Sunteți pe pagina 1din 2

SCRISOARE DE INTENŢIE

Către Comisia de admitere,

Numele meu este CONDREA C. DENISA, sunt o proaspată absolventă a Colegiului Naţional
„Matei Basarab” din Bucureşti, care a promovat Examenul Naţional de Bacalaureat cu media
9,21 şi care îşi doreşte să fie admisă şi să urmeze cursurile Facultăţii de Litere din cadrul
Universităţii din Bucureşti.

Consider ca oferta educaţională promovată de Facultatea de Litere este una bogată, din
punctul de vedere al domeniilor acoperite, iar decizia de a deveni studentă a acestei facultaţi
este fundamentată pe mai mulţi factori, atât obiectivi, cât şi subiectivi. Aceasta decizie este
luata in urma documentării, analizării şi identificării domeniului potrivit pentru o viitoare
carieră. Alegerea unei facultati este un pas important în formarea şi realizarea mea în plan
profesional, astfel că, orice aş alege, studiile mă vor ajuta să profesez cu succes în cadrul
oricărei instituţii culturale.

Fiind mereu interesată de istorie şi de cultură, dorindu-mi ca viitoarea mea carieră să integreze
aceste două domenii, îmi doresc să urmez cursurile din cadrul programului de „Studii
europene”, aceasta oferindu-mi posibilitatea de a acumula cunostinţe teoretice şi practice în
domeniul managementului cultural, proiectat în viziunea unei pregătiri multidisciplinare,
punând bazele unei experienţe şi unei viitoare cariere profesionale temeinice in domeniul
complex al culturii.

Pe parcursul desfăşurării cursurilor Faculatăţii de Litere şi, în special, cele ale programului de
Studii umaniste, prin intermediul metodelor moderne de predare ce au în vedere modelele
europene, voi avea oportunitatea de a acumula un bagaj informaţional necesar alegerii
viitoarei profesii din domeniul cultural, în cadrul instituţiilor culturale din ţară, dar şi din
străinătate. De asemenea, prin intermediul acestui program de studii îmi doresc să particip la
diverse proiecte educaţionale şi activităţi ce au o stransă legătură cu domeniul cultural,
obţinând astfel experienţă, lărgindu-mi orizontul şi descoperind, cu fiecare participare la
aceste activităţi, informaţii noi şi importante în definirea traseului meu profesional.

În decurcusul anilor de studenţie îmi propun să obţin rezultate cât mai satisfăcătoare prin
participarea la programele, evenimentele şi activităţile desfasurate de Faculatatea de Litere.
Fiind o fire ambiţioasă, creativă si perseverentă, sunt sigură că prin efortul şi munca depusă pe
parcursul acestor ani, voi dobândi încrederea şi determinarea necesare unui viitor angajat al
instituţiilor culturale, considerând că acesta trebuie sa deprindă abilităţi de comunicare, de
lucru în echipă, sa fie flexibil şi să se poată adapta oricăror cerinţe, promovând valorile
specifice unei societăţi cu o bogată cultură, care este în continuă schimbare.

Hotărâtă să obţin rezultate cât mai satisfăcătoare pe parcusul studenţiei, îmi propun să îmi
canalizez toată energia şi concentrarea în demersul meu în parcurgerea anilor universitari,
dedicându-mi cea mai mare parte din timp în scopul pregătirii mele profesionale. Sunt
convinsă că în cadrul facultăţii, voi fi îndrumată şi orientată spre alegerea unei cariere
potrivite, iar cei trei ani petrecuţi în facultate sper să conducă la împlinirea tuturor planurilor
mele de dezvoltare profesională, dar şi personală, dorind să acumulez cât mai multă
experienţă. De asemenea, aş dori sa mă pot angaja pe durata studiilor, lucru ce m-ar putea
ajuta foarte mult la cunoaşterea mai multor domenii, precum şi la independenţă financiară.

După finalizarea programului de studii universitare de licenţă, doresc să continui şi studiile


de master în cadrul Facultăţii de Litere, întrucât o aprofundare a unor subiecte extrem de
relevante va putea sedimenta cunoştinţele deja obţinute în timpul anilor de studiu din cadrul
facultăţii şi mă va ajuta să continui ascensiunea către cariera de succes pe care mi-o doresc.

Vă mulţumesc!