Sunteți pe pagina 1din 2

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE PENTRU LUCRARI

DE CONSTRUCTII, INSTALATII ELECTRICE


SI
ILUMINAT PUBLIC

Standardul aplicabil : SR EN – ISO – 9001 / 2015

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod procedura


LUCRARI DE CONSTRUCTII, INSTALATII ELECTRICE SI LUMINAT PTE – IE – 0 / 0
PUBLIC

1. SCOP

Procedura are drept scop stabilirea regulilor tehnice, a responsabilitatilor ce revin


executantilor directi precum si a verificarilor ce ce se efectueaza cu privire la calitatea lor.

2. DOMENIU
Procedura se aplica la relizarea lucrarilor de constructii, instalatiilor electrice si iluminat,
indiferent de destinatia acestora.

3. RESPONSABILITATI
3.1. Sef santier

-raspunde de realizarea lucrarilor conform clauzelor contractuale;


-analizeaza documentatia tehnica de executie,instructiunile tehnice, specifiatiile, detaliile de
executie, PTE si PC aplicabile necesare executiei;
-nominalizeaza responsabilul lucrari si transmite acestuia documentatia pentru analiza si
pregatire executie;
-efectuiaza instruirea responsabilului lucrari si personalului executant;
-verifica si urmareste ca executia lucrarilor sa se desfasoare in conformitate cu graficul
aprobat si la parametri de calitate ceruti de documentatia de executie;
- participa la receptia lucrarilor terminate si urmarste rezolvarea observatiilor comisiilor de
receptie.

3.2. Sef punct de lucru

-asigura organizare si desfasurarea activitatilor conform proiectelor tehnice si a planului tehnic


aprobat pentru lucrarile aferente;
-analizeaza si isi insusete documentatia tehnica de executie, PTE si PC aplcabile, a
normativelor si standardelor in vigoare.
-participa la predarea-primirea frontului de lucru;
-organizeaza punctul de lucru astfel incat activitatea sa se desfasoare continuu si la nivelul de
calitate solicitat;
-conduce si raspunde de realizarea lucrarilor conform graficelor de executie si la nivelul de
calitate solicitat prin documentatia tehnica de executie;
- urmareste ca materilele/produsele achiztionate sa fie depozitate corect cu documente de
calitate insotitoare complete si cu date de identificare conservate conform PFS "identificarea si
trasabilitatea produselor", a instructiunilor proprii ale furnizorilor;
-verifica modul de realizare a lucrarilor si intocmeste documentele de calitate privind executia
acestora conform documentatiei tehnice de executie, PTE si PC aplicabile;
-realizeaza interfete cu reprezentantul beneficiarului privind urmarirea,controlul si confirmarea
executiei si calitatea lucrarilor executate;
-raspunde de asigurarea la punctele de lucru a conditiilor de NTSM si PSI;
-raspunde de intocmirea dosarului pe lucrare si realizarea receptiei la terminarea lucrari.

3.3. C.T.C.C.
-verifica inaintea inceperii lucrarilor dac sant indplinite toate conditiile initiale necesare pentru
lucrare;
-verifica modul de realizare a lucrarii conform documentatiei tehnice de executie si PTE
aplicabile;
-verifica si confirma inregistrarile de calitate pe parcursul lucrarilor;
-efectueaza la solicitare prin laborator autorizat, analize, incercarile sau testele necesare
eliminari eventualelor litigii privind calitatea lucrarilor sau a materialelor puse in opera;
-proceseaza neconformitatile depistate si gestioneaza RNC-urile emis cit si pe cele solutiona
te,inchise conform PFS "Controlul produsului neconform"
-analizeaza cu inregistrarile de calitate emise pe parcursul executiei pentru receptia la
terminarea lucrarilor si participa la receptia lucrarilor.

3.4. Compartimentul AQ
- efectueaza inspectii la punctele de lucru conform punctelor de control stabilite la avizarea
PC si/sau conform planificarlor interne ale compartimentului.

S-ar putea să vă placă și