Sunteți pe pagina 1din 8

ANALIZA ERORILOR POSIBILE ŞI A INFLUENŢEI ACESTORA FMEA Nr. : 1 A / 2012 Pag.

1 din
( FMEA - Proces ) Resp. proces : Florin I.

Denumire : Ax Moderator : Fulea Lucian

Număr desen : A 123.001.00.1 Compartiment Resp. Proces : Departament Tehnologic Aprobat : Bulgaru Marius

Starea modif. tehn. A din 12.06.2007 Proiectare tehn. (execuţie/ control) : Florin F./Muntean I. Data : 12.05.12/14.05.12 Data elaborării : 09.06.2012 Data planif. a producţiei : 01.06.2012

Tipul producţiei : mostra __x_ pre-serie ____ serie ____ Actualizare tehn. (execuţie/ control) : Data : Data reviziei :

Echipa :

Rezultatul imbunătaţirii

Descoperire
Importanţa

Descoperire
Data

Apariţia

Importanţa
Operaţia / Urmări Cauzele Măsuri
Nr. Măsuri prevăzute Măsuri de Responsabilitate finalizării

Apariţia
faza din potenţiale ale Erori potenţiale potenţiale ale prevăzute de RPZ Măsuri
op. de prevenire imbunătăţire / Data RPZ ptr.
proces erorilor erorilorlor descoperire intreprinse
optimizare
B A E B A E a riscului
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- Recepţie uzură în 7 piese din alt material amestecare material certificat material 3.1 1 vizual prin 6 42 fără măsuri
material funcţionare la furnizor comparare

adaosuri 6 semifabricat abateri la fişă de recepţie 1 verificare două 2 12 fără măsuri


necorespunzătoare necorespunzator dimensiuni semifabricat piese din fiecare
pentru operaţia de pachet
strunjire

030.2 Strunjire între piesă 8 abatere la defectare elecronică întreţinere totalitară a 2 control 3 48 fără măsuri
centre necorespunzătoare Ø35,3 ± 0,05 sau mecanică a maşinii PS 20 / n1
strungului efectuare Cmk subler (0,01)
min. 1 / an Consola de
măsurare TESA

introducere eronată verificare prima piesă 2 control 3 48 fără măsuri


corecţii sculă de (piesa verde) PS 20 / n1
către operator subler (0,01)
Consola de
măsurare TESA
defectare a verificare prima piesă 2 control 3 48 fără măsuri
sistemului de (piesa verde) PS 20 / n1
prindere a piesei subler (0,01)
Consola de
măsurare TESA

010.0 Strunjire adaos 7 abatere la uzură sculă instruire tehnologică a 3 control 3 63 fără măsuri
necorespunzător ø 127,2 - 0,1 personalului
pentru operaţia de PS 20 / n1
frezare dantură micrometru de
exterior (0,01)
bătaie mare pe pregătirea bazelor 2 control 3 42 fără măsuri
direcţia radială a tehnologice
bacurilor PS 20 / n1
universalului micrometru de
exterior (0,01)
020.0 Frezare funcţionare 8 abatere la cota peste introducere eronată instruire tehnologică a 2 control PS 1 / n1 3 48 fără măsuri
dantură defectuoasă bile M=129,618-0,082 corecţii sculă de personalului disp. control
către operator 1 / Schimb / n1
Klingelnberg ZP
250

defectare întreţinere totalitară a 2 control PS 1 / n1 3 48 fără măsuri


electronică sau maşinii disp. control
mecanică a maşinii 1 / Schimb / n1
Klingelnberg ZP
250

030.0 Periere- piesă 7 grat pe dantura metoda de actualizare tehnologie 2 control vizual 7 98 fără măsuri
ajustare necorespunzătoare exterioară prelucrare de executie si introdus PS 1 / n 1
dantura necorespunzatoare instructiuni pentru
control vizual grat

060.2 Marcare imposibilitatea 7 piesă fără marcaj neatenţie muncitor instruire tehnologică a 1 control vizual 7 49 fără măsuri
identificării personalului PS 1/ n1
reperului şi a datei
de fabricaţie

070.2 Ambalare afectarea 7 piese zgâriate, lovite ambalare instruire tehnologică a 2 control vizual 7 98 fără măsuri
suprafeţelor necorespunzătoare personalului PS 1 / n 1
pieselor

amprente pe ambalare utilizare mănuşi de 2 control vizual 7 98 fără măsuri


suprafaţa pieselor necorespunzătoare bumbac PS 1 / n 1

080.2 Depozitare afectarea 7 piese lovite lovire cu utilajul de instruire tehnologică a 2 control vizual 7 98 fără măsuri
suprafeţelor manipulare personalului PS 1 / n 1
pieselor (electrostivuitor)
nerespectarea 7 amestecarea loturilor nerespectarea utilizare etichetă de 2 control vizual 7 98 fără măsuri
principiului ''FIFO'' de piese în magazie ordinii de intrare în depozitare PS 1 / n 1
magazie

RPZ - numărul priorităţilor de risc


Densitatea de distribuţie RPZ / Häufigkeitsverteilung der RPZ

Denumire Număr desen Starea modificărilor tehnice


Benennung Sachnummer Änderungsstand FMEA Nr.

RPZ
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93
Succesiunea de sortare a evaluării de risc / Sortierfolge der Risikobewertungen

Data / Datum : Intocmit / Erstellt :


FMEA Nr. : Data : Pag.
URMĂRIREA DE MĂSURI FMEA - Proces
Denumire : Număr desen : Stadiul modificărilor : Resp. Proces : Responsabil pentru verificarea măsurilor :

Moderator :

Măsuri de îmbunătăţire Stadiu de rezolvare în %


Urmări potenţiale ale Cauzele potenţiale ale Responsabilitate
Erori potenţiale RPZ Observaţii / Stadiu
erorilor erorilor / Data
Măsuri de prevenire Măsuri de descoperire 20 40 60 80 100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12