Sunteți pe pagina 1din 157

Beneficiar:

CONSILIUL JUDETEAN VÂLCEAEXPERTIZĂ TEHNICĂ
LA PODURI
“REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 643B‐DJ 643‐BĂBENI OLTEȚU‐
COLELIA‐PIETROASA‐VALEA MARE‐DRĂGANU‐CIOCĂNARI‐ZĂVOIENI‐
VÂRLENI‐STĂNEȘTIMĂCIUCA‐ CERMEGEȘTI‐CHIRIGEȘTI‐BĂRBĂRIGENI‐
ROEȘTI (DN 65C), KM 0+000‐35+555’’, judetul Vâlcea.


Proiectant:

SC RIONVIL SRL. proiectant generalExpert Tehnic: Dr. ing. Mihai Ioan‐Predescu
REVIZIE 0

DATA 10.2017


SC LUCA WAY SRL, BUCURESTI

Listă de semnături

EXPERT TEHNIC ATESTAT Dr. ing. Mihai Ioan-Predescu


MDRAP CU NR. 08786

Relevat Ing. Cociorva Ion


EXPERTIZĂ TEHNICĂ
LA PODURI “REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 643B-DJ 643-BĂBENI OLTEȚU-COLELIA-PIETROASA-VALEA MARE-DRĂGANU-CIOCĂNARI-
ZĂVOIENI-VÂRLENI-STĂNEȘTIMĂCIUCA- CERMEGEȘTI-CHIRIGEȘTI-BĂRBĂRIGENI-ROEȘTI (DN 65C), KM 0+000-35+555’’, judetul Vâlcea.
Expert Tehnic: Mihai Ioan-Predescu

   
 

CUPRINS 
1.  GENERALITATI ....................................................................................................................... 3 

1.1.  DENUMIREA LUCRARII ......................................................................................................................... 3 

1.2.  PROIECTANT GENERAL ......................................................................................................................... 3 

1.3.  BENEFICIAR .......................................................................................................................................... 3 

CONSILIUL JUDETEAN  VÂLCEA ...................................................................................................................... 3 

1.4.  AMPLASAMENT ................................................................................................................................... 3 
2.  SITUATIA EXISTENTA ........................................................................................................... 3 

2.1  DATE DESPRE AMPLASAMENT .............................................................................................................. 3 

1. POD KM 5+402 PESTE PARAU LA INTRARE IN VALEA MARE. ....................................................................... 3 

2. POD KM 9+514 PESTE PARAUL PAPA IN VALEA MARE. ............................................................................... 3 

3. POD KM 11+858 PESTE PARAU LA DRAGANU ............................................................................................. 3 

4. POD KM 14+940 PESTE PARAU LA POPESTI ................................................................................................ 3 

5. POD KM 15+921 PESTE PARAU LA OVESELU ............................................................................................... 3 

6.POD KM 22+222 PESTE PARAU LA STEFANESTI ........................................................................................... 3 

7. POD KM 34+660 PESTE PARAU LA BARBARIGENI ....................................................................................... 3 

8. POD KM 35+586 PESTE RAUL CERNISAORA LA BARBARIGENI ..................................................................... 3 

2.2  TOPOGRAFIA, RELIEFUL, HIDROLOGIA, GEOLOGIA, SEISMICITATEA ȘI CLIMA ........................................ 4 
3.  SITUATIA EXISTENTA A PODULUI .................................................................................... 8 

1. POD KM 5+402 PESTE PARAU LA INTRARE IN VALEA MARE. ....................................................................... 8 

2. POD KM 9+514 PESTE PARAUL PAPA IN VALEA MARE. ............................................................................... 8 

3. POD KM 11+858 PESTE PARAU LA DRAGANU ............................................................................................. 9 

4. POD KM 14+940 PESTE PARAU LA POPESTI ................................................................................................ 9 

5. POD KM 15+921 PESTE PARAU LA OVESELU ............................................................................................... 9 

6. POD KM 22+222 PESTE PARAU LA STEFANESTI ........................................................................................... 9 

7. POD KM 34+660 PESTE PARAU LA BARBARIGENI ....................................................................................... 9 

8. POD KM 35+586 PESTE RAUL CERNISAORA LA BARBARIGENI ................................................................... 10 

1
EXPERTIZĂ TEHNICĂ
LA PODURI “REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 643B-DJ 643-BĂBENI OLTEȚU-COLELIA-PIETROASA-VALEA MARE-DRĂGANU-CIOCĂNARI-
ZĂVOIENI-VÂRLENI-STĂNEȘTIMĂCIUCA- CERMEGEȘTI-CHIRIGEȘTI-BĂRBĂRIGENI-ROEȘTI (DN 65C), KM 0+000-35+555’’, judetul Vâlcea.
Expert Tehnic: Mihai Ioan-Predescu

3.1.  STAREA TEHNICA ACTUALA ................................................................................................................ 10 

1. POD KM 5+402 PESTE PARAU LA INTRARE IN VALEA MARE. ..................................................................... 10 

2. POD KM 9+514 PESTE PARAUL PAPA IN VALEA MARE. ............................................................................. 11 

3. POD KM 11+858 PESTE PARAU LA DRAGANU ........................................................................................... 11 

4. POD KM 14+940 PESTE PARAU LA POPESTI .............................................................................................. 12 

5. POD KM 15+921 PESTE PARAU LA OVESELU ............................................................................................. 12 

6. POD KM 22+222 PESTE PARAU LA STEFANESTI ......................................................................................... 13 

7. POD KM 34+660 PESTE PARAU LA BARBARIGENI ..................................................................................... 13 

8. POD KM 35+586 PESTE RAUL CERNISAORA LA BARBARIGENI ................................................................... 13 
4.  LUCRARI SI REPARATII NECESARE ............................................................................... 14 

1. POD KM 5+402 PESTE PARAU LA INTRARE IN VALEA MARE. ..................................................................... 14 

2. POD KM 9+514 PESTE PARAUL PAPA IN VALEA MARE. ............................................................................. 15 

3. POD KM 11+858 PESTE PARAU LA DRAGANU ........................................................................................... 16 

4. POD KM 14+940 PESTE PARAU LA POPESTI .............................................................................................. 17 

5. POD KM 15+921 PESTE PARAU LA OVESELU ............................................................................................. 18 

6. POD KM 22+222 PESTE PARAU LA STEFANESTI ......................................................................................... 19 

7. POD KM 34+660 PESTE PARAU LA BARBARIGENI ..................................................................................... 20 

8. POD KM 35+586 PESTE RAUL CERNISAORA LA BARBARIGENI ................................................................... 21 
5.  CONCLUZII ............................................................................................................................ 23 

POZITIE POD ............................................................................................................................................... 23 

1. POD KM 5+402 PESTE PARAU LA INTRARE IN VALEA MARE. ..................................................................... 23 

2. POD KM 9+514 PESTE PARAUL PAPA IN VALEA MARE. ............................................................................. 23 

3. POD KM 11+858 PESTE PARAU LA DRAGANU ........................................................................................... 23 

4. POD KM 14+940 PESTE PARAU LA POPESTI .............................................................................................. 23 

5. POD KM 15+921 PESTE PARAU LA OVESELU ............................................................................................. 23 

6.POD KM 22+222 PESTE PARAU LA STEFANESTI ......................................................................................... 23 

7. POD KM 34+660 PESTE PARAU LA BARBARIGENI ..................................................................................... 23 

8. POD KM 35+586 PESTE RAUL CERNISAORA LA BARBARIGENI ................................................................... 23 
 

2
EXPERTIZĂ TEHNICĂ
LA PODURI “REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 643B-DJ 643-BĂBENI OLTEȚU-COLELIA-PIETROASA-VALEA MARE-DRĂGANU-CIOCĂNARI-
ZĂVOIENI-VÂRLENI-STĂNEȘTIMĂCIUCA- CERMEGEȘTI-CHIRIGEȘTI-BĂRBĂRIGENI-ROEȘTI (DN 65C), KM 0+000-35+555’’, judetul Vâlcea.
Expert Tehnic: Mihai Ioan-Predescu

1. GENERALITATI 
1.1. DENUMIREA LUCRARII 
  EXPERTIZA TEHNICA LA PODURI PRIVIND “REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 643B‐DJ 643‐
BĂBENI OLTEȚU‐COLELIA‐PIETROASA‐VALEA MARE‐DRĂGANU‐CIOCĂNARI‐ZĂVOIENI‐VÂRLENI‐
STĂNEȘTIMĂCIUCA‐ CERMEGEȘTI‐CHIRIGEȘTI‐BĂRBĂRIGENI‐ROEȘTI (DN 65C), KM 0+000‐35+555’’, 
judetul Vâlcea. 
1.2. PROIECTANT GENERAL 
SC RIONVIL SRL.  

1.3. BENEFICIAR 
CONSILIUL JUDETEAN  VÂLCEA  
1.4. AMPLASAMENT 
JUDEȚUL  VALCEAE,    DJ  643B‐DJ  643‐BĂBENI  OLTEȚU‐COLELIA‐PIETROASA‐VALEA  MARE‐DRĂGANU‐
CIOCĂNARI‐ZĂVOIENI‐VÂRLENI‐STĂNEȘTIMĂCIUCA‐  CERMEGEȘTI‐CHIRIGEȘTI‐BĂRBĂRIGENI‐ROEȘTI 
(DN 65C), ( KM 0+000‐35+555)’’. 

2. SITUATIA EXISTENTA 
2.1 Date despre amplasament 
Drumul  Judetean    DJ643B,  in  lungime  de  33,  555km  incepe  din  localitatea  Diculesti  pana  la  Roiesti 
(DN65C). 
Conform  temei  de  proiectare  pe  traseu  au  fost  analziate  doar  12  structuri,  dintre  care  daor  7  sunt 
poduri (structure cu lumina >5.00m). 
 
1. Pod km 5+402 peste parau la intrare in Valea Mare. 
2. Pod km 9+514 peste paraul Papa in Valea Mare. 
3. Pod km 11+858 peste parau la Draganu 
4. Pod km 14+940 peste parau la Popesti
5. Pod km 15+921 peste parau la Oveselu 
6.Pod km 22+222 peste parau la Stefanesti 
7. Pod km 34+660 peste parau la Barbarigeni 
8. Pod km 35+586 peste raul Cernisaora la Barbarigeni

 
EXPERTIZĂ TEHNICĂ
LA PODURI “REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 643B-DJ 643-BĂBENI OLTEȚU-COLELIA-PIETROASA-VALEA MARE-DRĂGANU-CIOCĂNARI-
ZĂVOIENI-VÂRLENI-STĂNEȘTIMĂCIUCA- CERMEGEȘTI-CHIRIGEȘTI-BĂRBĂRIGENI-ROEȘTI (DN 65C), KM 0+000-35+555’’, judetul Vâlcea.
Expert Tehnic: Mihai Ioan-Predescu

2.2 Topografia, relieful, hidrologia, geologia, seismicitatea și clima 
  Sistemul  de  coordonate  folosit  la  ridicările  topografice  este  sistemul  de  referință  Marea 
Neagră 70, astfel încât sa respecte toate normele impuse de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si 
Cartografie in final obținându‐se viza acestuia.  

  Planul  de  situatie  contine:  limitele  suprafetei  carosabile  a  drumului  existent,  limita 
imprejmuirilor  proprietatilor  private  adiacente,  pozitia  instalatiilor  de  utilitati  existente,  alte 
constructii si instalatii, pozitia profilelor transversale, precum si o borna sau alt reper de nivel cotat, 
usor de identificat pe teren. 

 Albia cursului de apa: 
 ridicarea profilelor transversale; 
 ridicarea detaliilor suplimentare (borne, limitele proprietatilor, gardurile, bornele retelelor de 
instalatii subterane si oricare alte detalii necesare). 
  Planul  de  situatie  in  zona  drumului  si  a  albiei  paraului  s‐a  intocmit  la  scara  1:500/1:200 
tinandu‐se cont de configuratia terenului si de importanta lucrarilor si a servit la trasarea lucrarilor de 
modernizare. 

Din punct de vedere geomorfologic, întreaga zona studiată se aflăa amplasată în zona central sudică 
a țării, în partea de nord est a Olteniei, în cadrul Podișului Getic. Localitățile Băbeni Oltețu, Colelia, 
Pietroasa,  Valea  Mare,  Drăganu,  Ciocănari,  Zăvoieni,  Vârleni,  Stănești,  Măciuca,  Cermegești, 
Chirigești, Bărbărigeni, Roești, judeţul  Vălcea sunt amplasate în partea sud a  județului Vălcea și  fac 
parte din zona colinelor piemontane în culmi paralele pe direcția N‐S. Piemontul getic constituie în 
prezent  cea  mai  mare  unitate  piemontană  din  țara  păstrată  în  relieful  actual.  Amplasamentul 
prospectat se afla în zona dealurilor mijlocii ale platformei Oltețului, într‐o zona cu păduri de foioase, 
în  mare  parte  înlocuite  însă  cu  livezi,  păduri  amestecate,  pajiști  și  terenuri  agricole.  Caracteristicile 
reliefului: peste 80 % deluros, cu dealuri de până la 500 m înălțime și o mică suprafață plană pentru 
arabil.  
Morfologic  prezintă  o  înclinare  monoclinară  cu  dealuri  dispuse  în  direcția  N‐S‐SV  fragmentate  de 
văile ce  le ferestruiesc, ale căror torente sunt colectate de către pârâul Cerna. În cadrul platformei 
Oltețului perimetrul studiat ocupă înălțimi ce ajung până la 390 și chiar 500 m. 
Întâlnim terase, căi înguste și câteva platouri cu suprafețe mici. 
Dealurile  amplasamentului  studiat,  care  ajung  până  la  o  înălțime  de  cca.  500  m,  rețin  atenția  prin 
originalitatea  lor  următoarele  înălțimi:  Dealul  Ceru  Cocosat,  Dealul  Pietriș,  Dealul  Lungului,  Dealul 
Drăganu, Dealul Oilor, Dealul Viilor. 
Limita formațiunilor cuaternare reprezintă limita sudică a dealurilor subcarpatice de la care începe sa 
se  dezvolte  spre  sud  piemontul  cuaternar  fragmentat  în  fâșii  paralele  pe  văile  relative  adânci  ale 
Oltețului, Cernei, Cernișoara, Pescenei și Oltului. 

4
EXPERTIZĂ TEHNICĂ
LA PODURI “REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 643B-DJ 643-BĂBENI OLTEȚU-COLELIA-PIETROASA-VALEA MARE-DRĂGANU-CIOCĂNARI-
ZĂVOIENI-VÂRLENI-STĂNEȘTIMĂCIUCA- CERMEGEȘTI-CHIRIGEȘTI-BĂRBĂRIGENI-ROEȘTI (DN 65C), KM 0+000-35+555’’, judetul Vâlcea.
Expert Tehnic: Mihai Ioan-Predescu

Studiul Geotehnic  
 
  De ‐ alungul drumului cercetat,  au fost efectuate pentru investigatiile sistemului rutier si la 
poduri cu adancimea de 6m. 
  Din forajele geotehnice au fost prelevate probe din terenul de fundare care au fost analizate 
in laboratorul autorizat. 
  Pe  drumul  investigat,  pe  baza  forajelor  geotehnice  executate,  mentionam  ca  litologia 
terenului  din  zona  amplasamentelor  se  poate  analiza  şi  prin  studierea  fişelor  de  stratificaţie  şi 
anexele grafice ataşate la documentatia geotehnica, putându‐se afirma următoarele: 
‐ depozitele geologice de: argilă, argilă grasă, argilă nisipoasă, argilă prăfoasă, argilă prăfoasă 
nisipoasă,  praf  argilos,  praf  nisipos  argilos,  nisip  argilos,  nisip  prăfos  și  nisip  cu  pietriș, 
reprezintă nivelele pe care s‐a executat fundarea drumului județean. 
 
   Conform  reglementării  tehnice  "Cod  de  proiectare  seismică  ‐  Partea  1  ‐  Prevederi  de  proiectare 
pentru clădiri" indicativ P100/1‐2013, zonarea valorii de varf a acceleraţiei terenului pentru proiectare, in zona 
studiata, pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurenţă IMR = 100 ani şi 20% probabilitate 
de depăşire în 50 de ani, are o valoare ag = 0,20g. Valoarea perioadei de control (colţ) a spectrului de raspuns 
este Tc=0,7s. 
 

Zonarea teritoriului in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag. ș i în termeni de perioada de control
(colt), Tc, a spectrului de raspuns.
EXPERTIZĂ TEHNICĂ
LA PODURI “REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 643B-DJ 643-BĂBENI OLTEȚU-COLELIA-PIETROASA-VALEA MARE-DRĂGANU-CIOCĂNARI-
ZĂVOIENI-VÂRLENI-STĂNEȘTIMĂCIUCA- CERMEGEȘTI-CHIRIGEȘTI-BĂRBĂRIGENI-ROEȘTI (DN 65C), KM 0+000-35+555’’, judetul Vâlcea.
Expert Tehnic: Mihai Ioan-Predescu

Zonarea seismica a teritoriului Romaniei.


 
 

Clima 

Clima  este  temperat‐continentală  de  tranziție,  moderată,  fără  schimbări  bruște  de  temperatură, 
umedă şi răcoroasă, cu precipitaţii normale pentru depresiunile subcarpatice, vânturi moderate şi de 
mică intensitate şi temperaturi uşor scăzute în zonele joase. Pe timpul verii, climă este mai secetoasă. 
Clima temperat continentală, moderată, este influențată de poziția. 
Subcarpaților  la  adăpostul  Carpaților  Meridionali,  de  largă  deschidere  spre  sud,  de  desfășurarea 
reliefului pe o diferență de nivel de 300‐500 m și de existența Culoarului Oltului pe direcția Nord‐Sud. 
Toate aceste condiții fac că în timpul anului să fie întâlnite influențe ale maselor de aer din sud și sud‐
vest mai ales la vest de Olt. În sezonul rece o parte din precipitații cad sub formă solidă. Dată medie 
de apariție a primei zăpezi se situează în luna decembrie, iar cea a ultimei ninsori la începutul lunii 
martie. 
In zona studiată, aflată  în partea  nordică a piemontului getic, deci foarte aproape și de Subcarpații 
Getici, apare o situație de tranziție de la influențele submediteraneene la cele de ariditate. În anii cu 
predominarea  advectiilor  calde  din  sud  și  sud‐vest,  temperaturile  medii  lunare  și  anuale  sunt  mai 
ridicate,  iar  când  predomină  advectiile  polare,  temperaturile    medii  sunt  mai  coborâte.  Altitudinea 
impune o etajare a parametrilor climatici, valorile temperaturii aerului cresc dinspre apă spre fruntea 
dinspre terasă de lunca și prima terasă. 
  e menționat că diferențele termice apar nu numai între regiunile nordice și cele sudice, ci și 
între culoarele de vara și podurile interfluviale, lucru reflectat și de modul de folosință al terenului. 
Aceste diferențe termice pot atinge valori de 1‐1,50 C. Data fiind legătură cu Subcarpații Getici, nu 
putem  omite  caracterul  de  adăpost  creat  de  Carpații  Meridionali,  dar  în  același  timp  trecerea  spre 
zonele  mai  joase,  cu  altitudine  în  continuă  scădere  crează  premizele  ce  impun  și  alte  direcții  ale 
vântului,  simțindu‐se  nu  numai  influențele  legate  de  orientarea  culoarului  Oltului,  și  anume  în 
general  nord‐sud,  ci  și  cele  legate  de  apropierea  de  zona  de  câmpie,  mai  ales  că  și  sistemul  de 
platouri ce au o altitudine mai joasă (200‐300 m) și nu se pot constitui în paravane în calea maselor 
de aer vestice și estice. 
 
EXPERTIZĂ TEHNICĂ
LA PODURI “REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 643B-DJ 643-BĂBENI OLTEȚU-COLELIA-PIETROASA-VALEA MARE-DRĂGANU-CIOCĂNARI-
ZĂVOIENI-VÂRLENI-STĂNEȘTIMĂCIUCA- CERMEGEȘTI-CHIRIGEȘTI-BĂRBĂRIGENI-ROEȘTI (DN 65C), KM 0+000-35+555’’, judetul Vâlcea.
Expert Tehnic: Mihai Ioan-Predescu

 
Harta intensităţii temperaturii a Romaniei 

 
Harta intensitătii vânturilor din România. 

 
Zonarea după adâncimea maximă de îngheţ. 
Adancimea de inghet este de 70 – 80cm, conform STAS 6054‐77. 
EXPERTIZĂ TEHNICĂ
LA PODURI “REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 643B-DJ 643-BĂBENI OLTEȚU-COLELIA-PIETROASA-VALEA MARE-DRĂGANU-CIOCĂNARI-
ZĂVOIENI-VÂRLENI-STĂNEȘTIMĂCIUCA- CERMEGEȘTI-CHIRIGEȘTI-BĂRBĂRIGENI-ROEȘTI (DN 65C), KM 0+000-35+555’’, judetul Vâlcea.
Expert Tehnic: Mihai Ioan-Predescu

 
Zonarea valorilor caracteristice ale încărcării din zăpadă pe sol Sk (KN/mp) pentru altitudinea 
de A = 500 m. 
 

3. SITUATIA EXISTENTA A PODULUI 
  Elementele si documentele care au stat la baza expertizei au fost: 
‐ Instructiuni pentru stabilirea starii tehnice a unui pod, indicativ AND 522 – 2002; 
‐  Manualul  pentru  identificarea  defectelor  aparente  la  podurile  rutiere  si  indicarea  metodelor  de 
remediere, indicativ AND 534 – 1998; 
‐ relevee la poduri; 
‐ constatari si observatii efectuate pe teren; 
‐ standarde si normative; 
1. Pod km 5+402 peste parau la intrare in Valea Mare. 
  In intrare  in localitatea Valea  Mare drumul Judetean traverseaza un parau prin intermediul 
unui pod din beton armat cu o singura deschidere de 13.10m. Lungimea totala este de 22.65m. 
In  transversal  pod  asigura  o  latime  totala  de  10.50m  din  care  parte  carosabila  8.10m  si  trotuare 
2x1.00m. Strucutra de rezistenta sunt fasii cu goluri 9 bucati in sectiune h=0.72m L=13.00m(12.60m). 
Infrastructurile sunt culei masive tip perete din beton armat. 
Racordarile cu terasamentele sunt asigurate prin intermediul sferturilor de con. 
2. Pod km 9+514 peste paraul Papa in Valea Mare. 
  In  localitatea  Valea  Mare  drumul  Judetean  traverseaza  un  parau  prin  intermediul  unui  pod 
din beton armat cu o singura deschidere de 12.38m. Lungimea totala este de 24.48m. 
In  transversal  pod  asigura  o  latime  totala  de  10.37m  din  care  parte  carosabila  7.97m  si  trotuare 
2x1.00m. Strucutra de rezistenta sunt fasii cu goluri 9 bucati in sectiune h=0.72m L=12.00m. 
Infrastructurile sunt culei masive tip perete din beton armat. 
Racordarile cu terasamentele sunt asigurate prin intermediul sferturilor de con. 
EXPERTIZĂ TEHNICĂ
LA PODURI “REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 643B-DJ 643-BĂBENI OLTEȚU-COLELIA-PIETROASA-VALEA MARE-DRĂGANU-CIOCĂNARI-
ZĂVOIENI-VÂRLENI-STĂNEȘTIMĂCIUCA- CERMEGEȘTI-CHIRIGEȘTI-BĂRBĂRIGENI-ROEȘTI (DN 65C), KM 0+000-35+555’’, judetul Vâlcea.
Expert Tehnic: Mihai Ioan-Predescu

 
3. Pod km 11+858 peste parau la Draganu 
  In localitatea Draganu drumul Judetean traverseaza un parau prin intermediul unui pod din 
beton armat cu o singura deschidere de 10.66m. Lungimea totala este de 14.70m. 
In  transversal  pod  asigura  o  latime  totala  de  10.40m  din  care  parte  carosabila  7.80m  si  trotuare 
2x1.10m. Strucutra de rezistenta sunt fasii cu goluri 9 bucati in sectiune h=0.72m L=10.60m. 
Infrastructurile sunt culei masive tip perete din beton armat. 
Racordarile cu terasamentele sunt asigurate prin intermediul sferturilor de con. 
 
4. Pod km 14+940 peste parau la Popesti 
  In  localitatea  Popesti  drumul  Judetean  traverseaza  un  parau  prin  intermediul  unui  pod  din 
beton armat cu o singura deschidere de 8.00m. Lungimea totala este de 9.60m. 
In  transversal  pod  asigura  o  latime  totala  de  10.35m  din  care  parte  carosabila  8.00m  si  trotuare 
2x0.95m. Strucutra de rezistenta sunt fasii cu goluri 9 bucati in sectiune h=0.52m L=9.60m. 
Infrastructurile sunt culei masive tip perete din beton armat. 
Racordarile cu terasamentele sunt asigurate prin intermediul aripilor masive oblice. 
 
5. Pod km 15+921 peste parau la Oveselu 
  In  localitatea Oveselu drumul  Judetean traverseaza  un parau prin intermediul  unui pod  din 
beton armat cu o singura deschidere de 9.00m. Lungimea totala este de 10.10m. 
In  transversal  pod  asigura  o  latime  totala  de  10.35m  din  care  parte  carosabila  7.90m  si  trotuare 
2x1.00m. Strucutra de rezistenta sunt fasii cu goluri 9 bucati in sectiune h=0.52m L=10.0m (9.60m). 
Infrastructurile sunt culei masive tip perete din beton armat. 
Racordarile cu terasamentele sunt asigurate prin intermediul aripilor masive oblice. 
6. Pod km 22+222 peste parau la Stefanesti 
  In  localitatea  Barbarigeni  drumul  Judetean  traverseaza  un  parau  prin  intermediul  unui  pod 
din beton armat cu o singura deschidere de 10.00m. Lungimea totala este de 12.40m. 
In transversal pod asigura o latime totala de 9.50m din care parte carosabila 6.60m (covor asfaltic) si 
spatiu  prevazut  pentru  trotuare.  Strucutra  de  rezistenta  sunt  fasii  cu  goluri  9  bucati  in  sectiune 
h=0.72m L=10.0m (9.60m). 
Infrastructurile sunt culei masive tip perete din beton armat. 
Racordarile cu terasamentele sunt asigurate prin intermediul aripilor masive oblice. 

7. Pod km 34+660 peste parau la Barbarigeni 
  In localitatea Barbarigeni drumul Judetean traverseaza o vale prin intermediul unui pod din 
beton armat cu o singura deschidere de 10.20m. Lungimea totala este de 16.50m. 

9
EXPERTIZĂ TEHNICĂ
LA PODURI “REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 643B-DJ 643-BĂBENI OLTEȚU-COLELIA-PIETROASA-VALEA MARE-DRĂGANU-CIOCĂNARI-
ZĂVOIENI-VÂRLENI-STĂNEȘTIMĂCIUCA- CERMEGEȘTI-CHIRIGEȘTI-BĂRBĂRIGENI-ROEȘTI (DN 65C), KM 0+000-35+555’’, judetul Vâlcea.
Expert Tehnic: Mihai Ioan-Predescu

In  transversal  pod  asigura  o  latime  totala  de  10.40m  din  care  parte  carosabila  7.80m  si  trotuare 
2x1.00m. Strucutra de rezistenta sunt fasii cu goluri 9 bucati in sectiune h=0.52m L=10.0m (9.60m). 
Infrastructurile sunt culei masive tip perete din beton armat. 
Racordarile cu terasamentele sunt asigurate prin intermediul sferturilor de con. 
8. Pod km 35+586 peste raul Cernisaora la Barbarigeni 
  La  iesire  din  localitatea  Barbarigeni  drumul  Judetean  traverseaza  raul  Cernisoara  prin 
intermediul unui pod din beton armat alcatuit din 2 deschideri cu o lungime totala de 49.80m. 
In  transversal  pod  asigura  o  latime  totala  de  10.20m  din  care  parte  carosabila  7.90m  si  trotuare 
0.90/1.00m.  Strucutra  de  rezistenta  sunt  fasii  cu  goluri  9  bucati  in  sectiune  h=0.80m  L=18.00m 
(17.60m). 
Infrastructurile sunt culei masive si pila lamelare tip „T” din beton armat. 
Racordarile cu terasamentele sunt asigurate prin intermediul sferturilor de con. 
  
  
3.1. STAREA TEHNICA ACTUALA 
Pentru stabilirea starii tehnice actuale a podurilor, a fost efectuata o vizita in teren si au fost 
inregistrate  defectele  si  degradarile  existente,  in  conformitate  cu  Normativul  AND  522/2002 
“Instructiuni  tehnice  pentru  stabilirea  starii  tehnice  a  unui  pod”  si  cu  “Manual  privind  defectele  şi 
degradările  aparente  la  podurile  şi  pasajele  rutiere  şi  indicarea  metodelor  de  remediere”  (indicativ 
AND 534 – 1998). 
Cele  mai  importante  constatari,  observaţii,  defecte  si  degradari  înregistrate  la  poduri 
expertizate, sunt urmatoarele: 
 
Observatii generale: 
Administratorul podului nu deţine documentaţi  de execuţie si nici a eventualelor intervenţii ulterioare; 
La pod se constata o lipsa totala a lucrarilor de întreţinere; 
Podurile au fost dimensionate la clasa “E” de incarcare, (convoi A30, V80), dupa starea structurii si a modului 
de executie podul dateaza din anii 1978. 
 
1. Pod km 5+402 peste parau la intrare in Valea Mare. 
Calea: 
Imbracamintea rutiera din beton asfaltic prezinta denivelari, (strat de uzura nou); 
Disopzitivele de acoperire a rosturilor sunt astupate cu asfalt; 
Din lipsa de intretinere, pe pod a aparut vegetatie;   
Lipsa parapet directional sau borduri inalte de protectie pietoni. 
 
Suprastructura: 
Infiltratiile de la intrados denota degradarea hidroizolatiei pe pod; 
Stratul de acoperire a armaturilor este partial distrus cu pete de rugina, carbonatari, armatura vizibila; 
Fasiile cu goluri prezinta degradari: Lipsa gauri de aerisire,in special fasiile marginale prezinta fisuri, piete de 
rugina, stalactite, armatura vizibila si ruginita. 
Elementele prefabricate de trotuar sunt degradate cu rosturi nematate, unele sunt rupte. 
Infiltratii in zona rosturilor de dilatatie; 
 

10
EXPERTIZĂ TEHNICĂ
LA PODURI “REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 643B-DJ 643-BĂBENI OLTEȚU-COLELIA-PIETROASA-VALEA MARE-DRĂGANU-CIOCĂNARI-
ZĂVOIENI-VÂRLENI-STĂNEȘTIMĂCIUCA- CERMEGEȘTI-CHIRIGEȘTI-BĂRBĂRIGENI-ROEȘTI (DN 65C), KM 0+000-35+555’’, judetul Vâlcea.
Expert Tehnic: Mihai Ioan-Predescu

Infrastructura: 
Infiltratiile prin elevatii culei denota starea avansata de degradare a rosturilor de dilatatie si lipsa drenului din 
spatele elevatiei; 
Lipsa dispozitive antiseismice; 
 
Racordari cu terasamnetele si albie: 
Se observa tasari usoare in  zona de racordare a podului si rampelor de acces; 
Sistem rutier pe rampe degradat; 
Lipsa parapet directional pe rampe; 
Sferturile de con sunt deformate;  
Vegetatie abundenta in albie, depozite de gunoaie. 
 
2. Pod km 9+514 peste paraul Papa in Valea Mare. 
Calea: 
Imbracamintea rutiera din beton asfaltic prezinta denivelari, (strat de uzura nou); 
Disopzitivele de acoperire a rosturilor sunt astupate cu asfalt; 
Din lipsa de intretinere, pe pod a aparut vegetatie (trotuare obturate de crengi);   
Lipsa parapet directional sau borduri inalte de protectie pietoni. 
 
Suprastructura: 
Infiltratiile de la intrados denota degradarea hidroizolatiei pe pod; 
Stratul de acoperire a armaturilor este partial distrus cu pete de rugina, carbonatari, armatura vizibila; 
Fasiile cu goluri prezinta degradari: lipsa gauri de aerisire, fisuri, piete de rugina, stalactite, armatura vizibila si 
ruginita. 
Elementele prefabricate de trotuar sunt degradate cu rosturi nematate, unele sunt rupte. 
Infiltratii in zona rosturilor de dilatatie; 
 
Infrastructura: 
Infiltratiile la elevatii culei denota starea avansata de degradare a rosturilor de dilatatie si lipsa drenului din 
spatele elevatiei; 
Lipsa dispozitive antiseismice; 
 
Racordari cu terasamnetele si albie: 
Se observa tasari usoare in  zona de racordare a podului si rampelor de acces; 
Sistem rutier pe rampe degradat; 
Lipsa parapet directional pe rampe; 
Sferturile de con sunt deformate;  
Vegetatie abundenta in albie, depozite de gunoaie. 
 
 
3. Pod km 11+858 peste parau la Draganu 
Calea: 
Imbracamintea rutiera din beton asfaltic prezinta denivelari (strat de uzura si marcaj in ax nou); 
Disopzitivele de acoperire a rosturilor sunt astupate cu asfalt; 
Din lipsa de intretinere, pe pod a aparut vegetatie;   
Lipsa parapet directional sau borduri inalte de protectie pietoni. 
Suprastructura: 
Infiltratiile de la intrados denota degradarea hidroizolatiei pe pod; 
Stratul de acoperire a armaturilor este partial distrus cu pete de rugina, carbonatari, armatura vizibila; 
Fasiile cu goluri prezinta degradari: Lipsa gauri de aerisire,in special fasiile marginale prezinta fisuri, piete de 
rugina, stalactite, armatura vizibila si ruginita. 
Elementele prefabricate de trotuar sunt degradate cu rosturi nematate, unele sunt rupte. 
Infiltratii in zona rosturilor de dilatatie; 
Infrastructura: 

11
EXPERTIZĂ TEHNICĂ
LA PODURI “REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 643B-DJ 643-BĂBENI OLTEȚU-COLELIA-PIETROASA-VALEA MARE-DRĂGANU-CIOCĂNARI-
ZĂVOIENI-VÂRLENI-STĂNEȘTIMĂCIUCA- CERMEGEȘTI-CHIRIGEȘTI-BĂRBĂRIGENI-ROEȘTI (DN 65C), KM 0+000-35+555’’, judetul Vâlcea.
Expert Tehnic: Mihai Ioan-Predescu

Infiltratiile prin elevatii culei denota starea avansata de degradare a rosturilor de dilatatie si lipsa drenului din 
spatele elevatiei; 
Lipsa dispozitive antiseismice; 
Racordari cu terasamnetele si albie: 
Se observa tasari usoare in  zona de racordare a podului si rampelor de acces; 
Acostamentele nu sunt racodate corezpunzator in zona trotuarelor; 
Lipsa parapet directional pe rampe; 
Sferturile de con sunt deformate;  
Vegetatie abundenta in albie, depozite de gunoaie. 
Conducta de apa obtureaza sectiunea de scurgere a podului. 
 
4. Pod km 14+940 peste parau la Popesti 
Calea: 
Imbracamintea rutiera din beton asfaltic prezinta denivelari (strat de uzura si marcaj in ax nou); 
Disopzitivele de acoperire a rosturilor sunt astupate cu beton asfaltic; 
Din lipsa de intretinere, pe pod a aparut vegetatie;   
Lipsa parapet directional sau borduri inalte de protectie pietoni. 
Suprastructura: 
Infiltratiile de la intrados denota degradarea hidroizolatiei pe pod; 
Stratul de acoperire a armaturilor este partial distrus cu pete de rugina, carbonatari, armatura vizibila; 
Fasiile cu goluri prezinta degradari: lipsa gauri de aerisire, piete de rugina, stalactite, armatura vizibila si 
ruginita. 
Lipsa lacrimar de scurgere ape la grinda parapet; 
Infiltratii in zona rosturilor de dilatatie; 
Infrastructura: 
Infiltratiile prin elevatii culei denota starea avansata de degradare a rosturilor de dilatatie si lipsa drenului din 
spatele elevatiei; 
Rosturi de turnare, segregari, fisuri si carbonatari. 
Racordari cu terasamnetele si albie: 
Aripile sunt executate neconform (nu sunt racordate la partea superioara cu zona de siguranta pe 
acostamente); 
Copaci cu diametru mare in sectiunea de scurgere; 
Vegetatie abundenta in albie, depozite de gunoaie. 
Conducta pentru cabluriancorata de grinda parapet. 
 
5. Pod km 15+921 peste parau la Oveselu 
Calea: 
Imbracamintea rutiera din beton asfaltic prezinta denivelari; 
Disopzitivele de acoperire a rosturilor sunt astupate cu beton asfaltic; 
Din lipsa de intretinere, pe pod a aparut vegetatie;   
Lipsa parapet directional sau borduri inalte de protectie pietoni. 
Suprastructura: 
Infiltratiile de la intrados denota degradarea hidroizolatiei pe pod; 
Stratul de acoperire a armaturilor este partial distrus cu pete de rugina, carbonatari, armatura vizibila; 
Fasiile cu goluri prezinta degradari: lipsa gauri de aerisire, piete de rugina, stalactite, armatura vizibila si 
ruginita. 
Infiltratii in zona rosturilor de dilatatie; 
Infrastructura: 
Infiltratiile prin elevatii culei,  rosturi de turnare, segregari, fisuri si carbonatari. 
Rost elevatie fundatie dezvelit (cota talvegului a coborat cel putin 0.75m); 
Racordari cu terasamnetele si albie: 
Aripile sunt executate neconform (nu sunt racordate la partea superioara cu zona de siguranta pe 
acostamente); 

12
EXPERTIZĂ TEHNICĂ
LA PODURI “REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 643B-DJ 643-BĂBENI OLTEȚU-COLELIA-PIETROASA-VALEA MARE-DRĂGANU-CIOCĂNARI-
ZĂVOIENI-VÂRLENI-STĂNEȘTIMĂCIUCA- CERMEGEȘTI-CHIRIGEȘTI-BĂRBĂRIGENI-ROEȘTI (DN 65C), KM 0+000-35+555’’, judetul Vâlcea.
Expert Tehnic: Mihai Ioan-Predescu

Copaci cu diametru mare in sectiunea de scurgere; 
Vegetatie abundenta in albie, depozite de gunoaie. 
 
6. Pod km 22+222 peste parau la Stefanesti 
Calea: 
Imbracamintea rutiera din beton asfaltic prezinta denivelari (Strat de uzura nou); 
Disopzitivele de acoperire a rosturilor sunt astupate cu beton asfaltic; 
Din lipsa de intretinere, pe pod a aparut vegetatie;   
Trotuarele nu au fost executate. 
Suprastructura: 
Infiltratiile de la intrados denota un inceput de degradarea hidroizolatie pe pod; 
Fasiile cu goluri prezinta degradari: lipsa gauri de aerisire, piete de rugina, etrieri vizibil si ruginiti. 
Infrastructura: 
Infiltratiile pe banchete de rezemare pe culei,  rosturi de turnare, segregari; 
Racordari cu terasamnetele si albie: 
Aripile sunt executate neconform (nu sunt racordate la partea superioara cu zona de siguranta pe 
acostamente); 
Copaci cu diametru mare in sectiunea de scurgere; 
Vegetatie abundenta in albie, depozite de gunoaie. 
Utilitati ancorate de lateral fasie marginala. 
 
7. Pod km 34+660 peste parau la Barbarigeni 
Calea: 
Imbracamintea rutiera din beton asfaltic prezinta denivelari; 
Disopzitivele de acoperire a rosturilor sunt astupate cu beton asfaltic; 
Din lipsa de intretinere, pe pod a aparut vegetatie;   
Lipsa parapet directional sau borduri inalte de protectie pietoni. 
Suprastructura: 
Infiltratiile de la intrados denota degradarea hidroizolatiei pe pod; 
Stratul de acoperire a armaturilor este partial distrus cu pete de rugina, carbonatari, armatura vizibila; 
Fasiile cu goluri prezinta degradari: lipsa gauri de aerisire, piete de rugina, stalactite, armatura vizibila si 
ruginita. 
Infiltratii in zona rosturilor de dilatatie; 
Infrastructura: 
Infiltratiile prin elevatii culei,  tencuiala cazuta, segregari, fisuri si carbonatari. 
Infiltratii pe banchetele de rezemare; 
Rost elevatie fundatie dezvelit; 
Racordari cu terasamnetele si albie: 
Sferturile de con sunt deformate si degradate; 
Lipsa parapet de protectie pe rampe; 
Copaci cu diametru mare in sectiunea de scurgere; 
Vegetatie abundenta in albie, depozite de gunoaie. 
8. Pod km 35+586 peste raul Cernisaora la Barbarigeni 
 
Calea: 
Imbracamintea rutiera din beton asfaltic prezinta denivelari, (strat de uzura nou); 
Disopzitivele de acoperire a rosturilor sunt astupate cu asfalt; 
Din lipsa de intretinere, pe pod a aparut vegetatie;   
Lipsa parapet directional sau borduri inalte de protectie pietoni. 
 
Suprastructura: 
Infiltratiile de la intrados denota degradarea hidroizolatiei pe pod; 

13
EXPERTIZĂ TEHNICĂ
LA PODURI “REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 643B-DJ 643-BĂBENI OLTEȚU-COLELIA-PIETROASA-VALEA MARE-DRĂGANU-CIOCĂNARI-
ZĂVOIENI-VÂRLENI-STĂNEȘTIMĂCIUCA- CERMEGEȘTI-CHIRIGEȘTI-BĂRBĂRIGENI-ROEȘTI (DN 65C), KM 0+000-35+555’’, judetul Vâlcea.
Expert Tehnic: Mihai Ioan-Predescu

Stratul de acoperire a armaturilor este partial distrus cu pete de rugina, carbonatari, armatura vizibila; 
Grinzile prezinta un inceput de degradari: piete de rugina, stalactite, armatura vizibila; 
Utilitati ancorate necorespunzator de console trotuar; 
Elementele prefabricate de trotuar sunt degradate cu rosturi nematate, unele sunt rupte. 
Infiltratii in zona rosturilor de dilatatie; 
 
Infrastructura: 
Rosturi de turnare, segregari, betoane cu aspect invechit; 
Infiltratii pe banchete de rezemare; 
Microfisuri la elevatie pila; 
Lipsa dispozitive antiseismice; 
 
Racordari cu terasamnetele si albie: 
Se observa tasari usoare in  zona de racordare a podului si rampelor de acces; 
Sistem rutier pe rampe degradat; 
Parapetul directional pe rampe ruginit si degradat; 
Sferturile de con sunt deformate;  
Vegetatie abundenta in albie, depozite de gunoaie. 
In aval pragul de fund este degradat. 
 

4. LUCRARI SI REPARATII NECESARE 
 
1. Pod km 5+402 peste parau la intrare in Valea Mare. 
  Starea actuala a podului este in general nesatisfacatoare, starea tehnica si functionala a podului impun 
consoliare sau inlocuire unele elemente strucutrale. 
Solutii propuse sunt: 
SOLUTIA I – Consolidare pod cu mentinere la clasa E de incarcare convoi (A30, V80), cu asigurarea uni gabarit 
de circulatie de 7.80m si doua trotuare de 1.50m util: 
SOLUTIA II – Inlocuire suprastructura cu grinzi noi de beton si placa de suprabetonare, dimensionate pentru 
convoiul LM1  de incarcare, conform SR EN 1991‐2/2004, cu asigurarea  unui gabarit de 7.80m parte carosabila 
si doua trotuare de 1.50m util. 
   
Descriere solutii: 
SOLUTIA I – Consolidare pod cu mentinere la clasa E de incarcare convoi (A30, V80), cu asigurarea uni gabarit 
de circulatie de 7.80m si doua trotuare de 1.50m util: 
 
Suprastructura: 
Desfacerea caii si a stratului suport hidroizolatie; 
Demolare grinda parapet si demontare elemente prefabricate de trotuar; 
Curatare betoane degradate si exfoliate; 
Curatarea prin sablare a betoanelor segregate superficial si a armaturilor vizibile si ruginite; 
Executie placa de suprabetonare si console de trotuar din beton C35/45; 
Executie gauri de aerisire fasii; 
Reparatii intrados cu mortare speciale; 
Consolidare fasii cu benzi de carbon; 
Protectie si tratare betoane cu vopsele speciale pe intreaga suprafata a suprastructurii; 
Montare guri de scurgere; 
 
Sistemul rutier (calea): 
  ‐ Beton asfaltic cilindrat tip MAS16m ‐ 4cm ; 
  ‐ Beton asfaltic cilindrat tip BAP16m ‐ 4cm; 

14
EXPERTIZĂ TEHNICĂ
LA PODURI “REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 643B-DJ 643-BĂBENI OLTEȚU-COLELIA-PIETROASA-VALEA MARE-DRĂGANU-CIOCĂNARI-
ZĂVOIENI-VÂRLENI-STĂNEȘTIMĂCIUCA- CERMEGEȘTI-CHIRIGEȘTI-BĂRBĂRIGENI-ROEȘTI (DN 65C), KM 0+000-35+555’’, judetul Vâlcea.
Expert Tehnic: Mihai Ioan-Predescu

  ‐ Protectie hidroizolatie BA8 ‐ 3cm; 
  ‐ Hidroizolatie din membrana bituminoasa de min.4mm,  realizat intr‐un singur strat. 
Delimitare pietoni cu parapet metalic ‐ nivel de siguranta H4b; 
Montare parapet pietonal ‐ mana curenta zincata. 
Montare rosturi de dilatatie etanse ce vor asigura un suflu (‐25..+25mm); 
Semnalizarea rutiera definitiva la pod si rampe de acces; 
Infrastructura: 
Desfacere sistem rutier din zona culei si rampe de acces; 
Amenajare  si adaptare zid de garda si ziduri intoarse la noul gabarit transversal de pod; 
Reparatii elevatii culei prin camasuire min 15cm cu beton C30/37; 
Daca la desfacere sistem rutier pe rampe se constata lipsa placilor de racordare se vor amenaja culeele pentru 
montarea placilor de racordare cu lungime de 3.00m; 
Executie dispozitive antiseismice; 
Racordari cu terasamnetele si albie: 
Amenajarea acostamentelor si adaptarea platformei drumului la sectiunea podului; 
Reamenajare sferturi de con cu pereu de beton, scari de acces si casiuri; 
Montare parapeti metalici directionali pe rampe  20.00m (cu asigurara accesului la drumurile laterale); 
Curatare, decolmatare si degajare albie pe 6 lungimi de pod. 
Asigurare continuitatii santurilor de pe zona de descarcare laga pod. 
 
SOLUTIA II – Inlocuire suprastructura cu grinzi noi de beton si placa de suprabetonare, dimensionate pentru 
convoiul LM1  de incarcare, conform SR EN 1991‐2/2004, cu asigurarea  unui gabarit de 7.80m parte carosabila 
si doua trotuare de 1.50m util. 
(Lucrarile in solutia 2 sunt similare cu cele din solutia I doar cu exceptia inlocuirii grinzilor de rezistenta). 
 
2. Pod km 9+514 peste paraul Papa in Valea Mare. 
  Starea actuala a podului este in general nesatisfacatoare, starea tehnica si functionala a podului impun 
consoliare sau inlocuire unele elemente strucutrale. 
Solutii propuse sunt: 
SOLUTIA I – Consolidare pod cu mentinere la clasa E de incarcare convoi (A30, V80), cu asigurarea uni gabarit 
de circulatie de 7.80m si doua trotuare de 1.50m util: 
SOLUTIA II – Inlocuire suprastructura cu grinzi noi de beton si placa de suprabetonare, dimensionate pentru 
convoiul LM1  de incarcare, conform SR EN 1991‐2/2004, cu asigurarea  unui gabarit de 7.80m parte carosabila 
si doua trotuare de 1.50m util. 
   
Descriere solutii: 
SOLUTIA I – Consolidare pod cu mentinere la clasa E de incarcare convoi (A30, V80), cu asigurarea uni gabarit 
de circulatie de 7.80m si doua trotuare de 1.50m util: 
 
Suprastructura: 
Desfacerea caii si a stratului suport hidroizolatie; 
Demolare grinda parapet si demontare elemente prefabricate de trotuar; 
Curatare betoane degradate si exfoliate; 
Curatarea prin sablare a betoanelor segregate superficial si a armaturilor vizibile si ruginite; 
Executie placa de suprabetonare si console de trotuar din beton C35/45; 
Executie gauri de aerisire fasii; 
Reparatii intrados cu mortare speciale; 
Consolidare fasii cu benzi de carbon; 
Protectie si tratare betoane cu vopsele speciale pe intreaga suprafata a suprastructurii; 
Montare guri de scurgere; 
 
Sistemul rutier (calea): 

15
EXPERTIZĂ TEHNICĂ
LA PODURI “REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 643B-DJ 643-BĂBENI OLTEȚU-COLELIA-PIETROASA-VALEA MARE-DRĂGANU-CIOCĂNARI-
ZĂVOIENI-VÂRLENI-STĂNEȘTIMĂCIUCA- CERMEGEȘTI-CHIRIGEȘTI-BĂRBĂRIGENI-ROEȘTI (DN 65C), KM 0+000-35+555’’, judetul Vâlcea.
Expert Tehnic: Mihai Ioan-Predescu

  ‐ Beton asfaltic cilindrat tip MAS16m ‐ 4cm ; 
  ‐ Beton asfaltic cilindrat tip BAP16m ‐ 4cm; 
  ‐ Protectie hidroizolatie BA8 ‐ 3cm; 
  ‐ Hidroizolatie din membrana bituminoasa de min.4mm,  realizat intr‐un singur strat. 
Delimitare pietoni cu parapet metalic ‐ nivel de siguranta H4b; 
Montare parapet pietonal ‐ mana curenta zincata. 
Montare rosturi de dilatatie etanse ce vor asigura un suflu (‐25..+25mm); 
Semnalizarea rutiera definitiva la pod si rampe de acces; 
Infrastructura: 
Desfacere sistem rutier din zona culei si rampe de acces; 
Amenajare  si adaptare zid de garda si ziduri intoarse la noul gabarit transversal de pod; 
Reparatii elevatii culei prin camasuire min 15cm cu beton C30/37; 
Daca la desfacere sistem rutier pe rampe se constata lipsa placilor de racordare se vor amenaja culeele pentru 
montarea placilor de racordare cu lungime de 3.00m; 
Executie dispozitive antiseismice; 
Racordari cu terasamnetele si albie: 
Amenajarea acostamentelor si adaptarea platformei drumului la sectiunea podului; 
Reamenajare sferturi de con cu pereu de beton, scari de acces si casiuri; 
Montare parapeti metalici directionali pe rampe  20.00m (cu asigurara accesului la drumurile laterale); 
Curatare, decolmatare si degajare albie pe 6 lungimi de pod. 
Asigurare continuitatii santurilor de pe zona de descarcare laga pod. 
 
SOLUTIA II – Inlocuire suprastructura cu grinzi noi de beton si placa de suprabetonare, dimensionate pentru 
convoiul LM1  de incarcare, conform SR EN 1991‐2/2004, cu asigurarea  unui gabarit de 7.80m parte carosabila 
si doua trotuare de 1.50m util. 
(Lucrarile in solutia 2 sunt similare cu cele din solutia I doar cu exceptia inlocuirii grinzilor de rezistenta). 
 
3. Pod km 11+858 peste parau la Draganu 
  Starea actuala a podului este in general nesatisfacatoare, starea tehnica si functionala a podului impun 
consoliare sau inlocuire unele elemente strucutrale. 
Solutii propuse sunt: 
SOLUTIA I – Consolidare pod cu mentinere la clasa E de incarcare convoi (A30, V80), cu asigurarea uni gabarit 
de circulatie de 7.80m si doua trotuare de 1.50m util: 
SOLUTIA II – Inlocuire suprastructura cu grinzi noi de beton si placa de suprabetonare, dimensionate pentru 
convoiul LM1  de incarcare, conform SR EN 1991‐2/2004, cu asigurarea  unui gabarit de 7.80m parte carosabila 
si doua trotuare de 1.50m util. 
   
Descriere solutii: 
SOLUTIA I – Consolidare pod cu mentinere la clasa E de incarcare convoi (A30, V80), cu asigurarea uni gabarit 
de circulatie de 7.80m si doua trotuare de 1.50m util: 
 
Suprastructura: 
Desfacerea caii si a stratului suport hidroizolatie; 
Demolare grinda parapet si demontare elemente prefabricate de trotuar; 
Curatare betoane degradate si exfoliate; 
Curatarea prin sablare a betoanelor segregate superficial si a armaturilor vizibile si ruginite; 
Executie placa de suprabetonare si console de trotuar din beton C35/45; 
Executie gauri de aerisire fasii; 
Reparatii intrados cu mortare speciale; 
Consolidare fasii cu benzi de carbon; 
Protectie si tratare betoane cu vopsele speciale pe intreaga suprafata a suprastructurii; 
Sistemul rutier (calea): 

16
EXPERTIZĂ TEHNICĂ
LA PODURI “REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 643B-DJ 643-BĂBENI OLTEȚU-COLELIA-PIETROASA-VALEA MARE-DRĂGANU-CIOCĂNARI-
ZĂVOIENI-VÂRLENI-STĂNEȘTIMĂCIUCA- CERMEGEȘTI-CHIRIGEȘTI-BĂRBĂRIGENI-ROEȘTI (DN 65C), KM 0+000-35+555’’, judetul Vâlcea.
Expert Tehnic: Mihai Ioan-Predescu

  ‐ Beton asfaltic cilindrat tip MAS16m ‐ 4cm ; 
  ‐ Beton asfaltic cilindrat tip BAP16m ‐ 4cm; 
  ‐ Protectie hidroizolatie BA8 ‐ 3cm; 
  ‐ Hidroizolatie din membrana bituminoasa de min.4mm,  realizat intr‐un singur strat. 
Delimitare pietoni cu parapet metalic ‐ nivel de siguranta H4b; 
Montare parapet pietonal ‐ mana curenta zincata. 
Montare rosturi de dilatatie etanse ce vor asigura un suflu (‐10..+10mm); 
Semnalizarea rutiera definitiva la pod si rampe de acces; 
Infrastructura: 
Desfacere sistem rutier din zona culei si rampe de acces; 
Amenajare  si adaptare zid de garda si ziduri intoarse la noul gabarit transversal de pod; 
Reparatii elevatii culei prin camasuire min 15cm cu beton C30/37; 
Daca la desfacere sistem rutier pe rampe se constata lipsa placilor de racordare se vor amenaja culeele pentru 
montarea placilor de racordare cu lungime de 3.00m; 
Executie dispozitive antiseismice; 
Racordari cu terasamnetele si albie: 
Amenajarea acostamentelor si adaptarea platformei drumului la sectiunea podului; 
Reamenajare sferturi de con cu pereu de beton, scari de acces si casiuri; 
Montare parapeti metalici directionali pe rampe  25.00m (cu asigurara accesului la drumurile laterale); 
Curatare, decolmatare si degajare albie pe 6 lungimi de pod. 
Asigurare continuitatii santurilor de pe zona de descarcare laga pod. 
 
SOLUTIA II – Inlocuire suprastructura cu grinzi noi de beton si placa de suprabetonare, dimensionate pentru 
convoiul LM1  de incarcare, conform SR EN 1991‐2/2004, cu asigurarea  unui gabarit de 7.80m parte carosabila 
si doua trotuare de 1.50m util. 
(Lucrarile in solutia 2 sunt similare cu cele din solutia I doar cu exceptia inlocuirii grinzilor de rezistenta). 
 
4. Pod km 14+940 peste parau la Popesti 
  Starea actuala a podului este in general nesatisfacatoare, starea tehnica si functionala a podului impun 
consoliare sau inlocuire unele elemente strucutrale. 
Solutii propuse sunt: 
SOLUTIA I – Consolidare pod cu mentinere la clasa E de incarcare convoi (A30, V80), cu asigurarea uni gabarit 
de circulatie de 7.80m si doua trotuare de 1.50m util: 
SOLUTIA II – Inlocuire suprastructura cu grinzi noi de beton si placa de suprabetonare, dimensionate pentru 
convoiul LM1  de incarcare, conform SR EN 1991‐2/2004, cu asigurarea  unui gabarit de 7.80m parte carosabila 
si doua trotuare de 1.50m util. 
   
Descriere solutii: 
SOLUTIA I – Consolidare pod cu mentinere la clasa E de incarcare convoi (A30, V80), cu asigurarea uni gabarit 
de circulatie de 7.80m si doua trotuare de 1.50m util: 
 
Suprastructura: 
Desfacerea caii si a stratului suport hidroizolatie; 
Demolare grinda parapet si demontare elemente prefabricate de trotuar; 
Curatare betoane degradate si exfoliate; 
Curatarea prin sablare a betoanelor segregate superficial si a armaturilor vizibile si ruginite; 
Executie placa de suprabetonare si console de trotuar din beton C35/45; 
Executie gauri de aerisire fasii; 
Reparatii intrados cu mortare speciale; 
Consolidare fasii cu benzi de carbon; 
Protectie si tratare betoane cu vopsele speciale pe intreaga suprafata a suprastructurii; 
Sistemul rutier (calea): 

17
EXPERTIZĂ TEHNICĂ
LA PODURI “REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 643B-DJ 643-BĂBENI OLTEȚU-COLELIA-PIETROASA-VALEA MARE-DRĂGANU-CIOCĂNARI-
ZĂVOIENI-VÂRLENI-STĂNEȘTIMĂCIUCA- CERMEGEȘTI-CHIRIGEȘTI-BĂRBĂRIGENI-ROEȘTI (DN 65C), KM 0+000-35+555’’, judetul Vâlcea.
Expert Tehnic: Mihai Ioan-Predescu

  ‐ Beton asfaltic cilindrat tip MAS16m ‐ 4cm ; 
  ‐ Beton asfaltic cilindrat tip BAP16m ‐ 4cm; 
  ‐ Protectie hidroizolatie BA8 ‐ 3cm; 
  ‐ Hidroizolatie din membrana bituminoasa de min.4mm,  realizat intr‐un singur strat. 
Delimitare pietoni cu parapet metalic ‐ nivel de siguranta H4b; 
Montare parapet pietonal ‐ mana curenta zincata. 
Montare rosturi de dilatatie etanse ce vor asigura un suflu (‐10..+10mm); 
Semnalizarea rutiera definitiva la pod si rampe de acces; 
Infrastructura: 
Desfacere sistem rutier din zona culei si rampe de acces; 
Amenajare  si adaptare zid de garda si ziduri intoarse la noul gabarit transversal de pod; 
Reparatii elevatii culei prin camasuire min 15cm cu beton C30/37; 
Daca la desfacere sistem rutier pe rampe se constata lipsa placilor de racordare se vor amenaja culeele pentru 
montarea placilor de racordare cu lungime de 3.00m; 
Executie dispozitive antiseismice; 
Racordari cu terasamnetele si albie: 
Amenajarea acostamentelor si adaptarea platformei drumului la sectiunea podului; 
Executie aripi noi; 
Montare parapeti metalici directionali pe rampe  25.00m (cu asigurara accesului la drumurile laterale); 
Curatare, decolmatare si degajare albie pe 6 lungimi de pod. 
Asigurare continuitatii santurilor de pe zona de descarcare laga pod. 
 
SOLUTIA II – Inlocuire suprastructura cu grinzi noi de beton si placa de suprabetonare, dimensionate pentru 
convoiul LM1  de incarcare, conform SR EN 1991‐2/2004, cu asigurarea  unui gabarit de 7.80m parte carosabila 
si doua trotuare de 1.50m util. 
(Lucrarile in solutia 2 sunt similare cu cele din solutia I doar cu exceptia inlocuirii grinzilor de rezistenta). 
 
5. Pod km 15+921 peste parau la Oveselu 
  Starea actuala a podului este in general nesatisfacatoare, starea tehnica si functionala a podului impun 
consoliare sau inlocuire unele elemente strucutrale. 
Solutii propuse sunt: 
SOLUTIA I – Consolidare pod cu mentinere la clasa E de incarcare convoi (A30, V80), cu asigurarea uni gabarit 
de circulatie de 7.80m si doua trotuare de 1.50m util: 
SOLUTIA II – Inlocuire suprastructura cu grinzi noi de beton si placa de suprabetonare, dimensionate pentru 
convoiul LM1  de incarcare, conform SR EN 1991‐2/2004, cu asigurarea  unui gabarit de 7.80m parte carosabila 
si doua trotuare de 1.50m util. 
   
Descriere solutii: 
SOLUTIA I – Consolidare pod cu mentinere la clasa E de incarcare convoi (A30, V80), cu asigurarea uni gabarit 
de circulatie de 7.80m si doua trotuare de 1.50m util: 
 
Suprastructura: 
Desfacerea caii si a stratului suport hidroizolatie; 
Demolare grinda parapet si demontare elemente prefabricate de trotuar; 
Curatare betoane degradate si exfoliate; 
Curatarea prin sablare a betoanelor segregate superficial si a armaturilor vizibile si ruginite; 
Executie placa de suprabetonare si console de trotuar din beton C35/45; 
Executie gauri de aerisire fasii; 
Reparatii intrados cu mortare speciale; 
Consolidare fasii cu benzi de carbon; 
Protectie si tratare betoane cu vopsele speciale pe intreaga suprafata a suprastructurii; 
Sistemul rutier (calea): 

18
EXPERTIZĂ TEHNICĂ
LA PODURI “REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 643B-DJ 643-BĂBENI OLTEȚU-COLELIA-PIETROASA-VALEA MARE-DRĂGANU-CIOCĂNARI-
ZĂVOIENI-VÂRLENI-STĂNEȘTIMĂCIUCA- CERMEGEȘTI-CHIRIGEȘTI-BĂRBĂRIGENI-ROEȘTI (DN 65C), KM 0+000-35+555’’, judetul Vâlcea.
Expert Tehnic: Mihai Ioan-Predescu

  ‐ Beton asfaltic cilindrat tip MAS16m ‐ 4cm ; 
  ‐ Beton asfaltic cilindrat tip BAP16m ‐ 4cm; 
  ‐ Protectie hidroizolatie BA8 ‐ 3cm; 
  ‐ Hidroizolatie din membrana bituminoasa de min.4mm,  realizat intr‐un singur strat. 
Delimitare pietoni cu parapet metalic ‐ nivel de siguranta H4b; 
Montare parapet pietonal ‐ mana curenta zincata. 
Montare rosturi de dilatatie etanse ce vor asigura un suflu (‐10..+10mm); 
Semnalizarea rutiera definitiva la pod si rampe de acces; 
Infrastructura: 
Desfacere sistem rutier din zona culei si rampe de acces; 
Amenajare  si adaptare zid de garda si ziduri intoarse la noul gabarit transversal de pod; 
Consolidare rost elevatie fundatie; 
Reparatii elevatii culei prin camasuire min 15cm cu beton C30/37; 
Daca la desfacere sistem rutier pe rampe se constata lipsa placilor de racordare se vor amenaja culeele pentru 
montarea placilor de racordare cu lungime de 3.00m; 
Executie dispozitive antiseismice; 
Racordari cu terasamnetele si albie: 
Amenajarea acostamentelor si adaptarea platformei drumului la sectiunea podului; 
Executie aripi noi; 
Montare parapeti metalici directionali pe rampe  25.00m (cu asigurara accesului la drumurile laterale); 
Curatare, decolmatare si degajare albie pe 6 lungimi de pod. 
Pereiere albie in sectiunea podului; 
Asigurare continuitatii santurilor de pe zona de descarcare laga pod. 
 
SOLUTIA II – Inlocuire suprastructura cu grinzi noi de beton si placa de suprabetonare, dimensionate pentru 
convoiul LM1  de incarcare, conform SR EN 1991‐2/2004, cu asigurarea  unui gabarit de 7.80m parte carosabila 
si doua trotuare de 1.50m util. 
(Lucrarile in solutia 2 sunt similare cu cele din solutia I doar cu exceptia inlocuirii grinzilor de rezistenta). 
 
6. Pod km 22+222 peste parau la Stefanesti 
  Starea actuala a podului este in general nesatisfacatoare, starea tehnica si functionala a podului impun 
consoliare sau inlocuire unele elemente strucutrale. 
Solutii propuse sunt: 
SOLUTIA I – Consolidare pod cu mentinere la clasa E de incarcare convoi (A30, V80), cu asigurarea uni gabarit 
de circulatie de 7.80m si doua trotuare de 1.50m util: 
SOLUTIA II – Inlocuire suprastructura cu grinzi noi de beton si placa de suprabetonare, dimensionate pentru 
convoiul LM1  de incarcare, conform SR EN 1991‐2/2004, cu asigurarea  unui gabarit de 7.80m parte carosabila 
si doua trotuare de 1.50m util. 
   
Descriere solutii: 
SOLUTIA I – Consolidare pod cu mentinere la clasa E de incarcare convoi (A30, V80), cu asigurarea uni gabarit 
de circulatie de 7.80m si doua trotuare de 1.50m util: 
 
Suprastructura: 
Desfacerea caii si a stratului suport hidroizolatie; 
Demolare grinda parapet si demontare elemente prefabricate de trotuar; 
Curatare betoane degradate si exfoliate; 
Curatarea prin sablare a betoanelor segregate superficial si a armaturilor vizibile si ruginite; 
Executie placa de suprabetonare si console de trotuar din beton C35/45; 
Executie gauri de aerisire fasii; 
Reparatii intrados cu mortare speciale; 
Consolidare fasii cu benzi de carbon; 

19
EXPERTIZĂ TEHNICĂ
LA PODURI “REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 643B-DJ 643-BĂBENI OLTEȚU-COLELIA-PIETROASA-VALEA MARE-DRĂGANU-CIOCĂNARI-
ZĂVOIENI-VÂRLENI-STĂNEȘTIMĂCIUCA- CERMEGEȘTI-CHIRIGEȘTI-BĂRBĂRIGENI-ROEȘTI (DN 65C), KM 0+000-35+555’’, judetul Vâlcea.
Expert Tehnic: Mihai Ioan-Predescu

Protectie si tratare betoane cu vopsele speciale pe intreaga suprafata a suprastructurii; 
Sistemul rutier (calea): 
  ‐ Beton asfaltic cilindrat tip MAS16m ‐ 4cm ; 
  ‐ Beton asfaltic cilindrat tip BAP16m ‐ 4cm; 
  ‐ Protectie hidroizolatie BA8 ‐ 3cm; 
  ‐ Hidroizolatie din membrana bituminoasa de min.4mm,  realizat intr‐un singur strat. 
Delimitare pietoni cu parapet metalic ‐ nivel de siguranta H4b; 
Montare parapet pietonal ‐ mana curenta zincata. 
Montare rosturi de dilatatie etanse ce vor asigura un suflu (‐10..+10mm); 
Semnalizarea rutiera definitiva la pod si rampe de acces; 
Infrastructura: 
Desfacere sistem rutier din zona culei si rampe de acces; 
Amenajare  si adaptare zid de garda si ziduri intoarse la noul gabarit transversal de pod; 
Consolidare rost elevatie fundatie; 
Reparatii elevatii culei prin camasuire min 15cm cu beton C30/37; 
Daca la desfacere sistem rutier pe rampe se constata lipsa placilor de racordare se vor amenaja culeele pentru 
montarea placilor de racordare cu lungime de 3.00m; 
Executie dispozitive antiseismice; 
Racordari cu terasamnetele si albie: 
Amenajarea acostamentelor si adaptarea platformei drumului la sectiunea podului; 
Executie aripi noi; 
Montare parapeti metalici directionali pe rampe  25.00m (cu asigurara accesului la drumurile laterale); 
Curatare, decolmatare si degajare albie pe 6 lungimi de pod. 
Relocare utilitati; 
 
SOLUTIA II – Inlocuire suprastructura cu grinzi noi de beton si placa de suprabetonare, dimensionate pentru 
convoiul LM1  de incarcare, conform SR EN 1991‐2/2004, cu asigurarea  unui gabarit de 7.80m parte carosabila 
si doua trotuare de 1.50m util. 
(Lucrarile in solutia 2 sunt similare cu cele din solutia I doar cu exceptia inlocuirii grinzilor de rezistenta). 
 
7. Pod km 34+660 peste parau la Barbarigeni 
  Starea actuala a podului este in general nesatisfacatoare, starea tehnica si functionala a podului impun 
consoliare sau inlocuire unele elemente strucutrale. 
Solutii propuse sunt: 
SOLUTIA I – Consolidare pod cu mentinere la clasa E de incarcare convoi (A30, V80), cu asigurarea uni gabarit 
de circulatie de 7.80m si doua trotuare de 1.50m util: 
SOLUTIA II – Inlocuire suprastructura cu grinzi noi de beton si placa de suprabetonare, dimensionate pentru 
convoiul LM1  de incarcare, conform SR EN 1991‐2/2004, cu asigurarea  unui gabarit de 7.80m parte carosabila 
si doua trotuare de 1.50m util. 
   
Descriere solutii: 
SOLUTIA I – Consolidare pod cu mentinere la clasa E de incarcare convoi (A30, V80), cu asigurarea uni gabarit 
de circulatie de 7.80m si doua trotuare de 1.50m util: 
 
Suprastructura: 
Desfacerea caii si a stratului suport hidroizolatie; 
Demolare grinda parapet si demontare elemente prefabricate de trotuar; 
Curatare betoane degradate si exfoliate; 
Curatarea prin sablare a betoanelor segregate superficial si a armaturilor vizibile si ruginite; 
Executie placa de suprabetonare si console de trotuar din beton C35/45; 
Executie gauri de aerisire fasii; 
Reparatii intrados cu mortare speciale; 

20
EXPERTIZĂ TEHNICĂ
LA PODURI “REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 643B-DJ 643-BĂBENI OLTEȚU-COLELIA-PIETROASA-VALEA MARE-DRĂGANU-CIOCĂNARI-
ZĂVOIENI-VÂRLENI-STĂNEȘTIMĂCIUCA- CERMEGEȘTI-CHIRIGEȘTI-BĂRBĂRIGENI-ROEȘTI (DN 65C), KM 0+000-35+555’’, judetul Vâlcea.
Expert Tehnic: Mihai Ioan-Predescu

Consolidare fasii cu benzi de carbon; 
Protectie si tratare betoane cu vopsele speciale pe intreaga suprafata a suprastructurii; 
Sistemul rutier (calea): 
  ‐ Beton asfaltic cilindrat tip MAS16m ‐ 4cm ; 
  ‐ Beton asfaltic cilindrat tip BAP16m ‐ 4cm; 
  ‐ Protectie hidroizolatie BA8 ‐ 3cm; 
  ‐ Hidroizolatie din membrana bituminoasa de min.4mm,  realizat intr‐un singur strat. 
Delimitare pietoni cu parapet metalic ‐ nivel de siguranta H4b; 
Montare parapet pietonal ‐ mana curenta zincata. 
Montare rosturi de dilatatie etanse ce vor asigura un suflu (‐10..+10mm); 
Semnalizarea rutiera definitiva la pod si rampe de acces; 
Infrastructura: 
Desfacere sistem rutier din zona culei si rampe de acces; 
Amenajare  si adaptare zid de garda si ziduri intoarse la noul gabarit transversal de pod; 
Consolidare rost elevatie fundatie; 
Reparatii elevatii culei prin camasuire min 15cm cu beton C30/37; 
Daca la desfacere sistem rutier pe rampe se constata lipsa placilor de racordare se vor amenaja culeele pentru 
montarea placilor de racordare cu lungime de 3.00m; 
Executie dispozitive antiseismice; 
Racordari cu terasamnetele si albie: 
Amenajarea acostamentelor si adaptarea platformei drumului la sectiunea podului; 
Refacere sferturi de con, scari de acces si casiuri; 
Montare parapeti metalici directionali pe rampe  25.00m (cu asigurara accesului la drumurile laterale); 
Curatare, decolmatare si degajare albie pe 6 lungimi de pod. 
Relocare utilitati; 
 
SOLUTIA II – Inlocuire suprastructura cu grinzi noi de beton si placa de suprabetonare, dimensionate pentru 
convoiul LM1  de incarcare, conform SR EN 1991‐2/2004, cu asigurarea  unui gabarit de 7.80m parte carosabila 
si doua trotuare de 1.50m util. 
(Lucrarile in solutia 2 sunt similare cu cele din solutia I doar cu exceptia inlocuirii grinzilor de rezistenta). 
 
 
8. Pod km 35+586 peste raul Cernisaora la Barbarigeni 
  Starea actuala a podului este in general nesatisfacatoare, starea tehnica si functionala a podului impun 
consoliare sau inlocuire unele elemente strucutrale. 
Solutii propuse sunt: 
SOLUTIA I – Consolidare pod cu mentinere la clasa E de incarcare convoi (A30, V80), cu asigurarea uni gabarit 
de circulatie de 7.80m si doua trotuare de 1.0m util: 
SOLUTIA II – Consolidare suprastructura prin continuizare placa de supabetonare pe ax pila, consolidare grinzi 
cu benzi de carbon, pentru convoi LM1  de incarcare, conform SR EN 1991‐2/2004, cu asigurarea  unui gabarit 
de 7.80m parte carosabila si doua trotuare de 1.00m util. 
   
