Sunteți pe pagina 1din 2

SUBIECT EXAMEN DE CORIGENȚĂ

CLASA A 10 –A
FUNCȚIA DE RELAȚIE

SUBIECTUL 1
A. Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură
variantă de răspuns.
1. Mediu transparent al ochiului este:
a) corneea
b) coroida
c) retina
d) sclerotica
2. Măduva spinării:
a) este localizată în cutia toracică
b) are rol în formarea senzaţiilor vizuale
c) este centru al unor reflexe vegetative
d) este sediul activităţii nervoase superioare
B. Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată,
scrieţi în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că
afirmaţia este falsă, scrieţi în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F.
1. Utricula şi sacula, la mamifere, conţin receptori pentru auz.
2. Scheletul reprezintă componenta pasivă a sistemului locomotor.
C. Scrieţi noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia
următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.
1. Sistemul nervos central al mamiferelor cuprinde două componente:……….şi…….
SUBIECTUL 2
1. Locomoţia la mamifere.
a) Precizaţi sistemele care asigură locomoţia şi modul în care participă fiecare sistem la
realizarea acestei funcţii.
b) Enumeraţi oasele membrelor superioare propriu-zise.
c) Clasificarea mamiferelor terestre, în funcţie de modul în care calcă, cu precizarea a
câte două exemple de mamifere pentru fiecare categorie numită.
d) Enumeraţi patru muşchi ai membrelor mamiferelor.
BAREM EXAMEN DE CORIGENȚĂ
CLASA A 10 –A
FUNCȚIA DE RELAȚIE

SUBIECTUL 1 - 5p
A. 1. a, 2. c 2x1p
B. 1. F, 2. A 2x1p
C. 1. Măduva spinării, encefal 1x1p

SUBIECTUL 2 - 4p
1. 4x1p
a) osos – pasiv, muscular - activ
b) humerus, radius, ulnă, carpiene, metacarpiene, falange
c) - digitigrade - pisica, tigrul;
- unguligrade (copitatele) - paricopitate - vaca, oaia, porcul;
- imparicopitate – calul;
- plantigrade - maimuţa, ursul, omul.
d) croitor, biceps, triceps, flexori și extensori
Oficiu 1p