucrării Lui pe pământ, pentru a
mesajul lui Hristos şi altora care au nevoie de
se pregăti să facă faţă ispitelor.
El. Isus a fost exemplul perfect de mărturisire Luca 6:12-13
a credinţei. Nu vom reuşi niciodată să Marcu 1:35-39 Deşi era foarte căutat şi trebuia să predice.
mărturisim altora aşa de bine ca El. Dar Când trebuia să ia decizii, cum ar fi alegerea
putem încerca să explicăm Evanghelia Luca 22:32 ucenicilor.
celor de vârsta noastră prin mărturia vieţii Luca 22:42 Şi pentru noi azi, dacă suntem copiii lui
noastre, prin întrebări despre direcţia vieţii Dumnezeu.
celui cu care vorbim, sau folosind Scriptura. Evrei 7:25
Învăţătura Domnului Isus trebuie să afecteze Ioan 17:15 Să fim păziţi de cel rău.
viaţa ta şi a prietenilor tăi. Ca voia Tatălui Său să se facă în toate lucrurile,
în special referitor la cruce.
2. Rugăciunea
[Arată partea a doua Mai presus de toate, trebuie să ne rugăm
a ajutorului vizual 19.] ca să se facă voia lui Dumnezeu. Luca 18:1
Viaţa Domnului Isus ne reaminteşte că ar trebui să ne rugăm
a fost şi o viaţă de necontenit şi să nu renunţăm.
rugăciune. El S-a rugat L
în multe circumstanţe Dacă predai lecţia în două
ec ia

diferite. sesiuni, opreşte-te aici.


ţ

Metodă:
Grupuri de lucru
3. Preocuparea pentru
Împarte adolescenţii oameni
în grupuri mici
de trei până la
cinci persoane şi
înmânează-le Foaia
de lucru 10. Trebuie
să potrivească
referinţele biblice
Foaie din stânga cu
de lucru
informaţiile din
10
dreapta.
Trebuie să ne
rugăm, pentru a fi ajutaţi să învingem [Arată prima parte a
ispitele, pentru a lua decizii, pentru a ne ajutorului vizual 20.] Lui
mări credinţa noastră şi a altora şi pentru a Isus i-a păsat cu adevărat
fi mai puternici împotriva lui Satan. Trebuie de oameni. A vindecat bolnavi (Matei
să ne rugăm mai ales când suntem ocupaţi, 8:3), a scos demoni (Marcu 1:26) şi a înviat
iar dacă nu suntem aşa de ocupaţi, atunci oameni din morţi (Ioan 11: 43-44). Când Se
ar trebui să profităm şi să petrecem un timp ocupa de oameni, deseori le vorbea explicit
mai îndelungat în rugăciune. despre nevoia sufletelor. Vindecarea fizică
era adesea însoţită de iertarea păcatelor

32
Manual pentru Provocarea Adolescenţilor, DUMNEZEU SPUNE

(Matei 9: 1-8). Acesta a fost modul cel din partea evreilor. Au încercat chiar să
mai important prin care Hristos a arătat Îl omoare cu pietre. Isus a plâns pentru
compasiune pentru cineva. Ierusalim, atunci când ei nu au vrut să vină
la El (Luca 13:14). S-a rugat în agonie pe
El era prietenul tuturor, chiar şi prietenul
Muntele Măslinilor (Luca 22:44). Şi a suferit
celor dispreţuiţi, lucru care i-a determinat
chiar mai mult, dar vom vedea cum, în lecţia
pe Farisei să cârtească (Luca 15:2). A stat
următoare.
la masă cu Zacheu, care era urât de cei
din Ierihon. S-a împrietenit cu unii dintre Eşti tu gata să suferi pentru El? Cum ar
Farisei şi cu bogatul Iosif din Arimateea. putea veni suferinţa în viaţa ta? Poate
I-a tratat pe toţi în mod egal şi a vorbit de prin puţină tachinare, izolare din partea
condamnarea celor care nu Îl vor urma, celorlalţi, sau trebuind să spui „nu” anumitor
indiferent de mediul în care au trăit. lucruri care îţi plac, dar ştii că nu sunt bune.
Ar trebui să fim bucuroşi că în suferinţa
Cât de trist este că oamenii încă Îi resping
noastră, împărtăşim suferinţele lui Hristos.
dragostea şi grija! Lui îi pasă de cele mai
Ce privilegiu deosebit!
mari nevoi şi problemele ale tale. Le
poţi aduce pe toate la El. Dacă ţi-ai pus Metodă: Puzzle despre viaţa lui Isus
încrederea în El, îţi pasă, la rândul tău, de Pune la dispoziţie
ceilalţi? Poţi vizita o persoană în vârstă care creioane colorate
trăieşte singură şi să o ajuţi cu ceva. Poţi fi sau acuarele.
amabil cu cineva respins de colegi la şcoală Fotocopiază Foaia
sau poţi petrece timp cu cineva care are de lucru 11 pe
puţini prieteni. Îţi pasă îndeajuns de mult de carton şi dă fiecăruia
cei nemântuiţi, încât să le spui că au nevoie o copie. Cere
de Domnul Isus? adolescenţilor să
formeze grupuri de
4. Suferinţa Foaie câte patru persoane
Isus a experimentat momente de bucurie şi să prezinte patru
de lucru
şi tristeţe – El era om, aşa cum am spus 11 aspecte ale vieţii
deja în lecţia anterioară. A fost adânc lui Isus. Ideea e să
întristat de jalea Mariei şi de moartea lui pună toate piesele împreună, astfel încât
Lazăr (Ioan 11:33, 35). Dar, ca Fiu al lui să formeze un poster frumos. Fiecare grup
Dumnezeu şi Mântuitor, El a trecut prin mai trebuie să găsească orientarea pieselor de
multă suferinţă decât orice om. El a lăsat puzzle înainte de a începe să deseneze sau să
splendoarea picteze. E posibil ca unele grupuri să nu aibă
cerului pentru inspiraţie. Fii gata să le dai câteva idei. De
tine şi pentru exemplu: să deseneze patru componente ale
mine, ca să corpului uman:
sufere umilirea
care I s-a Învăţătură = o gură;
adus pe acest
Rugăciune =
pământ.
genunchi;
[Arată a
doua parte a Preocupare = mâini;
ajutorului
vizual 20.] Suferinţă = o inimă.

A suferit Toate posterele pot fi


respingere afişate în „galeria de
artă” a grupului.

33
LEC ŢIA Dumnezeu spune: Hristos este soluţia

8
Metodă: Joc recapitulativ Concluzie
În rezumat, am putea spune că viaţa
Viaţa şi dumnezeirea lui Hristos Fotocopiază Foaia
Foaia de lucru 12

Domnului Isus a fost o viaţă de dăruire.


A R U T A T A V N I M K G V X
de lucru 12 pentru
F D B I K A T R I B U T E L E
Domnul Isus Hristos a rămas în memoria
toţi adolescenţii.
I A T N I R E F U S V Z L E N
R W P O A R A O I C E F I R U
M U B G H S C Y L P Q E R A I
oamenilor prin faptul că Şi-a dăruit viaţa,
O pot completa în
A C M O A R T E A D B M A P C
T E O D U M N E Z E U B R U A
I N I T Z A U S R X Y E C C G
în mod continuu, pentru cei din jurul Lui.
timpul programului
E I B E Q A C I M E R Z U O U
E C T O P R O F E T I I L E R
I I T E I V Z B N I L J S R E
A făcut asta prin învăţătură, rugăciune,
sau mai târziu,
Q I D T N A F S L U H U D P M

Completaţi spaţiile goale, apoi căutaţi cuvintele în tabelul de mai sus. Cuvin-
preocupare şi suferinţă.
acasă. Îi va ajuta să
tele pot fi citite pe verticală, orizontală, diagonală, de la cap la coadă şi invers:

De unde ştim noi că Isus e D ?


O a L O HAT

recapituleze lecţia
uimitoare:A Înainte
M G X ca
D săS seT nască R I B M sunt Eu”

Ce-şi vor aminti oamenii despre tine? Isus


G L P T E A C H I N G X J V F
On miraculoasă: Tconceput
N C W de
A XDT X G S
U B N S I G şi născut dintr-o f .
I C I J T H X T S K R O W R N
P despre naşterea, viaţa şi şi m
R E X Y H X A B RLui
A s-au
H A împlinit.
M G I

Foaie
I O N E A G R W Z I Z D P I R

şi să memoreze ţi-a lăsat un exemplu minunat de urmat. Vei


Numele, a şi l Lui îi demonstrează dumnezeirea.
P N M A C R W T S O B T C N E
S E I C E H P O R P L U Y P F
U Lui devotaţi au mărturisit că El e Dumnezeu.
R F A X G N I R A C V A T K F
U S L F O L L O W E R S X E U

cru:
Q D C A D N L I F E U D H G S

de lu
Ce a făcut Isus în timpul v Lui pe pământ?

P punctele principale. călca pe urmele paşilor Lui? Vei mărturisi


O viaţă de
P

8 R S

altora? Te vei ruga şi vei fi preocupat de


nevoile altora? Eşti gata să suferi pentru
Numele Lui? Urmează-I exemplul. Învaţă să
RĂSPUNSURI LA te dăruieşti lui Dumnezeu şi altora.
FOAIA DE LUCRU 12
A R U T A T A V N I M K G V X
Completaţi
F D B I K A T R I B U T E L E
spaţiile go- I A T N I R E F U S V Z L E N
ale: Dumnezeu, R W P O A R A O I C E F I R U
afirmaţie, Avraam, M U B G H S C Y L P Q E R A I
naştere, Duhul Sfânt, A C M O A R T E A D B M A P C
T E O D U M N E Z E U B R U A
fecioară, profeţiile,
I N I T Z A U S R X Y E C C G
moartea, atributele, E I B E Q A C I M E R Z U O U
lucrările,ucenicii, E C T O P R O F E T I I L E R
vieţii, învăţătură, I I T E I V Z B N I L J S R E
rugăciune, preocupare, Q I D T N A F S L U H U D P M

suferinţă.

34
DUMNEZEU SPUNE: Hristos este soluţia
cţia

Le
Moartea Lui
Obiective: Dorim ca adolescenţii: perfectă, de ce a trebuit să moară?
Răspunsul îl rostim mult prea uşor ... „din
să înţeleagă că păcatul ne face robi, dar cauza păcatului nostru”. El S-a născut cu
moartea lui Isus ne poate elibera de scopul de a ne mântui de păcate (Matei
puterea păcatului; 1:21). Dar de ce este păcatul nostru atât de
să se bucure de calea minunată a lui grav, încât Domnul Isus a trebuit să moară
Dumnezeu pentru mântuire; pentru noi?

să Îl laude pe Domnul şi să se bucure Nevoia de mântuire


de siguranţa mântuirii;
Metodă:
să se pocăiască de păcatele lor şi să-şi Predică pe
pună încrederea în Domnul Isus.
tablă
Ajutoarele
Introducere: Evenimente cruciale în vizuale
istorie Ajutor ul 21 şi 23 se
Întreabă adolescenţii care au fost cele mai vizual vor folosi
importante ore din istoria omenirii. 21 sub formă
• Primul pas al omului pe lună? de predici pe tablă. Cuvintele cheie ar trebui
scrise în timpul lecţiei, în pătrăţelele date.
• Căderea zidului din Berlin? Dacă nu eşti familiarizat cu această metodă
(haşurarea spaţiului liber din căsuţă astfel
• Primul transplant de inimă? încât să rezulte litera dorită), va trebui să
• Descoperirea electricităţii? exersezi pentru a şti cum să completezi
pătrăţelele respective, înainte o faci în faţa
Toate aceste evenimente mari au o întregului grup. Acest mod de a scrie captează
importanţă mică în comparaţie cu cele şase foarte bine atenţia adolescenţilor. O idee
ore în care Domnul Isus a purtat păcatele adiţională ar fi să micşorezi ajutorul vizual
noastre şi a murit pe crucea de la Calvar. şi să înmânezi câte un exemplar fiecărui
Să citim Marcu 15:25-28. Priviţi moartea adolescent, ca să-l completeze.
lui Hristos – acest eveniment esenţial din
istorie şi din inima creştinismului – fără o 1. Păcatul ne separă de Dumnezeu
atitudine de familiaritate.
De când Adam
În ultimele două studii, am aşezat temelia şi Eva au fost
pe care o să „clădim” gândurile din acest neascultători
studiu. Am căutat să vedem dacă Isus de Dumnezeu în grădina Eden, toţi oamenii
Hristos e cu adevărat Dumnezeu, şi am privit din lume s-au născut cu o natură păcătoasă.
viaţa Lui, ca să ne convingem că era Fiul lui Cea mai teribilă consecinţă a păcatului e
Dumnezeu şi când a trăit pe acest pământ. faptul că ne desparte de Dumnezeu (Isaia
59:2). Să-L cunoşti pe Dumnezeu e cel mai
Întrebarea evidentă care trebuie să important şi minunat lucru din lume –
primească un răspuns este: „Dacă Isus acesta ar trebui să fie scopul vieţii noastre.
Hristos este Dumnezeu şi a trăit o viaţă Dar Dumnezeu e drept şi sfânt şi nu poate

35
LEC ŢIA Dumnezeu spune: Hristos este soluţia

9
îngădui păcatul în prezenţa Lui (Habacuc cu B2 şi C2, etc. Ar fi
1:13a). De aceea, ştim că oamenii păcătoşi, bine dacă sforile au
care rămân în păcat, nu pot să se apropie mărimi diferite, de la
niciodată de un Dumnezeu sfânt. Dacă 5 la 30 cm. Pune-le
rămânem în păcatele noastre, separarea de pe toate într-un plic
Dumnezeu va fi veşnică şi va fi petrecută mare, din care să se
în iad (Romani 6:23). Ştim din Biblie, dar şi vadă doar cartoanele
din propria experienţă, că suntem separaţi cu A. Un adolescent
de Dumnezeu. Gândurile şi faptele noastre Ajutorul va ieşi în faţă, va
ne arată că suntem departe de El. Suntem vizual trage unul dintre
nemulţumiţi înlăuntrul nostru şi vom 22 cartoanele A, va citi
rămâne aşa până în momentul în care-L ce scrie pe el, apoi va
vom cunoaşte pe Dumnezeu. trage sfoara, pentru a afla consecinţele scrise
pe cartoanele B şi C. Observaţi pe ajutorul
2. Păcatul ne face robi vizual 22 că A4, B4 şi C4 nu sunt completate.
Nu suntem numai Poţi cere adolesenţilor să găsească un
separaţi de Dumnezeu din cauza păcatului exemplu şi să le completeze singuri.
nostru, ci şi robi ai păcatului (Ioan 8:34).
Păcatul nu e doar o greşeală exterioară sau
un obicei – e o depravare interioară adâncă.
Nu putem scăpa singuri de păcat. Păcatele
noastre exterioare sunt simptomele unei
boli interioare. Trebuie să ne dăm seama
cum suntem, dar mult mai important, avem
nevoie ca Hristos să ne schimbe viaţa şi să
ne elibereze de această robie.
Isus a vorbit foarte clar despre adevărata
3. Păcatul ne ruinează viaţa
noastră natură (Marcu 7:21-23). Această
Prioritatea lui ilustraţie a păcatului care ne ruinează viaţa
Dumnezeu pentru e aşa de diferită de imaginea strălucitoare a
viaţa noastră păcatului prezentată de mass-media.
este să-L iubim
Deci, păcatul ne desparte de Dumnezeu,
în primul rând pe
ne face robi şi ne ruinează viaţa. Păcatul
El, în al doilea rând pe ceilalţi, iar în ultimul
e prezentat exact cum este, şi este foarte
rând pe noi înşine. Păcatul schimbă ordinea
grav. Nu putem face nimic ca să scăpăm de
şi pune persoana noastră pe primul loc.
păcat. Dar Dumnezeu a făcut ceva. L-a trimis
Dumnezeu ne-a dat şi un set de standarde,
pe Domnul Isus să moară pentru păcatul
Cele Zece Porunci. Încălcarea poruncilor ne
nostru.
ruinează viaţa şi urâciunea păcatului poate
fi văzută în noi.
L
Dacă vrei să predai lecţia în
ec ia

Metodă: Păcatul şi consecinţele lui două părţi, opreşte-te aici.


ţ

Această metodă îi va ajuta pe adolescenţi


să se gândească la felul în care păcatul le
afectează şi le ruinează viaţa şi relaţiile.
Fotocopiază ajutorul vizual 22 pe carton.
Decupează piesele şi leagă-le cu ajutorul unei
sfori ca în imaginea dată: A1 cu B1 şi C1, A2

36
Manual pentru Provocarea Adolescenţilor, DUMNEZEU SPUNE

Calea mântuirii 3. Suferinţă


Pot fi folosite patru cuvinte pentru a descrie
Este evident
ce a realizat
că, Hristos a suferit pentru noi. Să citim 1

Visual 23
Isus pe
Petru 3:18. Am văzut suferinţa din timpul
cruce
vieţii Lui, dar agonia prin care a trecut în
[foloseşte
ziua când a murit, de la ceasul al treilea
ajutorul
Ajutorul până la al nouălea, nu poate fi descrisă în
ual
vizual 23.]
viz cuvinte. A îndurat suferinţa fizică. A purtat
23 coroana de spini, a fost bătut, scuipat,
batjocorit şi respins. Mâinile şi picioarele
1. Jertfă i-au fost străpunse de piroane şi a răbdat
durerea sfâşietoare a atârnării pe cruce. Dar
Domnul
toate acestea nu sunt nimic în comparaţie
Isus Însuşi a fost Jertfa. Să citim Evrei 9:26.
cu chinul îndurat ca Jertfă şi Purtător al
Vechiul Testament ne ajută să înţelegem
vinei omenirii. El a devenit păcat pentru
ideea de jertfă. Un miel mic şi perfect
noi, în ciuda faptului că El nu a păcătuit
trebuia să fie omorât, iar sângele trebuia
niciodată (2 Corinteni 5:21). A fost părăsit
vărsat. Aceasta era jertfa poruncită de
de Dumnezeu (Matei 27:46). A îndurat o
Dumnezeu ca ispăşire pentru păcat. Cu alte
suferinţă echivalentă cu iadul. E imposibil
cuvinte, poporul era împăcat cu Dumnezeu.
de înţeles cum poate fi Dumnezeu părăsit
Bineînţeles, sângele animalelor nu aducea
de Dumnezeu, dar lucrul extraordinar e că
nici o mântuire de păcat (Evrei 10:4), dar
a făcut toate acestea pentru noi! Apoi, în
acele jertfe simbolizau jertfa Domnului
Luca 23:46, citim că El a murit. A făcut toate
Isus pe cruce (1Petru 1:18-19). Cei care s-au
acestea de bună voie – S-a dat pe Sine Însuşi
încrezut în Hristos nu mai sunt separaţi de
pentru noi. A îndurat pedeapsa separării de
Dumnezeu din cauza păcatelor lor, ci sunt
Dumnezeu, pe care noi o meritam datorită
împăcaţi cu El.
păcatelor noastre.
2. Purtător de vină
4. Suficientă
Un aspect
vital şi final al morţii lui Hristos este că ea
a fost suficientă. Suntem mântuiţi prin har,
Hristos a purtat vina păcatelor noastre. Din
nu prin fapte. Căutaţi Efeseni 2:8-9. Dar
nou, în Vechiul Testament găsim ideea că
unii tot mai cred că ar trebui să-şi câştige
cei care nu ascultau de Dumnezeu, trebuiau
mântuirea prin fapte. 1 Petru 3:18 ne
să poarte vina păcatului lor (Levitic 5:17).
spune clar că ce a făcut Hristos e suficient.
La fel este şi astăzi. Dacă încălcăm Legea lui
Moartea Lui nu trebuie să fie repetată, nu
Dumnezeu, merităm pedeapsa. Dar Domnul
poate fi îmbunătăţită, şi nici nu i se poate
Isus, Cel care este Dumnezeu şi care a trăit
adăuga ceva. Moartea Lui e completă.
o viaţă perfectă, a luat pedeapsa pentru
Ultimele cuvinte ale lui Isus pe cruce au
păcat şi în felul acesta, El a devenit purtătorul
fost: „S-a sfârşit!” (Ioan 19:30). Nici faptele
vinei noastre. Să citim 1 Petru 2:24. Dacă nu
bune, frecventarea Casei Domnului, părinţii
acceptăm jertfa perfectă oferită de Hristos pe
creştini, penitenţa, ritualurile religioase
cruce, atunci vom purta pedeapsa păcatelor
– sau orice altceva – nu pot adăuga sau
noastre toată veşnicia (Romani 6:23).
scoate ceva din moartea lui Hristos pe cruce.
A sugera aşa ceva e o ofensă la adresa lui
Dumnezeu, fiindcă moartea lui Isus a fost

37
LEC ŢIA
Dumnezeu spune: Hristos este soluţia

9
în întregime suficientă pentru ispăşirea Concluzie
păcatului nostru. Ştim că Isus nu a rămas în Orele petrecute de Hristos pe cruce sunt,
mormânt – Dumnezeu L-a înviat, dovedind fără îndoială, cele mai importante ore din
astfel că jertfa Lui a fost suficientă în ochii lui istoria omenirii. El ne oferă posibilitatea să
Dumnezeu (Romani 4:24-25). fim mântuiţi de păcatele noastre şi împăcaţi
cu Dumnezeu. Cum poţi să fii tu mântuit?
Metodă: Foaie de lucru Mărturisindu-ţi păcatele Domnului Isus
Fotocopiază Foaia de (Fapte 3:19), şi punându-ţi încrederea în
lucru 13 pentru toţi El (Fapte 16:31). Ai făcut asta până acum?
adolescenţii. O pot Dacă da, eşti iertat şi ai o relaţie corectă cu
completa în timpul Dumnezeu. Poate că nu îţi pasă de jertfa
programului sau mai Domnului Isus pe cruce pentru tine. Sau
târziu acasă. Îi va poate că ai auzit de multe ori despre acest
ajuta să recapituleze lucru, dar nu ai răspuns niciodată. Vino la
lecţia şi să memoreze Domnul Isus Hristos chiar astăzi! Tot ce a
punctele principale. făcut El, este suficient pentru tine!
Foaie
de lucru
13

RĂSPUNSURI LA
FOAIA DE LUCRU 13
Completează spaţiile goale: ne separă;
Există o prăpastie mare între iad şi Cer care nu poate
fi trecută;
robi; Numai Isus, care este Adevărul, ne poate elibera
de robia păcatului;
ne ruinează; gânduri rele, curvii, preacurvii, ucideri,
hoţii, pofte, etc.;
Jertfă; Purtător de vină; Suferinţă, Suficientă.

38
DUMNEZEU SPUNE: Hristos este soluţia
cţia

10

Le
Învierea Lui
Obiective: Dorim ca adolescenţii: Corinteni 15:14 : „Şi dacă n-a înviat Hristos,
atunci propovăduirea noastră este
să înţeleagă că învierea Domnului Isus e zadarnică, şi zadarnică este şi credinţa
dovedită în multe feluri şi teoriile care i se voastră.” Trebuie să avem credinţă în
opun ei sunt inconsecvente; Domnul Isus Hristos şi asta înseamnă să
să îşi dea seama că Învierea e temelia credem că El a înviat din morţi. Pe lângă
credinţei creştine – ea certifică credinţă, avem şi dovezi copleşitor de multe
dumnezeirea lui Hristos, dar şi mântuirea care susţin autenticitatea acestui eveniment
noastră şi viaţa veşnică prin El; supranatural. Haideţi să citim Ioan 20:1-8.
Acest pasaj ne oferă patru dovezi ale învierii.
să fie gata să explice şi altora de ce cred ei
că Isus este viu şi de ce este lucrul acesta 1. Mormântul era gol – aproape!
atât de important; Maria Magdalena, Petru şi Ioan – toţi au
găsit piatra dată la o parte şi mormântul gol.
să se întoarcă la Mântuitorul cel viu. Aceasta e o dovadă atât de bună a Învierii,
încât cei ce nu cred au inventat o grămadă
Introducere: Domnul Îndoială şi de teorii pentru a încerca să explice că nu e
domnişoara Siguranţă adevărată. Poate ai auzit şi tu astfel de teorii
Pregăteşte o mică scenetă. Domnul Îndoială şi – cum a auzit şi domnul Îndoială – şi eşti
domnişoara Siguranţă se întâlnesc. puţin confuz.
• Domnişoara Siguranţă: Sărbători fericite, Metodă: „Balonaşele de cuvinte”
domnule Îndoială! E extraordinar că Isus e În această metodă, vei dori ca adolescenţii
viu, nu-i aşa? să îşi imagineze că domnul Îndoială şi
domnişoara
• Domnul Îndoială: Ei, domnişoară
Siguranţă
Siguranţă, unii nu cred că Isus a înviat din
continuă
morţi. Nici eu nu sunt prea sigur de asta ...
conversaţia
• Domnişoara Siguranţă: Nu eşti sigur că lor despre
Hristos a înviat? Ce spun acei oameni? Ajutorul Înviere.
vizual Arată
• Domnul Îndoială: Unii spun că Maria a 24 ajutorul
greşit mormântul. Alţii spun că Isus n-a vizual 24. Citeşte prima afirmaţie a domnului
murit cu adevărat, ci doar a leşinat. O altă Îndoială şi întreabă-i pe adolescenţi ce cred ei
teorie spune că cineva I-a furat trupul. Nici că ar putea răspunde domnişoara Siguranţă.
eu nu ştiu ce să mai cred despre aceste Cheamă un voluntar în faţă, să scrie răspunsul
lucruri ... în „balonaşul de cuvinte” al domnişoarei
• Domnişoara Siguranţă: Trebuie să afli ce Siguranţă. Procedează la fel şi pentru celelalte
s-a întâmplat cu adevărat! Dacă Hristos două afirmaţii.
nu a înviat, atunci credinţa noastră e • O teorie spune că femeile au greşit
zadarnică! Îţi propun să citeşti capitolul 20 mormântul. Chiar dacă acest lucru ar
din Ioan. fi adevărat, e foarte puţin probabil ca
Domnişoara „Siguranţă” a citat din 1 Maria să fi greşit mormântul şi mai târziu,