Descriere solutii: 
SOLUTIA I – Consolidare pod cu mentinere la clasa E de incarcare convoi (A30, V80), cu asigurarea uni gabarit 
de circulatie de 7.80m si doua trotuare de 1.00m util: 
 
Suprastructura: 
Desfacerea caii si a stratului suport hidroizolatie; 
Demontare elemnte prefabricate de trotuar; 
Curatare betoane degradate si exfoliate; 
Curatarea prin sablare a betoanelor segregate superficial si a armaturilor vizibile si ruginite; 
Executie placa de suprabetonare si console de trotuar din beton C35/45; 

21
EXPERTIZĂ TEHNICĂ
LA PODURI “REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 643B-DJ 643-BĂBENI OLTEȚU-COLELIA-PIETROASA-VALEA MARE-DRĂGANU-CIOCĂNARI-
ZĂVOIENI-VÂRLENI-STĂNEȘTIMĂCIUCA- CERMEGEȘTI-CHIRIGEȘTI-BĂRBĂRIGENI-ROEȘTI (DN 65C), KM 0+000-35+555’’, judetul Vâlcea.
Expert Tehnic: Mihai Ioan-Predescu

Montare guri de scrugere; 
Reparatii intrados cu mortare speciale; 
Consolidare grinzi cu benzi de carbon; 
Protectie si tratare betoane cu vopsele speciale pe intreaga suprafata a suprastructurii; 
Sistemul rutier (calea): 
  ‐ Beton asfaltic cilindrat tip MAS16m ‐ 4cm ; 
  ‐ Beton asfaltic cilindrat tip BAP16m ‐ 4cm; 
  ‐ Protectie hidroizolatie BA8 ‐ 3cm; 
  ‐ Hidroizolatie din membrana bituminoasa de min.4mm,  realizat intr‐un singur strat. 
Delimitare pietoni cu parapet metalic ‐ nivel de siguranta H4b; 
Montare parapet pietonal ‐ mana curenta zincata. 
Montare rosturi de dilatatie etanse ce vor asigura un suflu (‐25..+25mm); 
Semnalizarea rutiera definitiva la pod si rampe de acces; 
Infrastructura: 
Desfacere sistem rutier din zona culei si rampe de acces; 
Amenajare si adaptare zid de garda si ziduri intoarse la noul gabarit transversal de pod; 
Reparatii elevatii culei si pile prin torcretare cu mortare speciale; 
Daca la desfacere sistem rutier pe rampe se constata lipsa placilor de racordare se vor amenaja culeele pentru 
montarea placilor de racordare cu lungime de 3.00m; 
Executie dispozitive antiseismice; 
Racordari cu terasamnetele si albie: 
Amenajarea acostamentelor si adaptarea platformei drumului la sectiunea podului; 
Refacere sferturi de con, scari de acces si casiuri; 
Montare parapeti metalici directionali pe rampe  25.00m (cu asigurara accesului la drumurile laterale); 
Curatare, decolmatare si degajare albie pe 6 lungimi de pod. 
Refacere prag de fund in aval de pod. 
 
SOLUTIA II – Inlocuire suprastructura cu grinzi noi de beton si placa de suprabetonare, dimensionate pentru 
convoiul LM1  de incarcare, conform SR EN 1991‐2/2004, cu asigurarea  unui gabarit de 7.80m parte carosabila 
si doua trotuare de 1.50m util. 
(Lucrarile in solutia 2 sunt similare cu cele din solutia I doar cu exceptia inlocuirii grinzilor de rezistenta). 
 
 
 
 
  Avand in vedere faptul ca in inainte si dupa acest pod toate lucrarile de poduri si podete sunt 
dimensionate cel mult la clasa E de incarcare,  timpul de executie si costurile mai scazute in cazul solutie I, in 
calitate de expert tehnic, recomanda implementararea solutiei I. 

22
EXPERTIZĂ TEHNICĂ
LA PODURI “REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 643B-DJ 643-BĂBENI OLTEȚU-COLELIA-PIETROASA-VALEA MARE-DRĂGANU-CIOCĂNARI-
ZĂVOIENI-VÂRLENI-STĂNEȘTIMĂCIUCA- CERMEGEȘTI-CHIRIGEȘTI-BĂRBĂRIGENI-ROEȘTI (DN 65C), KM 0+000-35+555’’, judetul Vâlcea.
Expert Tehnic: Mihai Ioan-Predescu

5. CONCLUZII 
  Pozitie pod  Prin aplicarea normativului AND indicative 522 – 2002, podul a obtinut 
urmatorii indici de calitate: 
 
Indicele de  Indicele de  indicele total  In conformitate cu prevederile 
calitate pentru  calitate al  de stare  Normativului AND, podul se 
starea tehnica  caracteristicilor  tehnica  incadreaza in clasa starii tehnice 
(Ci )  functionale ( Fi )  ( Ist ) 
1. Pod km 5+402 peste  IV – STARE 
parau la intrare in Valea  NESATISFACATOARE. Elementele 
13  20  33  constructive sunt intr‐o stare avansata 
Mare.  de degradare. 

2. Pod km 9+514 peste  IV – STARE 
paraul Papa in Valea  NESATISFACATOARE. Elementele 
12  20  32  constructive sunt intr‐o stare avansata 
Mare.  de degradare. 

3. Pod km 11+858 peste  IV – STARE 
parau la Draganu  10  20  30  NESATISFACATOARE. Elementele 
constructive sunt intr‐o stare avansata 
de degradare. 
4. Pod km 14+940 peste  IV – STARE 
parau la Popesti  13  20  33  NESATISFACATOARE. Elementele 
constructive sunt intr‐o stare avansata 
de degradare. 
5. Pod km 15+921 peste  IV – STARE 
parau la Oveselu  12  20  32  NESATISFACATOARE. Elementele 
constructive sunt intr‐o stare avansata 
de degradare. 
6.Pod km 22+222 peste  IV – STARE 
parau la Stefanesti  14  20  34  NESATISFACATOARE. Elementele 
constructive sunt intr‐o stare avansata 
de degradare. 
7. Pod km 34+660 peste  IV – STARE 
parau la Barbarigeni  13  20  33  NESATISFACATOARE. Elementele 
constructive sunt intr‐o stare avansata 
de degradare. 
8. Pod km 35+586 peste  III – STARE SATISFACATOARE. 
Elementele constructive prezinta 
raul Cernisaora la  13  30  43  degradari vizibile pe zone intinse cu 
Barbarigeni  tendinta de afectare a capacitatii 
portante 

 
Valabilitatea  expertizei  este  de  2  ani  in  conditiile  in  care,  in  aceasta  perioada,  nu  se  produc  evenimente  cu 
caracter exceptional precum: 
- Seism cu intensitatea mai mare de 7° pe scara MSK; 
- Lovirea accidentala a lucrarilor de arta cu consecinte grave asupra integritatii acestora; 
- Inundatii sau fenomene meteorologice exceptionale; 
- Alte evenimente care pot sa aiba drept consecinta degradarea peste nivelul actual al structurii.  
 

OCTOMBRIE  2017 
dr. ing. Mihai Ioan‐Predescu 
EXPERT TEHNIC atestat MDRT   
1. Pod km 5+402 peste parau la intrare in Valea Mare. 

Fotografii Caracteristice

Foto 1: Vedere parte carosabila spre lim Jud.

Foto 2: Vedere parte carosabila spre Babeni.


1. Pod km 5+402 peste parau la intrare in Valea Mare. 

Foto 3: Vedere zid intors

Foto 4: Elevatie culee C1 si intrados pod


1. Pod km 5+402 peste parau la intrare in Valea Mare. 

Foto 5: Intrados pod

Foto 6: Sfert de con


1. Pod km 5+402 peste parau la intrare in Valea Mare. 

Foto 7: Albie in amonte, sectiune obturata cu zid de aparare proprietate

Foto 8: Intrados fasii


EXPERTIZA TEHNICA

FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD
I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII
Ziua Luna  Anul
25 10 2017

1 Tipul lucrarii de arta Pod

2 Obstacolul traversat  Parau

3 Localitatea cea mai apropiata Valea Mare

4 Clasa tehnica, categoria, numarul drumului pe care este amplasat, pozitia kilometrica IV DJ 643B 5+402

5 Anul constructiei / Anul ultimei reparatii capitale 1978 1978

6 Clasa de incarcare E

Tipul podului, dupa schema statica de rezistenta, a modului de executie, oblicitate

 ‐ dupa schema statica a structurii de rezistenta Fasii cu goluri simplu rezemate

7  ‐ dupa modul de executie Poduri cu elemente prefabricate uzinate

 ‐ oblicitate Normal

 ‐ dupa traseu (aliniament, curba) Aliniament

 Materialul din care este alcatuit (lemn, caramida, zidarie de piatra, beton, beton armat, beton precomprimat, metalic, mixt)

Fundatii Beton simplu
Culei
Elevatii Beton armat

Fundatii Nu e cazul
8 Pile        
Elevatii Nu e cazul

Suprastructura

Elemente principale de rezistenta Beton armat

Elemente de rezistenta care sustin calea Beton armat

Lungimea totala a podului / Numar de deschideri 22.65 1
9
Numarul de deschideri si lungimea lor      13.1

Latimea caii (partea carosabila + trotuare)  10.50               8.10   1.00 


10

Expert Tehnic: Mihai Predescu
1
EXPERTIZA TEHNICA

10
Numarul de grinzi in sectiune transversala           9

Aparate de rezem (tip / materialul din care sunt construite)   Lipsa aparate
11
(Scheme de amplasare) RF‐RM

12 Tip suprastructura   Fasii cu goluri

culei pile
13 Tip infrastructuri 
masive nu exista

14 Tip fundatii    Directe Nu exista

15 Tipul imbracamintii pe pod Beton asfaltic

16 Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie / pozitie                lipsa

17  Parapeti pietonali   Metalici

18  Parapeti de siguranta Lipsa

19  Racordari cu terasamentele Sferturi de con

Aparari de mal, praguri de fund, protectie albie
20 ‐
(tip materiale)

21 Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator Nu este cazul

Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de protectie 
22 Lipsesc partial
la pasajele superioare peste cai ferate electrificate.

23 Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit. Lipsesc in totalitate

Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare, platforme acces 
24 etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului pentru inspectii, intretinere si  Nu este cazul
reparatii.
Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor straturi 
25 Neasigurata
suplimentare a imbracamintii pe pod

Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei, amplasarea in 
26 Necorelat
gabarit a unor elemente de constructie si/sau instalatii, restrictii de viteza.

27 Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta  ale suprastructurii. Se respecta

Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa
27 Corect
aparatelor de reazem

Prezenta balastierelor active care influenteaza coborârea
28 Nu exista
talvegului si stabilitatea albiei în zona podului

29 Calitatea lucrarilor de intretinere 30%

Expert Tehnic: Mihai Predescu
2
II. NOTAREA DEFECTELOR CONSTATATE IN TEREN

Nr.
crt. Notare defecte
Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Poz.
Catalog
C1 (*) C2 (*) C3 (*) C4 (*) C5 (*)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Absenta unor elemente structurale (antretoaze,  7‐8 pentru C1
Poduri
1.   rigidizari, contravantuiri etc.) din fazele de executie sau  0 0
5‐6 pentru C2 metalice
exploatare.
Alinierea in plan rampa‐pod necorespunzatoare, latime 
2.   insuficienta a rambleului, acces dificil pe trotuarul   4 ‐ 5 5
podului.
Amplasarea incorecta a gratarelor gurilor de scurgere,  3 ‐ 5 Poduri din b.a.
3.   lipsa acestora si/sau a tuburilor de prelungire, guri de  6 ‐ 7 Poduri din b.p. sau  0
scurgere infundate. metalice

Aparate de reazem inglobate in praf si murdarie, 
nefunctionarea corespunzatoare a acestora.  3 ‐ 5
4.   Blocarea aparatelor de reazem si/sau împiedicarea  0
deformatiilor din temperatura si contractie ca urmare a  7 ‐ 8
deplasarii infrastructurilor.

Aripi sau sferturi de con afuiate (cazul aripilor din 
4 ‐ 5
beton).
5.   0
Aripi deplasate fata de pozitia initiala, pierderea formei 
6
sfeturilor de con.

6.   Armaturi fara strat de acoperire. 4 ‐ 6 5 6 5

6 ‐Beton simplu
7.   Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat. 8 0 6
8 ‐ Beton armat +b.p.
Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite  7 ‐ Beton simplu
8.   8 8 0
si/sau draperii. 8 ‐ Beton armat +b.p.
Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii 
9.   7 ‐ 8 7 0 7
elementului.
Bolti cu degradari avansate (crapaturi pe zone mari, 
10.   6 ‐ 8 0
aparitia de striviri).
Calea pe pod sau pe trotuare este degradata (suprafata          2 ‐ Supraf. locale
11.   0
cu ciupituri, poroasa, incretita). 3 ‐ Supraf.> 3 mp
6 ‐ Beton armat
Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau 
12.   8 8 0
crapaturi orientate pe directia acesteia. 8 ‐ Beton prec.

Coroziunea avansata a stalpului metalic al parapetului 
in zona  de contact cu betonul, fixarea 
13.   5 5
necorespunzatoare a parapetului de siguranta si/sau 
numar insuficient de suruburi de inadire.

Coroziunea activa la elementele întinse sau sub
14.   tensiune (suruburi de înalta rezistenta, tiranti, 6 ‐ 7 0 0 0
hobane, etc)
Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau  Poduri
15.   6 ‐ 7 0 0
intre piese. metalice
Cumularea la un element al structurii a mai multor 
degradari (coroziunea betonului si a armaturii, 
16.   exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin  8 ‐ 9 8 8 0
modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico‐
mecanice ale materialelor

Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare  4‐Pentru C1 si C2
neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, 
17.   0 4 2
aspect prafuit, imperfectiuni geomerice, aspect 
macroporos, agregate la suprafata). 2‐ Pentru C3

Deforma ii locale ale pieselor datorita lovirii în Poduri
18.   5 ‐ 6 0 0
circulatie. metalice
Deforma ii mari (sage i) ale suprastructurii din beton 
19.   8 ‐ 9 0
armat sau beton precomprimat
Degradarea (betonului si/sau coroziunea armaturii) 
20.   parapetului, dislocarea stalpului de prindere a  3 ‐ 4 4
parapetului, lipsa rostului in parapet.
Degradarea sau dislocarea bordurilor. 2 ‐ 3
21.   Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor  0
4 ‐ 5
din trotuare.
Degradari ale malurilor si modificari de albie:
‐ ruperea malurilor, modificarea in plan a traseului 
7 ‐ 9
22.   cursului apei; 7
‐ depuneri de material solid, prezenta unor obstacole, 
4 ‐ 7
vegetatie in albie
Degradarea (subspalarea, deformarea) sau distrugerea 
partiala sau totala a lucrarilor de:
23.   ‐ aparare; 4 ‐ 6 0
‐ dirijare;  6 ‐ 8
‐ praguri. 7 ‐ 9

1
Nr.
crt. Notare defecte
Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Poz.
Catalog
C1 (*) C2 (*) C3 (*) C4 (*) C5 (*)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Denivelari ale caii pe pod, care favorizeaza sporirea 
efectului dinamic
24.   6
‐ valuriri, refulari, fagase; 4 ‐ 6
‐ praguri, gropi. 7 ‐ 8
Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala  8 ‐ 10 Suprastr. static det.
(tasari, rotiri, deplasari, lunecari etc.) produse in 
25.   0
majoritatea cazurilor de afuieri, tasari sau împingerea 
pamântului 9 ‐10 Suprastr. static nedet.

Deplasari relative ale elementelor structurale (placile de 
beton fata de elemente metalice, la structurile mixte), 
26.   6 ‐ 7 0
apari ia de fisuri sau infiltra ii în zona de contact cu 
metalul.
Deplasari sau sageti permanente mari, vizibile, ale  Poduri
27.   8 ‐ 9 0
tablierului. metalice
28.   Detasarea timpanului de bolta pe anumite zone. 7 ‐ 8 0
Deteriorarea aparatelor de reazem din neopren
5 ‐ 6
fretat, corodarea aparatelor de reazem metalice.
29.   0
Ruperea tache ilor, distrugerea placilor de plumb sau 
7 ‐ 8
metalice, fisuri, armaturi corodate în penduli
Dezaxari ale coloanelor fata de elevatiile realizate din 
6 ‐ 7
stalpi in continuarea coloanelor 
30.   0
Masca chesonului nedemolata care influenteaza
4 ‐ 5
defavorabil scurgerea apelor.
31.   Distrugerea consolei trotuarului. 8 ‐ 9 0 0
9 ‐ 10 Pentru C1
32.   Distrugerea suprastructurii (elemente rupte). 0 0
8 ‐ 9 Pentru C2
Dislocarea unei margini din bancheta cuzinetilor 7 ‐ 8
33.   0
Amenajarea necorespunzatoare a acesteia. 6
Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale 
34.   imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de  6 ‐ 8 0 0
prindere.
3 ‐ 4 pentru C1 si C2 cu 
Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata  supraf. < de 1 m2 si pentru 
35.   elementului in care agregatele nu sunt inglobate in  C3 0 0 3
pasta de ciment. 5‐6 pentru  supraf. > 1 m2 la 
C1 si C2
Pentru suprafete:
Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), 
36.   faiantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton  < 1 m2      3  ‐4 0 0 0
nu si la mortar sau tencuiala. 2
>1 m       5 ‐ 6
Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm 9 0 0
‐ longitudinale: > 0.2 mm 7 ‐ 8 8 0 0
< 0.2 mm 5 ‐ 6
‐ transversale:   > 0.2 mm 7 ‐ 8 0 0 0
37.   < 0.2 mm 5 ‐ 6
‐ inclinate      :   > 0.2 mm 7 ‐ 8 0 0 0
< 0.2 mm 5 ‐ 6
‐ fisuri transversale sau longitudinale precum si intre  4 ‐ 6 fara deplasari
0 0
timpane si zidul intors la podurile boltite 7 ‐ 9 cu deplasari
Pentru suprafete:
Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica sau din 
38.   < 1 m2      3 0
beton de ciment), faiantarea sau exfolierea acesteia.
2
> 1 m       4 ‐ 5
Fisuri si/sau crapaturi la intradosul podurilor boltite din  4 ‐ 6 fara deplasari
39.   0
zidarie. 7 ‐ 9 cu deplasari
Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale  < 20%     5‐6
Poduri
40.   elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori,  20% ‐ 50% 7‐8 0 0
metalice
sudura). > 50% si sudura 9‐10
41.   Flambajul barelor sau voalarea tolelor. 8 ‐ 9 0 0
Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in 
42.   2 ‐ 3 0
plan vertical si/sau orizontal, sistem de protectie 
Inclinarea pendulilor, neconcordanta cu temperatura 
43.   5 ‐ 7 0
ambianta.
Infiltra ii, eflorescen e la podurile din beton cauzate în  Pentru suprafete:
44.   majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea  < 5 m2      5 ‐ 6 0 0 5
hidroizolatiei 2
> 5 m       7
Pentru suprafete:
Infiltratii vizibile la intrados, pete umede, eflorescente, 
45.   < 5 m2      5‐6 5
stalactite la podurile boltite din zidarie.
>5 m2      7
46.   Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod. 3 ‐ 5 4
Lipsa lucrarilor de aparare maluri si/sau pentru dirijare a  4 ‐ 6 (Pentru lipsa)
47.   apelor sau necorelarea acestora cu ale unor constructii  8 Daca exista tendinta de  6
din apropierea podului (poduri CF, canale etc.) rupere a malurilor

2
Nr.
crt. Notare defecte
Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Poz.
Catalog
C1 (*) C2 (*) C3 (*) C4 (*) C5 (*)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta si/sau a  4 ‐ 6 (Pentru degradari)
48.   7
unor elemente din parapetul podului. 7 (Pentru lipsa)
Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei 
existente (culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete 
49.   3 ‐ 4 4 4
de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata 
elementului).

Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a  4 ‐ 6 (Pentru degradari)
50.   rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apei,  6
a elementelor de etansare, infiltratii in zona rostului. 7 ‐ 8 (Pentru lipsa)

Lipsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte si  4 ‐ 5 (Pentru degradari)
celelalte elemente ale caii (borduri, guri de scurgere, 
51.   5
parapete, rosturi etc.) prezenta apei sau a altor 
materiale in golurile de sub trotuar. 6 (Pentru lipsa)

5 ‐ 6 Pentru iesire din 
Zonare 
functiune si lipsa pentru 
Lipsa sau iesirea din functiune a dispozitivelor de  conf. 
52.   zonele D,E 0
protectie la actiuni seismice. norm. 
7 Pentru lipsa zonele A,B,C P100‐92

Lipsa sau degradarea lucrarilor de protectie a 
3 ‐ 4 Pentru degradari
taluzurilor, scarilor de acces, casiurilor santurilor 
53.   4
pereate de la piciorul taluzurilor, racordare defectuoasa, 5 Pentru lipsa sau racordare 
casiu cu bordura de pe culee. defectuoasa
Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico‐
54.   8 ‐ 9 0 0
mecanice ale betonului.
4‐5 pentru Dh < 1 m la 
fundatii directe si
Dh < 2 la fundatii indirecte
Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etiajului in 
6‐7 pentru Dh = 1÷2 m la  
zona podului, adancirea talvegului si afuierea 
fundatii directe si
55.   infrastructurilor 0 0
Dh =2÷4 m la fundatii 
Dh = coborâre talveg pt. C4
indirecte
Dh = afuiere locala (inclusiv coborâre de talveg) pt. C3 
8‐9 pentru Dh > 2 m la 
fundatii directe si 
Dh > 4 la fundatii indirecte
Neetanseitati intre elementele structurii sau intre piese  Poduri 
56.   5 ‐ 6 0
ale elementelor structurale. metalice
Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele 
6 ‐ 7
57.   precomprimate. 0 0
Infiltratii de‐a lungul armaturii pretensionate. 8
5  ‐6 Fara deplasari
Pozitia incorecta a elementelor componente ale 
58.   7 ‐ 8 Cu deplasari ale  0
aparatelor de reazem.
suprastructurii
59.   Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii. 2 ‐ 3 0
60.   Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii. 4 ‐ 5 0 0
Rampe de acces degradate:
‐ denivelari si degradari ale caii;  4‐5
61.   ‐ tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale. 6 ‐ 7 0

‐ tasari mari cauzate de deteriorarea placii de racordare 6 ‐ 7
Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita  8‐9 pentru C2 Poduri 
62.   0 0
coroziunii metalului (peste 10 %). 10 pentru C1 metalice
Rosturi decolmatate (in cazul imbracamintilor din 
pavele sau din beton de ciment) uzura pavelelor 
63.   3 ‐ 4 0
(rotunjire, slefuire) sau a imbracamintii din beton de 
ciment.
4‐5 pentru C3
64.   Rosturi de zidarie spalate de infiltratii. 0 0 0
6 pentru C1, C2
Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav 
65.   7 ‐ 8 0
deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului.

Dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzatoare, 
66.   cu elemente de fixare slabite, denivelate in plan  5 ‐ 6 0
orizontal si/sau vertical.
4‐5 pentru C3
67.   Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne. 5‐6 pentru C2 0 5 0
6 pentru C1
Solidarizari necorespunzatoare intre elementele  5 ‐ 6 Rosturi matate 
68.   prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate  necorespunzator 6 0 0
necorespunzator). 6 ‐ 8 Infiltratii, fisuri

3
Nr.
crt. Notare defecte
Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Poz.
Catalog
C1 (*) C2 (*) C3 (*) C4 (*) C5 (*)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

4 ‐ 5 Spatiu liber (inclusiv 
Spatiul liber sub pod si/sau debuseu insuficient, 
gabarite) insuficient
amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor 
69.   0
suspendate pe pod, lipsa contrasinelor la pasajele  6 Debuseu insuficient, lipsa 
superioare. contrasine la pasajele 
superioare
Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea 
70.   7 ‐ 8 0 0
acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.

71.   Uzura zidariei sau betonului. 4 ‐ 6 0 0


Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila  3 ‐ 4 pentru C3
72.   0 0
sau exfoliata. 5 pentru C1

Zidarie grav avariata (degradari importante cu dislocari 
73.   8 ‐ 9 0
de moloane), care trebuie injectata sau camasuita.

Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de  Poduri 
74.   5 ‐ 6 0 0 0
apa" si/sau praf. metalice
Reducere sectiune
Degradarea ursilor; crapaturi, atac bilologic, (putrezire,  < 20% ‐ 4 ‐ 6
75.   0
ciuperci, paraziti etc.) reducerea sectiunii acestora. 20‐50% ‐ 7 ‐ 8
> 50 % ‐ 9 ‐ 10
Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilor 
76.   6 ‐ 8 0
si/sau pachetelor de ursi sau subursi. 
Ursi suprapusi sau cu pene fara rost de aerisire sau cu 
77.   4 ‐ 6 0
pene care se misca in locasurile lor.
Degradarea injuguirilor pachetelor de ursi, solidarizari 
78.   4 ‐ 6 0
necorespunzatoare sau inexistente. 
4‐6 Pentru buloane si 
Coroziunea elementelor metalice de prindere (buloane, 
79.   scoabe 0
tiranti, scoabe etc.).
7‐8 pentru tiranti
Degradarea dulapilor, lipsa montantilor,  a diagonalelor 
80.   sau cedarea imbinarilor, ruginirea cuielor de prindere in  6 ‐ 8 0
cazul grinzilor alcatuite din dulapi.
Pentru suprafete:
Degradarea podinei de rezistenta (mucegai, crapaturi,  <  30% ‐ 4 ‐ 6
81.   0
atac insecte etc.). 30‐60% ‐ 7 ‐ 8
> 60 % ‐ 9 ‐ 10
Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata 
82.   datorita uscarii lemnului sau prinderii  3 ‐ 5 0
necorespunzatoare.
Elementele componente ale podinei de rezistenta lipsa 
83.   4 ‐ 6 0
sau fixate necorespunzator.
84.   Ridicarea pilotilor. 4 0
Degradarea biologica a elementelor din lemn (piloti, 
85.   babe, dulapii de la culei si/sau aripi), cedarea  4 ‐ 6 0
ancorajelor.
86.   Incovoieri mari ale babelor. 4 ‐ 6 0
87.   Palee instabila. 6 ‐ 8 0
Lipsa sau degradarea spargheturilor (unde sunt 
88.   4 ‐ 6 0
necesare).
Lipsa sau degradarea contravantuirilor, contrafiselor sau 
89.   5 ‐ 7 0
moazelor.
Reducerea sectiunii
Degradarea pilotilor in zona de contact cu terenul sau a  < 20% ‐ 4 ‐6
90.   0
etiajului. 20‐50% ‐ 7 ‐ 8
> 50 % ‐ 9 ‐ 10
Suprafata afectata
91.   Lipsa sau degradarea podinei de uzura. £ 30% ‐ 3‐4 0
> 30 % ‐ 5‐6
Imbracaminte din asfalt:
92.   ‐ fisurata, crapata 3 ‐ 4 5
‐ cu denivelari. 5 ‐ 6
Desprinderea elementelor ce alcatuiesc podina de uzura 
93.   3 ‐ 4 0
(lemnarie ecarisata sau semirotunda).
Degradarea sau lipsa longrinei apara‐roata sau a 
94.   3 ‐ 4 0
longrinelor de trotuar.
95.   Degradarea sau lipsa podinei de trotuar. 4 ‐ 6 0
Lipsa sau degradarea mâinii curente a parapetului sau
96.   5 ‐ 6 0
umplutura.
Lipsa sau degradarea stâlpilor parapetului, prinderea 
97.   necorespunzatoare a acestora de elementele de  3 ‐ 5 0
sustinere.

C1 (*) = Suprastructura ‐ elemente principale de rezistenta. 8
C2 (*) = Elemente de rezistenta care sustin calea. 8
C3 (*) = Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con sau aripi. 7
C4 (*) = Albia, aparari de maluri, rampe de acces, instalatii pozate sau suspendate pe pod. 7
C5 (*) = Calea podului, guri de scurgere, trotuare, parapete, rosturi 7

4
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F1

Lungimea podului (L) (m)

Clasa  L < 25 m L = 26‐100 m L > 101 m


tehnica a  Latimea podurilor (m)
drumului  care corespunde cu  care corespunde cu 
Nr.
(conf. Ord.  care corespunde cu  care nu  latimea partii  care nu  latimea partii  care nu 
crt. latimea partii 
Min.  corespunde cu  carosabile a  corespunde cu  carosabile a  corespunde cu 
Transp. Nr.  carosabile a drumului latimea partii  drumului latimea partii  drumului latimea partii 
46/1998) carosabile a  carosabile a  carosabile a 
cu fara spatiu  cu fara  cu fara 
spatiu de  de  drumului spatiu de  spatiu de  drumului spatiu de  spatiu de  drumului
siguranta siguranta siguranta siguranta siguranta siguranta
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 I 0 7 8 0 8 9 0 9 10
2 II 0 6 7 0 7 8 0 8 9
3 III 0 4 5 0 5 6 0 6 7
4 IV 0 0 1 0 2 3 0 4 5
5 V 0 0 0 0 1 2 0 3 4

Latimea partii carosabile si a spatiului de siguranta, banda de ghidare (bg) plus efectul optic (Eo) sunt conform Ordinului
Ministrului Transporturilor Nr. 45/1998 inclusiv spatiul necesar pentru amenajarea podurilor amplasate în curba (supralargire,
supraînaltare).
*La podurile amplasate în localitati latimea partii carosabile se va corela cu cea a drumului, respectiv a strazilor.

Clasa tehnica a drumului IV F1 = 0
Latime carosabil drum ‐
Lungime pod      22.65 
Latime pod      10.50 
Cu spatiu de siguranta 1
Fara spatiu de siguranta 0
Nu corespunde latimii 0
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2
Nr. Clasa tehnica a  Clasa de incarcare pod
crt. drumului NE E I
1 I 0 0 10
2 II 0 0 10
3 III 0 6 10
4 IV 0 3 8
5 V 0 0 3

Clasa tehnica a drumului IV
Clasa de incarcare pod E

F2 = 3
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3

Materialul din  Durata de exploatare a podului, care a trecut de la constructie  sau 
Nr. Tipul 
care este  de la ultima reparatie capitala
crt. suprastructurii
realizat podul 0‐5 6 ‐ 15 16 ‐ 25 26 ‐ 35 36  ‐45 > 45
Grinzi nituite           ‐                   2                 5                 6                 7                 8     
1 Metal
Sudate           ‐                   5                 6                 7                 8                 9     
Grinzi Matarov           ‐                   2                 4                 7                 8                 9     
2 Beton armat Grinzi Gerber            2                 4                 6                 7                 8                 9     
Alte categorii           ‐                   3                 5                 6                 7                 8     
Fasii cu goluri*            3                 7                 8                 9               10               10     
Grinzi tronsonate 
           2                 4                 7                 8                 9               10     
Beton  (tronsoane mici)
3
precomprimat
Grinzi pref. 
monobloc si grinzi            ‐                   2                 5                 7                 8                 9     
monolit
4 Lemn            5                 7                 9               10               10               10     
Zidarie de
5 piatra sau Bolti           ‐                   3                 5                 6                 7                 9     
caramida

* La fasiile cu goluri la care s‐a executat o suprabetonare depunctarea se va reduce cu 2 unitati
În cazul în care suprastructura este alcatuita din elemente diferite (ex. bolta din zidarie
si fâsii cu goluri) se ia în calcul elementul cu depunctare maxima

Durata de exploatare a podului (ani) 39
Tipul suprastructurii Fasii cu goluri
F3 =  10
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

Nr. crt. Denumire defect Depunctare


1 Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator 3 ‐ 4
Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa
2 panourilor de protectie la pasajele superioare peste cai ferate 2 ‐ 3
electrificate.
3 Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit. 7 ‐ 8
Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare,
4 platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului 5 ‐ 6
pentru inspectii, intretinere si reparatii.
Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor
5 2 ‐ 5
straturi suplimentare a imbracamintii pe pod
Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei,
6 amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau 7 ‐ 8
instalatii, restrictii de viteza.
Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta  ale 
7.1 5 ‐ 6
suprastructurii.
Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa
7.2 8 ‐ 9
aparatelor de reazem
Prezenta balastierelor active care influenteaza coborârea
8 8 ‐ 9
talvegului si stabilitatea albiei în zona podului

F4 =  8
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Nr. crt. Calitatea lucrarilor de intretinere Depunctare

1 Buna (Maxim 20% din lucrarile de intretinere nerealizate) 1 ‐ 2

2 Satisfacatoare (Maxim 50% din lucrarile de intretinere nerealizate) 3 ‐ 6
Lipsa totala a lucrarilor de intretinere (Peste 50% din lucrarile de
3 7 ‐ 9
intretinere nerealizate)

F5 =  9
III. INDICELE DE STARE TEHNICA

Valoarea 
Clasa 
indicelui de 
Nr. crt. starii  Aprecieri generale asupra starii tehnice Masuri recomandate
stare tehnica
tehnice
IST

Stare foarte buna
‐ masuri de îmbunatatire a
Lucrarea poate prezenta degradari si 
1 I 81..100 caracteristicilor estetice;
deficiente minore, care nu au tendinta de 
‐ lucrari de întretinere.
evolutie.
Stare buna
Lucrarea prezinta unele deficiente si un  ‐ lucrari de întretinere;
2 II 61…80
început de degradare cu tendinta de ‐ reparatii.
evolutie în timp
Stare satisfacatoare
‐ reparatii;
Elementele constructive prezinta degradari 
3 III 41…60 ‐ reabilitari;
vizibile pe zone întinse cu tendinta de afectare 
‐ consolidari
a capacitatii portante
Stare nesatisfacatoare
‐ reabilitare;
4 IV 21…40 Elementele constructive sunt într‐o stare 
‐ înlocuirea unor elemente
avansata de degradare
‐ înlocuirea sau
Stare critica
consolidarea structurii de
5 V sub 20 Lucrarea nu asigura conditiile
rezistenta afectata de
minime de siguranta a circulatiei
degradare.

Indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale
F = F1 + F2 + F3 +F4 +F5 = 20

Indicele de calitate al starii tehnice
C = C1 + C1 + C3 +C4 +C5 = 13

Indicele de stare tehnica generala

IST = 33
2. Pod km 9+514 peste paraul Papa in Valea Mare. 

Fotografii Caracteristice

Foto 1: Vedere pod spre lim.Jud.

Foto 2: Vegetatie pe zona de racordare trotuare si acostamente


2. Pod km 9+514 peste paraul Papa in Valea Mare. 

Foto 3: Elevatie culei

Foto 4: Intrados fasie marginala


2. Pod km 9+514 peste paraul Papa in Valea Mare. 

Foto 5: Albie afuiata in sectiunea podului

Foto 6: Detaliu grinda parapet


2. Pod km 9+514 peste paraul Papa in Valea Mare. 

Foto 7: Elevatie culei

Foto 8: Detaliu culei (bancheta de rezemare) 


EXPERTIZA TEHNICA

FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD
I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII
Ziua Luna  Anul
25 10 2017

1 Tipul lucrarii de arta Pod

2 Obstacolul traversat  Valea Papa

3 Localitatea cea mai apropiata Valea Mare

4 Clasa tehnica, categoria, numarul drumului pe care este amplasat, pozitia kilometrica IV DJ 643B 9+514

5 Anul constructiei / Anul ultimei reparatii capitale 1978 1978

6 Clasa de incarcare E

Tipul podului, dupa schema statica de rezistenta, a modului de executie, oblicitate

 ‐ dupa schema statica a structurii de rezistenta Fasii cu goluri simplu rezemate

7  ‐ dupa modul de executie Poduri cu elemente prefabricate uzinate

 ‐ oblicitate Normal

 ‐ dupa traseu (aliniament, curba) Aliniament

 Materialul din care este alcatuit (lemn, caramida, zidarie de piatra, beton, beton armat, beton precomprimat, metalic, mixt)

Fundatii Beton simplu
Culei
Elevatii Beton armat

Fundatii Nu e cazul
8 Pile        
Elevatii Nu e cazul

Suprastructura

Elemente principale de rezistenta Beton armat

Elemente de rezistenta care sustin calea Beton armat

Lungimea totala a podului / Numar de deschideri 24.48 1
9
Numarul de deschideri si lungimea lor      12.38

Latimea caii (partea carosabila + trotuare)  10.37               7.97   1.00 


10

Expert Tehnic: Mihai Predescu
1
EXPERTIZA TEHNICA

10
Numarul de grinzi in sectiune transversala           9

Aparate de rezem (tip / materialul din care sunt construite)   Lipsa aparate
11
(Scheme de amplasare) RF‐RM

12 Tip suprastructura   Fasii cu goluri

culei pile
13 Tip infrastructuri 
masive nu exista

14 Tip fundatii    Directe Nu exista

15 Tipul imbracamintii pe pod Beton asfaltic

16 Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie / pozitie                lipsa

17  Parapeti pietonali   Metalici

18  Parapeti de siguranta Lipsa

19  Racordari cu terasamentele Sferturi de con

Aparari de mal, praguri de fund, protectie albie
20 ‐
(tip materiale)

21 Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator Nu este cazul

Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de protectie 
22 Lipsesc partial
la pasajele superioare peste cai ferate electrificate.

23 Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit. Lipsesc in totalitate

Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare, platforme acces 
24 etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului pentru inspectii, intretinere si  Nu este cazul
reparatii.
Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor straturi 
25 Neasigurata
suplimentare a imbracamintii pe pod

Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei, amplasarea in 
26 Necorelat
gabarit a unor elemente de constructie si/sau instalatii, restrictii de viteza.

27 Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta  ale suprastructurii. Se respecta

Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa
27 Corect
aparatelor de reazem

Prezenta balastierelor active care influenteaza coborârea
28 Nu exista
talvegului si stabilitatea albiei în zona podului

29 Calitatea lucrarilor de intretinere 30%

Expert Tehnic: Mihai Predescu
2
II. NOTAREA DEFECTELOR CONSTATATE IN TEREN

Nr.
crt. Notare defecte
Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Poz.
Catalog
C1 (*) C2 (*) C3 (*) C4 (*) C5 (*)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Absenta unor elemente structurale (antretoaze,  7‐8 pentru C1
Poduri
1.   rigidizari, contravantuiri etc.) din fazele de executie sau  0 0
5‐6 pentru C2 metalice
exploatare.
Alinierea in plan rampa‐pod necorespunzatoare, latime 
2.   insuficienta a rambleului, acces dificil pe trotuarul   4 ‐ 5 5
podului.
Amplasarea incorecta a gratarelor gurilor de scurgere,  3 ‐ 5 Poduri din b.a.
3.   lipsa acestora si/sau a tuburilor de prelungire, guri de  6 ‐ 7 Poduri din b.p. sau  0
scurgere infundate. metalice

Aparate de reazem inglobate in praf si murdarie, 
nefunctionarea corespunzatoare a acestora.  3 ‐ 5
4.   Blocarea aparatelor de reazem si/sau împiedicarea  0
deformatiilor din temperatura si contractie ca urmare a  7 ‐ 8
deplasarii infrastructurilor.

Aripi sau sferturi de con afuiate (cazul aripilor din 
4 ‐ 5
beton).
5.   0
Aripi deplasate fata de pozitia initiala, pierderea formei 
6
sfeturilor de con.

6.   Armaturi fara strat de acoperire. 4 ‐ 6 5 6 5

6 ‐Beton simplu
7.   Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat. 8 0 6
8 ‐ Beton armat +b.p.
Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite  7 ‐ Beton simplu
8.   8 8 0
si/sau draperii. 8 ‐ Beton armat +b.p.
Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii 
9.   7 ‐ 8 7 0 7
elementului.
Bolti cu degradari avansate (crapaturi pe zone mari, 
10.   6 ‐ 8 0
aparitia de striviri).
Calea pe pod sau pe trotuare este degradata (suprafata          2 ‐ Supraf. locale
11.   0
cu ciupituri, poroasa, incretita). 3 ‐ Supraf.> 3 mp
6 ‐ Beton armat
Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau 
12.   8 8 0
crapaturi orientate pe directia acesteia. 8 ‐ Beton prec.

Coroziunea avansata a stalpului metalic al parapetului 
in zona  de contact cu betonul, fixarea 
13.   5 5
necorespunzatoare a parapetului de siguranta si/sau 
numar insuficient de suruburi de inadire.

Coroziunea activa la elementele întinse sau sub
14.   tensiune (suruburi de înalta rezistenta, tiranti, 6 ‐ 7 0 0 0
hobane, etc)
Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau  Poduri
15.   6 ‐ 7 0 0
intre piese. metalice
Cumularea la un element al structurii a mai multor 
degradari (coroziunea betonului si a armaturii, 
16.   exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin  8 ‐ 9 8 8 0
modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico‐
mecanice ale materialelor

Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare  4‐Pentru C1 si C2
neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, 
17.   0 4 2
aspect prafuit, imperfectiuni geomerice, aspect 
macroporos, agregate la suprafata). 2‐ Pentru C3

Deforma ii locale ale pieselor datorita lovirii în Poduri
18.   5 ‐ 6 0 0
circulatie. metalice
Deforma ii mari (sage i) ale suprastructurii din beton 
19.   8 ‐ 9 0
armat sau beton precomprimat
Degradarea (betonului si/sau coroziunea armaturii) 
20.   parapetului, dislocarea stalpului de prindere a  3 ‐ 4 4
parapetului, lipsa rostului in parapet.
Degradarea sau dislocarea bordurilor. 2 ‐ 3
21.   Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor  0
4 ‐ 5
din trotuare.
Degradari ale malurilor si modificari de albie:
‐ ruperea malurilor, modificarea in plan a traseului 
7 ‐ 9
22.   cursului apei; 7
‐ depuneri de material solid, prezenta unor obstacole, 
4 ‐ 7
vegetatie in albie
Degradarea (subspalarea, deformarea) sau distrugerea 
partiala sau totala a lucrarilor de:
23.   ‐ aparare; 4 ‐ 6 0
‐ dirijare;  6 ‐ 8
‐ praguri. 7 ‐ 9

1
Nr.
crt. Notare defecte
Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Poz.
Catalog
C1 (*) C2 (*) C3 (*) C4 (*) C5 (*)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Denivelari ale caii pe pod, care favorizeaza sporirea 
efectului dinamic
24.   6
‐ valuriri, refulari, fagase; 4 ‐ 6
‐ praguri, gropi. 7 ‐ 8
Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala  8 ‐ 10 Suprastr. static det.
(tasari, rotiri, deplasari, lunecari etc.) produse in 
25.   0
majoritatea cazurilor de afuieri, tasari sau împingerea 
pamântului 9 ‐10 Suprastr. static nedet.

Deplasari relative ale elementelor structurale (placile de 
beton fata de elemente metalice, la structurile mixte), 
26.   6 ‐ 7 0
apari ia de fisuri sau infiltra ii în zona de contact cu 
metalul.
Deplasari sau sageti permanente mari, vizibile, ale  Poduri
27.   8 ‐ 9 0
tablierului. metalice
28.   Detasarea timpanului de bolta pe anumite zone. 7 ‐ 8 0
Deteriorarea aparatelor de reazem din neopren
5 ‐ 6
fretat, corodarea aparatelor de reazem metalice.
29.   0
Ruperea tache ilor, distrugerea placilor de plumb sau 
7 ‐ 8
metalice, fisuri, armaturi corodate în penduli
Dezaxari ale coloanelor fata de elevatiile realizate din 
6 ‐ 7
stalpi in continuarea coloanelor 
30.   0
Masca chesonului nedemolata care influenteaza
4 ‐ 5
defavorabil scurgerea apelor.
31.   Distrugerea consolei trotuarului. 8 ‐ 9 0 0
9 ‐ 10 Pentru C1
32.   Distrugerea suprastructurii (elemente rupte). 0 0
8 ‐ 9 Pentru C2
Dislocarea unei margini din bancheta cuzinetilor 7 ‐ 8
33.   0
Amenajarea necorespunzatoare a acesteia. 6
Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale 
34.   imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de  6 ‐ 8 0 0
prindere.
3 ‐ 4 pentru C1 si C2 cu 
Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata  supraf. < de 1 m2 si pentru 
35.   elementului in care agregatele nu sunt inglobate in  C3 0 0 3
pasta de ciment. 5‐6 pentru  supraf. > 1 m2 la 
C1 si C2
Pentru suprafete:
Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), 
36.   faiantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton  < 1 m2      3  ‐4 0 0 0
nu si la mortar sau tencuiala. 2
>1 m       5 ‐ 6
Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm 9 0 0
‐ longitudinale: > 0.2 mm 7 ‐ 8 8 0 0
< 0.2 mm 5 ‐ 6
‐ transversale:   > 0.2 mm 7 ‐ 8 0 0 0
37.   < 0.2 mm 5 ‐ 6
‐ inclinate      :   > 0.2 mm 7 ‐ 8 0 0 0
< 0.2 mm 5 ‐ 6
‐ fisuri transversale sau longitudinale precum si intre  4 ‐ 6 fara deplasari
0 0
timpane si zidul intors la podurile boltite 7 ‐ 9 cu deplasari
Pentru suprafete:
Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica sau din 
38.   < 1 m2      3 0
beton de ciment), faiantarea sau exfolierea acesteia.
2
> 1 m       4 ‐ 5
Fisuri si/sau crapaturi la intradosul podurilor boltite din  4 ‐ 6 fara deplasari
39.   0
zidarie. 7 ‐ 9 cu deplasari
Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale  < 20%     5‐6
Poduri
40.   elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori,  20% ‐ 50% 7‐8 0 0
metalice
sudura). > 50% si sudura 9‐10
41.   Flambajul barelor sau voalarea tolelor. 8 ‐ 9 0 0
Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in 
42.   2 ‐ 3 0
plan vertical si/sau orizontal, sistem de protectie 
Inclinarea pendulilor, neconcordanta cu temperatura 
43.   5 ‐ 7 0
ambianta.
Infiltra ii, eflorescen e la podurile din beton cauzate în  Pentru suprafete:
44.   majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea  < 5 m2      5 ‐ 6 0 0 5
hidroizolatiei 2
> 5 m       7
Pentru suprafete:
Infiltratii vizibile la intrados, pete umede, eflorescente, 
45.   < 5 m2      5‐6 5
stalactite la podurile boltite din zidarie.
>5 m2      7
46.   Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod. 3 ‐ 5 4
Lipsa lucrarilor de aparare maluri si/sau pentru dirijare a  4 ‐ 6 (Pentru lipsa)
47.   apelor sau necorelarea acestora cu ale unor constructii  8 Daca exista tendinta de  8
din apropierea podului (poduri CF, canale etc.) rupere a malurilor

2
Nr.
crt. Notare defecte
Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Poz.
Catalog
C1 (*) C2 (*) C3 (*) C4 (*) C5 (*)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta si/sau a  4 ‐ 6 (Pentru degradari)
48.   7
unor elemente din parapetul podului. 7 (Pentru lipsa)
Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei 
existente (culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete 
49.   3 ‐ 4 4 4
de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata 
elementului).

Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a  4 ‐ 6 (Pentru degradari)
50.   rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apei,  6
a elementelor de etansare, infiltratii in zona rostului. 7 ‐ 8 (Pentru lipsa)

Lipsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte si  4 ‐ 5 (Pentru degradari)
celelalte elemente ale caii (borduri, guri de scurgere, 
51.   5
parapete, rosturi etc.) prezenta apei sau a altor 
materiale in golurile de sub trotuar. 6 (Pentru lipsa)

5 ‐ 6 Pentru iesire din 
Zonare 
functiune si lipsa pentru 
Lipsa sau iesirea din functiune a dispozitivelor de  conf. 
52.   zonele D,E 0
protectie la actiuni seismice. norm. 
7 Pentru lipsa zonele A,B,C P100‐92

Lipsa sau degradarea lucrarilor de protectie a 
3 ‐ 4 Pentru degradari
taluzurilor, scarilor de acces, casiurilor santurilor 
53.   4
pereate de la piciorul taluzurilor, racordare defectuoasa, 5 Pentru lipsa sau racordare 
casiu cu bordura de pe culee. defectuoasa
Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico‐
54.   8 ‐ 9 0 0
mecanice ale betonului.
4‐5 pentru Dh < 1 m la 
fundatii directe si
Dh < 2 la fundatii indirecte
Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etiajului in 
6‐7 pentru Dh = 1÷2 m la  
zona podului, adancirea talvegului si afuierea 
fundatii directe si
55.   infrastructurilor 0 0
Dh =2÷4 m la fundatii 
Dh = coborâre talveg pt. C4
indirecte
Dh = afuiere locala (inclusiv coborâre de talveg) pt. C3 
8‐9 pentru Dh > 2 m la 
fundatii directe si 
Dh > 4 la fundatii indirecte
Neetanseitati intre elementele structurii sau intre piese  Poduri 
56.   5 ‐ 6 0
ale elementelor structurale. metalice
Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele 
6 ‐ 7
57.   precomprimate. 0 0
Infiltratii de‐a lungul armaturii pretensionate. 8
5  ‐6 Fara deplasari
Pozitia incorecta a elementelor componente ale 
58.   7 ‐ 8 Cu deplasari ale  0
aparatelor de reazem.
suprastructurii
59.   Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii. 2 ‐ 3 0
60.   Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii. 4 ‐ 5 0 0
Rampe de acces degradate:
‐ denivelari si degradari ale caii;  4‐5
61.   ‐ tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale. 6 ‐ 7 0

‐ tasari mari cauzate de deteriorarea placii de racordare 6 ‐ 7
Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita  8‐9 pentru C2 Poduri 
62.   0 0
coroziunii metalului (peste 10 %). 10 pentru C1 metalice
Rosturi decolmatate (in cazul imbracamintilor din 
pavele sau din beton de ciment) uzura pavelelor 
63.   3 ‐ 4 0
(rotunjire, slefuire) sau a imbracamintii din beton de 
ciment.
4‐5 pentru C3
64.   Rosturi de zidarie spalate de infiltratii. 0 0 0
6 pentru C1, C2
Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav 
65.   7 ‐ 8 0
deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului.

Dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzatoare, 
66.   cu elemente de fixare slabite, denivelate in plan  5 ‐ 6 0
orizontal si/sau vertical.
4‐5 pentru C3
67.   Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne. 5‐6 pentru C2 0 5 0
6 pentru C1
Solidarizari necorespunzatoare intre elementele  5 ‐ 6 Rosturi matate 
68.   prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate  necorespunzator 6 0 0
necorespunzator). 6 ‐ 8 Infiltratii, fisuri

3
Nr.
crt. Notare defecte
Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Poz.
Catalog
C1 (*) C2 (*) C3 (*) C4 (*) C5 (*)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

4 ‐ 5 Spatiu liber (inclusiv 
Spatiul liber sub pod si/sau debuseu insuficient, 
gabarite) insuficient
amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor 
69.   0
suspendate pe pod, lipsa contrasinelor la pasajele  6 Debuseu insuficient, lipsa 
superioare. contrasine la pasajele 
superioare
Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea 
70.   7 ‐ 8 0 0
acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.

71.   Uzura zidariei sau betonului. 4 ‐ 6 0 0


Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila  3 ‐ 4 pentru C3
72.   0 0
sau exfoliata. 5 pentru C1

Zidarie grav avariata (degradari importante cu dislocari 
73.   8 ‐ 9 0
de moloane), care trebuie injectata sau camasuita.

Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de  Poduri 
74.   5 ‐ 6 0 0 0
apa" si/sau praf. metalice
Reducere sectiune
Degradarea ursilor; crapaturi, atac bilologic, (putrezire,  < 20% ‐ 4 ‐ 6
75.   0
ciuperci, paraziti etc.) reducerea sectiunii acestora. 20‐50% ‐ 7 ‐ 8
> 50 % ‐ 9 ‐ 10
Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilor 
76.   6 ‐ 8 0
si/sau pachetelor de ursi sau subursi. 
Ursi suprapusi sau cu pene fara rost de aerisire sau cu 
77.   4 ‐ 6 0
pene care se misca in locasurile lor.
Degradarea injuguirilor pachetelor de ursi, solidarizari 
78.   4 ‐ 6 0
necorespunzatoare sau inexistente. 
4‐6 Pentru buloane si 
Coroziunea elementelor metalice de prindere (buloane, 
79.   scoabe 0
tiranti, scoabe etc.).
7‐8 pentru tiranti
Degradarea dulapilor, lipsa montantilor,  a diagonalelor 
80.   sau cedarea imbinarilor, ruginirea cuielor de prindere in  6 ‐ 8 0
cazul grinzilor alcatuite din dulapi.
Pentru suprafete:
Degradarea podinei de rezistenta (mucegai, crapaturi,  <  30% ‐ 4 ‐ 6
81.   0
atac insecte etc.). 30‐60% ‐ 7 ‐ 8
> 60 % ‐ 9 ‐ 10
Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata 
82.   datorita uscarii lemnului sau prinderii  3 ‐ 5 0
necorespunzatoare.
Elementele componente ale podinei de rezistenta lipsa 
83.   4 ‐ 6 0
sau fixate necorespunzator.
84.   Ridicarea pilotilor. 4 0
Degradarea biologica a elementelor din lemn (piloti, 
85.   babe, dulapii de la culei si/sau aripi), cedarea  4 ‐ 6 0
ancorajelor.
86.   Incovoieri mari ale babelor. 4 ‐ 6 0
87.   Palee instabila. 6 ‐ 8 0
Lipsa sau degradarea spargheturilor (unde sunt 
88.   4 ‐ 6 0
necesare).
Lipsa sau degradarea contravantuirilor, contrafiselor sau 
89.   5 ‐ 7 0
moazelor.
Reducerea sectiunii
Degradarea pilotilor in zona de contact cu terenul sau a  < 20% ‐ 4 ‐6
90.   0
etiajului. 20‐50% ‐ 7 ‐ 8
> 50 % ‐ 9 ‐ 10
Suprafata afectata
91.   Lipsa sau degradarea podinei de uzura. £ 30% ‐ 3‐4 0
> 30 % ‐ 5‐6
Imbracaminte din asfalt:
92.   ‐ fisurata, crapata 3 ‐ 4 5
‐ cu denivelari. 5 ‐ 6
Desprinderea elementelor ce alcatuiesc podina de uzura 
93.   3 ‐ 4 0
(lemnarie ecarisata sau semirotunda).
Degradarea sau lipsa longrinei apara‐roata sau a 
94.   3 ‐ 4 0
longrinelor de trotuar.
95.   Degradarea sau lipsa podinei de trotuar. 4 ‐ 6 0
Lipsa sau degradarea mâinii curente a parapetului sau
96.   5 ‐ 6 0
umplutura.
Lipsa sau degradarea stâlpilor parapetului, prinderea 
97.   necorespunzatoare a acestora de elementele de  3 ‐ 5 0
sustinere.

C1 (*) = Suprastructura ‐ elemente principale de rezistenta. 8
C2 (*) = Elemente de rezistenta care sustin calea. 8
C3 (*) = Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con sau aripi. 7
C4 (*) = Albia, aparari de maluri, rampe de acces, instalatii pozate sau suspendate pe pod. 8
C5 (*) = Calea podului, guri de scurgere, trotuare, parapete, rosturi 7

4
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F1

Lungimea podului (L) (m)

Clasa  L < 25 m L = 26‐100 m L > 101 m


tehnica a  Latimea podurilor (m)
drumului  care corespunde cu  care corespunde cu 
Nr.
(conf. Ord.  care corespunde cu  care nu  latimea partii  care nu  latimea partii  care nu 
crt. latimea partii 
Min.  corespunde cu  carosabile a  corespunde cu  carosabile a  corespunde cu 
Transp. Nr.  carosabile a drumului latimea partii  drumului latimea partii  drumului latimea partii 
46/1998) carosabile a  carosabile a  carosabile a 
cu fara spatiu  cu fara  cu fara 
spatiu de  de  drumului spatiu de  spatiu de  drumului spatiu de  spatiu de  drumului
siguranta siguranta siguranta siguranta siguranta siguranta
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 I 0 7 8 0 8 9 0 9 10
2 II 0 6 7 0 7 8 0 8 9
3 III 0 4 5 0 5 6 0 6 7
4 IV 0 0 1 0 2 3 0 4 5
5 V 0 0 0 0 1 2 0 3 4

Latimea partii carosabile si a spatiului de siguranta, banda de ghidare (bg) plus efectul optic (Eo) sunt conform Ordinului
Ministrului Transporturilor Nr. 45/1998 inclusiv spatiul necesar pentru amenajarea podurilor amplasate în curba (supralargire,
supraînaltare).
*La podurile amplasate în localitati latimea partii carosabile se va corela cu cea a drumului, respectiv a strazilor.

Clasa tehnica a drumului IV F1 = 0
Latime carosabil drum ‐
Lungime pod      24.48 
Latime pod      10.37 
Cu spatiu de siguranta 1
Fara spatiu de siguranta 0
Nu corespunde latimii 0
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2
Nr. Clasa tehnica a  Clasa de incarcare pod
crt. drumului NE E I
1 I 0 0 10
2 II 0 0 10
3 III 0 6 10
4 IV 0 3 8
5 V 0 0 3

Clasa tehnica a drumului IV
Clasa de incarcare pod E

F2 = 3
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3

Materialul din  Durata de exploatare a podului, care a trecut de la constructie  sau 
Nr. Tipul 
care este  de la ultima reparatie capitala
crt. suprastructurii
realizat podul 0‐5 6 ‐ 15 16 ‐ 25 26 ‐ 35 36  ‐45 > 45
Grinzi nituite           ‐                   2                 5                 6                 7                 8     
1 Metal
Sudate           ‐                   5                 6                 7                 8                 9     
Grinzi Matarov           ‐                   2                 4                 7                 8                 9     
2 Beton armat Grinzi Gerber            2                 4                 6                 7                 8                 9     
Alte categorii           ‐                   3                 5                 6                 7                 8     
Fasii cu goluri*            3                 7                 8                 9               10               10     
Grinzi tronsonate 
           2                 4                 7                 8                 9               10     
Beton  (tronsoane mici)
3
precomprimat
Grinzi pref. 
monobloc si grinzi            ‐                   2                 5                 7                 8                 9     
monolit
4 Lemn            5                 7                 9               10               10               10     
Zidarie de
5 piatra sau Bolti           ‐                   3                 5                 6                 7                 9     
caramida

* La fasiile cu goluri la care s‐a executat o suprabetonare depunctarea se va reduce cu 2 unitati
În cazul în care suprastructura este alcatuita din elemente diferite (ex. bolta din zidarie
si fâsii cu goluri) se ia în calcul elementul cu depunctare maxima

Durata de exploatare a podului (ani) 39
Tipul suprastructurii Fasii cu goluri
F3 =  10
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

Nr. crt. Denumire defect Depunctare


1 Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator 3 ‐ 4
Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa
2 panourilor de protectie la pasajele superioare peste cai ferate 2 ‐ 3
electrificate.
3 Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit. 7 ‐ 8
Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare,
4 platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului 5 ‐ 6
pentru inspectii, intretinere si reparatii.
Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor
5 2 ‐ 5
straturi suplimentare a imbracamintii pe pod
Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei,
6 amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau 7 ‐ 8
instalatii, restrictii de viteza.
Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta  ale 
7.1 5 ‐ 6
suprastructurii.
Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa
7.2 8 ‐ 9
aparatelor de reazem
Prezenta balastierelor active care influenteaza coborârea
8 8 ‐ 9
talvegului si stabilitatea albiei în zona podului

F4 =  8
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Nr. crt. Calitatea lucrarilor de intretinere Depunctare

1 Buna (Maxim 20% din lucrarile de intretinere nerealizate) 1 ‐ 2

2 Satisfacatoare (Maxim 50% din lucrarile de intretinere nerealizate) 3 ‐ 6
Lipsa totala a lucrarilor de intretinere (Peste 50% din lucrarile de
3 7 ‐ 9
intretinere nerealizate)

F5 =  9
III. INDICELE DE STARE TEHNICA

Valoarea 
Clasa 
indicelui de 
Nr. crt. starii  Aprecieri generale asupra starii tehnice Masuri recomandate
stare tehnica
tehnice
IST

Stare foarte buna
‐ masuri de îmbunatatire a
Lucrarea poate prezenta degradari si 
1 I 81..100 caracteristicilor estetice;
deficiente minore, care nu au tendinta de 
‐ lucrari de întretinere.
evolutie.
Stare buna
Lucrarea prezinta unele deficiente si un  ‐ lucrari de întretinere;
2 II 61…80
început de degradare cu tendinta de ‐ reparatii.
evolutie în timp
Stare satisfacatoare
‐ reparatii;
Elementele constructive prezinta degradari 
3 III 41…60 ‐ reabilitari;
vizibile pe zone întinse cu tendinta de afectare 
‐ consolidari
a capacitatii portante
Stare nesatisfacatoare
‐ reabilitare;
4 IV 21…40 Elementele constructive sunt într‐o stare 
‐ înlocuirea unor elemente
avansata de degradare
‐ înlocuirea sau
Stare critica
consolidarea structurii de
5 V sub 20 Lucrarea nu asigura conditiile
rezistenta afectata de
minime de siguranta a circulatiei
degradare.

Indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale
F = F1 + F2 + F3 +F4 +F5 = 20

Indicele de calitate al starii tehnice
C = C1 + C1 + C3 +C4 +C5 = 12

Indicele de stare tehnica generala

IST = 32
3. Pod km 11+858 peste parau la Draganu 

Fotografii Caracteristice

Foto 1: Vedere parte carosabila

Foto 2: Detaliu zona de racordare trotuare


3. Pod km 11+858 peste parau la Draganu 

Foto 3: Sectiune de scurgere obturata cu contucta apa

Foto 4: Rost elevatie fundatie degradat


3. Pod km 11+858 peste parau la Draganu 

Foto 5: Vedere elevatie culei

Foto 6: Detalii zid intors


EXPERTIZA TEHNICA

FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD
I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII
Ziua Luna  Anul
25 10 2017

1 Tipul lucrarii de arta Pod

2 Obstacolul traversat  Parau

3 Localitatea cea mai apropiata Draganu

4 Clasa tehnica, categoria, numarul drumului pe care este amplasat, pozitia kilometrica IV DJ 643B 11+858

5 Anul constructiei / Anul ultimei reparatii capitale 1978 1978

6 Clasa de incarcare E

Tipul podului, dupa schema statica de rezistenta, a modului de executie, oblicitate

 ‐ dupa schema statica a structurii de rezistenta Fasii cu goluri simplu rezemate

7  ‐ dupa modul de executie Poduri cu elemente prefabricate uzinate

 ‐ oblicitate Normal

 ‐ dupa traseu (aliniament, curba) Aliniament

 Materialul din care este alcatuit (lemn, caramida, zidarie de piatra, beton, beton armat, beton precomprimat, metalic, mixt)

Fundatii Beton simplu
Culei
Elevatii Beton armat

Fundatii Nu e cazul
8 Pile        
Elevatii Nu e cazul

Suprastructura

Elemente principale de rezistenta Beton armat

Elemente de rezistenta care sustin calea Beton armat

Lungimea totala a podului / Numar de deschideri 14.7 1
9
Numarul de deschideri si lungimea lor      10.66

Latimea caii (partea carosabila + trotuare)  10.40               7.80   1.10 


10

Expert Tehnic: Mihai Predescu
1
EXPERTIZA TEHNICA

10
Numarul de grinzi in sectiune transversala           9

Aparate de rezem (tip / materialul din care sunt construite)   Lipsa aparate
11
(Scheme de amplasare) RF‐RM

12 Tip suprastructura   Fasii cu goluri

culei pile
13 Tip infrastructuri 
masive nu exista

14 Tip fundatii    Directe Nu exista

15 Tipul imbracamintii pe pod Beton asfaltic

16 Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie / pozitie                lipsa

17  Parapeti pietonali   Metalici

18  Parapeti de siguranta Lipsa

19  Racordari cu terasamentele Sferturi de con

Aparari de mal, praguri de fund, protectie albie
20 ‐
(tip materiale)

21 Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator Nu este cazul

Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de protectie 
22 Lipsesc partial
la pasajele superioare peste cai ferate electrificate.

23 Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit. Lipsesc in totalitate

Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare, platforme acces 
24 etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului pentru inspectii, intretinere si  Nu este cazul
reparatii.
Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor straturi 
25 Neasigurata
suplimentare a imbracamintii pe pod

Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei, amplasarea in 
26 Necorelat
gabarit a unor elemente de constructie si/sau instalatii, restrictii de viteza.

27 Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta  ale suprastructurii. Se respecta

Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa
27 Corect
aparatelor de reazem

Prezenta balastierelor active care influenteaza coborârea
28 Nu exista
talvegului si stabilitatea albiei în zona podului

29 Calitatea lucrarilor de intretinere 30%

Expert Tehnic: Mihai Predescu
2
II. NOTAREA DEFECTELOR CONSTATATE IN TEREN

Nr.
crt. Notare defecte
Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Poz.
Catalog
C1 (*) C2 (*) C3 (*) C4 (*) C5 (*)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Absenta unor elemente structurale (antretoaze,  7‐8 pentru C1
Poduri
1.   rigidizari, contravantuiri etc.) din fazele de executie sau  0 0
5‐6 pentru C2 metalice
exploatare.
Alinierea in plan rampa‐pod necorespunzatoare, latime 
2.   insuficienta a rambleului, acces dificil pe trotuarul   4 ‐ 5 5
podului.
Amplasarea incorecta a gratarelor gurilor de scurgere,  3 ‐ 5 Poduri din b.a.
3.   lipsa acestora si/sau a tuburilor de prelungire, guri de  6 ‐ 7 Poduri din b.p. sau  0
scurgere infundate. metalice

Aparate de reazem inglobate in praf si murdarie, 
nefunctionarea corespunzatoare a acestora.  3 ‐ 5
4.   Blocarea aparatelor de reazem si/sau împiedicarea  0
deformatiilor din temperatura si contractie ca urmare a  7 ‐ 8
deplasarii infrastructurilor.

Aripi sau sferturi de con afuiate (cazul aripilor din 
4 ‐ 5
beton).
5.   0
Aripi deplasate fata de pozitia initiala, pierderea formei 
6
sfeturilor de con.

6.   Armaturi fara strat de acoperire. 4 ‐ 6 5 6 5

6 ‐Beton simplu
7.   Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat. 8 0 6
8 ‐ Beton armat +b.p.
Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite  7 ‐ Beton simplu
8.   8 8 7
si/sau draperii. 8 ‐ Beton armat +b.p.
Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii 
9.   7 ‐ 8 7 7 8
elementului.
Bolti cu degradari avansate (crapaturi pe zone mari, 
10.   6 ‐ 8 0
aparitia de striviri).
Calea pe pod sau pe trotuare este degradata (suprafata          2 ‐ Supraf. locale
11.   0
cu ciupituri, poroasa, incretita). 3 ‐ Supraf.> 3 mp
6 ‐ Beton armat
Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau 
12.   8 8 0
crapaturi orientate pe directia acesteia. 8 ‐ Beton prec.

Coroziunea avansata a stalpului metalic al parapetului 
in zona  de contact cu betonul, fixarea 
13.   5 5
necorespunzatoare a parapetului de siguranta si/sau 
numar insuficient de suruburi de inadire.

Coroziunea activa la elementele întinse sau sub
14.   tensiune (suruburi de înalta rezistenta, tiranti, 6 ‐ 7 0 0 0
hobane, etc)
Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau  Poduri
15.   6 ‐ 7 0 0
intre piese. metalice
Cumularea la un element al structurii a mai multor 
degradari (coroziunea betonului si a armaturii, 
16.   exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin  8 ‐ 9 8 0 9
modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico‐
mecanice ale materialelor

Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare  4‐Pentru C1 si C2
neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, 
17.   0 4 2
aspect prafuit, imperfectiuni geomerice, aspect 
macroporos, agregate la suprafata). 2‐ Pentru C3

Deforma ii locale ale pieselor datorita lovirii în Poduri
18.   5 ‐ 6 0 0
circulatie. metalice
Deforma ii mari (sage i) ale suprastructurii din beton 
19.   8 ‐ 9 0
armat sau beton precomprimat
Degradarea (betonului si/sau coroziunea armaturii) 
20.   parapetului, dislocarea stalpului de prindere a  3 ‐ 4 4
parapetului, lipsa rostului in parapet.
Degradarea sau dislocarea bordurilor. 2 ‐ 3
21.   Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor  0
4 ‐ 5
din trotuare.
Degradari ale malurilor si modificari de albie:
‐ ruperea malurilor, modificarea in plan a traseului 
7 ‐ 9
22.   cursului apei; 7
‐ depuneri de material solid, prezenta unor obstacole, 
4 ‐ 7
vegetatie in albie
Degradarea (subspalarea, deformarea) sau distrugerea 
partiala sau totala a lucrarilor de:
23.   ‐ aparare; 4 ‐ 6 0
‐ dirijare;  6 ‐ 8
‐ praguri. 7 ‐ 9

1
Nr.
crt. Notare defecte
Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Poz.
Catalog
C1 (*) C2 (*) C3 (*) C4 (*) C5 (*)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Denivelari ale caii pe pod, care favorizeaza sporirea 
efectului dinamic
24.   6
‐ valuriri, refulari, fagase; 4 ‐ 6
‐ praguri, gropi. 7 ‐ 8
Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala  8 ‐ 10 Suprastr. static det.
(tasari, rotiri, deplasari, lunecari etc.) produse in 
25.   0
majoritatea cazurilor de afuieri, tasari sau împingerea 
pamântului 9 ‐10 Suprastr. static nedet.

Deplasari relative ale elementelor structurale (placile de 
beton fata de elemente metalice, la structurile mixte), 
26.   6 ‐ 7 0
apari ia de fisuri sau infiltra ii în zona de contact cu 
metalul.
Deplasari sau sageti permanente mari, vizibile, ale  Poduri
27.   8 ‐ 9 0
tablierului. metalice
28.   Detasarea timpanului de bolta pe anumite zone. 7 ‐ 8 0
Deteriorarea aparatelor de reazem din neopren
5 ‐ 6
fretat, corodarea aparatelor de reazem metalice.
29.   0
Ruperea tache ilor, distrugerea placilor de plumb sau 
7 ‐ 8
metalice, fisuri, armaturi corodate în penduli
Dezaxari ale coloanelor fata de elevatiile realizate din 
6 ‐ 7
stalpi in continuarea coloanelor 
30.   0
Masca chesonului nedemolata care influenteaza
4 ‐ 5
defavorabil scurgerea apelor.
31.   Distrugerea consolei trotuarului. 8 ‐ 9 0 0
9 ‐ 10 Pentru C1
32.   Distrugerea suprastructurii (elemente rupte). 0 0
8 ‐ 9 Pentru C2
Dislocarea unei margini din bancheta cuzinetilor 7 ‐ 8
33.   0
Amenajarea necorespunzatoare a acesteia. 6
Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale 
34.   imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de  6 ‐ 8 0 0
prindere.
3 ‐ 4 pentru C1 si C2 cu 
Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata  supraf. < de 1 m2 si pentru 
35.   elementului in care agregatele nu sunt inglobate in  C3 0 0 3
pasta de ciment. 5‐6 pentru  supraf. > 1 m2 la 
C1 si C2
Pentru suprafete:
Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), 
36.   faiantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton  < 1 m2      3  ‐4 0 0 0
nu si la mortar sau tencuiala. 2
>1 m       5 ‐ 6
Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm 9 0 0
‐ longitudinale: > 0.2 mm 7 ‐ 8 8 0 0
< 0.2 mm 5 ‐ 6
‐ transversale:   > 0.2 mm 7 ‐ 8 0 0 0
37.   < 0.2 mm 5 ‐ 6
‐ inclinate      :   > 0.2 mm 7 ‐ 8 0 0 0
< 0.2 mm 5 ‐ 6
‐ fisuri transversale sau longitudinale precum si intre  4 ‐ 6 fara deplasari
0 0
timpane si zidul intors la podurile boltite 7 ‐ 9 cu deplasari
Pentru suprafete:
Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica sau din 
38.   < 1 m2      3 0
beton de ciment), faiantarea sau exfolierea acesteia.
2
> 1 m       4 ‐ 5
Fisuri si/sau crapaturi la intradosul podurilor boltite din  4 ‐ 6 fara deplasari
39.   0
zidarie. 7 ‐ 9 cu deplasari
Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale  < 20%     5‐6
Poduri
40.   elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori,  20% ‐ 50% 7‐8 0 0
metalice
sudura). > 50% si sudura 9‐10
41.   Flambajul barelor sau voalarea tolelor. 8 ‐ 9 0 0
Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in 
42.   2 ‐ 3 0
plan vertical si/sau orizontal, sistem de protectie 
Inclinarea pendulilor, neconcordanta cu temperatura 
43.   5 ‐ 7 0
ambianta.
Infiltra ii, eflorescen e la podurile din beton cauzate în  Pentru suprafete:
44.   majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea  < 5 m2      5 ‐ 6 0 0 5
hidroizolatiei 2
> 5 m       7
Pentru suprafete:
Infiltratii vizibile la intrados, pete umede, eflorescente, 
45.   < 5 m2      5‐6 5
stalactite la podurile boltite din zidarie.
>5 m2      7
46.   Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod. 3 ‐ 5 4
Lipsa lucrarilor de aparare maluri si/sau pentru dirijare a  4 ‐ 6 (Pentru lipsa)
47.   apelor sau necorelarea acestora cu ale unor constructii  8 Daca exista tendinta de  8
din apropierea podului (poduri CF, canale etc.) rupere a malurilor

2
Nr.
crt. Notare defecte
Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Poz.
Catalog
C1 (*) C2 (*) C3 (*) C4 (*) C5 (*)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta si/sau a  4 ‐ 6 (Pentru degradari)
48.   7
unor elemente din parapetul podului. 7 (Pentru lipsa)
Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei 
existente (culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete 
49.   3 ‐ 4 4 4
de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata 
elementului).

Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a  4 ‐ 6 (Pentru degradari)
50.   rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apei,  6
a elementelor de etansare, infiltratii in zona rostului. 7 ‐ 8 (Pentru lipsa)

Lipsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte si  4 ‐ 5 (Pentru degradari)
celelalte elemente ale caii (borduri, guri de scurgere, 
51.   5
parapete, rosturi etc.) prezenta apei sau a altor 
materiale in golurile de sub trotuar. 6 (Pentru lipsa)

5 ‐ 6 Pentru iesire din 
Zonare 
functiune si lipsa pentru 
Lipsa sau iesirea din functiune a dispozitivelor de  conf. 
52.   zonele D,E 0
protectie la actiuni seismice. norm. 
7 Pentru lipsa zonele A,B,C P100‐92

Lipsa sau degradarea lucrarilor de protectie a 
3 ‐ 4 Pentru degradari
taluzurilor, scarilor de acces, casiurilor santurilor 
53.   4
pereate de la piciorul taluzurilor, racordare defectuoasa, 5 Pentru lipsa sau racordare 
casiu cu bordura de pe culee. defectuoasa
Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico‐
54.   8 ‐ 9 0 0
mecanice ale betonului.
4‐5 pentru Dh < 1 m la 
fundatii directe si
Dh < 2 la fundatii indirecte
Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etiajului in 
6‐7 pentru Dh = 1÷2 m la  
zona podului, adancirea talvegului si afuierea 
fundatii directe si
55.   infrastructurilor 0 0
Dh =2÷4 m la fundatii 
Dh = coborâre talveg pt. C4
indirecte
Dh = afuiere locala (inclusiv coborâre de talveg) pt. C3 
8‐9 pentru Dh > 2 m la 
fundatii directe si 
Dh > 4 la fundatii indirecte
Neetanseitati intre elementele structurii sau intre piese  Poduri 
56.   5 ‐ 6 0
ale elementelor structurale. metalice
Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele 
6 ‐ 7
57.   precomprimate. 0 0
Infiltratii de‐a lungul armaturii pretensionate. 8
5  ‐6 Fara deplasari
Pozitia incorecta a elementelor componente ale 
58.   7 ‐ 8 Cu deplasari ale  0
aparatelor de reazem.
suprastructurii
59.   Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii. 2 ‐ 3 0
60.   Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii. 4 ‐ 5 0 0
Rampe de acces degradate:
‐ denivelari si degradari ale caii;  4‐5
61.   ‐ tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale. 6 ‐ 7 0

‐ tasari mari cauzate de deteriorarea placii de racordare 6 ‐ 7
Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita  8‐9 pentru C2 Poduri 
62.   0 0
coroziunii metalului (peste 10 %). 10 pentru C1 metalice
Rosturi decolmatate (in cazul imbracamintilor din 
pavele sau din beton de ciment) uzura pavelelor 
63.   3 ‐ 4 0
(rotunjire, slefuire) sau a imbracamintii din beton de 
ciment.
4‐5 pentru C3
64.   Rosturi de zidarie spalate de infiltratii. 0 0 0
6 pentru C1, C2
Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav 
65.   7 ‐ 8 0
deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului.

Dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzatoare, 
66.   cu elemente de fixare slabite, denivelate in plan  5 ‐ 6 0
orizontal si/sau vertical.
4‐5 pentru C3
67.   Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne. 5‐6 pentru C2 0 5 0
6 pentru C1
Solidarizari necorespunzatoare intre elementele  5 ‐ 6 Rosturi matate 
68.   prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate  necorespunzator 6 0 0
necorespunzator). 6 ‐ 8 Infiltratii, fisuri

3
Nr.
crt. Notare defecte
Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Poz.
Catalog
C1 (*) C2 (*) C3 (*) C4 (*) C5 (*)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

4 ‐ 5 Spatiu liber (inclusiv 
Spatiul liber sub pod si/sau debuseu insuficient, 
gabarite) insuficient
amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor 
69.   0
suspendate pe pod, lipsa contrasinelor la pasajele  6 Debuseu insuficient, lipsa 
superioare. contrasine la pasajele 
superioare
Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea 
70.   7 ‐ 8 0 0
acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.

71.   Uzura zidariei sau betonului. 4 ‐ 6 0 0


Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila  3 ‐ 4 pentru C3
72.   0 0
sau exfoliata. 5 pentru C1

Zidarie grav avariata (degradari importante cu dislocari 
73.   8 ‐ 9 0
de moloane), care trebuie injectata sau camasuita.

Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de  Poduri 
74.   5 ‐ 6 0 0 0
apa" si/sau praf. metalice
Reducere sectiune
Degradarea ursilor; crapaturi, atac bilologic, (putrezire,  < 20% ‐ 4 ‐ 6
75.   0
ciuperci, paraziti etc.) reducerea sectiunii acestora. 20‐50% ‐ 7 ‐ 8
> 50 % ‐ 9 ‐ 10
Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilor 
76.   6 ‐ 8 0
si/sau pachetelor de ursi sau subursi. 
Ursi suprapusi sau cu pene fara rost de aerisire sau cu 
77.   4 ‐ 6 0
pene care se misca in locasurile lor.
Degradarea injuguirilor pachetelor de ursi, solidarizari 
78.   4 ‐ 6 0
necorespunzatoare sau inexistente. 
4‐6 Pentru buloane si 
Coroziunea elementelor metalice de prindere (buloane, 
79.   scoabe 0
tiranti, scoabe etc.).
7‐8 pentru tiranti
Degradarea dulapilor, lipsa montantilor,  a diagonalelor 
80.   sau cedarea imbinarilor, ruginirea cuielor de prindere in  6 ‐ 8 0
cazul grinzilor alcatuite din dulapi.
Pentru suprafete:
Degradarea podinei de rezistenta (mucegai, crapaturi,  <  30% ‐ 4 ‐ 6
81.   0
atac insecte etc.). 30‐60% ‐ 7 ‐ 8
> 60 % ‐ 9 ‐ 10
Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata 
82.   datorita uscarii lemnului sau prinderii  3 ‐ 5 0
necorespunzatoare.
Elementele componente ale podinei de rezistenta lipsa 
83.   4 ‐ 6 0
sau fixate necorespunzator.
84.   Ridicarea pilotilor. 4 0
Degradarea biologica a elementelor din lemn (piloti, 
85.   babe, dulapii de la culei si/sau aripi), cedarea  4 ‐ 6 0
ancorajelor.
86.   Incovoieri mari ale babelor. 4 ‐ 6 0
87.   Palee instabila. 6 ‐ 8 0
Lipsa sau degradarea spargheturilor (unde sunt 
88.   4 ‐ 6 0
necesare).
Lipsa sau degradarea contravantuirilor, contrafiselor sau 
89.   5 ‐ 7 0
moazelor.
Reducerea sectiunii
Degradarea pilotilor in zona de contact cu terenul sau a  < 20% ‐ 4 ‐6
90.   0
etiajului. 20‐50% ‐ 7 ‐ 8
> 50 % ‐ 9 ‐ 10
Suprafata afectata
91.   Lipsa sau degradarea podinei de uzura. £ 30% ‐ 3‐4 0
> 30 % ‐ 5‐6
Imbracaminte din asfalt:
92.   ‐ fisurata, crapata 3 ‐ 4 5
‐ cu denivelari. 5 ‐ 6
Desprinderea elementelor ce alcatuiesc podina de uzura 
93.   3 ‐ 4 0
(lemnarie ecarisata sau semirotunda).
Degradarea sau lipsa longrinei apara‐roata sau a 
94.   3 ‐ 4 0
longrinelor de trotuar.
95.   Degradarea sau lipsa podinei de trotuar. 4 ‐ 6 0
Lipsa sau degradarea mâinii curente a parapetului sau
96.   5 ‐ 6 0
umplutura.
Lipsa sau degradarea stâlpilor parapetului, prinderea 
97.   necorespunzatoare a acestora de elementele de  3 ‐ 5 0
sustinere.

C1 (*) = Suprastructura ‐ elemente principale de rezistenta. 8
C2 (*) = Elemente de rezistenta care sustin calea. 8
C3 (*) = Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con sau aripi. 9
C4 (*) = Albia, aparari de maluri, rampe de acces, instalatii pozate sau suspendate pe pod. 8
C5 (*) = Calea podului, guri de scurgere, trotuare, parapete, rosturi 7

4
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F1

Lungimea podului (L) (m)

Clasa  L < 25 m L = 26‐100 m L > 101 m


tehnica a  Latimea podurilor (m)
drumului  care corespunde cu  care corespunde cu 
Nr.
(conf. Ord.  care corespunde cu  care nu  latimea partii  care nu  latimea partii  care nu 
crt. latimea partii 
Min.  corespunde cu  carosabile a  corespunde cu  carosabile a  corespunde cu 
Transp. Nr.  carosabile a drumului latimea partii  drumului latimea partii  drumului latimea partii 
46/1998) carosabile a  carosabile a  carosabile a 
cu fara spatiu  cu fara  cu fara 
spatiu de  de  drumului spatiu de  spatiu de  drumului spatiu de  spatiu de  drumului
siguranta siguranta siguranta siguranta siguranta siguranta
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 I 0 7 8 0 8 9 0 9 10
2 II 0 6 7 0 7 8 0 8 9
3 III 0 4 5 0 5 6 0 6 7
4 IV 0 0 1 0 2 3 0 4 5
5 V 0 0 0 0 1 2 0 3 4

Latimea partii carosabile si a spatiului de siguranta, banda de ghidare (bg) plus efectul optic (Eo) sunt conform Ordinului
Ministrului Transporturilor Nr. 45/1998 inclusiv spatiul necesar pentru amenajarea podurilor amplasate în curba (supralargire,
supraînaltare).
*La podurile amplasate în localitati latimea partii carosabile se va corela cu cea a drumului, respectiv a strazilor.

Clasa tehnica a drumului IV F1 = 0
Latime carosabil drum ‐
Lungime pod      14.70 
Latime pod      10.40 
Cu spatiu de siguranta 1
Fara spatiu de siguranta 0
Nu corespunde latimii 0
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2
Nr. Clasa tehnica a  Clasa de incarcare pod
crt. drumului NE E I
1 I 0 0 10
2 II 0 0 10
3 III 0 6 10
4 IV 0 3 8
5 V 0 0 3

Clasa tehnica a drumului IV
Clasa de incarcare pod E

F2 = 3
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3

Materialul din  Durata de exploatare a podului, care a trecut de la constructie  sau 
Nr. Tipul 
care este  de la ultima reparatie capitala
crt. suprastructurii
realizat podul 0‐5 6 ‐ 15 16 ‐ 25 26 ‐ 35 36  ‐45 > 45
Grinzi nituite           ‐                   2                 5                 6                 7                 8     
1 Metal
Sudate           ‐                   5                 6                 7                 8                 9     
Grinzi Matarov           ‐                   2                 4                 7                 8                 9     
2 Beton armat Grinzi Gerber            2                 4                 6                 7                 8                 9     
Alte categorii           ‐                   3                 5                 6                 7                 8     
Fasii cu goluri*            3                 7                 8                 9               10               10     
Grinzi tronsonate 
           2                 4                 7                 8                 9               10     
Beton  (tronsoane mici)
3
precomprimat
Grinzi pref. 
monobloc si grinzi            ‐                   2                 5                 7                 8                 9     
monolit
4 Lemn            5                 7                 9               10               10               10     
Zidarie de
5 piatra sau Bolti           ‐                   3                 5                 6                 7                 9     
caramida

* La fasiile cu goluri la care s‐a executat o suprabetonare depunctarea se va reduce cu 2 unitati
În cazul în care suprastructura este alcatuita din elemente diferite (ex. bolta din zidarie
si fâsii cu goluri) se ia în calcul elementul cu depunctare maxima

Durata de exploatare a podului (ani) 39
Tipul suprastructurii Fasii cu goluri
F3 =  10
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

Nr. crt. Denumire defect Depunctare


1 Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator 3 ‐ 4
Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa
2 panourilor de protectie la pasajele superioare peste cai ferate 2 ‐ 3
electrificate.
3 Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit. 7 ‐ 8
Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare,
4 platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului 5 ‐ 6
pentru inspectii, intretinere si reparatii.
Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor
5 2 ‐ 5
straturi suplimentare a imbracamintii pe pod
Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei,
6 amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau 7 ‐ 8
instalatii, restrictii de viteza.
Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta  ale 
7.1 5 ‐ 6
suprastructurii.
Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa
7.2 8 ‐ 9
aparatelor de reazem
Prezenta balastierelor active care influenteaza coborârea
8 8 ‐ 9
talvegului si stabilitatea albiei în zona podului

F4 =  8
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Nr. crt. Calitatea lucrarilor de intretinere Depunctare

1 Buna (Maxim 20% din lucrarile de intretinere nerealizate) 1 ‐ 2

2 Satisfacatoare (Maxim 50% din lucrarile de intretinere nerealizate) 3 ‐ 6
Lipsa totala a lucrarilor de intretinere (Peste 50% din lucrarile de
3 7 ‐ 9
intretinere nerealizate)

F5 =  9
III. INDICELE DE STARE TEHNICA

Valoarea 
Clasa 
indicelui de 
Nr. crt. starii  Aprecieri generale asupra starii tehnice Masuri recomandate
stare tehnica
tehnice
IST

Stare foarte buna
‐ masuri de îmbunatatire a
Lucrarea poate prezenta degradari si 
1 I 81..100 caracteristicilor estetice;
deficiente minore, care nu au tendinta de 
‐ lucrari de întretinere.
evolutie.
Stare buna
Lucrarea prezinta unele deficiente si un  ‐ lucrari de întretinere;
2 II 61…80
început de degradare cu tendinta de ‐ reparatii.
evolutie în timp
Stare satisfacatoare
‐ reparatii;
Elementele constructive prezinta degradari 
3 III 41…60 ‐ reabilitari;
vizibile pe zone întinse cu tendinta de afectare 
‐ consolidari
a capacitatii portante
Stare nesatisfacatoare
‐ reabilitare;
4 IV 21…40 Elementele constructive sunt într‐o stare 
‐ înlocuirea unor elemente
avansata de degradare
‐ înlocuirea sau
Stare critica
consolidarea structurii de
5 V sub 20 Lucrarea nu asigura conditiile
rezistenta afectata de
minime de siguranta a circulatiei
degradare.

Indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale
F = F1 + F2 + F3 +F4 +F5 = 20

Indicele de calitate al starii tehnice
C = C1 + C1 + C3 +C4 +C5 = 10

Indicele de stare tehnica generala

IST = 30
4. Pod km 14+940 peste parau la Popesti 

Foto caracteristice

Foto 1: Vedere parte carosabila

Foto 2: Elevatie culei


4. Pod km 14+940 peste parau la Popesti 

Foto 3: Elevatie culei si intrados pod

Foto 4: Intrados pod


4. Pod km 14+940 peste parau la Popesti 

Foto 5: Elevatie pod in aval

Foto 6: Perdele de stalactite.


EXPERTIZA TEHNICA

FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD
I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII
Ziua Luna  Anul
25 10 2017

1 Tipul lucrarii de arta Pod

2 Obstacolul traversat  Parau

3 Localitatea cea mai apropiata Popesti

4 Clasa tehnica, categoria, numarul drumului pe care este amplasat, pozitia kilometrica IV DJ 643B 14+940

5 Anul constructiei / Anul ultimei reparatii capitale 1978 1978

6 Clasa de incarcare E

Tipul podului, dupa schema statica de rezistenta, a modului de executie, oblicitate

 ‐ dupa schema statica a structurii de rezistenta Fasii cu goluri simplu rezemate

7  ‐ dupa modul de executie Poduri cu elemente prefabricate uzinate

 ‐ oblicitate Normal

 ‐ dupa traseu (aliniament, curba) Aliniament

 Materialul din care este alcatuit (lemn, caramida, zidarie de piatra, beton, beton armat, beton precomprimat, metalic, mixt)

Fundatii Beton simplu
Culei
Elevatii Beton armat

Fundatii Nu e cazul
8 Pile        
Elevatii Nu e cazul

Suprastructura

Elemente principale de rezistenta Beton armat

Elemente de rezistenta care sustin calea Beton armat

Lungimea totala a podului / Numar de deschideri 10.7 1
9
Numarul de deschideri si lungimea lor      10.66

Latimea caii (partea carosabila + trotuare)  10.40               7.80   1.10 


10

Expert Tehnic: Mihai Predescu
1
EXPERTIZA TEHNICA

10
Numarul de grinzi in sectiune transversala           9

Aparate de rezem (tip / materialul din care sunt construite)   Lipsa aparate
11
(Scheme de amplasare) RF‐RM

12 Tip suprastructura   Fasii cu goluri

culei pile
13 Tip infrastructuri 
masive nu exista

14 Tip fundatii    Directe Nu exista

15 Tipul imbracamintii pe pod Beton asfaltic

16 Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie / pozitie                lipsa

17  Parapeti pietonali   Metalici

18  Parapeti de siguranta Lipsa

19  Racordari cu terasamentele Sferturi de con

Aparari de mal, praguri de fund, protectie albie
20 ‐
(tip materiale)

21 Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator Nu este cazul

Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de protectie 
22 Lipsesc partial
la pasajele superioare peste cai ferate electrificate.

23 Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit. Lipsesc in totalitate

Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare, platforme acces 
24 etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului pentru inspectii, intretinere si  Nu este cazul
reparatii.
Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor straturi 
25 Neasigurata
suplimentare a imbracamintii pe pod

Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei, amplasarea in 
26 Necorelat
gabarit a unor elemente de constructie si/sau instalatii, restrictii de viteza.

27 Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta  ale suprastructurii. Se respecta

Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa
27 Corect
aparatelor de reazem

Prezenta balastierelor active care influenteaza coborârea
28 Nu exista
talvegului si stabilitatea albiei în zona podului

29 Calitatea lucrarilor de intretinere 40%

Expert Tehnic: Mihai Predescu
2
II. NOTAREA DEFECTELOR CONSTATATE IN TEREN

Nr.
crt. Notare defecte
Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Poz.
Catalog
C1 (*) C2 (*) C3 (*) C4 (*) C5 (*)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Absenta unor elemente structurale (antretoaze,  7‐8 pentru C1
Poduri
1.   rigidizari, contravantuiri etc.) din fazele de executie sau  0 0
5‐6 pentru C2 metalice
exploatare.
Alinierea in plan rampa‐pod necorespunzatoare, latime 
2.   insuficienta a rambleului, acces dificil pe trotuarul   4 ‐ 5 5
podului.
Amplasarea incorecta a gratarelor gurilor de scurgere,  3 ‐ 5 Poduri din b.a.
3.   lipsa acestora si/sau a tuburilor de prelungire, guri de  6 ‐ 7 Poduri din b.p. sau  0
scurgere infundate. metalice

Aparate de reazem inglobate in praf si murdarie, 
nefunctionarea corespunzatoare a acestora.  3 ‐ 5
4.   Blocarea aparatelor de reazem si/sau împiedicarea  0
deformatiilor din temperatura si contractie ca urmare a  7 ‐ 8
deplasarii infrastructurilor.

Aripi sau sferturi de con afuiate (cazul aripilor din 
4 ‐ 5
beton).
5.   0
Aripi deplasate fata de pozitia initiala, pierderea formei 
6
sfeturilor de con.

6.   Armaturi fara strat de acoperire. 4 ‐ 6 5 5 5

6 ‐Beton simplu
7.   Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat. 8 0 8
8 ‐ Beton armat +b.p.
Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite  7 ‐ Beton simplu
8.   8 8 0
si/sau draperii. 8 ‐ Beton armat +b.p.
Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii 
9.   7 ‐ 8 7 0 7
elementului.
Bolti cu degradari avansate (crapaturi pe zone mari, 
10.   6 ‐ 8 0
aparitia de striviri).
Calea pe pod sau pe trotuare este degradata (suprafata          2 ‐ Supraf. locale
11.   0
cu ciupituri, poroasa, incretita). 3 ‐ Supraf.> 3 mp
6 ‐ Beton armat
Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau 
12.   8 8 0
crapaturi orientate pe directia acesteia. 8 ‐ Beton prec.

Coroziunea avansata a stalpului metalic al parapetului 
in zona  de contact cu betonul, fixarea 
13.   5 5
necorespunzatoare a parapetului de siguranta si/sau 
numar insuficient de suruburi de inadire.

Coroziunea activa la elementele întinse sau sub
14.   tensiune (suruburi de înalta rezistenta, tiranti, 6 ‐ 7 7 0 0
hobane, etc)
Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau  Poduri
15.   6 ‐ 7 0 0
intre piese. metalice
Cumularea la un element al structurii a mai multor 
degradari (coroziunea betonului si a armaturii, 
16.   exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin  8 ‐ 9 0 8 0
modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico‐
mecanice ale materialelor

Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare  4‐Pentru C1 si C2
neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, 
17.   0 4 2
aspect prafuit, imperfectiuni geomerice, aspect 
macroporos, agregate la suprafata). 2‐ Pentru C3

Deforma ii locale ale pieselor datorita lovirii în Poduri
18.   5 ‐ 6 0 0
circulatie. metalice
Deforma ii mari (sage i) ale suprastructurii din beton 
19.   8 ‐ 9 0
armat sau beton precomprimat
Degradarea (betonului si/sau coroziunea armaturii) 
20.   parapetului, dislocarea stalpului de prindere a  3 ‐ 4 4
parapetului, lipsa rostului in parapet.
Degradarea sau dislocarea bordurilor. 2 ‐ 3
21.   Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor  0
4 ‐ 5
din trotuare.
Degradari ale malurilor si modificari de albie:
‐ ruperea malurilor, modificarea in plan a traseului 
7 ‐ 9
22.   cursului apei; 7
‐ depuneri de material solid, prezenta unor obstacole, 
4 ‐ 7
vegetatie in albie
Degradarea (subspalarea, deformarea) sau distrugerea 
partiala sau totala a lucrarilor de:
23.   ‐ aparare; 4 ‐ 6 0
‐ dirijare;  6 ‐ 8
‐ praguri. 7 ‐ 9

1
Nr.
crt. Notare defecte
Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Poz.
Catalog
C1 (*) C2 (*) C3 (*) C4 (*) C5 (*)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Denivelari ale caii pe pod, care favorizeaza sporirea 
efectului dinamic
24.   6
‐ valuriri, refulari, fagase; 4 ‐ 6
‐ praguri, gropi. 7 ‐ 8
Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala  8 ‐ 10 Suprastr. static det.
(tasari, rotiri, deplasari, lunecari etc.) produse in 
25.   0
majoritatea cazurilor de afuieri, tasari sau împingerea 
pamântului 9 ‐10 Suprastr. static nedet.

Deplasari relative ale elementelor structurale (placile de 
beton fata de elemente metalice, la structurile mixte), 
26.   6 ‐ 7 0
apari ia de fisuri sau infiltra ii în zona de contact cu 
metalul.
Deplasari sau sageti permanente mari, vizibile, ale  Poduri
27.   8 ‐ 9 0
tablierului. metalice
28.   Detasarea timpanului de bolta pe anumite zone. 7 ‐ 8 0
Deteriorarea aparatelor de reazem din neopren
5 ‐ 6
fretat, corodarea aparatelor de reazem metalice.
29.   0
Ruperea tache ilor, distrugerea placilor de plumb sau 
7 ‐ 8
metalice, fisuri, armaturi corodate în penduli
Dezaxari ale coloanelor fata de elevatiile realizate din 
6 ‐ 7
stalpi in continuarea coloanelor 
30.   0
Masca chesonului nedemolata care influenteaza
4 ‐ 5
defavorabil scurgerea apelor.
31.   Distrugerea consolei trotuarului. 8 ‐ 9 0 0
9 ‐ 10 Pentru C1
32.   Distrugerea suprastructurii (elemente rupte). 0 0
8 ‐ 9 Pentru C2
Dislocarea unei margini din bancheta cuzinetilor 7 ‐ 8
33.   0
Amenajarea necorespunzatoare a acesteia. 6
Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale 
34.   imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de  6 ‐ 8 0 0
prindere.
3 ‐ 4 pentru C1 si C2 cu 
Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata  supraf. < de 1 m2 si pentru 
35.   elementului in care agregatele nu sunt inglobate in  C3 0 0 3
pasta de ciment. 5‐6 pentru  supraf. > 1 m2 la 
C1 si C2
Pentru suprafete:
Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), 
36.   faiantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton  < 1 m2      3  ‐4 0 0 0
nu si la mortar sau tencuiala. 2
>1 m       5 ‐ 6
Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm 9 0 0
‐ longitudinale: > 0.2 mm 7 ‐ 8 8 0 0
< 0.2 mm 5 ‐ 6
‐ transversale:   > 0.2 mm 7 ‐ 8 7 0 0
37.   < 0.2 mm 5 ‐ 6
‐ inclinate      :   > 0.2 mm 7 ‐ 8 0 0 0
< 0.2 mm 5 ‐ 6
‐ fisuri transversale sau longitudinale precum si intre  4 ‐ 6 fara deplasari
0 0
timpane si zidul intors la podurile boltite 7 ‐ 9 cu deplasari
Pentru suprafete:
Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica sau din 
38.   < 1 m2      3 0
beton de ciment), faiantarea sau exfolierea acesteia.
2
> 1 m       4 ‐ 5
Fisuri si/sau crapaturi la intradosul podurilor boltite din  4 ‐ 6 fara deplasari
39.   0
zidarie. 7 ‐ 9 cu deplasari
Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale  < 20%     5‐6
Poduri
40.   elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori,  20% ‐ 50% 7‐8 0 0
metalice
sudura). > 50% si sudura 9‐10
41.   Flambajul barelor sau voalarea tolelor. 8 ‐ 9 0 0
Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in 
42.   2 ‐ 3 0
plan vertical si/sau orizontal, sistem de protectie 
Inclinarea pendulilor, neconcordanta cu temperatura 
43.   5 ‐ 7 0
ambianta.
Infiltra ii, eflorescen e la podurile din beton cauzate în  Pentru suprafete:
44.   majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea  < 5 m2      5 ‐ 6 0 0 5
hidroizolatiei 2
> 5 m       7
Pentru suprafete:
Infiltratii vizibile la intrados, pete umede, eflorescente, 
45.   < 5 m2      5‐6 5
stalactite la podurile boltite din zidarie.
>5 m2      7
46.   Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod. 3 ‐ 5 4
Lipsa lucrarilor de aparare maluri si/sau pentru dirijare a  4 ‐ 6 (Pentru lipsa)
47.   apelor sau necorelarea acestora cu ale unor constructii  8 Daca exista tendinta de  6
din apropierea podului (poduri CF, canale etc.) rupere a malurilor

2
Nr.
crt. Notare defecte
Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Poz.
Catalog
C1 (*) C2 (*) C3 (*) C4 (*) C5 (*)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta si/sau a  4 ‐ 6 (Pentru degradari)
48.   0
unor elemente din parapetul podului. 7 (Pentru lipsa)
Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei 
existente (culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete 
49.   3 ‐ 4 4 4
de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata 
elementului).

Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a  4 ‐ 6 (Pentru degradari)
50.   rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apei,  6
a elementelor de etansare, infiltratii in zona rostului. 7 ‐ 8 (Pentru lipsa)

Lipsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte si  4 ‐ 5 (Pentru degradari)
celelalte elemente ale caii (borduri, guri de scurgere, 
51.   5
parapete, rosturi etc.) prezenta apei sau a altor 
materiale in golurile de sub trotuar. 6 (Pentru lipsa)

5 ‐ 6 Pentru iesire din 
Zonare 
functiune si lipsa pentru 
Lipsa sau iesirea din functiune a dispozitivelor de  conf. 
52.   zonele D,E 0
protectie la actiuni seismice. norm. 
7 Pentru lipsa zonele A,B,C P100‐92

Lipsa sau degradarea lucrarilor de protectie a 
3 ‐ 4 Pentru degradari
taluzurilor, scarilor de acces, casiurilor santurilor 
53.   4
pereate de la piciorul taluzurilor, racordare defectuoasa, 5 Pentru lipsa sau racordare 
casiu cu bordura de pe culee. defectuoasa
Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico‐
54.   8 ‐ 9 0 0
mecanice ale betonului.
4‐5 pentru Dh < 1 m la 
fundatii directe si
Dh < 2 la fundatii indirecte
Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etiajului in 
6‐7 pentru Dh = 1÷2 m la  
zona podului, adancirea talvegului si afuierea 
fundatii directe si
55.   infrastructurilor 0 0
Dh =2÷4 m la fundatii 
Dh = coborâre talveg pt. C4
indirecte
Dh = afuiere locala (inclusiv coborâre de talveg) pt. C3 
8‐9 pentru Dh > 2 m la 
fundatii directe si 
Dh > 4 la fundatii indirecte
Neetanseitati intre elementele structurii sau intre piese  Poduri 
56.   5 ‐ 6 0
ale elementelor structurale. metalice
Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele 
6 ‐ 7
57.   precomprimate. 0 0
Infiltratii de‐a lungul armaturii pretensionate. 8
5  ‐6 Fara deplasari
Pozitia incorecta a elementelor componente ale 
58.   7 ‐ 8 Cu deplasari ale  0
aparatelor de reazem.
suprastructurii
59.   Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii. 2 ‐ 3 0
60.   Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii. 4 ‐ 5 0 0
Rampe de acces degradate:
‐ denivelari si degradari ale caii;  4‐5
61.   ‐ tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale. 6 ‐ 7 0

‐ tasari mari cauzate de deteriorarea placii de racordare 6 ‐ 7
Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita  8‐9 pentru C2 Poduri 
62.   0 0
coroziunii metalului (peste 10 %). 10 pentru C1 metalice
Rosturi decolmatate (in cazul imbracamintilor din 
pavele sau din beton de ciment) uzura pavelelor 
63.   3 ‐ 4 0
(rotunjire, slefuire) sau a imbracamintii din beton de 
ciment.
4‐5 pentru C3
64.   Rosturi de zidarie spalate de infiltratii. 0 0 0
6 pentru C1, C2
Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav 
65.   7 ‐ 8 0
deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului.

Dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzatoare, 
66.   cu elemente de fixare slabite, denivelate in plan  5 ‐ 6 0
orizontal si/sau vertical.
4‐5 pentru C3
67.   Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne. 5‐6 pentru C2 0 5 0
6 pentru C1
Solidarizari necorespunzatoare intre elementele  5 ‐ 6 Rosturi matate 
68.   prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate  necorespunzator 6 0 0
necorespunzator). 6 ‐ 8 Infiltratii, fisuri

3
Nr.
crt. Notare defecte
Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Poz.
Catalog
C1 (*) C2 (*) C3 (*) C4 (*) C5 (*)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

4 ‐ 5 Spatiu liber (inclusiv 
Spatiul liber sub pod si/sau debuseu insuficient, 
gabarite) insuficient
amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor 
69.   0
suspendate pe pod, lipsa contrasinelor la pasajele  6 Debuseu insuficient, lipsa 
superioare. contrasine la pasajele 
superioare
Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea 
70.   7 ‐ 8 0 0
acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.

71.   Uzura zidariei sau betonului. 4 ‐ 6 0 0


Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila  3 ‐ 4 pentru C3
72.   0 0
sau exfoliata. 5 pentru C1

Zidarie grav avariata (degradari importante cu dislocari 
73.   8 ‐ 9 0
de moloane), care trebuie injectata sau camasuita.

Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de  Poduri 
74.   5 ‐ 6 0 0 0
apa" si/sau praf. metalice
Reducere sectiune
Degradarea ursilor; crapaturi, atac bilologic, (putrezire,  < 20% ‐ 4 ‐ 6
75.   0
ciuperci, paraziti etc.) reducerea sectiunii acestora. 20‐50% ‐ 7 ‐ 8
> 50 % ‐ 9 ‐ 10
Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilor 
76.   6 ‐ 8 0
si/sau pachetelor de ursi sau subursi. 
Ursi suprapusi sau cu pene fara rost de aerisire sau cu 
77.   4 ‐ 6 0
pene care se misca in locasurile lor.
Degradarea injuguirilor pachetelor de ursi, solidarizari 
78.   4 ‐ 6 0
necorespunzatoare sau inexistente. 
4‐6 Pentru buloane si 
Coroziunea elementelor metalice de prindere (buloane, 
79.   scoabe 0
tiranti, scoabe etc.).
7‐8 pentru tiranti
Degradarea dulapilor, lipsa montantilor,  a diagonalelor 
80.   sau cedarea imbinarilor, ruginirea cuielor de prindere in  6 ‐ 8 0
cazul grinzilor alcatuite din dulapi.
Pentru suprafete:
Degradarea podinei de rezistenta (mucegai, crapaturi,  <  30% ‐ 4 ‐ 6
81.   0
atac insecte etc.). 30‐60% ‐ 7 ‐ 8
> 60 % ‐ 9 ‐ 10
Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata 
82.   datorita uscarii lemnului sau prinderii  3 ‐ 5 0
necorespunzatoare.
Elementele componente ale podinei de rezistenta lipsa 
83.   4 ‐ 6 0
sau fixate necorespunzator.
84.   Ridicarea pilotilor. 4 0
Degradarea biologica a elementelor din lemn (piloti, 
85.   babe, dulapii de la culei si/sau aripi), cedarea  4 ‐ 6 0
ancorajelor.
86.   Incovoieri mari ale babelor. 4 ‐ 6 0
87.   Palee instabila. 6 ‐ 8 0
Lipsa sau degradarea spargheturilor (unde sunt 
88.   4 ‐ 6 0
necesare).
Lipsa sau degradarea contravantuirilor, contrafiselor sau 
89.   5 ‐ 7 0
moazelor.
Reducerea sectiunii
Degradarea pilotilor in zona de contact cu terenul sau a  < 20% ‐ 4 ‐6
90.   0
etiajului. 20‐50% ‐ 7 ‐ 8
> 50 % ‐ 9 ‐ 10
Suprafata afectata
91.   Lipsa sau degradarea podinei de uzura. £ 30% ‐ 3‐4 0
> 30 % ‐ 5‐6
Imbracaminte din asfalt:
92.   ‐ fisurata, crapata 3 ‐ 4 4
‐ cu denivelari. 5 ‐ 6
Desprinderea elementelor ce alcatuiesc podina de uzura 
93.   3 ‐ 4 0
(lemnarie ecarisata sau semirotunda).
Degradarea sau lipsa longrinei apara‐roata sau a 
94.   3 ‐ 4 0
longrinelor de trotuar.
95.   Degradarea sau lipsa podinei de trotuar. 4 ‐ 6 0
Lipsa sau degradarea mâinii curente a parapetului sau
96.   5 ‐ 6 0
umplutura.
Lipsa sau degradarea stâlpilor parapetului, prinderea 
97.   necorespunzatoare a acestora de elementele de  3 ‐ 5 0
sustinere.

C1 (*) = Suprastructura ‐ elemente principale de rezistenta. 8
C2 (*) = Elemente de rezistenta care sustin calea. 8
C3 (*) = Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con sau aripi. 8
C4 (*) = Albia, aparari de maluri, rampe de acces, instalatii pozate sau suspendate pe pod. 7
C5 (*) = Calea podului, guri de scurgere, trotuare, parapete, rosturi 6

4
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F1

Lungimea podului (L) (m)

Clasa  L < 25 m L = 26‐100 m L > 101 m


tehnica a  Latimea podurilor (m)
drumului  care corespunde cu  care corespunde cu 
Nr.
(conf. Ord.  care corespunde cu  care nu  latimea partii  care nu  latimea partii  care nu 
crt. latimea partii 
Min.  corespunde cu  carosabile a  corespunde cu  carosabile a  corespunde cu 
Transp. Nr.  carosabile a drumului latimea partii  drumului latimea partii  drumului latimea partii 
46/1998) carosabile a  carosabile a  carosabile a 
cu fara spatiu  cu fara  cu fara 
spatiu de  de  drumului spatiu de  spatiu de  drumului spatiu de  spatiu de  drumului
siguranta siguranta siguranta siguranta siguranta siguranta
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 I 0 7 8 0 8 9 0 9 10
2 II 0 6 7 0 7 8 0 8 9
3 III 0 4 5 0 5 6 0 6 7
4 IV 0 0 1 0 2 3 0 4 5
5 V 0 0 0 0 1 2 0 3 4

Latimea partii carosabile si a spatiului de siguranta, banda de ghidare (bg) plus efectul optic (Eo) sunt conform Ordinului
Ministrului Transporturilor Nr. 45/1998 inclusiv spatiul necesar pentru amenajarea podurilor amplasate în curba (supralargire,
supraînaltare).
*La podurile amplasate în localitati latimea partii carosabile se va corela cu cea a drumului, respectiv a strazilor.

