Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Liceul Tehnic Buzau


Profesor: Matei Elena Adriana
Modulul: Calitatea in turism si alimentatie
Clasa a IX-a
Unitatea de învățare:Ambalaje recuperabile
Subiectul lecției:Calitatea ambalajului, avantaje-dezavantaje
Tipul lecției: Fixarea de cunoștiințe-lectie de recapitulare.
Locul de desfășurare a lecției: clasa.
Durata: 50 minute.
I. Competența specifica: Gestioneaza ambalajele in vederea recuperarii respectand igiena
si securitatea muncii
II. Obiective operationale:
Pe parcursul activității didactice elevii vor fi capabili :
– Să enumere functiile ambalajului;
– Să dezvolte fiecare functie pentru ambalajul prezentat ;
- Sa verifice calitatea ambalajelor ;
– Să identifice avantajele si dezavantajele ambalajului prezentat

III. Strategia didactică


 Predare: expozitiv-euristice (explicația, conversația, demonstrația,
expunerea,problematizarea, descoperirea, observațiile independente, modelarea);
 Evaluare: evaluativ-stimulative: chestionarea orală, observarea și aprecierea verbală,
verificarea prin lucrări practice.
 Forme de organizare a activitații lecției: frontal interactiv, individual.
 Resurse:Manual școlar;Plansa,Fișe de lucru.
Bibliografie:
Calitatea in turism si alimentatie-Modulul-clasa-aIX-a ,Editura CD PRESS-Tantica
Petre,Gabriela Iordache
SCENARIUL DIDACTIC

Nr Momentul Timpul Activitatea Activitatea Resurse Resurse Forme de


/Obiectiv pe organizare
Crt Lecţiei Profesorului Elevului Materiale Procedurale
Competenta a activităţii

1 Organizarea clasei 5 minute Asigura conditiile materiale Comunică absenţii ;se pregătesc pentru lecţie ; Catalogul Conversaţia Frontal
pentru desfasurarea clasei
Asigurarea lectiei;verificarea prezentei,
conditiilor didactico- tinutei, se fac recomandari
materiale unde este cazul;noteaza
absentii;
Stabilirea prezentei;

2 Reactualizarea 5 minute Profesorul solicită elevilor Elevii raspund la intrebarile adresate de profesor. Manual, Chestionare Frontal
cunoștințelor teoretice răspunsuri la următoare orală,
intrebari: caiete
observarea și
Rolul ambalajelor?
aprecierea
Care sunt functiile
ambalajelor? verbală.

3 Captarea atentiei 10 minute Profesorul solicita elevilor sa Elevii sunt atenti la profesor si noteaza in caiet. Tabla,creta, Expunere. Frontal,
prin anuntarea unei rezolve urmatoarea fisa de
lucru „Ce tipuri de plansa individual
noi sarcini de lucru
ambalaje cunoasteti?”.
„Exemple la fiecare tip de
ambalaj,avantajele si
dezavantajele,ambalajelor.
4 Activitate 25 minute Profesorul imparte elevilor Elevii citesc si raspund pe fisa de lucru Fise de lucru Exercitiul, Individual,
individuala si fisele de lucru, expunere,activi
frontal
frontala tate
individuala,
Analiza rezultatelor frontala,proble
activității și elaborarea
Profesorul face aprecieri si
matizare
concluziilor felicita elevii care s-au
evidentiat.

5 Prezentarea temei 5 minute Profesorul anunta tema: Elevii noteaza tema . Caiet Conversatia Frontal,
pentru acasa Ambalajul mai este denumit individual
„vanzatorul mut sau tacut
”.Argumentati aceasta
afirmatie printr-un scurt
eseu.
FIȘĂ DE LUCRU

Completati urmatorul tabel

Nr.crt Tipuri de ambalaje Ambalaje din carton Ambalaje din metal Ambalaje din sticla Ambalaje din lemn
Elemente de caracterizare
1 Avantaje

2 Dezavantaje