Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educației Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2019


Proba E.d)
Proba scrisă la FIZICĂ
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 4
• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10.

A. MECANICĂ (45 de puncte)

Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. c 3p
2. b 3p
3. a 3p
4. a 3p
5. d 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

A. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
reprezentarea forţelor care acţionează asupra corpului A 4p
b. Pentru: 4p
Ff = µ N 2p
N = mAg 1p
rezultat final: Ff = 4 N 1p
c. Pentru: 3p
T − Ff = m A a 1p
mB g − T = mB a 1p
rezultat final: a = 2 m/s 2
1p
d. Pentru: 4p
R =T 2 3p
rezultat final : R ≅ 11,3 N 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
A. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
2
mv
Ec = 2p
2
rezultat final E c = 10 MJ 1p
b. Pentru: 4p
D = v ⋅ ∆t 3p
rezultat final: ∆t = 100 s 1p
c. Pentru: 4p
Ft = Ff 1p
Ff = f ⋅ mg 1p
P = Ft v 1p
rezultat final: P = 106 W 1p
d. Pentru: 4p
LFf = −Ff ⋅ d 3p
rezultat final LFf = −10 MJ 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 1 Varianta 4


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului
Ministerul Educației Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte)


Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. b 3p
2. b 3p
3. a 3p
4. c 3p
5. b 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
B. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
m
ν1 = 1 2p
µ aer
rezultat final ν 1 = 5 mol 1p
b. Pentru: 4p
m
p1V = 1 RT1 1p
µaer
m1
ρ= 2p
V
rezultat final ρ 2 ≅ 3,5 kg ⋅ m −3 1p
c. Pentru: 4p
p1V = ν 1RT1 1p
p2V = ν 1RT2 1p
T2 = t 2 + 273 1p
−2
rezultat final p2 = 3 ⋅ 10 N ⋅ m
5
1p
d. Pentru: 4p
m
p1V = 1 RT1 1p
µaer
m2
p1V = RT2 1p
µaer
∆m = m1 − m2 1p
rezultat final ∆m ≅ 4,8 g 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
B. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
reprezentarea grafică corectă 3p
b. Pentru: 4p
Q12 = νC p (T2 − T1 ) 1p
T2 = 2T1 1p
C p = Cv + R 1p
rezultat final Q12 = 8,31 kJ 1p
c. Pentru: 4p
∆U 23 = νCv (T3 − T2 ) 2p
T3 = T1 1p
rezultat final ∆U 23 = −4986 J 1p
d. Pentru: 4p
V
L31 = ν RT1 ln 1 2p
V3
V3 = 2V1 1p
rezultat final L31 ≅ −2326,8 J 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 2 Varianta 4


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului
Ministerul Educației Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte)


Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. b 3p
2. c 3p
3. c 3p
4. b 3p
5. a 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

C. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
Ee = E1 + E2 1p
re = r1 + r2 1p
rezultat final: Ee = 9 V ; re = 2 Ω 2p
b. Pentru: 4p
Ee
I1 = 3p
Re + re
rezultat final I1 = 1,8 A 1p
c. Pentru: 3p
R ⋅R
R23 = 2 3 1p
R 2 + R3
Re = R1 + R 23 1p
rezultat final R1 = 2 Ω 1p
d. Pentru: 4p
I1 = I 2 + I3 1p
I 2 R 2 = I 3 R3 2p
rezultat final I 2 = 0,6 A 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

C. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
W = P ⋅ ∆t 2p
P = P1 + P2 1p
rezultat final W = 576kJ 1p
b. Pentru: 4p
Ptotal = E ⋅ I 3p
rezultat final I = 2 A 1p
c. Pentru: 4p
P1 = I 2 ⋅ R1 3p
rezultat final R1 = 25 Ω 1p
d. Pentru: 3p
Ptotal = P + Pint 1p
Pint = I ⋅ r 2
1p
rezultat final r = 10 Ω 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 3 Varianta 4


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului
Ministerul Educației Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

D. OPTICĂ (45 de puncte)


Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. b 3p
2. a 3p
3. b 3p
4. c 3p
5. b 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

D. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
1
C= 2p
f
rezultat final C = 5m−1 1p
b. Pentru: 4p
1 1 1
− = 2p
x2 x1 f
d = x2 − x1 1p
rezultat final d = 90cm 1p
c. Pentru: 4p
construcție corectă a imaginii 4p
d. Pentru: 4p
y
β= 2 2p
y1
x2
β= 1p
x1
rezultat final: − y 2 = 1 cm 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

D. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
reprezentarea corectă a sensului de propagare a luminii 1p
reprezentarea unghiului de incidență i 1p
reprezentarea unghiului de refracție r 1p
b. Pentru: 4p
d = BD + DO 1p
DO = DE 2 + h 2 1p
BD = BC 2 + DC 2 1p
rezultat final d = 10 m 1p
c. Pentru: 4p
n ⋅ sin i = sin r 1p
BC
sin i = 1p
BD
DE
sinr = 1p
DO
4
rezultat final n = 1p
3
d. Pentru: 4p
c
n= 3p
v
rezultat final v = 2,25 ⋅ 108 m/s 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 4 Varianta 4


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului

S-ar putea să vă placă și