Clasa tehnica a drumului IV F1 = 0
Latime carosabil drum ‐
Lungime pod      10.70 
Latime pod      10.40 
Cu spatiu de siguranta 1
Fara spatiu de siguranta 0
Nu corespunde latimii 0
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2
Nr. Clasa tehnica a  Clasa de incarcare pod
crt. drumului NE E I
1 I 0 0 10
2 II 0 0 10
3 III 0 6 10
4 IV 0 3 8
5 V 0 0 3

Clasa tehnica a drumului IV
Clasa de incarcare pod E

F2 = 3
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3

Materialul din  Durata de exploatare a podului, care a trecut de la constructie  sau 
Nr. Tipul 
care este  de la ultima reparatie capitala
crt. suprastructurii
realizat podul 0‐5 6 ‐ 15 16 ‐ 25 26 ‐ 35 36  ‐45 > 45
Grinzi nituite           ‐                   2                 5                 6                 7                 8     
1 Metal
Sudate           ‐                   5                 6                 7                 8                 9     
Grinzi Matarov           ‐                   2                 4                 7                 8                 9     
2 Beton armat Grinzi Gerber            2                 4                 6                 7                 8                 9     
Alte categorii           ‐                   3                 5                 6                 7                 8     
Fasii cu goluri*            3                 7                 8                 9               10               10     
Grinzi tronsonate 
           2                 4                 7                 8                 9               10     
Beton  (tronsoane mici)
3
precomprimat
Grinzi pref. 
monobloc si grinzi            ‐                   2                 5                 7                 8                 9     
monolit
4 Lemn            5                 7                 9               10               10               10     
Zidarie de
5 piatra sau Bolti           ‐                   3                 5                 6                 7                 9     
caramida

* La fasiile cu goluri la care s‐a executat o suprabetonare depunctarea se va reduce cu 2 unitati
În cazul în care suprastructura este alcatuita din elemente diferite (ex. bolta din zidarie
si fâsii cu goluri) se ia în calcul elementul cu depunctare maxima

Durata de exploatare a podului (ani) 39
Tipul suprastructurii Fasii cu goluri
F3 =  10
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

Nr. crt. Denumire defect Depunctare


1 Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator 3 ‐ 4
Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa
2 panourilor de protectie la pasajele superioare peste cai ferate 2 ‐ 3
electrificate.
3 Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit. 7 ‐ 8
Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare,
4 platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului 5 ‐ 6
pentru inspectii, intretinere si reparatii.
Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor
5 2 ‐ 5
straturi suplimentare a imbracamintii pe pod
Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei,
6 amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau 7 ‐ 8
instalatii, restrictii de viteza.
Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta  ale 
7.1 5 ‐ 6
suprastructurii.
Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa
7.2 8 ‐ 9
aparatelor de reazem
Prezenta balastierelor active care influenteaza coborârea
8 8 ‐ 9
talvegului si stabilitatea albiei în zona podului

F4 =  8
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Nr. crt. Calitatea lucrarilor de intretinere Depunctare

1 Buna (Maxim 20% din lucrarile de intretinere nerealizate) 1 ‐ 2

2 Satisfacatoare (Maxim 50% din lucrarile de intretinere nerealizate) 3 ‐ 6
Lipsa totala a lucrarilor de intretinere (Peste 50% din lucrarile de
3 7 ‐ 9
intretinere nerealizate)

F5 =  9
III. INDICELE DE STARE TEHNICA

Valoarea 
Clasa 
indicelui de 
Nr. crt. starii  Aprecieri generale asupra starii tehnice Masuri recomandate
stare tehnica
tehnice
IST

Stare foarte buna
‐ masuri de îmbunatatire a
Lucrarea poate prezenta degradari si 
1 I 81..100 caracteristicilor estetice;
deficiente minore, care nu au tendinta de 
‐ lucrari de întretinere.
evolutie.
Stare buna
Lucrarea prezinta unele deficiente si un  ‐ lucrari de întretinere;
2 II 61…80
început de degradare cu tendinta de ‐ reparatii.
evolutie în timp
Stare satisfacatoare
‐ reparatii;
Elementele constructive prezinta degradari 
3 III 41…60 ‐ reabilitari;
vizibile pe zone întinse cu tendinta de afectare 
‐ consolidari
a capacitatii portante
Stare nesatisfacatoare
‐ reabilitare;
4 IV 21…40 Elementele constructive sunt într‐o stare 
‐ înlocuirea unor elemente
avansata de degradare
‐ înlocuirea sau
Stare critica
consolidarea structurii de
5 V sub 20 Lucrarea nu asigura conditiile
rezistenta afectata de
minime de siguranta a circulatiei
degradare.

Indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale
F = F1 + F2 + F3 +F4 +F5 = 20

Indicele de calitate al starii tehnice
C = C1 + C1 + C3 +C4 +C5 = 13

Indicele de stare tehnica generala

IST = 33
5. Pod km 15+921 peste parau la Oveselu 

Fotografii caracteristice

Foto 1: Vedere cale pod

Foto 2: Zona de racordare aripi si elevatie culei


5. Pod km 15+921 peste parau la Oveselu 

Foto 3: Rost elevatie-fundatie afuiat

Foto 4: Intrados fasii


5. Pod km 15+921 peste parau la Oveselu 

Foto 5: Elevatie culee C2 (Babeni)


EXPERTIZA TEHNICA

FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD
I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII
Ziua Luna  Anul
25 10 2017

1 Tipul lucrarii de arta Pod

2 Obstacolul traversat  Parau

3 Localitatea cea mai apropiata Oveselu

4 Clasa tehnica, categoria, numarul drumului pe care este amplasat, pozitia kilometrica IV DJ 643B 15+921

5 Anul constructiei / Anul ultimei reparatii capitale 1978 1978

6 Clasa de incarcare E

Tipul podului, dupa schema statica de rezistenta, a modului de executie, oblicitate

 ‐ dupa schema statica a structurii de rezistenta Fasii cu goluri simplu rezemate

7  ‐ dupa modul de executie Poduri cu elemente prefabricate uzinate

 ‐ oblicitate Normal

 ‐ dupa traseu (aliniament, curba) Aliniament

 Materialul din care este alcatuit (lemn, caramida, zidarie de piatra, beton, beton armat, beton precomprimat, metalic, mixt)

Fundatii Beton simplu
Culei
Elevatii Beton armat

Fundatii Nu e cazul
8 Pile        
Elevatii Nu e cazul

Suprastructura

Elemente principale de rezistenta Beton armat

Elemente de rezistenta care sustin calea Beton armat

Lungimea totala a podului / Numar de deschideri 10.1 1
9
Numarul de deschideri si lungimea lor      9

Latimea caii (partea carosabila + trotuare)  10.35               7.90   1.00 


10

Expert Tehnic: Mihai Predescu
1
EXPERTIZA TEHNICA

10
Numarul de grinzi in sectiune transversala           9

Aparate de rezem (tip / materialul din care sunt construite)   Lipsa aparate
11
(Scheme de amplasare) RF‐RM

12 Tip suprastructura   Fasii cu goluri

culei pile
13 Tip infrastructuri 
masive nu exista

14 Tip fundatii    Directe Nu exista

15 Tipul imbracamintii pe pod Beton asfaltic

16 Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie / pozitie                lipsa

17  Parapeti pietonali   Metalici

18  Parapeti de siguranta Lipsa

19  Racordari cu terasamentele Aripi din beton

Aparari de mal, praguri de fund, protectie albie
20 ‐
(tip materiale)

21 Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator Nu este cazul

Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de protectie 
22 Lipsesc partial
la pasajele superioare peste cai ferate electrificate.

23 Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit. Lipsesc in totalitate

Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare, platforme acces 
24 etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului pentru inspectii, intretinere si  Nu este cazul
reparatii.

Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor straturi 
25 Neasigurata
suplimentare a imbracamintii pe pod

Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei, amplasarea in 
26 Necorelat
gabarit a unor elemente de constructie si/sau instalatii, restrictii de viteza.

27 Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta  ale suprastructurii. Se respecta

Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa
27 Corect
aparatelor de reazem

Prezenta balastierelor active care influenteaza coborârea
28 Nu exista
talvegului si stabilitatea albiei în zona podului

29 Calitatea lucrarilor de intretinere 20%

Expert Tehnic: Mihai Predescu
2
II. NOTAREA DEFECTELOR CONSTATATE IN TEREN

Nr.
crt. Notare defecte
Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Poz.
Catalog
C1 (*) C2 (*) C3 (*) C4 (*) C5 (*)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Absenta unor elemente structurale (antretoaze,  7‐8 pentru C1 Poduri
1.   rigidizari, contravantuiri etc.) din fazele de executie sau  0 0
metalice
exploatare. 5‐6 pentru C2
Alinierea in plan rampa‐pod necorespunzatoare, latime 
2.   insuficienta a rambleului, acces dificil pe trotuarul   4 ‐ 5 5
podului.
Amplasarea incorecta a gratarelor gurilor de scurgere,  3 ‐ 5 Poduri din b.a.
3.   lipsa acestora si/sau a tuburilor de prelungire, guri de  6 ‐ 7 Poduri din b.p. sau  0
scurgere infundate. metalice

Aparate de reazem inglobate in praf si murdarie, 
nefunctionarea corespunzatoare a acestora.  3 ‐ 5
4.   Blocarea aparatelor de reazem si/sau împiedicarea  0
deformatiilor din temperatura si contractie ca urmare a  7 ‐ 8
deplasarii infrastructurilor.

Aripi sau sferturi de con afuiate (cazul aripilor din 
4 ‐ 5
beton).
5.   0
Aripi deplasate fata de pozitia initiala, pierderea formei 
6
sfeturilor de con.

6.   Armaturi fara strat de acoperire. 4 ‐ 6 4 5 5

6 ‐Beton simplu
7.   Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat. 8 0 8
8 ‐ Beton armat +b.p.
Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite  7 ‐ Beton simplu
8.   0 8 0
si/sau draperii. 8 ‐ Beton armat +b.p.
Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii 
9.   7 ‐ 8 7 0 7
elementului.
Bolti cu degradari avansate (crapaturi pe zone mari, 
10.   6 ‐ 8 0
aparitia de striviri).
Calea pe pod sau pe trotuare este degradata (suprafata          2 ‐ Supraf. locale
11.   0
cu ciupituri, poroasa, incretita). 3 ‐ Supraf.> 3 mp
6 ‐ Beton armat
Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau 
12.   8 8 0
crapaturi orientate pe directia acesteia. 8 ‐ Beton prec.

Coroziunea avansata a stalpului metalic al parapetului 
in zona  de contact cu betonul, fixarea 
13.   5 5
necorespunzatoare a parapetului de siguranta si/sau 
numar insuficient de suruburi de inadire.

Coroziunea activa la elementele întinse sau sub
14.   tensiune (suruburi de înalta rezistenta, tiranti, 6 ‐ 7 7 0 0
hobane, etc)
Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau  Poduri
15.   6 ‐ 7 0 0
intre piese. metalice
Cumularea la un element al structurii a mai multor 
degradari (coroziunea betonului si a armaturii, 
16.   exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin  8 ‐ 9 0 0 0
modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico‐
mecanice ale materialelor

Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare  4‐Pentru C1 si C2
neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, 
17.   0 4 2
aspect prafuit, imperfectiuni geomerice, aspect 
macroporos, agregate la suprafata). 2‐ Pentru C3

Deforma ii locale ale pieselor datorita lovirii în Poduri
18.   5 ‐ 6 0 0
circulatie. metalice
Deforma ii mari (sage i) ale suprastructurii din beton 
19.   8 ‐ 9 0
armat sau beton precomprimat
Degradarea (betonului si/sau coroziunea armaturii) 
20.   parapetului, dislocarea stalpului de prindere a  3 ‐ 4 4
parapetului, lipsa rostului in parapet.
Degradarea sau dislocarea bordurilor. 2 ‐ 3
21.   Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor  0
4 ‐ 5
din trotuare.
Degradari ale malurilor si modificari de albie:
‐ ruperea malurilor, modificarea in plan a traseului 
7 ‐ 9
22.   cursului apei; 8
‐ depuneri de material solid, prezenta unor obstacole, 
4 ‐ 7
vegetatie in albie
Degradarea (subspalarea, deformarea) sau distrugerea 
partiala sau totala a lucrarilor de:
23.   ‐ aparare; 4 ‐ 6 0
‐ dirijare;  6 ‐ 8
‐ praguri. 7 ‐ 9

1
Nr.
crt. Notare defecte
Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Poz.
Catalog
C1 (*) C2 (*) C3 (*) C4 (*) C5 (*)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Denivelari ale caii pe pod, care favorizeaza sporirea 
efectului dinamic
24.   6
‐ valuriri, refulari, fagase; 4 ‐ 6
‐ praguri, gropi. 7 ‐ 8
Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala  8 ‐ 10 Suprastr. static det.
(tasari, rotiri, deplasari, lunecari etc.) produse in 
25.   0
majoritatea cazurilor de afuieri, tasari sau împingerea 
pamântului 9 ‐10 Suprastr. static nedet.

Deplasari relative ale elementelor structurale (placile de 
beton fata de elemente metalice, la structurile mixte), 
26.   6 ‐ 7 0
apari ia de fisuri sau infiltra ii în zona de contact cu 
metalul.
Deplasari sau sageti permanente mari, vizibile, ale  Poduri
27.   8 ‐ 9 0
tablierului. metalice
28.   Detasarea timpanului de bolta pe anumite zone. 7 ‐ 8 0
Deteriorarea aparatelor de reazem din neopren
5 ‐ 6
fretat, corodarea aparatelor de reazem metalice.
29.   0
Ruperea tache ilor, distrugerea placilor de plumb sau 
7 ‐ 8
metalice, fisuri, armaturi corodate în penduli
Dezaxari ale coloanelor fata de elevatiile realizate din 
6 ‐ 7
stalpi in continuarea coloanelor 
30.   0
Masca chesonului nedemolata care influenteaza
4 ‐ 5
defavorabil scurgerea apelor.
31.   Distrugerea consolei trotuarului. 8 ‐ 9 0 0
9 ‐ 10 Pentru C1
32.   Distrugerea suprastructurii (elemente rupte). 0 0
8 ‐ 9 Pentru C2
Dislocarea unei margini din bancheta cuzinetilor 7 ‐ 8
33.   0
Amenajarea necorespunzatoare a acesteia. 6
Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale 
34.   imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de  6 ‐ 8 0 0
prindere.
3 ‐ 4 pentru C1 si C2 cu 
Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata  supraf. < de 1 m2 si pentru 
35.   elementului in care agregatele nu sunt inglobate in  C3 0 0 3
pasta de ciment. 5‐6 pentru  supraf. > 1 m2 la 
C1 si C2
Pentru suprafete:
Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), 
36.   faiantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton  < 1 m2      3  ‐4 0 0 0
nu si la mortar sau tencuiala. 2
>1 m       5 ‐ 6
Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm 9 0 0
‐ longitudinale: > 0.2 mm 7 ‐ 8 8 0 0
< 0.2 mm 5 ‐ 6
‐ transversale:   > 0.2 mm 7 ‐ 8 0 0 0
37.   < 0.2 mm 5 ‐ 6
‐ inclinate      :   > 0.2 mm 7 ‐ 8 0 0 0
< 0.2 mm 5 ‐ 6
‐ fisuri transversale sau longitudinale precum si intre  4 ‐ 6 fara deplasari
0 0
timpane si zidul intors la podurile boltite 7 ‐ 9 cu deplasari
Pentru suprafete:
Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica sau din 
38.   < 1 m2      3 0
beton de ciment), faiantarea sau exfolierea acesteia.
2
> 1 m       4 ‐ 5
Fisuri si/sau crapaturi la intradosul podurilor boltite din  4 ‐ 6 fara deplasari
39.   0
zidarie. 7 ‐ 9 cu deplasari
Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale  < 20%     5‐6
Poduri
40.   elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori,  20% ‐ 50% 7‐8 0 0
metalice
sudura). > 50% si sudura 9‐10
41.   Flambajul barelor sau voalarea tolelor. 8 ‐ 9 0 0
Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in 
42.   2 ‐ 3 0
plan vertical si/sau orizontal, sistem de protectie 
Inclinarea pendulilor, neconcordanta cu temperatura 
43.   5 ‐ 7 0
ambianta.
Infiltra ii, eflorescen e la podurile din beton cauzate în  Pentru suprafete:
44.   majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea  < 5 m2      5 ‐ 6 0 0 5
hidroizolatiei 2
> 5 m       7
Pentru suprafete:
Infiltratii vizibile la intrados, pete umede, eflorescente, 
45.   < 5 m2      5‐6 5
stalactite la podurile boltite din zidarie.
>5 m2      7
46.   Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod. 3 ‐ 5 4
Lipsa lucrarilor de aparare maluri si/sau pentru dirijare a  4 ‐ 6 (Pentru lipsa)
47.   apelor sau necorelarea acestora cu ale unor constructii  8 Daca exista tendinta de  6
din apropierea podului (poduri CF, canale etc.) rupere a malurilor

2
Nr.
crt. Notare defecte
Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Poz.
Catalog
C1 (*) C2 (*) C3 (*) C4 (*) C5 (*)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta si/sau a  4 ‐ 6 (Pentru degradari)
48.   0
unor elemente din parapetul podului. 7 (Pentru lipsa)
Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei 
existente (culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete 
49.   3 ‐ 4 4 4
de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata 
elementului).

Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a  4 ‐ 6 (Pentru degradari)
50.   rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apei,  0
a elementelor de etansare, infiltratii in zona rostului. 7 ‐ 8 (Pentru lipsa)

Lipsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte si  4 ‐ 5 (Pentru degradari)
celelalte elemente ale caii (borduri, guri de scurgere, 
51.   4
parapete, rosturi etc.) prezenta apei sau a altor 
materiale in golurile de sub trotuar. 6 (Pentru lipsa)

5 ‐ 6 Pentru iesire din 
Zonare 
functiune si lipsa pentru 
Lipsa sau iesirea din functiune a dispozitivelor de  conf. 
52.   zonele D,E 0
protectie la actiuni seismice. norm. 
7 Pentru lipsa zonele A,B,C P100‐92

Lipsa sau degradarea lucrarilor de protectie a 
3 ‐ 4 Pentru degradari
taluzurilor, scarilor de acces, casiurilor santurilor 
53.   4
pereate de la piciorul taluzurilor, racordare defectuoasa, 5 Pentru lipsa sau racordare 
casiu cu bordura de pe culee. defectuoasa
Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico‐
54.   8 ‐ 9 0 0
mecanice ale betonului.
4‐5 pentru Dh < 1 m la 
fundatii directe si
Dh < 2 la fundatii indirecte
Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etiajului in 
6‐7 pentru Dh = 1÷2 m la  
zona podului, adancirea talvegului si afuierea 
fundatii directe si
55.   infrastructurilor 5 0
Dh =2÷4 m la fundatii 
Dh = coborâre talveg pt. C4
indirecte
Dh = afuiere locala (inclusiv coborâre de talveg) pt. C3 
8‐9 pentru Dh > 2 m la 
fundatii directe si 
Dh > 4 la fundatii indirecte
Neetanseitati intre elementele structurii sau intre piese  Poduri 
56.   5 ‐ 6 0
ale elementelor structurale. metalice
Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele 
6 ‐ 7
57.   precomprimate. 0 0
Infiltratii de‐a lungul armaturii pretensionate. 8
5  ‐6 Fara deplasari
Pozitia incorecta a elementelor componente ale 
58.   7 ‐ 8 Cu deplasari ale  0
aparatelor de reazem.
suprastructurii
59.   Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii. 2 ‐ 3 0
60.   Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii. 4 ‐ 5 0 0
Rampe de acces degradate:
‐ denivelari si degradari ale caii;  4‐5
61.   ‐ tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale. 6 ‐ 7 0

‐ tasari mari cauzate de deteriorarea placii de racordare 6 ‐ 7
Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita  8‐9 pentru C2 Poduri 
62.   0 0
coroziunii metalului (peste 10 %). 10 pentru C1 metalice
Rosturi decolmatate (in cazul imbracamintilor din 
pavele sau din beton de ciment) uzura pavelelor 
63.   3 ‐ 4 0
(rotunjire, slefuire) sau a imbracamintii din beton de 
ciment.
4‐5 pentru C3
64.   Rosturi de zidarie spalate de infiltratii. 0 0 0
6 pentru C1, C2
Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav 
65.   7 ‐ 8 0
deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului.

Dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzatoare, 
66.   cu elemente de fixare slabite, denivelate in plan  5 ‐ 6 0
orizontal si/sau vertical.
4‐5 pentru C3
67.   Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne. 5‐6 pentru C2 0 5 0
6 pentru C1
Solidarizari necorespunzatoare intre elementele  5 ‐ 6 Rosturi matate 
68.   prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate  necorespunzator 6 0 0
necorespunzator). 6 ‐ 8 Infiltratii, fisuri

3
Nr.
crt. Notare defecte
Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Poz.
Catalog
C1 (*) C2 (*) C3 (*) C4 (*) C5 (*)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

4 ‐ 5 Spatiu liber (inclusiv 
Spatiul liber sub pod si/sau debuseu insuficient, 
gabarite) insuficient
amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor 
69.   0
suspendate pe pod, lipsa contrasinelor la pasajele  6 Debuseu insuficient, lipsa 
superioare. contrasine la pasajele 
superioare
Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea 
70.   7 ‐ 8 0 0
acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.

71.   Uzura zidariei sau betonului. 4 ‐ 6 0 0


Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila  3 ‐ 4 pentru C3
72.   0 0
sau exfoliata. 5 pentru C1

Zidarie grav avariata (degradari importante cu dislocari 
73.   8 ‐ 9 0
de moloane), care trebuie injectata sau camasuita.

Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de  Poduri 
74.   5 ‐ 6 0 0 0
apa" si/sau praf. metalice
Reducere sectiune
Degradarea ursilor; crapaturi, atac bilologic, (putrezire,  < 20% ‐ 4 ‐ 6
75.   0
ciuperci, paraziti etc.) reducerea sectiunii acestora. 20‐50% ‐ 7 ‐ 8
> 50 % ‐ 9 ‐ 10
Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilor 
76.   6 ‐ 8 0
si/sau pachetelor de ursi sau subursi. 
Ursi suprapusi sau cu pene fara rost de aerisire sau cu 
77.   4 ‐ 6 0
pene care se misca in locasurile lor.
Degradarea injuguirilor pachetelor de ursi, solidarizari 
78.   4 ‐ 6 0
necorespunzatoare sau inexistente. 
4‐6 Pentru buloane si 
Coroziunea elementelor metalice de prindere (buloane, 
79.   scoabe 0
tiranti, scoabe etc.).
7‐8 pentru tiranti
Degradarea dulapilor, lipsa montantilor,  a diagonalelor 
80.   sau cedarea imbinarilor, ruginirea cuielor de prindere in  6 ‐ 8 0
cazul grinzilor alcatuite din dulapi.
Pentru suprafete:
Degradarea podinei de rezistenta (mucegai, crapaturi,  <  30% ‐ 4 ‐ 6
81.   0
atac insecte etc.). 30‐60% ‐ 7 ‐ 8
> 60 % ‐ 9 ‐ 10
Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata 
82.   datorita uscarii lemnului sau prinderii  3 ‐ 5 0
necorespunzatoare.
Elementele componente ale podinei de rezistenta lipsa 
83.   4 ‐ 6 0
sau fixate necorespunzator.
84.   Ridicarea pilotilor. 4 0
Degradarea biologica a elementelor din lemn (piloti, 
85.   babe, dulapii de la culei si/sau aripi), cedarea  4 ‐ 6 0
ancorajelor.
86.   Incovoieri mari ale babelor. 4 ‐ 6 0
87.   Palee instabila. 6 ‐ 8 0
Lipsa sau degradarea spargheturilor (unde sunt 
88.   4 ‐ 6 0
necesare).
Lipsa sau degradarea contravantuirilor, contrafiselor sau 
89.   5 ‐ 7 0
moazelor.
Reducerea sectiunii
Degradarea pilotilor in zona de contact cu terenul sau a  < 20% ‐ 4 ‐6
90.   0
etiajului. 20‐50% ‐ 7 ‐ 8
> 50 % ‐ 9 ‐ 10
Suprafata afectata
91.   Lipsa sau degradarea podinei de uzura. £ 30% ‐ 3‐4 0
> 30 % ‐ 5‐6
Imbracaminte din asfalt:
92.   ‐ fisurata, crapata 3 ‐ 4 4
‐ cu denivelari. 5 ‐ 6
Desprinderea elementelor ce alcatuiesc podina de uzura 
93.   3 ‐ 4 0
(lemnarie ecarisata sau semirotunda).
Degradarea sau lipsa longrinei apara‐roata sau a 
94.   3 ‐ 4 0
longrinelor de trotuar.
95.   Degradarea sau lipsa podinei de trotuar. 4 ‐ 6 0
Lipsa sau degradarea mâinii curente a parapetului sau
96.   5 ‐ 6 0
umplutura.
Lipsa sau degradarea stâlpilor parapetului, prinderea 
97.   necorespunzatoare a acestora de elementele de  3 ‐ 5 0
sustinere.

C1 (*) = Suprastructura ‐ elemente principale de rezistenta. 8
C2 (*) = Elemente de rezistenta care sustin calea. 8
C3 (*) = Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con sau aripi. 8
C4 (*) = Albia, aparari de maluri, rampe de acces, instalatii pozate sau suspendate pe pod. 8
C5 (*) = Calea podului, guri de scurgere, trotuare, parapete, rosturi 6

4
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F1

Lungimea podului (L) (m)

Clasa  L < 25 m L = 26‐100 m L > 101 m


tehnica a  Latimea podurilor (m)
drumului  care corespunde cu  care corespunde cu 
Nr.
(conf. Ord.  care corespunde cu  care nu  latimea partii  care nu  latimea partii  care nu 
crt. latimea partii 
Min.  corespunde cu  carosabile a  corespunde cu  carosabile a  corespunde cu 
Transp. Nr.  carosabile a drumului latimea partii  drumului latimea partii  drumului latimea partii 
46/1998) carosabile a  carosabile a  carosabile a 
cu fara spatiu  cu fara  cu fara 
spatiu de  de  drumului spatiu de  spatiu de  drumului spatiu de  spatiu de  drumului
siguranta siguranta siguranta siguranta siguranta siguranta
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 I 0 7 8 0 8 9 0 9 10
2 II 0 6 7 0 7 8 0 8 9
3 III 0 4 5 0 5 6 0 6 7
4 IV 0 0 1 0 2 3 0 4 5
5 V 0 0 0 0 1 2 0 3 4

Latimea partii carosabile si a spatiului de siguranta, banda de ghidare (bg) plus efectul optic (Eo) sunt conform Ordinului
Ministrului Transporturilor Nr. 45/1998 inclusiv spatiul necesar pentru amenajarea podurilor amplasate în curba (supralargire,
supraînaltare).
*La podurile amplasate în localitati latimea partii carosabile se va corela cu cea a drumului, respectiv a strazilor.

Clasa tehnica a drumului IV F1 = 0
Latime carosabil drum ‐
Lungime pod      10.10 
Latime pod      10.35 
Cu spatiu de siguranta 1
Fara spatiu de siguranta 0
Nu corespunde latimii 0
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2
Nr. Clasa tehnica a  Clasa de incarcare pod
crt. drumului NE E I
1 I 0 0 10
2 II 0 0 10
3 III 0 6 10
4 IV 0 3 8
5 V 0 0 3

Clasa tehnica a drumului IV
Clasa de incarcare pod E

F2 = 3
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3

Materialul din  Durata de exploatare a podului, care a trecut de la constructie  sau 
Nr. Tipul 
care este  de la ultima reparatie capitala
crt. suprastructurii
realizat podul 0‐5 6 ‐ 15 16 ‐ 25 26 ‐ 35 36  ‐45 > 45
Grinzi nituite           ‐                   2                 5                 6                 7                 8     
1 Metal
Sudate           ‐                   5                 6                 7                 8                 9     
Grinzi Matarov           ‐                   2                 4                 7                 8                 9     
2 Beton armat Grinzi Gerber            2                 4                 6                 7                 8                 9     
Alte categorii           ‐                   3                 5                 6                 7                 8     
Fasii cu goluri*            3                 7                 8                 9               10               10     
Grinzi tronsonate 
           2                 4                 7                 8                 9               10     
Beton  (tronsoane mici)
3
precomprimat
Grinzi pref. 
monobloc si grinzi            ‐                   2                 5                 7                 8                 9     
monolit
4 Lemn            5                 7                 9               10               10               10     
Zidarie de
5 piatra sau Bolti           ‐                   3                 5                 6                 7                 9     
caramida

* La fasiile cu goluri la care s‐a executat o suprabetonare depunctarea se va reduce cu 2 unitati
În cazul în care suprastructura este alcatuita din elemente diferite (ex. bolta din zidarie
si fâsii cu goluri) se ia în calcul elementul cu depunctare maxima

Durata de exploatare a podului (ani) 39
Tipul suprastructurii Fasii cu goluri
F3 =  10
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

Nr. crt. Denumire defect Depunctare


1 Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator 3 ‐ 4
Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa
2 panourilor de protectie la pasajele superioare peste cai ferate 2 ‐ 3
electrificate.
3 Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit. 7 ‐ 8
Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare,
4 platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului 5 ‐ 6
pentru inspectii, intretinere si reparatii.
Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor
5 2 ‐ 5
straturi suplimentare a imbracamintii pe pod
Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei,
6 amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau 7 ‐ 8
instalatii, restrictii de viteza.
Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta  ale 
7.1 5 ‐ 6
suprastructurii.
Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa
7.2 8 ‐ 9
aparatelor de reazem
Prezenta balastierelor active care influenteaza coborârea
8 8 ‐ 9
talvegului si stabilitatea albiei în zona podului

F4 =  8
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Nr. crt. Calitatea lucrarilor de intretinere Depunctare

1 Buna (Maxim 20% din lucrarile de intretinere nerealizate) 1 ‐ 2

2 Satisfacatoare (Maxim 50% din lucrarile de intretinere nerealizate) 3 ‐ 6
Lipsa totala a lucrarilor de intretinere (Peste 50% din lucrarile de
3 7 ‐ 9
intretinere nerealizate)

F5 =  9
III. INDICELE DE STARE TEHNICA

Valoarea 
Clasa 
indicelui de 
Nr. crt. starii  Aprecieri generale asupra starii tehnice Masuri recomandate
stare tehnica
tehnice
IST

Stare foarte buna
‐ masuri de îmbunatatire a
Lucrarea poate prezenta degradari si 
1 I 81..100 caracteristicilor estetice;
deficiente minore, care nu au tendinta de 
‐ lucrari de întretinere.
evolutie.
Stare buna
Lucrarea prezinta unele deficiente si un  ‐ lucrari de întretinere;
2 II 61…80
început de degradare cu tendinta de ‐ reparatii.
evolutie în timp
Stare satisfacatoare
‐ reparatii;
Elementele constructive prezinta degradari 
3 III 41…60 ‐ reabilitari;
vizibile pe zone întinse cu tendinta de afectare 
‐ consolidari
a capacitatii portante
Stare nesatisfacatoare
‐ reabilitare;
4 IV 21…40 Elementele constructive sunt într‐o stare 
‐ înlocuirea unor elemente
avansata de degradare
‐ înlocuirea sau
Stare critica
consolidarea structurii de
5 V sub 20 Lucrarea nu asigura conditiile
rezistenta afectata de
minime de siguranta a circulatiei
degradare.

Indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale
F = F1 + F2 + F3 +F4 +F5 = 20

Indicele de calitate al starii tehnice
C = C1 + C1 + C3 +C4 +C5 = 12

Indicele de stare tehnica generala

IST = 32
6.Pod km 22+222 peste parau la Stefanesti 
Fotografii caracteristice

Foto 1: Vedere cale pod

Foto 2: Trotuare neamenajate


6.Pod km 22+222 peste parau la Stefanesti 

Foto 3: Vedere elevatie culee C1

Foto 4: Vedere elevatie pod culee C1


6.Pod km 22+222 peste parau la Stefanesti 

Foto 5: Aripi

Foto 6: Vedere elevatie in aval


EXPERTIZA TEHNICA

FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD
I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII
Ziua Luna  Anul
25 10 2017

1 Tipul lucrarii de arta Pod

2 Obstacolul traversat  Parau

3 Localitatea cea mai apropiata Stefanesti

4 Clasa tehnica, categoria, numarul drumului pe care este amplasat, pozitia kilometrica IV DJ 643B 22+222

5 Anul constructiei / Anul ultimei reparatii capitale 1978 1978

6 Clasa de incarcare E

Tipul podului, dupa schema statica de rezistenta, a modului de executie, oblicitate

 ‐ dupa schema statica a structurii de rezistenta Fasii cu goluri simplu rezemate

7  ‐ dupa modul de executie Poduri cu elemente prefabricate uzinate

 ‐ oblicitate Normal

 ‐ dupa traseu (aliniament, curba) Aliniament

 Materialul din care este alcatuit (lemn, caramida, zidarie de piatra, beton, beton armat, beton precomprimat, metalic, mixt)

Fundatii Beton simplu
Culei
Elevatii Beton armat

Fundatii Nu e cazul
8 Pile        
Elevatii Nu e cazul

Suprastructura

Elemente principale de rezistenta Beton armat

Elemente de rezistenta care sustin calea Beton armat

Lungimea totala a podului / Numar de deschideri 12.4 1
9
Numarul de deschideri si lungimea lor      10

Latimea caii (partea carosabila + trotuare)  9.50               6.60   1.05 


10

Expert Tehnic: Mihai Predescu
1
EXPERTIZA TEHNICA

10
Numarul de grinzi in sectiune transversala           9

Aparate de rezem (tip / materialul din care sunt construite)   Lipsa aparate
11
(Scheme de amplasare) RF‐RM

12 Tip suprastructura   Fasii cu goluri

culei pile
13 Tip infrastructuri 
masive nu exista

14 Tip fundatii    Directe Nu exista

15 Tipul imbracamintii pe pod Beton asfaltic

16 Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie / pozitie                lipsa

17  Parapeti pietonali   Metalici

18  Parapeti de siguranta Lipsa

19  Racordari cu terasamentele Sferturi de con

Aparari de mal, praguri de fund, protectie albie
20 ‐
(tip materiale)

21 Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator Nu este cazul

Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de protectie 
22 Lipsesc partial
la pasajele superioare peste cai ferate electrificate.

23 Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit. Lipsesc in totalitate

Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare, platforme acces 
24 etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului pentru inspectii, intretinere si  Nu este cazul
reparatii.

Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor straturi 
25 Neasigurata
suplimentare a imbracamintii pe pod

Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei, amplasarea in 
26 Necorelat
gabarit a unor elemente de constructie si/sau instalatii, restrictii de viteza.

27 Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta  ale suprastructurii. Se respecta

Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa
27 Corect
aparatelor de reazem

Prezenta balastierelor active care influenteaza coborârea
28 Nu exista
talvegului si stabilitatea albiei în zona podului

29 Calitatea lucrarilor de intretinere 40%

Expert Tehnic: Mihai Predescu
2
II. NOTAREA DEFECTELOR CONSTATATE IN TEREN

Nr.
crt. Notare defecte
Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Poz.
Catalog
C1 (*) C2 (*) C3 (*) C4 (*) C5 (*)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Absenta unor elemente structurale (antretoaze,  7‐8 pentru C1 Poduri
1.   rigidizari, contravantuiri etc.) din fazele de executie sau  0 0
metalice
exploatare. 5‐6 pentru C2
Alinierea in plan rampa‐pod necorespunzatoare, latime 
2.   insuficienta a rambleului, acces dificil pe trotuarul   4 ‐ 5 5
podului.
Amplasarea incorecta a gratarelor gurilor de scurgere,  3 ‐ 5 Poduri din b.a.
3.   lipsa acestora si/sau a tuburilor de prelungire, guri de  6 ‐ 7 Poduri din b.p. sau  0
scurgere infundate. metalice

Aparate de reazem inglobate in praf si murdarie, 
nefunctionarea corespunzatoare a acestora.  3 ‐ 5
4.   Blocarea aparatelor de reazem si/sau împiedicarea  0
deformatiilor din temperatura si contractie ca urmare a  7 ‐ 8
deplasarii infrastructurilor.

Aripi sau sferturi de con afuiate (cazul aripilor din 
4 ‐ 5
beton).
5.   0
Aripi deplasate fata de pozitia initiala, pierderea formei 
6
sfeturilor de con.

6.   Armaturi fara strat de acoperire. 4 ‐ 6 4 4 5

6 ‐Beton simplu
7.   Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat. 0 0 6
8 ‐ Beton armat +b.p.
Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite  7 ‐ Beton simplu
8.   7 8 0
si/sau draperii. 8 ‐ Beton armat +b.p.
Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii 
9.   7 ‐ 8 7 0 0
elementului.
Bolti cu degradari avansate (crapaturi pe zone mari, 
10.   6 ‐ 8 0
aparitia de striviri).
Calea pe pod sau pe trotuare este degradata (suprafata          2 ‐ Supraf. locale
11.   0
cu ciupituri, poroasa, incretita). 3 ‐ Supraf.> 3 mp
6 ‐ Beton armat
Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau 
12.   8 8 0
crapaturi orientate pe directia acesteia. 8 ‐ Beton prec.

Coroziunea avansata a stalpului metalic al parapetului 
in zona  de contact cu betonul, fixarea 
13.   5 5
necorespunzatoare a parapetului de siguranta si/sau 
numar insuficient de suruburi de inadire.

Coroziunea activa la elementele întinse sau sub
14.   tensiune (suruburi de înalta rezistenta, tiranti, 6 ‐ 7 6 0 0
hobane, etc)
Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau  Poduri
15.   6 ‐ 7 0 0
intre piese. metalice
Cumularea la un element al structurii a mai multor 
degradari (coroziunea betonului si a armaturii, 
16.   exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin  8 ‐ 9 0 0 0
modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico‐
mecanice ale materialelor

Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare  4‐Pentru C1 si C2
neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, 
17.   0 4 2
aspect prafuit, imperfectiuni geomerice, aspect 
macroporos, agregate la suprafata). 2‐ Pentru C3

Deforma ii locale ale pieselor datorita lovirii în Poduri
18.   5 ‐ 6 0 0
circulatie. metalice
Deforma ii mari (sage i) ale suprastructurii din beton 
19.   8 ‐ 9 0
armat sau beton precomprimat
Degradarea (betonului si/sau coroziunea armaturii) 
20.   parapetului, dislocarea stalpului de prindere a  3 ‐ 4 4
parapetului, lipsa rostului in parapet.
Degradarea sau dislocarea bordurilor. 2 ‐ 3
21.   Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor  0
4 ‐ 5
din trotuare.
Degradari ale malurilor si modificari de albie:
‐ ruperea malurilor, modificarea in plan a traseului 
7 ‐ 9
22.   cursului apei; 7
‐ depuneri de material solid, prezenta unor obstacole, 
4 ‐ 7
vegetatie in albie
Degradarea (subspalarea, deformarea) sau distrugerea 
partiala sau totala a lucrarilor de:
23.   ‐ aparare; 4 ‐ 6 0
‐ dirijare;  6 ‐ 8
‐ praguri. 7 ‐ 9

1
Nr.
crt. Notare defecte
Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Poz.
Catalog
C1 (*) C2 (*) C3 (*) C4 (*) C5 (*)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Denivelari ale caii pe pod, care favorizeaza sporirea 
efectului dinamic
24.   6
‐ valuriri, refulari, fagase; 4 ‐ 6
‐ praguri, gropi. 7 ‐ 8
Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala  8 ‐ 10 Suprastr. static det.
(tasari, rotiri, deplasari, lunecari etc.) produse in 
25.   0
majoritatea cazurilor de afuieri, tasari sau împingerea 
pamântului 9 ‐10 Suprastr. static nedet.

Deplasari relative ale elementelor structurale (placile de 
beton fata de elemente metalice, la structurile mixte), 
26.   6 ‐ 7 0
apari ia de fisuri sau infiltra ii în zona de contact cu 
metalul.
Deplasari sau sageti permanente mari, vizibile, ale  Poduri
27.   8 ‐ 9 0
tablierului. metalice
28.   Detasarea timpanului de bolta pe anumite zone. 7 ‐ 8 0
Deteriorarea aparatelor de reazem din neopren
5 ‐ 6
fretat, corodarea aparatelor de reazem metalice.
29.   0
Ruperea tache ilor, distrugerea placilor de plumb sau 
7 ‐ 8
metalice, fisuri, armaturi corodate în penduli
Dezaxari ale coloanelor fata de elevatiile realizate din 
6 ‐ 7
stalpi in continuarea coloanelor 
30.   0
Masca chesonului nedemolata care influenteaza
4 ‐ 5
defavorabil scurgerea apelor.
31.   Distrugerea consolei trotuarului. 8 ‐ 9 0 0
9 ‐ 10 Pentru C1
32.   Distrugerea suprastructurii (elemente rupte). 0 0
8 ‐ 9 Pentru C2
Dislocarea unei margini din bancheta cuzinetilor 7 ‐ 8
33.   0
Amenajarea necorespunzatoare a acesteia. 6
Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale 
34.   imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de  6 ‐ 8 0 0
prindere.
3 ‐ 4 pentru C1 si C2 cu 
Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata  supraf. < de 1 m2 si pentru 
35.   elementului in care agregatele nu sunt inglobate in  C3 0 0 4
pasta de ciment. 5‐6 pentru  supraf. > 1 m2 la 
C1 si C2
Pentru suprafete:
Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), 
36.   faiantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton  < 1 m2      3  ‐4 0 0 0
nu si la mortar sau tencuiala. 2
>1 m       5 ‐ 6
Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm 9 0 0
‐ longitudinale: > 0.2 mm 7 ‐ 8 8 0 0
< 0.2 mm 5 ‐ 6
‐ transversale:   > 0.2 mm 7 ‐ 8 7 0 0
37.   < 0.2 mm 5 ‐ 6
‐ inclinate      :   > 0.2 mm 7 ‐ 8 0 0 0
< 0.2 mm 5 ‐ 6
‐ fisuri transversale sau longitudinale precum si intre  4 ‐ 6 fara deplasari
0 0
timpane si zidul intors la podurile boltite 7 ‐ 9 cu deplasari
Pentru suprafete:
Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica sau din 
38.   < 1 m2      3 0
beton de ciment), faiantarea sau exfolierea acesteia.
2
> 1 m       4 ‐ 5
Fisuri si/sau crapaturi la intradosul podurilor boltite din  4 ‐ 6 fara deplasari
39.   0
zidarie. 7 ‐ 9 cu deplasari
Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale  < 20%     5‐6
Poduri
40.   elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori,  20% ‐ 50% 7‐8 0 0
metalice
sudura). > 50% si sudura 9‐10
41.   Flambajul barelor sau voalarea tolelor. 8 ‐ 9 0 0
Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in 
42.   2 ‐ 3 0
plan vertical si/sau orizontal, sistem de protectie 
Inclinarea pendulilor, neconcordanta cu temperatura 
43.   5 ‐ 7 0
ambianta.
Infiltra ii, eflorescen e la podurile din beton cauzate în  Pentru suprafete:
44.   majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea  < 5 m2      5 ‐ 6 0 0 5
hidroizolatiei 2
> 5 m       7
Pentru suprafete:
Infiltratii vizibile la intrados, pete umede, eflorescente, 
45.   < 5 m2      5‐6 5
stalactite la podurile boltite din zidarie.
>5 m2      7
46.   Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod. 3 ‐ 5 5
Lipsa lucrarilor de aparare maluri si/sau pentru dirijare a  4 ‐ 6 (Pentru lipsa)
47.   apelor sau necorelarea acestora cu ale unor constructii  8 Daca exista tendinta de  6
din apropierea podului (poduri CF, canale etc.) rupere a malurilor

2
Nr.
crt. Notare defecte
Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Poz.
Catalog
C1 (*) C2 (*) C3 (*) C4 (*) C5 (*)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta si/sau a  4 ‐ 6 (Pentru degradari)
48.   7
unor elemente din parapetul podului. 7 (Pentru lipsa)
Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei 
existente (culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete 
49.   3 ‐ 4 4 4
de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata 
elementului).

Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a  4 ‐ 6 (Pentru degradari)
50.   rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apei,  6
a elementelor de etansare, infiltratii in zona rostului. 7 ‐ 8 (Pentru lipsa)

Lipsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte si  4 ‐ 5 (Pentru degradari)
celelalte elemente ale caii (borduri, guri de scurgere, 
51.   6
parapete, rosturi etc.) prezenta apei sau a altor 
materiale in golurile de sub trotuar. 6 (Pentru lipsa)

5 ‐ 6 Pentru iesire din 
Zonare 
functiune si lipsa pentru 
Lipsa sau iesirea din functiune a dispozitivelor de  conf. 
52.   zonele D,E 0
protectie la actiuni seismice. norm. 
7 Pentru lipsa zonele A,B,C P100‐92

Lipsa sau degradarea lucrarilor de protectie a 
3 ‐ 4 Pentru degradari
taluzurilor, scarilor de acces, casiurilor santurilor 
53.   4
pereate de la piciorul taluzurilor, racordare defectuoasa, 5 Pentru lipsa sau racordare 
casiu cu bordura de pe culee. defectuoasa
Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico‐
54.   8 ‐ 9 0 0
mecanice ale betonului.
4‐5 pentru Dh < 1 m la 
fundatii directe si
Dh < 2 la fundatii indirecte
Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etiajului in 
6‐7 pentru Dh = 1÷2 m la  
zona podului, adancirea talvegului si afuierea 
fundatii directe si
55.   infrastructurilor 0 0
Dh =2÷4 m la fundatii 
Dh = coborâre talveg pt. C4
indirecte
Dh = afuiere locala (inclusiv coborâre de talveg) pt. C3 
8‐9 pentru Dh > 2 m la 
fundatii directe si 
Dh > 4 la fundatii indirecte
Neetanseitati intre elementele structurii sau intre piese  Poduri 
56.   5 ‐ 6 0
ale elementelor structurale. metalice
Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele 
6 ‐ 7
57.   precomprimate. 0 0
Infiltratii de‐a lungul armaturii pretensionate. 8
5  ‐6 Fara deplasari
Pozitia incorecta a elementelor componente ale 
58.   7 ‐ 8 Cu deplasari ale  0
aparatelor de reazem.
suprastructurii
59.   Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii. 2 ‐ 3 0
60.   Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii. 4 ‐ 5 0 0
Rampe de acces degradate:
‐ denivelari si degradari ale caii;  4‐5
61.   ‐ tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale. 6 ‐ 7 0

‐ tasari mari cauzate de deteriorarea placii de racordare 6 ‐ 7
Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita  8‐9 pentru C2 Poduri 
62.   0 0
coroziunii metalului (peste 10 %). 10 pentru C1 metalice
Rosturi decolmatate (in cazul imbracamintilor din 
pavele sau din beton de ciment) uzura pavelelor 
63.   3 ‐ 4 0
(rotunjire, slefuire) sau a imbracamintii din beton de 
ciment.
4‐5 pentru C3
64.   Rosturi de zidarie spalate de infiltratii. 0 0 0
6 pentru C1, C2
Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav 
65.   7 ‐ 8 0
deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului.

Dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzatoare, 
66.   cu elemente de fixare slabite, denivelate in plan  5 ‐ 6 0
orizontal si/sau vertical.
4‐5 pentru C3
67.   Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne. 5‐6 pentru C2 0 5 0
6 pentru C1
Solidarizari necorespunzatoare intre elementele  5 ‐ 6 Rosturi matate 
68.   prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate  necorespunzator 0 0 0
necorespunzator). 6 ‐ 8 Infiltratii, fisuri

3
Nr.
crt. Notare defecte
Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Poz.
Catalog
C1 (*) C2 (*) C3 (*) C4 (*) C5 (*)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

4 ‐ 5 Spatiu liber (inclusiv 
Spatiul liber sub pod si/sau debuseu insuficient, 
gabarite) insuficient
amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor 
69.   0
suspendate pe pod, lipsa contrasinelor la pasajele  6 Debuseu insuficient, lipsa 
superioare. contrasine la pasajele 
superioare
Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea 
70.   7 ‐ 8 0 0
acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.

71.   Uzura zidariei sau betonului. 4 ‐ 6 0 0


Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila  3 ‐ 4 pentru C3
72.   0 0
sau exfoliata. 5 pentru C1

Zidarie grav avariata (degradari importante cu dislocari 
73.   8 ‐ 9 0
de moloane), care trebuie injectata sau camasuita.

Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de  Poduri 
74.   5 ‐ 6 0 0 0
apa" si/sau praf. metalice
Reducere sectiune
Degradarea ursilor; crapaturi, atac bilologic, (putrezire,  < 20% ‐ 4 ‐ 6
75.   0
ciuperci, paraziti etc.) reducerea sectiunii acestora. 20‐50% ‐ 7 ‐ 8
> 50 % ‐ 9 ‐ 10
Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilor 
76.   6 ‐ 8 0
si/sau pachetelor de ursi sau subursi. 
Ursi suprapusi sau cu pene fara rost de aerisire sau cu 
77.   4 ‐ 6 0
pene care se misca in locasurile lor.
Degradarea injuguirilor pachetelor de ursi, solidarizari 
78.   4 ‐ 6 0
necorespunzatoare sau inexistente. 
4‐6 Pentru buloane si 
Coroziunea elementelor metalice de prindere (buloane, 
79.   scoabe 0
tiranti, scoabe etc.).
7‐8 pentru tiranti
Degradarea dulapilor, lipsa montantilor,  a diagonalelor 
80.   sau cedarea imbinarilor, ruginirea cuielor de prindere in  6 ‐ 8 0
cazul grinzilor alcatuite din dulapi.
Pentru suprafete:
Degradarea podinei de rezistenta (mucegai, crapaturi,  <  30% ‐ 4 ‐ 6
81.   0
atac insecte etc.). 30‐60% ‐ 7 ‐ 8
> 60 % ‐ 9 ‐ 10
Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata 
82.   datorita uscarii lemnului sau prinderii  3 ‐ 5 0
necorespunzatoare.
Elementele componente ale podinei de rezistenta lipsa 
83.   4 ‐ 6 0
sau fixate necorespunzator.
84.   Ridicarea pilotilor. 4 0
Degradarea biologica a elementelor din lemn (piloti, 
85.   babe, dulapii de la culei si/sau aripi), cedarea  4 ‐ 6 0
ancorajelor.
86.   Incovoieri mari ale babelor. 4 ‐ 6 0
87.   Palee instabila. 6 ‐ 8 0
Lipsa sau degradarea spargheturilor (unde sunt 
88.   4 ‐ 6 0
necesare).
Lipsa sau degradarea contravantuirilor, contrafiselor sau 
89.   5 ‐ 7 0
moazelor.
Reducerea sectiunii
Degradarea pilotilor in zona de contact cu terenul sau a  < 20% ‐ 4 ‐6
90.   0
etiajului. 20‐50% ‐ 7 ‐ 8
> 50 % ‐ 9 ‐ 10
Suprafata afectata
91.   Lipsa sau degradarea podinei de uzura. £ 30% ‐ 3‐4 0
> 30 % ‐ 5‐6
Imbracaminte din asfalt:
92.   ‐ fisurata, crapata 3 ‐ 4 6
‐ cu denivelari. 5 ‐ 6
Desprinderea elementelor ce alcatuiesc podina de uzura 
93.   3 ‐ 4 0
(lemnarie ecarisata sau semirotunda).
Degradarea sau lipsa longrinei apara‐roata sau a 
94.   3 ‐ 4 0
longrinelor de trotuar.
95.   Degradarea sau lipsa podinei de trotuar. 4 ‐ 6 0
Lipsa sau degradarea mâinii curente a parapetului sau
96.   5 ‐ 6 0
umplutura.
Lipsa sau degradarea stâlpilor parapetului, prinderea 
97.   necorespunzatoare a acestora de elementele de  3 ‐ 5 0
sustinere.

C1 (*) = Suprastructura ‐ elemente principale de rezistenta. 8
C2 (*) = Elemente de rezistenta care sustin calea. 8
C3 (*) = Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con sau aripi. 6
C4 (*) = Albia, aparari de maluri, rampe de acces, instalatii pozate sau suspendate pe pod. 7
C5 (*) = Calea podului, guri de scurgere, trotuare, parapete, rosturi 7

4
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F1

Lungimea podului (L) (m)

Clasa  L < 25 m L = 26‐100 m L > 101 m


tehnica a  Latimea podurilor (m)
drumului  care corespunde cu  care corespunde cu 
Nr.
(conf. Ord.  care corespunde cu  care nu  latimea partii  care nu  latimea partii  care nu 
crt. latimea partii 
Min.  corespunde cu  carosabile a  corespunde cu  carosabile a  corespunde cu 
Transp. Nr.  carosabile a drumului latimea partii  drumului latimea partii  drumului latimea partii 
46/1998) carosabile a  carosabile a  carosabile a 
cu fara spatiu  cu fara  cu fara 
spatiu de  de  drumului spatiu de  spatiu de  drumului spatiu de  spatiu de  drumului
siguranta siguranta siguranta siguranta siguranta siguranta
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 I 0 7 8 0 8 9 0 9 10
2 II 0 6 7 0 7 8 0 8 9
3 III 0 4 5 0 5 6 0 6 7
4 IV 0 0 1 0 2 3 0 4 5
5 V 0 0 0 0 1 2 0 3 4

Latimea partii carosabile si a spatiului de siguranta, banda de ghidare (bg) plus efectul optic (Eo) sunt conform Ordinului
Ministrului Transporturilor Nr. 45/1998 inclusiv spatiul necesar pentru amenajarea podurilor amplasate în curba (supralargire,
supraînaltare).
*La podurile amplasate în localitati latimea partii carosabile se va corela cu cea a drumului, respectiv a strazilor.

Clasa tehnica a drumului IV F1 = 0
Latime carosabil drum ‐
Lungime pod      12.40 
Latime pod        9.50 
Cu spatiu de siguranta 1
Fara spatiu de siguranta 0
Nu corespunde latimii 0
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2
Nr. Clasa tehnica a  Clasa de incarcare pod
crt. drumului NE E I
1 I 0 0 10
2 II 0 0 10
3 III 0 6 10
4 IV 0 3 8
5 V 0 0 3

Clasa tehnica a drumului IV
Clasa de incarcare pod E

F2 = 3
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3

Materialul din  Durata de exploatare a podului, care a trecut de la constructie  sau 
Nr. Tipul 
care este  de la ultima reparatie capitala
crt. suprastructurii
realizat podul 0‐5 6 ‐ 15 16 ‐ 25 26 ‐ 35 36  ‐45 > 45
Grinzi nituite           ‐                   2                 5                 6                 7                 8     
1 Metal
Sudate           ‐                   5                 6                 7                 8                 9     
Grinzi Matarov           ‐                   2                 4                 7                 8                 9     
2 Beton armat Grinzi Gerber            2                 4                 6                 7                 8                 9     
Alte categorii           ‐                   3                 5                 6                 7                 8     
Fasii cu goluri*            3                 7                 8                 9               10               10     
Grinzi tronsonate 
           2                 4                 7                 8                 9               10     
Beton  (tronsoane mici)
3
precomprimat
Grinzi pref. 
monobloc si grinzi            ‐                   2                 5                 7                 8                 9     
monolit
4 Lemn            5                 7                 9               10               10               10     
Zidarie de
5 piatra sau Bolti           ‐                   3                 5                 6                 7                 9     
caramida

* La fasiile cu goluri la care s‐a executat o suprabetonare depunctarea se va reduce cu 2 unitati
În cazul în care suprastructura este alcatuita din elemente diferite (ex. bolta din zidarie
si fâsii cu goluri) se ia în calcul elementul cu depunctare maxima

Durata de exploatare a podului (ani) 39
Tipul suprastructurii Fasii cu goluri
F3 =  10
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

Nr. crt. Denumire defect Depunctare


1 Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator 3 ‐ 4
Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa
2 panourilor de protectie la pasajele superioare peste cai ferate 2 ‐ 3
electrificate.
3 Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit. 7 ‐ 8
Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare,
4 platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului 5 ‐ 6
pentru inspectii, intretinere si reparatii.
Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor
5 2 ‐ 5
straturi suplimentare a imbracamintii pe pod
Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei,
6 amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau 7 ‐ 8
instalatii, restrictii de viteza.
Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta  ale 
7.1 5 ‐ 6
suprastructurii.
Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa
7.2 8 ‐ 9
aparatelor de reazem
Prezenta balastierelor active care influenteaza coborârea
8 8 ‐ 9
talvegului si stabilitatea albiei în zona podului

F4 =  8
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Nr. crt. Calitatea lucrarilor de intretinere Depunctare

1 Buna (Maxim 20% din lucrarile de intretinere nerealizate) 1 ‐ 2

2 Satisfacatoare (Maxim 50% din lucrarile de intretinere nerealizate) 3 ‐ 6
Lipsa totala a lucrarilor de intretinere (Peste 50% din lucrarile de
3 7 ‐ 9
intretinere nerealizate)

F5 =  9
III. INDICELE DE STARE TEHNICA

Valoarea 
Clasa 
indicelui de 
Nr. crt. starii  Aprecieri generale asupra starii tehnice Masuri recomandate
stare tehnica
tehnice
IST

Stare foarte buna
‐ masuri de îmbunatatire a
Lucrarea poate prezenta degradari si 
1 I 81..100 caracteristicilor estetice;
deficiente minore, care nu au tendinta de 
‐ lucrari de întretinere.
evolutie.
Stare buna
Lucrarea prezinta unele deficiente si un  ‐ lucrari de întretinere;
2 II 61…80
început de degradare cu tendinta de ‐ reparatii.
evolutie în timp
Stare satisfacatoare
‐ reparatii;
Elementele constructive prezinta degradari 
3 III 41…60 ‐ reabilitari;
vizibile pe zone întinse cu tendinta de afectare 
‐ consolidari
a capacitatii portante
Stare nesatisfacatoare
‐ reabilitare;
4 IV 21…40 Elementele constructive sunt într‐o stare 
‐ înlocuirea unor elemente
avansata de degradare
‐ înlocuirea sau
Stare critica
consolidarea structurii de
5 V sub 20 Lucrarea nu asigura conditiile
rezistenta afectata de
minime de siguranta a circulatiei
degradare.

Indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale
F = F1 + F2 + F3 +F4 +F5 = 20

Indicele de calitate al starii tehnice
C = C1 + C1 + C3 +C4 +C5 = 14

Indicele de stare tehnica generala

IST = 34
7. Pod km 34+660 peste parau la Barbarigeni 

Fotografii caracteristice

Foto 1: Vedere cale pod

Foto 2: Vedere elevatie culee C1


7. Pod km 34+660 peste parau la Barbarigeni 

Foto 3: Vedere elevatie culei

Foto 4: Infiltratii pe banchete de rezemare


7. Pod km 34+660 peste parau la Barbarigeni 

Foto 5: Tencuiala degradata la elevatii culei

Foto 6: Vegetatie in albie si depozite in albie.  


EXPERTIZA TEHNICA

FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD
I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII
Ziua Luna  Anul
25 10 2017

1 Tipul lucrarii de arta Pod

2 Obstacolul traversat  Parau

3 Localitatea cea mai apropiata Barbarigeni

4 Clasa tehnica, categoria, numarul drumului pe care este amplasat, pozitia kilometrica IV DJ 643B 34+660

5 Anul constructiei / Anul ultimei reparatii capitale 1978 1978

6 Clasa de incarcare E

Tipul podului, dupa schema statica de rezistenta, a modului de executie, oblicitate

 ‐ dupa schema statica a structurii de rezistenta Fasii cu goluri simplu rezemate

7  ‐ dupa modul de executie Poduri cu elemente prefabricate uzinate

 ‐ oblicitate Normal

 ‐ dupa traseu (aliniament, curba) Aliniament

 Materialul din care este alcatuit (lemn, caramida, zidarie de piatra, beton, beton armat, beton precomprimat, metalic, mixt)

Fundatii Beton simplu
Culei
Elevatii Beton armat

Fundatii Nu e cazul
8 Pile        
Elevatii Nu e cazul

Suprastructura

Elemente principale de rezistenta Beton armat

Elemente de rezistenta care sustin calea Beton armat

Lungimea totala a podului / Numar de deschideri 16.5 1
9
Numarul de deschideri si lungimea lor      10.18

Latimea caii (partea carosabila + trotuare)  10.40               7.80   1.00 


10

Expert Tehnic: Mihai Predescu
1
EXPERTIZA TEHNICA

10
Numarul de grinzi in sectiune transversala           9

Aparate de rezem (tip / materialul din care sunt construite)   Lipsa aparate
11
(Scheme de amplasare) RF‐RM

12 Tip suprastructura   Fasii cu goluri

culei pile
13 Tip infrastructuri 
masive nu exista

14 Tip fundatii    Directe Nu exista

15 Tipul imbracamintii pe pod Beton asfaltic

16 Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie / pozitie                lipsa

17  Parapeti pietonali   Metalici

18  Parapeti de siguranta Lipsa

19  Racordari cu terasamentele Sferturi de con

Aparari de mal, praguri de fund, protectie albie
20 ‐
(tip materiale)

21 Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator Nu este cazul

Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de protectie 
22 Lipsesc partial
la pasajele superioare peste cai ferate electrificate.

23 Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit. Lipsesc in totalitate

Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare, platforme acces 
24 etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului pentru inspectii, intretinere si  Nu este cazul
reparatii.

Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor straturi 
25 Neasigurata
suplimentare a imbracamintii pe pod

Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei, amplasarea in 
26 Necorelat
gabarit a unor elemente de constructie si/sau instalatii, restrictii de viteza.

27 Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta  ale suprastructurii. Se respecta

Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa
27 Corect
aparatelor de reazem

Prezenta balastierelor active care influenteaza coborârea
28 Nu exista
talvegului si stabilitatea albiei în zona podului

29 Calitatea lucrarilor de intretinere 30%

Expert Tehnic: Mihai Predescu
2
II. NOTAREA DEFECTELOR CONSTATATE IN TEREN

Nr.
crt. Notare defecte
Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Poz.
Catalog
C1 (*) C2 (*) C3 (*) C4 (*) C5 (*)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Absenta unor elemente structurale (antretoaze,  7‐8 pentru C1 Poduri
1.   rigidizari, contravantuiri etc.) din fazele de executie sau  0 0
metalice
exploatare. 5‐6 pentru C2
Alinierea in plan rampa‐pod necorespunzatoare, latime 
2.   insuficienta a rambleului, acces dificil pe trotuarul   4 ‐ 5 5
podului.
Amplasarea incorecta a gratarelor gurilor de scurgere,  3 ‐ 5 Poduri din b.a.
3.   lipsa acestora si/sau a tuburilor de prelungire, guri de  6 ‐ 7 Poduri din b.p. sau  0
scurgere infundate. metalice

Aparate de reazem inglobate in praf si murdarie, 
nefunctionarea corespunzatoare a acestora.  3 ‐ 5
4.   Blocarea aparatelor de reazem si/sau împiedicarea  0
deformatiilor din temperatura si contractie ca urmare a  7 ‐ 8
deplasarii infrastructurilor.

Aripi sau sferturi de con afuiate (cazul aripilor din 
4 ‐ 5
beton).
5.   0
Aripi deplasate fata de pozitia initiala, pierderea formei 
6
sfeturilor de con.

6.   Armaturi fara strat de acoperire. 4 ‐ 6 5 5 5

6 ‐Beton simplu
7.   Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat. 8 0 8
8 ‐ Beton armat +b.p.
Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite  7 ‐ Beton simplu
8.   8 8 0
si/sau draperii. 8 ‐ Beton armat +b.p.
Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii 
9.   7 ‐ 8 7 0 7
elementului.
Bolti cu degradari avansate (crapaturi pe zone mari, 
10.   6 ‐ 8 0
aparitia de striviri).
Calea pe pod sau pe trotuare este degradata (suprafata          2 ‐ Supraf. locale
11.   0
cu ciupituri, poroasa, incretita). 3 ‐ Supraf.> 3 mp
6 ‐ Beton armat
Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau 
12.   8 8 0
crapaturi orientate pe directia acesteia. 8 ‐ Beton prec.

Coroziunea avansata a stalpului metalic al parapetului 
in zona  de contact cu betonul, fixarea 
13.   5 5
necorespunzatoare a parapetului de siguranta si/sau 
numar insuficient de suruburi de inadire.

Coroziunea activa la elementele întinse sau sub
14.   tensiune (suruburi de înalta rezistenta, tiranti, 6 ‐ 7 7 0 0
hobane, etc)
Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau  Poduri
15.   6 ‐ 7 0 0
intre piese. metalice
Cumularea la un element al structurii a mai multor 
degradari (coroziunea betonului si a armaturii, 
16.   exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin  8 ‐ 9 0 8 8
modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico‐
mecanice ale materialelor

Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare  4‐Pentru C1 si C2
neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, 
17.   0 4 2
aspect prafuit, imperfectiuni geomerice, aspect 
macroporos, agregate la suprafata). 2‐ Pentru C3

Deforma ii locale ale pieselor datorita lovirii în Poduri
18.   5 ‐ 6 0 0
circulatie. metalice
Deforma ii mari (sage i) ale suprastructurii din beton 
19.   8 ‐ 9 0
armat sau beton precomprimat
Degradarea (betonului si/sau coroziunea armaturii) 
20.   parapetului, dislocarea stalpului de prindere a  3 ‐ 4 4
parapetului, lipsa rostului in parapet.
Degradarea sau dislocarea bordurilor. 2 ‐ 3
21.   Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor  0
4 ‐ 5
din trotuare.
Degradari ale malurilor si modificari de albie:
‐ ruperea malurilor, modificarea in plan a traseului 
7 ‐ 9
22.   cursului apei; 0
‐ depuneri de material solid, prezenta unor obstacole, 
4 ‐ 7
vegetatie in albie
Degradarea (subspalarea, deformarea) sau distrugerea 
partiala sau totala a lucrarilor de:
23.   ‐ aparare; 4 ‐ 6 0
‐ dirijare;  6 ‐ 8
‐ praguri. 7 ‐ 9

1
Nr.
crt. Notare defecte
Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Poz.
Catalog
C1 (*) C2 (*) C3 (*) C4 (*) C5 (*)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Denivelari ale caii pe pod, care favorizeaza sporirea 
efectului dinamic
24.   6
‐ valuriri, refulari, fagase; 4 ‐ 6
‐ praguri, gropi. 7 ‐ 8
Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala  8 ‐ 10 Suprastr. static det.
(tasari, rotiri, deplasari, lunecari etc.) produse in 
25.   0
majoritatea cazurilor de afuieri, tasari sau împingerea 
pamântului 9 ‐10 Suprastr. static nedet.

Deplasari relative ale elementelor structurale (placile de 
beton fata de elemente metalice, la structurile mixte), 
26.   6 ‐ 7 0
apari ia de fisuri sau infiltra ii în zona de contact cu 
metalul.
Deplasari sau sageti permanente mari, vizibile, ale  Poduri
27.   8 ‐ 9 0
tablierului. metalice
28.   Detasarea timpanului de bolta pe anumite zone. 7 ‐ 8 0
Deteriorarea aparatelor de reazem din neopren
5 ‐ 6
fretat, corodarea aparatelor de reazem metalice.
29.   0
Ruperea tache ilor, distrugerea placilor de plumb sau 
7 ‐ 8
metalice, fisuri, armaturi corodate în penduli
Dezaxari ale coloanelor fata de elevatiile realizate din 
6 ‐ 7
stalpi in continuarea coloanelor 
30.   0
Masca chesonului nedemolata care influenteaza
4 ‐ 5
defavorabil scurgerea apelor.
31.   Distrugerea consolei trotuarului. 8 ‐ 9 0 0
9 ‐ 10 Pentru C1
32.   Distrugerea suprastructurii (elemente rupte). 0 0
8 ‐ 9 Pentru C2
Dislocarea unei margini din bancheta cuzinetilor 7 ‐ 8
33.   0
Amenajarea necorespunzatoare a acesteia. 6
Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale 
34.   imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de  6 ‐ 8 0 0
prindere.
3 ‐ 4 pentru C1 si C2 cu 
Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata  supraf. < de 1 m2 si pentru 
35.   elementului in care agregatele nu sunt inglobate in  C3 0 0 3
pasta de ciment. 5‐6 pentru  supraf. > 1 m2 la 
C1 si C2
Pentru suprafete:
Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), 
36.   faiantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton  < 1 m2      3  ‐4 0 0 0
nu si la mortar sau tencuiala. 2
>1 m       5 ‐ 6
Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm 9 0 0
‐ longitudinale: > 0.2 mm 7 ‐ 8 8 0 0
< 0.2 mm 5 ‐ 6
‐ transversale:   > 0.2 mm 7 ‐ 8 7 0 0
37.   < 0.2 mm 5 ‐ 6
‐ inclinate      :   > 0.2 mm 7 ‐ 8 0 0 0
< 0.2 mm 5 ‐ 6
‐ fisuri transversale sau longitudinale precum si intre  4 ‐ 6 fara deplasari
0 0
timpane si zidul intors la podurile boltite 7 ‐ 9 cu deplasari
Pentru suprafete:
Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica sau din 
38.   < 1 m2      3 0
beton de ciment), faiantarea sau exfolierea acesteia.
2
> 1 m       4 ‐ 5
Fisuri si/sau crapaturi la intradosul podurilor boltite din  4 ‐ 6 fara deplasari
39.   0
zidarie. 7 ‐ 9 cu deplasari
Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale  < 20%     5‐6
Poduri
40.   elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori,  20% ‐ 50% 7‐8 0 0
metalice
sudura). > 50% si sudura 9‐10
41.   Flambajul barelor sau voalarea tolelor. 8 ‐ 9 0 0
Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in 
42.   2 ‐ 3 0
plan vertical si/sau orizontal, sistem de protectie 
Inclinarea pendulilor, neconcordanta cu temperatura 
43.   5 ‐ 7 0
ambianta.
Infiltra ii, eflorescen e la podurile din beton cauzate în  Pentru suprafete:
44.   majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea  < 5 m2      5 ‐ 6 0 0 5
hidroizolatiei 2
> 5 m       7
Pentru suprafete:
Infiltratii vizibile la intrados, pete umede, eflorescente, 
45.   < 5 m2      5‐6 5
stalactite la podurile boltite din zidarie.
>5 m2      7
46.   Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod. 3 ‐ 5 4
Lipsa lucrarilor de aparare maluri si/sau pentru dirijare a  4 ‐ 6 (Pentru lipsa)
47.   apelor sau necorelarea acestora cu ale unor constructii  8 Daca exista tendinta de  6
din apropierea podului (poduri CF, canale etc.) rupere a malurilor

2
Nr.
crt. Notare defecte
Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Poz.
Catalog
C1 (*) C2 (*) C3 (*) C4 (*) C5 (*)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta si/sau a  4 ‐ 6 (Pentru degradari)
48.   0
unor elemente din parapetul podului. 7 (Pentru lipsa)
Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei 
existente (culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete 
49.   3 ‐ 4 4 4
de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata 
elementului).

Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a  4 ‐ 6 (Pentru degradari)
50.   rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apei,  7
a elementelor de etansare, infiltratii in zona rostului. 7 ‐ 8 (Pentru lipsa)

Lipsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte si  4 ‐ 5 (Pentru degradari)
celelalte elemente ale caii (borduri, guri de scurgere, 
51.   5
parapete, rosturi etc.) prezenta apei sau a altor 
materiale in golurile de sub trotuar. 6 (Pentru lipsa)

5 ‐ 6 Pentru iesire din 
Zonare 
functiune si lipsa pentru 
Lipsa sau iesirea din functiune a dispozitivelor de  conf. 
52.   zonele D,E 0
protectie la actiuni seismice. norm. 
7 Pentru lipsa zonele A,B,C P100‐92

Lipsa sau degradarea lucrarilor de protectie a 
3 ‐ 4 Pentru degradari
taluzurilor, scarilor de acces, casiurilor santurilor 
53.   4
pereate de la piciorul taluzurilor, racordare defectuoasa, 5 Pentru lipsa sau racordare 
casiu cu bordura de pe culee. defectuoasa
Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico‐
54.   8 ‐ 9 0 0
mecanice ale betonului.
4‐5 pentru Dh < 1 m la 
fundatii directe si
Dh < 2 la fundatii indirecte
Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etiajului in 
6‐7 pentru Dh = 1÷2 m la  
zona podului, adancirea talvegului si afuierea 
fundatii directe si
55.   infrastructurilor 0 0
Dh =2÷4 m la fundatii 
Dh = coborâre talveg pt. C4
indirecte
Dh = afuiere locala (inclusiv coborâre de talveg) pt. C3 
8‐9 pentru Dh > 2 m la 
fundatii directe si 
Dh > 4 la fundatii indirecte
Neetanseitati intre elementele structurii sau intre piese  Poduri 
56.   5 ‐ 6 0
ale elementelor structurale. metalice
Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele 
6 ‐ 7
57.   precomprimate. 0 0
Infiltratii de‐a lungul armaturii pretensionate. 8
5  ‐6 Fara deplasari
Pozitia incorecta a elementelor componente ale 
58.   7 ‐ 8 Cu deplasari ale  0
aparatelor de reazem.
suprastructurii
59.   Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii. 2 ‐ 3 0
60.   Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii. 4 ‐ 5 0 0
Rampe de acces degradate:
‐ denivelari si degradari ale caii;  4‐5
61.   ‐ tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale. 6 ‐ 7 0

‐ tasari mari cauzate de deteriorarea placii de racordare 6 ‐ 7
Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita  8‐9 pentru C2 Poduri 
62.   0 0
coroziunii metalului (peste 10 %). 10 pentru C1 metalice
Rosturi decolmatate (in cazul imbracamintilor din 
pavele sau din beton de ciment) uzura pavelelor 
63.   3 ‐ 4 0
(rotunjire, slefuire) sau a imbracamintii din beton de 
ciment.
4‐5 pentru C3
64.   Rosturi de zidarie spalate de infiltratii. 0 0 0
6 pentru C1, C2
Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav 
65.   7 ‐ 8 0
deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului.

Dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzatoare, 
66.   cu elemente de fixare slabite, denivelate in plan  5 ‐ 6 0
orizontal si/sau vertical.
4‐5 pentru C3
67.   Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne. 5‐6 pentru C2 0 5 0
6 pentru C1
Solidarizari necorespunzatoare intre elementele  5 ‐ 6 Rosturi matate 
68.   prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate  necorespunzator 6 0 0
necorespunzator). 6 ‐ 8 Infiltratii, fisuri

3
Nr.
crt. Notare defecte
Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Poz.
Catalog
C1 (*) C2 (*) C3 (*) C4 (*) C5 (*)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

4 ‐ 5 Spatiu liber (inclusiv 
Spatiul liber sub pod si/sau debuseu insuficient, 
gabarite) insuficient
amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor 
69.   0
suspendate pe pod, lipsa contrasinelor la pasajele  6 Debuseu insuficient, lipsa 
superioare. contrasine la pasajele 
superioare
Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea 
70.   7 ‐ 8 0 0
acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.

71.   Uzura zidariei sau betonului. 4 ‐ 6 0 0


Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila  3 ‐ 4 pentru C3
72.   0 0
sau exfoliata. 5 pentru C1

Zidarie grav avariata (degradari importante cu dislocari 
73.   8 ‐ 9 0
de moloane), care trebuie injectata sau camasuita.

Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de  Poduri 
74.   5 ‐ 6 0 0 0
apa" si/sau praf. metalice
Reducere sectiune
Degradarea ursilor; crapaturi, atac bilologic, (putrezire,  < 20% ‐ 4 ‐ 6
75.   0
ciuperci, paraziti etc.) reducerea sectiunii acestora. 20‐50% ‐ 7 ‐ 8
> 50 % ‐ 9 ‐ 10
Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilor 
76.   6 ‐ 8 0
si/sau pachetelor de ursi sau subursi. 
Ursi suprapusi sau cu pene fara rost de aerisire sau cu 
77.   4 ‐ 6 0
pene care se misca in locasurile lor.
Degradarea injuguirilor pachetelor de ursi, solidarizari 
78.   4 ‐ 6 0
necorespunzatoare sau inexistente. 
4‐6 Pentru buloane si 
Coroziunea elementelor metalice de prindere (buloane, 
79.   scoabe 0
tiranti, scoabe etc.).
7‐8 pentru tiranti
Degradarea dulapilor, lipsa montantilor,  a diagonalelor 
80.   sau cedarea imbinarilor, ruginirea cuielor de prindere in  6 ‐ 8 0
cazul grinzilor alcatuite din dulapi.
Pentru suprafete:
Degradarea podinei de rezistenta (mucegai, crapaturi,  <  30% ‐ 4 ‐ 6
81.   0
atac insecte etc.). 30‐60% ‐ 7 ‐ 8
> 60 % ‐ 9 ‐ 10
Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata 
82.   datorita uscarii lemnului sau prinderii  3 ‐ 5 0
necorespunzatoare.
Elementele componente ale podinei de rezistenta lipsa 
83.   4 ‐ 6 0
sau fixate necorespunzator.
84.   Ridicarea pilotilor. 4 0
Degradarea biologica a elementelor din lemn (piloti, 
85.   babe, dulapii de la culei si/sau aripi), cedarea  4 ‐ 6 0
ancorajelor.
86.   Incovoieri mari ale babelor. 4 ‐ 6 0
87.   Palee instabila. 6 ‐ 8 0
Lipsa sau degradarea spargheturilor (unde sunt 
88.   4 ‐ 6 0
necesare).
Lipsa sau degradarea contravantuirilor, contrafiselor sau 
89.   5 ‐ 7 0
moazelor.
Reducerea sectiunii
Degradarea pilotilor in zona de contact cu terenul sau a  < 20% ‐ 4 ‐6
90.   0
etiajului. 20‐50% ‐ 7 ‐ 8
> 50 % ‐ 9 ‐ 10
Suprafata afectata
91.   Lipsa sau degradarea podinei de uzura. £ 30% ‐ 3‐4 0
> 30 % ‐ 5‐6
Imbracaminte din asfalt:
92.   ‐ fisurata, crapata 3 ‐ 4 4
‐ cu denivelari. 5 ‐ 6
Desprinderea elementelor ce alcatuiesc podina de uzura 
93.   3 ‐ 4 0
(lemnarie ecarisata sau semirotunda).
Degradarea sau lipsa longrinei apara‐roata sau a 
94.   3 ‐ 4 0
longrinelor de trotuar.
95.   Degradarea sau lipsa podinei de trotuar. 4 ‐ 6 0
Lipsa sau degradarea mâinii curente a parapetului sau
96.   5 ‐ 6 0
umplutura.
Lipsa sau degradarea stâlpilor parapetului, prinderea 
97.   necorespunzatoare a acestora de elementele de  3 ‐ 5 0
sustinere.

C1 (*) = Suprastructura ‐ elemente principale de rezistenta. 8
C2 (*) = Elemente de rezistenta care sustin calea. 8
C3 (*) = Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con sau aripi. 8
C4 (*) = Albia, aparari de maluri, rampe de acces, instalatii pozate sau suspendate pe pod. 6
C5 (*) = Calea podului, guri de scurgere, trotuare, parapete, rosturi 7

4
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F1

Lungimea podului (L) (m)

Clasa  L < 25 m L = 26‐100 m L > 101 m


tehnica a  Latimea podurilor (m)
drumului  care corespunde cu  care corespunde cu 
Nr.
(conf. Ord.  care corespunde cu  care nu  latimea partii  care nu  latimea partii  care nu 
crt. latimea partii 
Min.  corespunde cu  carosabile a  corespunde cu  carosabile a  corespunde cu 
Transp. Nr.  carosabile a drumului latimea partii  drumului latimea partii  drumului latimea partii 
46/1998) carosabile a  carosabile a  carosabile a 
cu fara spatiu  cu fara  cu fara 
spatiu de  de  drumului spatiu de  spatiu de  drumului spatiu de  spatiu de  drumului
siguranta siguranta siguranta siguranta siguranta siguranta
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 I 0 7 8 0 8 9 0 9 10
2 II 0 6 7 0 7 8 0 8 9
3 III 0 4 5 0 5 6 0 6 7
4 IV 0 0 1 0 2 3 0 4 5
5 V 0 0 0 0 1 2 0 3 4

Latimea partii carosabile si a spatiului de siguranta, banda de ghidare (bg) plus efectul optic (Eo) sunt conform Ordinului
Ministrului Transporturilor Nr. 45/1998 inclusiv spatiul necesar pentru amenajarea podurilor amplasate în curba (supralargire,
supraînaltare).
*La podurile amplasate în localitati latimea partii carosabile se va corela cu cea a drumului, respectiv a strazilor.

Clasa tehnica a drumului IV F1 = 0
Latime carosabil drum ‐
Lungime pod      16.50 
Latime pod      10.40 
Cu spatiu de siguranta 1
Fara spatiu de siguranta 0
Nu corespunde latimii 0
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2
Nr. Clasa tehnica a  Clasa de incarcare pod
crt. drumului NE E I
1 I 0 0 10
2 II 0 0 10
3 III 0 6 10
4 IV 0 3 8
5 V 0 0 3

Clasa tehnica a drumului IV
Clasa de incarcare pod E

F2 = 3
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3

Materialul din  Durata de exploatare a podului, care a trecut de la constructie  sau 
Nr. Tipul 
care este  de la ultima reparatie capitala
crt. suprastructurii
realizat podul 0‐5 6 ‐ 15 16 ‐ 25 26 ‐ 35 36  ‐45 > 45
Grinzi nituite           ‐                   2                 5                 6                 7                 8     
1 Metal
Sudate           ‐                   5                 6                 7                 8                 9     
Grinzi Matarov           ‐                   2                 4                 7                 8                 9     
2 Beton armat Grinzi Gerber            2                 4                 6                 7                 8                 9     
Alte categorii           ‐                   3                 5                 6                 7                 8     
Fasii cu goluri*            3                 7                 8                 9               10               10     
Grinzi tronsonate 
           2                 4                 7                 8                 9               10     
Beton  (tronsoane mici)
3
precomprimat
Grinzi pref. 
monobloc si grinzi            ‐                   2                 5                 7                 8                 9     
monolit
4 Lemn            5                 7                 9               10               10               10     
Zidarie de
5 piatra sau Bolti           ‐                   3                 5                 6                 7                 9     
caramida

* La fasiile cu goluri la care s‐a executat o suprabetonare depunctarea se va reduce cu 2 unitati
În cazul în care suprastructura este alcatuita din elemente diferite (ex. bolta din zidarie
si fâsii cu goluri) se ia în calcul elementul cu depunctare maxima

Durata de exploatare a podului (ani) 39
Tipul suprastructurii Fasii cu goluri
F3 =  10
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

Nr. crt. Denumire defect Depunctare


1 Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator 3 ‐ 4
Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa
2 panourilor de protectie la pasajele superioare peste cai ferate 2 ‐ 3
electrificate.
3 Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit. 7 ‐ 8
Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare,
4 platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului 5 ‐ 6
pentru inspectii, intretinere si reparatii.
Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor
5 2 ‐ 5
straturi suplimentare a imbracamintii pe pod
Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei,
6 amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau 7 ‐ 8
instalatii, restrictii de viteza.
Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta  ale 
7.1 5 ‐ 6
suprastructurii.
Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa
7.2 8 ‐ 9
aparatelor de reazem
Prezenta balastierelor active care influenteaza coborârea
8 8 ‐ 9
talvegului si stabilitatea albiei în zona podului

F4 =  8
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Nr. crt. Calitatea lucrarilor de intretinere Depunctare

1 Buna (Maxim 20% din lucrarile de intretinere nerealizate) 1 ‐ 2

2 Satisfacatoare (Maxim 50% din lucrarile de intretinere nerealizate) 3 ‐ 6
Lipsa totala a lucrarilor de intretinere (Peste 50% din lucrarile de
3 7 ‐ 9
intretinere nerealizate)

F5 =  9
III. INDICELE DE STARE TEHNICA

Valoarea 
Clasa 
indicelui de 
Nr. crt. starii  Aprecieri generale asupra starii tehnice Masuri recomandate
stare tehnica
tehnice
IST

Stare foarte buna
‐ masuri de îmbunatatire a
Lucrarea poate prezenta degradari si 
1 I 81..100 caracteristicilor estetice;
deficiente minore, care nu au tendinta de 
‐ lucrari de întretinere.
evolutie.
Stare buna
Lucrarea prezinta unele deficiente si un  ‐ lucrari de întretinere;
2 II 61…80
început de degradare cu tendinta de ‐ reparatii.
evolutie în timp
Stare satisfacatoare
‐ reparatii;
Elementele constructive prezinta degradari 
3 III 41…60 ‐ reabilitari;
vizibile pe zone întinse cu tendinta de afectare 
‐ consolidari
a capacitatii portante
Stare nesatisfacatoare
‐ reabilitare;
4 IV 21…40 Elementele constructive sunt într‐o stare 
‐ înlocuirea unor elemente
avansata de degradare
‐ înlocuirea sau
Stare critica
consolidarea structurii de
5 V sub 20 Lucrarea nu asigura conditiile
rezistenta afectata de
minime de siguranta a circulatiei
degradare.

Indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale
F = F1 + F2 + F3 +F4 +F5 = 20

Indicele de calitate al starii tehnice
C = C1 + C1 + C3 +C4 +C5 = 13

Indicele de stare tehnica generala

IST = 33
8. Pod km 35+586 peste raul Cernisaora la Barbarigeni 
Fotografii carasteristice

 
Foto 1:Vedere parte carosabila 

 
Foto 2: Detaliu zona de racordare sferturi de con 
8. Pod km 35+586 peste raul Cernisaora la Barbarigeni 

 
Foto 3: Vedere elevatie pila 

 
Foto 4: Conducta ancorata necorespunzator de consola de trotuar 
8. Pod km 35+586 peste raul Cernisaora la Barbarigeni 

 
Foto 5: Intrados tablier 

 
Foto 6: Vedere din aval 

 
8. Pod km 35+586 peste raul Cernisaora la Barbarigeni 

 
Foto 7: Vedere albe in aval 

 
EXPERTIZA TEHNICA

FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A UNUI POD
I. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII
Ziua Luna  Anul
25 10 2017

1 Tipul lucrarii de arta Pod

2 Obstacolul traversat  Cernisaora

3 Localitatea cea mai apropiata Barbarigeni

4 Clasa tehnica, categoria, numarul drumului pe care este amplasat, pozitia kilometrica IV DJ 643B 35+586

5 Anul constructiei / Anul ultimei reparatii capitale 1978 1994

6 Clasa de incarcare E

Tipul podului, dupa schema statica de rezistenta, a modului de executie, oblicitate

 ‐ dupa schema statica a structurii de rezistenta Fasii cu goluri simplu rezemate

7  ‐ dupa modul de executie Poduri cu elemente prefabricate uzinate

 ‐ oblicitate Normal

 ‐ dupa traseu (aliniament, curba) Aliniament

 Materialul din care este alcatuit (lemn, caramida, zidarie de piatra, beton, beton armat, beton precomprimat, metalic, mixt)

Fundatii Beton armat
Culei
Elevatii Beton armat

Fundatii Beton armat
8 Pile        
Elevatii Beton armat

Suprastructura

Elemente principale de rezistenta Beton precomprimat

Elemente de rezistenta care sustin calea Beton precomprimat

Lungimea totala a podului / Numar de deschideri 49.8 2
9
Numarul de deschideri si lungimea lor      18.95+23.00

Latimea caii (partea carosabila + trotuare)  10.20               7.80   1.00 


10

Expert Tehnic: Mihai Predescu
1
EXPERTIZA TEHNICA

10
Numarul de grinzi in sectiune transversala           8

Aparate de rezem (tip / materialul din care sunt construite)   Neopren
11
(Scheme de amplasare) RF‐RM

12 Tip suprastructura   Grinzi monobloc

culei pile
13 Tip infrastructuri 
masive lamelare

14 Tip fundatii    Directe Directe

15 Tipul imbracamintii pe pod Beton asfaltic

16 Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie / pozitie                elastice din elastomeri

17  Parapeti pietonali   Metalici

18  Parapeti de siguranta Lipsa

19  Racordari cu terasamentele Sferturi de con

Aparari de mal, praguri de fund, protectie albie
20 ‐
(tip materiale)

21 Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator Nu este cazul

Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de protectie 
22 Nu este cazul
la pasajele superioare peste cai ferate electrificate.

23 Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit. Lipsesc in totalitate

Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare, platforme acces 
24 etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului pentru inspectii, intretinere si  Nu este cazul
reparatii.
Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor straturi 
25 Asigurata
suplimentare a imbracamintii pe pod

Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei, amplasarea in 
26 Corelat
gabarit a unor elemente de constructie si/sau instalatii, restrictii de viteza.

27 Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta  ale suprastructurii. Se respecta

Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa
27 Corect
aparatelor de reazem

Prezenta balastierelor active care influenteaza coborârea
28 Nu exista
talvegului si stabilitatea albiei în zona podului

29 Calitatea lucrarilor de intretinere 30%

Expert Tehnic: Mihai Predescu
2
II. NOTAREA DEFECTELOR CONSTATATE IN TEREN

Nr.
crt. Notare defecte
Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Poz.
Catalog
C1 (*) C2 (*) C3 (*) C4 (*) C5 (*)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Absenta unor elemente structurale (antretoaze,  7‐8 pentru C1
Poduri
1.   rigidizari, contravantuiri etc.) din fazele de executie sau  0 0
5‐6 pentru C2 metalice
exploatare.
Alinierea in plan rampa‐pod necorespunzatoare, latime 
2.   insuficienta a rambleului, acces dificil pe trotuarul   4 ‐ 5 0
podului.
Amplasarea incorecta a gratarelor gurilor de scurgere,  3 ‐ 5 Poduri din b.a.
3.   lipsa acestora si/sau a tuburilor de prelungire, guri de  6 ‐ 7 Poduri din b.p. sau  0
scurgere infundate. metalice

Aparate de reazem inglobate in praf si murdarie, 
nefunctionarea corespunzatoare a acestora.  3 ‐ 5
4.   Blocarea aparatelor de reazem si/sau împiedicarea  5
deformatiilor din temperatura si contractie ca urmare a  7 ‐ 8
deplasarii infrastructurilor.

Aripi sau sferturi de con afuiate (cazul aripilor din 
4 ‐ 5
beton).
5.   5
Aripi deplasate fata de pozitia initiala, pierderea formei 
6
sfeturilor de con.

6.   Armaturi fara strat de acoperire. 4 ‐ 6 4 4 0

6 ‐Beton simplu
7.   Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat. 0 0 6
8 ‐ Beton armat +b.p.
Beton degradat prin carbonatare, aparitia de stalactite  7 ‐ Beton simplu
8.   0 8 0
si/sau draperii. 8 ‐ Beton armat +b.p.
Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii 
9.   7 ‐ 8 0 0 7
elementului.
Bolti cu degradari avansate (crapaturi pe zone mari, 
10.   6 ‐ 8 0
aparitia de striviri).
Calea pe pod sau pe trotuare este degradata (suprafata          2 ‐ Supraf. locale
11.   0
cu ciupituri, poroasa, incretita). 3 ‐ Supraf.> 3 mp
6 ‐ Beton armat
Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau 
12.   6 8 0
crapaturi orientate pe directia acesteia. 8 ‐ Beton prec.

Coroziunea avansata a stalpului metalic al parapetului 
in zona  de contact cu betonul, fixarea 
13.   5 5
necorespunzatoare a parapetului de siguranta si/sau 
numar insuficient de suruburi de inadire.

Coroziunea activa la elementele întinse sau sub
14.   tensiune (suruburi de înalta rezistenta, tiranti, 6 ‐ 7 6 0 0
hobane, etc)
Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau  Poduri
15.   6 ‐ 7 0 0
intre piese. metalice
Cumularea la un element al structurii a mai multor 
degradari (coroziunea betonului si a armaturii, 
16.   exfoliere, fisuri, crapaturi, striviri) care se manifesta prin  8 ‐ 9 0 8 8
modificarea formei elementului si a proprietatilor fizico‐
mecanice ale materialelor

Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare  4‐Pentru C1 si C2
neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, 
17.   0 4 2
aspect prafuit, imperfectiuni geomerice, aspect 
macroporos, agregate la suprafata). 2‐ Pentru C3

Deforma ii locale ale pieselor datorita lovirii în Poduri
18.   5 ‐ 6 0 0
circulatie. metalice
Deforma ii mari (sage i) ale suprastructurii din beton 
19.   8 ‐ 9 0
armat sau beton precomprimat
Degradarea (betonului si/sau coroziunea armaturii) 
20.   parapetului, dislocarea stalpului de prindere a  3 ‐ 4 4
parapetului, lipsa rostului in parapet.
Degradarea sau dislocarea bordurilor. 2 ‐ 3
21.   Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor  5
4 ‐ 5
din trotuare.
Degradari ale malurilor si modificari de albie:
‐ ruperea malurilor, modificarea in plan a traseului 
7 ‐ 9
22.   cursului apei; 0
‐ depuneri de material solid, prezenta unor obstacole, 
4 ‐ 7
vegetatie in albie
Degradarea (subspalarea, deformarea) sau distrugerea 
partiala sau totala a lucrarilor de:
23.   ‐ aparare; 4 ‐ 6 8
‐ dirijare;  6 ‐ 8
‐ praguri. 7 ‐ 9

1
Nr.
crt. Notare defecte
Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Poz.
Catalog
C1 (*) C2 (*) C3 (*) C4 (*) C5 (*)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Denivelari ale caii pe pod, care favorizeaza sporirea 
efectului dinamic
24.   6
‐ valuriri, refulari, fagase; 4 ‐ 6
‐ praguri, gropi. 7 ‐ 8
Deplasari ale infrastructurii fata de pozitia initiala  8 ‐ 10 Suprastr. static det.
(tasari, rotiri, deplasari, lunecari etc.) produse in 
25.   0
majoritatea cazurilor de afuieri, tasari sau împingerea 
pamântului 9 ‐10 Suprastr. static nedet.

Deplasari relative ale elementelor structurale (placile de 
beton fata de elemente metalice, la structurile mixte), 
26.   6 ‐ 7 0
apari ia de fisuri sau infiltra ii în zona de contact cu 
metalul.
Deplasari sau sageti permanente mari, vizibile, ale  Poduri
27.   8 ‐ 9 0
tablierului. metalice
28.   Detasarea timpanului de bolta pe anumite zone. 7 ‐ 8 0
Deteriorarea aparatelor de reazem din neopren
5 ‐ 6
fretat, corodarea aparatelor de reazem metalice.
29.   0
Ruperea tache ilor, distrugerea placilor de plumb sau 
7 ‐ 8
metalice, fisuri, armaturi corodate în penduli
Dezaxari ale coloanelor fata de elevatiile realizate din 
6 ‐ 7
stalpi in continuarea coloanelor 
30.   0
Masca chesonului nedemolata care influenteaza
4 ‐ 5
defavorabil scurgerea apelor.
31.   Distrugerea consolei trotuarului. 8 ‐ 9 0 0
9 ‐ 10 Pentru C1
32.   Distrugerea suprastructurii (elemente rupte). 0 0
8 ‐ 9 Pentru C2
Dislocarea unei margini din bancheta cuzinetilor 7 ‐ 8
33.   0
Amenajarea necorespunzatoare a acesteia. 6
Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale 
34.   imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de  6 ‐ 8 0 0
prindere.
3 ‐ 4 pentru C1 si C2 cu 
Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata  supraf. < de 1 m2 si pentru 
35.   elementului in care agregatele nu sunt inglobate in  C3 0 0 3
pasta de ciment. 5‐6 pentru  supraf. > 1 m2 la 
C1 si C2
Pentru suprafete:
Fisuri din contractie (neorientate, scurte, superficiale), 
36.   faiantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton  < 1 m2      3  ‐4 0 0 0
nu si la mortar sau tencuiala. 2
>1 m       5 ‐ 6
Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: > 1 mm 9 0 0
‐ longitudinale: > 0.2 mm 7 ‐ 8 0 0 0
< 0.2 mm 5 ‐ 6
‐ transversale:   > 0.2 mm 7 ‐ 8 0 0 0
37.   < 0.2 mm 5 ‐ 6
‐ inclinate      :   > 0.2 mm 7 ‐ 8 0 0 0
< 0.2 mm 5 ‐ 6
‐ fisuri transversale sau longitudinale precum si intre  4 ‐ 6 fara deplasari
0 0
timpane si zidul intors la podurile boltite 7 ‐ 9 cu deplasari
Pentru suprafete:
Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica sau din 
38.   < 1 m2      3 0
beton de ciment), faiantarea sau exfolierea acesteia.
2
> 1 m       4 ‐ 5
Fisuri si/sau crapaturi la intradosul podurilor boltite din  4 ‐ 6 fara deplasari
39.   0
zidarie. 7 ‐ 9 cu deplasari
Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale  < 20%     5‐6
Poduri
40.   elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori,  20% ‐ 50% 7‐8 0 0
metalice
sudura). > 50% si sudura 9‐10
41.   Flambajul barelor sau voalarea tolelor. 8 ‐ 9 0 0
Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in 
42.   2 ‐ 3 0
plan vertical si/sau orizontal, sistem de protectie 
Inclinarea pendulilor, neconcordanta cu temperatura 
43.   5 ‐ 7 0
ambianta.
Infiltra ii, eflorescen e la podurile din beton cauzate în  Pentru suprafete:
44.   majoritatea cazurilor de lipsa sau deteriorarea  < 5 m2      5 ‐ 6 0 0 5
hidroizolatiei 2
> 5 m       7
Pentru suprafete:
Infiltratii vizibile la intrados, pete umede, eflorescente, 
45.   < 5 m2      5‐6 6
stalactite la podurile boltite din zidarie.
>5 m2      7
46.   Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod. 3 ‐ 5 4
Lipsa lucrarilor de aparare maluri si/sau pentru dirijare a  4 ‐ 6 (Pentru lipsa)
47.   apelor sau necorelarea acestora cu ale unor constructii  8 Daca exista tendinta de  0
din apropierea podului (poduri CF, canale etc.) rupere a malurilor

2
Nr.
crt. Notare defecte
Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Poz.
Catalog
C1 (*) C2 (*) C3 (*) C4 (*) C5 (*)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Lipsa sau degradarea parapetului de siguranta si/sau a  4 ‐ 6 (Pentru degradari)
48.   0
unor elemente din parapetul podului. 7 (Pentru lipsa)
Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei 
existente (culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete 
49.   3 ‐ 4 4 4
de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata 
elementului).

Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a  4 ‐ 6 (Pentru degradari)
50.   rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apei,  7
a elementelor de etansare, infiltratii in zona rostului. 7 ‐ 8 (Pentru lipsa)

Lipsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte si  4 ‐ 5 (Pentru degradari)
celelalte elemente ale caii (borduri, guri de scurgere, 
51.   5
parapete, rosturi etc.) prezenta apei sau a altor 
materiale in golurile de sub trotuar. 6 (Pentru lipsa)

5 ‐ 6 Pentru iesire din 
Zonare 
functiune si lipsa pentru 
Lipsa sau iesirea din functiune a dispozitivelor de  conf. 
52.   zonele D,E 0
protectie la actiuni seismice. norm. 
7 Pentru lipsa zonele A,B,C P100‐92

Lipsa sau degradarea lucrarilor de protectie a 
3 ‐ 4 Pentru degradari
taluzurilor, scarilor de acces, casiurilor santurilor 
53.   0
pereate de la piciorul taluzurilor, racordare defectuoasa, 5 Pentru lipsa sau racordare 
casiu cu bordura de pe culee. defectuoasa
Modificarea exagerata a formei si proprietatilor fizico‐
54.   8 ‐ 9 0 0
mecanice ale betonului.
4‐5 pentru Dh < 1 m la 
fundatii directe si
Dh < 2 la fundatii indirecte
Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etiajului in 
6‐7 pentru Dh = 1÷2 m la  
zona podului, adancirea talvegului si afuierea 
fundatii directe si
55.   infrastructurilor 0 0
Dh =2÷4 m la fundatii 
Dh = coborâre talveg pt. C4
indirecte
Dh = afuiere locala (inclusiv coborâre de talveg) pt. C3 
8‐9 pentru Dh > 2 m la 
fundatii directe si 
Dh > 4 la fundatii indirecte
Neetanseitati intre elementele structurii sau intre piese  Poduri 
56.   5 ‐ 6 0
ale elementelor structurale. metalice
Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele 
6 ‐ 7
57.   precomprimate. 0 0
Infiltratii de‐a lungul armaturii pretensionate. 8
5  ‐6 Fara deplasari
Pozitia incorecta a elementelor componente ale 
58.   7 ‐ 8 Cu deplasari ale  0
aparatelor de reazem.
suprastructurii
59.   Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii. 2 ‐ 3 0
60.   Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii. 4 ‐ 5 0 0
Rampe de acces degradate:
‐ denivelari si degradari ale caii;  4‐5
61.   ‐ tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale. 6 ‐ 7 6

‐ tasari mari cauzate de deteriorarea placii de racordare 6 ‐ 7
Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita  8‐9 pentru C2 Poduri 
62.   0 0
coroziunii metalului (peste 10 %). 10 pentru C1 metalice
Rosturi decolmatate (in cazul imbracamintilor din 
pavele sau din beton de ciment) uzura pavelelor 
63.   3 ‐ 4 0
(rotunjire, slefuire) sau a imbracamintii din beton de 
ciment.
4‐5 pentru C3
64.   Rosturi de zidarie spalate de infiltratii. 0 0 0
6 pentru C1, C2
Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav 
65.   7 ‐ 8 0
deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului.

Dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzatoare, 
66.   cu elemente de fixare slabite, denivelate in plan  5 ‐ 6 0
orizontal si/sau vertical.
4‐5 pentru C3
67.   Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne. 5‐6 pentru C2 0 0 0
6 pentru C1
Solidarizari necorespunzatoare intre elementele  5 ‐ 6 Rosturi matate 
68.   prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate  necorespunzator 5 0 0
necorespunzator). 6 ‐ 8 Infiltratii, fisuri

3
Nr.
crt. Notare defecte
Denumirea defectului Limite de depunctare Obs.
Poz.
Catalog
C1 (*) C2 (*) C3 (*) C4 (*) C5 (*)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

4 ‐ 5 Spatiu liber (inclusiv 
Spatiul liber sub pod si/sau debuseu insuficient, 
gabarite) insuficient
amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor 
69.   0
suspendate pe pod, lipsa contrasinelor la pasajele  6 Debuseu insuficient, lipsa 
superioare. contrasine la pasajele 
superioare
Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea 
70.   7 ‐ 8 0 0
acestora sau elemente insuficiente de solidarizare.

71.   Uzura zidariei sau betonului. 4 ‐ 6 0 0


Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila  3 ‐ 4 pentru C3
72.   0 0
sau exfoliata. 5 pentru C1

Zidarie grav avariata (degradari importante cu dislocari 
73.   8 ‐ 9 0
de moloane), care trebuie injectata sau camasuita.

Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de  Poduri 
74.   5 ‐ 6 0 0 0
apa" si/sau praf. metalice
Reducere sectiune
Degradarea ursilor; crapaturi, atac bilologic, (putrezire,  < 20% ‐ 4 ‐ 6
75.   0
ciuperci, paraziti etc.) reducerea sectiunii acestora. 20‐50% ‐ 7 ‐ 8
> 50 % ‐ 9 ‐ 10
Deformatia exagerata verticala sau orizontala a ursilor 
76.   6 ‐ 8 0
si/sau pachetelor de ursi sau subursi. 
Ursi suprapusi sau cu pene fara rost de aerisire sau cu 
77.   4 ‐ 6 0
pene care se misca in locasurile lor.
Degradarea injuguirilor pachetelor de ursi, solidarizari 
78.   4 ‐ 6 0
necorespunzatoare sau inexistente. 
4‐6 Pentru buloane si 
Coroziunea elementelor metalice de prindere (buloane, 
79.   scoabe 0
tiranti, scoabe etc.).
7‐8 pentru tiranti
Degradarea dulapilor, lipsa montantilor,  a diagonalelor 
80.   sau cedarea imbinarilor, ruginirea cuielor de prindere in  6 ‐ 8 0
cazul grinzilor alcatuite din dulapi.
Pentru suprafete:
Degradarea podinei de rezistenta (mucegai, crapaturi,  <  30% ‐ 4 ‐ 6
81.   0
atac insecte etc.). 30‐60% ‐ 7 ‐ 8
> 60 % ‐ 9 ‐ 10
Podina de rezistenta cu tendinta de ridicare, denivelata 
82.   datorita uscarii lemnului sau prinderii  3 ‐ 5 0
necorespunzatoare.
Elementele componente ale podinei de rezistenta lipsa 
83.   4 ‐ 6 0
sau fixate necorespunzator.
84.   Ridicarea pilotilor. 4 0
Degradarea biologica a elementelor din lemn (piloti, 
85.   babe, dulapii de la culei si/sau aripi), cedarea  4 ‐ 6 0
ancorajelor.
86.   Incovoieri mari ale babelor. 4 ‐ 6 0
87.   Palee instabila. 6 ‐ 8 0
Lipsa sau degradarea spargheturilor (unde sunt 
88.   4 ‐ 6 0
necesare).
Lipsa sau degradarea contravantuirilor, contrafiselor sau 
89.   5 ‐ 7 0
moazelor.
Reducerea sectiunii
Degradarea pilotilor in zona de contact cu terenul sau a  < 20% ‐ 4 ‐6
90.   0
etiajului. 20‐50% ‐ 7 ‐ 8
> 50 % ‐ 9 ‐ 10
Suprafata afectata
91.   Lipsa sau degradarea podinei de uzura. £ 30% ‐ 3‐4 0
> 30 % ‐ 5‐6
Imbracaminte din asfalt:
92.   ‐ fisurata, crapata 3 ‐ 4 4
‐ cu denivelari. 5 ‐ 6
Desprinderea elementelor ce alcatuiesc podina de uzura 
93.   3 ‐ 4 0
(lemnarie ecarisata sau semirotunda).
Degradarea sau lipsa longrinei apara‐roata sau a 
94.   3 ‐ 4 0
longrinelor de trotuar.
95.   Degradarea sau lipsa podinei de trotuar. 4 ‐ 6 0
Lipsa sau degradarea mâinii curente a parapetului sau
96.   5 ‐ 6 0
umplutura.
Lipsa sau degradarea stâlpilor parapetului, prinderea 
97.   necorespunzatoare a acestora de elementele de  3 ‐ 5 0
sustinere.

C1 (*) = Suprastructura ‐ elemente principale de rezistenta. 6
C2 (*) = Elemente de rezistenta care sustin calea. 8
C3 (*) = Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con sau aripi. 8
C4 (*) = Albia, aparari de maluri, rampe de acces, instalatii pozate sau suspendate pe pod. 8
C5 (*) = Calea podului, guri de scurgere, trotuare, parapete, rosturi 7

4
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F1

Lungimea podului (L) (m)

Clasa  L < 25 m L = 26‐100 m L > 101 m


tehnica a  Latimea podurilor (m)
drumului  care corespunde cu  care corespunde cu 
Nr.
(conf. Ord.  care corespunde cu  care nu  latimea partii  care nu  latimea partii  care nu 
crt. latimea partii 
Min.  corespunde cu  carosabile a  corespunde cu  carosabile a  corespunde cu 
Transp. Nr.  carosabile a drumului latimea partii  drumului latimea partii  drumului latimea partii 
46/1998) carosabile a  carosabile a  carosabile a 
cu fara spatiu  cu fara  cu fara 
spatiu de  de  drumului spatiu de  spatiu de  drumului spatiu de  spatiu de  drumului
siguranta siguranta siguranta siguranta siguranta siguranta
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 I 0 7 8 0 8 9 0 9 10
2 II 0 6 7 0 7 8 0 8 9
3 III 0 4 5 0 5 6 0 6 7
4 IV 0 0 1 0 2 3 0 4 5
5 V 0 0 0 0 1 2 0 3 4

Latimea partii carosabile si a spatiului de siguranta, banda de ghidare (bg) plus efectul optic (Eo) sunt conform Ordinului
Ministrului Transporturilor Nr. 45/1998 inclusiv spatiul necesar pentru amenajarea podurilor amplasate în curba (supralargire,
supraînaltare).
*La podurile amplasate în localitati latimea partii carosabile se va corela cu cea a drumului, respectiv a strazilor.

Clasa tehnica a drumului IV F1 = 0
Latime carosabil drum ‐
Lungime pod      49.80 
Latime pod      10.20 
Cu spatiu de siguranta 1
Fara spatiu de siguranta 0
Nu corespunde latimii 0
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2
Nr. Clasa tehnica a  Clasa de incarcare pod
crt. drumului NE E I
1 I 0 0 10
2 II 0 0 10
3 III 0 6 10
4 IV 0 3 8
5 V 0 0 3

Clasa tehnica a drumului IV
Clasa de incarcare pod E

F2 = 3
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3

Materialul din  Durata de exploatare a podului, care a trecut de la constructie  sau 
Nr. Tipul 
care este  de la ultima reparatie capitala
crt. suprastructurii
realizat podul 0‐5 6 ‐ 15 16 ‐ 25 26 ‐ 35 36  ‐45 > 45
Grinzi nituite           ‐                   2                 5                 6                 7                 8     
1 Metal
Sudate           ‐                   5                 6                 7                 8                 9     
Grinzi Matarov           ‐                   2                 4                 7                 8                 9     
2 Beton armat Grinzi Gerber            2                 4                 6                 7                 8                 9     
Alte categorii           ‐                   3                 5                 6                 7                 8     
Fasii cu goluri*            3                 7                 8                 9               10               10     
Grinzi tronsonate 
           2                 4                 7                 8                 9               10     
Beton  (tronsoane mici)
3
precomprimat
Grinzi pref. 
monobloc si grinzi            ‐                   2                 5                 7                 8                 9     
monolit
4 Lemn            5                 7                 9               10               10               10     
Zidarie de
5 piatra sau Bolti           ‐                   3                 5                 6                 7                 9     
caramida

* La fasiile cu goluri la care s‐a executat o suprabetonare depunctarea se va reduce cu 2 unitati
În cazul în care suprastructura este alcatuita din elemente diferite (ex. bolta din zidarie
si fâsii cu goluri) se ia în calcul elementul cu depunctare maxima

Durata de exploatare a podului (ani) 23
Tipul suprastructurii Grinzi monobloc
F3 =  0
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4

Nr. crt. Denumire defect Depunctare


1 Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator 3 ‐ 4
Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa
2 panourilor de protectie la pasajele superioare peste cai ferate 2 ‐ 3
electrificate.
3 Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit. 7 ‐ 8
Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare,
4 platforme acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului 5 ‐ 6
pentru inspectii, intretinere si reparatii.
Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor
5 2 ‐ 5
straturi suplimentare a imbracamintii pe pod
Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei,
6 amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau 7 ‐ 8
instalatii, restrictii de viteza.
Nerespectarea dimensiunilor la elementele de rezistenta  ale 
7.1 5 ‐ 6
suprastructurii.
Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura sau lipsa
7.2 8 ‐ 9
aparatelor de reazem
Prezenta balastierelor active care influenteaza coborârea
8 8 ‐ 9
talvegului si stabilitatea albiei în zona podului

F4 =  8
INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Nr. crt. Calitatea lucrarilor de intretinere Depunctare

1 Buna (Maxim 20% din lucrarile de intretinere nerealizate) 1 ‐ 2

2 Satisfacatoare (Maxim 50% din lucrarile de intretinere nerealizate) 3 ‐ 6
Lipsa totala a lucrarilor de intretinere (Peste 50% din lucrarile de
3 7 ‐ 9
intretinere nerealizate)

F5 =  9
III. INDICELE DE STARE TEHNICA

Valoarea 
Clasa 
indicelui de 
Nr. crt. starii  Aprecieri generale asupra starii tehnice Masuri recomandate
stare tehnica
tehnice
IST

Stare foarte buna
‐ masuri de îmbunatatire a
Lucrarea poate prezenta degradari si 
1 I 81..100 caracteristicilor estetice;
deficiente minore, care nu au tendinta de 
‐ lucrari de întretinere.
evolutie.
Stare buna
Lucrarea prezinta unele deficiente si un  ‐ lucrari de întretinere;
2 II 61…80
început de degradare cu tendinta de ‐ reparatii.
evolutie în timp
Stare satisfacatoare
‐ reparatii;
Elementele constructive prezinta degradari 
3 III 41…60 ‐ reabilitari;
vizibile pe zone întinse cu tendinta de 
‐ consolidari
afectare a capacitatii portante
Stare nesatisfacatoare
‐ reabilitare;
4 IV 21…40 Elementele constructive sunt într‐o stare 
‐ înlocuirea unor elemente
avansata de degradare
‐ înlocuirea sau
Stare critica
consolidarea structurii de
5 V sub 20 Lucrarea nu asigura conditiile
rezistenta afectata de
minime de siguranta a circulatiei
degradare.

Indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale
F = F1 + F2 + F3 +F4 +F5 = 30

Indicele de calitate al starii tehnice
C = C1 + C1 + C3 +C4 +C5 = 13

Indicele de stare tehnica generala

IST = 43

S-ar putea să vă placă și