Sunteți pe pagina 1din 2

RAPORT DE AUTOEVALUARE

Anul scolar 2018-2019

Subsemnatul Banciu Ovidiu, in cursul anului scolar 2018-2019 am derulat


activitati didactice, scolare si extrascolare in conformitate cu prevederile
contractului individual de munca si ale fisei postului, dupa cum urmeaza:
Proiectarea activitatii:
- Planificarile calendaristice si planurile unitatilor de invatamant au fost
intocmite si elaboate in conformitate cu prevederile programelor scolare
si ale metodologiilor aflate in vigoare;
- Am intocmit fise de lucru necesare bunei desfasurari a demersului
didactic;
- Am elaborat teste de evaluare initiala, formativa/continua si
sumativa/finala, adaptand permanent aceste teste in functie de
rezultatele obtinute, pentru a perfectiona demersul didactic;
Realizarea activitatilor didactice
- am urmarit obtinerea performantei scolare;
- am utilizat metode si strategii didactice capabile sa stimuleze gandirea
copilului si sa-i formeze deprinderi de studiu, invatarea prin proiecte,
portofolii;
- am aplicat constant metode didactice activ-participative;
- am utilizat tehnici si mijloace TIC in cadrul activitatilor(internet,
proiector multimedia, prezentari Power Point, platforme educationale)
- am organizat activitati extracurriculare si extrasclare in cadrul proiectului
,,Scoala altfel’’;
- am promovat atat lucrul in echipa cat si studiul individual in cadrul
proiectelor educative derualte pe parcurul anului scolar;
Organizarea procesului instrctiv-educativ
Pentru ca ,,atmosfera’’ scolara sa fie placuta, dar mai ales convingatoare,
declansatoare de motivatie pentru studiu, am fost interesat in primul rand de
confectionarea de materal didactic in functie de varietatea tematicii si varstei
elevilor.
Am organizat clasele atfel incat sa permita copiilor sa lucreze individual, in
perechi, in grupuri mici sau chiar cu intreg colectivul.
Evaluarea rezultatelor invatarii
Pentru o evaluare cat mai corecta si precisa am elaborat instrumente
alternative de evaluare, adecvate atat obiectivelor cat si continutului propus.
Am aplicat probe de evaluare in diferite momente ale procesului didactic.
Evaluarea initiala am realizat-o la inceputul anului scolar sub forma unor teste
pentru a-mi putea da seama de nivelul cunostintelor dar si pentru a-mi da
seama de ritmul desfasurarii activitatii la nivel de clasa.
Managementul clasei de elevi
- am consiliat elevii in mod permanent, tratandu-i diferentiat in functie de
nevoile fiecarui elev.
- Am monotorizar si atenuat/anulat acele comportamente care interferau
cu invatarea; rezultatele acestor activitati s-au rasfrant in mod pozitiv
asupra randamentului scolar al acestora, randament remarcat de catre
toti partenerii la educatie( parinti, diriginte, alte cadre didactice)
Managementul carierei si al dezvoltarii personale:
- Am aplicat si initiat proiecte didactice inovatoare prin utilizarea
manualelor digitale si a platformelor de invatare;
- Am participat la consiliile profesorale si la sedintele de comisie metodica
de organizare scolara;
- Am avut o relatie de colaborare si comunicare permanenta cu celelate
cadre didactice, cu conducerea unitatii de invatamant, dar si cu elevii si
parintii acestora;
- Am respectat normele, procedurile de sanatate, securitate si protectie a
muncii pentru toate tipurile de activitati desfasurate, implicandu-ma
activ in crearea unei culturi a calitatii la nivelul scolii.