Sunteți pe pagina 1din 2     , 

e 
niţi  
as  
tăzi  
cre  
din  
cio  
şii  
să  
săl   ăm 
tă   

       
                     
să - săl tăm, de naş te rea Lui Hris tos ne bu cu răm

                


, 
de naş te rea Lui Hris tos ne bu cu răm.


e 
niţi  
cu  
toţi  
pe  
Me  
si  
ia  
să-L  
ve   em 
de   

                  


să  -ăL
  
ve  
dem, pe Hris tos cu u mi lin ţă să-L lă u

          


, 
dăm pe Hris tos cu u mi lin ţă să-L lă u dăm.


ă 
El  
azi  
în  
Be  
tle  
e 
em  
S-a  
năs   ut 
cu   

      
                    
S-a - năs cut, pre cum au ves tit proo ro cii de de mult

                


pre cum au ves tit proo ro cii de de mult.

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova


, 

n 
geri  
şi  
păs  
tori  
cân  
ta  
re  
i-au  
a  us 
du   

      
                      
i-a au a dus, şi noi să-i cân tăm Mă ri re-n cei de sus


şi  
noi să-i
   
cân 
tăm 
Mă 
ri  cei  
de  

sus .

, 
re-n


a 
ce  
şi  
bu  
nă  
vo  
i 
re  
pe  
pă   ânt 
mâ   

       
                        
pe - pă mânt, c-as tăzi S-a năs cut în ies le Dom nul Sfânt


c-as  
tăzi  
S-a  
năs 
cut  
în 
ies 
le 
Dom      
nul Sfânt . 

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova