Sunteți pe pagina 1din 25

Suport curs

Planificare Strategica
Cuprins

Introducere 2

Strategia si planificarea strategica 4

Procesul de planificare strategica 7

Fazele planificarii strategice 8

Planificarea strategica si inovarea 19

Teste de evaluare 20

1
CURSUL PLANIFICAREA STRATEGICA

INTRODUCERE
Structura orientativa

Bine ați venit in cadrul modulului "Planificarea strategică"!

Planificarea strategică se refera la identificarea obiectivelorpentru o organizație și punerea


laolaltă a resurselor și a oamenilor pentru a le atinge. Fiecare organizatie, indiferent de
dimensiune si de sectorul in care activeaza beneficiază în mod incontestabil de pe urma
planificarii strategice,devenind mai competitivă. Planificarea strategica consolidează eficiența
organizației, facilitează procesele de luare a deciziilor, de gestionare a operațiunilor și de
comunicare în interiorul și în afara organizației, și contribuie la dezvoltarea culturii
organizaționale.

Acest curs este conceput pentru a ajuta atat potențialii antreprenori, care sunt persoane fără
loc de muncă, NEETs, studenți din învățământul superior, cat și intraprenorii, care fac parte
din personalul cheie al IMM-urilor în aventura lor de planificare strategică, cu un ghid practic
format din 4 faze principale. Cursulare următoarea structura:

CAPITOLUL 1: CE REPREZINTA STRATEGIA SI PLANIFICAREA STRATEGICA?

• Obiectivele și strategia
• Planul strategic și procesul de planificare strategică
• De ce este de planificare strategică importantă pentru firmele mici?
• De ce este de planificare strategică importantă pentru intraprenori?

CAPITOLUL 2: PROCESUL DE PLANIFICARE STRATEGICA

• Pregătirea pentru planificarea strategică


• Când se face planificarea strategică?

CAPITOLUL 3: FAZELE PLANIFICARII STRATEGICE

 Faza 1: Construirea bazei pentru planificarea strategica


Unde suntem acum?
 Faza 2: Determina directia dorita
Unde vrem sa ajungem?
 Faza 3: Elaboreaza strategia
Cum vom ajunge acolo?
 Faza 4: Determina schimbarea: Punerea în aplicare a planului strategic
Cum vom proceda?

CAPITOLUL 4: PLANIFICAREA STRATEGICA SI INOVAREA

2
Obiectivul cursului

Acest curs are drept scop instruirea potențialilor antreprenori și intraprenori cu privire la
procesul de planificare strategică și de implementare a strategiei, cu o abordare pragmatica.

Cerinte si resurse

Acest curs este pentru potențiali antreprenori, manageri din firme mici și intraprenori care se
concentreaza pe competitivitate, inovare și pe dezvoltarea organizațiilor lor. Astfel, principalele
caracteristici ale acestora: pasiune, determinare și dorința de a munci din greu, sunt esențiale.

Rezultatul invatatii

Prin urmarea acestui curs, studentul va învăța elementele de bază ale planificării strategice de
la revizuirea situației interne și externe curente a organizației, pana la punerea în aplicare a
planului strategic care va conduce compania unde doriți să fie.
 Aflați diferența dintre termenii "obiectiv" și "strategie"
 Invățați ce înseamnă "planificare strategică"
 Aflați mai multe elemente-cheie ale procesului de planificare strategică, care vă ajută
să evaluati situația actuală a companiei și sa stabiliti obiectivele strategice
 Identificati componentele de bază ale unui plan strategic
 Identificati legătura dintre inovare și planificare strategică

Referinte bibliografice propuse

 Rumelt, R. (2011), Good Strategy Bad Strategy: The Difference and Why It Matters,
BusinessNews Publishing
 Fogg, C. D. (1994), Team Based Strategic Planning: A Complete Guide to Structuring,
Facilitating and Implementing the Process, American Management Association
 Barksdale, S. and Lund, T. (2006), 10 Steps to Successful Strategic Planning,
American Society for Training and Development
 Olsen, E. (2011), Strategic Planning for Dummies, Wiley Publishing, Inc.
 McClean, D. R. (2015), Strategic Planning: As Simple As A,b,c, Lulu Press Inc.
 Mintzberg, H. (1993), The Pitfalls of Strategic Planning, California Management
Review; Fall 193; 36, 1
 Mintzberg, H. (1994), The Fall and Rise of Strategic Planning, Harvard Business
Review

Resurse Video

What is Strategy?
Introduction to Strategic Planning
PEST Analysis

3
Continutul cursului

CAPITOLUL 1: CE REPREZINTA STRATEGIA SI PLANIFICAREA STRATEGICA?

Acest subiect clarifica diferența dintre cei doi termeni "obiectiv" și "strategie", precum și "plan
strategic" și "proces de planificare strategică". De asemenea este explicata importanța
planificării strategice pentru antreprenor și intraprenori.

Obiectivul si strategia

Care este diferența dintre termenii "obiectiv" și "strategie"? Cu toate că firmele corporative pot
distinge și folosesc acești termeni cu ușurință, antreprenorii, start-up-urile și firmele mici încă
se luptă să înțeleagă diferența dintre ele. Așa că, în primul rând, este important să se clarifice
diferentele dintre "obiectiv" și "strategie" pentru începători.

Obiectiv: Ceva trebuie făcut sau obtinut.

Strategia: Un plan atent sau o metodă utilizata pentru atingerea unui obiectiv, de obicei, pe o
perioadă definită de timp.

Acum este clar că nicio strategie nu poate fi elaborata fără un anumit obiectiv. De exemplu, în
cazul în care obiectivul dvs. este de "a trece un examen", atunci strategia ar trebui să fie "a
studia greu pentru a trece acel examen".

Din punct de vedere economic, strategia a fost definită de Erica Olsen, în cartea sa ‘Strategic
Planning for Dummies’ (2007), ca fiind"alegerea conștienta a direcției companiei
dumneavoastră în concordanta cu ceea ce se întâmplă în mediul dinamic."

În termeni mai generali, Kenneth Andrews definește strategia în Conceptul strategiei


corporative astfel:

"Strategia este modelul deciziilor dintr-o companie care determină obiectivele, produce
principalele politici și planuri pentru atingerea acestor obiective și definește domeniile de
activitate pe care compania trebuie sa se concentreze, defineste ce tip organizație
intenționează să fie, precum si natura castigurilor economice și non-economice pe care
intenționează să legenereze pentru acționari, angajați, clienți și comunități."

Planul strategic și procesul de planificare strategică

In termeni simpli, planificarea este drumul care trebuie parcurs pentru a atinge obiectivele
dorite. Planificarea strategică se refera la stabilirea obiectivelor și punerea laolaltă a resursele,
bunurilor și oamenilor necesari pentru a te atinge. În termeni mai generali, David R. McClean
explică abordarea în Strategic Planning: As simple as A, b, castfel:

"Planificarea strategică este un efort deliberat, disciplinat pentru a produce o strategie care
duce la acțiuni care modelează ce face, de ce face și ce va face în viitoro organizație.Abordare

4
mea a planificarii strategice oferă o metodologie pentru a contribui la asigurarea relevanței și
a supraviețuirii pe termen lung a organizației și a comunitatii în care operează. "

“Daca nu stii unde mergi, fiecare drum te va duce la destinatie.”

Proverb Sioux

Înainte de a aprofunda procesul de planificare, trebuie să menționăm ceea ce este sau ceea
ce este un plan strategic.

Planul strategic este produsul formal al procesului de planificare strategică și servește drept
ghid pentru executarea planului dorit. Planurile strategice pot fi dezvoltate pentru întreaga
organizație sau pentru un departament sau operațiune specifică a organizației. Aceasta ajută
organizația să planifice viitorul cu toate eforturile și resursele necesare.

Acest aspect poate ridica o întrebare; "Este un plan strategic la fel ca și un plan de afaceri?".
Ar trebui să fii atent aici! Pentru că planurile strategice și planurile de afaceri nu sunt aceleași
concepte (Olsen, 2007).

Un plan strategic:

• Este pentru întreprinderile stabile și pentru proprietarii de afaceri care abordeaza dezvoltarea
cu seriozitate
• Ajută la dobandirea avantajul competitiv
• Presupune comunicarea strategiei personalului
• Prioritizeaza nevoile financiare
• Asigură focalizarea și direcția pentru a trece de la plan la acțiune

Un plan de afaceri, pe de altă parte,

• Este pentru afaceri noi, proiecte, sau antreprenori care sunt concentrate pe demararea unei
afaceri
• Ajută la definirea scopului afacerii
• Ajuta la definirea unui plan de marketing
• Ajută la planificarea resurselor umane și a nevoilor operaționale
• Este vital dacă sunteți în căutare de finanțare
• Evalueaza oportunitati de afaceri
• Asigură structurarea ideilor

De ce este de planificare strategică importantă pentru firmele mici?

Fiecare organizație indiferent de dimensiune și de sectorul in care activeaza beneficiază în


mod incontestabil, de planificarea strategică,prin prisma dezvoltarii competitive și a inovarii.
Planificarea consolidează eficiența organizației, facilitează procesul de luare a deciziilor, de
gestionare a operațiunilor și de comunicare în interiorul și în afara organizației, și contribuie
cultura organizaționale.

5
"Oamenii și managerii lor depun mari eforturi pentru a fi siguri că lucrurile sunt făcute corect,
insa nu aloca timp suficient pentru a decide dacă fac lucrurile corecte."
Stephen R. Covey

Contrar miturilor populare, planificarea strategică este importantă nu numai pentru


întreprinderileaflate în creștere, ci si pentru antreprenorii care sunt determinati sa obtina
creșterea economică. Cu toate că structura de planificare nu este atat de formalizată în firmele
mici și mijlocii, asa cum este în firmele mari, domeniul său de aplicare în întreprinderile mici și
mijlocii poate fi mai cuprinzător în comparație cu firmele mari. De exemplu, angajarea unui
salariat este o decizie strategică în firmele mici, nu si pentru firmele mari. Acesta este motivul
pentru care managerii/antreprenorii firmelor mici trebuie să aibă o abordare mult mai amplă în
planificare.

Marketingul, vânzările și resursele umane în special, ar trebui să constituie cea mai importantă
parte a planificării strategice în primii ani de activitate. Administratorii trebuie, uneori, să pună
deoparte operațiunile de zi cu zi și să dedice timp pentru a modela viitorul firmei folosindun
sistem în care sunt implicati toti membrii. Pentru că, în general, organizațiile care dedica timp
pentru planificare au întotdeauna mai mult succes decât cele care nu o fac.

Mai jos sunt prezentate niste statistici interesante ale Balanced Scoreboard Collaborative:

 95% dintre salariatii tipici nu inteleg strategia organizatiei


 90% dintre organizatii nu isi implementeaza cu success strategiile
 86% dintre echipele de conducere petrec mai putin de o ora in fiecare luna pentru
a discuta strategia
 60% dintre organizatii nu leaga strategia de procesul de bugetare

De ce este planificarea strategică importantă pentru intraprenori?

Intraprenorii inovatori, definiti ca fiind "cineva din cadrul unei companii inovatoare, care își
asumă riscuri într-un efort de a rezolva o anumită problemă, care va contribui la creșterea
competitivității companiei” în cadrul proiectului INNOGROW. În acest context, contribuția lor la
procesul de planificare strategică, care este o parte importantă a dezvoltării competitive și
inovatoare, este esențială. Succesul planificării și punerii în aplicare a planului strategic nu
depind numai de implicarea managerilor, ci și de cea a intraprenorilor care au influență asupra
managementului firmei. Prin forțarea membrilor să pas înapoi de la preocupările imediate,
planificarea strategică le permite să vadă modul în care problemele lor pot fi interconectate.
Aceasta ar trebui să ajute, de asemenea, la rezolvarea problemelor într-un mod intenționat,
organizat și coordonat (Institutul Național Democrat, 2001).

6
CAPITOLUL 2: PROCESUL DE PLANIFICARE STRATEGICA

Aici explicăm conceptul și fazele procesului de planificare strategică. In literatura de


specialitate sunt identificate diverse metode pentru procesul de planificare strategică. Cu toate
ca acestea par diferite unele de altele și principalele faze au denumiri diferite, toate au fost
dezvoltate ca răspuns la 3 întrebări de bază, care servesc aceluiași scop:

1. Unde suntem acum?


2. Unde vrem sa fim?
3. Cum vom ajunge acolo?

Intrebările adresate în timpul fazei de implementare sunt:

4. Cine ce trebuie sa faca?


5. Cum se va face?

Figura 1: Podul Strategic (@2015 David R. McClean)

Planul strategic, care este rezultatul procesului de planificare strategică, include cel putin
următoarele componente:

• O declarație de viziune
• O declarație de misiune
• Valori și competențe organizaționalede bază
• O evaluare internă și externă
• Probleme prioritare
• Obiectivele strategice care urmează să fie atinse
• Planul operațional sau un plan de acțiune pentru atingerea acestor obiective

7
Modelul pe care il prezentăm aici nu este foarte diferit de cele care exista mult timp în literatura
de planificare strategică, dar a fost adaptat în funcție de nevoile antreprenorilor și
intraprenorilor.

