Sunteți pe pagina 1din 28

Ghidul Portage

pentru intervenŃie precoce

STIMULARE INFANTILĂ PRECOCE

Vârstă

Nr.

 

Comportament

 

Debutul

Data

Comentarii

crt.

 

comportamentului

completării

Bebeluş

1

Stimulare vizuală globală (0-6 săptămâni)

     
 

2

Stimulare vizuală globală (6 săptămâni şi peste)

     
 

3

Stimulare tactilă globală (0-6 săptămâni)

     
 

4

Stimulare tactilă globală (6 săptămâni şi peste)

     
 

5

Stimulare auditivă globală (de la 0 la 6 săptămâni)

     
 

6

Stimulare auditivă globală (6 săptămâni şi peste)

     
 

7

Suge.

     
 

8

Întoarce capul pe o parte în poziŃie dorsală.

     
 

9

Deschide gura ca să ia biberonul sau sânul în momentul în care tetina îi atinge buzele uşor.

     
 

10

Prezintă

sensibilitate

la

contact

corporal

     

liniştindu-se,

plângând

sau

punându-se

în

mişcare.

 

11

Întoarce capul în direcŃia tetinei când i se atinge obrazul.

     
 

12

Işi îndreaptă privirea spre locul de unde provine un sunet sau chiar reacŃionează la sunet printr-o atitudine corporală diferită.

     
 

13

Urmăreşte din privire o persoană care încearcă să îi capteze atenŃia, vorbindu-i sau mişcându-se.

     
 

14

ReacŃionează

la

prezenŃa

unei

persoane,

     

liniştiindu-se

sau

modificându-şi

atitudinea

corporală.

 

15

ReacŃionează la vocea unui adult, încetând să plângă sau modificându-şi atitudinea corporală.

     
 

16

Îşi ridică şi îşi susŃine pe moment capul când i se oferă un sprijin la nivelul umerilor.

     
 

17

Îşi modulează plânsul în funcŃie de disconfortul pe

     
 

care îl resimte.

 

18

Adoarme la timpul cuvenit.

 

19

Îşi agită/scutură braŃele în toate direcŃiile.

 

20

Urmăreşte din privire un obiect pe care cineva îl deplasează traversând axa mediană.

21

Surâde.

 

22

Urmăreşte

din

privire

un

fascicul

luminos

întorcând capul.

 

23

Dă atenŃie sunetelor, mişcându-şi capul.

 

24

Priveşte în direcŃia mâinii sale.

 

25

Execută bătăi alternate sau simultane ale membrelor inferioare în poziŃie dorsală.

26

Îşi deschide gura şi începe să sugă înainte ca tetina să îi atingă buzele.

27

SusŃine un contact vizual timp de trei secunde.

 

28

Îşi întoarce capul în sus, în jos şi dintr-o parte în alta în poziŃie vertical.

29

Loveşte obiecte.

 

30

MenŃine capul de-asupra planului corpului timp de cinci secunde, când se află în poziŃie verticală.

31

Urmăreşte din privire un obiect deplasat cu 180˚.

32

Caută să

repereze

sursa

unui

zgomot

întorcându-şi capul în direcŃia bună.

33

Îşi menŃine capul şi umerii în poziŃie şezând când e înconjurat de perne.

34

Gângureşte când este mulŃumit.

 

35

Întinde mâna cu scopul de a prinde/a apuca un obiect.

36

Îşi Ńine capul drept când e dus în braŃe în poziŃie verticală.

37

łine un obiect în mâini (prehensiune) 30 de secunde fără să îi dea drumul în mod voit.

38

Îşi repetă propriile sunete.

 

39

Îşi îndreaptă capul şi toracele sprijinindu-se pe antebraŃe în poziŃie verticală.

40

Îşi

deschide

gura

la

vederea

unei

linguri

cu

alimente.

 

41

Râde.

 

42

Lasă să se vadă că recunoaşte membrii familiei lui

2 | P a g e

 

surâzând sau încetând să plângă.

43

Încearcă să treacă de la poziŃia pe spate la poziŃia pe burtă sau invers cu ajutorul umerilor.

44

Opune degetul mare celorlalte patru degete (joaca cu degetele).

45

Gângureşte.

SOCIALIZARE

Vârstă

Nr.

Comportament

 

Debutul

Data

Comentarii

crt.

 

comportamentului

completării

0-1 an

1

Este atent la o persoană care se deplasează în câmpul său vizual.

     
 

2

ReacŃionează surâzând la atenŃia pe care o primeşte de la un adult.

     
 

3

ReacŃionează gângurind când i se acordă atenŃie.

       
 

4

Îşi îndreaptă privirea spre mâinile sale, surâde şi articulează anumite sunete.

     
 

5

Surâde, vorbeşte în legea lui sau se opreşte din plâns în prezenŃa membrilor familiei.

     
 

6

ReacŃionează printr-un surâs la expresia de pe chipul altor persoane din jurul lui.

     
 

7

Surâde şi vorbeşte în legea lui văzându-se în oglindă.

     
 

8

Mângâie cu mâna obrazul unui adult şi îl trage de păr, de nas, de ochelari etc.

     
 

9

Întinde mâinile pentru a apuca un obiect care îi este prezentat.

     
 

10

Încearcă să atingă persoane pe care le cunoaşte.

       
 

11

Loveşte cu mâna pe imaginea sa reflectată într-o oglindă şi încearcă să o apuce: face la fel când e aşezat în faŃa unui alt copil.

     
 

12

łine un obiect care îi este prezentat examinează timp de cel puŃin un minut.

şi

îl

     
 

13

Scutură sau strânge un obiect făcând zgomot.

       
 

14

Se joacă singur 10 minute.

       
 

15

Caută frecvent contactul vizual cu o persoană care se ocupă de el, timp de trei minute.