39
LEC ŢIA Dumnezeu spune: Hristos este soluţia

10
când s-a întors. De asemenea, ar fi fost o scris că s-ar fi dus să verifice. Ce i-a făcut pe
coincidenţă mult prea mare ca Petru şi Maria, pe Toma şi pe cei doi ce mergeau
Ioan să fi făcut aceeaşi greşeală. spre Emaus să creadă? Cineva care le-a
povestit? Nu! Doar faptul că Domnul Isus
• Alţii spun că Isus nu a murit într-adevăr Însuşi li s-a arătat, i-a determinat să creadă.
pe cruce, ci doar a leşinat. Dar soldaţii Domnul Isus ne spune: „Ferice de cei ce n-au
romani responsabili de execuţie, erau văzut şi au crezut” (Ioan 20:29).
cei mai capabili să judece dacă răstigniţii
erau morţi sau nu. Dacă nu ar fi fost mort, Metodă: Aleargă
cu siguranţă L-ar fi omorât suliţa înfiptă după indicii!
în coastă. Pentru că acest
• Alţii spun că trupul Lui a fost furat – dar joc e lung şi vioi,
de către cine? Nici hoţii, nici ucenicii nu ar ar fi de preferat să
fi putut să-L fure din cauza gărzii romane îl păstrezi până la
puternice care Îl păzea (Matei 27:62-66). sfârşitul lecţiei, ca
Dacă autorităţile I-ar fi luat trupul, l-ar să nu întrerupi firul
fi arătat la un moment dat, pentru a-i povestirii. Împarte
Ajutorul adolescenţii în
opri pe ucenici să mai predice. De fapt, vizual
ei au născocit minciuna că trupul a fost grupuri de câte trei
25
furat, minciună pe care evreii o cred şi azi persoane. Ei vor
(Matei 28:15). Trupul Domnului Isus nu descoperi cui S-a arătat Domnul Isus după
a fost scos din mormânt de oameni, ci a Înviere.
fost înviat chiar de Dumnezeu! Fotocopiază ajutorul vizual 25 pe carton şi
Ceva, totuşi, era în mormânt – fâşiile de decupează cele nouă cartonaşe. Poziţionează
pânză cu care El a fost înfăşurat şi care au aceste cartonaşe în
rămas ca şi cum ar fi fost în jurul trupului. jurul clasei pe pereţi,
Nici un hoţ nu le-ar fi lăsat aşa! Fâşiile de dar nu în ordine, şi
pânză aveau un aspect atât de izbitor, încât dă fiecărui grup o
văzându-le, Ioan a crezut (Ioan 20:6-8) în „foaie de indicii”, un
învierea Domnului Isus. pix şi o Biblie. Dă
startul fiecărui grup,
2. Domnul S-a arătat martorilor la distanţă de 30
După Înviere, Isus S-a arătat, de cel puţin de secunde unul de
zece ori: la câte o persoană, câte două Foaie altul. Vor alerga prin
sau unui grup mare. Din nou, criticii caută de lu cru cameră, să citească
moduri de a combate acest adevăr, spunând 14 ce scrie pe cartonaşe
că toţi căutau să-L vadă pe Isus şi astfel, L-au şi să îşi completeze
confundat cu altcineva. Dar nu e adevărat. foaia cât mai repede posibil.
Cum se simţeau atunci ucenicii? Erau 3. Ucenicii au fost transformaţi
speriaţi, plini de îndoială, disperaţi şi Petru a fost unul dintre primii care a înţeles
împrăştiaţi care încotro. Toma nu a vrut nici cine era Isus, când a făcut acea afirmaţie
măcar să-i creadă pe ceilalţi ucenici, până extraordinară: „Tu eşti Hristosul, Fiul
când nu L-a văzut el însuşi pe Isus. Cei doi Dumnezeului celui viu!” (Matei 16:16). El
care mergeau spre Emaus erau trişti din a spus că nu va nega niciodată că era un
cauza evenimentelor legate de răstignire ucenic al lui Isus, dar a făcut asta de trei ori.
şi se întorceau acasă (Luca 24:17). Auziseră După răstignire, credinţa lui a fost puternic
de Învierea Lui (Luca 24:22-24), dar atât zguduită. În acea noapte, s-a ascuns în
de mare le era necredinţa, încât nu găsim spatele uşilor închise. Şi totuşi, îl găsim

40
Manual pentru Provocarea Adolescenţilor, DUMNEZEU SPUNE

câteva săptămâni mai târziu predicând în


faţa miilor de oameni. În Fapte 4, Petru a stat
în faţa Sinedriului (conducătorii iudei) şi a Metodă: Ştampile
vorbit despre Domnul cu mare îndrăzneală. Măreşte ajutorul
Învierea a fost cea care a produs schimbarea vizual 26 pe hârtie şi
şi din acel moment, predicarea Evangheliei decupează cele patru
s-a centrat pe moartea şi învierea Domnului cercuri din partea
Isus. Ar fi vestit ucenicii o poveste? Ar de jos a paginii.
fi suferit şi murit ca martiri – cum s-a Lipeşte-le pe
întâmplat cu majoritatea dintre ei – pentru nişte etichete şi
Ajutorul
o poveste prefabricată? Nu! Ei L-au văzut pe vizual
înmânează-le la
Domnul şi asta i-a schimbat! 26 patru adolescenţi
(una la fiecare). La
4. Ziua de închinare a fost schimbată timpul potrivit, vor
Sabatul evreilor era înrădăcinat de generaţii citi versetul indicat pe etichetă vor lipi eticheta
în cultura lor. Ţinerea zilei a şaptea era un şi pe ajutorul vizual, la locul cuvenit. E ca şi
obicei stabil în tradiţia lor religioasă. Deşi cum ar ştampila aceste adevăruri, pentru a
evrei, primii creştini au început să se închine arăta că sunt garantate de Înviere.
în prima zi a săptămânii. Singura explicaţie
este că Isus a înviat în prima zi a săptămânii. 1. Garanţia dumnezeirii lui Hristos
Istoria putea să fie schimbată doar de un Am văzut deja dovezile din Biblie ale
eveniment istoric! dumnezeirii lui Hristos, dar învierea lui
Hristos este sigiliul final care pecetluieşte
Există câteva dovezi ale Învierii afirmaţiile Lui despre Sine Însuşi. Pavel,
Sir Edmund Clarke, KC (Kings Counsel, cel care a ştiut că Isus a înviat dintre cei morţi,
mai înalt birou legislativ din Anglia) a scris scrie în Romani 1:4 că El a fost „dovedit
următoarele: „Ca avocat, am efectuat un cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin
studiu îndelungat asupra dovezilor cu privire învierea morţilor”. Pavel spune simplu că,
la evenimentele din prima zi a Învierii. Pentru din moment ce Isus a înviat din morţi, El
mine, dovezile sunt concludente şi, de e Dumnezeu. În Matei 12:38, unii dintre
nenumărate ori în Înalta Curte, am dat verdicte cărturarii şi Fariseii poporului evreu I-au
bazându-mă pe dovezi care nu au fost nici pe cerut un semn lui Isus, iar El a răspuns: „...
departe atât de solide. Le accept fără rezervă, după cum Iona a stat trei zile şi trei nopţi în
ca fiind mărturia unor oameni cinstiţi despre pântecele chitului, tot aşa şi Fiul Omului va
fapte pe care le-au putut dovedi.” sta trei zile şi trei nopţi în inima pământului.”
(Matei 12:40). Isus a împlinit acel semn,
Dovezile sunt foarte puternice, dar trebuie înviind a treia zi după răstignire.
să accepţi Învierea şi prin credinţă.
L 2. Garanţia mântuirii
ec ia

Dacă vrei să predai lecţia înAm văzut cum Domnul Isus a murit ca jertfă
două părţi, opreşte-te aici. pentru noi, dar de unde ştim că jertfa Lui
ţ

a fost acceptată de Dumnezeu? În Romani


4:25 citim că Isus a fost „dat (omorât) din
E vital să crezi că Isus a înviat din morţi. pricina fărădelegilor (păcatelor) noastre,
În funcţie de realitatea Învierii, multe şi a înviat din pricină că am fost socotiţi
adevăruri, pe care le credem, rămân valabile neprihăniţi (mântuiţi).” De aceea, Învierea e
sau nu. Învierea e garanţia acestor adevăruri. declaraţia lui Dumnezeu că a acceptat jertfa
Vom privi la patru dintre ele. Domnului Isus pentru păcatele omenirii.

41
LEC ŢIA Dumnezeu spune: Hristos este soluţia

10
Timp de trei zile, întrebarea a rămas fără 4. Garanţia judecăţii
răspuns, iar apoi Dumnezeu L-a înviat pe Fapte 17:31 conţine o avertizare foarte
Isus Hristos dintre cei morţi. Isus a fost serioasă potrivit căreia lumea va fi judecată
înălţat la dreapta Tatălui, unde este acum. de Domnul Isus, pe care Dumnezeu L-a
înviat din morţi. Hristos a vorbit, de
3. Garanţia vieţii veşnice asemenea, de judecata finală, afirmând că
Învierea e dovada că moartea nu e sfârşitul. El va fi Judecătorul. Învierea e dovada că El
Domnul Isus ne-a promis următoarele două şi-a împlinit afirmaţiile despre Sine. Oamenii
lucruri: s-au bucurat de moartea Lui. Credeau că au
1. El va reveni să îi ia pe cei ce s-au încrezut terminat o dată pentru totdeauna cu El, dar
în El (Ioan 14:3); într-o zi vor sta în faţa Lui din nou. Şi noi la
fel (Evrei 9:27).
2. Trupurile credincioşilor morţi vor învia,
pentru a fi cu El pentru totdeauna Concluzie
(1 Tesaloniceni 4:14). Acestea sunt patru adevăruri importante ale
Evangheliei, pentru care Învierea reprezintă
Când a înviat din morţi, El a demonstrat
o garanţie. Dovezile Învierii ne îndeamnă, cu
că toate aceste lucruri sunt posibile. Nouă,
siguranţă, să credem în aceste adevăruri.
celor care Îl cunoaştem ca Mântuitor şi
Domn, El ne-a mai spus ceva încurajator: Însă nimic din toate acestea nu-ţi va folosi,
„Pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi” dacă niciodată nu ţi-ai pus încrederea în
(Ioan 14:19). Mântuitorul înviat. El e soluţia nevoilor tale.
Am studiat dumnezeirea, viaţa, moartea şi
învierea Lui. El trăieşte astăzi şi poţi să fii cu
El pentru totdeauna. Întrebarea este: „Vrei?”

42
DUMNEZEU SPUNE: Care este răspunsul tău?
cţia

11

Le
Eşti mântuit?
Obiective: Dorim ca adolescenţii: • Biblia nu e o carte seacă, învechită, ci
un mesaj actual al Dumnezeului cel viu.
să facă o comparaţie între tânărul Cuvântul Lui e plin de putere, profitabil,
bogat şi Nicodim şi să se gândească personal, practic şi productiv.
la propriul lor răspuns la invitaţia
Evangheliei; • Am petrecut timp descoperind că Cele
Zece Porunci sunt încă foarte relevante
să îşi dea seama că posesiunile îi pot pentru noi. Ele ne arată cât de păcătoşi
împiedica să Îl urmeze pe Hristos – cum suntem şi ne dezvăluie nevoia unui
l-au împiedicat banii pe tânărul bogat; Mântuitor.
să fie ca Nicodim, un ucenic care arată • Am studiat dumnezeirea, viaţa, moartea
în mod clar că e de partea Domnului; şi învierea Domnului Isus. El e Cel care ne
să îşi pună încrederea în Hristos şi să poate mântui, fiindcă El e Dumnezeu-Fiul
primească o viaţă nouă, veşnică. şi a respectat întru totul poruncile.
Care e răspunsul tău? Te-ai gândit cu
Introducere: Ce vei face în continuare? adevărat la aceste lucruri? O să privim la
Începe studiul interpretând rolul unui doi oameni din Biblie, care s-au gândit la
reporter. Fără să le spui mai dinainte răspunsul lor.
adolescenţilor, du-te la ei ca şi cum ar
fi oameni renumiţi şi pune-le întrebări. Tânărul bogat: Marcu 10:17-22
Foloseşte un microfon. [Arată
• Felicitări! Tocmai ai câştigat cursa de 100 în mod
m şi ai bătut recordul mondial! Ce planuri progresiv
ai în continuare? ajutorul
vizual 27,
• Probabil că eşti atât de uşurat acum! Ai pe măsură
Ajutorul
trecut printr-o operaţie pe cord şi a fost vizual ce faci
un succes. Ce vei face când vei ieşi din 27 comentarii
spital? asupra
pasajului. Dezvăluie desenul doar în momen-
• Toată ţara te invidiază! Tocmai ai câştigat
tul în care faci aplicaţia pentru vieţile
o avere într-o emisiune televizată! Ce vei
adolescenţilor.]
face cu toţi aceşti bani?
Într-o zi, tocmai după ce Isus petrecuse
• Ai participat un an întreg la acest grup.
timp cu un grup de părinţi şi copii, un tânăr
Ce vei face ca răspuns la învăţătura
a alergat spre El. A îngenunchiat înaintea
primită?
lui Isus şi L-a întrebat ce trebuie să facă
În acest an am studiat câteva adevăruri pentru a avea viaţa veşnică. Haideţi să citim
foarte importante! Care sunt acestea? [Lasă-i Marcu 10:17-22. Isus i-a îndreptat atenţia
pe preadolescenţi să menţioneze câteva dintre spre câteva din Cele Zece Porunci şi asupra
ele. Apoi fă un mic rezumat, folosind mijlocul uneia din cele mai mari porunci. [Citeşte din
vizual cu sumarul lecţiilor.] nou Marcu 10:19 şi fă referire la Matei 19:18.]