Cum ne pregatim pentru planificarea strategică

Procesul de planificare strategică devine eficient atunci când este realizat de către o echipa
care are o viziune comună. Atenție! Antreprenorii/managerii nu ar trebui să facă planificarea
pe cont propriu, ci cu ajutorul membrilor echipei, în special al intraprenorilor. Ar trebui să ia în
considerare, de asemenea, următoarele înainte de a începe procesul de planificare:

 Asigurați-vă care este scopul în elaborarea unui plan strategic, ce beneficii aduce și
care sunt costurile procesului.
 Desemnați oamenii-cheie/intraprenorii din organizația dumneavoastră, care sunt
cooperanti și pot dedica timp acestui proces. Îndepliniți condițiile necesare pentru
implicarea lor în acest proces prin determinarea perioadelor de timp în care sunt
disponibili pentru a participa la sesiunile de planificare.
 Creati un calendar pentru intregul proces, împreună cu echipa, și organizati sesiuni
conform acestuia.
 Obtineti informațiile corecte din sursele potrivite pentru analiza realizată în primele faze
ale procesului de planificare.

Cand sa realizam planificarea strategica?

Programarea planificarii strategice depinde în mare măsură de natura și nevoile organizației


și mediul său. Cu toate acestea, pentru o planificare de succes cerințele minime pot fi
enumerate după cum urmează (National Democratic Institute, 2001):

 Planul strategic ar trebui să fie revizuit cel puțin o dată pe an, pentru a se pregăti anul
următor. În acest caz, planificarea ar trebui să se desfășoare în timp pentru a identifica
obiectivele strategice care trebuie atinse în cursul anului fiscal următor, precum și
resursele și fondurile necesare pentru atingerea acestor obiective.
 Planurile operationale / Planurile de acțiune ar trebui, de asemenea, să fie actualizate
în fiecare an.
 În funcție de amploarea schimbării care urmează a fi creată prin punerea în aplicare a
planului strategic și, de asemenea, de perioada definită pentru realizarea obiectivelor,
progresul implementarii ar trebui să fie evaluat trimestrial.

8
CAPITOLUL 3: FAZELE PLANIFICARII STRATEGICE

Planificarea strategică și procesul de implementare trebuie proiectate pentru a răspunde la 4


întrebări de bază cu 4 faze. Aceste întrebări și fazele concepute ca răspuns la aceste întrebări
sunt reprezentate în tabelul de mai jos:

CONSTRUIEST
FA
E DETERMIN CONSTRUIEST
SCHIMBARE
FUNDAMENTU A DIRECTIA E STRATEGIA
A
L

Analiza PEST Misiunea Matricea TOWS Evaluare

Analiza SWOT Viziunea Obiective Comunicare

Planul
Analiza Valorile Operation
Transfer
competitiei al

Avantajul
Prioritati
Competitiv PlanulStr
ategic

Unde vrem sa Cum ajungem Cum ne


Unde suntem acum?
fim? acolo? descurcam?
Figure 2: Strategic Planning Phases

Puteți începe implementarea fazelor cheie explicate mai jos, după ce:

 Justificati de ce aveți nevoie de acest plan, beneficiile preconizate și costurile de timp


și resurse
 Selectați persoanele-cheie din cadrul organizației dumneavoastră, care pot/ trebuie să
implementeze procesul
 Va asigurati că sunteți gata să conduceti echipa formata pentru procesul de planificare
strategică, ati motivat de ce ar trebui să aibă loc procesul de planificare și de ce aveți
nevoie de angajamentul lor
 Aveti în minte un proiect de interval de timp pentru procesul de planificare discutati
fezabilitatea acestui interval de timp înainte incepe

Să începem aventura de planificare!

Faza 1: Construirea fundamentului pentru planificarea strategica


Unde suntem acum??

Există 4 etape principale de urmat în prima fază de planificare. Ar trebui să se urmeze secvența
prezentată mai jos, în scopul de a obține rezultate eficiente.

9
Pasul 1: Evaluati mediul inconjurator

Metoda principala pentru scanarea mediului este analiza PEST. Această metodă vă permite
să scanați factorii politici, economici, sociali și tehnologici din mediul în care organizația
dumneavoastră funcționează și modul în care acești factori afectează/ vor afecta operațiunile
dumneavoastră.
Puteți identifica factorii PEST prin utilizarea matricei de mai jos, care include exemple de
subiecte de analizat și apoi puteți analiza potențialul fiecărei tendințe de a schimba modul în
care organizația dumneavoastră funcționează.

Factori politici P Factori economici E


• Tendințe politice și stabilitate  Creșterea economică și tendința de
• Cum functioneaza structura creștere
juridică  Ratele dobânzilor
• Structura birocratica si coruptia  Rate de schimb
• Libertatea presei  Tarife
• Legile și regulamentele  Inflația
• Reglementări specifice industriei  Șomajul
• Politicile fiscale și tarifele  Creșterea forței de muncă / șomaj
• Reglementări de mediu
 Venitul disponibil
• Protectia Consumatorului
 Indicele de încredere a
• Relații internaționale
consumatorilor
• Războiul și terorismul

Factori sociali S Factori tehnologici T


• Creșterea populației  Evoluțiile în domeniul cercetării și
• Date demografice (vârstă, sex, rasă, dezvoltării
mărimea familiei, etc.)  Evoluțiile tehnologice (generale și
• Educație specifice industriei)
• Imigrare / migrația  Transfer tehnologic
• Sănătate  Ce te face vulnerabil?
• Standarde de viata
• Atitudini la locul de muncă

Figura 3: Template pentru analiza PEST

Exercitiu de grup: Membrii echipei de planificare scriu factorii pe care ii au in minte pe post-
it, ii grupeaza și ii atașeaza pe un poster divizat ca tabelul de mai sus. Discutia evidențiaza
factorii care privesc în mod direct organizația, pentru că vor avea nevoie de ei în etapa
următoare (Etapa 2 și Etapa 3).

