Sunteți pe pagina 1din 2

TEME RECUPERARE PPATA

I. Sprijinirea dezvoltării psihosociale a elevului

Propuneti măsuri concrete pentru organizarea activităţii la clasă care să vizeze


dezvoltarea psihosocială a elevului.

Vârsta şcolară Stadiul de Măsuri educative propuse


dezvoltare
psihosocială
Şcolar mijlociu (10/11-14
ani)

Şcolar mare (14-18/20 ani)

II. Exerciţiu– identificarea nivelului de dezvoltare cognitivă a elevilor


Caracterizaţi principalele vârste şcolare din punct de vedere al dezvoltării cognitive şi
identificaţi dificultăţile de învăţare care intervin în cadrul fiecărei etape.
şcolarul mijlociu (10/11- 14 ani)
şcolarul mare (14- 18/19 ani)

III. DILEMA LUI HEINZ

"Undeva în Europa, o femeie este atinsă de o formă rară de cancer şi riscă să moară. Nu
există decât un singur medicament care o poate salva. Este o formă de radium pe care a
descoperit-o un farmacist, dar pe care o vinde de zece ori mai scump decât preţul real de
fabricaţie. Medicamentul face 200$, iar el cere 2000. Heinz, soţul femeii bolnave, a
încercat să strângă suma împrumutându-se de la prieteni, dar nu a obţinut decât 1000$. Îi
cere farmacistului să-i dea medicamentul la jumătate de preţ, pe loc – timpul fiind extrem
de preţios pentru soţia sa – urmând să-i achite restul ulterior. Farmacistul îl refuză.
Disperat, Heinz intră în timpul nopţii în farmacie prin efracţie şi fură edicamentul."
1. A făcut bine Heinz furând medicamentul?
2. Ce s-ar fi întâmplat dacă lui Heinz nu-i păsa de soţia sa?
3. Acest fapt ar fi schimbat ceva?
4. Dacă persoana în suferinţă i-ar fi fost străină, ar mai fi trebuit să fure medicamentul?

IV. La întrebarea anchetatorului - cum de nu a furat şi din standul de electrice - Dan (27
ani) răspunde că i-a fost frică de mărimea pedepsei pe care ar fi putut să o primească dacă
ar fi fost prins.

1
a) Precizaţi stadiul în care se încadrează raţionamentul lui. Argumentaţi.
b) Construiţi un alt răspuns posibil, pentru situaţia dată, care să corespundă stadiului al
III-lea. Argumentaţi.

V. Încadraţi copilul aflat în următorul dialog cu adultul în stadiul corespunzător:


Adult: Dacă te joci cu Dan, îi dai şi lui jucării?
Copil: I le dau pe alea 2 (din 5)
A: De ce astea două?
C: Pentru că eu vreau 3. Acestea sunt cele care îmi plac.
A: Dar dacă Dan vrea mai multe?
C: Dacă îmi ia una din ale mele, îi iau şi eu una.
A: De ce?
C: Pentru că eu vreau 3.
A: Şi ce-o să zică Dan?
C: Că este foarte bine … că lui îi plac alea 2.

VI. Citiţi fragmentul autobiografic semnat de F. Kafka prin prisma stadialităţii


psihosociale a lui Erikson. Precizaţi stadiile pentru care găsiţi referinţe certe.

" […] aş fi avut nevoie de încurajare […] În calitate de tată erai prea puternic […] şi
pentru aşa ceva eu eram prea plăpând […] toată cugetarea mea se află sub pecetea grea a
persoanei tale […] Până şi aspectul tău fizic mă copleşea […] Eu eram slab, lipsit de
vlagă, jigărit, tu - voinic, mare, gras […] sentimentul că sunt un nimic […] îşi are
originea în influenţa exercitată de tine […] Când mă apucam de ceva ce nu-ţi era pe plac
şi-mi prevesteai un eşec, respectul faţă de părerea ta era aşa de mare încât […] eşecul
părea de neînlăturat. În faţa ta îmi pierdusem încrederea în mine şi în locul ei am
căpătat sentimentul unei neţărmurite culpabilităţi […] Neîncrederea faţă de […] lume, pe
care încercai să o provoci în mine […] s-a transformat în neîncredere faţă de mine însumi
şi în permanentă teamă faţă de restul lumii […] E drept că dragostea pe care mi-o arăta
mama era neţărmurită, dar, în mintea mea, dragostea ei era independentă de tine […]
dragostea şi devotamentul ei faţă de tine erau prea mari şi o împiedicau să fie o putere
spirituală de sine stătătoare şi durabilă în lupta pe care o ducea un copil."
(F. Kafka, Scrisoare către tata, Revista "Secolul 20", 1964).

VII. Persoanele aflate la vârsta adultă de mijloc tind să filtreze problemele si situatiile
prin prisma experientei lor de viată, fapt care îi ajută de multe ori în rezolvarea mai
rapidă si eficientă de probleme. Pe de altă parte cum credeti că este implicată acest
specific al gândirii adultului în asa-numitul „conflict între generatii”?

VIII. Identificati în anturajul dumneavoastră o persoană cu vârsta cuprinsă între 20 si 22


ani pe care o considerati mai putin adaptată acestei etape de dezvoltare. Prezentati câteva
argumente pe baza cărora considerati că persoana respectivă este slab adaptată.