Sunteți pe pagina 1din 1

Argumentare basm popular

Basmul popular este o specie a genului epic, în care sunt prezentate întâmplări fantastice
puse pe seama unor personaje cu însușiri supranaturale polarizate etic, având un mesaj
moralizator și un final glorificator al binelui.
Literatura populară este cea dintâi literatură a unui popor. Ea s-a născut concomitent cu
poporul respectiv și face parte din memoria colectivă a acestuia.
În opinia mea, fragmentul citat din opera ........... respectă integral convențiile de formă și
de conținut ale speciei.
În primul rând, fiind un basm popular opera ..... preia de la creațiile populare trăsăturile
specifice, având astfel caracter oral, anonim și colectiv. Caracterul anonim al operei este dat de
autorul necunoscut. Caracterul oral este evidențiat printr-un limbaj specific, întreaga acțiune
părând a fi transmisă prin viu grai: exemple de expresii populare, interjecții, proverbe etc.
Totodată, încă de la începutul textului se insinuează tema luptei dintre bine și rău:
rezumatul textului 5-7 rânduri. În acțiune sunt antrenate personajele care reprezintă binele
(exemple) și răul (exemple). Acestea au atât trăsături obișnuite, cât și puteri supraomenești
(exemple).
De obicei, acțiunea basmului se petrece pe două tărâmuri, al binelui și al răului, tărâmuri
care se argumentează după legi diferite (exemple).
În al doilea rând, timpul și spațiul nu sunt clar definite (exemple), iar prin prezența
formulei inițiale ,,a fost odată ca niciodată” se conturează timpul imemorial în care este introdus
cititorul și se subliniază unicitatea întâmplării.
În același timp, ritmul și durata întâmplărilor se află sub puterea cifrelor magice
(exemple) și a ajutoarelor (obiecte magice / ființe - exemple), care intervin în lupta cu răul și
sprijină protagonistul în situațiile dificile.
Așadar, pe baza trăsăturilor enunțate anterior, putem afirma că textul ....... aparține
speciei genului epic numit basm popular.