Sunteți pe pagina 1din 8

ivo volgye hirei szekeyl vadon ismerd mmeg gyere szekyl foldre

Știrile Valea pârâului Ivo


HONOR
ivo volgye hirei szekeyl vadon ismerd mmeg gyere szekyl foldre és fedzd fel varazsát

Află gustul
sălbaticu-
lui Ţinut
Cerb tânăr şi cerb bătrân în Parcul de Animale Sălbatice de la Ivo (Izvoare)
Secuiesc !
Pui de cerbi în Parcul de Animale Sălbatice de la Izvoare
În privinţa resurselor sale naturale, Transilvania a rămas până astăzi unul din ţinuturile cele mai
nealterate ale Europei. Administratorii Parcului de Animale Sălbatice de la Ivó au ca scop o
gospodărire ecologică, dar şi protejarea naturii. Cu excepţia unor mici modificări datorate unor
minime intervenţii ale omului (amenajarea drumului de acces la parc, înfiinţarea unor poteci
tematice), fauna şi flora parcului au rămas neatinse. Suprafaţa parcului de circa 350 de hectare
oferă adăpost cerbilor carpatini, cerbilor lopătari, căpriorilor şi muflonilor. Numărul acestora
creşte semnificativ, de la an la an, pe cale naturală. Anul trecut de exemplu, s-au născut 72 de pui
de cerb, din care 32 de căpriori şi 40 de ciute. Aceste animale tinere cresc repede. După câte am
aflat de la medicul veterinar al parcului zoologic, dr. Pál-Magos Ágoston, anul acesta avem 92
de ciute gestante, şi sperăm la un efectiv de 90 de pui. Aceştia se vor naşte în ultima săptămână
a lunii mai şi în primele două săptămâni ale lunii iunie.

Idei preconcepute despre consumul cărnii de vânat


Grăsimile sunt indispensabile bunei funcţionări
a organismului uman, consumul lor nu dăunează
sănătăţii, totodată o dietă bogată în hidraţi de
carbon şi săracă în carne, duce la îngrăşare –
afirmă dr. József Szakács. Acesta realizează un
film despre organismul uman, în care în afară
de rezultatele unor cercetări ştiinţifice, face
cunoscută experienţa sa şi altor oameni cu pri-
vire la alimentaţie, îngrăşare şi cure de slăbire.
Continuare pagina 2.

ivo volgye hirei szekeyl vadon ismerd mmeg gyere szekyl foldre és fedzd fel varazsát
2 HONOR Carne de vânat
ivo volgye hirei szekeyl vadon ismerd mmeg gyere szekyl foldre és fedzd fel varazsát

Idei preconcepute despre consumul cărnii de vânat


Grăsimile sunt indispensa-
bile bunei funcţionări a organ-
ismului uman, consumul lor nu
dăunează sănătăţii, totodată o
dietă bogată în hidraţi de car-
bon şi săracă în carne, duce la
îngrăşare – afirmă dr. József
Szakács. Acesta realizează un
film despre organismul uman,
în care în afară de rezultatele
unor cercetări ştiinţifice, face
cunoscută experienţa sa şi altor
oameni cu privire la alimentaţie,
îngrăşare şi cure de slăbire.
În conştiinţa publică s-a
Cârnați debrețin - Honor încetăţenit credinţa că, din cauza

