Sunteți pe pagina 1din 3

Comunicare personală de marketing

Curs: Conf.univ.dr. Oana Duralia


Seminar: Asist. univ.dr. Simona Vinerean
Email: Simona.Vinerean@ulbsibiu.ro

Descriere curs

Deși comunicațiile în masă și cele digitale oferă multe beneficii, există momente când comunicările personale sunt necesare
pentru a fi relevante și pentru a încheia o vânzare. Personalizarea comunicațiilor – capacitatea de a spune și a face lucrul
potrivit, pentru persoana potrivită, la momentul potrivit – este hotărâtoare. Din prisma comunicațiilor personale de marketing
vom analiza modul în care firmele își personalizează comunicările de marketing pentru a avea un impact mai mare. În prezent,
comunicările de marketing sunt percepute într-o măsură din ce în ce mai mare drept un dialog interactiv între firmă și clienții
săi.

Materiale bibliografice

 J. Craig Andrews, Terence A. Shimp, 2018. Advertising, Promotion, and other aspects of Integrated Marketing
Communications, 10th Edition. London: Cengage.
 Philip Kotler, Gary Armstrong, 2018. Principles of Marketing. Boston: Pearson.
 Christian Arens, Michael F. Weigold, William F Arens, 2017. Contemporary Advertising and Integrated Marketing
Communications. 15 Ed. NY: McGraw Hill.
 Dale Lovell, 2017. Native Advertising: The Essential Guide. NY: Kogan Page.
 Dudley Stevenson, 2016. Marketing Direct : Breaking Through the Clutter. NY: Createspace.
 Philip Kotler și Kevin Lane Keller, 2016. Marketing Management, Ed 15.Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 George Belch și Michael Belch, 2015. Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications
Perspective. NJ: McGraw Hill.
 Craig Simpson, Dan S. Kennedy, 2014. The Direct Mail Solution: A Business Owner's Guide to Building a Lead-
Generating, Sales-Driving, Money-Making Direct-Mail Campaign. NY: Entrepreneur Press.
 Larry Page, 2010. Strategic Integrated Marketing Communication. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Evaluare

Evaluarea generală se va baza pe următoarele patru componente, în conformitate cu acest sistem de ponderare:
- Prezente: 10%
- Participare la seminarii, activitate la seminarii 10%
- Proiect 1 (de grup - 2 persoane): 15%
- Test: 15%
- Examen final: 50%

Pregătirea studiilor de caz și discuțiile la seminar + Prezente (20%)

5 prezente (din 7) reprezinta 1 punct (10%)


Proiect. Minutul de marketing (15%)

Proiectul este realizat în echipe de câte 2 persoane.


Pe parcursul semestrului, pentru o perioadă de 5-10 minute, fiecare echipă va prezenta (cu PowerPoint sau fără) o temă
legată de comunicarea personală de marketing, din cele disponibile în tabelul următor:
1 Avantajele vânzării personale pe care alte mijloace promoționale nu le au
2 Avantajele marketingului interactiv pentru comunicarea personală de marketing
3 Valoarea perceputa de consumatori folosită ca bază a unei campanii de marketing direct
4 Marketing de afiliere și legătura cu comunicarea personală de marketing Alexandra+ Iulia
5 Strategii promotionale push în comunicarea personală de marketing
6 Strategii promotionale pull în comunicarea personală de marketing Oana + Ana
7 Importanta marketingului bazei de date de clienti Vlad + Sergiu
8 Eficacitate vs. Eficiență a mijloacelor de comunicare personală Amalia + Daniela
9 Publicitate bazată pe acțiune legată de comunicare personală de marketing
10 Situații în care marketingul direct ar fi adecvat decât marketingul indirect Alexandra + Nicoleta
11 Aspecte ce trebuie abordate în proiectarea forțelor de vânzare
12 Beneficiile implementării unei baze de date clienți (database marketing)
13 Importanța Data Mining (minarea datelor) pentru comunicarea personală de marketing
14 Problemele etice în marketingul direct Ana + Cristiana
15 Dezvantaje asociate cu publicitatea prin poștă Cristina + Ana
Proiect 3 - Opțional. Analiza individuală a unui studiu de caz tratat la seminar (între 0 și 10% din
punctajul de participare la seminar)

Acest proiect este opțional și doar pentru cei care doresc să își îmbunătățească gradul de participare. Totuși, se
poate analiza doar unul din studiile de caz tratate la seminar, iar analiza va fi luată în considerare doar dacă respectă
structura următoare:
I. Introducere
- O scurtă introducere despre caz și de fundal; nu se vor repeta faptele pe larg.
II. Problemele majore
- Folosirea listelor și explicaților pe scurt a celor mai importante aspecte ale activităților din studiul de
caz.
III. Analiza
- Ce s-a realizat și de ce? De ce s-au luat aceste acțiuni? Cine a reușit? De ce?
IV. Alternative disponibile pentru problematica studiului de caz
- Explicarea soluțiilor posibile și cursurilor de acțiune menționate în studiul de caz sau recomandate de
voi. Se poate realiza o hartă sau un arbore decizional al problemelor cu soluțiile alternative.
V. Recomandări personale / Concluzie personală
- Ce funcționează sau ce ar funcționa mai bine în studiul de caz? Care este opinia personală legată de
aspectele tratate în studiul de caz? Justificați-vă argumentele cu concepte din marketing general,
comportamentul consumatorului, cercetări de marketing și alte domenii de business.

Formatarea proiectului: Proiectul nu va depăși 4 pagini (dar pot fi incluse anexe), fiind scris cu Times New Roman, font
11, margini la pagină de tip A4 de 2 cm, spațiere de 1.5.
Transmiterea proiectul va fi în ultima săptămână de seminar a fiecărei grupe. Nu se acceptă proiecte după sfârșitul
seminarului fiecărei grupe. Raportul proiectului va fi trimis pe mail, după susținere (nu este necesară printarea
proiectului).