Sunteți pe pagina 1din 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SORIN TITEL” MARGINA – TIMIȘ

ANUL ȘCOLAR 2018 - 2019

Consilierea pãrintilor
TEME ABORDATE ÎN CADRUL ORELOR DE CONSILIERE
CLASA a IV-a

„Educaţia copilului începe din familie,


se dezvoltă în şcoală şi se desăvârşeşte sau dispare în societate.”

Semestrul I
Nr. TEME Număr de ore
crt.
1.  Caracteristicile bio-psihice ale copiilor de vârstă şcolară 1h
mică
2.  Metode şi tehnici de comunicare copii-adulţi 1h
3.  Comunicarea eficientă în familie 1h
4.  Stilurile parentale 1h
5.  Stilurile copilului 1h
6.  Îmbunătăţirea stimei de sine a copiilor 1h
7.  Acţionează inteligent şi comunică asertiv! 1h
Rezolvarea / medierea conflictelor
8.  Metode şi mijloace care pot contribui la eficientizarea 1h
activităţii elevului
9.  Adoptarea unui regim de viaţă sănătos: 1h
rolul alimentaţiei, rolul odihnei, rolul activităţii fizice
10.  Influenţa mediului familial asupra activităţii şcolare 1h
11.  Încurajare şi laudă în educaţia copilului 1h
12.  Copiii de astăzi sunt părinţii de mâine! 1h
13.  Cei şapte ani de acasă. Deschide-te spre copilul tău! 1h
14.  Jocuri de atenţie pentru copii 1h
15.  Copiii trăiesc cum învaţă; bunele maniere la copii 1h
16.  Bilanţ. Rezultatele obţinute de elevi la învăţătură 1h
Semestrul al II-lea
1.  Violenţa în familie: coşmarul ca mod de viaţă 1h
2.  Violenţa instituţională 1h
3. Victimă şi agresor – cauză şi efect. Factorii de risc 1h
comportamental: anturaj, tutun, alcool, droguri.
4.  Părintele – modelul copilului 1h
5.  Performanţele şcolare versus conduita elevilor 1h
6.  Formarea şi educarea caracterului. Un cod de viață. 1h
7. Copilărie fericită..drepturi şi îndatoriri ale copilului 1h
8.  Roluri-cheie ale părinţilor în relaţia cu învăţătorul 1h
9.  Educaţia părinţilor. Disciplina pozitivă. 1h
Cum să devenim părinţi mai buni?
10.  Dreptul la familie. Când îi place copilului la el acasă? 1h
11.  Dezbatere: Dacă nu ACUM, când? Dacă nu NOI, cine? 1h
12.  Oglinda sufletelor...ochii! 1h
13.  Intervenţia familiei în educarea copilului- asigurarea 1h
frecventării zilnice a programului şcolar
14.  Modalităţi de sprijinire a activităţii didactice prin 1h
intermediul familiei. Secretele puterii cuvintelor.
15.  Zâmbete mult aşteptate – seara realizărilor 1h
16.  Privind în urmă... 1h

 Ora de consiliere a părinților va fi, în fiecare zi de luni, în intervalul orar 1310- 1400.

Prof. înv. primar: Mert Ciprian