10
Pasul 2: Evaluati propria organizatie

După ce ați notat toți factorii de mediu, acum este timpul sa evaluati organizația dvs. luând în
considerare factorii identificați în analiza PEST. Metoda uzuala de evaluare internă este
analiza SWOT. SWOT reprezintă punctele forte și slabe, precum și oportunitățile și
amenințărileexterne și este o modalitate rapidă de a vedea toți factorii importanți care
afectează organizația dumneavoastră într-un cadru analitic.

Puncte forte S Puncte slabe W


• Ce faci bine (în vânzări, marketing, • Ce zone trebuie sa îmbunătățitipentru a
operatiuni, etc)? concura cu competitorii (marketing,
• Care sunt competențele care te fac sa te contabilitate, planificare, etc.)?
diferentiezi de competitori? • Ce lipseste in afacerea proprie?
• Care sunt activele dvs. (capital, • Există resurse limitate?
tehnologie, etc.)? • Ce se poate face mai bine?
• De ce clienții cumpara produsele /
serviciile?

Oportunitati O Amenintari T
• Ce oportunități există pe piața • Ce amenință afacerea în mediul
dumneavoastră? dumneavoastră?
• Există noi nevoi ale clienților pe • Care sunt tendințele economice,
care le puteți satisface? politice și sociale negative care ar
• Care sunt tendințele economice, putea dăuna afacerii tale?
politice, sociale și tehnologice de • Care sunt punctele forte ale
care puteti beneficia? competitorilor?
• Ce te face vulnerabil?
Figura 4: Template de analiza SWOT

Exercitiu de grup: Membrii echipei de planificare scriu factorii pe care ii au in minte pe post-
it, ii grupeaza și ii atașeaza pe un poster divizat ca tabelul de mai sus. Discuta și evidențiaza
elementele care trebuie abordate imediat. Acest lucru va ajuta la pasul 3 și pasul 4.

Pasul 3: Analizati competitorii

În timp ce parcurgeți pasul 1 și pasul 2 (Analizele PEST și SWOT) ați făcut deja o mare parte
din acest pas. Pentru că ați identificat si evaluat deja factorii externi, sunteți pe cale să
descoperiti modul în care concurenții vor reacționa la o schimbare în mediul dumneavoastră.
Dacă știți deja competitorii, puteți intui cu ușurință, de exemplu, modul în care acestia pot sau
nu face fata unei schimbari sociale. Apoi, fie aveti oportunitatea de a face fata acestei
schimbari, în cazul în care acestia pur și simplu pot, fie sa ii lăsatidoar pe ei sa faca fata, daca
o pot face mai bine și să cautati alte oportunități, fără a pierde timp.

11
Cu toate acestea, dacă doriți să vedeți de aproape modul în care concurenții dumneavoastră
gestioneaza o problema, puteți utiliza o metodă simplă numită Competitor Array. Vă puteți
dezvolta matricea urmând pașii de mai jos:

1. Definiți natura și domeniul de aplicare al industriei în care operează organizația


dumneavoastră.
2. Identificați competitorii.
3. Explicați clienților beneficiile pe care le așteaptă.
4. Schițati factorii cheie de succes în industria dumneavoastră.
5. Clasificati factorii cheie de succes prin evaluarea lor.
6. Dati calificative fiecarui concurent pentru fiecare dintre factorii cheie de succes.

Pasul 4: Identificati prioritatile

In this step, you and your team is expected to review the results gathered in the previous steps.
You have highlighted important factors in PEST Analysis and SWOT Analysis and identified
competitors and why they are successful. Now, it is time for specifying the priority issues built
on current internal and external situation of your organisation.

În această etapă, tu și echipa ta va trebui sa revizuiti rezultatele care s-au adunat în etapele
anterioare. Ați evidențiat factori importanți în Analiza PEST și Analiza SWOT și ati identificat
concurenții și motivul pentru care au succes. Acum, este timpul sa se stabileasca aspectele
prioritare e cu privire la situația internă și externă curentă a organizației.

Cateva exemple de aspecte prioritare:

 “Vanzarile noastre au fost în scădere în magazinele din mall-uri, după atacurile teroriste
în locuri aglomerate.”
 “Există o tendință de creștere a cererii în rândul clienților noștri pentru produsele
ecologice.”

Faza 2: Determinati directia


Unde vreti sa ajungeti?

După ce identificați locul în care vă aflați, acum este timpul pentru a decide unde să mergeti.
Există 4 etape complementare, în cadrul acestei faze, care vă vor ajuta să determinați direcția.

Pasul 1: Enuntati misiunea firmei

A mission statement defines your purpose of existence. It should focus on satisfying customer
needs, be based on your core competencies, realistic, clear and easily understood. Peter
Drucker says that, “The effective mission statement is short and sharply focused. It should fit
on a T-shirt.” and continues, “It must be clear, and it must inspire. Every board member,
volunteer and staff should be able to see the mission.” Let’s have a look at some effective
mission statements:

Misiunea definește scopul existenței firmei. Ar trebui să se concentreze pe satisfacerea


nevoilor clienților, să se bazeze pe competențe de bază, realiste, clare și ușor de înțeles. Peter
Drucker spune că, "Declarația de misiune eficientă este scurta și puternic concentrata. Ar
trebui să incapa pe un tricou. Trebuie să fie clara și trebuie să inspire. Fiecare membru al

12
managementului, voluntarii și personalul ar trebui să poată să vadă misiunea". Smai jos sunt
prezentate declarații de misiune eficiente:

Coca-Cola: “Vrem sa reîmprospătam lumea, sa inspiram momente de optimism și fericire,


pentru a crea valoare și a face o diferenta.”

Google: “Vremsa organizam informațiile din întreaga lume și sa le facem accesibile și utile.”

Nike: “Aducem inspirație și inovație pentru fiecare atlet* din lume.


*Daca ai corp, esti atlet.”

Exercitiu de grup: Membrii echipei de planificare scriu propoziții simple, cu cuvinte-cheie care
definesc scopul organizației. Se centralizeaza sub forma unei liste și ulterior se combina într-
o singură propoziție clară și simplă prin eliminarea afirmatiilor care se repeta.