conţinutului ridicat de coles- obezitate, considerată una colesterolului şi, în consecinţă, şi din carbohidraţi, excesul
terol, care se depune pe vasele din cele mai mari probleme au o dietă săracă în colesterol. ducând la supraponderali-
de sânge consumul de carne, de sănătate publică de la ora În cele mai multe cazuri, însă, tate” - ne explică Szakacs. Din
în special, de carne roşie, este actuală: conform datelor OMS, au ţinut degeaba această dietă. acest model de alimentaţie
nesănătos. Regizorul, care a fost în lume trăiesc circa 400 mil- Ei nu ştiu că un consum scăzut reiese că natura ne-a pus la
şi antrenor de fitnes, combate ioane de obezi şi cel puţin 1,5 de carne duce la îngrăşare şi la dispoziţe multe grăsimi, pentru
această idee general acceptată miliarde de oameni suprapon- degradarea sănătăţii celulare. a avea de unde să ne luăm en-
şi de consumatorii maghiari. derali. În Europa, din anul 1997 Medicul subliniază că natura a ergia. Totodată în natură găsim
Cu toată depunerea colestero- numărul persoanelor cu prob- făcut o treabă bună în alcătuirea puţini carbohidraţi. Modelul de
lului, nu acesta cauzează boala. leme de greutate s-a triplat. Con- organismului uman şi a mediului alimentaţie tradiţional este com-
Din cauza nivelului scăzut de form specialiştilor, dacă această înconjurător. Organismul uman plet răsturnat de noile modele de
proteine şi de vitamina C, or- tendinţă continuă, 20 la sută din este alcătuit în proporţie de 60 la alimentaţie, care recomandă o
ganismul nu poate produce su- populaţia Europei, adică 150 de sută din apă, 19 la sută din pro- alimentaţie în formă de piramidă,
ficient colagen, indispensabil milioane de oameni vor fi su- teine, 15 la sută din grăsimi, 5 cu 10-11 la sută carne, şi 55-75
pentru păstratea elasticităţii praponderali, iar dintre copii, la sută din săruri minerale şi 1 la sută carbohidraţi.
vaselor sangvine. Astfel, pereţii 15 milioane se vor confrunta cu la sută din carbohidraţi. În pe- Pe baza rezultatelor mai mul-
vaselor îşi pierd elasticitatea această problemă. rioada preagricolă, alimentaţia tor cercetări, Szakács afirmă, că
şi apar crăpături. Colesterolul József Szakács afirmă că omul omului era apropiată de aceste imaginea pe care ne-am făcut-o
umple aceste crăpături. Mai de- se îngraşă din cauza hidraţilor proporţii: oamenii consumau despre alimentaţia noastră,
mult, zarzavaturile şi legumele de carbon consumaţi în exces şi seminţe uleioase, verdeţuri şi trebuie schimbată radical. El
conţineau multe vitamine, care puţină carne. El este de părere că fructe, aportul de proteine era spune că trebuie să aflăm mai
compensau.... astăzi, nu conţin oamenii mănâncă puţină carne mare datorită consumului ani- multe despre organismul nostru
aproape nimic. În plus, nu din două motive: datorită co- malelor vânate, iar aportul de şi despre funcţionarea acestuia şi
mâncăm nici suficientă carne. lesterolului pe care-l consideră carbohidraţi era mic. Odată ne prezintă în filmul pe care l-a
Din acest motiv, principala cauză nesănătos şi deoarece consideră cu creşterea consumului de realizat cunoştinţele necesare cu
a mortalităţii o constituie bolile consumul cărnii dăunător. Re- carbohidraţi raportul dintre ali- care putem reveni la un echili-
cardio-vasculare, cauză care în zultatul acestei idei preconce- mente s-a schimbat, rezultatul bru în alimentaţie şi la greutatea
trecut aproape nu exista. Szakacs pute este că în Ungaria 816 000 fiind supraponderalitatea. “En- normală.
citează datele Organizaţiei Mon- de oameni fac tratament cu me- ergia necesară funcţionării or- Bibliografie: elemiszer.hu
diale a Sănătăţii (OMS) despre dicamente pentru scăderea ganismului provine din grăsimi

Doriţi să vânaţi mistreţi în Carpaţi?