43
LEC ŢIA

11
Dumnezeu spune: Care este răspunsul tău?

Tânărul cunoştea Legea şi susţinea că a Metodă: Cuvinte amestecate


păzit-o de când era copil. Prin acest răspuns, Scrie aceste litere amestecate pe tablă şi
el a arătat cât de puţin înţelegea poruncile. lasă-i pe adolescenţi să le identifice. Îi va
Am descoperit împreună că poruncile ajuta să se gândească la lucrurile care i-ar
ne arată cât de păcătoşi suntem şi că e putea împiedica să Îl urmeze pe Hristos.
imposibil să le ţinem pe toate. Dar el credea Răspunsuri: prieteni, bani, popularitate,
şi pretindea că le-a respectat. Câtă aroganţă! carieră, familie, posesiuni.
Cu toate că tânărul i-a dat Domnului Isus un
răspuns greşit, Biblia ne spune că Domnul
l-a iubit. Aminteşte-ţi întotdeauna că, deşi
nu te-ai ridicat la înălţimea standardului
perfect al lui Dumnezeu, El te iubeşte şi
vrea să vii la El. Dumnezeu l-a iubit pe acest
tânăr şi a dorit ce era mai bun pentru el.
Dar, citind naraţiunea biblică, vedem că era
ceva ce îl ţinea pe acest tânăr departe de L
Dumnezeu. Dacă vrei să predai lecţia în
Domnul Isus i-a spus să se ducă să-şi vândă ec ia două părţi, opreşte-te aici.
tot ce avea şi să dea banii săracilor, apoi ţ
să vină să Îl urmeze. Deşi era tânăr, era
deja foarte bogat şi îi plăceau banii. Marcu Nicodim: Ioan 3:1-21
10:22 e unul din cele mai tragice versete [Dezvăluie conţinutul ajutorului vizual 28, pe
ale Bibliei. Ne spune că tânărul a plecat măsură ce vei comenta pasajul. Arată desenul
extrem de întristat, plin de mâhnire. El a doar când vei face aplicaţia.]
înţeles greşit totul. A crezut că dacă păzeşte
poruncile va fi împăcat cu Dumnezeu. La
Realitatea era că avea un idol la care nu începutul
dorea să renunţe. Acel idol erau banii. În loc lucrării
să se întoarcă de la idol către Dumnezeu, el Domnului
i-a întors spatele lui Dumnezeu. Dorea viaţa Isus pe
Ajutorul pământ,
veşnică, dar nu era pregătit să renunţe la un vizual
idol pământesc şi să-L pună pe Dumnezeu a existat
28
pe primul loc. Nicăieri în Noul Testament nu un alt om
mai citim despre acest tânăr. interesat
de persoana şi mesajul Lui. Numele lui
Această povestire tragică are un mesaj era Nicodim. Să citim Ioan 3:1-4. Nicodim
foarte serios pentru noi. Şi astăzi mulţi era un lider religios şi cunoştea poruncile
oameni au o părere foarte înaltă despre foarte bine. Încerca să trăiască pe placul
ei înşişi, crezând că pot să-şi câştige lui Dumnezeu, dar ştia că îi lipseşte ceva.
mântuirea. Crezi şi tu la fel? Aminteşte-ţi că Şi-a dat seama că Isus avea ceva special şi
niciodată nu vei reuşi să păzeşti pe deplin Dumnezeu era cu El. Aşa că, într-o noapte,
Legea lui Dumnezeu. Nicodim s-a furişat pe străzile Ierusalimului,
ca să vorbească cu Isus despre aceste lucruri
Banii sunt şi azi un idol care i-a făcut pe
importante.
mulţi oameni să-i întoarcă spatele lui
Dumnezeu. E ceva în viaţa ta care te opreşte Asta e şi atitudinea ta? Poate că ţi-ai dat
să Îl urmezi pe Domnul? Asigură-te că nu seama că-ţi lipseşte ceva esenţial din
există un astfel de lucru! Nu lăsa nimic să te viaţă. Recunoşti că nu poţi păzi pe deplin
oprească să Îl urmezi pe Isus. poruncile lui Dumnezeu. Ascultă la fel ca

44
Manual pentru Provocarea Adolescenţilor, DUMNEZEU SPUNE

Nicodim ce spune Domnul Isus! Metodă: Interviu


Poţi invita un creştin să împărtăşească
Isus a avut o soluţie la problema lui
grupului modul în care s-a întors la Dumne-
Nicodim, dar nu chiar aceea la care s-a
zeu. Pentru a face metoda cât mai vie, folo-
aşteptat. I-a spus că trebuie să se nască din
seşte-o sub formă de interviu. Pune întrebări
nou. Nicodim s-a gândit că era imposibil
cu referire la studiul vostru, de exemplu: Când
ca un om în vârstă să se nască din nou.
ai venit la Hristos, a fost ceva în viaţa ta la
Domnul Isus i-a explicat ce înseamnă acest
care îţi era greu să renunţi? Ce schimbări
lucru. Nicodim nu trebuia să devină din nou
au avut loc în viaţa ta când te-ai născut din
bebeluş, ci să aibă o nouă viaţă spirituală.
nou?” Vizitatorul va trebui să primească
Trebuia să se împace cu Dumnezeu. Haideţi
dinainte întrebările, pentru a se pregăti.
să citim versetele 16-18. Nicodim putea
Alege pe cineva care poate comunica bine
avea această viaţă nouă, doar punându-şi
cu adolescenţii. Dacă nu găseşti pe cineva
încrederea în Fiul lui Dumnezeu. Această
disponibil, îţi poţi spune propria mărturie şi să
viaţă nouă avea să dureze pentru
fii intervievat de unul dintre adolescenţi.
totdeauna. A ą Â B C D E F G H I Î J
A ą Â B C D E F G H I Î J
$ ¢µ4& ' 58:=,¹-
$ ¢µ4& ' 58:=,¹-

Metodă: Foaie de lucru


L M N O P R S û T ĥ U V Z
L M N O P R S û T ĥ U V Z

Domnul i-a spus lui Nicodim că cei ce cred


/u235Œœ 7•<=k
/u235Œœ 7•<=k
Tân�rul bogat

Fotocopiază
Tân�rul bogat

în Isus nu vor fi judecaţi. I-a spus şi că cei ce


7µ¢5</42:$7
Foaia de lucru 15 7µ¢5</42:$7

Eşti tu mântuit?
a pretins c� asculta
a pretins c� asculta

foaia de lucru 15
$3557,Œ&¢$Œ&</7$
$3557,Œ&¢$Œ&</7$

nu cred, vor fi judecaţi. Nu citim că Nicodim îi pl�ceau banii


A
A ąą ÂÂ B
B C
C DD EE FF G H I ÎÎ J
îiG H banii
pl�ceau I


J
$ A ą Â B '
$ ¢µ4& C 58:=,¹-
D E ¹,3/¢&5$<4$,,
F G H I Î J
¹,3/¢&5$<4$,,

pentru toţi. O pot


¢µ4& ' 58:=,¹-
$ ¢µ4& ' 58:=,¹-

şi-ar fi pus încrederea în Domnul Isus în acel


L
L MM NN O
O P
P RR SS ûû aT ĥ
ĥ tristU
a plecat
Tplecat U V
trist
V ZZ
L M N O P
/u235Œœ R S û T
7•<=k
7•<=k
/u235Œœ$3/5&$775,Œ7
$3/5&$775,Œ7 ĥ U V Z
/u235Œœ 7•<=k

moment. Totuşi, ştim din alte pasaje ale


Tân�rul
Tân�rul bogat
bogat
Tân�rul bogat
Găseşte
Tân�rul bogat
7µ¢5</42:$7
7µ¢5</42:$7
7µ¢5</42:$7
✲✲✲✲ ✲✲✲✲✲ ✲✲✲
7µ¢5</42:$7
Nicodim
Nicodimrezervat sub fiecare puzzle:
cuvintele din lecţie şi scrie-le în spaţiul
,&2',u
,&2',u
✲✲✲✲✲✲✲✲✲
,&2',u
completa în timpul
programului sau
7µ¢5</42:$7
_______________________________
aa pretins �i-a recunoscut nevoia
_______________________________
pretins c�
c� asculta
asculta
a pretins c� asculta �i-a recunoscut nevoia

Noului Testament, că Domnul l-a schimbat


a pretins c� asculta
$3557,Œ&¢$Œ&</7$
$3557,Œ&¢$Œ&</7$ œ,-$55&<2Œ&<75=2,$
✲✲✲✲✲✲✲✲✲ ✲✲ ✲✲✲✲
$3557,Œ&¢$Œ&</7$ ✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲ ✲✲✲ ✲✲✲✲
œ,-$55&<2Œ&<75=2,$
_______________________________
$3557,Œ&¢$Œ&</7$
îiîi pl�ceau
pl�ceau banii
banii _______________________________
a dorit mântuirea
îi pl�ceau banii

mai târziu, acasă.


a dorit mântuirea
îi pl�ceau
✲✲✲✲✲ banii $'25,7uµ7<,55$

pe Nicodim.
✲✲✲✲✲
¹,3/¢&5$<4$,,
¹,3/¢&5$<4$,,
¹,3/¢&5$<4$,, ✲✲✲✲✲✲ ✲✲✲✲✲✲✲✲✲
$'25,7uµ7<,55$
_______________________________
¹,3/¢&5$<4$,,
aa plecat
plecat trist
trist
_______________________________
a devenit ucenic
a plecat trist a devenit ucenic

Îi va ajuta să
✲✲✲✲ a ✲✲✲✲
plecat trist
$3/5&$775,Œ7
$3/5&$775,Œ7 ✲✲✲ $'5=5,7<&5,&
✲✲✲✲✲✲ ✲ ✲✲✲✲✲✲✲✲
$3/5&$775,Œ7 $'5=5,7<&5,&
_______________________________
Nicodim _______________________________
Nicodim
$3/5&$775,Œ7
Nicodim
Nicodim
Observă diferenţa dintre cele două coloane. Tânărul bogat a întors

Metodă: Căutare în grup


Nicodim
,&2',u

recapituleze lecţia
,&2',u
,&2',u
spatele Domnului Isus. Nicodim s-a întors de la păcatele lui, la Isus.
�i-a
�i-a recunoscut
recunoscut nevoia
,&2',u nevoia
�i-a recunoscut
Verifică nevoia referinţe şi descoperă cine sunt
următoarele
aceşti oameni, apoinevoia
œ,-$55&<2Œ&<75=2,$
�i-a recunoscut
œ,-$55&<2Œ&<75=2,$
œ,-$55&<2Œ&<75=2,$
pune-i în coloana potrivită.

Împarte adolescenţii în grupuri de câte trei sau şi să memoreze


Luca
aa dorit 23:8-11
mântuirea
a dorit mântuirea lui Isus S-au întors la
Isus
Au întors spatele
doritœ,-$55&<2Œ&<75=2,$
mântuirea
Fapte 9:1-19

Foaie
$'25,7uµ7<,55$
Fapte 16:13-14
$'25,7uµ7<,55$
a dorit mântuirea
$'25,7uµ7<,55$
Fapte 26:27-28

punctele principale.
aa devenit ucenic
a devenit ucenic

patru persoane. Vor citi Ioan 7:45-52 şi Ioan


devenit
Dacă ucenic
trebuia să scrii
$'25,7uµ7<,55$
şi$'5=5,7<&5,&
numele tău, în ce

de lucru
$'5=5,7<&5,&
a devenit
$'5=5,7<&5,&
coloană ucenic
l-ai fi scris?
Aceasta e cea
$'5=5,7<&5,&

19:38-42 şi vor răspunde la două întrebări.


mai importantă
întrebare pe care o

15
vei întâlni în viaţă.

Ce a făcut Nicodim în aceste circumstanţe


dificile? Ce ne descoperă atitudinea sa despre
viaţa lui spirituală?
Nicodim L-a apărat pe Isus în Sinagogă, în RĂSPUNSURI LA
faţa colegilor lui care Îl urau. În timp ce alţii FOAIA DE LUCRU 15
se ascundeau, lui Nicodim nu i-a fost ruşine
să ia trupul Domnului Isus de pe cruce şi Completează în spaţiile goale: tânărul
să-L pună într-un mormânt. Era clar că se bogat; a pretins că asculta; îi plăceau banii; a plecat
schimbase din acea noapte când se furişase trist;
pe străzile Ierusalimului pentru a avea o Nicodim; şi-a recunoscut nevoia; a dorit mântuirea; a
întâlnire secretă cu Isus. Acum era un urmaş devenit ucenic.
„pe faţă” al Lui.
Au întors spatele lui Isus: Irod; Împăratul
Nicodim a renunţat la încercarea de a-şi Agripa
câştiga mântuirea prin religie. I-a părut rău
S-au întors la Isus: Saul, Lidia
că a păcătuit, s-a încrezut în Domnul Isus ca
să fie mântuit şi a fost schimbat.
Concluzie

45
LEC ŢIA

11
Dumnezeu spune: Care este răspunsul tău?

Cu care dintre aceşti doi oameni te au făcut-o amândoi la început. Poate crezi
asemeni? Au fost asemănători în multe că încercând să păzeşti poruncile, fiind bun,
feluri. Amândoi cunoşteau Legea lui sau mergând la biserică, îţi vei putea câştiga
Dumnezeu şi încercau să o păzească. mântuirea. Acum ştii că nu e adevărat. Ştii
Amândoi şi-au dat seama că pot să-I pună că singura soluţie pentru mântuire e să-ţi
Domnului Isus întrebări despre viaţă şi recunoşti păcatele înaintea Domnului Isus
eternitate. Amândoi au venit şi au vorbit cu şi să te încrezi în El. Nu ajunge doar să ştii
El. Însă asemănările se opresc aici. Unul s-a anumite lucruri despre Isus. La fel ca tânărul
îndepărtat de Dumnezeu şi a fost pierdut. bogat şi Nicodim, tu ai de dat un răspuns.
Celălalt s-a întors la Dumnezeu şi a fost Cu care dintre ei te vei asemnăna? Fii ca
mântuit. Nicodim! Încrede-te în Domnul şi trăieşte
într-adevăr pentru El.
Poate că faci şi tu aceeaşi greşeală pe care

46
cţia

12
DUMNEZEU SPUNE: Care este răspunsul tău?

Le
Creşti spiritual?
Obiective: Dorim ca adolescenţii: poate fi un timp dificil, mai ales pentru
aceia dintre noi care vom avea mai puţină
să înţeleagă scopul lui Dumnezeu părtăşie cu alţi copii ai lui Dumnezeu şi mai
pentru copiii Săi: El doreşte ca ei să puţină învăţătură din Cuvântul Lui.
rămână aproape de El şi să crească în
mod continuu în asemănare cu El; Dacă încerci să trăieşti pentru Domnul, ştii
că nu e întotdeauna uşor. La fel cum un atlet
să îşi dea seama că vacanţa de vară trebuie să se antreneze din greu pentru
poate fi un timp critic în care prietenii a-şi atinge scopul, tot aşa şi cel mântuit
şi mass-media au deseori o influenţă trebuie să lucreze din greu, pentru a-şi
negativă puternică; atinge scopul (Filipeni 3:14). Dar care este
să aibă un timp de părtăşie zilnică cu acest scop? 2 Petru 3:18 ne dă o parte din
Dumnezeu şi să Îl slujească în timpul răspuns. Trebuie să creştem în asemănarea
vacanţei; cu Isus.

să vină la Domnul pentru a fi mântuiţi. Vom studia patru moduri pe care Dumne-
zeu le foloseşte, pentru a-i ajuta pe cei
Introducere: Bagajul care se încred în El să crească în credinţă.
Acest lucru ar trebui să te ajute în viaţa ta
făcut spirituală din lunile de vară, când nu ne vom
Aştepţi cu nerăbdare întâlni la grup.
vacanţa de vară?
Poate că da! Să Timpul de părtăşie
Ajutorul
presupunem că Dacă vrei să Îl cunoşti pe Dumnezeu şi să
vizual
29 trebuie să îţi faci creşti în asemănare cu Isus, atunci trebuie să
bagajul. petreci timp cu El. Timpul petrecut de cineva
[Arată în prezenţa lui Dumnezeu, se numeşte „timp
ajutorul de părtăşie” sau timp devoţional. Putem să
vizual 29.] Ce stăm de vorbă cu Dumnezeu în rugăciune.
te-ai hotărî El poate să ne vorbească prin Cuvântul Lui,
să iei cu tine? în timp ce îl citim şi ne gândim la ce scrie
Citeşte lista următoare de lucruri acolo. Este deci un dialog.
şi lasă-i pe adolescenţi să îţi spună ce ar Ca să ai o viaţă de rugăciune ordonată, ai
lua în vacanţă: ceas deşteptător, bani de putea să ţii un jurnal de rugăciune. Acesta
buzunar, manuale şcolare, ochelari de soare, e un carneţel împărţit pe zilele săptămânii.
telefon mobil, parfum, Biblia, numărul de [Arată un exemplar.] În fiecare zi, notează-ţi
telefon al părinţilor, pantofi sport, tractate câteva lucruri pentru care vrei să te rogi.
evanghelistice, costum de baie, ghid de Unele vor apărea în fiecare zi, altele, poate
programe TV,.... doar de două ori pe săptămână, iar altele
Lucrurile pe care le iei cu tine, depind de doar o dată. Poţi să notezi răspunsurile la
planurile pe care le faci. Astăzi doresc să rugăciuni şi să adaugi alte cereri noi.
vă încurajez să nu uitaţi de relaţia voastră E foarte important să fii disciplinat în citirea
cu Domnul în următoarele săptămâni. Vara şi în studierea Bibliei. [Fă referire, pe scurt, la

47
LEC ŢIA

12
Dumnezeu spune: Care este răspunsul tău?

punctele principale din lecţia 2.] Trebuie să Cel mai bine pentru un copil al lui Dumne-
perseverăm în citirea Bibliei, ca să creştem zeu e ca prietenul lui cel mai apropiat să fie
şi să atingem scopul cu care am fost creaţi. tot un copil al lui Dumnezeu. El sau ea o să
Aşa că nu uita să îţi iei şi Biblia cu tine când aibă interese comune, de exemplu: mersul
îţi faci bagajul! la biserică (Evrei 10:25). Prietenii mântuiţi
te pot încuraja în multe feluri. Acestea sunt
Aminteşte-ţi că Satan nu vrea să ajungi să-L genurile de prietenii pe care Dumnezeu
cunoşti pe Dumnezeu în felul acesta. Va doreşte să le ai. Astfel de prieteni te vor
încerca să te convingă că timpul tău de ajuta să creşti în asemănare cu Domnul.
părtăşie nu merge cum trebuie. Va încerca
să-ţi răvăşească mintea, făcându-te să te De asemenea, e bine să ai şi câţiva prieteni
gândeşti la alte lucruri. Îţi va sugera că care nu Îl cunosc încă pe Dumnezeu. Poţi
îţi pierzi timpul. Nu îl asculta!! În schimb, căuta ocazii să le împărtăşeşti Evanghelia.
continuă şi aşteaptă de la Domnul să te Dacă vei vorbi cu ei doar atunci când le vei
binecuvînteze în timpul tău de părtăşie. spune despre Domnul, probabil că nu te vor
Să citim Psalmul 119:15-16. Aceasta e asculta. Aşa că păstrează o relaţie sănătoasă
hotărârea de care trebuie să dăm dovadă. cu ei. Dar trebuie să te asiguri că ei nu au o
Nu vom reuşi să creştem în asemănarea influenţă rea asupra ta. În special în vacanţa
noastră cu Isus, dacă nu petrecem timp cu de vară, ai grijă când îţi faci noi prieteni.
El. Întemeiază relaţii care să îi facă plăcere lui
Dumnezeu!
Prietenii bune
Prietenii pe care îi avem au o influenţă Când vei fi îndeajuns de mare pentru a avea
foarte puternică asupra noastră. De obicei, un prieten sau o prietenă, asigură-te că şi
mergem unde merg ei, facem ce fac ei, el sau ea e un copil al lui Dumnezeu. Şi nu
ascultăm glumele pe care le ascultă ei… orice copil al lui Dumnezeu, ci acela ales
Toate aceste lucruri îţi modelează viaţa, de de El pentru tine. Acesta e un aspect vital
aceea asigură-te că influenţa lor asupra ta al prieteniilor, la care trebuie să te gândeşti
este bună. şi pentru care trebuie să te rogi cu multă
atenţie.
Metodă: Cumpără-ţi L
ec ia

un prieten! Dacă vrei să predai lecţia în


Fotocopiază pentru două părţi, opreşte-te aici.
ţ

fiecare un exem-
plar al foii de lucru
16. Sugerează-le Activităţi sănătoase
să-şi „cumpere” un E frumos să ai mult timp liber în vacanţă, dar
Foaie prieten! Trebuie să e aşa de uşor să nu îl petreci cu folos. Poţi fi
de lucru hotărască ce fel ispitit să petreci toată ziua uitându-te
16 de prieteni doresc, la televizor, jucându-te pe calculator, sau
selectând câteva din navigând pe internet. Ai grijă să nu cazi în
caracteristicile date pe foaia de lucru. Suma această capcană. Sunt multe alte lucruri
totală nu trebuie să depăşească 100 de euro. de făcut. Asigură-te că faci destule exerciţii
fizice şi că te odihneşti îndeajuns. Mintea
Pune-i să facă acest exerciţiu individual şi şi corpul tău trebuie să fie pregătite pentru
să încercuiască cele cinci alegeri pe care un alt an şcolar. Dacă planifici să te uiţi
le-au făcut. Apoi dă-le oportunitatea să la televizor sau să foloseşti computerul,
împărtăşească ce au ales. Încurajează-i să-şi stabileşte-ţi un timp limitat pe care să îl
explice criteriile. Discuţia cu tot grupul va petreci în faţa ecranului. Şi ai grijă la ce te
deveni foarte interesantă. uiţi – sau la ce te fac prietenii să te uiţi! Satan

48
Manual pentru Provocarea Adolescenţilor, DUMNEZEU SPUNE

poate folosi mijloacele mass-media ca să poţi implica să ajuţi o organizaţie – cum


încerce să-ţi capteze gândurile. Dumnezeu ar fi Asociaţia Misionară pentru Educarea
vrea să meditezi asupra lucrurilor care sunt Copiilor – şi să participi la evanghelizarea
adevărate şi curate (Filipeni 4:8). copiilor.

Metodă: Manual de folosire Metodă: Moment promoţional


Fotocopiază foaia
de lucru 17 pentru Fă-ţi timp să prezenţi grupului diferite
fiecare adolescent. oportunităţi de slujire în mijlocul bisericii sau
Împarte-i în grupuri în asociaţii misionare. Poţi să le arăţi câteva
de câte cinci sau şase poze sau diapozitive, să inviţi pe cineva care
persoane. Cere-le să prezinte un proiect, sau pur şi simplu
să pregătească să le împarţi câteva pliante şi să răspunzi
instrucţiuni de întrebărilor pe care le-ar putea avea.
folosire corectă a Ştim cât de important este să vorbeşti şi
Foaie televizorului sau altora despre Domnul Isus. Dacă eşti gata să
de lu cru calculatorului. o faci, Dumnezeu îţi va scoate în cale diferite
17 Când au terminat, oportunităţi. Poate mulţi oameni pe care
adună foile, ascultă îi cunoşti nu vor veni să asculte mesajul la
sugestiile lor şi dă-le biserică, dar te cunosc şi se întâlnesc cu tine.
sfaturile tale. Câteva idei: Trăieşte într-un mod plăcut lui Dumnezeu,
Caracteristici speciale: Televizorul sau jocurile iar atunci când se va ivi ocazia să le vorbeşti
de calculator te ajută să … te relaxezi, să te despre credinţa ta, bazează-te pe ajutorul
distrezi, să înveţi, să te informezi, etc. lui Dumnezeu.

Instrucţiuni de siguranţă: Expunerea prelungită Să-L slujeşti pe Domnul nu e o opţiune – e


poate conduce la … lipsă de exerciţiu fizic, o poruncă! Ar trebui să doreşti să Îl slujeşti,
lipsă de somn şi concentrare, mai puţin timp din dragoste pentru sufletele pierdute din
petrecut în familie şi cu prietenii, etc. jurul tău. Nu eşti prea tânăr pentru a spune
altora despre pericolul în care se află fără
Operaţiunea de bază: Închide-l şi scoate-l Domnul Isus. Poate ai emoţii, eşti copleşit
din priză atunci când … e violenţă, sex, de îngrijorare şi chiar te temi să Îl slujeşti
reclame care nu se mai termină, etc. Evită să pe Domnul. Dumnezeul care te-a mântuit
schimbi de la un canal la altul. e Dumnezeul care te poate ajuta. Aşadar,
fii pregătit atunci când apar ocazii şi apoi
Indicator de avertizare: Nu petrece mai mult profită de ele pentru a-L sluji.
de … 1 oră (sau 2 ore) pe zi la televizor/
calculator. Concluzie
Asigură-te că-L vei pune pe Dumnezeu pe
Oportunităţi de a sluji primul loc în toate lucrurile pe care le vei
Unul din lucrurile care te ajută cel mai mult face vara aceasta. Când îţi vei face bagajul,
să creşti în asemănare cu Isus e să-L slujeşti. nu uita Biblia şi jurnalul tău de rugăciune
Îţi dai seama că responsabilitatea tuturor – ai nevoie de un timp zilnic de părtăşie
copiilor lui Dumnezeu este să răspândească cu Domnul, ca să-L cunoşti mai bine şi să
mesajul Evangheliei? În Marcu 16:15, creşti în credinţă. De asemenea, pune-L pe
Domnul Isus porunceşte tuturor ucenicilor Dumnezeu pe primul loc în relaţiile tale,
Lui să mărturisească şi altora despre El. E căutând să ai relaţii noi, plăcute Lui. Dacă te
bine să te implici în programele bisericii vei uita la TV sau te vei juca la calculator în
şi în evanghelizări. Membrii bisericii vor vacanţă, nu uita de lista cu instrucţiuni pe
fi încurajaţi să vadă că eşti prezent. Te care am pregătit-o împreună. Dă-I întâietate

