Sunteți pe pagina 1din 12

5. Care sunt obiectivele cercetarii hidrodinamice a sondelor, ce descrie ec difuziei, ce ec.

se folosesc pt
obtinerea ei si prin rezolvarea acesteia ce se obtine?

Se obtine variatia presiunii in timp in functie de diferite regimuri de curgere.


6) Care sunt metodelec conventionale folosite la interpretarea datelor rezultate din
cercetarea sondei si ce presupun ele?
Metodele sunt:
- Curgerea legata de efectul de inmagazinare al sondei;
- Curgerea radial circulara pe toata grosimea zacamantului.
In cadrul acestor metoda sunt tratate trei cazuri de testare a sondei si anume:
- Testarea sondei la deschidere
- Testarea sondei la inchidere;
- Testarea sondei in conditiile unei variatii oarecare de debit.
- Teste de injectivitate
- Teste de interferenta

Metoda MDH este usor de utilizat insa nu permite determinarea presiunii de exploatare si nu se
poate utiliza decat pentru valori mici ale timpului in raport cu timpul de productie.

Cercetarea la deschidere consta in masurarea presiunii dinamice in sonda in timp ce sonda


produce la un debit constant, dupa ce in prealabil sonda a fost inchisa o perioada suficienta de
timp pentru a permite presiunii sa se stabilizeze si sa atinga presiunea statica de
zacamant.Avantajul acestui este ca nu necesita pierderi de productie cauzate de inchiderea
sondei.

Cercetarea la inchidere consta in masurarea presiunii dinamica in sonda atunci cand se inchide
sonda dup ace prealabil ea a produs la debit constant.Avantajul acestei metode este ca se
cunoaste debitul de productie ca fiind nul.

Testele de injectivitate se realizeaza la sondele de injectie. Acest test sunt similar cu cele la
deschidere respective la inchidere effectuate la sondele de productie.
Au avantajul ca debitele de injectie se controleaza mult mai usor decat cele de productie.

Testele de interferenta masoara variatia presiunii intr-o sonda de observatie rezultata in urma
modificarii debitului de productie sau injectie. Se determina astfel conectivitatea intre cele 2
sonde si capacitatea de inmagazinare.
7. Ce presupune metoda derivatei Boudet a presiunii si care sunt prop.derivatei presiunii? Ce pp. metoda
curbelor tip, care sunt param acestora si ce rezulta in urma interpretarii datelor?

Se calculeaza: -capacitatea de curgere a zac, kh; -permeabilitatea medie, k;

-coef de inmagazinare, C; - coef adim de inmagaz, CD; -factor skin, s


9)Prin ce se caracterizeaza metodele moderne de interpretare si prin ce se deosebesc de
metodele conventionale

Principalele caracteristici ale metodelor moderne de cercetare hidrodinamica a sondelor:


• Cercetarea hidrodinamica se face utilizand concept evaluate de analiza matematica si
modele de simulare numerica a curgerii fluidelor prin zacamant si sonda
• Metodele moderne de cercetare a sondelor iau in considerare valorile obtinute la timp
mici de masurare tinand cont de efectele de inmagazinare a fluidelor in sonda si de
factorul skin asupra presiunii
• Metodele moderne de cercetare au condus la imbunatatirea metodele conventionale prin
prin furnizarea unei metode robuste de a allege punctele pentru determinarea dreptei de
regresie
• Metodele moderne de cercetare hidrodinamica a sondelor prin utilizarea derivatei
Bourdet a presiunii pot identifica diferite modele si regimuri de curgerea fluidelor prin
zacamant
• Metodele moderne de cercetare hidrodinamica a sondelor permit validarea si verficarea
rezultatelor finale ale interpretarii masuratorilor de presiune in sonda prin simulare
numerica.
12)Care sunt tipurile de curgeri a fluidului spre sonda fisurata si cum se indentifica acestea
pe graficul derivatiei Bourdet a presiunii in cazul sondelor fisurate hidraulic?

Sonda cu fisuri vertical de conductivitate infinita


• Curgerea liniara in fisura
• Curgerea liniara intre zacamant si fisura
• Curgerea pseudo-radiala in zacamant

Sonda cu fisuri vertical de conductivitate finite


• Curgerea liniara prin fisura
• Curgerea biliniara din zacamant spre fisura si prin fisura
• Curgerea liniara din zacamant spre fisura
• Curgerea pseudo-radiala prin zacamant spre sonda fisurata daca este cazul si testul a
durat suficient de mult timp

Sonda cu fisuri cu aflux uniform


• Curgerea liniara prin fisura
• Curgerea pseudo-radiala prin zacamant spre sonda fisurata

Utilizarea derivatei Bourdet a presiunii a avut un impact major in interpretare masuratorilor de


presiune provenite din sondele fisurate hidraulic.
Cu ajutorul derivatei Bourdet se pot identifica tipurile de curgere care au loc inn timpul testarii.
In fig de mai jos se pot identifica tipurile de curgere pt astfel de sonda, mai intai se identifica
curgere liniara caracterizata prin dreapta de panta ½ pentru variatia derivatei Bourdat a presiunii
si paralelismul intre variatia presiunii si variatia derivatei Bourdet
13)Descrieti testele specific sondelor de injectie si paramentrii care rezulta la in urma
prelucraii datelor obtinute din acesteteste. Si mentionati ce anume pune in evidenta
derivate presiunii in cazul unei sonda de injectia

Pentru cercetarea hidrodinamica a sondelor de injectie se efectueaza urmatoarele teste:


• Testul de injectivitate (sonda e inchisa pana cand presiunea ajunge la presiunea initiala de
zac in timpul testului)
• Testul pressure fall-off (sonda de injectie se inchide pe o anumita perioada de timp,
urmarindu-se variatia pres in sd sau de la supraf)
• Testul cresterii debitului de injectie in trepte in scopul determinarii presiunii de fisurare a
stratului productiv

Cercetarea hidrodinamica a sondelor de injectie are ca obiectiv determinarea urmatorilor


parametrii: permeabilitatea, pres medie a zac. si factorul skin. Un alt obiectiv al cercetarii
hidrodinamice specific sondelor de injectie consta in urmarirea deplasarii frontului de injectie.

Utilizarea derivatei Bourdet a presiunii pentru interpretarea datelor rezultate din testarea sondei
de injectie conduce la identificarea urmatoarelor tipuri de curgere:
- Efectul de inmagazinare a fluidului in sonda, caracterizat printr-o crestere liniara de panta
unitara a presiunii derivatei Bourdet a presiunii in conditiile reprezentarii graficea acestora in
coordonate dublu logaritmice;
- Prima curgere radial circulara monofazica din jurul gaurii de sonda (zona ocupata de apa)
- A doua curgere radial circulara monofazicacare corespunde zonei ocupate de titei.
- Tranzitia intre cele doua curgeri radial-circulare unde saturatia variaza de la saturatia din zona
ocupata de apa la saturatia ireductibila in apa.

In cazul unei testari a unei sonde s-a constat ca derivata presiunii este mai sugestiva decat
reprezentarea in coordinate semilogaritmice a presiunii. Derivata presiunii este calculata in
raport cu functia de timp corespunzatoare curgerii radial circulare in regim tranzitoriu. In cazul
utilizarii derivatei presiunii toate tipurile de curgeri sunt vizibile pe acelasi grafic si fiecare tip
de curgere se traduce printr-o dreapta orizontala sau o dreapta de o anumita panta.
14. De ce este necesara perforarea partiala a sondelor si care sunt tipurile de curgeri din jurul unei
sonde perforate partial? Ce param. se obtin in urma cercetarii unei sonde perforate partial si ccum se
identifica tipurile de curgere din jurul acesteia cu ajutorul derivatei Bourdet?
15. Ce presupun si cum se interpreteaza un test izocronal, respectiv un test izocronal modificat, respectiv
un test de back pressure?
16. Care sunt regimurile de curgere si cum se identifica acesta pe graficul derivatei Bourdet a presiunii in
cazul cercetarii unei sonde orizontale?
17. Cum se clasifica formatiunile stratifucate si care sunt parametrii folositi la descrierea formatiunilor
stratificate? Care sunt regimurile de curgere si cum se identifica acestea pe graficul derivatei Bourdet a
presiunii in cazul unei formatiuni stratificate formata din doua strate comunicante si care sunt factorii
care afecteaza comportarea derivatei Bourdet a presiunii?
18)Care sunt metodele de cercetare a sondelor cu inclinari mari si care sunt parametri
rezultati in urma prelucrari datelor?

La fel ca la SV si in cazul sondelor inclinate se efectueaza cercetari hidrodinamice in regim nestationar


de miscare, in vederea determinarii unor parametrii fizici si hidrodinamici ai zacamantului (presiunea
statica, capacitatea de curgere si permeabilitatea) sau ai unei sonde (factori skin, IP, eficienta curgerii si
ratia de productivitate).

Metodele de cercetare hidrodinamica in regim nestationar in cazul sondelor inclinate sunt:

• cercetare hidrodinamica a sondei la deschidere


• cercetare hidrodinamica a sondei la inchidere

Inclinarea sondei imbunatateste curgerea fluidului in sonda, fapt ce se observa in scaderea factorului skin
total.

Factorul skin global sT va cumula factorul skin propriu zis sv, factorul skin geometric aparent, sθ datorat
travesarii inclinate a stratului productiv care are valori negative.
19) Care sunt metodele conventionale de interpretare a masuratorilor de presiune in cazul
sodelor de gaze si ce parametrii se obtin?

Cercetarea hidrodinamica la deschidere a sondelor ce exploateaza zacaminte de gaze se face in


mod similar cu cele ce exploateaza zacamintele de titei cu deosebirea ca in loc de presiune se
foloseste pseudo-presiunea gazelor.
Pentru interpretare masuratorilor de presiune se vor considera ca si conditii de
referinta,conditiile standard(presiunea standard P st =1,01325 .105 Pa,temperatura T st =289 k)
Interpretare conventionala a datelor provenite din cercetarea hidrodinamica a unei sonde de
gaze, presupune reprezentarea grafica in coordonate semi-logaritmice a valorilor pseudo-
presiunii gazelor in functie de timp si trasarea dreptei pentru valorile ce corespund regimului de
curgere.
Parametrii obtinute:
• Capacitatea de curgere, kh
• Factor skin
• Diferenta de pseudo-presiune a gazelor
• Timpul la care efectul de inmagazinare devin neglijabile