Sunteți pe pagina 1din 3

 FIȘĂ DE POST –

Manager de Marketing și Comunicare

Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)


Localitate: București, la biroul de lucru al organizației, activitate de teren în București și în afară
pentru participare la evenimente, vizite parteneri, etc.
Perioada: nedeterminată, cu o perioadă de probă de 3 luni

Contextul organizațional:
ViitorPlus este o organizație non-guvernamentală, non-profit, înființată pentru a stimula și
contribui la transpunerea în practică a conceptului de dezvoltare durabilă la nivel de individ,
organizații și comunități. Membrii organizației provin dintr-o diversitate de medii culturale și
profesionale, fiind pregătiți în domenii complementare: economie, inginerie, ecologie,
administrație, mass-media.
www.viitorplus.ro

Descrierea postului: Asociația ViitorPlus dorește să angajeze o persoană dedicată full-time, care
să coordoneze activitatea departamentului de comunicare al organizației. Acesta va lucra cu o
echipă de trei asistenți, pe ariile social media, PR și grafică și va colabora și raporta continuu
cu/către echipa de management și consiliul director ViitorPlus.

Cerințe:
1. Experiență în domeniul comunicării, crearea de strategii de comunicare viabile, stabilirea de
parteneriate de comunicare
2. Experiență în coordonarea unui departament
3. Experiență în lucrul în relație cu presa
4. Experiență în scriere de texte (nivel mediu)
5. Cunoștințe informatice (Windows, Linux, Microsoft Office, LibreOffice, Wordpress) (nivel
mediu)
6. Cunoștințe de editare grafică (Photoshop, Illustrator, InDesign) (nivel mediu) sau experiență în
lucrul cu persoane care lucrează pe grafică
7. Competențe de webdesign sau experiență în lucrul cu persoane care administrează site-uri
8. Cunoaște regulile scrierii diverselor tipuri de materiale (comunicare presă, invitație, articole, etc.)
(nivel mediu)
9. Cunoaște reguli de administrare și menținere a conturilor de social media (Facebook, Youtube,
blog) (nivel mediu)
10. Cunoaște limba engleză, poate scrie texte în engleză (minimal)
11. Cunoaște aplicații de monitorizare a traficului pe internet (minimal)
12. Cunoștințe despre GoogleAdWords (minimal)
13. Experiență în organizarea de conferințe de presă sau alte evenimente de comunicare (minimal)
14. Deschidere către public speaking (minimal)
15. Cunoaște domeniul dezvoltării durabile, actorii importanți, acțiunile în curs și legislația în
vigoare sau în curs de construire (minimal)
Responsabilități de management:
 Construirea strategiei de comunicare anuală/bianuală pe organizație și proiecte (în
colaborare cu managerii de proiecte)
 Întocmirea și evaluarea de rapoarte – pentru echipă, management, organizații externe
 Conducerea ședințelor de departament și participarea activă la ședințe de management
 Identificarea de oportunități și luarea de decizii strategice și financiare în cadrul
departamentului
 Coordonarea și supervizarea echipei departamentului și dezvoltarea membrilor acesteia
(asistenți, voluntari)

Responsabilități de administrare generală a departamentului:


 Negocierea cu furnizori și administrarea bugetului de venituri și cheltuieli, realizarea
achizițiilor de materiale specifice
 Întocmirea documentelor oficiale - contracte, declarații, comunicate, etc.
 Reprezentarea oficială a organizației în relația cu presa

Responsabilități de comunicare și PR:


 Stabilirea priorităților lunare aliniate la strategia anuală și oportunitățile noi prin consultare
cu echipa de management
 Coordonarea activităților asistentului de social media în administrarea și dezvoltarea
canalelor de comunicare (website, fb, blog, newsletter) - text, vizual, update-uri
 Coordonarea activităților asistentului de grafică în realizarea de afișe, logo-uri, etichete,
flyere, și alte materiale de comunicare
 Asigurarea de suport pe comunicare și PR pentru evenimentele externe în care este
implicată organizația (cu management)
 Susținerea de prezentări publice despre organizație și proiecte
 Încheierea de parteneriate de comunicare - online, scris, tv, radio (cu ajutorul asistentului
PR)
 Reprezintă organizația în relația cu presa și construiește o relație buna cu aceasta (interviuri,
conferințe de presa, etc.) (cu ajutorul asistentului PR)
 Construirea și administrarea bazelor de date cu publicuri ținta pentru diferite tipuri de
comunicare (presă, parteneri, voluntari, clienți și posibili clienți, etc.) (cu ajutorul
managementului și a asistentului PR)
 Coordonarea asistentului de PR în privința informărilor periodice către publicuri țintă
specifice organizației și proiectelor, realizarea de comunicate de presă și articole și alte
materiale de comunicare
 Întocmirea de rapoarte privind activitatea de comunicare desfășurată (monitorizare media,
rapoarte de vizitatori web-site, etc.); (cu ajutorul asistenților)
 Analizarea ofertelor publicitare și identificarea celor mai avantajoase forme de promovare
(atât din perspectiva impactului asupra pieței, cât și din perspectiva costurilor)
 Analizarea concurenței, identificarea punctelor tari și a punctelor slabe ale proiectelor
organizațiilor concurente și informarea membrilor organizației;
 Coordonarea realizării mapei de prezentare produse, oferte (cu ajutorul managementului și a
asistenților)
Beneficii:

1. Locație accesibilă și centrală de lucru, dotată cu Internet, posturi de lucru, telefonie fixă,
imprimantă.
2. Decontarea cheltuielilor de telefonie mobilă realizate pentru organizație;
3. Program flexibil și orientare către realizarea obiectivelor/performanță;
4. Acces la informația la zi și pregătire continuă pe domenii legate de dezvoltare
durabilă/protecția mediului în România, oportunități permanente pentru dezvoltarea
personală și profesională;
5. Colaborarea din partea experților din echipa ViitorPlus pe teme de dezvoltare durabilă;
6. Oportunități de networking în mediul business și ONG din București/România;
7. Mediu de lucru deschis, transparent, prietenos și dedicat pentru realizarea unei contribuții
pozitive pentru lumea înconjurătoare.

Pentru a aplica la acest post, candidații sunt invitați să trimită un CV


și o scrisoare de intenție până la data de 19 iunie, hr@viitorplus.ro.
Vor fi invitați la interviu numai candidații care se califică pentru acest post.

Te așteptăm cu provocări în echipa ViitorPlus!

Redescoperim împreună legătura cu natura și


investim în ce lăsăm în urma noastră.