Efectiv vânătoresc de calitate, natură virgină, vânătoare de
mistreţi! Complexul de vânătoare de la Mereni vă oferă condiţii
ideale de vânătoare. Ne asumăm toate grijile organizării unor
vânători pline de aventură! Solicitaţi din timp oferte !
Tel: + 40 745 144 203
Email: office@elkfarm.ro
www.parcdevanat.ro; www.merenihunt.com

ivo volgye hirei szekeyl vadon ismerd mmeg gyere szekyl foldre és fedzd fel varazsát
HONOR www.honorvilla.ro 3
ivo volgye hirei szekeyl vadon ismerd mmeg gyere szekyl foldre és fedzd fel varazsát

Ospăţ vânătoresc
la Vila Honor
Vila Honor se găseşte în inima
Transilvaniei, la poalele munţilor
Harghitei, sub vârful Harghita
Mădăraş. Departe de forfota
oraşului, oferă deconectare de
agitaţia zilnică, în condiţii deo-
sebite. Natura înconjurătoare
neatinsă, culorile, miresmele şi
liniştea ce domnesc aici, creează o
armonie fermecătoare. Caracter-
Doriţi să participţi la istica vilei constă în reproducerea Tocană de cerb cu sos de afine
evenimetele noastre atmosferei unei vile de vânătoare
culinare de la sfârşit de tradiţionale. Şi cum o vilă de
vânătoare nu poate fi imaginată
săptămână?
fără un ospăţ vânătoresc, toţi sau tocăniţa de mistreţ, lunar veţi land, ornat cu bucheţele de salată
Solicitaţi informaţii la oaspeţii noştri vor beneficia de fi delectaţi cu specialităţi extraor-şi boboci de trandafir din unt,
telefon: unul pe care nu-l vor uita prea dinare din carne de vânat. Aceste m-au dat gata. A urmat supa-
+40 742156971, curând. evenimente gastronomice inedite cremă de usturoi cu şuncă de
sau pe e-mail, la În bucătăria Vilei Honor, maeştrii sunt organizate în vila noastră Mangaliţa prăjită şi chipsuri
adresa: bucătari ardeleni îşi demonstrează sub genericul Gourmet Klub şi din morcovi, pentru ca totul să
priceperea în prepararea unor bu- sunt considerate adevărate eve- fie încoronat cu felul princi-
activity@elkfarm.ro.
cate vânătoreşti pline de savoare. nimente mondene. Maestrul pal, friptură din carne de cerb
Atât reţetele cât şi materiile prime bucătar invitat, László Bene, aşa şpecuită cu slănină de Mangaliţa,
care ne stau la dispoziţie sunt cum ne mărturiseşte chiar el, în garnisită cu gomboţi de chifle şi
cele tradiţionale. Carnea de vânat decursul unei „scurte vieţi risip- sos de hribi în vin roşu. Specifi-
Programul folosită provine din parcurile no-
astre cu vânat din Ivo (Izvoare)
itoare în Austria, şi-a dovedit pri-
ceperea în faţa conţilor şi princip-
cul casei este bucătăria deschisă,
unde oaspeţii pot urmări proce-
clubului şi din Mereni. Aveţi ocazia să
degustaţi preparate din carne
ilor.” Cunoştinţele gastronomice
ale maestrului bucătar născut în
sul de preparare a cărnii de vânat,
care - după cum se ştie - nu este
Gourmet de căprior, cerb, mistreţ şi porc
de Mangaliţa. Din fructele de
Sfântu Gheorghe au fost dovedite
printre altele în Ungaria la Rivi-
deloc uşor. Cel puţin aşa cre-
deam până acum, când am văzut
Klub pădure specifice zonei preparăm
gemuri şi dulceţuri. Pe mesele
era Hotel şi în Austria la Charly
Car. Autoarea acestor rânduri a
cu ochii mei şi mi-am încercat
puterile în ale meseriei. Pornind
Următorul noastre veţi găsi pâine secuiască fost prezentă în aprilie la recepţia de la amestecatul sosului şi până
eveniment la tradiţională cu cartofi, a cărei de debut a Gourmet Klub-ului şi la sfârşitul operaţiunilor, pe baza
preparare poate fi urmărită pe viu poate afirma că a avut parte de celor văzute, eu, ca o gospodină
Gourmet Klub de către cei interesaţi, deoarece impresii gastronomice care i-au începătoare, cred că pot încerca
7 Iunie. ea este coaptă în cuptorul nos- vrăjit papilele gustative. „Încă şi acasă prepararea acestor bu-
tru propriu. În afară de meniul de la început, antreul de pateu cate. După părerea mea, acest
tradiţional, ca sosul vânătoresc vânătoresc cu sos de Cumber- eveniment poate fi folositor
oricărui patron de restaurant,
care trimiţându-şi aici bucătarul,
acesta va putea învăţa de la
sursă secretele preparării cărnii
de vânat şi va avea ocazia să-şi
lărgească sortimentul meniurilor
de acasă.
Şi aceasta nu e totul. Nici pro-
curarea materiilor prime nu este
o problemă. În Ivo se găseşte
abatorul Honor, specializat în
Exteriorul Vilei Honor prelucrarea cărnii de vânat şi de
Mangaliţa, de unde se poate trim-
ite în 24 de ore, în oricare colţ al
României carne proaspătă, de
calitate extra, lipsită de hormo-
ni, savuroasă, cu adevărat carne
bio.
ivo volgye hirei szekeyl vadon ismerd mmeg gyere szekyl foldre és fedzd fel varazsát
4 HONOR Carne de vânat
ivo volgye hirei szekeyl vadon ismerd mmeg gyere szekyl foldre és fedzd fel varazsát

