Sunteți pe pagina 1din 17

Proiect la organe de masini

Proiect la Organe de maşini

I. Tema proiectului.

A. Să sa proiecteze un lagăr radial funcţionând în regim hidrodinamic având


următoarele caracteristici:
- sarcina radială F=9.000 N
- turaţia fusului n=1.350 rot/min
- diametrul nominal al fusului d(D)=75 mm
- raportul B/D=1
- uleiul utilizat H 32
Ungerea se va face folosind un inel mobil aşezat pe arbore, răcirea făcându-se
prin carcasa lagărului.
B. Să se proiecteze o transmisie mecanică alcătuită dintr-un motor electric
trifazat de curent alternativ, transmisie prin curele trapezoidale, reductor de turaţie
cu o treaptă de reducere cu roţi dinţate conice cu dinţi drepţi şi cuplaj elastic cu
bolţuri conform schemei anexate, având următoarele caracteristici:
- puterea la arborele de ieşire PII=24 KW;
- turaţia la arborele de ieşire nII=120 rot/min;
- raport de transmitere al angrenajului i12=4;
- turaţia de mers în gol a motorului electric nME gol=750 rot/min;
- intervalul de funcţionare între două reparaţii capitale Lh=10.000 ore.

II. Cuprinsul proiectului.

A. Lagărul radial.
1. Memoriul de calcul.
2. Desenul de ansamblu lagăr ( două vederi ).
B. Reductorul de turaţie.
1. Memoriul de calcul.
2. Desenul de ansamblu reductor.
3. Desen de execuţie pentru arborele II.
4. Desen de execuţie a roţii dinţate 2.

1
Proiect la organe de masini

III. Etapele proiectului.

A.1.1. Determinarea grafo-analitică a temperaturii de echilibru.

t [C] 40 50 60 70 80 90
m[ Pa s] 0.02795 0.01846 0.0129 0.00939 0.00703 0.00516

fi 0.0005 0.001 0.0015 0.002 0.0025


Se calculează presiunea medie:
F 9000
Pm = = = 1600000 Pa
B ⋅ D 0.005625
Se calculează coeficientul de portanţă CPij:
µ jn
C Pij =
( Pmψ i ) 2
m1 m2 m3 m4 m5 m6
ψ1 1.5721875 1.038375 0.725625 0.5281875 0.3954375 0.29025
ψ2 0.39304688 0.2595938 0.18140625 0.1320469 0.09885938 0.072563
ψ3 0.1746875 0.115375 0.080625 0.0586875 0.0439375 0.03225 Tabelul Cpij
ψ4 0.098262 0.0648984 0.04535156 0.0330117 0.02471484 0.018141
ψ5 0.062888 0.041535 0.029025 0.0211275 0.0158175 0.01161

Se calculează pierderile de puteri prin frecare CFij:


CFij= f (CPij,B/D)
ψ1 30 20 15 10 8 7.9
ψ2 8 5 4.5 3 2.8 2.3
ψ3 3.8 3 2.5 2 1.8 1.7 Tabelul Cfi,j
ψ4 2.8 2.1 1.8 1.7 1.5 1.4
ψ5 2 1.8 1.6 1.45 1 0.9

Puterea consumată prin frecare:


PFij = C Fij FπDn ψi

m1 m2 m3 m4 m5 m6
37.4878283 24.759403 17.3020746 12.594301 9.42896004 6.92083
18.7439142 12.379701 8.6510373 6.2971504 4.71448002 3.460415
12.4959428 8.2531343 5.7673582 4.1981003 3.14298668 2.306943 Tabelul Pfij
9.37198391 6.1898507 4.32551865 3.1485752 2.35724001 1.730207
7.49762528 4.9518806 3.46041492 2.5188602 1.88579201 1.384166
Se înlocuiesc temperaturile de 400 ,500 ,600 ,700 ,800 ,900 din tabel cu
temperaturile obţinute şi se calculează vâscozitatea din tabel.
Pc1= 25.3125 Pf1= 50.625
Pc2= 37.96875 Pf2= 75.9375
Pc3= 50.625 Pf3= 101.25
Pc4= 63.28125 Pf4= 126.5625
Pc5= 75.9375 Pf5= 164.53125
Pc6= 88.59375

2
Proiect la organe de masini

tech 44.7963301 49.725013 55.3867689 61.961492 69.5257572


m 0.03130144 0.0183585 0.01190816 0.0133217 0.00932638

m1 m2 m3 m4 m5
Cpi= 1.76070576 0.2581661 0.07442597 0.0468342 0.02098436
ψ1 ψ2 ψ3 ψ4 ψ5

A.1.2. Calculul parametrilor caracteristici pentru temperaturile de echilibru.

Grosimea minimă a filmului de lubrifiant: hmi.


hmi = δiψ i D / 2
hm1 hm2 hm3 hm4 hm5
0.000017 0.000024 0.000014 0.000013 0.000006

unde δi este:
δ1 δ2 δ3 δ4 δ5
0.93 0.63 0.25 0.17 0.06
Excentricitatea relativă este εi=1- δi
ε1 ε2 ε3 ε4 ε5
0.07 0.37 0.75 0.83 0.94
Se calculează Cqi’
Cqi'= Cq1' Cq2' Cq3' Cq4' Cq5'
0.1 0.45 0.86 1.1 1.14

Debitul hidrodinamic de lubrifiant:


Qi' = C qi' BD 2 nψ i = Qi
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
0.00000048 0.00000428 0.0000123 0.0000209 0.0000271

Cqi''= Cq1'' Cq2'' Cq3'' Cq4'' Cq5''


0.02767066 0.0580804 0.1210549 0.1384272 0.18651517
Debitul hidrostatic de lubrifiant Qi”=0.
Cqi= 0.12767066 0.5080804 0.9810549 1.2384272 1.32651517

Cfi= Cf1 Cf2 Cf3 Cf4 Cf5


34 6.5 2.5 1.8 1.2

Pfi= Pf1 Pf2 Pf3 Pf4 Pf5


810.70875 309.97688 178.832813 171.6795 143.06625

Se determină jocul la temperatura de montaj ψ20,i:


ψ 20,i= ψ 20,1 ψ 20,2 ψ 20,3 ψ 20,4 ψ 20,5
0.00155 0.00181 0.00258 0.00335 0.00380

3
Proiect la organe de masini

A.1.3. Alegerea ajustajului.


Pentru a putea alege ajustajul necesar se calculează jocul maxim şi jocul
minim rezultat din calculele anterioare:
Jmax=354=EI-es
Jmin=160=ES-ei
Conform STAS 8100-88 se alege următorul ajustaj:
220
D10 100 / e9 −−134
60

A.2. Desenul de ansamblu al lagărului.


În continuare se prezintă desenul de ansamblu al lagărului în două vederi la
scara de 1:1.

4
Proiect la organe de masini

B. Proiectarea reductorului de turaţie.

B.1. Schema cinematică a transmisiei mecanice.

Schema de principiu a unei transmisii mecanice a cărei proiectare este


elaborată în acest proiect este prezentată în figura 1.

ME – motor electric;
TCT – transmisie prin curele trapezoidale;
RT – reductor de turaţie cu roţi dinţate;
C – cuplaj.

B.1.1. Alegerea motorului electric.


În funcţie de datele iniţiale se determină puterea şi turaţia motorului,
alegându-se apoi tipul şi caracteristicile funcţionale, precum şi dimensiunile
acestuia.
PII PII 21
PM = = = = 23.7498 Kw
nTOT nTCT ⋅ n 2 R ⋅ n angr
2
0.97 ⋅ 0.99 2 ⋅ 0.98
PM – puterea necesară a motorului;
PII – puterea la ieşirea din reductor;
ηTOT – randamentul total al transmisiei;
ηTCT – randamentul transmisiei prin curele trapezoidale;
η2R – randamentul unei perechi de rulmenţi;
ηangr – randamentul angrenajului.

Tipul motorului Puterea nominala, Kw Turatia in sarcina, nM


225M 30 Kw 950 rot/min

5
Proiect la organe de masini

B.1.2. Calculul cinematic.

B.1.2.1. Determinarea rapoartelor de transmitere.

Raportul de transmitere total al transmisiei mecanice este:


iTOT=nM/nII sau iTOT=iTCT∙iRT ; iRT=iTOT/iTCT
iTOT=7.6 iRT=i12=3.15 iTCT=2.5
unde iRT este raportul de transmisie al reductorului.

B.1.2.2. Calculul turaţiilor arborilor.


nI=nM/iTCT=950/2.5=380 rot/min
nII=nI/iRT=380/3.15=120 rot/min
PII 21
PM = = = 22.31Kw
nTCT ⋅ nangr ⋅ n2 R 0.97 ⋅ 0.98 ⋅ 0.99 2
2

f) unghiul de înfăşurare pe roţile de curea:


B.1.3. Calculul energetic.

B.1.3.1. Calculul puterilor transmise de arbori.

Pornind de la puterea de ieşire din reductor PII calculăm puterile primite de


fiecare din arborii transmisiei:
PII 21
PI = = = 21 .645 Kw
n2 R ⋅ n angr 0.99 ⋅ 0.98

B.1.3.2. Calculul momentelor de torsiune transmise de arbori.

PM ( I , II )
M tM ( I , II ) = 955 ⋅10 4
n M ( I , II )

PM ( I ) 21.645
M tM ( I ) = 955 ⋅ 10 4 = 955 ⋅ 10 4 = 544000 Nmm
nM ( I ) 380

22 .31
M tM 2 = 955 ⋅10 4 = 1400000 Nmm
120

6
Proiect la organe de masini

B.2. Predimensionarea arborilor.

Arborii reductorului sunt supuşi la torsiune şi încovoiere. În această fază a


proiectării încovoierea nu poate fi luată în calcul datorită necunoaşterii forţelor ce
încarcă arborii nici a distanţelor dintre reazeme şi dintre forţe şi reazeme.
Ca urmare se va face predimensionarea arborilor la torsiune, iar pentru a ţine
cont de existenţa încovoierii se va lucra cu valori admisibile τat reduse.
Relaţia de predimensionare este:
Mt
τt = ≤ τ at
πd 3
16
de unde rezultă:
16 M t1 3 16 ⋅ 544000 16 M t 2 3 16 ⋅ 1400000
dI = 3 = = 51.75mm d II = 3 = = 70.9mm
π ⋅ τ at 3.14 ⋅ 20 π ⋅ τ at 3.14 ⋅ 20
Se aleg din STAS 8724/2-71, STAS 8724/3-74 următoarele diametre de arbori:
dI=52mm; dII=71mm.

B.3. Proiectarea transmisiei prin curele trapezoidale.

Calculul transmisiei prin curele trapezoidale cu arbori paraleli este


standardizat STAS 1163-71.
Etapele calculului sunt:
a) Alegerea tipului curelei pe baza nomogramei din figura 3 pagina 11 din
îndrumar: curea tip SPB Dp1=140…400 mm.
b) Alegerea diametrului primitiv al roţii mici Dp1 respectând STAS 1162-67:
Dp1=160 mm.
c) Calcularea diametrului primitiv al roţii mari :
Dp2=Dp1∙iTCT=160∙2.5=400mm.
d) se alege preliminar distanţa dintre axe A:
A<2(Dp1+Dp2)=1120 si A>0.7(Dp1+Dp2)=392; A=600mm
e) unghiul dintre ramurile curelei:
Dp 2 − Dp1
γ = 2 arcsin = 2 arcsin 240
1200 = 25
2A

β1=180o-γ=180-25=155; β2=180+γ=205
g) lungimea primitivă a curelei:
π ( Dp1 + Dp 2 ) ( Dp 2 − Dp1) 2 3.14 ⋅ 560 240 2
L = 2A +
P + = 1200 + + = 2500
2 4A 2 2400

Se recalculează A,γ,β1, β2:


A=800mm γ=25 β1=155 β2=205

7
Proiect la organe de masini

h) viteza periferică a curelei:


v=πDp1∙n1/60000=3.14∙160∙380/60000=3.1818 m/s
i) Numărul de curele preliminar:
c f ⋅ PC 1 ⋅ 30
z0 = = = 7.18
c L ⋅ c β ⋅ PO 0.94 ⋅ 0.925 ⋅ 4.8
Numărul final de curele : z=z0/cz=7.18/0.8 5=8.4deci z=8curele

j) Frecventa îndoirii curelelor :


v 3.1818
f = 10 3 ⋅ x ⋅ = 1000 ⋅ 2 ⋅ = 2.5454 Hz
Lp 2500
k) Forţa periferică transmisă:
Pc 30
F = 10 3 = 10 3 ⋅ = 9428 N
v 3.1818
Forţa de întindere iniţiala a curelei F0 şi cea de apăsare pe arbori Fa:
F0=Fa=(1.5…2)F=2∙9428=18856N
Sectiune lp nmin mmin f e α r
canal
B 14 4.2 14 12.5 19 38 1.0
34
Lăţimea roţii de curea : B=(z-1)e+2f=7∙19+28=138mm

B.4. Predimensionarea unui angrenaj conic cu dinţi drepţi.

B.4.1. Alegerea materialelor pentru roţile dinţate şi a tratamentelor termice


sau termochimice.

Roţile conice care intră în compunerea reductoarelor de turaţie sunt puternic


solicitate. Principalele solicitări sunt solicitarea de încovoiere la piciorul dintelui şi
solicitarea hertziană la contactul flancurilor, ambele solicitări fiind variabile în
timp după cicluri de tip pulsator. Ca urmare, pentru proiectarea angrenajelor
trebuie cunoscute atât caracteristicile mecanice de uz general ale materialelor
utilizate cât şi valorile rezistenţelor la oboseală pentru solicitările menţionate
anterior.
Din tabelul 8, pagina 18 din îndrumar se alege următorul material pentru roţi
dinţate:
Material STAS Trat. Duritate Rezist Limita σflim σHlim
Term miez fanc rupere de curg
HB HRC σr σc N/mm2 N/mm2
15MoMnCr12 791-88 Cement 320 62 850 650 440 1581

B.4.2. Predimensionarea unui angrenaj conic cu dinţi drepţi.

8
Proiect la organe de masini

a) calculul diametrului de divizare al pinionului conic pe conul frontal exterior


d1:
2
 
 
4 M tpinion ⋅ K A ⋅ K V ⋅ K HB ZM ⋅ ZH
d m1 ≥ 3 ⋅ 
ΨRm ⋅ u  σ H lim 
 ⋅ K HN ⋅ Z R ⋅ Z w 
 SH 
2
 
4 ⋅ 492167 .2 ⋅1 ⋅1.15 ⋅1.35  271 ⋅1.77   = 3 740393 .4773 = 90 .466 mm
d m1 = 3 ⋅
0 .3 ⋅ 4  1581 
 ⋅1 ⋅1 ⋅1 
 1.5 
d1=dm1(1+0.5∙ψRm)=104.03mm d1 =104mm
b) calculul modulului pe conul frontal exterior m:
4M tpinion ⋅ K A ⋅ K V ⋅ K FB ⋅ K α ⋅ YF ⋅ sin δ 1
mm =
σ
Ψ Rm ⋅ d m21 ⋅ F lim K FN ⋅ YS ⋅ YFx
SF
4 ⋅ 544000 ⋅1 ⋅1.15 ⋅1.35 ⋅1 ⋅ 3.5 ⋅ 0.30257
mm = = 6.6204
0.3 ⋅ 8184 .097 ⋅ 220 ⋅1 ⋅1 ⋅1

m=mm(1+0.5∙ψRm)=6.6204(1+0.5∙0.3)=7.61 m=8 (STAS 822-82)


c) calculul numărului de dinţi pentru pinion z1:
z1max=d1/m=93/8=11.625 alegem z1=12
d) alegerea finală a modulului şi numerelor de dinţi:
m=d1/z1=93/12=7.75 m=8 mm
Se recalculează z1=d1/m=104/8=13; z1=13
z2=u∙z1=3.15∙13=40.95 z2=41
e) se calculează raportul de transmitere efectiv al angrenajului conic:
ief=z2/z1=41/13=3.1538

B.5. Calculul elementelor geometrice ale roţilor dinţate.

B.5.1. Elemente geometrice ale roţilor dinţate conice cu dinţi drepţi pentru un
angrenaj ortogonal.
- numărul de dinţi : z1=13; z2=41.
- semiunghiul de divizare:
- pentru pinion δ1=arctg(1/ief)=arctg(z1/z2)=17.6
- pentru roată δ2=90o- δ1=72.4
- modulul pe conul frontal exterior: m=8 mm
- pas pe conul frontal exterior: p=π∙m=25.12mm
- coeficient de lăţime: ψRm=0.3
- modul pe conul frontal median: mm=m/(1+0.5ψRm)=6.956
- înălţimea capului dintelui: ha=h0a*∙m=1∙8=8 mm
- înălţimea piciorului dintelui: hf=h0f*∙m=1.2∙8=9.6 mm
- înălţimea dintelui : h=(ha+hf)=(h0a*+h0f*)m=2.2∙8=17.6mm

9
Proiect la organe de masini

- diametrul de divizare pe conul frontal exterior: d1=m∙z1=8∙13=104mm


d2=m∙z2=8∙41=328mm
- diametrul de divizare pe conul frontal median: d1=mm∙z1=6.956∙13=90mm
d2=mm∙z2=6.956∙41=285mm
- diametrul de cap: da1=d1+2hacosδ1=104+2∙8∙0.971=119.25
da2=d2+2hacosδ2=328+2∙8∙0.238=332.83mm
- diametrul de picior: df1=d1-2hfcosδ1=104-2∙9.6∙0.971=85.69mm
df2=d2-2hfcosδ2=328-2∙9.6∙0.238=322.194mm
- lungimea exterioară a generatoarei conului de divizare :
R=d1/2sinδ1=104/2∙0.302 =172.85mm
R=d2/2sinδ2=328/2∙0.953=172.08mm
- lungimea medie a generatoarei conului de divizare:
Rm=dm1/2sinδ1=80.799/2∙0.2378=149.7mm
- lăţimea danturii: b=ψRm∙Rm=0.3∙149.7=44.91mm
- unghiul capului dintelui θa=arctg(ha/R)=2.69
- unghiul piciorului dintelui: θf=arctg(hf/R)=3.19
- unghiul dintelui : θ= θa+ θf=2.269+2.723=5.88
- semiunghiul la vârf al conului de cap: δa=δ+θa=90+2.269=92.269
- semiunghiul la vârf al conului de picior: δf= δ-θf=90-2.723=87.277
- diametrul de divizare al roţii cilindrice echivalente:
dv1=d1/cosδ1=104/0.971=107.1mm
dv2=d2/cosδ2=328/0.302 =1086mm
- numărul de dinţi ai rotii cilindrice echivalente:
zv1=z1/cosδ1=13/0.971=13.388
zv2=z2/cosδ2=41/0.302 =136
- diametrul de cap al roţii cilindrice echivalente:
dav1=dv1+2ha=107.1+2∙8=123.1mm
dav2=dv2+2ha=1086+2∙8=1394.15mm
- diametrul de baza al roţii cilindrice echivalente:
dbv1=dv1cosα=107.1∙0.788=84.4mm pt α=38
dbv2=dv2cosα=1378.15∙0.788=1086mm
- distanta dintre axe pentru un angrenaj cilindric echivalent:
av=(dv1+dv2)/2=(107.1+1378.15)/2=742.62mm

B.6. Calculul forţelor din angrenajul conic cu dinţi drepţi.


- Forţele tangenţiale : Ft1=Ft2=2Mtpinion/dm1=2∙544000/90.466=12026N
- Forţele radiale: Fr1=Ft1∙tgα∙cosδ1=12026∙0.781∙0.971=9108N
Fr2=Ft2∙tgα∙cosδ2=12026∙0.781∙0.238=2235 N

10
Proiect la organe de masini

- Forţele axiale: Fa1=Ft1∙tgα∙sinδ1=12026∙0.781∙0.237=2225N


Fa2=Ft2∙tgα∙sinδ2=12026∙0.781∙0.971=9108N
- Forţa normală pe flancul filetului:
Ft1 12026
Fn = Ft12 + Fa21 + Fr21 = = = 15262 N
cos α 0.788

B.7. Verificarea angrenajelor.

B.7.1 Verificarea încadrării în limitele angrenării şi generării.

B.7.1.1. Verificarea subtăierii dinţilor.

Pentru evitarea subtăierii dinţilor trebuie respectată condiţia:


zn1,2≥zmin1,2
zn1=z1/cos3β=13/0.9551=13.61 β=10
3
zn2=z2/cos β=41/0.9551=42.93
mn ( z1 + z 2 ) 6.956 (12 + 49 )
a0 = = = 215 .39
2 cos β 2 ⋅ 0.985
2
 
 
K A ⋅ K V ⋅ K HB ⋅ M tpinion ZM ⋅ ZH ⋅ ZΣ
a v = (1 + u ) 3 ⋅ 
2u ⋅ψ a  σ H lim 
 ⋅ K HN ⋅ Z R ⋅ Z W 
 SH 
2
1 ⋅1.1 ⋅1.15 ⋅ 492167 .2  271 ⋅1.77 ⋅1 
a v = (1 + 4 ) 3 ⋅  = 348 .7
2 ⋅ 4 ⋅ 0.03  1264 .8 ⋅1 ⋅1 ⋅1 
 tgα n   tg 20   a0 
α t = arctg   = arctg   = 20.28 α wt = arccos   cos α t = 48.64
 cos β   cos 10   a 

invα wt − invα t 0.288 − 0.0155


x s = x1 + x 2 = ( z1 + z 2 ) = (13 + 41) = 20.21
2tgα n 0.728
x1=0.25 din anexa 8 x2=-0.1

z min1 =
( =
)
2 h02a − x1 cos β 2(1 − 0.25) 0.985
= 12.31
sin 2 α t 0.12

z min 2 =
(
2 h02a − x 2
=
)
2(1 + 0.1)
= 18.33
sin α t
2
0.12

B.7.1.2. Verificarea continuităţii angrenarii


Se calculeaza gradul de acoperire al angrenajului cilindric inlocuitor

11
Proiect la organe de masini

2 2 2 2
d a1 − d b1 d a2 − d b2 a sin α wt =2.268+28.112- 28.88=1.5
ε α = ε1 + ε 2 − ε α = + −
2πmt cos α t 2πmt cos α t πm cos α
7.1.3.verificarea interferentei dintilor

2( h0 a − x1( 2 ) ) cos β
d l1( 2 ) = d b1( 2 ) 1 + [tg α t − ]2 .
z1( 2 ) ⋅ sin α t ⋅ cos α t

d l1 = 90 .07 ;
d l 2 =1155

d b1 d
d A1 = = 109 .65 si d E 2 = cos α = 1320
b2

cos α A1 E2

2π (ε α − ε 2 ) 2π (28.88 − 28.112)
tgα A1 = = = 0.371
z1 13
2π (ε a − ε 1 ) 2π (28.88 − 2.268)
tgα E 2 = = = 0.937
z2 41

dA1 >dl1 si dE2 >dl2


7.2.Verificarea rezistentei danturii rotilor dintate
7.2.1.Verificarea solicitarii la piciorul dintelui σ F
Ft1( 2) σ F lim
σ F1(2) = ⋅ YF 1( 2) ⋅ K A ⋅ KV ⋅ K α ⋅ K Fβ ≤ σ F p = ⋅ K F N ⋅ YS ⋅ ⋅ YF X
b ⋅ mm SF
12026 440
σ F1 = 1.2 ⋅1 ⋅1.25 ⋅1 ⋅1.2 = 353 .9 ≤ 440 = σ Fp = ⋅1 ⋅ 0.9 ⋅1.05
44 .91 2

σ F 2 = 109 .9 ≤ 370

12
Proiect la organe de masini

7.2.2.Verificarea solicitarii de contact hertzian


Ft u 2 +1 σ
σ HC = Z M Z Hν ⋅ K A K V K Hβ ≤ H lim K HN Z R Z W
b ⋅ d m1 u SH
12026 3.15 2 +1
σ HC = 271 ⋅1.77 1 ⋅1.25 ⋅1.3 = 1450 ≤ 1580 = σ Hp = 25 .5 ⋅ 63 ⋅1 ⋅1.23 ⋅1.1
44 .91 ⋅ 90 3.15
7.3.Relatii pentru verificarea dimensionala a danturii rotilor dintate
• Coarda nominala de divizare a dintelui cu joc intre flancuri
3
s3 1( 2 ) cosδ 1( 2) 12.563 0.953
s 1( 2 ) = s1( 2) − = 12.56 − = 12.53
6d1( 2)
2
6 ⋅ 1042
s 2 = 12 .559
• Inaltimea la coarda de divizare
s1( 2 ) cos δ 1( 2 )
2
12.56 2 0.953
ha12 = ha12 + =8+ = 8.361
4d1( 2 ) 4 ⋅ 104
12 .56 2 0.302
ha 2 = 9.6 + = 9.636
4 ⋅ 328
8.Calculul reactiunilor.Trasarea diagramelor de momente incovoietoare
si de torsiune

13
Proiect la organe de masini

∑M A = 0 ⇒ FR1 ⋅ 114 − FA1 ⋅ 50 + V B ⋅ 63 + FA ⋅ 125 = 0


V B = −33421.619
∑M B = 0 ⇒ FR1 ⋅ 51 − FA1 ⋅ 50 + FA ⋅ 189 − V A ⋅ 63 = 0
V A = 33741.619
∑M A = 0 ⇒ FT 1 ⋅ 114 −H B⋅63 = 0 ⇒ H B = 21761 .3
∑M B = 0 ⇒ FT 1 ⋅ 51 + H A ⋅ 63 = 0 ⇒ H A = −9735 .3

• 8.

14
Proiect la organe de masini

∑M A = 0 ⇒ V B ⋅ 226 − FR 2 ⋅ 71 − FA 2 ⋅145 = 0 ⇒ V B = 6545 .77


∑M B = 0 ⇒ V A ⋅ 226 + FA 2 ⋅145 − FR 2 ⋅155 = 0 ⇒ V A = −4310 .77
∑M A = 0 ⇒ H B ⋅ 226 + FT 2 ⋅ 71 = 0 ⇒ H B = −3778
∑M B = 0 ⇒ H A ⋅ 226 = −FT 2 155 ⇒ H A = −8248
9.ALEGEREA SI VERIFICAREA RULMENTILOR
2 2
FRB = V B + H B = 1424075 N
2 2
FRA = V A + H A = 1419327 N
0.5FRB 0.5 ⋅1419327
FASA = = = 506902
Y 1.4
FASB = 508598
R A = FASB + FA1 − FASA = 3571 > 0
FAB = FASA − FA1 = 505027 N
FAA = FASA = 506902 N
C = 25
P = X ⋅ FRA + Y ⋅ FAA = 0.4 ⋅1419327 + 2.1 ⋅ 506902 ⇒ P = 1632225
10 10
C 25 ⋅10 3 3
L =( )3 =( ) = 1870 mil .rot
P 1632225
L ⋅10 6 1870 ⋅10 6
Lh = = = 10864 ore
60 ⋅ n 60 ⋅ 2870
10.ALEGEREA PENELOR
Pentru roata de curea:
Pana tipA b × h × l = 18 ×11 × 70
4M t 4 ⋅ 400000
σS = = = 98 ≤ σ as , σ as = 100 N / mm 2
h ⋅ l c ⋅ d a 11 ⋅ 52 ⋅ 60
l c = l − b = 52
2⋅Mt 2 ⋅ 4000000
τf = = = 22 ≤ τ af ,τ af = 60 − 80 N / mm 2
b ⋅ l ⋅ da 18 ⋅ 70 ⋅ 60

15
Proiect la organe de masini

pentru roata dintata


Pana A 32 ×19 ×100
4 ⋅ 1400000
σs = = 68N / mm2 ≤ σ as
19 ⋅ 68 ⋅ 120

2⋅1 4 0 0 0 0 0
τf = = 1 4≤ τ af
3 2⋅ 1 0 0⋅ 1 2 0
11.ALEGEREA SI VERIFICAREA CUPLAJULUI
Aleg cuplaj cu flanse ,cu suruburile montate ajustat:CFO 14-85 STAS 769-73
Verivicarea la forfecare
Ft 2 ⋅ M tc
σ fs = = ≤ σ af = 60 − 80 N / mm 2
πd 3
2
AS
k ⋅ is ⋅
4
2 ⋅ 1400000
σ fs = = 8.2
3.14 ⋅ 1052
12 ⋅ 6 ⋅
4

12.VERIFICAREA ARBORILOR
verificarea in sectiunea cu canal de pana pentru prinderea rotii dintate
2 2
M Irez M Iv + M Ih 48 .3 ⋅ 10 6
σ max = = = = 243
Wz Wz 197967
M Irez = 48 .3 ⋅10 6
πd 3 bt ( d − t ) 2 3.14 ⋅ 130 2 32 ⋅10 ⋅ (130 − 10 ) 2
Wz = − = − = 197967
32 2d 32 2 ⋅130

σ max + σ min
σm = =0
2
coeficientul de siguranta la oboseala pentru solicitarea de incovoiere
1 1
cτ = = = 0.45
β kτ ⋅ τ ν τm 1.5 ⋅ 243
+
ε τ ⋅ γ ⋅ τ −1 τ c 0.55 ⋅ 0.65 ⋅ 460

elementele ciclului de solicitare variabila la torsiune


M t 1400000
τ max = = = 6.63;τ min = 0
WP 2 ⋅ Wz
τ m = τ max + τ min / 2 = 3.31 = τ v

16
Proiect la organe de masini

coeficient de siguranta la oboseala pentru solicitarea la torsiune


1 1
cτ = = = 2845
β kτ ⋅ τ ν τ 1.5 ⋅ 3.31 ⋅ 3.31
+ψ τ m
ε τ ⋅ γ ⋅ τ −1 τc 0.58 ⋅ 0.6 ⋅ 420
13.ALEGEREA LUBRIFIANTULUI SI A SISTEMULUI DE UNGERE AL
ANGRENAJULUI
3.14 ⋅102 ⋅1000
v = π ⋅ d w1 ⋅ n1 / 60000 = = 8.32 m / s
60000
v>4se poate alege ulei mineral sau sintetic
-viscozitatea cinematica a uleiului ν=42 la 50 grade C
-se utilizeaza uleiul TIN 42 EP cu
-indice de viscozitate IV:60
-punct de congelare :- 25 °C
-inflamabilitate: 210 °C
Deoarece viteza este mai mica de 12m/s alegem sistemul de ungere prin imersiune
14.CALCULUL TERMIC AL REDUCTORULUI
1.4.1.CALCULUL RANDAMENTULUI TOTAL AL REDUCTORULUI
Puterea pierduta Pp= PI − PII = Pa + Pl + Pu = 22 .31 − 21 .645 = 0.665 KW
Randamentul total
PII 21.645
ηR = = = 0.97
PI 22.31
a.randamentul angrenajelor ηa
π ⋅ µ ⋅ εα 1 1 3.14 ⋅ 0.11 ⋅1.8 1 1
ηa = 1 − ( + ) =1 − ( + )
f z1 z 2 2 13 41
ηa = 0,98

b.randamentul lagarelor

η
pentru rulmenti cu role ηl =0.99

η
14.2.CALCULUL TEMPERATURII DE FUNCTIONARE A REDUCTORULUI
PP =
PC

(1 − )
PI
I
R
=
K
S (t −
t0 )
R

(1 − 0. 9
7 )
2
1 = 0.1
6 ⋅1.3(t −
2
0 )
0.9
7
0. 6
4
9 = 0. 20
8 t − 4.1
6
⇒ t = 2
3 .1° C

17