Pasul 2: Elaborati declaratia de viziune

Înainte de a începe să dezvoltati declarația de viziune, aveți nevoie sa înțelegeti diferența


dintre misiune și declarația de viziune. Diferența stă în întrebările puse pentru a le identifica;
misiunea răspunde la întrebarea "Care este scopul existentei afacerii mele?"; iar viziunea
răspunde la întrebarea "Incotro merge afacerea mea?". Viziunile sunt declaratii bazate pe
viitor, definesc direcția pe termen mediu și lung în ceea ce privește activitățile și capacităților
care urmează să fie dezvoltate și partajate în cadrul organizației. Printre cele mai inspirate
declaratii de viziune sunt:

Twitter: “Sa dam tuturor puterea de a crea și împărtăși idei și informații instantaneu, fără
bariere.”

Amazon: “Sa fim cea mai mare companie globala centrata pe client; sa construim un loc unde
oamenii pot veni pentru a găsi și a descoperi tot ce si-ar putea dori să cumpere on-line.

Canon: “Sa găsim soluții simple avansate care sa permita oamenilorsa-si trăiasca visele și să
ducă o viață implinitain familie și la locul de muncă.”

Exercitiu de grup: Membrii echipei de planificare scriu propoziții simple, cu cuvinte-cheie care
definescdirecția pe termen mediu și lung a organizațieiSe centralizeaza sub forma unei liste și
ulterior se combina într-o singură propoziție clară și simplă prin eliminarea afirmatiilor care se
repeta.

Pasul 3: Precizati care sunt valorile

Valorile organizaționale de bază sunt convingerile esențiale și durabile deținute de organizație


și nu pot fi compromise de dragul câștigurilor financiare și a intereselor pe termen scurt.
Valorile servesc ca o forță de ghidare, oferind un sentiment de direcție într-o organizație. La
locul de muncă, valorile funcționează cel mai bine atunci când sunt aliniate cu viziunea
strategică a organizației (McClean, 2015).

Valorile unei organizații ar trebui să fie durabile și ar trebui să fie clare și directe. Este
importanta dezvoltarea a aproximativ patru sau cinci valori de bază, dar nu trebuie sa se
creeze noi valori, ci să se aducă împreună ceea ce este deja prezent în interiorul organizației
sau al echipei tale.

13
Valorile de bază sunt cele mai multe ori incluse în declarațiile de misiune. Acesta este motivul
pentru care unele organizații de succes nu le enunta separat.

Câteva exemple de valori de bază pot fi: integritate, leadership, dreptul de proprietate,
pasiunea pentru câștig și încrederea (acestea sunt valorile de bază ale P & G și toate aceste
valori sunt explicate în două până la cinci propoziții).

Exercitiu de grup: Puneti intrebari in cadrul echipei de planificare strategică, cum ar fi: "Care
reprezinta afacerea noastră?", "Care sunt aspectele noastre non-negociabile care sunt critice
pentru succes?", "Cum vrem ca oamenii din interiorul și din afara organizației noastre să se
comporte?". Echipa noteaza ideile fiecarui membru, acestea sunt centralizate intr-o lista care
nu depășește cinci elemente și fiecare element include doar un singur cuvânt cu explicarea a
ceea ce înseamnă fiecare element pentru organizația dvs.

Pasul 4: Identificati avantaju lcompetitiv

Un avantaj competitiv defineste de ce ai rezultate mai bune decât concurenții, fie prin
intermediul unor prețuri mai mici,fie prin acordarea de beneficii mai mari în raport cu produsele
și serviciile care justifică prețuri mai mari. Obținerea unor avantaje competitive durabile
constituie cea mai mare parte a strategiei de afaceri.

Michael Porter definește două tipuri de bază ale avantajului competitiv

1. Costul
2. Diferentierea

Apare un avantaj competitiv atunci când o afacere oferă: un produs, care are aceleași beneficii
oferite de concurenți, cu un cost mai mic (avantaj de cost) sau un produs, care are mai multe
beneficii decât cele oferite de concurenți, cu costuri similare ale competitorilor (avantaj de
diferențiere).

În scopul de a obține un avantaj competitiv, trebuie să:

1. Evaluați afacerea: Cine sunt clienții? Care sunt punctele tale forte unice (identificate în
analiza SWOT)? Ce fac competitorii tai? Ce faci mai bine decât concurenții?
2. Creați avantaje: Este posibil sa reduceti costurile? Și cum se poate îmbunătăți calitatea
sau funcționalitatea produsului la un nivel mai bun decât alte produse de pe piață?
3. Mențineti avantajul competitiv: Care sunt noile tendințe de pe piață? Sunt avantajele
tale perimate si trebuie sa te concentrezi pe noile nevoi ale clienților?

Răspunsurile la prima întrebare pot fi introduse direct in secțiunea competențe de bază din
cadrul planului strategic. Restul răspunsurilor vă va ajuta să vă îmbunătățiți și să creati noi
avantaje pe piață.

Exercitiu de grup: Răspundeți la întrebările de mai sus într-o sesiune de discutii cu echipa
de planificare. Notați toate răspunsurile, grupati-le conform primelor două etape de mai sus și
pentru a te menține, trebuie să te uiți în jur în mod continuu și să iei măsuri in concordanta cu
noile tendințe de pe piață.

14
Figure 5: Let’s do the Strategy!

Faza 3: Elaborati strategia


Cum vom ajunge acolo?

Hai să facem niște strategii acum! Această fază implică etapele necesare care facilitează
construcția efectivă a planului strategic. Aici vom încerca să transformam obiectivele în
acțiune. Avem 3 pași principali.

Pasul 1: Setați matricea strategică(TOWS)

Cea mai bună metodă de identificare a opțiunilor strategice dupa analiza SWOT este de a
utiliza un matricea TOWS. TOWS (amenințări, oportunități, puncte slabe și forte) este de fapt
un acronim pentru analiza SWOT, dar mai mult axat pe probleme externe: amenințări și
oportunități. În afară de matricea TOWS, ilustrata mai jos, puteți asocia oportunitățile si
amenințările cu punctele slabe interne, și sa dezvoltati opțiunile strategice.

Oportunitati externe (O) Amenintari externe (T)


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.

Puncte forte interne (S) ST


SO
1. Strategia "Maxi-Mini"
Strategia "Maxi-Maxi"
2. Strategii care folosesc
Strategii care folosesc
3. punctele forte pentru a
punctele forte pentru a
4. minimiza amenințările.
maximiza oportunitățile.
Puncte slabe interne (W) WO WT
1. Strategia "Mini-Maxi" Strategia "Mini-Mini"
2. Strategii care minimizează Strategii care minimizeaza
3. slăbiciunile, profitând de punctele slabe și evita
4. oportunități. amenințările.

15
Figura6: Matricea TOWS (© 1982 Dr. Heinz Weihrich)

Întrebările la care ar trebui să răspundeti în timp ce identificați strategii alternative la SWOT


sunt:

SO: Cum te poti folosi punctele forte pentru a profita de oportunități?

ST: Cum poti folosi punctele tale forte pentru a evita amenințările?

WO:Cum se poate profita de oportunități pentru a minimiza punctele slabe?

WT:Cum se pot minimiza punctele slabe și evita amenințările?

Exercitiu de grup: Membrii echipei de planificare noteaza pe post-it strategiile alternative,


care abordează fiecare dintre întrebările de mai sus, le grupeaza și le centralizeaza pe un
poster divizat ca tabelul de mai sus. Discuta și evidențiaza strategiile care sunt comune, care
oferă cel mai mare beneficiu și cel mai mare ajutor pentru a îndeplini misiunea și viziunea
organizației dumneavoastră.

Pasul 2: Definirea obiectivelor strategice pe termen lung

Dupa ce ati dezvoltat matricea TOWS, este timpul sa definiti obiectivele dvs. pe termen lung,
care nu abordează numai elementele SWOT, ci abordează toate domeniile organizației
dumneavoastră, intr-un mod holistic. Pentru aceasta, gândiți-vă la funcțiile generale ale
organizației dumneavoastră: resurse umane, producție, marketing și vânzări și finanțe.
Răspunsurile dumneavoastră la întrebările de mai jos, din nou, ar trebui să abordeze valorile
de bază și sa vizeze realizarea viziunii și misiunii tale:

1. Ce abilități ar trebui să aibă echipa? Avem in cadrul echipei persoanele care pot
conduce procesele curente și să genereze schimbare?
2. Procesul actual de producție este adecvat pentru îmbunătățirea produselor curente și
pentru introducerea unui nou produs? Ar trebui să se ia în considerare îmbunătățiri?
3. Care este valoarea produsului nostru propusa de noi? Ce valoare trebuie să le oferim
clienților noștri pentru a ajunge la rezultatele dorite?
4. Cum putem îmbunătăți performanța noastră financiară? Ar trebui să luăm măsuri
pentru creșterea veniturilor prin creșterea prețurilor noastre sau prin îmbunătățirea
productivității pentru reducerea costurilor?

Exercitiu de grup: Răspundeți la întrebările de mai sus într-o sesiune de discutii cu echipa
de planificare. Notați toate răspunsurile, grupați-le în funcție de domeniile operaționale și
definiti obiective clare pe termen lung, care abordează problemele identificate.

Pasul 3: Elaborarea planului strategic prin implicarea planurilor operaționale anuale

După finalizarea tuturor etapelor din fazele de mai sus, ar trebui să aveți toate datele necesare
pentru a crea un plan strategic: priorități, misiune, viziune, valori, avantaje competitive, strategii
individuale și obiective pe termen lung. Acum este timpul pentru a dezvolta un plan strategic
complet care implică toate aceste informații, precum și un plan de operare. Înainte de a elabora
conținutul planului strategic, aveți nevoie sa înțelegeti structura unui plan operational pe care
il puteți alege pentru a-l utiliza în cadrul planului strategic.

16
Planurile operationale și planurile de acțiune sunt de obicei dezvoltate timp de 1 an, cu toate
că obiectivele pe termen lung sunt stabilite pentru o perioadă mai lungă. Aveți nevoie sa definiti
noi obiective pentru atingerea obiectivelor pe termen lung în fiecare dintre planurile anuale din
cadrul planului strategic. În timp ce planurile de acțiune sunt dezvoltate în mod direct si
abordeaza etapele specifice de acțiune pentru a atinge un anumit obiectiv, planurile
operationale sunt mai detaliate și oferă o imagine clară a modului în care o echipă, secție sau
departament contribuie la realizarea obiectivelor strategice ale organizației. In continuare vom
prezenta un plan operational. Aveți posibilitatea să creați un tabel simplu și util ca cel de mai
jos, pentru fiecare dintre strategiile dvs.:

Strategie: Cresterea cotei de piață prin abordarea unor noi tendințe


Obiective pe termen Obiective pe termen Persoana
Masuri
lung scurt (1 an) responsabila
Imbunătățirea
Organizati cel puțin 30 de productivității personalului
Resurse umane: Apelati la
ore de formare a cu 5% Managerul general
noi tehnici pentru a
personalului. 2 sau 3 contribuții directe sau Managerul de
îmbunătăți abilitățile și
Oferiti de recompense ale personalului cheie resurse umane
motivarea echipei.
pentru munca dificila. pentru a aborda noile
tendințe de pe piață
Identificati 2-3 furnizori Contract semnat cu un
Directorul de
Productie:Investiti în noi alternativi și alegeti unul. furnizor.
productie ,
matrițe și utilaje pentru Demarati procesul de Realizarea
Directorul de
producerea de produse achiziții publice. primelorproduse noi prin
vanzari, sau
îmbunătățite. Demarati procesul de utilizarea de matrite /
Managerul general
producție. utilaje noi.
Marketing Utilizati canale online, TV Directorul de
&Vanzari:Introduceti și print pentru promovarea 4 tipuri de reclame pe Markenting si
produse noi / îmbunătățite produselor. diferite canale media VanzariManagerul
pentru piața actuală. general
Finante: Creșteti
Cresteri lunare ale Managerul
profitabilitatea și Realizati o creștere a
vanzarilor intre 0,4% si FinanciarManagerul
asiguratisustenabilitatea vânzărilor între 5% și 10%
0,8% general
financiară
Figura7: Template de plan operationalsi exemple de continut(Departamentele pot varia în
funcție de structura organizației.)