     
 

16

Acceptă să se joace singur lângă un adult care lucrează timp de 15-20 de minute.

     
 

17

Vorbeşte în legea lui atenŃia.

cu scopul

de

a

atrage

     
 

18

Se joacă de-a “cucu-bau”, prin imitaŃie.

       
 

19

Imită un adult care bate din palme/aplaudă.

       
 

20

Imită un adult care salută cu mâna (tai-tai).

 

21

Îşi ridică braŃele pentru a imita adulŃii: “atât de mare-atât de mare”.

 

22

Întinde o jucărie, un obiect sau o bucăŃică de hrană către adulŃi, fără să le lase totuşi din mână.

 

23

Strânge, mângâie şi îmbrăŃişează oameni pe care îi cunoaşte.

 

24

Priveşte persoana care îl strigă pe nume/prenume sau întinde braŃele spre el.

 

25

Apasă sau agită o jucărie pentru a reproduce un sunet auzit înainte.

 

26

Manipulează o jucărie sau un obiect.

 

27

Întinde o jucărie sau un alt obiect către un adult şi îl lasă pentru ca acesta să o/îl ia.

 

28

Reproduce gesturile pe care un alt copil le face jucându-se.

1-2 ani

29

Reproduce gesturile simple ale adulŃilor (ex. a scutura haine, a intinde/trage de aşternuturi, a Ńine tacâmuri în mână etc.).

 

30

Se joacă în compania altui copil, dedându-se totuşi şi la propriile jocuri în mod autonom.

 

31

Participă la un joc în compania unui alt copil (ex. împinge o maşinuŃă sau rostogoleşte o minge) timp de 2 până la 5 minute.

 

32

Suportă plecarea părinŃilor săi, continuându-şi jocurile chiar dacă poate se smiorcăie puŃin pe moment.

 

33

Explorează activ cadrul de viaŃă.

 

34

Colaborează la jocuri care presupun manipulări (ex. să tragă de sfoară, să învârtă un buton etc.)

 

35

Strânge şi duce în braŃe o păpuşă, un ursuleŃ etc.

 

36

Repetă gesturi care îi amuză pe adulŃi şi le atrage atenŃia.

 

37

Prezintă o carte unui adult pentru ca acesta să i-o citească sau să o răsfoiască împreună.

 

38

Încearcă să atragă alte persoane pentru ca acestea să vină să vadă un obiect oarecare sau o acŃiune în curs de desfăşurare.

 

39

Îşi retrage mâna, spune “Nu!” în faŃa unui obiect care ştie că este interzis atunci când i se atrage atenŃia asupra acestuia.

5 | P a g e

 

40

Este capabil să aştepte satisfacerea unei nevoi în scaunul înalt sau la masa unde este schimbat.

 

41

Se joacă cu 2-3 copii.

 
 

42

Împarte un obiect sau hrană cu un alt copil când i se cere.

 

43

Salută

alŃi

copii

şi

pe membrii familiei sale, la

cerere.

2-3 ani

44

Se conformează exigenŃelor părinŃilor în 50% din cazuri.

 

45

Poate să se ducă să caute un obiect sau o persoană care se găseşte într-o altă cameră din casă, la cerere.

 

46

Ascultă muzică sau o poveste timp de 5 până la 10 minute.

 

47

Spune “vă/te rog” şi “multumesc” la cerere.

 

48

Se arată doritor să-şi ajute părinŃii la îndeplinirea unor sarcini zilnice (ex. Ńine făraşul etc.).

 

49

Se joacă de-a deghizatul, servindu-se pentru aceasta de hainele adultului.

 

50

Efectuează o alegere, la cerere.

 

51

Este capabil să înŃeleagă şi să exprime emoŃii, să- şi verbalizeze iubirea, tristeŃea, bucuria.

3-4 ani

52

Cântă şi dansează urmărind ritmul unei melodii oarecare.

 

53

Urmează regulile unui joc dat, imitând ceea ce fac ceilalŃi copii.

 

54

Întâmpină persoanele apropiate.

 

55

Respectă regulile unui joc de grup animat de un dult.

 

56

Cere să i se împrumute o jucărie utilizată de alt copil.

 

57

Spune “mulŃumesc” şi “vă/te rog” în 50% din cazuri fără a fi necesar să i se pună.

 

58

Răspunde la telefon, discută cu o persoană pe care o cunoaşte bine, îi telefonează unui adult.

 

59

Este capabil să îşi aştepte rândul.

 

60

Respectă regulile jocurilor colective conduse de copiii mai mari ca ei.

 

61

Ascultă de cererile adulŃilor în 75% din cazuri.

 

62

Este capabil să rămână în interiorul curŃii.

6 | P a g e

 

63

Se joacă lângă alŃi copii şi le vorbeşte timp de 30 de minute, urmărindu-şi activitatea.

4-5 ani

64

Cere ajutor dacă i se pare greu să îndeplinească singur acte precum: să îşi toarne de băut, să utilizeze baia etc.

 

65

Participă la conversaŃia adulŃilor.

 
 

66

Recită,

cântă

şi

dansează

în

prezenŃa

unui

telespectator.

 
 

67

Execută

singur

o

sarcină

timp

de

20-30

de

minute.

 

68

Se scuză în 75% din cazuri fără acest lucru.

i

se ceară

 

69

Îşi aşteaptă rândul în prezenŃa altor copii (8-9 copii).

 

70

Colaborează timp de 20 de minute cu 2-3 copii la executarea unui joc.

 

71

Se comportă în mod adecvat în public.

 
 

72

Cere aproape întotdeauna voie înainte de a utiliza obiecte ce aparŃin altora (75% din cazuri).

5-6 ani

73

Îi place să-şi arate tristeŃea şi bucuria.

 
 

74

Colaborează cu 4-5 copii la executarea unei activităŃi fără să aibă o supraveghere constantă.

 

75

Le explică altor copii, regulile unui joc.

 
 

76

Imită roluri de adulŃi.

 
 

77

Participă la conversaŃii, la masă.

 
 

78

Repetă

regulile

jocurilor

verbale,

precum

ghicitorile.

 
 

79

Consolează copii mai mici care plâng.

 
 

80

Îşi alege prieteni.

 
 

81

Concepe, apoi ridică diferite construcŃii cu ajutorul unor scule, instrumente simple (planuri înclinate, scripeŃi, pivoŃi, leviere etc.).

 

82

Îşi fixează obiective şi le pune în practică.

 
 

83

Mimează pasaje dintr-o poveste sau le pune în şcenă cu marionete.

LIMBAJ

Vârstă

Nr.

 

Comportament

 

Debutul

Data

Comentarii

crt.

 

comportamentului

completării

0-1 an

1

Repetă sunete emise de alte persoane.

       
 

2

Repetă aceeaşi silabă de 2-3 ori (ex. “ma, ma, ma”).

     
 

3

ReacŃionează la gesturi prin gesturi.

       
 

4

Execută o directivă simplă când aceasta e însoŃită de gesturi.

     
 

5

Încetează o activitate în desfăşurare când i se spune “Nu!”, cel puŃin temporar şi în 75% din cazuri.

     
 

6

Răspunde în mod nonverbal la întrebări simple.

     
 

7

PronunŃă 2 silabe diferite în contextul jocului.

       
 

8

Imită anumite intonaŃii ale vocii.

       
 

9

Foloseşte termeni corecŃi pentru a desemna obiecte sau persoane.

     
 

10

ReacŃionează

la

cuvinte

pronunŃate

de

alŃii,

     

emiŃând/scoŃând sunete.

 

1-2 ani

11

PronunŃă 5 cuvinte diferite (poate utiliza acelaşi cuvânt pentru a identifica mai multe obiecte).

     
 

12

Cere/doreşte mai mult dintr-un lucru.

       
 

13

Spune “Gata!” (“nu mai este”).

       
 

14

Urmează 3 directive diferite care implică o singură acŃiune fără să fie întărite prin gesturi.

     
 

15

Oferă obiecte sau le arată la cerere.

       
 

16

Desemnează/indică 12 obiecte familiare când acestea îi sunt numite.

     
 

17

Arată cu degetul 5 imagini într-o carte când îi

     

sunt numite

obiectele

pe

care

acestea

le

reprezintă.

 

18

Îşi identifică 3 părŃi ale corpului.

       
 

19

Îşi spune prenumele la cerere sau/şi când este întrebat.

     
 

20

Răspunde la întrebarea “Ce este aceasta?”, identificând obiectul care îi este arătat.

     

8 | P a g e

 

21

Asociază vorbele cu gesturile pentru a-şi exprima dorinŃele/nevoile.

 

22

Numeşte 5 membri din familie şi animalele de companie, dacă e cazul.

 

23

Numeşte 4 jucării.

 

24

Imită strigăte de animale (în loc să le numească) sau se foloseşte de ele pentru a le identifica (ex. “Vaca face muu, muu”).

 

25

Cere alimente numindu-le când îi sunt arătate (ex. lapte, biscuiŃi, covrig etc.).

 

26

Pune întrebări radicând tonul vocii la sfârşitul unui cuvânt sau al unei fraze.

 

27

Numeşte 3 părŃi ale corpului unei păpuşi sau ale unei persoane.

 

28

Răspunde prin “da” sau “nu” la întrebări care cer un răspuns fie afirmativ, fie negativ.

2-3 ani

29

Formulează părŃi de frază conŃinând 2 cuvinte (fie un substantiv şi un adjectiv, un substantiv şi un articol sau 2 substantive).

 

30

Foloseşte un substantiv şi un verb pentru a forma o propoziŃie din 2 cuvinte (ex. “Tata pleacă”).

 

31

Indică, cu ajutorul cuvintelor, nevoia/dorinŃa de a merge la toaletă.

 

32

Foloseşte un substantiv împreună cu, cuvintele “Iată” şi “Uite”.

 

33

Alătură 2 cuvinte pentru a exprima posesia (ex. “maşină tata”).

 

34

Foloseşte „nu” sau „nu vreau” în vorbire.

 

35

Răspunde la întrebarea “Ce fac eu?” (“Ce faci tu?”, “Ce face el?”) când această întrebare se referă la activităŃi curente.

 

36

Răspunde la întrebări care încep cu “unde”.

 

37

Recunoaşte cuvinte familiare.

 

38

Prezintă mai multe obiecte (ex. cuburi) drept răspuns la o cerere efectuată, folosind forma plurală.

 

39

Se referă la el însuşi, menŃionându-şi prenumele când vorbeşte.

 

40

Identifică un obiect arătând cu degetul o imagine, punând întrebări în legătură cu utilizarea acestuia.

9 | P a g e

 

41

Îşi indică vârsta, folosindu-şi degetele.

 
 

42

DiferenŃiază sexele la cerere.

 
 

43

Execută 2 directive având o legătură între ele.

 
 

44

Foloseşte curent forma plurală.

 
 

45

Recunoaşte o acŃiune trecută

cu ajutorul

adverbelor de timp (ex. “înainte”) şi se familiarizează cu trecutul nedefinit (sau perfect compus).

 

46

Întreabă “Ce este asta?”

 
 

47

Îşi controlează volumul vocii în 90% din cazuri.

 

48

Foloseşte “acesta”, “acela”, “aceasta”, “aceea”.

 

49

Foloseşte “este” în frazele pe care le formulează.

 

50

Spune

“îl”,

“eu”,

“mie”/”al

meu”

în

locul

prenumelui său.

 
 

51

Arată obiecte care “nu sunt…” (ex. “Aceasta nu este o minge”).

 

52

Răspunde corect la întrebarea “Cine…?”, identificând subiectul care efectuează acŃiunea.

 

53

Foloseşte adjectivul posesiv (“al meu”, “al tău”, “a ta” etc.).

 

54

Foloseşte curent articolele “un”, “o”, “lui”.

 
 

55

Foloseşte substantive comune (jucărie, animal, aliment etc.).

 

56

Recunoaşte o acŃiune viitoare prin folosirea unor adverbe de timp (ex. “mâine”, “după aceea/apoi”, “curând”).

 

57

Distinge ce este deschis de ce este închis.

 

3-4 ani

58

Formulează corect întrebări care încep cu “Ce…?”.

 

59

Este atent timp de 5 minute când i se relatează o poveste.

 

60

Execută 2 directive care nu au nici o legătură între ele.

 

61

Îşi spune numele complet la cerere.

 
 

62

Răspunde

la

întrebări

simple

introduse

de

cuvântul “Cum…?”

 
 

63

Foloseşte perfectul compus.

 
 

64

Vorbeşte despre experienŃe pe care tocmai le-a trăit.

 

65

Spune utilitatea anumitor obiecte uzuale.

 
 

66

Exprimă evenimente viitoare folosind viitorul perifrastic (indicativ urmat de infinitiv, de ex. “o să fac”− “am să fac”).

 

67

Schimbă ordinea cuvintelor pentru a formula o întrebare în mod corect (ex. “Pot oare?”).

 

68

Foloseşte câteva plurale neregulate curente.

 
 

69

Povesteşte 2 evenimente respectând ordinea în care ele s-au desfăşurat.

4-5 ani

70

Execută o serie de 3 directive consecutive.

 
 

71

Demonstrează că înŃelege fraze la diateza pasivă (ex. “Un băiat loveşte o fată”, “O fată este lovită de un băiat”).

 

72

Poate găsi 2 obiecte sau ilustraŃii asemănătoare, la cerere.

 

73

Foloseşte

“aş

putea”

sau

un

alt

verb

la

condiŃionalul prezent, în conversaŃie.

 
 

74

Formulează fraze alcătuite din 2 propoziŃii coordonate (ex. “Am izbit mingea şi aceasta s-a rostogolit în stradă”).

 

75

Distinge partea de jos/de sus a obiectelor, la cerere.

 

76

Formulează propoziŃii negative (cu ajutorul cuvintelor “nu”, “nici”).

 

77

Este capabil să indice ceea ce pare absurd într-o ilustraŃie, dacă e cazul.

 

78

Utilizează

cuvintele

“soră”,

“frate”,

“bunică”,

“bunic”.

 

79

Este capabil să indice termenul final al unei analogii prin opoziŃie.

 

80

Redă poveştiri familiare fără ajutorul ilustraŃiilor.

 
 

81

Identifică o ilustraŃie reprezentând ceva care nu aparŃine unui grup dat (ex. care nu reprezintă un animal).

 

82

Este capabilă să distingă dacă 2 cuvinte rimează sau nu.

 

83

Formulează fraze complexe (ex. “Ea vrea să intru pentru că…”).

 

84

Poate diferenŃia un sunet puternic de unul slab.

 

5-6 ani

85

Poate

percepe

diferenŃele

care

există

între

 

“câŃiva”, “mai mulŃi” şi “mulŃi”.

86

Este capabil să-şi spună adresa.

87

Este capabil să-şi spună numărul de telefon.

88

Poate percepe diferenŃele existente între “cel mai mult”, “cel mai puŃin” şi “puŃin”.

89

Relatează glume simple.

90

Povesteşte experienŃe cotidiene.

91

Descrie un loc sau o mişcare folosind “prin”, “departe de”, “spre”, “peste/pe”.

92

Răspunde la o întrebare care cere o explicaŃie.

93

Adună/Reuneşte elementele unei poveşti illustrate, alcătuită din 3 până la 5 părŃi distincte şi o povesteşte în ordine.

94

Defineşte cuvinte.

95

Este capabil să împerecheze contrarii.

96

Este capabil să răspundă la întrebarea ”Ce se întâmplă dacă…(de ex., scapi un ou)?”.

97

Foloseşte “ieri” şi “mâine” cu bună ştiinŃă.

98

Întreabă sensul cuvintelor noi sau puŃin familiare.

AUTONOMIE

Vârstă

Nr.

 

Comportament

 

Debutul

Data

Comentarii

crt

 

comportamentului

completării

0-1 an

1

Suge şi înghite hrană lichidă.

       
 

2

Mănâncă hrană pireu (ex. hrană pentru bebeluş).

     
 

3

Caută să-şi atingă sticla/biberonul.

       
 

4

Mănâncă hrana-pireu care îi este dată de unul dintre părinŃi.

     
 

5

Îşi Ńine sticla de biberon fără ajutor în timp ce bea.

     
 

6

Îşi îndreaptă sticla de biberon fie în direcŃia gurii, fie în direcŃia opusă.

     
 

7

Mănâncă alimente-pireu care îi sunt date de unul dintre părinŃi.

     
 

8

Bea dintr-o cană Ńinută pentru el de unul dintre părinŃi.

     
 

9

Mănâncă alimente semi-solide care îi sunt date de unul dintre părinŃi.

     
 

10

Mănâncă singur cu degetele.

       
 

11

Bea dintr-o cană, Ńinând-o cu două mâini.

       
 

12

Îşi duce la gură o lingură plină de mâncare (cu ajutor).

     
 

13

Îşi întinde mâinile şi picioarele în momentele îmbrăcatului.

     

1-2 ani

14

Mănâncă singur cu o lingură.

       
 

15

Bea din cana sa Ńinând-o cu o singură mână.

       
 

16

Se joacă în apă cu mâinile şi şi le trece peste faŃă (prin imitare/imitând).

     
 

17

Rămâne aşezat pe oliŃă timp de 5 minute.

       
 

18

Îşi pune o pălărie pe cap, apoi o scoate.

       
 

19

Îşi scoate şosetele.

       
 

20

Îşi trece braŃele prin mânecile hainei/vestei şi picioarele prin pantaloni.

     
 

21

Îşi

scoate

încălŃămintea

când

şireturile

sunt

     

dezlegate.

 
 

22

Îşi scoate haina/geaca o dată ce aceasta a fost descheiată.

 

23

Îşi

scoate

pantalonii

o

dată

ce

aceştia

sunt

descheiaŃi.

 
 

24

Ridică şi coboară o închizătură cu fermoar fără să unească în prealabil cele 2 părŃi.

 

25

Arată că doreşte să meargă la toaletă cu ajutorul cuvintelor sau al gesturilor.

2-3 ani

26

Mănâncă singur folosind o lingură şi o cană, făcând mici stricăciuni.

 

27

Ia un şerveŃel care îi este întins de părinŃi şi îl foloseşte pentru a-şi şterge mâinile şi faŃa.

 

28

Bea cu paiul dintr-un pahar sau cană.

 
 

29

Mănâncă cu ajutorul unei furculiŃe.

 
 

30

Mestecă şi înghite numai substanŃe comestibile.

 

31

Îşi şterge mâinile fără ajutor când i se oferă un şervet/şerveŃel.

 

32

Cere să meargă la toaletă chiar dacă este prea târziu pentru a evita un “accident”.

 

33

Îşi controlează saliva.

 
 

34

Urinează când este aşezat pe oliŃă sau se duce să stea pe oliŃă de trei ori pe săptămână.

 

35

Îşi pune pantofii (încălŃămintea).

 
 

36

Se spală pe dinŃi prin imitaŃie.

 
 

37

Îşi scoate o haină, deschisă în prealabil.

 
 

38

Se duce să stea la toaletă.

 
 

39

Umple un pahar la robinet fără ajutor, urcându-se pe un scăunel de bucătărie.

 

40

Se spală pe mâini şi pe faŃă cu săpun, o dată ce temteratura apei este reglată de un adult.

 

41

Cere

meargă

la

timp

la

toaletă,

evitând

“accidentele”.

 
 

42

Îşi agaŃă haina pe un cui care se află la îndemâna sa.

 

43

Nu se udă în timpul siestei.

 
 

44

Evită obstacole precum colŃurile mobilelor, scările etc.

 

45

Foloseşte un serveŃel când i se atrage atenŃia asupra acestui lucru.

 

46

Înfige alimente în furculiŃă şi le duce la gură.

 

47

Toarnă o băutură într-un pahar fără ajutor folosind un ceainic.

 

48

Îşi desface/descheie hainele.

 

49

Îşi spală mâinile şi picioarele în timp ce i se face baie.

 

50

Îşi pune şosetele.

 

51

Îmbracă haina, pulovărul, cămaşa.

 

52

Recunoaşte faŃa hainelor sale.

3-4 ani

53

Mănâncă singur întreaga masă.

 

54

Se îmbracă singur având nevoie de ajutor la pulovere şi legături.

 

55

Îşi şterge nasul când i se atrage atenŃia.

 

56

Nu-şi udă patul 2 nopŃi din 7.

 

57

Urinează din picioare, în cazul unui băiat.

 

58

Se îmbracă şi se dezleagă singur în 75% din cazuri, dar nu manevrează încă legăturile.

 

59

Îşi închide capsele de la haine.

 

60

Îşi suflă nasul când i se atrage atenŃia.

 

61

Evită pericolele familiare (ex. geamul spart).

 

62

Îşi agaŃă haina pe un umeraş şi îl agaŃă de un cuier aflat la îndemâna sa, când primeşte directive în acest sens.

 

63

Îşi spală dinŃii când primeşte directive verbale în acest sens.

 

64

Îşi pune mănuşile.

 

65

Descheie nasturi mari pe un cadru sau pe o vestă pusă pe masă.

 

66

Încheie nasturi mari pe un cadru sau pe o vestă pusă pe masă.

 

67

Îşi pune cizmele.

4-5 ani

68

Îşi curăŃă petele, ducându-se el însuşi să caute o cârpă.

 

69

Evită otrăvurile şi alte substanŃe periculoase.

 

70

Îşi descheie hainele.

 

71

Îşi încheie hainele.

 

72

Îşi părăseşte locul de la masă.

 

73

Inserează capătul unui fermoar în cursorul său.

 

74

Se spală pe mâini şi pe faŃă.

 

75

Foloseşte ustensilele necesare pentru a mânca.

 

76

Se trezeşte în cursul nopŃii pentru a merge la toaletă sau rămâne uscat toată noaptea.

 

77

Îşi şterge şi îşi suflă nasul când se dovedeşte necesar (75% din cazuri).

 

78

Face baie singur fără să se frece el însuşi pe spate, pe gât şi pe urechi.

 

79

Foloseşte un cuŃit pentru a întinde o garnitură moale peste fripturi.

 

80

Prinde şi desprinde (încheie/descheie) catarama centurii de la rochie sau de la pantaloni, cât şi de la pantofi.

 

81

Se îmbracă complet singur şi îşi încheie toate închizătorile din faŃă, numai cele care necesită nod, nu reuşeşte.

 

82

Se serveşte singur la masă în timp ce un adult Ńine farfuria din care se serveşte.

 

83

Ajută la punerea mesei aşezând corect farfuriile, şerveŃelele şi ustensilele, cu ajutorul indicaŃiilor verbale.

 

84

Se spală pe dinŃi.

 

85

Se duce la toaletă la timp, se dezbracă, se şterge, trage apa şi se îmbracă din nou, toate fără ajutor.

 

86

Piaptănă sau perie păr lung.

 

87

Îşi agaŃă hainele de umeraşe.

 

88

Se plimbă în vecinătate/apropiere fără să necesite o supraveghere constantă.

 

89

Îşi leagă şireturile de la pantof.

 

90

Leagă şireturile pantofilor (noduri şi funde).

5-6 ani

91

Îşi asumă responsabilitatea unei sarcini săptămânale şi o îndeplineşte la cerere.

 

92

Îşi alege hainele în funcŃie de vreme şi de activitatea pentru care trebuie să fie purtate.

 

93

Se opreşte la o intersecŃie, priveşte în ambele direcŃii/sensuri, apoi traversează strada fără să aibă nevoie de nici o directivă verbală.

 

94

La masă, se serveşte fără ajutor şi trece platourile altora.

16 | P a g e

95

Îşi prepară singur cerealele.

 

96

Îşi asumă responsabilitatea unei sarcini casnice cotidiene (ex. să pună masa, să arunce gunoiul etc.)

97

Îşi potriveşte temperatura apei de la baie sau de la duş.

98

Este capabil să îşi pregătească singur un sandvici.

99

Se duce singur la şcoală sau la terenul de joacă dacă acestea se află la mai puŃin de două străzi de casă.

100

Este capabil să utilizeze un cuŃit pentru a tăia alimente moi (ex. “hot-dog”, banană, cartof copt etc.)

101

Recunoaşte

toaleta

(WC)

potrivită

în

locuri

publice.

102

Deschide un recipient de lapte.

 

103

La cofetărie, îşi ia platoul cu ambele mâini, îl duce şi îl aşază pe masă.

104

Înnoadă cordoanele unui şorŃ, apoi face fundă.

105

Îşi închide centura de siguranŃă, instalându-se în automobil.

Cognitiv

Vârstă

Nr.

 

Comportament

 

Debutul

Data

Comentarii

crt.

 

comportamentului

completării

0-1 an

1

Împinge/scoate de pe faŃă o bucată de pânză care îl împiedică să vadă.

     
 

2

Caută să localizeze un obiect care îi este scos din câmpul său vizual.

     
 

3

Scoate un obiect dintr-un recipient deschis, vârând mâna după el.

     
 

4

Pune un obiect într-un recipient, imitând.

       
 

5

Pune un obiect într-un recipient, ca răspuns la o directivă verbală.

     
 

6

Scutură o jucărie muzicală care este prinsă la capătul unui fir.

     
 

7

Pune 3 obiecte într-un recipient, apoi îl goleşte.

     
 

8

Trece un obiect dintr-o mână în alta ca să ia un alt obiect în mână.

     
 

9

Face să cadă o jucărie, apoi o ia de jos.

       
 

10

Găseşte

un

obiect

ascuns

sub

un

recipient

     

oarecare.

 

11

Împinge 3 cuburi aliniate unul după altul pentru a imita un tren.

     
 

12

Ia cercul din planşa cu incastre.

       
 

13

Inserează o formă rotundă de lemn într-un loc special prevăzut pentru aceasta, la cerere.

     
 

14

Imită gesturi simple la cererea unui adult.

       

1-2 ani

15

Scoate,

unul

câte

unul,

6

obiecte

dintr-un

     

recipient.

 

16

Arată cu degetul părŃile corpului.

       
 

17

Construieşte un turn cu ajutorul a trei cuburi, la cerere.

     
 

18

Grupează diferite obiecte asemănătoare.

       
 

19

Mâzgăleşte/Desenează.

       
 

20

Se arată cu degetul când este întrebat “Unde este (prenumele copilului)?”

     
 

21

Inserează 5 forme rotunde de lemn în stativul lor,

     

18 | P a g e

   

la cerere.

 

22

Potriveşte obiecte la ilustraŃii care le reprezintă.

 

23

Arată cu degetul ilustraŃii ale obiectelor care i-au fost cerute/despre care a fost întrebat.

 

24

Răsfoieşte o carte, întorcând 2 sau 3 pagini o dată pentru a agăsi o ilustraŃie ce i-a fost cerută.

2-3 ani

25

Găseşte o carte care îi este descrisă, la cerere.

 

26

Completează o planşă cu incastre, conŃinând 3 forme de bază.

 

27

Desemnează

prin

numele

lor,

obiecte

reprezentate în 4 ilustraŃii simple.

 

28

Reproduce o linie verticală, prin imitaŃie.

 
 

29

Trasează o linie orizontală, prin imitaŃie.

 
 

30

Reproduce un cerc.

 
 

31

Împerechează obiecte cu textură analogă.

 
 

32

Arată care obiect este mare şi care este mic, la cerere.

 

33

Desenează o cruce (+), prin imitaŃie.

 
 

34

Împerechează cele 3 culori primare.

 
 

35

Cunoaşte

semnificaŃia

prepoziŃiilor

“în”,

“pe”,

“dedesubt”, “deasupra”.

 
 

36

Identifică obiecte sau animale după sunetul pe care ele îl emit.

 

37

Asamblează

o

jucărie

din

patru

elemente

distincte.

 

38

Recunoaşte despre ce activităŃi este vorba într-o ilustraŃie.

 

39

Realizează corespondenŃa dintre o formă geometrică şi o ilustraŃie care o reprezintă.

 

40

Aşază în teanc/unul peste celălalt 5 inele care compun o piramidă de inele.

3-4 ani

41

Distinge obiectele mari de cele mici.

 
 

42

Arată cu degetul părŃile corpului, la cerere.

 
 

43

Distinge un băiat de o fată, la cerere.

 
 

44

Poate indica dacă un obiect este greu sau uşor.

 

45

Asamblează cele 2 jumătăŃi ale unei forme.

 
 

46

Relatează 2 fapte izbitoare/ieşite din comun sau descrie 2 personaje dintr-o poveste familiară sau

   

dintr-o emisiune televizată cunoscută.

 
 

47

Recită o numărătoare (la v-aŃi ascunselea) reproducând gesturile învăŃate.

 

48

Asortează/Potriveşte obiecte unul câte unul (în grupuri de 3 obiecte sau mai multe).

 

49

Poate arăta care obiecte sunt lungi şi care sunt scurte.

 

50

Arată care obiecte merg împreună/ se potrivesc.

 
 

51

Numără până la 3, imitând.

 
 

52

Grupează obiecte pe categorii.

 
 

53

Trasează un “V”, prin imitaŃie.

 
 

54

Trasează o diagonală pentru a lega între ele 2 colŃuri opuse ale unui pătrat cu latura de 10 cm.

 

55

Înşiră 10 obiecte, prin imitaŃie.

 
 

56

Folosindu-se de 3 cuburi, construieşte un “pod”, prin imitaŃie.

 

57

ÎnlănŃuie

perle/mărgele

sau

cuburi

după

un

model dat.

 
 

58

Reproduce o serie de “V”-uri legate între ele (VVVV).

 

59

Adaugă un picior sau un braŃ la un om desenat incomplet.

 

60

Completează fără ezitare o şaradă din 6 piese.

 
 

61

Este capabil să indice dacă obiectele sunt identice sau diferite.

 

62

Desenează un pătrat prin imitaŃie.

 
 

63

Numeşte 3 culori, la cerere.

 
 

64

Numeşte cele 3 forme de bază (pătrat, triunghi, cerc).

4-5 ani

65

Adună un număr dat de obiecte (de la 1 la 5), urmând directiva care i-a fost comunicată.

 

66

Identifică 5 texturi diferite.

 
 

67

Reproduce un triunghi, la cerere.

 
 

68

Îşi aminteşte 4 obiecte observate într-o ilustraŃie.

 

69

Indică

la

ce

moment

din

zi

au loc anumite

activităŃi.

 
 

70

Recită numărători care îi sunt familiare (de la jocuri).

 

71

Este capabil să indice dacă un obiect este mai

20 | P a g e

   

uşor sau mai greu decât un altul când greutatea a două obiecte diferă cu cel puŃin 500 gr.

 

72

Identifică obiectul care lipseşte atunci când un obiect este retras dintr-un grup de 3 obiecte.

 

73

Numeşte 8 culori.

 
 

74

Identifică monedele de 1,5 şi 10 cenŃi.

 
 

75

Împerechează simboluri identice (litere şi cifre).

 
 

76

Spune ce culoare au obiectele când sunt numite.

 
 

77

Relatează 5 fapte deosebite dintr-o poveste pe care a auzit-o de 3 ori.

 

78

Desenează

un

om

(un cap,

un trunchi

şi

4

membre).

 

79

Cântă 5 rânduri dintr-un cântec.

 
 

80

Folosindu-se de 10 cuburi, construieşte o piramidă, prin imitaŃie.

 

81

Este capabil să indice dacă un obiect este lung sau scurt.

 

82

Aşază obiecte la locurile indicate de consemnul “în spatele”, “lângă” şi “aproape de”.

 

83

Asortează, unul câte unul, obiecte unui alt grup conŃinând de la 1 la 10 obiecte.

 

84

Numeşte sau indică elementul care îi lipseşte unui obiect care apare într-o ilustraŃie.

 

85

Numără de la 1 la 10 pe de rost.

 
 

86

Desemnează poziŃia ocupată de obiecte sau persoane (primul loc, ultimul loc).

5-6 ani

87

Numără/Enumeră până la 20 de obiecte şi spune câte sunt în total.

 

88

Identifică cifrele de la 1 la 10.

 
 

89

Desemnează stânga şi dreapta corpului său.

 
 

90

Recită în ordine literele alfabetului.

 
 

91

Îşi scrie prenumele.

 
 

92

Identifică 5 litere din alfabet.

 
 

93

Plasează obiecte în ordine crescătoare a lungimii sau a lăŃimii.

 

94

Identifică litere majuscule.

 
 

95

Aşază cifrele de la 1 la 10, în ordine.

 
 

96

Desemnează

locul

ocupat

de

obiecte

sau

 

persoane (primul, al doilea, al treilea).

97

Identifică literele mici.

98

Împerechează litere mici cu litere majuscule.

99

Efectuează corespondenŃa dintre cifrele numite şi cifrele scrise (le recunoaşte până la 25).

100

Reproduce un romb.

101

Completează un labirint simplu.

102

Enumeră în ordine cele 7 zile ale săptămânii.

103

Adună şi scade până la cifra 3.

104

Îşi spune data zilei sale de naştere.

105

Descifrează 10 cuvinte scrise cu litere de mână.

106

Anticipează cursul evenimentelor.

107

Distinge jumătatea din întreg.

108

Numără până la 100 pe de rost.

MOTRICITATE

Vârstă

Nr.

Comportament

 

Debutul

Data

Comentarii

crt.

 

comportamentului

completării

0-1 an

1

Caută să atingă un obiect faŃa sa.

aflat la 15-20

cm în

     
 

2

Prinde un obiect Ńinut la 7 cm în faŃa sa.

       
 

3

Prinde un obiect care se află în faŃa lui.

       
 

4

Caută să-şi atingă jucăria preferată.

       
 

5

Duce la gură un obiect.

     
 

6

Pe burtă fiind, îşi Ńine capul şi toracele cu ajutorul braŃelor.

     
 

7

Îşi ridică capul şi toracele, sprijinindu-se pe un braŃ.

     
 

8

Atinge şi examinează un obiect cu gura.

       
 

9

Trece din poziŃia culcat pe burtă la poziŃia culcat pe o parte şi rămâne în această poziŃie jumătate din timp.

     
 

10

Trece din poziŃia culcat pe burtă la poziŃia culcat pe spate.

     
 

11

Înaintează o dată cât lungimea sa, târându-se pe burtă.

     
 

12

Trece din poziŃia culcat pe spate la poziŃia culcat pe o parte.

     
 

13

Trece din poziŃia culcat pe spate la poziŃia culcat pe burtă.

     
 

14

Reuşeşte să stea în poziŃie şezând agăŃându-se de degetele unui adult.

     
 

15

Îşi întoarce capul când corpul este susŃinut.

       
 

16

Rămâne în poziŃia şezând timp de două minute.

     
 

17

Aşază voluntar un obiect pentru a lua un altul.

     
 

18

Ia de jos/Culege un obiect şi intenŃionat.

îl

lasă

cadă

     
 

19

Stă în picioare cu susŃinere maximă.

       
 

20

Sare pe loc în picioare, fiind susŃinut.

       
 

21

Înaintează cât este de lung, târându-se pentru a

     
   

căuta un obiect.

 
 

22

Rămâne în poziŃia şezând, susŃinându-se în mâini.

 

23

Trece de la poziŃia şezând în poziŃia în patru labe.

 

24

Trece de la poziŃia pe burtă la poziŃia şezând.

 

25

Rămâne în poziŃia şezând fără să aibă nevoie să se susŃină cu ajutorul mâinilor.

 

26

Aruncă obiecte fără să vizeze o Ńintă precisă.

 

27

Se balansează/ Se leagănă înainte şi înapoi, stând pe mâini şi pe genunchi.

 

28

Trece un obiect dintr-o mână în alta, stând în poziŃia şezând.

 

29

łine două cuburi de 2,5 cm într-o singură mână.

 

30

Se aşază în genunchi fără ajutor.

 
 

31

Se ridică în picioare fără ajutor.

 
 

32

Ia în mână obiecte folosindu-se de degetul arătător şi degetul mare.

 

33

Se caŃără.

 

34

Caută să

atingă un obiect

fiind în

poziŃia de

căŃărare.

 

35

Stă în picioare primind un sprijin minim.

 
 

36

Linge hrana din jurul gurii.

 
 

37

Stă în picioare, fără sprijin, timp de un minut.

 

38

Scoate obiecte dintr-un recipient.

 
 

39

Întoarce paginile unei cărŃi, mai multe o dată.

 

40

Este capabil să umple o lingură sau o lopată.

 

41

Pune obiecte mici într-un recipient.

 
 

42

Trece de la poziŃia în picioare la cea şezând.

 

43

Bate din palme.

 
 

44

Merge, primind un sprijin minim.

 
 

45

Merge câŃiva paşi fără ajutor.

 

1-2 ani

46

Urcă o scară în patru labe.

 
 

47

Trece din poziŃia şezând în cea în picioare.

 

48

Rostogoleşte o minge, imitând.

 
 

49

Se caŃără pe un scaun obişnuit, se întoarce şi se aşază.

 

50

Pune 4 inele de-a lungul unei tije/unui băŃ.

 

51

Scoate o popică de 2,5 cm diametru dintr-un suport special.

 

52

Inserează o popică cu diametrul de 2,5 cm într-un suport special.

 

53

Construieşte un turn, folosindu-se de 3 cuburi.

 

54

Utilizează un creion.

 

55

Merge singur.

 

56

Coboară o scară cu spatele, cu picioarele înainte.

 

57

Se aşază singur pe un scaun de înălŃimea sa.

 

58

Se ghemuieşte, apoi revine în poziŃia în picioare.

 

59

Împinge sau trage jucării, în mers/în timp ce merge.

 

60

Foloseşte un leagăn sau un caluŃ de lemn.

 

61

Urcă o scară cu ajutor.

 

62

Se apleacă şi ia de jos o jucărie, fără să cadă.

 

63

Imită mişcări circulare.

2-3 ani

64

Înşiră 4 mărgele mari în 2 minute.

 

65

Manevrează/Manipulează clanŃe de uşi, butoane etc.

 

66

Sare cu picioarele lipite, pe loc.

 

67

Merge înapoi (cu spatele).

 

68

Coboară o scară cu ajutor.

 

69

Aruncă o minge unui adult care se află la 1,60 m de el, în aşa fel încât adultul să nu trebuiască să- şi mişte picioarele pentru a o prinde.

 

70

Construieşte un turn, folosind 5-6 cuburi.

 

71

Întoarce, una câte una, paginile unei cărŃi.

 

72

Scoate hârtia de ambalaj a unor articole mici (bomboane etc.).

 

73

Pliază o foaie de hârtie în două, prin imitaŃie.

 

74

Separă obiecte care sunt prinse împreună, apoi le adună laolaltă.

 

75

Deşurubează jucării care intră una în alta.

 

76

Dă o lovitură cu piciorul unei mingi mari care stă pe loc.

 

77

Face bulgăraşi din plastilină.

 

78

łine un creion între degetul index şi

cel mic,

25 | P a g e

   

sprijinindu-l de cel mare.

 

79

Execută o rostogolire cu ajutor.

3-4 ani

80

Inserează 5 popice din 5 într-un stativ special.

 

81

Completează un tabel de forme sau asamblează un joc din 3 piese.

 

82

Decupează cu foarfeca.

 

83

Sare de la o înălŃine de 20 cm.

 

84

Dă o lovitură de picior unei mingi mari care se rostogoleşte spre el.

 

85

Merge pe vârfuri.

 

86

Acoperă o distanŃă de 10 paşi în fugă, efectuând mişcarea alternativă coordonată a braŃelor.

 

87

Parcurge o distanŃă de 0,60 m în tricicletă.

 

88