Prelucrarea mistreţului şi denumirea părţilor sale

Tocană vânătorească cu fasole


Ingrediente pentru 4 persoane Preparare: Carnea de mistreţ,
Vizitaţi Parcul de 600 g cpulpă de mistreţ, fără os spălată bine, se feliază subţire
Animale Sălbatice 150 g slănină afumată, ca pentru tocană, împreună
din Ivo (Izvoare)! 300 g ceapă, cu slănina afumată. Carnea se
Vizitarea parcului se face pe
300 g castraveţi muraţi pune în apă rece, iar slănina se înainte.
baza unui anunţ prealabil. (covăsiţi), prăjeşte, apoi se scoate din ti- A doua zi se strecoară de apă şi se
Preţ: 20 lei de persoană 120 g roşii, gaie. În untura rămasă se adaugă fierbe într-o jumătate de litru de
pentru adulţi şi 10 lei pentru 2 ardei verzi, ceapa tăiată mărunt, usturoiul, apă. Se adaugă ceapa, usturoiul,
copii. Pentru grupuri mai 200 ml vin alb , ssare, piper, roşiile, ardeiul tăiat mărunt şi
mari oferim reduceri.
jumătate din ardeiul mărunţit,
măghiran, usturoi, ciuperci - după câteva minute de călire apoi sarea, piperul boiaua, ieni-
Tel: +40 742156971
Email: office@elkfarm.ro
Garnitura: - se adaugă carnea. După ce îşi baharul, foile de dafin, apoi or-
100 g fasole neagră pierde culoarea, se adaugă vinul, ezul şi 250 ml de apă clocotită.
100 g orez mirodeniile şi se căleşte sub ca- Se fierbe sub capac până scade,
100 g costiţă afumată sau şuncă pac. timp de 35-40 de minute. Se
tăiată mărunt Când este aproape gata, se adaugă 4 linguri de ulei şi se ia
10 ml ulei adaugă slănina prăjită, cas- de pe foc. Cât timp fierbe orezul,
www.vadaspark.ro 1 ceapă tăiată mărunt, 1 ardei travetele curăţat de coajă şi feliat în uleiul rămas se căleşte cea-
verde tăiat mărunt, 11 căţel de subţire şi se dă încă odată în clo- pa, ardeiul verde şi şunca tăiată
usturoi pisat, sare, frunze de cot, având grijă să rămână puţină mărunt, după care se pune peste
dafin, piper, boia, ienibahar zeamă. fasolea cu orez.
Fasolea se înmoaie cu o seară

ivo volgye hirei szekeyl vadon ismerd mmeg gyere szekyl foldre és fedzd fel varazsát
5
HONOR www.carnedevanat.ro
ivo volgye hirei szekeyl vadon ismerd mmeg gyere szekyl foldre és fedzd fel varazsát

