Sunteți pe pagina 1din 7

Conni

sl
t
olito
Poveste de Liane Schneider
Ilustragii de Janina Gorrissen
- Nu! Nu vreau!
Conni se zvArcole;te ;i nu vrea ca mama si-i puni scutec.
Maia ;i Oliver nu mai poarte asa ceva. Conni a observat asta
in vestiaL dupi ora de gimnastici. Conni vrea;i ea si fie mare!
in definitiv, de ce ai nevoie de scutec?
Mama toarni ape intr-un
scutec. Acesta absoarbe apa
;i rimAne uscat Ia exterior.

Apoi o lasi pe Conni sa toarne


pugini api pe o pereche de chi-
logi. Apa trece prin ei.

- FAri scutec, trebuie si anungi


cAnd vrei si faci pipi, spune
mama. Crezi ci pogi si faci asta?
Conni de aprobator din cap.
Bineinteles ci poate!
l* ."" :1

i,-r'll
i-**r""/
"l^\

@ ,{,'
!;
"\
--:*,&Y
wi i
i
l
,f
l,
t,J 1 , 'l
\'\." id
Ig
I .., .I

s1a
\
:- --=l'-
;l

i;* i
i.-.
1 ir
lij
iw
q

ffi
T*W
\:W

Mama o lasi pe Conni si se joace firi scutec. Nu dureazi insi prea mult
pinl cAnd Conni fuge la mama.
- Pipi! - strigi ea cu voce tare.
Dar mama se mitci prea incet. PAni cAnd reute;te si ii dea jos salopeta ;i
sa o aseze pe Conni pe toalete, este deja prea tirziu: pantalonii s-au udat.
Nu face nimic! Mama trebuia oricum si spele pantalonii.
Ea o Iaudi pe Conni fiindci a spus ci vrea si-;i faci nevoile.
O lasi pe Conni si puni pantalonii in ma;ina de spilat.
1

;
De acum Conni vrea si poarte pantaloni fir|
bretele ;i nasturi, doar cu elastic in talie, pe
care sI ii poati imbrica singuri. Mama merge
impreuni cu Conni la cumpirituri. Ele iau doui
perechi de pantaloni noi ;i o oligi galbeni cu
buline colorate. De acum inainte, daci lui Conni
A..erv
ir vrne sa faca prpr, poate sa se ateze srngura pe
oligi.

:
i
I

t
I
i
i
j:
i
I
J
J

I
;
f
t
l

t
;.t-ri*i.-- i
t , .' - ..:r'.:.t:1 --

--**.-... *i-*.-,"*'i"l