Sunteți pe pagina 1din 4

Către: Guvernul României

În atenția: Doamnei Vasilica-Viorica Dăncilă, Prim-Ministrul României

Către: Ministerul Culturii și Identității Naționale


În atenția: Domnului Valer-Daniel Breaz, Ministrul Culturii și Identității Naționale

Scrisoare deschisă

Stimată doamnă Prim-Ministru,


Stimate domnule Ministru,

Semnatarii acestei scrisori au luat act cu surprindere de apariția în spațiul public a unor informații privind o
posibilă înstrăinare a unei suprafețe de 5.300 de metri pătrați din parcul Muzeului Național de Istorie
Naturală „Grigore Antipa“ MNINGA) în vederea realizării unei alte construcții, respectiv a Muzeului
Național de Istorie a Evreilor și Holocaustului din România. Considerăm că orice discuție privind
înstrăinarea unei părți din parcul Muzeului Antipa este complet neavenită în contextul nevoii imperioase de
extindere și dezvoltare a Muzeului Antipa. Ne exprimăm, totodată, susținerea deplină pentru poziția
exprimată deja de conducerea instituției potrivit căreia păstrarea intactă a suprafaței de teren ce aparține
muzeului este de o importanță majoră, fiind garantul existenței și dezvoltării Muzeului Antipa și
unica sa posibilitate de extindere.
Dezvoltarea patrimoniului și diversificarea activităților muzeului din ultimii 100 de ani au amplificat nevoia
de spatiu. Muzeul Antipa se confruntă cu o nevoie imperioasă de suplimentare a spațiului de depozitare
pentru colecțiile sale în continuă creștere, de un spațiu adecvat pentru organizarea de expoziții temporare de
anvergură, dar și de spații noi de expunere. Toată această dezvoltare nu poate fi susținută în lipsa posibilității
de extindere a Muzeului.
Considerăm că, în situația în care ar exista o soluție pentru realizarea unei construcții în curtea
Muzeului Antipa, respectând restricțiile impuse de actualele regulamente urbanistice, aceasta trebuie
aplicată cu prioritate pentru extinderea Muzeului Antipa.
Susținem pe deplin realizarea unui Muzeu de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România dar ne
exprimăm încrederea că Ministerul Culturii și Identității Naționale și Guvernul României vor găsi o
modalitate de a oferi un spațiu potrivit acestei noii instituții culturale fără a pune în pericol integritatea
Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa“, monument istoric de importanță națională.
Subliniem faptul că Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa“ este una dintre cele mai vechi
și prestigioase instituții muzeale din România, decorat cu Ordinul Meritul Cultural în grad de
Comandor, fiind primul muzeu asumat și construit de Statul Român în forma în care există astăzi. Cu
un patrimoniu de aproximativ 2 milioane de exemplare și un număr de vizitatori de 311.639 în anul 2018,
Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” este, de asemenea, unul dintre cele mai iubite și
vizitate muzee din București și din țară.