49
LEC ŢIA

12
Dumnezeu spune: Care este răspunsul tău?

lui Dumnezeu slujindu-L – găseşte ocazii de • A şasea poruncă se referă atât la


a le spune şi altora despre El. Indiferent ce atitudine cât şi la faptă. (Adevărat)
vei face vara aceasta, gândeşte-te în primul • Televizorul afectează atitudinea noastră
rând la Dumnezeu. El te va ţine aproape de faţă de a şaptea poruncă şi altele.
Sine şi te va ajuta să creşti şi să umbli pe (Adevărat)
căile Lui (Proverbe 3:5-6).
• A copia un CD înseamnă a încălca a noua
Metodă: Joc de recapitulare (Adevărat sau Fals) poruncă. (Fals)
Adolescenţii vor sta toţi în mijlocul încăperii.
• Reclamele ne încurajează să încălcăm a
Tu vei citi una din afirmaţiile enumerate mai
zecea poruncă. (Adevărat)
jos. Ei trebuie să hotărască dacă afirmaţia
e adevărată sau falsă. Dacă cred că e • Afirmaţia uimitoare a lui Isus a fost că El
adevărată, se vor muta în dreapta ta. Dacă era ca Moise. (Fals)
cred că e falsă, se vor deplasa în stânga ta. • Numele „Hristos” înseamnă „Mântuitor”.
Cei care vor greşi, vor sta jos pe scaun şi vor (Fals)
privi. Cei care au avut dreptate vor veni din
nou în centru, tu vei citi o altă propoziţie. • Data la care Se va naşte Isus a fost
Repeţi procedeul, până va rămâne doar profeţită. (Fals)
unul sau doi adolescenţi. Pregăteşte un mic • Isus Se roagă pentru credincioşi astăzi.
premiu pentru câştigători. Poţi repeta jocul (Adevărat)
folosind următoarele propoziţii: • Isus a avut sentimente umane, deşi era şi
• Biblia are putere. (Adevărat) Dumnezeu. (Adevărat)
• 2 Timotei vorbeşte despre învăţătură şi • Evrei 12:26 vorbeşte despre jertfa lui Isus
mustrare. (Adevărat) pentru păcat. (Fals)
• Roadele Duhului Sfânt sunt enumerate • Isus a fost o dată părăsit de Dumnezeu
în Coloseni 5:22. (Fals) Tatăl. (Adevărat)
• Duhul Sfânt ne ajută să înţelegem Biblia. • Petru a ajuns la mormânt înaintea lui
(Adevărat) Ioan, în dimineaţa Învierii. (Fals)
• Alte cărţi de studiu sunt la fel de • Cei mai mulţi ucenici au fost martirizaţi.
importante ca Biblia. (Fals) (Adevărat)
• Prima poruncă se află în Exod 20:2. (Fals) • Evreii se închină sâmbăta. (Adevărat)
• Având o inţelegere incompletă a lui • Isus i-a făcut calea mai uşoară tânărului
Dumnezeu determină crearea unei bogat pentru a-L accepta. (Fals)
imagini greşite (idol) în mintea noastră. • Nicodim a aşezat trupul lui Isus în
(Adevărat) mormântul său. (Fals)
• Romani 6:23 ne reaminteşte că nu ne • După ce au ascultat cuvintele Domnului
ridicăm la înălţimea standardelor lui Isus, atât Nicodim cât şi tânărul bogat au
Dumnezeu. (Fals) plecat. (Adevărat)
• Un creştin care spune minciuni ia în • Dacă ne încredem în Dumnezeu, nu ar
deşert Numele Domnului. (Adevărat) trebui să avem prieteni necredincioşi.
• Sfânt înseamnă diferit. (Adevărat) (Fals)
• A cincea poruncă ne spune să nu • Proverbe 3:5-6 ne spune că Cuvântul lui
ucidem. (Fals) Dumnezeu e o candelă pentru picioarele
noastre. (Fals)

50
DUMNEZEU SPUNE

xa
e

1
An
Ajutoare vizuale

51
Rezumat

Dum n e ze u
spune
Acesta e Cuvântul Meu
• De ce să studiem Biblia?
• Cum să studiem Biblia?

Acestea sunt poruncile Mele


Cele Zece Porunci
Exod 20:1-17

Hristos este soluţia


• Dumnezeirea Lui • Viaţa Lui
• Moartea Lui • Învierea Lui

Care e răspunsul tău?


• Mântuit • Creşti spiritual
Biblic
Ajutorul vizual 1

SULURIDESCOPERITE! Ales şi călăuzit:


mărturia unui
scriitor

Cartea Luca este corectă! REGI ŞI PĂSTORI


Cum poate o diversitate aşa de mare de autori să scrie aceleaşi
Noi descoperiri, pun sub tăcere pe scepticii Scripturii
adevăruri pe o perioadă de 1600 ani?

CUPRINS:
Ajutorul vizual 2

Cuvânt u l l u i
Du m n e z e u
este:

P uternic
Romani 1:16

Profitabil 2 Timotei 3:16

P ersonal
Psalmul 119:105

Practic Iacov 1:22

Productiv Marcu 4:20


Ajutorul vizual 3

Roagă-te

Alege

Citeşte
Ajutorul vizual 4

Examinează

Pune
întrebări

Aplică
Ajutorul vizual 5

Nu fii
Biblia descurajat!
Ajutorul vizual 6

Cine? Ce?
De ce?
Unde?
Când?
Ajutorul vizual 7

PRIMA PORUNCĂ

„Să nu ai alţi
dumnezei în
afară de Mine.”

Exod 20:3
Ajutorul vizual 8

A DOUA PORUNCĂ

„Să nu-ţi
faci chip
cioplit.”

Exod 20:4
Ajutorul vizual 9

A TREIA PORUNCĂ

„Să nu iei în deşert


Numele Domnului.”

Exod 20:7
Ajutorul vizual 10

A PATRA PORUNCĂ

„Adu-ţi aminte
de ziua de
odihnă, ca s-o
sfinţeşti.”

Exod 20:8
Ajutorul vizual 11

A CINCEA PORUNCĂ

„Cinsteşte pe
tatăl tău
şi pe mama
ta.”

Exod 20:12
Ajutorul vizual 12

A ŞASEA PORUNCĂ

„Să nu ucizi.”

Exod 20:13
Ajutorul vizual 13

A ŞAPTEA PORUNCĂ

„Să nu
preacurveşti.”

Exod 20:14
Ajutorul vizual 14

A OPTA PORUNCĂ

„Să nu furi.”

Exod 20:15
Ajutorul vizual 15

A NOUA PORUNCĂ

„Să nu mărturiseşti
strâmb împotriva
aproapelui
tău.”

Exod 20:16
Ajutorul vizual 16
Ajutorul vizual 17

A ZECEA PORUNCĂ

„Să nu pofteşti.”

Exod 20:17
Ajutorul vizual 18

O aţie
afirmre
uimitoa

O
naştere
aculoasă
mir

Profeţii te
plini
îm
Ajutorul vizual 19

Învăţătură

Rugăciune
Ajutorul vizual 20

Preocupare
pentru oameni

Suferinţă
Ajutorul vizual 21
Ajutorul vizual 22

Mi-am m
in
păr inţii a ţit A1
tunci
c ând m -a
u
întrebat c re în
s âmb ăt ă
e am f ăc u
t ei nu m ai au încrede ei
s ear a. Acum ţia mea cu
mine. Rela
ce mai rea.
e din ce în m de la
u minţea
Mai bine n început!
Am minţit din nou, B1 C1
a doua şi a treia oară,
până când mi-am
format un obicei.
Într-o zi au aflat adevărul.

A1 B1 C1
Am minţit din nou, Acum ei nu mai au încre-
Mi-am minţit dere în
părinţii atunci a doua şi a treia oară,
mine. Relaţia mea cu ei
când m-au până când mi-am
e din ce în ce mai rea.
întrebat ce am făcut format un obicei. Mai bine nu minţeam de
sâmbătă seara. Într-o zi au aflat adevărul. la început!

A2 B2 C2
Într-o seară stăteam în Acum nu-mi pot
În săptămânile ce
faţa televizorului şi am scoate din minte
au urmat am fost
dat peste un program acele imagini. Mă
ispitit de multe
interzis. În loc să închid simt murdar şi vino-
ori, dar nu am
televizorul, m-am uitat vat de toate aceste
biruit ispita.
la acel program. gânduri rele!

A3 B3 C3
Un prieten mi-a spus
Vestea s-a răspândit El se simte atât
de o problemă gravă
repede şi a ajuns de nenorocit, iar
cu care el se con-
şi la urechile mie îmi este foarte
frunta. Am mers şi am
prietenului meu, ruşine. Am distrus
spus prietenilor mei
care s-a înfuriat. prietenia noastră!
despre asta.

A4 B4 C4
Ajutorul vizual 23
Poate că
Maria a greşit
mormântul.

Poate că
Isus nu a
murit pe
cruce, ci doar
a leşinat.

Poate că trupul
Lui a fost furat.
Ajutorul vizual 24
Ajutorul vizual 25

1 2 3
Citiţi Ioan 20:11-16 şi Cine L-a văzut pe Isus, pe Numiţi unul dintre cei doi
descoperiţi care a fost prima când se duceau să le spună cărora li S-a arătat Isus pe
persoană care L-a văzut pe ucenicilor că El înviase? drumul spre Emaus. Un
Domnul Isus după ce a înviat Verificaţi Matei 28:5-9. indiciu: Luca 24:13-18.
din morţi!

4 5 6
Isus i-a uimit pe cei din spa-
În Luca 24:34, Domnul S-a Un ucenic a lipsit şi nu a cre-
tele uşilor încuiate, apărând
arătat cuiva care trebuie să zut până nu a văzut mâinile
pur şi simplu printre ei. Cine
fi fost deosebit de bucuros şi picioarele lui Isus. Poţi afla
erau aceştia? Ioan 20:19-20
să-L vadă. Cine a fost? numele lui în Ioan 20:24-26.
vă dă răspunsul.

7 8 9
Ce pescuire extraordinară!
Citiţi 1 Corinteni 15:1-8 şi Verificaţi 1 Corinteni 15:1-8
153 de peşti! Numiţi un
aflaţi din câte persoane era din nou şi descoperiţi încă o
ucenic care nu este încă
formată mulţimea căreia persoană căreia i S-a arătat
menţionat, dar care se afla
i S-a arătat Isus la înălţarea Domnul Isus mai târziu.
acolo. Vedeţi ce scrie la Ioan
Sa.
21:11-14.
Ajutorul vizual 26

Dumnezeirea
lui Hristos
Mântuirea
Viaţa veşnică
Judecata

Romani 1:4 Romani 4:25 1Tesaloniceni 4:14 Fapte 17:31

Garantată
de Înviere
Garantată
de Înviere
Garantată
de Înviere
Garantată
de Înviere
Ajutorul vizual 27

Tânărul bogat
Cunoştea Legea
Pretindea că a păzit-o
Îi plăceau banii
ESTE
ACEASTA A plecat întristat
ŞI ATITU
DINEA
TA?
Nicodim ESTE
E A S TA
AC N E A
I T U D I
ŞI AT
Cunoştea Legea TA?
Era conştient de nevoia lui
Dorea mântuirea
A devenit un copil
al lui Dumnezeu
Ajutorul vizual 28
Ajutorul vizual 29
DUMNEZEU SPUNE

xa
e

2
An
Foi de lucru

83
A Ă Â�������� L B MC N DO E P F RG SH Ş I T Î � ŢJ U � V Z
L � M N � O�P �R�S� Ş � T �Ţ �U�V����������
Cuvântul Z � ����������

��������

Cuvântul � � �� �� � � � � � �� Privilegiu
� � � � � � �☺ � �Privilegiu

� �
Foaia �A �1Ă �
de lucru  � B � C �D �E �F �G �H �I ΠJ

s ă
A Ă Â�������� L B�MC�N D�O E�P F�RG�SH�Ş I�T Î�Ţ J�U �Vîntorcându-te
inspirat
☺Z

c e
L M
inspirat N � O P R S Ş T Ţ U V Z ����������
întorcându-te

e
Cuvântul Privilegiu

D
��������
� �
Cuvântul � � � � � � � �
� � � � � �� � � � ����������

� Privilegiu
� � � �
� � �A � � � � � � � � � �
A Ă ÂL
�������� BĂ
��������
inspirat
��������
 B C D E F G H JI Π����������-��
M CN DO EP FR GS HŞ IT ÎŢ
J
U V întorcându-te
Z
����������
����������-��
inspirat
L M N � O�
Cuvântul P� R� S� Ş� T� Ţ� U � V�întorcându-te
Z � � ☺
Privilegiu
��������
� � �� �� �� �� �
Cuvântul
� � ���������
A Ă ÂA
patruzeci
��������
L M
inspirat N L
patruzeci

inspirat
OM
�������� C
P
Â
N
studiem Biblia?
D
R
B
O C
E
S
� �� �� �� �� ��
� � � � � � � � �Privilegiu
P F
Ş
D
R G
T
E
S H
Ţ
F
Ş I
U
G
T Î
V
H
Ţ
����������
☺� � �

J
Z
IU ÎV încrezându-te
J
����������-��
întorcându-te
încrezându-te Z
����������
����������-��
întorcându-te
��������
� � � Cuvântul
�� �� � � �� �� �� �� �� � � �� � �Privilegiu
����������
☺ ☺
Cuvântul
Foloseşte
� � �patruzeci ���������

simbolurile
� � � � � � �
de �
mai
� �jos�� � �
pentru � a �
� �Privilegiu �
descoperi
� � cele 18 cuvinte:
��������� �������� ����������-��
încrezându-te
patruzeci
A Ă ÂA BĂ CÂ DB EC FD GE HF IG ÎH
inspirat JI Î întorcându-te
����������-�� J
����������-��
��������
L M
inspirat N Lunitate
��������OM PN RO A P ŞRĂ
S T Â
S ŢŞ U TBV Ţîncrezându-te
����������-��
Z
întorcându-te D E F G H I Î J
UCV����������
Z
A
��������
� �
Cuvântul
unitate ĂCuvântul


� � ���������
���������

����������


patruzeciÂ
� � � �
��

�B�� C
� ��
�� �D� �E �

�� ��
� ��� �
� � � � F

�Domnul
��� �G
����������

PrivilegiuPrivilegiu

Domnul
� H I Î J
����������-��
patruzeci inspirat � � � � � � � � ☺
încrezându-te
����������-��
����������-��
întorcându-te
încrezându-te

��������
L M
inspirat L
��������
�N O
�������
�������� � P R� S
M N O P R S Ş T Ţ
unitate

Ş T �
Ţ U � V �
Z �
����������-��
U V ������
întorcându-te
���������� Z
����������� � � ☺
�������
Cuvântul
unitate Cuvântul
��������� Privilegiu Privilegiu
Domnul
� � �
��������� � patruzeci
�� � � � � � � �� �� �� �� �� �� � încrezându-te
������
Domnul �
����������-��
patruzeci
��������
��������
profeţiilor
inspirat L M N Oîncrezându-te P ����������
R S Ş T Ţ U V Z
����������-��
����������-��
întorcându-te
L
inspirat M
profeţiilor
��������
�������
CuvântulCuvântul
�������
��������
unitate
���������N O P R S Ş
����������
Privilegiu
Isus T
întorcându-te
����������-��
Isus
������
Privilegiu
Ţ U V Z
unitate
��������� patruzeci � � � � ������
Domnul � �
Domnul � � � � � � �
����������-��
încrezându-te

patruzeci
�������� �
�����������
inspirat
�������� �
�����������
profeţiilor
inspirat
�������
� � � � � �
����������-�� �
����������-��
încrezându-te
����
întorcându-te
����������-��
întorcându-te
� � �
profeţiilor
✴✵✲■➷■✧
��������
������� unitate
��������
_______________________����������
���� Isus
✰✲✥❡✥✲✘✥✤
����������
������ _______________________
unitate ��������� Isus
������ Domnul
acurateţe
profeţiilor Cuvântul Privilegiu
��������� patruzeci
patruzeci��������
����������� Domnul ����������-��
încrezându-te
acurateţe
✯✢✥✹ asculţi
încrezându-te
����������-��
❰✯✲✤
Cuvântul
�������� inspirat
�����������
inspirat
profeţiilor
�������
�������
unitate
_______________________ ����������-��
����
întorcându-te
asculţi
����������-��
����

întorcându-te
Isus
������
Privilegiu
_______________________
unitate ���������
��������� Isus
������ Domnul
➷■❡✰➷✲✥✤
���������
���������
patruzeci
acurateţe
acurateţe
patruzeci
����������� _______________________ ✴✲✵❡✴➷■✧
�������
����������-��
Domnul încrezându-te _______________________
��������
�����������
profeţiilor
profeţiilor
��������
������� �������� încrezându-te
�������
asculţi
asculţi
����������-��
����
����������-��
����������-��
Isus
�������
��������
✵■➷✴✹
������� Marea
unitate
unitate ���������
Marea ��������� _______________________����
Isus ✬✯✲✤
������
schimba
Domnul ����������
_______________________
���������
��������� acurateţe ������
Domnul �������
patruzeci
acurateţe patruzeci
�����������
profeţiilor schimba ����������-��
asculţi
încrezându-te
����������-��
������� încrezându-te
✰✲➷✘➷✬✥✧✥
�����������
profeţiilor�������
����� inspirat
_______________________asculţi
����
❅✯✲✴✹
����
Isus întorcându-te
_______________________
�������
inspirat
�����
unitate Marea
unitate
��������� Isus ������
������� întorcându-te
Marea
��������� acurateţe ������ schimba
Domnul
✪✥❡✵❡
���������
acurateţe ���������
����������� _______________________�������
Domnul
schimba ❡✥☛
�������
����������-��
�������

asculţi
����������-�� _______________________
�����������
profeţiilor Conservat
profeţiilor asculţi ����
Conservat �����
�������
Marea �������� ���� persoană
Isus
✰✥✲❡✯■
�������
�����
unitate unitate
Marea ��������� _______________________Isus ❂◗☛■✧✥
�������
schimba
persoan����� �������
_______________________
��������
���������
acurateţe
acurateţe
���������
�����������
������
�������
Domnul
schimba
�������
Domnul
�������
asculţi ����������-��
�����������
✰✲✯✰◗✥❂➷✥❡
���������
profeţiilor Conservat
profeţiilor
����� _______________________asculţi ☛❂❂✵✲☛✴✥
��������
���� _______________________
Conservat
������� Marea
������� ����
�������� persoană
Isus
�����
Marea
���������
���������
acurateţe patruzeci Isus
persoană
������
�������
�������
schimba
������
������� încrezându-t
patruzeci
acurateţe
Acum
�����������
���������
���������
�����������
Conservat
potriveşte
profeţiilorprofeţiilor
����� cuvintele găsite în
schimba
�������
textul asculţi
următor,
asculţi apoi
��������
���� încrezându-te
descifrează cele cinci idei princi-
Conservat Marea ����
��������
Isus persoană
�����
pale
Marea studiate
��������� în lecţia din această persoană
săptămână: Isus
�������
schimba
���������
acurateţe acurateţe
��������� ��������� �������
schimba �������
���������
�����������
���������
Conservat
Conservat
�����������
�����
�������
asculţi
����
asculţi
��������
persoană
����
�������
Ar trebui
����� Marea
Marea ���������
să studiem Biblia fiindcă e ��������
chiar �������
persoanăschimba
�������
lui ����������-��
Dumnezeu. Duhul Sfânt a
��������� schimba
acurateţeacurateţe
__________ ���������
Conservat autorii,unitate
astfel încât au scris exact�������
�������
asculţi ce a vrut Dumnezeu. Deşi mai mult de
asculţi
��������
���������
unitate
Conservat
�����
__________
�����
Marea de oameni au fost implicaţi ��������
persoană
persoană
�������
în scrierea ei, Biblia areDomnul
o minunată.
Domnul
Marea
��������� ��������� ������� schimba
��������� schimba
������� �������
���������
Conservat Conservat
Descoperirile şi ������� ��������
împlinirea arată că Biblia are
��������
persoană
. Manuscrisele
de�������
�����
Marea
�����
Marea Moartă indică faptul că Biblia
la ______
persoană
������� �������
s-a în mod minunat. ������
��������� ��������� schimba schimba ������
Conservat profeţiilor ��������
Conservat
����������
profeţiilor e r n c u t
Cuvântul lui ��������
persoană
�������
persoană
������� accprti Isus
ip
�������� ____Isus
��������� ���������
Conservat
______
Conservat
_ __ _ _ _ _ __ _ Dumnezeu e:
__________
����������� ��������
persoană persoană
__________
����
__________
__
�����������
���������
��������� snorap
��������el ����
bprtaoilfi �������� ioprcvdut
acurateţe__________________________ __
______________________
acurateţe ____ __________________ asculţi
______
asculţi
���������
Ce
��������� e să ai Cuvântul lui Dumnezeu! Ai ascultat tu de mesajul acestuia, �������
de la păcatele tale şi în ? Dacă�������
ai făcut aceste lucruri,
Marea
nuMarea
va trebui doar să citeşti Biblia, ci şi s-o schimba
. În timp ce vei face acest lucru, Dumnezeu va
viaţa ta şi te va transforma în acea pe careschimba
o doreşte.
�����
����� �������
biblic
Foaia de lucru 2

Fişă de studiu
Pasaj:________________________________

Contextul Ce ne învaţă acest pasaj despre Dumn-


pasajului: ezeu? (Tatăl, Fiul sau Duhul Sfânt)

Ce ne învaţă acest pasaj despre


om? (conţine o avertizare, o promisiune, o poruncă,
un exemplu de urmat?)

Cuvinte
dificile sau im- Mai sunt şi alte pasaje biblice care m-ar
agini verbale: ajuta să-l înţeleg mai bine pe acesta?

Dumnezeu doreşte ca eu să:


Foaia de lucru 3

CUM UDIM
să ST Biblia?

E T A C I L P M O C E I J
R S R O A G A T E H L E T
S I I C H K L T J I A X N
M S Z M U R E I A U B A A
A T E O P L G B S E R M F
K E B C K A E N A T E I S
O M N S I X R G P S V N I
W A N V S R E T Q E I E U
E T X E T N O C E T N A L
Y I N T R E B A R I I Z U
R C H E T N I V U C G A H
G D I C T I O N A R A T U
D W I H R U E Z E N M U D
A P L I C A P R I C I S T

Completaţi spaţiile goale, apoi căutaţi cuvintele în tabelul de mai sus. Cuvintele pot fi citite pe
verticală, orizontală, diagonală, de la cap la coadă şi invers:

În primul rând r_ _ _ _-_ _ şi cere D_ _ _ _ _ _ S_ _ _ _ să te ajute să înţelegi Biblia. A _ _ _ _ un pasaj

sau o carte pe care să o studiezi şi lucrează pe text în mod s_ _ _ _ _ _ _ _ _. C_ _ _ _ _ _ un pasaj scurt

şi fii atent la c_ _ _ _ _ _ – ce e înaintea lui şi după el. Apoi e_ _ _ _ _ _ _ _ _ pasajul cu atenţie şi, la

nevoie, foloseşte uneltele de studiu: Î_ _ _ _ _ _ versetele lungi sau c_ _ _ _ _ _ _ _ _ în secţiuni mici.

Caută acele c_ _ _ _ _ _ dificile în d_ _ _ _ _ _ _ _ sau întreabă pe altcineva ce înseamnă.

Caută i_ _ _ _ _ _ v_ _ _ _ _ _ . Pune î_ _ _ _ _ _ _ _ textului în timp ce studiezi: Ce ne învaţă acest

text despre D_ _ _ _ _ _ _? Ce ne învaţă textul despre o_? Sunt şi alte p_ _ _ _ _ biblice care să mă

ajute să-l înţeleg mai bine pe acesta? A_ _ _ _ _ învăţătura la viaţa ta şi fă o_ _ _ _ îţi spune Dumn-

ezeu să faci.
Foaia de lucru 4

PRIMA şi a DOUA poruncă

6 16

7 4

8 1

3 5

14 12

10 13

11 9

15

Orizontal: Vertical:
3 Din ce pot fi făcuţi idolii 1 O altă denumire pentru legile lui Dumnezeu
6 Ceea ce ar trebui să îi arate lui Dumnezeu şi celor 2 Numărul poruncilor date de Dumnezeu
din jur, dacă ne încredem în El 4 Carte în care se găsesc scrise aceste porunci
7 Isus a spus că ar trebui să iubim o astfel de 5 Locul pe care Dumnezeu îl doreşte în viaţa noastră
persoană 9 Ce ne va face Dumnezeu dacă ne mărturisim
8 E interzis de cea de a doua poruncă păcatele
10 Ce vrea Dumnezeu să-i dăm numai Lui 12 Suntem mântuiţi prin aceasta, nu prin păzirea
11 Oameni care pot fi pe primul loc în viaţa noastră poruncilor
14 Încălcarea poruncilor lui Dumnezeu 13 Al doilea cuvânt din porunca a doua
15 Poporul special al lui Dumnezeu
Foaia de lucru 5

Studiu de c az
E
ric Liddell a fost fiul unui misionar scoţian. Datorită performanţelor sale din atletism, el a
participat la Jocurile Olimpice din Franţa, în 1924. Era favorit la cursa de 100 de metri, dar
a refuzat să alerge în calificări, pentru că acestea aveau loc într-o zi de duminică. În acea zi,
el a predicat în biserica scoţiană din Paris. Toate ziarele au răspândit vestea: „Atlet: nu voi alerga
duminica” (Daily News) şi „Dumnezeu înainte de rege” (British Weekly). Liddell a fost puternic
criticat de cei din oraşul lui şi de către autorităţi, dar el era convins de faptul că nu trebuia să
participe la întreceri sportive duminica. În loc să alerge în cursa de 100 de metri, el a participat
la cursa de 400 de metri, în care nu i se dădea nici o şansă. Liddell nu numai că a câştigat, ci a
şi stabilit un record mondial! Datorită performanţelor sale, Eric Liddell a devenit un mare star.
După ce s-a întors de la Jocurile Olimpice, Liddell şi-a luat licenţa la Universitatea din Edinburgh
şi a continuat să calce pe urmele tatălui său, devenind misionar în China. L-a slujit pe Dumnezeu
într-un mod minunat în acea ţară şi a murit la sfârşitul celui de al doilea război mondial.
1. De ce a luat Eric Liddell decizia de a nu alerga duminica?
2. Dacă ai fi participat şi tu la deschiderea Olimpiadei, i-ai fi aprobat decizia sau l-ai fi criticat?
3. Care e costul unei decizii asemănătoare cu a lui Eric Liddell?
4. Ce impact crezi tu că a avut decizia lui asupra celor credincioşi şi necredincioşi?
5. Ce decizie ai luat tu pentru tine însuţi în legătură cu sporturile sau alte activităţi în ziua
de duminică?

Studiu de c az
E
ric Liddell a fost fiul unui misionar scoţian. Datorită performanţelor sale din atletism, el a
participat la Jocurile Olimpice din Franţa, în 1924. Era favorit la cursa de 100 de metri, dar
a refuzat să alerge în calificări, pentru că acestea aveau loc într-o zi de duminică. În acea zi,
el a predicat în biserica scoţiană din Paris. Toate ziarele au răspândit vestea: „Atlet: nu voi alerga
duminica” (Daily News) şi „Dumnezeu înainte de rege” (British Weekly). Liddell a fost puternic
criticat de cei din oraşul lui şi de către autorităţi, dar el era convins de faptul că nu trebuia să
participe la întreceri sportive duminica. În loc să alerge în cursa de 100 de metri, el a participat
la cursa de 400 de metri, în care nu i se dădea nici o şansă. Liddell nu numai că a câştigat, ci a
şi stabilit un record mondial! Datorită performanţelor sale, Eric Liddell a devenit un mare star.
După ce s-a întors de la Jocurile Olimpice, Liddell şi-a luat licenţa la Universitatea din Edinburgh
şi a continuat să calce pe urmele tatălui său, devenind misionar în China. L-a slujit pe Dumnezeu
într-un mod minunat în acea ţară şi a murit la sfârşitul celui de al doilea război mondial.
1. De ce a luat Eric Liddell decizia de a nu alerga duminica?
2. Dacă ai fi participat şi tu la deschiderea Olimpiadei, i-ai fi aprobat decizia sau l-ai fi criticat?
3. Care e costul unei decizii asemănătoare cu a lui Eric Liddell?
4. Ce impact crezi tu că a avut decizia lui asupra celor credincioşi şi necredincioşi?
5. Ce decizie ai luat tu pentru tine însuţi în legătură cu sporturile sau alte activităţi în ziua
de duminică?
Foaia de lucru 6

Foaie de
discuţii
A şasea poruncă: „Să nu ucizi” (Exod 20:13).
1 De ce mulţi oameni nu dau atenţie acestei porunci?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2 Citeşte Matei 5:21-24. Cum schimbă cuvintele Domnului Isus modul nostru de înţelegere a poruncii a şasea?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3 Prietenii tăi sunt mânioşi pe un băiat din clasă – din cauza comportamentului lui, toată clasa are de suferit. Ei
caută acum o cale de răzbunare. Ce ar trebui să faci?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

A şaptea poruncă: „Să nu preacurveşti” (să nu comiţi adulter) (Exod 20:14).


