Sunteți pe pagina 1din 84
SPATII CULTURALE nr. 62 / 2019 Cuprins In memeram Radu Cémed pap. 1 LeoButrans Dh porza kil pag 4 Vegi Dacenu: Protena rosin chirez¥peg.7 Potache Popeans Revzteree™ Angle pep 8 fan Bote’ Poem pag § ina Caries: Pevedide eta! po, 10 ‘fan Nurtearu: Lectin registe/pag. 12 Vasle Gia Inghearl isu pag 4 PetuyParveseu:Posrel pag 15, [Neda Tacuns Poeme/ pag 18. Mihaela Aisnesei Poem! pag. 17 [Neel Brat: Rondel tec dinoll pag 18 (Coste! Suatu Potme/ pag. 18 (Cara Miaela Savin: Cael pag. 19 asda Save: Cera moe | Gridnarix: Poeme! pag 23 Inna Lucia Males lta din abi pag. 24 ‘ig Metra Cisiee Pore! pag 25, Pet Solon: Poem! pap. 27 Nicos V. Homeseu: Apo pag. 28 ‘a arian: Poeme/ pag. 32 AMiaela Maa Stoe: Despre ata moate./p2p, 32 Lucan Méndietcu: Poo! pag 25 Emi Nealescu: Dera toaranel! tet mia event ag. 37 Fapte cutursepag 39 Eeaboa lot mal colab./pog. 44 “Tudor eu ce cese npusapéstrie7 pag 'Nna lena Popean: Leu Acadeia de poezi ag. 43 Lara Gtanin: Foeme/ peg. 45 Apare sub egida Asociatiei Culturale ,,Valman”, cu sprijinul Centrului Cultural »Florica Cristoforeanu” si al Primariei Rémnicu Sarat Redactor-sef:_ VALERIA MANTA TAICUTU. Colectivul redactional: CAMELIA MANUELA SAVA NICOLAI TAICUTU PETRACHE PLOPEANU STAN BREBENEL Secretar de redaetie : SILVIA IOANA SOFINETI Redactia si administratia: Str. Gh. Lupescu, nr. 67, Rm. Sirat, 125300, jud. Buzdu TELEFOANE: 0765-797.097 0726-106.582 ‘e-mail: yaleriamantataicutu@gmail.com ‘par executat de EDITGRAPH Buziu. Revista nu-s asums responszbiltatea pentru punctele de vedere continute de materialle publicate SPATI CULTURALE nr. 62, iannarie/februarie 2019 In memoriam Radu CARNECI Post, eseist, trdueitor, jumalist litera, editor, ireciont de onowe al revistelSpapit cuurale™ ar iplinit aml acega 91 de ani, ack Dumnezen Lar rai A leat prinve no, ‘Sea miscut la 14 februarie 1928, in saul Valea tut Lalu ~ cenmina Paros. jt Rimnieu Sra (ai, Buzzin) 14 uomat cursuile Liveslui Ferdinand (azi, Colegiul ‘AL, Viahuft) din Reonnicn Steet Licentint al Facut@it de Sivieulturd din Brasov (1954), a ocupat ani la rind d= lucrui concre materiale, cun arf salvarea padunlor romanes, dar 31 de cele spcitiale, scoul lor aflindu-se in Abnanall [Fidwii", 0 dovadda poctict a iui de nana, ‘A infin. m 1964, la Baciu, revista de cata Atenew (gerio tov’). A fost cooretar a Uniunit Sciltottor (1972-1976), apoi yef al sextiei de iteraturd 1 atl la revista, Comemporanul (1976-1990), director Al Eedituii Orion (din 1991) si diector executiv al Fundajei Najonae , vou pentru prteqia Natu gi Anelor in Roménia (incepind cu 1997). Din bogatai oper subliniem: Orgd yf arb 1966; Umbra jemett (sonete) 1968; Centaur indvgostt — 1969: Gridina in form de vis (noi Sonete de ivbire) ~ 1970; Cantdnd dint-un arbore ~ 1971; Oracol deschis ~ 1971; Cantarea cantanlor (pasate, modem ln celelnil’ text