Planurile strategice au de obicei următorul conținut. Conținutul poate fi ușor modificat în funcție
de structura și forma de organizare.
1. Introducere
Prezentati pe scurt scopul și structura planului strategic
2. Descrierea Organizatiei
Descrieți compania: data infiintarii, expertiză, activități principale, structura
organizatorică (cu o organigramă, în cazul în care există legături clare între
management și personal)
3. Principiile organizationale
Prezentati misiunea, viziunea, valorile si competentele
4. Prioritati
Prezentati Analiza SWOT (într-un tabel), Matricea TOWS și menționati problemele
prioritare
5. Planul operational
Elaborati planul operational (conform modelului de mai sus)
6. Concluzii
Faceti un rezumat al planului dumneavoastra

17
Faza 4: Implementati schimbarea: Punerea în aplicare a planului strategic
Cum facem?

Figura 8: Implementarea strategiei

In ultima fază a procesului de planificare, avem 3 etape cheie:

Pasul 1: Evaluati si intelegeti planul

Primul pas, după ce ați documentat bine planul strategic, este să faceti un pas înapoi pentru o
perioadă scurtă de timp (aproximativ o săptămână), în scopul de a avea o alta perspectiva.
Apoi examinați cu atenție și evidențiati părțile nerealiste sau prea dificile în termeni de timp și
costuri. Asigurați-vă că veti tine cont de acestea în timpul implementarii fără revizuirea planului,
sica le veti exclude sau revizui în următoarea perioadă de planificare în cazul în care planul
actual nu reușește.

Pasul 2: Comunicati planul

După ce v-ati asigurat că planul este pregătit să fie împărtășit cu echipa, incepeti cu principalii
stakeholderi care sunt responsabilide punerea în aplicare și evaluarea obiectivelor pe termen
lung și scurt din plan. Comunicarea planului catre fiecare membru al organizației este
esențială, deoarece îi ajută să vadă imaginea de ansamblu. Dar, comunicareacatre toti cei
implicati necesită mai mult efort; trebuie pus pe ordinea de zi a sedintelor, pe blog-uri interne,
panouri și corespondență

Pasul 3: Diseminati planul

Ultimul pas înainte de a lua măsurile din planul strategic, este ca acesta sa fie diseminat în
întreaga organizație pentru a ajunge la componentele practice și tehnice ale muncii de zi cu zi
a oamenilor. Dacă sunteți un intraprenor, atunci implicati în primul rând, managementul
superior, deoarece va va ajuta să accelerati procesul,avand o autoritate mai mare.

18
Pe parcursul procesului de implementare, trebuie programate regulat (de exemplu, o dată în
fiecare lună) sedinte de progres cu personalul cheie implicat în procesul de implementare.
Lăsați-i să prezinte acțiunile puse în aplicare în departamentele lorcu scopul de a atinge
obiectivele specifice pe termen scurt și lung. Discutati despre provocările cu care se confruntă
și orice modificări care trebuie făcute

Momentul in care trebuie revizuit planul strategic a fost explicat in Subiectul 2 (Cand sa facem
planificare strategica?).

“Fiecare moment petrecut planificand salveaza 3 sau 4 ore de


executie.”

Crawford Greenewalt

CAPITOLUL 4: PLANIFICAREA STRATEFICA SI INOVAREA

Astăzi, inovarea a devenit un termen extrem de important pentru fiecare organizațiile de toate
dimensiunile. Pentru că, supravietuirea lor pe termen lung și crearea de avantaje competitive
sunt posibile numai prin inovareorganizationala, de proces și/sau de produs.

Pe măsură ce inovarea a devenit critică pentru succesul și durabilitatea organizațiilor, a


crescut nevoia de integrare a acesteia în implementarea strategiilor. Pentru că, performanța
de inovare a unei organizații depinde în mare măsură de capacitatea sa de a integra inovareain
strategia organizației (Elci, 2006). Această integrare este posibilă prin intermediul:

 Înțelegerea nevoilor și așteptărilor stakeholderilor și ale personalului


 Reunirea nevoilor și așteptărilor stakeholderilor, personalului și a pieței în jurul viziunii
organizației
 Comunicarea viziunii în cadrul organizației, pentru a se asigura că este împărtășită și
asumată de către toți membrii organizației
 Definirea misiunii și obiectivelor, bazându-se pe inovare
 Dezvoltarea unor strategii de inovare prin interpretarea oportunităților de inovare în
contextul nevoilor încorporate în viziunea, misiunea și obiectivele organizației.

In concluzie, cheia pentru integrarea inovarii în strategie este ca strategia sa se bazeze pe


inovare pentru a se atinge obiectivele, nu ca inovareasa fie un obiectiv de sine statator în
cadrul planului strategic.

19
Teste de evaluare
Întrebarea 1 Adevărat/Fals: Strategia este un plan sau o metodă atent gândită pentru
atingerea unui scop, de regulă, luând în considerare un anumit orizont de timp.
Răspuns
Adevărat Răspuns corect
Fals Răspuns greșit

VMR: Dacă obiectivul tău este de a vinde primul produs până la sfârșitul primului an, atunci
strategia ta ar trebui să fie ...
Răspuns
A. Să începi un nou proiect de cercetare Răspuns greșit
B. Să te asiguri că nimeni nu vinde un produs Răspuns greșit
similar cu al tău
C. Să angajezi un contabil Răspuns greșit
D. Să convingi potențialii cumpărători despre Răspuns corect
gradul ridicat de inovare al produsului tău

Adevărat/Fals: În timp ce planificarea strategică este dedicată exclusiv noilor afaceri,


proiecte sau antreprenori care sunt serioși cu privire la demararea unui start-up, planul de
business este dedicat afacerilor cu experiență și antreprenorilor care vizează dezvoltarea
afacerii.
Răspuns
Adevărat Răspuns greșit
Fals Răspuns corect

VMR: În primii ani de existență a unei afaceri, planificarea strategică ar trebui să vizeze toate
domeniile următoare, cu excepția:
Răspuns
A. Dezvoltarea resurselor umane Răspuns greșit
B. Marketing și vânzări Răspuns greșit
C. Investiții de dimensiuni mari Răspuns corect
D. Finanțe Răspuns greșit

Adevărat/Fals: Planul strategic ar trebui revizuit cel puțin o dată pe an astfel încât să fie
realizată o pregătire pentru anul următor.
Răspuns
Adevărat Răspuns corect
Fals Răspuns greșit

VMR: Un proces tipic de planificare strategică include pași ce vizează oferirea de răspunsurila
următoarele întrebări, cu excepția:
Răspuns
A. Unde suntem acum? Răspuns greșit
B. Oare merită să planificăm? Răspuns corect
C. Unde ne dorim să ajungem? Răspuns greșit
D. Cum vom ajunge acolo? Răspuns greșit

VMR: Înainte de a începe procesul de planificare strategică, trebuie să te asiguri că ai realizat


următoarele acțiuni, cu excepția:
Răspuns

20
A. Ai determinat beneficiile și costurile Răspuns greșit
B. Ai creat echipa de planificare Răspuns greșit
C. Te-ai consultat cu mama ta Răspuns corect
D. Ai stabilit un cadru temporal pentru proces Răspuns greșit

Adevărat/Fals: Metoda principală de scanare a mediului în cadrul primei etape este analiza
competiției.
Răspuns
Adevărat Răspuns greșit
Fals Răspuns corect

Adevărat/Fals: Când realizezi analizele PEST și SWOT, vei putea prevede mai ușor cum
competitorii vor reacționa la o schimbare în mediul de afaceri.
Răspuns
Adevărat Răspuns corect
Fals Răspuns greșit

Adevărat/Fals:Următoare propoziție poate fi o prioritate strategică de urmărit în cadrul unui


plan: “Produsele noastre vor fi ușor depășite moral datorită evoluțiilor rapide dn domeniul
IT&C.”
Răspuns
Adevărat Răspuns greșit
Fals Răspuns corect

VMR: Care dintre următoarele variante poate fi considerat un factor politic în cadrul analizei
PEST?
Răspuns
A. Regulații specifice industriei Răspuns corect
B. Rate ale dobânzii Răspuns greșit
C. Creșterea populației Răspuns greșit
D. Transferul de tehnologie Răspuns greșit

VMR: Care dintre următoarele întrebări ar trebui să ți le pui în momentul în care vrei să
identifici punctele forte ale organizației tale?
Răspuns
A. Care sunt activele tale? Răspuns corect
B. Ce îi lipsește afacerii tale? Răspuns greșit
C. Ce oportunități există în piață? Răspuns greșit
D. Ce amenință afacerea ta? Răspuns greșit

VMR:Care dintre următoarele elemente nu este o parte cheie a determinării direcției de urmat
în procesul de planificare strategică?
Răspuns
Variante de răspuns Rezultate
A. Declarația de misiune Răspuns greșit
B. Valorile de bază Răspuns greșit
C. Declarația de viziune Răspuns greșit
D. Evaluarea planului Răspuns corect

Adevărat/Fals: O declarație eficientă de misiune trebuie să fie scurtă, clară și motivantă.


Răspuns

21
Adevărat Răspuns corect
Fals Răspuns greșit

Adevărat/Fals: În timp ce răspunsul la întrebarea “Încotro merge afacerea mea?” este pentru
declarația de misiune, răspunsul la întrebarea “Care este menirea existenței afacerii mele?”
este pentru declarația de viziune.
Răspuns
Adevărat Răspuns greșit
Fals Răspuns corect

VMR: Care dintre următoarele variante nu poate reprezenta o valoare de bază a unei
organizații?
Răspuns
A. Integritatea Răspuns greșit
B. Musica Răspuns corect
C. Adaptabilitatea Răspuns greșit
D. Inteligența Răspuns greșit

VMR: Care dintre următoarele variante definește cele două tipuri de avantaj competitiv definite
de către Michael Porter?
Răspuns
A. Preț și valoare Răspuns greșit
B. Piață și competitor Răspuns greșit
C. Piață și cost Răspuns greșit
D. Cost și diferențiere Răspuns corect
Adevărat/Fals: Matricea TOWSajută la combinarea oportunităților și a amenințărilor cu
punctele slabe interne, dezvoltând astfel opțiunile strategice.
Răspuns
Adevărat Răspuns corect
Fals Răspuns greșit

Adevărat/Fals:Obiectivele pe termen lung ar trebui să vizeze doar itemi din cadrul analizei
SWOT.
Răspuns
Adevărat Răspuns greșit
Fals Răspuns corect
Adevărat/Fals:Planurile operaționale și de acțiune sunt realizate, de regulă, pe un interval
de un an.
Răspuns
Adevărat Răspuns corect
Fals Răspuns greșit

VMR: Care dintre următoarele variante este o măsură relevantă pentru următorul obiectiv pe
termen scurt: “Creșterea veniturilor cu 10% până la sfârșitul anului”?
Răspuns
A. 1 training pentru angajați per lună Răspuns greșit
B. Angajarea unui contabil Răspuns greșit
C. O creștere cu 1,2% a vânzărilor lunar Răspuns corect
D. Reducerea ratei de schimb a personalului Răspuns greșit
cu 5%

22
VMR: Care dintre următoarele elemente nu este un element cheie de conținut pentru un plan?
Răspuns
A. Descrierea organizației Răspuns greșit
B. Referințele bibliografice Răspuns corect
C. Principiile organizației Răspuns greșit
D. Planul operațional / de acțiune Răspuns greșit

Adevărat/Fals: Cheia pentru evaluarea și înțelegerea planul este să îl analizezi cu atenție și


să evidențiezi elemente nerealiste sau greu de realizat din perspectiva timpului și a costului.
Răspuns
Adevărat Răspuns corect
Fals Răspuns greșit

Adevărat/Fals:Nu trebuie să împărtășești planul cu fiecare membru al organizației tale.


Răspuns
Adevărat Răspuns greșit
Fals Răspuns corect

VMR: Care activitate nu este parte a implementării planului strategic?


Răspuns
A. Comunicarea planului către ceilalți membrii Răspuns greșit
ai organizației
B. Defalcarea planului către toate Răspuns greșit
departamentele organizației
C. Organizarea unor ședințe periodice pentru Răspuns greșit
revizuirea progresului
D. Dezvoltarea analizei SWOT Răspuns corect

Adevărat/Fals: Cheia pentru integrarea inovației în strategie este să fundamentezi strategia


pe inovație astfel încât să atingi obiectivele propuse.
Răspuns
Adevărat Răspuns greșit
Fals Răspuns corect

23
1. REFERINTE BIBLIOGRAFICE
National Democratic Institute (2001), A Guide to Strategic Planning

Olsen, E. (2011), Strategic Planning for Dummies, Wiley Publishing, Inc.

McClean, D. R. (2015), Strategic Planning: As Simple As A,b,c, Lulu Press Inc.

Elçi, Ş.(2006), İnovasyon: Kalkınmanın ve Rekabetin Anahtarı

Weihrich, H. (1982), The TOWS Matrix – A Tool for Situational Analysi

24