Sunteți pe pagina 1din 2

Pentru planuri de ingrijire

1. Semne şi simptome prezente in afecţiunile aparatului digestiv:


1.1. Semne locale: durerea (caracteristici), hemoragia (clasificare, gravitate), pirozis, eructaţie,
regurgitaţie, inapetenţă, anorexie, odinofagie, disfagie, vărsăturile (clasificare, caracteristici),
tulburări de tranzit (diaree, constipaţie sau alternanţa intre cele două, caracteristicile scaunului),
edeme, icter (localizare, caracteristici).
1.2. Semne generale: alterarea funcţiilor vitale si vegetative (dispnee, tahicardie, hipotensiune
arteriala, paloare, transpiraţii profuze, scăderea diurezei); scăderea in greutate (denutriţie,
caşexie), ascita, tulburări ale stării de cunoştinţa (confuzie, encefalopatie, coma).
2. Principalele afecţiuni ale aparatului digestiv:
2.1. Afecţiunile esofagului: esofagita caustica, esofagita de reflux, hernia hiatală (definiţie,
etiologie, simptomatologie, investigaţii, principii de tratament)
2.2. Afecţiuni ale stomacului, intestinului subţire si gros: gastrita acută si cronică, ulcerul gastro-
duodenal, boala inflamatorie a intestinului, colonul iritabil, rectocolita ulcero-hemoragică,
parazitozele intestinale (definiţie, etiologie, simptomatologie, investigaţii, principii de tratament).
2.3. Afecţiuni ale glandelor anexe: hepatita cronica, sindromul dispeptic biliar, colecistita acuta
si cronica nelitiazică, sindroame pancreatice, ciroza hepatică (definiţie, etiologie,
simptomatologie, investigaţii, principii de tratament).

2.1. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observaţia, interviul formal
sau informal, cercetarea documentelor medicale (F.O. clinică, bilete de ieşire din spital, bilete de
trimitere, scrisori medicale, carnet de sănătate, reţete, etc.), discuţii cu membrii echipei medicale
si cu aparţinătorii, examen fizic (inspecţie, palpare, percuţie, auscultaţie). Analizarea si
organizarea datelor: informaţii semnificative.
2.2. Independenţă/Dependenţă
2.2.1. Manifestări de independenţă: pacient conştient, mobilitate păstrată, tegumente intacte si
normal colorate, semne vitale (R, P , T.A., T0) in limite normale, absenţa durerii, somn odihnitor,
alimentaţie adecvată, apetit normal, stare de constituţie normală corespunzătoare vârstei si
înălţimii corporale, absenţa eliminărilor patologice.
2.2.2. Probleme de dependenta: alterarea nutriţiei, durere acuta/cronica, postura inadecvata,
disconfort abdominal, alterarea eliminării digestive, exces de volum lichidian, risc înalt de
sângerare, modificarea tegumentelor si mucoaselor, risc înalt de alterare a conceptului de sine.
Manifestări de dependenţă: durere, hematemeza, melena, rectoragii, vărsături, inapetenţă, edeme,
icter, somnolenţă, hipotensiune arterială, dispnee, etc.
2.2.3. Surse de dificultate de ordin fizic (leziuni ale aparatului digestiv), de ordin psihologic
(anxietate, stres), de ordin social (izolare, sărăcie), lipsa de cunoştinţe.

3.1.Obiectivul nursing: specificitate, performanţă, implicare, realism, observabilitate (cine? ce?


ce se poate face? cum? in ce condiţii? când? ; obiective pe termen scurt, mediu si lung).
3.2. Priorităţi de îngrijire: supravegherea funcţiilor vitale si vegetative, a stării de cunoştinţă, a
alimentaţiei, profilaxia infecţiilor si a complicaţiilor.
3.3. Intervenţii proprii (autonome): comunicare, alimentare, igiena, mobilizare/transport,
cântărire, profilaxie, educaţie.
3.4. Intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii si tehnici, pregătirea pentru paracenteza
abdominală, administrarea tratamentului general si local.
4.1. Resurse materiale:
4.1.1. Instrumente: sonde de aspiraţie, seringi, trusă pentru paracenteză abdominală, endoscoape
(esofagoscop, gastroscop, colonoscop, rectosigmoidoscop), canulă rectală.
4.1.2. Materiale: trusă de perfuzat, trusă de transfuzie, soluţii perfuzabile, sânge, derivate de
sânge, medicamente, materiale pentru reacţia Rivalta, mânuşi de cauciuc, recipiente pentru
colectarea lichidului aspirat si a lichidului de ascită, materiale pentru clisma exploratoare (sulfat
de bariu, irigator, cearşaf).
4.2. Pregătirea pacientului:
4.2.1. Pregătirea psihică: informare, explicaţii, obţinerea consimţământului, asigurarea
confortului psihic.
4.2.2. Pregătirea fizică: asigurarea condiţiilor de confort ambiental, poziţie adecvată, igienă,
crearea câmpului operator, golirea colonului, sistarea alimentaţiei pe cale orala.
4.3. Intervenţii specifice:
4.3.1.Alimentatia pacienţilor: naturală (activă, pasivă), artificială; igiena alimentaţiei.
4.3.2. Transportul pacienţilor: metode de transport (brancardă, fotoliu rulant, pat).
4.3.3. Intervenţii de urgenţă: aspiraţia digestivă continuă sau intermitentă, spălătura gastrică,
paracenteza abdominală evacuatoare.
4.3.4. Prevenirea complicaţiilor:prevenirea vărsăturilor, oprirea hemoragiei prin aspiraţie
digestivă, administrarea de hemostatice; prevenirea deshidratării prin hidratare parenterală;
prevenirea socului neurogen si a tulburărilor de comportament prin administrarea de antialgice
(in sindroamele pancreatice).
4.3.5. Investigaţii specifice:
a. examene radiologice: tranzitul baritat, irigografia, colangiografia; pregătirea bolnavului; rolul
asistentului medical.
b. examene endoscopice: esofagoscopia, colonoscopia, rectosigmoidoscopia; pregătirea
bolnavului; rolul asistentului medical.
c. puncţia hepatica si abdominala: definiţie, scop, indicaţii/contraindicaţii, locuri de electie,
materiale necesare, pregătirea pacientului, tehnica de execuţie, pregătirea produsului recoltat
pentru examinare, supravegherea pacientului după puncţie, reorganizarea locului de muncă,
notarea puncţiei in F.O., incidente si accidente.

5.1. Obiective stabilite:


5.1.1. Realizate – manifestări de dependenţă absente sau diminuate, satisfacţia pacientului.
5.1.2 Nerealizate – manifestări de dependenţă care se menţin, manifestări de dependenţă apărute
pe perioada îngrijirii.
5.2. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităţile fizice ale pacientului.
5.3. Planificarea intervenţiilor: adecvate manifestărilor de dependenţă prezente in evoluţia
pacientului