Sunteți pe pagina 1din 5

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP)

Numele şi prenumele beneficiarului: I. T.


Clasa: a III-a B deficiențe senzoriale multiple
Echipa de lucru: profesor psihopedagogie speciala, profesor T.S.C, profesor kinetoterapie, invatator- educator, apartinator

Problemele cu care se confruntă copilul:


- Cecitate
- Sindrom hipotom
- Deficiente de vedere
- Deficiențe locomotorii
- Retard mintal sever
- Non verbal
Priorităţi pentru anul şcolar in curs
 Captarea atenției și menținerea pe parcursul activității
 Adaptarea și securizarea emoțională a copilului în clasă
 Diminuarea comportamentelor autoagresive
 Formarea abilităţilor de comunicare nonverbală
 Organizarea schemei corporale şi formarea imaginii de sine
 Utilizarea coordonării bimanuale la activitate
 Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de orientare, deplasare şi relaţionare în mediul scolar
Domeniul Obiective Exemple de activităţi Perioada Criterii Metode şi Responsa
de învăţare deinterve minimale de instrumentede bili
nţie apreciere a evaluare
progreselor
Cognitiv Stimularea Să prindă Aprecieri
Stimularea şi dezvoltării Exerciţii de stimulare Anul obiecte cu stimulative Profesor
dezvoltarea intelectuale prin tactil - kinestezică şcolar ambele mâini
capacităţilor psiho- exersarea şi in curs Recompense apartinator
individuale în dezvoltarea Exerciții de stimulare Să se sociale
vederea formării unor proceselor psihice a resturilor de vedere familiarizeze cu prof.
comportamente zgomotele din Observaţia T.S.C.
adaptative Exerciții de stimulare mediul ambiant
polisenzorială Materiale invatator –
Diminuarea manipulative educator
autoagresivității

Captarea atenției și
menținerea acesteia pe
parcursul activității
Social-afectiv Formarea şi Exerciţii practice de Anul Să prezinte Aprecieri Psihopeda
Formarea şi dezvoltarea comunicare şcolar interes și stimultive gog
dezvoltarea abilităţilor de alternativă in curs curiozitate față
unor comportamente comunicare de obiecte apartinator
adaptative în relaţia alternativă Formarea interesului Recompense
cu mediul înconjurător pentru obiecte Adaptare sociale prof.
(natural şi social) Securizare emoțională T.S.C.
emoțională
Psiho-motor Organizarea Activitate
Formarea şi schemei corporale şi Exerciţii stimulare a Să prindă cu practică Profesor
dezvoltarea formarea imaginii poziției capului amandouă
controlului posturat de sine mâinile obiecte Aprecieri Kinetotera
corect Exerciții de stimulare de pe masă, fără stimultive peut
Formarea schemei Stimularea a mersului cu sprijin a le duce la
corporale și a stimei motricităţii Anul gură Materiale
de sine copilului pentru Exerciții de școar in manipulative apartinator
dezvoltarea identificare a curs Să stea cu capul
Diminuarea capacităţilor motrice principalelor sus la activitate Observaţia
obișnuinței de a duce deficitare segmente ale corpului
obiectele la gură Să utilizeze
mâna dreaptă Recompense
sociale
Autonomie personală Conștientizarea Exerciții – joc de Anul
Formarea şi educarea propriului corp identificare a şcolar Să aibă o Activitate Profesor
unor deprinderi propriului corp și a in curs postură corectă practică
elementare de Formarea şi părților componente în timpul apartinator
adaptare la mediul dezvoltarea activităților și
social deprinderilor de Exerciții de menținere în timpul Recompense
. orientare și adaptare a posturiii corporale servirii mesei. sociale invatator –
în mediul social corecte educator

Exerciții de adaptare
socială
Comunicare şi limbaj Receptarea Exerciţii de captare a Anul Activitate
semnalelor/stimulilo atenției şcolar in .Să fie atent practică Bona
Exersarea abilităţii de r din mediul curs când se prof. T. S.
receptare a mesajului apropiat, cu Exerciţii de comunică Aprecieri C.
verbal şi nonverbal acordarea de deschidere și stimultive
semnificaţii închidere a gurii Să răspundă Profesor
Formarea corespunzătoare pozitiv la
abilităţilor de solicitări
exprimare a nevoilor
prin comunicare
alternativă

Evaluarea periodică
• Obiective realizate : ……………………………….
• Dificultăţi întâmpinate: ……………………………………
• Metode cu impact ridicat:
– pozitiv ………………………………………………………..
– negativ ………………………………………………………….
Revizuirea programului de interventie educational – terapeutică
……………........................................................................................................................................……………........................................
Recomandări particulare
……………........................................................................................................................................……………........................................
Rolul şi modul de implicare ale părinţilor în program
…………........................................................................................................................................……………...........................................