Sunteți pe pagina 1din 2

Nr de înregistrare

PLAN REMEDIAL
Clasa: a IX-a A
Disciplina: Biologie (Sandu Doina)

Vizat director: Prof.Podaru Adrian


Responsabil catedra
Prof. Cismasu Natalia

Nr. Denumire conținut Intervalul de Ziua/ intervalul orar/ sala Metode/


crt. (unitate de învățare/ timp necesar stabilite de profesor pentru strategii de
capitol/ lecție) care reluării/ consultații cu elevii predare-
necesită reluare/ aprofundării învățare-
aprofundare evaluare
1 EREDITATEA ŞI Sfârșitul sem. II joi 14-16/cabinet fizică- Învăţarea
VARIABILITATEA biologie centrată pe elev;
LUMII VII Activități de
rezovare a
problemelor;
Jocuri;
Lucrul
individual;
Lucrul în
echipă;
Învățarea
diferențiată.
2 DIVERSITATEA Sfârșitul sem. II joi 14-16/cabinet fizică- Învăţarea
LUMII VII biologie centrată pe elev;
Activități de
rezovare a
problemelor;
Jocuri;
Lucrul
individual;
Lucrul în
echipă;
Învățarea
diferențiată.
Nr de înregistrare

PLAN REMEDIAL
Clasa: a XII-a C
Disciplina: Biologie (Sandu Doina)

Vizat director: Prof.Podaru Adrian


Responsabil catedra
Prof. Cismasu Natalia

Nr. Denumire conținut Intervalul de Ziua/ intervalul orar/ sala Metode/


crt. (unitate de învățare/ timp necesar stabilite de profesor pentru strategii.de
capitol/ lecție) care reluării/ consultații cu elevii predare-
necesită reluare/ aprofundării învățare-
aprofundare evaluare
1 Genetică umană Sfârșitul sem. II Luni 14-16/cabinet fizică- Învăţarea
biologie centrată pe elev;
Activități de
rezovare a
problemelor;
Jocuri;
Lucrul
individual;
Lucrul în
echipă;
Învățarea
diferențiată.
2 Ecologie umană: Sfârșitul sem. II luni 14-16/cabinet fizică- Învăţarea
biologie centrată pe elev;
Activități de
rezovare a
problemelor;
Jocuri;
Lucrul
individual;
Lucrul în
echipă;
Învățarea
diferențiată.

S-ar putea să vă placă și