Sunteți pe pagina 1din 3

ADEVERINȚĂ

Se adevereste prin prezenta ca d-na profesor SANDU DOINA, cu completare normă


didactică pe catedra de biologie la Liceul Teologic ,,Fericitul Ieremia” Onești în anul școlar
2017-2018 a folosit frecvent materiale PPT, ca metode și tehnici de predare inovatoare, pentru o
achiziție optimă a noțiunilor de biologie.

Menționăm ca acest aspect a fost identificat cu ocazia asistențelor realizate la clasă pe


parcursul anului școlar 2017-2018.

Am eliberat prezenta pentru a-i folosi la întocmirea dosarului de gradație de merit.

Director,

Prof. Pr. Constantin Daniel- Cosmin


ADEVERINȚĂ

Se adevereste prin prezenta ca d-na profesor SANDU DOINA, titular pe catedra de


biologie la Liceul Tehnologic ,,Petru Poni” Onești în anul școlar 2017-2018 a folosit frecvent
materiale PPT, ca metode și tehnici de predare inovatoare, pentru o achiziție optimă a noțiunilor
de biologie.

Menționăm ca acest aspect a fost identificat cu ocazia asistențelor realizate la clasă pe


parcursul anului școlar 2017-2018.

Am eliberat prezenta pentru a-i folosi la întocmirea dosarului de gradație de merit.

Director,

Prof. Podaru Adrian