omonim, din Vechiul “Testament, avibuitregclui Solomon) — 1973; Banchet = 1973; Temerile tui Orfew ~ 1978; Un spain de dor al. ,cele mai fiumoase poerit*) — 1080; Senere (de fulire 54 mourte) ~ 1983; Chipa erernét (Ol. poet romani contemporant") ~1988; Scrisorle edtre Dorador ext romin-francez) ~ 1997, Heraldica iubirit (col biblioteca penemu toi") ~ 1999, Scrieri (edigie in wel ‘Volume, ingriitl de autor, selechie din intreaga-: oper: 1 Arhorele memoriei: W Heraldica iebiris Wk ~ Clipa ‘lerné) ~ 3001. Din tracer, novin (mumsi pe eale ceditate in volume): Léopold Ssdur Senghor (Senegal): Jere negre ~ 1969; Sretko Korovel (Slovenia): Estezal montis — 1975; Kehlil Gibran (Liban: Profeud Gradina Profenuut ~ 1983, Chales Baudelaire Franka Florile réului Les fewss én mal" (prima integral litick Bavdelaire in limba roménd, infipaitt de wn singur Uaducdtor) ~ 1991; Jacques Chessex (Elvelia): Elegie Jui Yorik ~ 1995; Mousse Roulamger (Elva): Duin de ‘aur ~ 1998; Delmira Agustini (Uruguay): Dulei elegit ~ 2002. Rach Cérneci a fos pi attomul wor mani antologi Titerare, astfel: Sonere ~ Shakespeare ~ Vokculescu — 1996; Arborele neuatérd (cuprnzand poeti de limba omind din Israel) ~ 1997; Miorifa ~ in gapte limbi Gomer, france:d — spaniold, waliand, —englez ‘german, rusd) — 1997; Poezia Péidunit romine (patna volume: I~ poezie popula’ de inspira elves, TT clascit; IM ~ modem 1V ~ contemporanii) ~ 2001; Ginegetica (wei volume de texte cin literatura universal 4 roming) ~ 2003; Auologia Céntarea Cénttrlor (cuprinzind 16 variance in limba ronan, de La cea din Biblia Ini Serb 1688 gi pink in 2008) ~ 2000; Antologia Sonetulaé Reminese (tri volume) ~2009. ‘A piimit numeroase premli ale Academiei Romine si ale Unienii Scritorior, precum Doctor Honoris Causa al Universita Alecsundn" — Bac, N-a fost inmormaniat cu Onoruri ‘miltae, ea uni poop romani situa mult sub rivelal 3 ‘im av, nici in Rimi, nici in Bacto, vieo srad, car, cu ules, Tierea eaputui si iarigi nizaim spre vegnicie {ilar zerea taco freee Drivireai se presehumba in fereasra Siam asteyh sf van di ast Femeie-frunzd-floae-fruet mi-mbic ‘cata stntaim in vegnice (etm te-am ginal team zit, au gti plantindu-te i marele-mi pustia Tuning ceata drwmanter mele rmicai potoit porairil rele pistrandu-m, indi in ine viu ‘implantes inmarele-f postin.) > taie-mi capa, ca Ta mari stint crodings angie: eroding ssimpas de unbri ma ivese pe cale $iintm.n miezal nintwiri tle ‘i lepidiind pacotele-m: dorngt ‘ob! tales capul, ca la mari sng SPATI CULTURALE nr. 62, iannarie/februarie 2019 Funan pe matut soyxutut. Salt vie In Styx, pe mal, de vephe stu Nuns: ‘ate sunt nogre (cele eare sunt!) tumbre de umbre de la Charon cer le pnameasedin luntea-i de mister fmpaajia Hades vind — Jn Styx, pe mal, de yeghe stan fumnd (con Dante, gira vin ai moet cla zobit cei din rzboaie, tine beast cei ce-an edzut ~ rept stjnind coi rita ice plait cx-argiat ‘cei mul gi prost, i flosoi gravi can Dante, sri tec ai mori selavi..) a! Charon ma agceapra zi de 28 feu mi pu —bine-t a ti chiar edad esti mort am inet «-agtep fia-ge-timp e Timp igelept! ~ nile sting —orbitele mins vii — iar Charon mi agteapté de zi. ‘ZADYTORUL DE HIMERE 1-Joculde-a Facerea (contemplayie) ‘Si mai asteptin,i-am yoptit in vere ticand soarale inet a tocut in at spatiu srepusculul pare un way Strut o mare rosie pe cer. Sima aseptim, am gopit ce fesiie ef ploteti doasuprasimitor sie deztvock de Une unin in eden incare atite-ai dort inchipuindute In incoputul Iurini, la mgterea sera.” Dar Fatticea inticerea-i prec o tang iar en indr¥eneam adccoyi: stignirea de duh feuinsumi ayezin-mi pe frunte cununa de spin, in imp ce amurgul imi pimorea palinele si gleznele,insuliginda-in apoi coasta de dor, da, i Ea ticea anetind ceaia proprietor cea zicind ‘Tu, bogatule de timp. cuceritorue, t0 ‘cre ma adus de la naeginea lami Gn nefigd fingind-nd fcemenea chipus thu int}anda-ms, duh finu Frumos: douni gi der, eu seriage vemice insimantandumd, rodinda.m fn feactul imbictor; pentru ce sat astepm “-Procum'Binele in Adevis 20 adwna aemonioe Fhumosil inaxteptare 3, -am raspuns ‘mai aga inchipnitea se imboeteste iar nope, 2 sie, devin de impodobire: ‘a, 1a Inderal ceru, singele se cucemiceyte ‘tt cosina intuneriel in ascimse lumi fndemnindune spre Marcle Dincolo, da ‘st mai asteptam..” Gi, Ba ticea, doar gndurileJuminau fmprejurul ptnuzandu-m, Incoronandu-m ogatule do timp, Zidivorule de himere pn cand te vei juca de-a Facerea, pind cin ‘chipul, prin care te impart tutwor, te va shyt ‘pind cind? Sti, noaptea nn te supuaet in degetee tale ad ochit de dh, Ce fecare dat recredndu-m din inocentul Ninic!...Lace agteptarea..” Ah dao cpt doar mai asteptin pin la tgcere.” Si amirgul ge mist nephit care (cu miriadele+i de ocli ne nvtemnna, si, acolo in Jimatil Tainelor in Cotedrala de Dor sufletele ni se topint contopind-se; acum ceram no, @prura doris in dou chip vehi dda i acolo, de acolo incepa Merete Zhor: 2. Chpa stort Gis) .-Bijuteri!insemne de minune Se-apuind incer st auese itmnos 1a Gipace pe toate le supune ou clpele ctzgind neste (20 patere inic-anita fn ample arder eu lucti adinct sipilid mire-cchiul meu epi ‘Sut tau sm ma pot plang sitaci ca netostitele cuvinte ‘step un sema spre a neizbivi ua sern inmiresmat cucele sfinte spre ane.mpodobire gia fnalt Adived st adine inaltal intrand in mezul Timpalai-izvor: ‘unite arp gi zenind in stl de necuprins al zborelui-uger de pimantescul trupuntor noastre ine desplaim! ce rost mai aze-acum ‘chin de dor in oaselesalabaste intrian superbiin Marele Postma ‘ua bore fotul, inundind Tisia in sani Lud cu Pia-de-oprist cid praf se dovedi vremel piordhtd-n tocttoarle: zid fe duhol nes impede ardoare spre nesfargitesenfelor de timp: