Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea şcolară: Aprobat,

Data: Şef catedră:


Profesor: Bratu Mihaela
Clasa:
Disciplina: TIC
Locul de desfăşurare: Laboratorul de informatică

Proiect de tehnologie didactică


Unitatea de învăţare:
Utilizarea instrumentelor specifice de prelucarare a tabelelor şi bazelor de date folosind programe specializate

Tema: Interogarea bazei de date ACCESS

Tipul lecţiei: lecţie mixtă (de comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe, consolidare şi sistematizare a
cunoştinţelor, formare de priceperi şi deprinderi, verificare şi apreciere a rezultatelor);

Competenţe generale: Selectarea si combinarea datelor provenite din una sau mai multe surse;

Obiective operaţionale :

• Informative
Elevii vor fi capabili :
- să definească noţiunea de interogare
- să enumere tipurile de interogari
- să enumere modalitatile de creare a unei interogari
• Formative
Elevii vor şti :
- să proiecteze o interogare
- să creeze o interogare simpla cu ajutorul expertului
- să sterga si sa modifice o interogare
- să proiecteze o interogare cu grupare de articole din mai multe tabele
- să calculeze anumite caracteristici din grupare
-
Afective
Elevii vor putea :
- să realizeze importanţa studierii aplicaţiei Microsoft Access
- să aibă satisfacţia muncii personale

1
Resurse:
Timp: 50 minute
Materiale: cretă, tablă, manual, calculator, aplicaţia : Microsoft Access
Procedurale:
✓ Metode de comunicare orală
 Expunerea
 Conversaţia
✓ Metode de acţiune
 Exerciţiul
 Învăţarea prin descoperire
✓ Procedee de instruire
 Explicaţia în etapa de comunicare
 Învăţarea prin descoperire, prin rezolvarea de aplicaţii
 Conversaţia în etapa de fixare a cunoştinţelor
✓ Forme de organizare a activităţii
 Frontală
✓ Metode de evaluare
 Probe orale
 Probe scrise (verificare prin lucru individual)
Material bibliografic de specialitate:
 Manualul „Tehnologia informatiei si a comunicatiilor (sisteme de gestiune a bazelor de date) –
pentru clasa a 10-a, Mariana Pantiru, Ed.ALL , 2007;
 “Didactica predării informaticii”, Masalagiu C., Asiminoaiei I., Ed. Polirom, Bucureşti, 2004;
 “Evaluarea progresului şcolar – de la teorie la practică”, Stoica I., Ed Educational, 2003;

2
Desfăşurarea activităţii
Structura lecţiei pe secvenţe de instruire
Metoda de
Durata Activitatea desfăşurată de profesor Activitatea elevilor Evaluare
învăţământ
Momentul organizatoric (1 min)
Se stabileşte prezenţa şi se verifică dacă sunt asigurate Raportează absenţii. Conversaţia
condiţiile didactico-materiale utile desfăşurării lecţiei.

Verificarea cunoştinţelor din lecţia precedentă


1. Prin raspunderea la intrebările din anexa 1
Ce este o bază de date?

Cum se defineste informatia?

13 ’ Cand definiti o baza de date ce trebuie sa


definiti?
Elevii raspund la intrebari Conversaţia Orală

Din ce este formata o baza de date?

Ce este un tabel intr-o bază de date?

Ce este cheia unui tabel?

3
Metoda de
Durata Activitatea desfăşurată de profesor Activitatea elevilor Evaluare
învăţământ
Captarea atenţiei clasei (1 min)
Profesorul anunţă titlul lecţiei , obiectivele
Ascultă profesorul. Notează titlul pe caiete Conversaţia
operaţionale şi explică modul de desfăşurare a
activităţii.
Comunicarea noilor cunoştinţe
Profesorul redă definiţia interogarii şi pune accent pe Sunt atenţi la explicaţiile profesorului şi intervin în Expunerea
avantajul pe care îl oferă utilizarea acestora . Utilizând cazul în care au întrebări. Urmăresc demonstraţia Dialogul
retroproiectorul, profesorul prezintă practic etapele realizată de profesor.
creării unei interogari simple de selectie şi descrie Notează în caiete explicaţiile oferite de profesor
fiecare etapă.

Fixarea, retenţia şi transferul noţiunilor predate


prin aplicaţii:
Elevii primesc fişe de lucru în care li se cere să
execute următoarele sarcini
Practica
Creati o baza de date SCOALA ce sa contina tabelele:

30’ Dialogul
Elevi (id_elev, nume) Câte un elev va prezenta cum se rezolva fiecare cerinta
Exerciţiul
Note(id_nota, id_elev, nota) din aplicatie .

Cerinte:
⚫ Stabiliti o relatie 1-n intre cele 2 tabele
⚫ Tabelul “Elevi “ se completeaza cu 4 Elevii rezolvă individual pe calculator aplicatia
inregistrari
⚫ In tabelul “Note” pentru fiecare elev
completam 2 serii de note
⚫ Creati o interogare simpla cu numele elevilor,
sortate alfabetic si notele lor
⚫ Creati o interogare simpla in care sa afisati

4
Metoda de
Durata Activitatea desfăşurată de profesor Activitatea elevilor Evaluare
învăţământ
media notelor pentru fiecare elev in parte
⚫ Creati o interogare simpla in care sa afisati Elevii rezolvă individual pe calculator aplicatia
cea mai mica nota a fiecarui elev

Profesorul urmăreşte:
- efectuarea sarcinilor de lucru şi corectitudinea
rezolvării acestora;
- capacitatea elevilor de a realiza sarcinile trasate şi Dialogul
ajută acolo unde este cazul;
- conduita elevilor la lecţie. Exerciţiul

Suplimentar – pentru elevii care termină prima Efectuează sarcinile de lucru.


aplicaţie mai primesc cea de-a doua fisa de lucru

Fixarea noţiunilor predate prin raspunderea la


intrebările din test
- Cum se creeaza o relatie intre 2 tabele?
3’ Elevii răspund la întrebări Exerciţiul
- Moduri de realizare a unei interogari?
- Modurile de vizualizare pentru o interogare

Evaluarea
Elevii sunt atenţi la aprecieri şi la recomandările făcute
5’ Se vor face aprecieri individuale şi colective asupra Conversaţia Orală
de profesor.
activităţii desfăşurate.
Tema pentru acasă
2’ 1. Probleme nefinalizate din fisa de lucru Elevii notează pe caiete tema pentru acasă. Conversaţia

5
6