Prelucrarea cerbului şi denumirea părţilor sale

Cubuleţe de cerb cu ciuperci


HONOR
Garnitură: se recomandă cartofi
copţi în coajă, în cuptor carne de
Preparare:
Carnea tăiată cubuleţe se prăjeşte
în untură, apoi se adaugă ceapa
tăiată felii şi mirodeniile. Se
vânat
prăjeşte încă câteva minute, apoi
se presară făina, după care se
Ingrediente : pentru 4 persoane adaugă supa. După ce dă în clo-
500 g pulpă de cerb cot, se mai fierbe timp de o oră,
4 linguri de untură apoi se adaugă ciupercile. Se mai
1 ceapă căleşte 25-30 de minute, apoi se
1 linguriţă de cimbrişor îngroaşă cu făina amestecată cu
1 linguriţă de măghiran vin. Se serveşte cu cartofi copţi
1 lingură de făină în cuptor sau cu găluşte.
500 ml supă de carne
30 g ciuperci
Savoarea codrului secuiesc
1 lingură făină Ivó (Izvoare) 134/D, jud. Harghita, România
3 linguri vin roşu Tel/Fax: +40 366-130910; Mobil: +40 740051353
sare, piper E-mail:office@elkfarm.ro; www.carnedevanat.ro

ivo volgye hirei szekeyl vadon ismerd mmeg gyere szekyl foldre és fedzd fel varazsát
6 HONOR Programele noastre
ivo volgye hirei szekeyl vadon ismerd mmeg gyere szekyl foldre és fedzd fel varazsát

Cu poneii islandezi, în sălbaticul Ţinut Secuiesc !


Datorită firii liniştite a cailor istici extraordinare, la Baza
noştri islandezi, o drumeţie Hipică Caii Islandezi de la Ivó
ecvestră poate oferi încă de la (Izvoarele), s-a închegat de-a
început un sentiment plăcut de lungul anilor o echipă cu care
siguranţă. În afară de calmul este o plăcere să călăreşti pe po-
său, poneiul islandez este pref- tecile de munte din ţinutul nos-
erat şi pentru mersul său, diferit tru. Impresii din aceste drumeţii
de cel obişnuit, mult mai plăcut sunt ilustrate şi pe pagina de Fa-
şi mai comod. Nu degeaba am cebook, unde se găsesc tot tim-
ales această rasă de cai. O altă pul imagini şi ştiri noi, şi de unde
caracteristică a rasei este aşa nu- nu lipsesc nici opiniile citito-
mita mişcare toelt - caracteristică rilor. Pe mine m-a cucerit faptul
numai poneilor islandezi. Or- că un ziarist (o ziaristă), care nu
dinea picioarelor corespunde cu a încălecat în viaţa sa pe un cal,
paşii calului, totuşi el este capa- după o singură zi de instrucţie, a
bil să accelereze de la mişcarea participat la o drumeţie ecvestră
lentă până la galop. Mersul şi a fost încântat (încântată) de
cailor islandezi poate fi asemuit aventură! Nu am avut nevoie
cu plimbarea sau marşul forţat de ani, ca în cazul altor rase de
din sporturile umane. Mişcarea cai, nu m-am învârtit roată în
toelt este foarte comodă pen- manej toată ziua, ci am putut să
tru călăreţ, nu îl scutură, este particip cu instructorul meu la o
plăcută, legănată, călăreţul se drumeţie ecvestră, având ocazia
poate ţine uşor în şa. să fac cunoştinţă cu pădurea şi
Poate datorită acestor caracter- împrejurimile.

Ofertă de preţ Manejul de Cai Islandezi Izvoare


-2012-
Cursuri de călărie: Călărie de teren
- Introducere în lumea cailor islandezi: (vârsta minimă 8 ani): -Tură de călărie în natură: durata este de 4 oreşi include:
3 lecţii de călărie, fiecare de cel puţin 60 minute. După aceste pregătirea cailor, călărie de teren în împrejurimile Izvoarelor şi
trei lecţii de iniţiere, participantul îşi va însuşi bazele călăritului un ceai fierbinte Preţ: 100 RON
pe cai islandezi şi poate participa la ture de călărie de o zi. -Tură de călărie de o zi: include pregătirea cailor, călăritul în
Desfăşurarea cursurilor: Prima lecţie: mersul - trapul la lonjă, a zona Munţilor Harghita Mădăraş, o băutură şi o masă în timpul
doua lecţie: pasul “tolt” – specific cailor islandezi, a treia lecţie: excursiei. Preţ: 200 RON
călărie în teren. Preţ: 190 RON
- Curs individual de călărie: (vârsta minimă 8 ani): o singură
oră, în funcţie de cerinţele personale şi de nivelul de pregătire. Călărie în weekend cu familia:
Preţ: 100 RON Descoperiţi, alături de întreaga familie, bucuriile călăriei pe cai
- Distracţie cu cai islandezi (de la vârsta de 4 la 8 ani): – 60 de islandezi! Caii islandezi sunt renumiţi pentru firea lor calmă,
minute de iniţiere a deprinderilor de călărit prin diverse jocuri. paşii relaxaţi şi statura medie, de aceea bazele călăriei pe aceştia
Preţ: 50 RON se pot însuşi chiar şi într-un singur weekend. Pachetul conţine:
2 lecţii de călărie (aprox. 2 ore), 1 noapte de cazare în Vila
Abonamente:
Honor şi servicii complete de masă pentru 3 persoane. Preţ: 240
-Abonament BRONZ: un abonament valabil pentru 6 ocazii, 5
RON/persoană pentru adulţi şi 130 RON/persoană pentru copii.
ture de călărie în natură şi o tură de o zi.Preţ: 500 RON
-Abonament ARGINT: abonament valabil pentru 12 ture de
călărie în natură. Preţ: 900 RON
-Abonament AUR: abonament valabil pentru 52 ture de călărie
în natură Preţ: 3.500 RON
Abonamentele sunt utilizabile până la sfârşitul anului 2012.

http://www.cai-islandezi.ro
Tel: +40 742156971
Email: office@elkfarm.ro

ivo volgye hirei szekeyl vadon ismerd mmeg gyere szekyl foldre és fedzd fel varazsát
HONOR wwww.honorvilla.ro 7
ivo volgye hirei szekeyl vadon ismerd mmeg gyere szekyl foldre és fedzd fel varazsát

Un sfârşit de săptămână în luna iunie -


15-17 Iunie
Petreceţi un sfârşit de săptămână plin de aventuri la poalele
muntelui Harghita Mădăraş şi degustaţi bucatele din carne de
vânat preparate de maestrul nostru bucătar! Drumeţia călare
poate fi întregită de o vizită la Parcul De Animale Sălbatice de
la Ivo (Izvoarele), sau de plimbări pe jos sau cu căruţa trasă
de cai. Căldura focului din şemineu şi oferta bogată a barului
vânătoresc vă asigură odihna de seară binemeritată. Traseele
recomandate: Deság, Medveferedő (Căldarea urşilor), Tem-
plombükk (Făgetul bisericii), Harghita Mădăraş, Magasbükk Urmăreşte-ne pe
(Făgetul Înalt), Berszánsarok, Rakottyás, Libán, Varság, Oro- Facebook şi află
szhegy (Dealu), Sikaszó (Şicasău), Csihányos (La urzici),
Szarkakő (La piatra coţofenei). Toponimele traseelor noastre primul ultimele
nu au denumiri oficiale în limba română. Acolo unde a fost
posibil, am încercat să vi le facem mai familiare, oferindu-vă noutăţi ale progra-
o traducere liberă. melor noastre !
Tabără de echitaţie pentru copii 25-30 Iunie facebook.com/Izlandilovak
și 27 August - 1 Septembrie facebook.com/Ivowildlifepark
facebook.com/Honor.Villa
O caracteristică a taberelor noastre este că orele de echitaţie nu facebook.com/Honor.wildgame
se desfăşoară cu ajutorul cailor de rasă autohtonă, ci cu ajutorul
a 14 minunaţi cai de rasă islandeză. Aceştia sunt de mărime
mijlocie, sunt calmi şi liniştiţi şi au un mers comod, ceea ce îi
face ideali pentru orele de călărie, pentru plimbări şi drumeţii
călare. Orele de echitaţie se desfăşoară pe mai multe grupe,
atât pentru începători, cât şi pentru avansaţi. Alături de lecţiile
de echitaţie şi de plimbările călare, copii vor învăţa noţiuni
teoretice şi vor avea ocazia de a învăţa câte ceva despre modul
de creştere şi de îngrijire a cailor.

Tabăra de călărie
A devenit o tradiţie organizarea Lângă focul de tabără domneşte
taberei de călărie pentru copii la voia bună. Se cântă, se spun
Baza Hipică Caii Islandezi, de poveşti sau versuri, unii cântă
la Izvoarele. La instructajul care la chitară. Mica orchestră Tézia,
durează o săptămână, pot par- alcătuită din cinci copii de circa
ticipa 10-15 copii. Programul 12 ani, participă des la aceste
zilnic constă în ore de călărie, întâlniri. Înfiinţarea orchestrei
excursii, drumeţii ecvestre pen- este legată de baza hipică, mai
tru avansaţi şi nelipsitul foc mulţi membri ai micii orchestre
de tabără. Calmul extraordi- participă săptămânal la orele no-
nar al cailor noştri garantează astre de echitaţie. Astfel, în mai
siguranţa copiilor, care pot în- multe rânduri, ei au fost cei care
cepe călăria chiar de la şase ani. au asigurat atmosfera de sfârşit
Tabăra îşi desfăşoară activitatea de săptămână.
sub supravegerea unor instructo-
ri autorizaţi. Înscrierea în tabără
este bine să se facă din timp,
pentru că numărul locurilor este
limitat. După orele de echitaţie
sau drumeţiile călare, copiii se
pot odihni în camera de zece
persoane a Vilei Honor, cameră
care asigură şi atmosfera veselă
de tabără.

ivo volgye hirei szekeyl vadon ismerd mmeg gyere szekyl foldre és fedzd fel varazsát
8 HONOR Harta Ivo (Izvoare)
ivo volgye hirei szekeyl vadon ismerd mmeg gyere szekyl foldre és fedzd fel varazsát

Prezentarea localităţii Ivó (Izvoarele)

Ivó (Izvoarele) este un mic sat care pentru drumeţii, ciclism şi călărie. Putem afirma
aparţine de comuna Zetea. Localitatea liniştiţi, că avem tot ce ne trebuie pentru renumitul
a devenit cunoscută în ultimul timp, romantism ardelean: peisaje încântătoare, drumeţii
datorită pensiunilor şi caselor de vacanţă ecvestre, excursii montane, pajişti cu flori, pano-
de aici, fiind un loc agreat de tot mai rame care-ţi taie respiraţia, aer curat, linşte şi acestea
mulţi turişti. Localitatea de azi s-a dez- sunt doar numai câteva din posibilităţile ţinutului.
voltat pe vatra unui cătun, care conform Harta alăturată vă prezintă un rezumat al acestor
datelor statistice din 1956, era încadrat variante de petrecere a timpului liber.
la comuna Zetea. În anul 1956 se numea Pentru o mai bună înţelegere, am marcat pensiu-
Ivópataka şi aparţinea de raionul Odor- nile, casele de vacanţă, restaurantele, traseele de
hei, regiunea Odorheiu Secuiesc. Zona echitaţie, traseele pentru ciclism şi locurile ideale
dispune de posibilităţi extraordinare pentru pescuit.

Comandaţi online din produsele


noastre din carne de vânat!
Comanda dumneavoastră va fi onorată în 24 de ore.
Asigurăm transportul pe tot teritoriul României!
Tel: +40 740051353 E-mail:office@elkfarm.ro
wwww. carnedevanat.ro
ivo volgye hirei szekeyl vadon ismerd mmeg gyere szekyl foldre és fedzd fel varazsát