Cu deosebită considerație,
Cercetător Speolog Dr. Cristian Lascu, Inițiator

Academician Prof. Univ. Dr. Octavian Popescu, Decan, Facultatea de Biologie și Geologie,
Universitatea Babeș-Boliay, Cluj Napoca.
Academician Dr. Anca Volumnia Sima, Secretar științific, Institutul de Biologie și Patologie Celulară
„Nicolae Simionescu”, Bucureşti, Academia Română
Academician Prof. Univ. Dr. Marian Traian Gomoiu
Membru Corespondent al Academiei Române Dr. Dumitru Murariu, Director Institutul de Biologie al
Academiei Române
Membru Corespondent al Academiei Române Prof. Univ. Dr. Maria-Luiza Flonta, Facultatea de
Biologie, Universitatea București
Membru Corespondent al Academiei Române Prof. Univ. Dr. Dan Cogălniceanu, Facultatea de
Biologie, Universitatea Ovidius Constanța
Membru Corespondent al Academiei Române Prof. Univ Dr. Mircea Flonta, Facultatea de Filosofie,
Universitatea Bucuresti,
Prof. Univ. Emerit Dr. Dan-Alexandru Grigorescu, Universitatea București, Președinte de onoare al
Geoparcului Dinozaurilor Hațeg, Director științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și
Civilizația Levantului
Prof. Univ. Emerit Dr. Angheluță Vădineanu, Facultatea de Biologie, Universitatea București.
Conf. Univ. Dr. Marius Skolka, Decan Facultatea de Biologie, Universitatea Ovidius Constanța
Conf. Univ. Dr. Angela Bănăduc, Decan Facultatea de Ştiinţe, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Prof. Univ. Dr. Marieta Costache, Prodecan, Facultatea de Biologie, Universitatea București
Prof. Univ. Dr. Carmen Chifiriuc, Facultatea de Biologie, Universitatea București
Prof. Univ. Dr. Alexandru Babeș, Departamentul de Anatomie, Biologie Animală, Fiziologie Animală și
Biofizică, Facultatea de Biologie, Universitatea București
Prof. Univ. Mihai Emilian Popa, Departamentul de Geologie, Facultatea de Geologie și Geofizică,
Universitatea din București
Prof. Univ. Dr. Laurentiu Rozylowicz, Centrul de Cercetare a Mediului si Efectuare a Studiilor de
Impact, Universitatea din Bucuresti
Prof. Univ. Dr. Cristian Iojă, Director al Departamentului Geografie și Mediu, Facultatea de Geografie,
Universitatea din București
Prof. Univ. Dr. Nicolae Coman, Facultatea de Biologie și Geologie, Universitatea Babeș-Boliay, Cluj
Napoca.
Conf. Univ. Dr. Carmen Strungaru, Departamentul de Anatomie, Biologie Animală, Fiziologie Animală
și Biofizică, Facultatea de Biologie, Universitatea București
Conf. Univ. Dr. Violeta Ristoiu, Departamentul de Anatomie, Biologie Animală, Fiziologie Animală și
Biofizică, Facultatea de Biologie, Universitatea București
Conf. Univ. Dr. Andreea-Cristina Staicu, Facultatea de Biologie, Universitatea București
Conf. Univ. Dr. Ing. Zoltan Csiki-Sava, Facultatea de Geologie și Geofizică, Facultatea de Geologie și
Geofizică, Universitatea din București
Conf. Univ. Dr. Doru Bănăduc, Facultatea de Ştiinţe, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Conf. Univ. Dr. Voichița Gheoca, Facultatea de Ştiinţe, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Conf. Univ. Dr. Camelia Ureche, Director departament, Departamentul de Biologie, Ecologie si
Protectia Mediului, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău
Conf. Univ. Dr. Dorel Ureche, Departamentul de Biologie, Ecologie si Protectia Mediului, Universitatea
„Vasile Alecsandri” Bacău
Conf. Univ. Dr. Carmen Gache, Facultatea de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
Conf. Univ. Dr. Victor Surugiu, Facultatea de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
Conf. Univ. Dr. Mircea Mitroiu, Facultatea de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
Conf. Univ. Dr. Lucian Pârvulescu, Departamentul Biologie-Chimie, Facultatea de Chimie, Biologie,
Geografie, Universitatea de Vest din Timișoara
Asist. Univ. Dr. Alexandru-Florian Deftu, Departamentul de Anatomie, Biologie Animală, Fiziologie
Animală și Biofizică, Facultatea de Biologie, Universitatea București
Silviu Apostol, Learning Designer la DataWave, Facultatea de Biologie, Universitatea din București
Cercet. Șt. gr. I Dr. Simion Nicolaev, Director General, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare
Marină „Grigore Antipa” Constanța
Cercet. Șt. gr. I Dr. Manuela Sidoroff, Director General, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti
Cercet. Șt. gr. I Dr. Adrian Stănică, Director General, Institutul Național de Cercetarea Dezvoltare
pentru Geologie și Geoecologie Marină - GeoEcoMar București
Cercet. Șt. gr. I Dr. Marian Tudor, Director, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta
Dunării” Tulcea
Cercet. Șt. gr. I Dr. Sorina Fărcaș, Director, Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca
Cercet. Șt. gr. I Dr. Oana Moldovan, Institutul de Speologie „Emil Racoviță” Cluj-Napoca
Cercet. Șt. gr. III Dr Florina Raicu, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” București
Cercet. Șt. gr. III Dr. Valentin Dumitrașcu, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei
Române
Dr. Alecu DIACONU, Institutul de Cercetări Biologice, Iași
Dr. Orieta Hulea, Director General, WWF România
Dr. Dan Hulea, Director Executiv, Societatea Ornitologică Română
Dan Bărbulescu, Director Executiv, Asociația Parcul Natural Văcărești
Dr. Răzvan Popescu Mirceni, Director Executiv, Oceanic Club
Dr. Dragoș Mantoiu, Președinte, Asociația Wilderness Research and Conservation
Ovidiu Roșu, Fundația Visul Luanei
Mihai Stoica, Director Executiv, Asociația 2Celsius
Toma Pătrașcu, Director, Bucharest Science Festival
Claudia Florescu, Grupul de Inițiativă Civica Kiseleff