1 Poate crezi că acest cuvânt – „adulter” – se aplică doar oamenilor mai în vârstă, doar celor căsătoriţi. Cum fac
cuvintele Domnului Isus din Matei 5:27-28 ca această poruncă să se aplice tuturor?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2 Isus spune că a pofti este greşit. Ce poţi face ca să eviţi astfel de gânduri?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3 Cum ar trebui să reacţioneze copiii lui Dumnezeu faţă de opinia larg răspândită, conform căreia nu e ceva rău să
practici sexul în afara căsătoriei?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Foaia de lucru 7

A CINCEA, a ŞASEA şi a ŞAPTEA


poruncă
1 1. Sunt zece în Exod 20
2 2. Un sinonim pentru ucidere, care apare în
3 Exod 20:13
4
5
3. Cine trebuie să-şi cinstească părinţii?
6 4. Primul părinte menţionat în a cincea
7 poruncă
8
5. Ce trebuie să faci în relaţia ta cu părinţii?
9
- 6. A câta poruncă interzice crima?
10 7. Aproape toate poruncile încep cu acest
11 cuvânt

12 8. Ce facem când călcăm poruncile lui Dum-


13
nezeu?
9. Carte în care se găsesc cele Zece Porunci
14
10. Să faci ceea ce ţi se spune
15
16 11. Câte porunci sunt?
17
12. Ce trebuie să păzim ca să nu păcătuim?
18
19 13. Prin ce mai putem păcătui?
14. A câta poruncă spune să nu pofteşti?
15. În care capitol din Exod sunt cele zece
porunci?
16. La ce este interzis să te închini?
17. Cum să nu mărturiseşti?
18. Ce să faci cu ziua de odihnă?
19. A zecea poruncă te învaţă să nu faci acest
lucru

Poruncile nu pot să te mântuiască. Ce ar trebui să faci?


Foaia de lucru 8
Foaia de lucru 9

Trei dovezi biblice conform cărora


Isus este Dumnezeu

u m e l e
N
Lui
_ _ _ _ _ _ _ __
______ Atributele
Iacov 1:1
_ _ _ _ _ _ _ __ Lui
______ _______
Tit 2:13 _______
Ioan 1:1- _
_ _ _ _ _ _ _ __ 2
______ 1 _______
Ioan 20:3 _______
_
Ioan 2:24
-25
_______
_______
Lucrările Evrei 4:1 _
5
Lui
_______________
Ioan 1:3
_______________
2 Corinteni 5:10
_______________
Matei 9:6
Foaia de lucru 10

Când şi cu m
s-a rugat I su s?
Pentru Petru, ca credinţa
Matei lui să nu se piardă
4:2-3
Luca
La începutul lucrării Lui pe
6:12-13 pământ, pentru a se pregăti
să facă faţă ispitelor

Marcu Chiar dacă era căutat,


1:35-39 şi trebuia să predice

Luca Când a trebuit să ia decizii,


22:32 cum ar fi alegerea ucenicilor

Luca
Şi pentru noi azi, dacă
22:42 ne-am încrezut în El

Evrei Să fim păziţi de cel rău


7:25
Ca voia Tatălui Său să se
facă în toate lucrurile, în
Ioan special referitor la cruce
17:15
Foaia de lucru 11
Foaia de lucru 12

Viaţa şi dumnezlueiri HearistosA R U T A T A V N I M K G V X
F D B I K A T R I B U T E L E
I A T N I R E F U S V Z L E N
R W P O A R A O I C E F I R U
M U B G H S C Y L P Q E R A I
A C M O A R T E A D B M A P C
T E O D U M N E Z E U B R U A
I N I T Z A U S R X Y E C C G
E I B E Q A C I M E R Z U O U
E C T O P R O F E T I I L E R
I I T E I V Z B N I L J S R E
Q I D T N A F S L U H U D P M

Completaţi spaţiile goale, apoi căutaţi cuvintele în tabelul de mai sus. Cuvin-
tele pot fi citite pe verticală, orizontală, diagonală, de la cap la coadă şi invers:

De unde ştim noi că Isus e D ?


O a uimitoare:A Înainte
M G X ca L O HAT
D săS seT nască R I B M sunt Eu”
G L P T E A C H I N G X J V F
O n miraculoasă: conceput de D
T N C W A X T X G U S
B N S I şi născut dintr-o f
G .
I C I J T H X T S K R O W R N
P despre naşterea, viaţa şi şi m
R E X Y H X A B Lui s-au împlinit.
R A H A M G I
I O N E A G R W Z I Z D P I R
Numele, a şi l P N M Lui îi demonstrează dumnezeirea.
A C R W T S O B T C N E
S E I C E H P O R P L U Y P F
U Lui devotaţi au mărturisit că El e Dumnezeu.
R F A X G N I R A C V A T K F
U S L F O L L O W E R S X E U
Q D C A D N L I F E U D H G S

Ce a făcut Isus în timpul v Lui pe pământ?

vi a ţ ă d e: I P
O R S
Foaia de lucru 13

Caută versetele în Biblie, completează


spaţiile goale şi răspunde la întrebări:
Luca
16:19-25
Păcatul de Dumnezeu
Ioan

8:31-36 De ce e aşa de grav acest lucru?____________________________________
Luca
Marcu
____________________________________________________________________________
16:19-25
7:21-23
Ioan
8:31-36 Păcatul ne face .
Luca
16:19-25
Marcu
7:21-23 Cum putem fi eliberaţi?_________________________________________
Ioan
8:31-36
____________________________________________________________________________

Marcu
7:21-23
Păcatul viaţa.
Ce iese dintr-o inimă păcătoasă?____________________________________
____________________________________________________________________________

Efeseni 2:8-9

Evrei 9:26

I Petru 2:24

I Petru 3:18
Foaia de lucru 14

Aleargă după Aleargă după


indicii
Foaie de indicii indicii
Foaie de indicii

Găseşte cartoanele de pe perete în ordinea Găseşte cartoanele de pe perete în ordinea


corectă. Scrie răspunsurile mai jos. corectă. Scrie răspunsurile mai jos.
1._________________________ 1._________________________
2._________________________ 2._________________________
3._________________________ 3._________________________
4._________________________ 4._________________________
5._________________________ 5._________________________
6._________________________ 6._________________________
7._________________________ 7._________________________
8._________________________ 8._________________________
9._________________________ 9._________________________

Aleargă după Aleargă după


indicii
Foaie de indicii indicii
Foaie de indicii

Găseşte cartoanele de pe perete în ordinea Găseşte cartoanele de pe perete în ordinea


corectă. Scrie răspunsurile mai jos. corectă. Scrie răspunsurile mai jos.
1._________________________ 1._________________________
2._________________________ 2._________________________
3._________________________ 3._________________________
4._________________________ 4._________________________
5._________________________ 5._________________________
6._________________________ 6._________________________
7._________________________ 7._________________________
8._________________________ 8._________________________
9._________________________ 9._________________________
Tânărul bogat
������� �����
Foaia de lucru 15 ������� �����

Eşti tu mântuit?
a pretins că asculta
a pretins că asculta
� ������� �� �������
� ������� �� �������
îi plăceau banii
A Ă Â B
A Ă Â B C D E F GplăceauC D E F îiG H
H baniiII ÎÎ J J
�� � A
� � � � �
� �
�à �
� �B
� � C
� ��D �

� � � �� E �
��� F
� � �
� G
���������H �
� I ☺Î J

�����

� � �����
�������
� � � � � � � a plecat � � � � � ☺
LL
L M MM N N
N O O
O P P
P R R S
R SS ŞŞ
Ş aT T Ţ
Ţ U
trist
Ţ tristU
Tplecat U V V Z
V Z
Z
�� �
� L � �M � �N ��O � P �R �S ������
� � � � �T �
� � Ţ �
�� � U �V Z

�����
� � � � � � � � ����� � ��� ������ � �
Tânărul
Tânărul bogat Nicodim
Tânărul bogat
bogat Nicodim
Găseşte cuvintele din lecţie şi scrie-le în spaţiul rezervat sub fiecare puzzle:
������� Tânărul bogat����� �������
�������
✲➷❂◗
������� ✹✯✵■✧ ����������
✜☛■ ■➷❂✯✤✥✜✵❡
�������
�������
aa pretins că asculta �����
_______________________________ şi-a recunoscut nevoia
_______________________________
pretins că asculta
a pretins că asculta şi-a recunoscut nevoia
a pretins că asculta
�� ������� �� ������� ��-� ���������� ������
� �������
✰✲✥✴✥■✤✥✤
������� ��
�� �������
✴✯ ✯✢✥✹ ������� ✲✥❂✯✧■➷❡✥✤
��-� ���������� ◗➷❡ ■✥✥✤ ������
_______________________________
� �������
îiîi plăceau banii �� ������� _______________________________
a dorit mântuirea
îi plăceau
plăceau banii
banii a dorit mântuirea
��
✬✯✘✥✤ îi�������
plăceau
✜✯■✥✹ banii����� � �����
❰☛■✴✥✤ ���������
❡☛✬✘☛✴➷✯■
�� �������
�� ������� �����
����� � ����� ���������
_______________________________
aa plecat��
plecat trist
trist ������� ����� _______________________________
a devenit ucenic
a plecat trist a devenit ucenic
❰✥■✴ a ☛❰☛✹
plecat trist � ������� ������
�� ❡☛✤ ✢✥❂☛✜✥ ☛ ❅✯✬✬✯❰✥✲
�� ���� �� �����
� �������� �� �����
����� � ������� ������
_______________________________
Nicodim � ���� �� �����
_______________________________
Nicodim
Nicodim
Observă
�������
�������
�������
diferenţa dintre cele două coloane. Tânărul bogat a întors
Nicodim
spatele Domnului Isus. Nicodim şi-a recunoscut păcatele şi şi-a
şi-a
şi-a recunoscut nevoia
şi-a recunoscut
cerut �������
recunoscut nevoia
iertare de la Isus. Verifică următoarele referinţe şi descoperă
nevoia
cine
��-�sunt
��-� şi-a acei oameni,
����������
recunoscut
���������� apoi pune-i în coloana potrivită.
������
nevoia������
��-� ���������� ������
a dorit23:8-11
mântuirea
Luca
a
a dorit mântuirea
dorit��-� ���������� ������
mântuirea
întor s spatele lui Isus S-au întors la
Isus
Fapte 9:1-19 Au
�� �����
Fapte 16:13-14
����� ���������
���������
� �����a dorit mântuirea
���������
Fapte 26:27-28
aa devenit
devenit ucenic
ucenic
a devenit ucenic
� �����
Dacă ar trebui să scrii
���������

şi
� �������
numele tău, în ce ������
� �������
a devenit ucenic
������� ������
������
coloană l-ai scrie?
Aceasta
� e cea mai
������� ������
importantă întrebare pe
care o vei întâlni în viaţă.
Foaia de lucru 16

Cumpă ră -ţ i u n
P R IE TE N !
Încercuieşte cinci caracteristici care ţi-ar plăcea la un prieten, fără să depăşeşti suma de 100 euro!

ta
Ascultă muzica Are păr
inţ i „tari”
elaşi

20
favorită Practică ac

20
.00 sport .00

20 sel
.00

E ve

20
.00

Arată
bin

20
e
.00 Îi plac a
celeaşi
eu
Dumnez filme
Crede în

20
.00

20 .00

Merge la grupul Altele


de tineri

20 .00
Nu e creştin,
teresat de Ev
dar e in-
anghelie 20 .00

20
.00

ă
ârst
ea şi v
ace

20
Are .00

nu Merg
, nici ri e la b
iseric

20
az ă u ă
f u me ă drog
Nu sum .00

20
Are celular con .00

20 .00

-
Îmi trimit ş te în ap
ie
tot timp
e Locu piere
ul Are no ro

20
mesaje te bune

20
.00

20 .00
.00
Foaia de lucru 17

JRH-93800; JRH-93810; JRH-93820 TYPE TELEVISIO


NS • AEH-10305 TYPE LAPTOP COMPUTER • JDM-7169; JDM-
7189; JDM-7199 TYPE COMPUTER

Manual de folosire
Caracteristici speciale: Televizorul sau
jocurile pe calculator te ajută să:

Instrucţiuni de siguranţă: Expunerea


prelungită poate conduce la:

Operaţiunea de bază: Închide-l şi sco


ate-l din priză atunci când:

Indicator de avertizare: Nu petrece


mai mult de: