Sunteți pe pagina 1din 21

Sfinții și Marii Duhovnici călăuzesc

noi suflete pe calea împărătească


a mărturisirii: Monahia Teofilia
Țuicu, fostă viețuitoare la
Îmi place

mănăstirea Aninoasa se
îngrădește canonic de semnatarii
ereziilor din Creta
• 16 mai 2019 4  6.787  10 minute de citit

Mărturisire a dreptei credințe și


condamnare ecumenismului – Monahia
Teofilia Țuicu

Romanian
Multivitamine barbati Performix

399,00 lei
Cumpara acum!

Panto� alergare barbati Adidas Energy Boost

669,00 lei
Cumpara acum!

Panto� trail barbati La Sportiva Helios SR FW 2017

547,00 lei
Cumpara acum!

Hristos a înviat! Mulțumesc bunului


Dumnezeu pentru mila Sa cea mare pe
care mi-a arătat-o mie roabei Sale; nu m-a
lăsat și nu m-a părăsit în toate încercările
vieții mele. Din om de rând, logodnica Sa
m-a făcut prin cinul monahal pe care mi l-a
rânduit și pe care l-am primit. Mulțumesc
că în ograda Sa a rânduit să mă nasc, să
fiu o oaie în “Staulul” pe care Însuși
Mântuitorul l-a întemeiat – Sfânta și Unica
Lui Mireasă – Biserica Ortodoxă. Cel mai
mare dar pe care l-am primit a fost să fiu,
și eu, mădular nevrednic al Uneia Sfinte
Romanian
Sobornicești și Apostolești Biserici –
Biserica Ortodoxă.

Totul a fost măreț și minunat, peste tot


cerul senin și curat, dar iată că furtuna a
venit și negura s-a întețit. Ani de zile din
Sfânta Scriptură și Scrierile Sfinților m-am
hrănit; în aceste cuvinte m-am odihnit și
sufletul meu s-a călit. Nu este nimic mai
mare în viața aceasta decât a fi ortodox,
decât a avea Cap unic pe Domnul nostru
Iisus Hristos. În Ortodoxie mă simt ca
acasă, nimic nu-mi lipsește, toate sunt din
plin și bune foarte. Tot ceea ce este
mântuitor doar în Biserica Ortodoxă se
află. Ea este Mireasa lui Hristos cea
neîntinată. De câțiva ani, citind mai mult
din scrierile apologetice, conștiința mea
teologică s-a ascuțit și mi-am dat seama
mai mult că, în afară de dragoste,
cucernicie, și evlavie, Biserica cuprinde și
lupta pentru credință. Tezaurul pe care
l-am primit prin Sfinții Părinți cu multă
sudoare s-a făurit. Dușmanul Mirelui nu se
bucură de Mireasa Lui și din timpuri
îndelungate a vrut s-o necinstească. Astfel
divolul și-a găsit uneltele potrivite, oameni
cuprinși de patimi trupești și sufletești,
care prin mândrie, orgolii și ambiții
personale au răstălmăcit legea și
învățătura dumnezeiască. Asftel au apărut
ereziile luptătoare de Dumnezeu. Diavolul
fiind potrivnic lui Dumnezeu a născocit
aceste împotriviri la poruncile pe care
Dumnezeu pentru mântuirea noastră ni le-a
revelat. De două mii de ani și mai ales după
persecuțiile generalizate împotriva Romanian
Creștinismului, când din exterior Biserica a
avut pace, lupta din interior, prin aceste
erezii, s-a întețit. Sinoadele Ecumenice și
Locale au analizat aceste abateri de la
Dreapta Credință, le-au condamnat și au
formulat și explicat, prin intermediul
canoanelor, dogmele dumnezeiești,
dogmele Bisericii, care au fost făcute de
Dumnezeu odată cu Biserica. Toate
acestea sunt cuprinse în cartea numită
Pidalion care constituie cârma Bisericii.
Toate ereziile sunt contrare acestor
canoane.

Dintre toate aceste erezii cea mai


groaznică, cea mai mare și mai subtilă este
ecumenismul numit de Sfântul Iustin
Popovici a-tot-erezie (panerezie) pentru că
în ea “… se află cu inima lor toate
umanismele europene, cu papismul în
frunte; Iar toate aceste creștinisme
mincinoase, toate aceste biserici
mincinoase, nu sunt altceva decât erezie
peste erezie. Numele lor evanghelic de
obște este acela de «a-tot-erezie»” (Biserica
Ortodoxă și ecumenismul, Sf. Iustin Romanian
Popovici, pe coperta spate).

Dogmele reprezintă adevărurile de credință


și ele nu pot fi împuținate, înmulțite sau
modificate. Orice alterare a dogmelor este
o problemă soteriologică, este o ieșire din
Biserică, o pierdere a mântuirii.

Cu cât am citit mai mult din cuvintele


Sfinților am realizat că în o sută de ani de
ecumenism aproape totul s-a schimbat.
“Ortodoxia” pe care o trăim noi astăzi este
o falsă ortodoxie, o credință formală
secătuită de duhul autentic ortodox
descoperit de Sfinții Părinți.

Fericitul Arhiepiscop Averchie Taușev


spune despre aceasta:

“…să avem limpede în minte faptul că


în această epocă mai tot ce poartă
numele preasfânt și scump de
«ortodoxie» , nu este de fapt ortodox
mai curând este adeseori «ortodoxie
mincinoasă și uzurpată» , de care
trebuie să ne temem și să ne ferim ca
de foc. Spre deosebire de această
credință contrafăcută, adevarata
Ortodoxie a fost dată și trebuie primită
fără înnoiri, și nimic care să fie
potrivnic Sfintelor Scripturi și
Dogmelor Bisericii nu trebuie acceptat
ca învățătură ori ca regulă în Biserică.
Ortodoxia adevarată se gândește doar
să slujească lui Dumnezeu și să
mântuiască sufletele, și nu se
îngrijește de bunăstarea lumească și
Romanian
vremelnică a oamenilor. Ortodoxia
adevarată este duhovnicească, și nu
materialnică, ori psihologică, ori
pamântească” (Apostazia și antihristul
după învățăturile sfinților Părinți,
pp.156,157).

De asemenea am luat cunoștință de toate


abaterile și concesiile doctrinare pe care
reprezentanții noștri, ierarhi și preoți le-au
săvârșit în acest ultim veac de apostazie.
În 1961, Biserica noastră Ortodoxă
Română a intrat ca membru cu drepturi
depline în organismul paneretic CMB
(Consiliul mondial al bisericilor); de
asemenea ierarhi de-ai noștri au intrat și în
alte structuri și organisme protestante și
papistașe având numeroase dialoguri pe
picior de egalitate, cu aceste formațiuni
eretice; s-au semnat documente în care
sunt recunoscute ereziile ca “biserici” și au
fost recunoscute tainele monofiziților
(condamnați la Sinodul IV Ecumenic de la
Calcedon), papistașilor, anglicanilor și ale
altora, prin consimțirea existenței unui
minimalism dogmatic, în cadrul unor
întruniri ecumeniste la Porto Alegre, Busan,
Balamand etc., prin documentele de la
Lima (documentele BEM – botez,
euharistie, preoție); au avut loc momente
de rugăciuni în comun și liturgice cu
ereticii; în multe cazuri au fost împărtășiți
eretici cu Sfintele Taine: s-au înmulțit
discursurile și elogiile aduse ereticilor și
instituțiilor acestora: papismul a fost numit
“biserică” soră și ereticii frați întruRomanian
Hristos:
eretici papistași și greco-catolici au fost
primiți la ortodoxie fără botez: din
învățământul teologic au fost scoase
disciplinele apologetice și, prin
misionarism sau alte discipline, a fost
introdusă tematica ecumenistă; tot mai rar
au fost tipărite cărți apologetice ale
Sfinților culminând cu prezentul în care
editarea și tipărirea lucrărilor apologetice
au dispărut cu desăvârșire; s-a trecut la o
cenzură acerbă a cărților de cult; s-a scos
cu desăvârșire Sinodiconul sau Slujba din
Duminica Ortodoxiei în cadrul căreia se
citesc anatemele date de Biserică
ereticilor; Prohodul a fost cenzurat,
scoțându-se treisprezece strofe: a fost
scoasă toată rânduiala de primire la
Ortodoxie a ereticilor din Molitfelnic; pe
general, tot ceea ce arată că cei din afara
Bisericii sunt eretici, a fost scos pentru ca
oamenii nemaiștiind adevărul, să se
înlesnească unirea cu ereticii.

-67%

-5%

Această fărădelege a culminat cu


organizarea sinodului eretic din Kolymbari
– Creta în care ereziile au fost recunoscute
Romanian
ca “biserici” . Cuvintele de “erezie” și
“eretic” au fost cu totul abrogate și, în
prezent, acestea nu se mai regăsesc în
vocabularul și predicile ierarhilor noștri.
Prin semnarea și acceptarea acestor
documente eumenismul a fost sinodal
aprobat, devenind temelie a relațiilor
Bisericii cu ereziile. Semnând și acceptând
aceste documente, fie in Creta fie în cadrul
Ședinței Sfântului Sinod, ierarhii noștri au
apostaziat de la Dreapta Credință
susținând că Biserica și-a pierdut unitatea,
aceasta fiind redobândită prin unirea
Ortodoxiei cu ereziile.

Și fărădelegea nu a luat sfârsit aici. După


acordarea anticanonică a “autocefaliei”
organizației schismatice din Ucraina,
Sinodul Bisericii noastre și-a exprimat
dorința constituirii unui exarhat în Ucraina.
Astfel demersul către organizația
schismatică nu reprezintă altceva decât
recunoașterea acestei structuri
schismatice.

Romanian
“…Ierarhii noștri când sunt investiți în
episcopie depun un jurământ cum că
se obligă să păzească dreapta
credință și cele 7 Sinoade ecumenice.
Dacă încalcă jurământul, atunci nu mai
sunt episcopi, nu se mai supun mai
marilor lor, adică Sfinților Părinți, cum
să ne pretindă nouă ascultare? Noi nu
ascultăm de furi, ci de glasul Bisericii,
care vorbește prin Sfinții Părinți, nu
prin minți îmbătate de mitrele aurite
din capul lor…”

(extras din cartea “Biserica și noile erezii”,


editată de Fundația Justin Pârvu, iunie
2016, pag. 27).

La sfârșitul acestei luni ereticul papă


Francisc va efectua o vizită în țara noastră.
Sinodul permanent al Bisericii Ortodoxe
Romane va avea o întâlnire cu acesta. Se
va efectua o rugăciune în comun. Clopotele
Catedralei Naționale vor bate pentru prima
dată cu ocazia primirii papei. Se vor
desfășura procesiuni papistașe în
București și Iași. Vor fi “beatificați” șapte
“ierarhi” greco- catolici la Blaj. Toate
acestea demonstrează că papa va fi primit
cel puțin ca un patriarh ortodox, ca
exponent al unei “biserici” în adevaratul
sens al cuvântului. Aceasta reprezintă
propovăduirea pe față a papismului și
ecumenismului, constituind astfel cel mai
mare act ecumenist de trădare și apostazie
de după sinodul eretic din Creta cu efecte
dezastruoase pentru Biserică și creștini,
Romanian
poate chiar mai mari ca cele provocate de
pseudosinodul din Creta.

În temnițele comuniste au suferit și s-au


săvârșit mulți Sfinți ale căror jertfe
demonstrează incontestabil desăvârșirea
și sfințenia la care au ajuns. Mulți dintre ei
și-au dat viața ca celălalt să traiască.
Aceasta reprezintă jertfa supremă după
cum ne spune Însuși Mântuitorul Iisus
Hristos : “Nu este dragoste mai mare ca
cineva să-și dea viața pentru prietenii săi”.
Până în ziua de față Sinodul Bisericii
noastre Ortodoxe Române nu a făcut nici o
canonizare în rândul acestor Sfinți și nici
măcar nu există vreun proces de
canonizare. Aceasta denotă faptul că
ierarhia nu-L mai cinstește pe Dumnezeu și
pe Sfinții proslăviți de El. Sfinții fac parte
din Biserica Biruitoare iar lipsa de cinstire a
acestora ne poziționează în contradicție cu
aceasta (Biserica Biruitoare).

Cu câțiva ani în urmă printr-o hotărâre a


conducerii țării a fost autorizată
construirea unei mega moschei înRomanian
centrul
capitalei. Nici până în ziua de astăzi nu s-a
auzit vreo voce din cadrul ierarhiei care să
se opună acestei hotărâri ofensatoare
pentru Ortodoxie.

În problema actelor electronice și a


vaccinării ierarhia nu numai că nu a
dezaprobat, dar a și susținut promovarea
acestora prin circulare și predici adresate
poporului dreptcredincios.

În cadrul mănăstirii Aninoasa în care am


viețuit, ecoul acestei frământări nu s-a dorit
să fie auzit. De multe ori am dorit să
discutăm la masa de obște sau în cadrul
sinaxelor mănăstirii aceste probleme de
credință. Întotdeauna mi s-a închis gura,
s-a refuzat dezbaterea pe motive de
credință, spunându-mi-se de fiecare dată
că nu e treaba mea să vorbesc de credintă,
e treaba doar a ierarhilor.

Mereu am avut în minte cuvintele sfântului


Maxim Mărturisitorul:

“…a tăcea în vreme de erezie înseamnă


a te lepăda de Hristos” sau “nu există
nimic mai silnic decât o conștiintă care
te acuză și nimic mai îndrăzneț decât
o conștiință care te apară” sau “cel
care nu-L mărturisește pe Hristos, în
mod corect adică în conformitate cu
Tradiția, se plasează în afara Lui” (Sf.
Maxim Mărturisitorul, Mediator între
Răsărit și Apus, pag. 200).

Romanian
Părintele Justin Pârvu ne spune în cartea
“Biserica și noile erezii” (pp. 44-47):

“Monahii sunt păstrători ai adevărului.


Care a fost atitudinea monahismului
din primele secole creștine?
Nepăsătoare la durerile aproapelui lor?
Tocmai rugăciunea este aceea care ne
dă puterea să vedem rănile fraților
noștri. Și ce biruință este mai mare în
fața lui Hristos decât aceea că ai
salvat un suflet de la pieire? Dar dacă
nu vrei să îl salvezi, măcar nu te
descuraja! Nu au fost ei cei ce-au dat
tonul și au fost prezenți în toate
problemele care frământau
creștinătatea? Martirii nu au fost
călugării? Ce învățătură vin ei să ne
aducă nouă acum? Ce a făcut Sf.
Vasile cel Mare? Nu a scos călugării și
i-a adus în cetate să fie la dispoziția
credincioșilor, ca să fie modele de
înfrânare, de virtute, de contemplație,
de dragoste? Aceasta este smerenia,
să dormi liniștit la chilia ta? Monahul a
fost și va rămâne ochiul de veghe al
Creștinătății.

 Deci monahii sunt candele vii și ochii


permanent trezvitori ai vieții noastre
creștine. Să le spună întotdeauna de
unde bate vântul și încotro se
îndreaptă ca să se pregătească
creștinul și să știe cum să se apere. Și
așa, împreună, să înfruntăm greutățile
acestui veac și să ne facem
moștenitori ai vieții celei veșnice!
Romanian
 Călugării să se gândească la faptul că
ei sunt oamenii de lumină ai poporului,
că pe lângă rostul pravilei și al
Liturghiei, Vecerniei, Utreniei, și
Pavecerniței, mai au și rostul de
apărători direcți ai acestor valori, de
veghetori ai neamului. Noi nu ne
putem prezenta la Dumnezeu numai
cu Utreniile și cu Vecerniile pe care le-
am făcut aici. Vom da răspuns cum
am apărat adevărurile unor lucruri ce
privesc mântuirea noastră.

 Părinții noștri din mănăstiri trebuie să


se gândească serios că ei sunt lumina
lumii și lor li se cere acum un cuvânt
de spus, în vremurile în care trăim.
Autorități mici sau mari, cum sunt ei
puși în rânduială, să nu se gândească
doar la un pătrișor de chilie
călduroasă, împodobită cu icoane și cu
ramuri de măslin, aduse din toate
părțile lumii. Să se gândească la o
viață mult mai aspră, mult mai grea,
dacă nu la cea veșnică, unde ne
așteaptă o aspră judecată. Pe lânga
aceste obligații călugărești, de ce ai
venit frate aici? “Am venit, dorind viață
pustnicească”. Viața pustnicească
este a osândei, este viața grea a
călugăriei, a tuturor defăimărilor și a
loviturilor.

 Un călugăr care poartă în sufletul lui


schima, care poartă rasa, semnele
acestea ale biruinței, trebuie să
conștientizeze că aceste biruințe nu
Romanian
vin decât prin suferințe, greutăți, prin
necazuri, că ai venit, frate, ca să aduci
aici jertfa ta, să aduci suferințele tale,
lupta ta și rănile tale. Aceasta este
crucea pe care ne-am luat-o noi la
călugărie în fața altarului. Și eu cred că
miile de călugări care au căzut în fața
Sf. Altar împreună cu nevoințele
părintelui Arsenie Papacioc, cu
rugăciunile părintelui Ilarion Argatu, cu
rugăciunile părintelui Ilie Lăcătușu, cu
rugăciunile părintelui Antim Găina de
la Secu și mulți alții, lângă dânșii
formăm și noi oarecum pârghia de
rezistență ortodoxă. Câți în Hristos
v-ați botezat, în Hristos v-ați și
îmbrăcat. Aceasta este pregătirea
noastră pentru dincolo. Ne-am
îmbrăcat nu în dulame lustruite și în
camilafce călcate și puse la steif. Ne-
am zidit în suferințe și necazuri”.

Prin aceste cuvinte mi-am dat seama de


atribuțiile pe care le am ca monahie în
legatură cu credința.

În cartea “Sfinților Catacombelor Rusiei”


m-a marcat un text al Sf. Chiril, Mitropolitul
de Kazan, primul locțiitor al Patriarhului
Tihon pomenit la 26 ianuarie:

“… Dar Tainele săvârșite de


serghianiștii care sunt hirotoniți corect
și nu sunt caterisiți de la slujirea de
preot sunt fără îndoială Taine
mântuitoare pentru cei care le primesc
Romanian
în credință, în simplitate, fără discuții și
îndoieli privind eficiența lor, și nici nu
suspectează măcar ceva incorect în
ordinea serghianistă a Bisericii. Dar, în
acelasi timp, ele slujesc spre judecată
și spre condamnare pentru cei ce le
săvârșesc și pentru cei care se apropie
de ele înțelegând bine neadevărul care
există în serghianism și, prin lipsa lor
de opoziție față de aceasta, arată o
indiferență criminală față de
batjocorirea Bisericii. De aceea este
esențial pentru un episcop ortodox sau
pentru un preot să se rețină de la
comuniunea de rugăciune cu
serghianiștii. Acelasi lucru este
esențial pentru laicii care au o
atitudine conștientă față de detaliile
vieții bisericești” (pp. 221, 222).

Pentru toate acestea, având frica lui


Dumnezeu și dorind să primesc cuvântul și
exemplul Sfinților am purces la îngrădirea
de panerezia ecumenismului prin
întreruperea comuniunii euharistice cu ÎPS
Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și
Muscelului și cu toți ierarhii și clericii
Bisericii Ortodoxe Române care au
acceptat erezia. De asemenea am părăsit
mănăstirea în care am viețuit, conform
recomandărilor Sf. Vasile cel Mare, din
cauza indiferenței și a acceptării tacite a
ereziei, din cauza interdicției de a nu mai
vorbi de credință.

Romanian
Mă rog bunului și milostivului Dumnezeu
să curățească Biserica de erezie și să
întoarcă pe ierarhi și obștea din care provin
la adevărul credinței în sânul Bisericii
noastre Ortodoxe Române. Amin.

Redirecționați 2% din impozitul dvs. pe


venit, care altfel s-ar duce la stat, către
susținerea acestui portal. Detalii puteți afla
dând click pe imaginea de mai jos.

Romanian
Ecumenism Categorii  cuvinte cheie important

întreruperea pomenirii monahia Teofilia Țuicu 95


Distribuie
pseudo-sinodul din Creta

4 comentarii

Romanian
Cătălin
16 mai 2019 la 21:58

Un articol scris sub indrumarea


duhului sfânt,la obiect,fara a lăsa loc
de vreo interpretare greșită!Să ne ajute
Dumnezeu sa putem lupta
duhovniceste impotriva acestor
erezii,alături de monahii mai
desăvârșiți cum este si monahia
Teofilia Țuicu!

Răspunde

Magda
16 mai 2019 la 22:03

Nemaipomenit!
Au început să vorbească și la noi…
bine-plăcuții lui Dumnezeu, casnicii lui!

Răspunde

Alexandru TM
16 mai 2019 la 22:22

Doamne ajuta
Vrednica este de cinul calugaresc.
Mantuire

Răspunde

Romanian
Duhul Capitanului
16 mai 2019 la 22:32

Monahi,puneti mana pe sabie,care


este”cuvantul lui Dumnezeu”si iesiti la
lupta.Voi sunteti cei din linia
intai!Dumnezeu s-o intareasca pe
maica Teofilia.Sa fie asa cum ii este
numele!

Răspunde

Jurnalismul independent al portalului


OrtodoxINFO necesită mult timp, foarte multă
muncă, dar și resurse financiare. Veniturile
obținute din publicitate sunt însa cu mult sub
așteptările noastre inițiale. Chiar dacă portalul
are mulți cititori, totuși, sunt foarte puțini care
găsesc în produsele promovate prin reclame
ceva să-i intereseze… și să dea click pe ele. Pe
de altă parte, jurnalismul nu poate fi
Romanian
independent dacă este finanțat de vreun mogul
sau organizație.

Pentru a fi independent, acesta trebuie să se


bazeze strict pe cititorii săi mulți, care să
sprijine fiecare cât poate această lucrare. Ca
atare, de bază rămân tot clasicele conturi
bancare sau varianta PayPal. Fără sprijinul
vostru acest portal nu-și va mai putea continua
activitatea.

Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

DONAȚIE LUNARĂ DOAR ACUM

€5.00 €10.00 €20.00

Altă sumă

Donați

Romanian
Un tricou basic
Anunț Reserved

1 Iunie în Istanbul -
Doar139€
Anunț Tramp Travel

Am scăpat de mega-
moschee, dar se va
construi o...
ortodoxinfo.ro

Geox - Primăvară/Vară
2019
Anunț epantofi.ro

CE SE INTAMPLA IN
TIMPUL SFINTEI
LITURGHII? O istorie...
ortodoxinfo.ro

Rostopasca – remediu în
peste 150 de afecţiuni
ortodoxinfo.ro

Romanian