Sunteți pe pagina 1din 49

Suport curs

Managementul inovarii

CUPRINS

1
Modul I: Managementul Inovarii

Introducere 2

Introducere in managementul inovarii 4

Conceptul de inovare 8

Tehnici specifice managementului inovarii 12

Dezvoltarea unui ecosistem inovativ 16

Finantarea inovarii 18

Teste de evaluare 23

Modulul II: Gandirea Creativa

Introducere 32

Ce este gandirea creativa 35

Generarea de idei 36

Dezvoltarea 39

Integrarea 42

Infiltrarea 45

Teste de evaluare 47

Modul I: Managementul inovarii

1
Introducere

Descriere

Bine ați venit in cadrul cursului de Management al inovării.

Managementul inovării este o provocare care necesită o gamă largă de competențe de


specialitate. Potrivit lui Thompson (1969), inovarea se referă la inițierea, acceptarea și
punerea în aplicare a ideilor noi, la sisteme, procese, produse și servicii. Managementul
inovarii este axat în principal pe gestionarea întregului proces de inovare.

Acest curs este special conceput pentru a prezenta cursantilor managementul inovarii și de
ce acesta este important pentru supraviețuirea unei companii în mediul economic actual.
Subiectele acoperite în cadrul acestui curs sunt atent structurate pentru a sprijini învățarea.

1. Introducere în Managementul inovarii

a. Forme de inovare.

b. Factori determinanti ai inovarii în companiile de succes.

2. Conceptul de inovare

A. De ce inoveaza companiile?

b. Strategia de inovare

c. Procesul de inovare

3. Tehnici specifice Managementului inovarii.

A. Managementul bazat pe cunoștinte și inovarea

b. Instrumente specifice managementului bazat pe cunoștințe

4. Dezvoltarea unui ecosystem inovativ

A. Rolul creativității și al cercetarii în promovarea inovării

b. Companiile inovatoare

5. Finanțarea inovarii

1
A. Surse de finanțare

b. Fazele de dezvoltare ale afacerii și modalitatile de finanțare

c. Obtinerea finantarii de la investitori

Obiectivele cursului
 prezentarea conceptului de management al inovarii și a rolului său în îmbunătățirea
performanței organizaționale.
 prezentarea informațiilor relevante necesare pentru dezvoltarea și gestionarea
capacităților lor de inovare

Cerinte

Acest modul este destinat celor care sunt interesați de obtinerea de know-how în domeniul
inovarii si al proceselor de inovare, precum și de îmbunătățirea performanțelor firmei.
Modulul de management al inovării este recomandat pentru antreprenori și antreprenori
aspiranți, proprietari de afaceri si manageri.

Rezultate

Upon completion of this training module, the student is expected to;

 Demonstrate a detailed understanding of the various types of innovation.


 Understand why today’s organisation must be innovative.
 Know how to develop a good innovation strategy.
 Clearly understand the importance of creativity, and R & D in fostering innovation.
 Demonstrate a good understanding of innovation processes.
 Know the various sources of capital and how to access it.

La finalizarea acestui modul de formare, caursantul va trebui să:

 demonstreze o înțelegere detaliată a diferitelor tipuri de inovare


 înțeleagă de ce organizatiile de astăzi trebuie să fie inovatoare
 știe cum să dezvolte o strategie de inovare
 înțeleagă în mod clar importanța creativității și a cercetarii în promovarea inovării
 demonstreze o bună înțelegere a proceselor de inovare
 cunoasca diferitele surse de finantare și cum să le acceseze.

1
Bibliografie suplimentara
Materiale text

Ács, Z. and Audretsch, D. (1990). Innovation and Small firms. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Bessant, J. and Tidd, J. (2011). Innovation and entrepreneurship. Chichester, West Sussex,
UK: Wiley.

Dodgson, M., Gann, D. and Salter, A. (2008). The management of technological innovation.
Oxford: Oxford University Press.

Smith, D. (2010). Exploring innovation. Maidenhead, McGraw-Hill.

Tidd, J., Bessant, J., Pavitt, K., (2005). Managing Innovation: Integrating Technological,
Market and Organisational Change. 3rd Edition, Haddington: John Wiley and Sons.

Materiale video

Innovation management by Rutgers Business School

Our wrong Approach to Innovation

Moving Products at Unprecedented Scale

The Art of Innovation

Knowledge Management

Sources of Finance

CONTINUTUL MODULULUI

Subiectul 1: Introducere in managementul inovarii

În ultimul timp, managementul inovarii s-a dovedit a fi o abilitate relevantă pentru ca


organizațiile să sporească nivelul de performanță al acestora.
Acest subiect este axat atat pe introducerea studenților în managementul inovarii, cu focus
pe explorarea diferitelor tipuri de inovare, precum și identificarea unor factori-cheie care
determina inovarea în companiile inovatoare de succes de astăzi.

1
Sursa: Oxford College of Marketing, (2015).

Conform Harvard Business Review, managementul inovarii a permis companiilor să atinga și


să depășească pragul de performanță stabilit, însă există foarte puține companii care au un
proces bine definit, care permite inovare continua (Hamel, 2006). Acest lucru explică pur și
simplu relevanța managementului inovării ca un catalizator necesar pentru o schimbare
ascendentă dramatică a poziției pe piață a unei companii.

Forme ale inovarii

Există diferite forme de inovare identificate de diverși experți în inovare, cu toate acestea,
Schumpeter (1934) clasifica inovarea în trei categorii principale. Revenind la timpul prezent,
Le Bas și Scellato (2014); OCDE a dezvoltat teoria lui Schumpeter prin identificarea
următoarelor tipuri de inovare:

 Inovarea de produs/serviciu: Axata în principal pe produse/servicii cu scopul de a


introduce noi produse/servicii sau de a îmbunătăți pe cele existente.
 Inovarea de proces: Axata in primul rând pe îmbunătățirea sau crearea de noi metode
de lucru sau de noi tehnici pentru producerea de produse/servicii.
 Inovarea organizationala: Nu se limitează la o componenta specifica a companiei,
ci se refera la procesul de ansamblu, si are ca scop îmbunătățirea creativității, a
eficienței, a producției și a rentabilitatii. Dezvoltarea unei noi strategii de afaceri, a
unui sistem de management al cunoștințelor, a unor sisteme administrative și de
control, sunt exemple de inovare organizationala.

1
 Inovarea de marketing: Conform raportului OCDE, inovarea de marketing
implică schimbări semnificative în ceea ce privește plasarea de produse, design-ul de
produs, promovarea produsului sau modalitatea de stabilire a prețurilor.

Având în vedere diferitele tipuri de inovare, implementarea acesteia poate fi incadrata în


oricare dintre aceste categorii:

 Inovarea de baza/elementara: se refera la serii progresive de upgrade-uri pentru


produse/servicii, metode sau procese organizaționale prduse existente. Aspiratorul
Dyson este un bun exemplu de inovare elementara, deoarece Dyson a avut peste
5,000 de prototipuri înainte de a fi lansat pe piata.
 Inovarea radicală: consta in introducerea unui produs/serviciu nou, distinct, foarte
avansat in comparatie cu ce exista pe piata. Compania Apple a lui Steve Jobs este
un exemplu pentru inovarea radicala.

 Inovarea transformativa/disruptiva: se refera la perturbarea piețelor existente și a


lantului de valoare prin crearea de noi piețe și de lanturi de valoare. Uber este un
exemplu tipic de tehnologie perturbatoare. Compania de transport a cărui aplicatie de
mobil creaza legatura dintre clienții care au nevoie de transport cu soferi privati care
furnizează servicii de taxi la un preț redus. Uber a reușit să ofere o soluție mai puțin
costisitoare la nevoile clienților, nevoi care au fost trecute cu vederea de-a lungul
timpului (Christensen și colab., 2015). Prin urmare, alte companii de servicii de taxi
au pierdut cota de piață ca urmare a faptului ca Uber a venit cu niste soluții
inovatoare, perturbatoare.

Principalii factori determinanti pentru inovare in firmele de succes

Există numeroși factori care determina inovarea în companii, dar Gallup Business Journal a
identificat patru factori cheie ai inovării în firmele de succes inovatoare:

 Identificarea și cultivarea talentelor: Toate persoanele au un pic de creativitate în ele,


însă există unele persoane care sunt în mod natural talentate la ceea ce fac, din
acest motiv identificarea si coaching-ul lor sunt vitale pentru inovare în cadrul
companiilor. Talentul poate fi identificat pe baza capacității de a promova initiativa, a
capacitatii de a executa o sarcină, a abilităților analitice și tehnice, etc.
 Gestionarea creativitatii: Este foarte important să se gestioneze creativitatea și să
recunoască ideile bune ale unui membru al echipei. Atunci când un membru al

1
echipei vine la proprietar sau la manager cu o idee, aprecierea ideilor lor îi
încurajează pe aceștia să vină cu idei inovatoare mai multe și mai interesante.
 Construirea relațiilor: Natura relației dintre proprietari, manageri si membrii echipei
are posibilitatea de a avea un impact pozitiv asupra creativității. Atunci când oamenii
sunt relaxati si nu exista relatii tensionate, se creeaza premisele generarii de idei.
Studiile anterioare au aratat ca relațiile la locul de muncă joacă un rol esențial în
stimularea creativității. Figura 1 arată în mod clar rolul important al relațiilor la locul de
muncă în încurajarea creativității.

Sursa: Cei patru factori determinanti ai inovarii (Mika, 2007).

Figura 1: Relatiile la locul de munca si creativitatea

 Menținerea liderilor și încurajarea inovarii: Liderii, fie ca e vorba de antreprenori,


manageri, sau membri ai echipei sunt, de obicei oamenii care determina inovarea în
companii. Este important să fie tratati corespunzator indivizii cu calitățile de lider
necesare pentru impulsionarea inovarii.

Sursa: Cei patru factori determinanti ai inovarii (Mika, 2007).

1
Promovarea unei culturi a inovarii în cadrul companiei joacă, de asemenea, un rol-cheie în
procesul de inovare. Figura 2 prezintă elementele principale necesare pentru construirea
unei culturi a inovării într-o companie.

Sursa: Cat de inovativa este cultura companiei tale? (Rao and Weintraub, 2013).

Figura 2: Cum se construieste cultura inovarii.

Subiectul 2: Conceptul de inovare.

În cadrul subiectului anterior, am discutat pe scurt despre fundamentele inovarii si s-a pus
accentul pe managementul inovarii, diferitele tipuri de inovare, precum și pe principalii factori
determinanti ai inovării din cadrul companiilor inovatoare de succes. Subiectul 2 are ca scop
prezentarea conceptului de inovare iar accentul se va pune pe motivele pentru care
companiile trebuie să inoveze în societatea de astăzi, pe strategia de inovare, precum și pe
procesele de inovare.

Să înceapem modulul prin abordarea întrebării: ce înseamnă a fi inovator? Dr. Bettina von
Stamm, de la Innovation Leadership Forum din Marea Britanie, abordează problema mai
bine:

„A fi inovativ inseamna a fi deschis la schimbare, dar nu doar atat, ci si a cauta proactiv


schimbarea, a te intreba ce urmeaza, ce se poate imbunatati, nu doar de dragul de a face
ceva diferit, ci pentru a crea mai multa valoare decat in prezent.”

De ce inoveaza companiile?

1
Le Bas și Scellato (2014) indică faptul că avantajul competitiv al companiilor depinde foarte
mult de capacitatea companiei de a inova pe o perioadă mai lungă de timp. Companiile
Apple, Facebook, Google și Microsoft sunt etichetate drept "firme inovatoare de succes",
deoarece acestea sunt în mod continuu inovatoare, iar aceste companii îndeplinesc cerințele
pieței pentru produse/servicii in fiecare an. Potrivit lui Joseph Schumpeter, inovarea
determina creșterea economică și acesta este unul dintre motivele cheie pentru care
companiile sunt din ce în ce în ce inovatoare în societatea de astăzi. Pentru a raspunde la
intrebarea de ce inoveaza companiile, mai jos sunt o serie de raspunsuri:

 Pentru a-si diferenția brand-ul, produsele și serviciile


 Pentru a depasi concurenta de pe piata
 Pentru a patrunde pe noi piețe.

Strategia inovativa

Fiecare companie inovatoare de succes are o strategie inovativa care s-a dovedit ca
functioneaza in vederea atingerii obiectivelor finale. Prin urmare, figura 3 prezintă un ghid
simplu pas-cu-pas pentru elaborarea strategiei inovative.

Sursa: Health2market.eu, (2015).

Figura 3: Ghid simplu pas-cu-pas pentru elaborarea strategiei inovative

Procesul inovarii

1
Procesul inovarii se refera la diferitele etape care trebuie parcurse in vederea obtinerii unui
rezultat inovator sustenabil. Figura 4 ilustreaza aceste etape.

Sursa: Paul4innovating's Innovation Views (2011).

Figura 4: Etapele procesului de inovare

Principalele etape ale procesului de inovare identificate de Centrul pentru Inovare de proces
sunt prezentate in continuare:

 Generarea de idei: Aceasta este etapa de kick-off în procesul de inovare. Obiectivele


echipei în această etapă ar trebui să se concentreze pe brainstorming și generarea
de idei care rezolva cu adevărat o problemă din lumea reală. O idee este punctul de
plecare pentru toate produsele sau serviciile inovatoare care sunt disponibile pe
piață, deci este important să se exploreze fiecare idee care vine în minte.

 Screening-ul și rafinarea ideilor: După prezentarea fiecarei idei, antreprenorio și


managerii, împreună cu restul membrilor echipei, ar trebui să evalueze ideile și să
identifice beneficiile și provocările potențiale. Ideile pot fi rafinate și îmbunătățite în
continuare prin argumente constructive și discuții. Este important să se pună la
îndoială fiecare aspect al ideii, astfel încât să se evite lacunele care ar putea fi ulterior
în detrimentul afacerii. Asigurați-vă că toate steagurile roșii referitoare la idee sunt
abordate în mod corespunzător înainte de a trece la următoarea etapă a procesului
de inovare.

1
 Proiectare, dezvoltare și testare: Aceasta este etapa în care are loc punerea în
aplicare efectivă a ideilor și începe cu elaborarea unui roadmap cu privire la modul de
a transforma ideea. Ulterior se dezvolta și testeaza un prototip sau un produs pilot
pentru a se asigura că functioneaza. Testarea joacă un rol important în perfecționarea
producției finale și, ocazional, conduce la generarea de idei noi. Testarea este foarte
importanta pentru dezvoltarea unui produs/serviciu comercial viabil, care răspunde
nevoilor pieței, astfel trebuie sa se aloce un timp adecvat acesteia.
 Producerea și Comercializarea: Această etapă a procesului este cea în care
compania produce inovațiile sale testate pe o scară largă și acest lucru necesită, de
obicei, accesul la instalațiile de producție, la piață, la logistica, etc. In această fază a
procesului strategia de afaceri și strategia de marketing sunt implementate și
monitorizate. Eficacitatea tuturor strategiilor puse în aplicare poate fi evaluată folosind
matricea de măsurare, cum ar fi vânzările, veniturile și recenziile consumatorilor.
 Declinul: Aceasta este etapa finală a procesului. La un moment dat în ciclul de viață
al produsului/serviciului, se ajunge la un punct în care ceea ce a fost un produs
extrem de inovator este considerat învechit, deoarece îmbunătățirea continuă nu mai
este de suficienta. Acesta este momentul propice pentru a renunta și a stabili noi
obiective pentru demararea unui nou proces de inovare.

Subiectul 3: Tehnici specifice managementului inovarii

În cadrul acestui subiect, vom explora relația dintre managementul cunoașterii și inovare. Ne
vom uita, de asemenea, la ciclul de management al cunoștințelor precum și la unele
instrumente de gestionare a cunoștințelor, care sunt utile pentru păstrarea cunoștințelor în
companii.

Managementul bazat pe cunostinte si inovarea

Cunoștințele reprezinta idei, concepte, informații sau orice formă de know-how si tind să fie
punctul de plecare pentru crearea de soluții inovatoare. Este de necontestat faptul ca că
inovarea presupune utilizarea cunoștințelor și relația dintre inovare si cunostinte este cel mai
bine evidentiata de modul în care organizațiile se straduiesc să dobândească cunoștințe noi
prin cercetare și dezvoltare. Dobândirea de cunoștințe pentru ca organizațiile să creeze
soluții inovatoare este importanta, insa, cel putin aceeasi importanta o are si managementul
cunoștințelor detinute de organizații.

1
Managementul bazat pe cunoștințe (MC reprezinta procesul sistematic de dobândire,
organizare, sustinere, aplicare, distribuire și înnoire a tuturor formelor de cunoștințe cu
scopul de a îmbunătăți performanța organizațională și de a crea valoare (Quintas și colab,
1996;. Choo, 2006). Firmele inovatoare de succes folosesc MC pentru a crea, partaja,
transfera și aplica know-how în crearea de produse/servicii inovatoare. Firmele inovatoare de
succes folosesc MC pentru a construi inteligența organizațională permițând oamenilor să
îmbunătățească modul în care acestia își folosesc cunoștințele pentru a crea și oferi valoare.
Acest lucru arată relația dintre managementul cunostintelor și inovare. Un sistem MC foarte
bun este vital în organizații. Figura 5 prezintă modelul ciclului cunostintelor.

Sursa: O abordare holistica a ciclului de viata al cunostintelor (2014).

Figura 5: Modelul ciclului cunostintelor

 Identificarea cunoștințelor existente în interiorul și în afara organizației.


 Crearea de noi cunoștințe prin prototipuri, informații, analize, procesul de
cartografiere etc.
 Pastrarea cunoștințelor în arhive pentru utilizare sau reutilizare.

1
 Partajarea cunoștințelor cu membrii echipei.
 Utilizarea cunoștințelor necesare pentru a lua o decizie, a rezolva probleme, și pentru
a îmbunătăți performanța generală.
 Invatarea din cunoștințele disponibile/existente.
 Îmbunătățirea prin rafinarea informațiilor existente.

Instrumente specifice managementului bazat pe cunostinte

Există numeroase instrumente de gestionare a cunoștințelor care sunt la dispoziția


companiilor. Aceste instrumente și tehnici sunt împărțite în instrumente de management al
cunoștințelor bazate pe IT și instrumente care nu se bazeaza pe IT. În tabelele următoare
sunt prezentate ambele categorii de instrumente și tehnici de management al cunoștințelor

Instrumente si tehnici IT specifice managementului bazat pe cunostinte

INSTRUMENTE SI DE CE SE
TEHNICI DESCRIERE UTILIZEAZA CUM SE UTILIZEAZA

Bibliotecile de
Un sistem de documente conduc la
Primul pas consta in
gestionare a dezvoltarea unui
selectarea sistemului
informațiilor, care sistem de
corespunzator de
Biblioteci de servește ca un management al
biblioteci de
documente depozit de documentelor, care
documente și apoi
documente cu reprezintă o parte
începe stocarea
taxonomie bună și esențială a sistemului
informațiilor.
metadate de management al
cunoștințelor

Se identifica
Presupune
cunoștințele specifice
codificarea
Acestea permit care ar trebui să fie
cunoștințelor pentru
personalului să gestionate, se decide
a crea o bază de
Baze de cunostinte creeze, să dezvolte, cu privire la baza de
date pentru stocarea
(Wiki, Etc.) să colaboreze, și sa cunoștințe utilizata, se
informațiilor critice.
aiba acces la noi numeste un manager
Wiki este un
cunoștințe. de baze de cunoștințe,
exemplu tipic de
se creaza baza de
baza de cunoștințe.
cunoștințe.

Spatiu de lucru Un spațiu de lucru Pentru a avea acces Există instrumente de


colaborativ virtual online care permite la cei mai buni colaborare diferite și
colaborarea si care specilisti la nivel toate au diferite moduri
funcționează global, pentru de funcționare.
indiferent de locația reducerea călătoriilor
geografică și a costurilor
utilizatorilor. aeriene, si pentru a
oferi oamenilor acces

1
la informație.

Se identifica subiectul,
se caută rețelele
Un sistem online Capacitatea de a
sociale majore pe
care conectează oferi membrilor acces
acest subiect, se
Retele de socializare oameni care la know-how și
alătura rețelei, se
împărtășesc o zonă consiliere extrem de
discuta despre subiect
comună de interes. relevante.
în cadrul grupului, și se
obțin rezultate.

Se cauta o fraza
Instrumente de Motor de căutare cu Pentru a obtine
specifica si se obtine
cautare avansata criterii de căutare informatii detaliate
rezultatul
simplificate pentru
cel mai bun rezultat.

Un instrument IT
care permite
utilizarea efectivă și
eficientă a Găsiti expertul prin
cunoștințelor Pentru a căuta și a accesarea locatorului
Expert Locator existente pentru a se conecta cu de experți, introduceți
conecta oamenii experți. cuvinte cheie și căutați
care au nevoie de persoana potrivita.
cunoștințe specifice
cu oamenii dețin
cunoștințele.

Sursa: Manualul de tehnici si instrumente specific managementului bazat pe cunostinte (2010).

Instrumente si tehnici non IT specifice managementului bazat pe cunostinte

INSTRUMENTE SI DE CE SE
TEHNICI DESCRIERE UTILIZEAZA CUM SE UTILIZEAZA

Se decide cu privire la
un facilitator, se
Un grup de oameni care Pentru a genera o comunica o linie
generează idei noi și gamă de opțiuni, care directoare pentru grup,
Brainstorming neobișnuite folosind necesită mai puține se discuta despre
judecata lor pentru a materiale și pot fi problema, membrii
explora ideea. organizate rapid. grupului prezinta idei,
grupul discută ideile și le
dezvolta.

1
Pentru a fi mai
creativi, pentru a Există mai multe moduri
La nivel de echipă și la
înveța într-un ritm de a capta idei. Aceasta
nivel personal, învățarea
Invatarea si captarea rapid, a genera idei, se poate face folosind,
și captarea ideilor se fac
ideilor și a converti propria memorie,
în mod colectiv și
cunoștințe care pot fi notepad-ul, computerul,
sistematic.
exploatate, aplicate și tableta, etc.
partajate.

O tehnică folosită de
Esența este de a Se numeste un
către echipa de proiect
scurta timpul in care facilitator, se selecteaza
Peer Assist pentru a solicita asistență
echipele identifica participantii si se
din partea colegilor și
problemele partajeaza informatii
experților în domeniu.

O tehnică utilizată de Se desemneaza un


către echipa de proiect Pentru ca membrii facilitator care stabileste
pentru a ajuta învățarea echipei să învețe ordinea de zi, deschide
Revizuirea învățării
individuală și de echipă continuu în timpul discutia între membrii
în timpul sau după un derulării proiectului. echipei, trage concluzii
proiect. sumare.

Se identifica cunoștințe
cheie pentru a fi
partajate, se găseste
persoana cu experiența
Transpunerea de Pentru a transfera corespunzătoare pentru
evenimente sau cunoștințe tacite, a partaja povestea, se
Povestirea
experiențe in forma pentru incuraja creaza o platformă de
narativa relațiile inter-umane partajare, se spune o
poveste pentru a partaja
cunostintele

Se numeste un
Acesta oferă un
O cafenea a cunostintelor facilitator,se identifică o
forum pentru a
aduce oamenii împreună întrebare relevantă
descoperi cunoștințe
Cafeneaua pentru a avea o pentru cei care participă,
și a le face
cunostintelor conversație creativă pe se creaza un mediu
disponibile pentru
subiecte de interes confortabil, astfel incat
oricine are nevoie de
reciproc. grupul discuta și face
acestea.
schimb de idei.

Sursa: Manualul de tehnici si instrumente specific managementului bazat pe cunostinte (2010).

Subiectul 4: Dezvoltarea unui ecosistem inovativ

Acest subiect are ca scop promovarea unui mediu inovator, astfel, vom analiza cu atenție
rolul creativității si al cercetarii în stimularea inovarii.

1
Rolul creativității si al cercetarii în stimularea inovarii

Creativitatea merge mână în mână cu inovarea, deoarece aceasta reprezinta fundamentul


pentru a inventa soluții reale inovatoare. Atunci când o idee vine în minte, este necesar să se
verifice viabilitatea și potențialul său. In aceasta situatie cercetarea joacă un rol important în
stimularea inovării, deoarece cercetarea se concentreaza în principal asupra învățării și
descoperirii de lucruri noi si acesta este motivul pentru care companiile inovatoare de succes
investesc masiv de cercetare și dezvoltare.

Companiile inovative

Companiile inovatoare investesc foarte mult in cercetare. Următoarele două tabele arată
clasamentul publicat de PWC in 2015, cu cele mai inovatoare companii care cheltuiesc bani
în cercetare și dezvoltare

Sursa: Topul companiilor inovatoare si al cheltuielilor pentru cercetare (PwC)

1
Sursa: Topul companiilor inovatoare si al cheltuielilor pentru cercetare (PwC)

Subiectul 5: Finantarea inovarii

În cadrul acestui subiect vom analiza cu atenție diferitele surse de finanțare ale afacerii,
etapele de finanțare, precum și elementele de bază pentru a obtine fonduri din partea
investitorilor.

Finanțarea este un element important care alimentează activitatea unei companii și într-o
mare măsură, fiecare creștere de amploare a unei companii inovatoare necesită o suma
semnificativă de bani pentru a vedea o idee transformata in produs/serviciu.

Surse de finantare

Un raport al Freeman din 2013, a relevat faptul că întreprinderile mici se confruntă


permanent cu provocări în asigurarea finanțării afacerilor deoarece ratele creditelor bancare
sunt ridicate sau investitorii sunt inaccesibili. Această problemă s-a dovedit a fi o provocare
centrală care afectează creșterea afacerii și supraviețuirea pe termen lung, în special în
industrii foarte competitive, care necesită o cantitate semnificativă de capital. Iată câteva
surse alternative de finanțare pentru întreprinzători și proprietarii de start-up

1
 Granturi si imprumuturi; Această soluție alternativă de finanțare de afaceri este
disponibilă pentru antreprenori și start-up-uri. La fel ca și alți finanțatori sau investitori,
un împrumut bancar tradițional este oferit de obicei întreprinderilor care activeaza pe
o piata cu care banca este confortabila. Un departament tipic de împrumut al băncilor
utilizează aceste trei cuvinte „Oameni, credit, afacere”. Băncile bune doresc, de
obicei, o persoană de încredere, cu un rating de credit bun și un model de business
ușor de înțeles, care permite măsurarea performanței fondurilor.
 “Cei 3 F (familie, prieteni-friends si prosti-fools)”. Antreprenorii și proprietarii de
start-up-uri strâng fonduri de la cei 3F, deoarece este mult mai ușor apeleze la relații
existente construite pe un anumit grad de încredere. Un studiu efectuat de
businessinsider.com în 2010, a arătat că familia și prietenii tind să investească mai
mult decât capitalistul convențional. Finanțarea primita de la familie și prieteni a fost
de aproximativ 60 miliarde USD in SUA (Hoeksema, 2010), în timp ce finantarea
oferita de Business Angels și fonduri de capital de risc a fost de aproximativ 23 de
miliarde USD (Angelcapitalassociation.org, n.d). Acest studiu realizat în 2010
demonstrează în mod clar rolul important jucat de cei 3F in finantarea afacerilor.
 Crowdfunding; Prin definiție este pur și simplu o practică pentru obtinerea de
capital prin donații de sume de bani mici sau mari de la un număr mare de oameni,
care se face adesea prin intermediul unei platforme crowdfunding on-line (Judd,
2013). Există în principal două tipuri de platforme de crowdfunding, și anume
crowdfunding-ul pe baza de donare și crowdfunding-ul in cadrul caruia cei care dau
bani primesc actiuni. Cu toate ca recent este mai bine privit crowdfunding-ul pe baza
de actiuni, crowdfunding-ul pe baza de donatie s-a dovedit a fi extrem de eficient,
deoarece multi antreprenori și proprietari de afaceri mici au strâns milioane de dolari
de pe platforme de crowdfunding online, cum ar fi kickstarter.com și indiegogo.com.
Crowdfunding-ul este cel mai potrivit pentru companiile care testează modelul lor de
afaceri. Pe langa strângerea de fonduri, compania primește gratuit feedback la
produsul/serviciul oferit, ceea ce este foarte important pentru evaluarea
produsului/serviciului inovator.
 Business Angels; Cunoscuti si sub denumirea de “investitori înger”, sunt persoane
fizice bogate care investesc banii si timpul lor în întreprinderi necotate la bursă (de
obicei start-up-uri) cu care nu au legaturi de familie sau relații sub orice formă.
Activitățile de investiții ale investitorilor înger sunt similare cu cele ale firmelor cu
capital de risc. Spre deosebire de trecut, când investitorii înger actionau de unii
singuri, a avut loc o schimbare semnificativă in activitățile tradiționale ale business
angels, care se transformă într-un grup formal și structurat (cum ar fi Rețele de
business angels) cu o mai bună eficienţă. Un studiu realizat de Mason și Harrison în

1
2002 a arătat că în economiile dezvoltate, business angels investesc de aproximativ
opt ori mai mult decât fondurile de capital de risc în întreprinderile mici. Unul dintre
aspectele uimitoare ale strângerii de fonduri de la business angels este faptul că
acestia oferă, de asemenea, resurse de bază non-financiare, cum ar fi accesul la
rețeaua lor personala, coaching si mentorat, precum și sprijin consultativ, printre
altele.
 Capital de risc; este un tip de capital privat care finanțează de obicei companiile
tinere inovatoare, cu un potențial ridicat de creștere economică și care au demonstrat
o creștere a veniturilor și a capitalului uman. Atunci când o firmă cu capital de risc
investește într-o companie, aceasta oferă, de asemenea, un sprijin de bază non-
financiar, cum ar fi accesul la rețea și la consultanță de specialitate. Un manager de
fond de investitii este de obicei responsabil pentru performanțele fondurilor, astfel
încât acestia tind să ocupe poziții de conducere în cadrul societăților finanțate. Unul
dintre principalele avantaje ale obtinerii fondurilor de la firmele cu capital de risc este
că acestea sunt foarte profesioniste și influente, aspecte importante pentru stimularea
dezvoltarii afacerii.

Fazele dezvoltarii unei afaceri si tipurile de finantare

O afacere tipica are patru etape de dezvoltare de bază; prima etapă este etapa Concept,
urmată de etapa de Start-Up, etapa de Creștere, și în cele din urmă faza de Declin. La fel ca
ciclul de viata umana, care are diverse necesități la fiecare faza de viață, astfel se intampla
in cazul unei afaceri tipice. Prin urmare, este important să se contacteze investitorul care se
potriveste cel mai bine stadiului actual de dezvoltare a afacerii. Figura 6 oferă o imagine de
ansamblu asupra nivelului de risc, investițiile, precum și performanțele de vânzări ale
diferitelor stadii de dezvoltare ale unei afaceri care beneficiază de investiții.

1
Sursa: Ciclul de viata al finantarii unei compabii – Primaxis Technology Venture.

Figura 6: Finantarea diferitelor etape de dezvoltare a afacerii

Există diverse stadii de finanțare, care sunt determinate de stadiul de dezvoltare a


companiei și de mărimea investiției. Studiati figura 7 pentru o perspectivă cu privire la
tipul de finanțatori potriviti în fiecare etape de dezvoltare a companiei care caută
finanțare pentru un concept inovator.

Figura 7: Tipuri de finantari potrivite pentru diferite stadia de dezvoltare

Obtinerea finantarii de la investitori

Cei mai mulți antreprenori și manageri sunt de părere ca ideile inovatoare cresc automat
apetitul investitorului, dar această presupunere este greșită și induce în eroare, deoarece un
investitor tipic este abordat zilnic cu sute/mii de idei inovatoare. Investitorii cauta constant
afaceri bancabile, demne de investiții, dar studii recente arată că investitorii se confruntă cu
lipsa de oferte de calitate, care sunt gata de investiție. Potrivit lui 1000ventures.com:

 Doar 6 companii din 1000 de planuri de afaceri obtin finantare


 Doar 5% din planurile de afaceri sunt citite dincolo de rezumat
 Doar 10% din propuneri trec de screening-ul inițial
 10% din propunerile de afaceri trec de evaluare și obtin finanțare

1
Ca urmare a acestor statistici prezentate, este evident că obținerea de fonduri de la
investitori nu vine ușor, iar acest demers necesită timp pentru a pregăti un plan de afaceri cu
previziuni financiare realiste. A avea un plan de afaceri bun este primul pas iar parcurgerea
procesului de obtinere a finanțarii este o alta conditie care trebuie indeplinita. Figura 8
prezintă procesul de finanțare tipic.

Sursa: Cal Vs. Jocheu? (Mitteness et al., 2012).

Figura 8: Procesul de obtinere a finantarii de la investitori.

Antreprenorii și managerii ar trebui să aibă o înțelegere clară a diferenței dintre finanțarea


unei idei și finanțarea unui concept demonstrat viabil. Investitorii nu sunt de obicei interesati
de simple idei, ci sunt atrasi de un concept demonstrat viabil, condus de o echipă
competentă.

1
TESTE DE EVALUARE

Intrebarea 1 (ADEVARAT/FALS)

Managementul inovarii permite companiilor să atinga pragul de performanță stabilit printr-un proces
bine definit, care permite inovarea continuă.

Raspuns
Adevarat Raspuns corect
Fals Raspuns gresit

Intrebarea 2 (Raspuns multiplu)

Una dintre următoarele opțiuni nu este o formă de inovare .

Raspuns

Raspuns multiplu Rezultat

A Inovarea pietei Raspuns corect


Raspuns gresit
B Inovarea de servicii
Raspuns gresit
C Inovarea de proces
Raspuns gresit
D Inovarea organizationala
Raspuns gresit
E Inovarea de produs

Intrebarea 3 (Raspuns multiplu)

Inovarea poate fi delimitata în oricare dintre următoarele categorii, cu excepția:

Raspuns
Raspuns multiplu Rezultat
A De baza sau elemantara. Raspuns gresit
B Radicala Raspuns gresit
C Disruptiva sau transformationala Raspuns gresit
D Tacita Raspuns corect

1
Intrebarea 4 (Raspuns multiplu)

Una dintre următoarele nu este un factor cheie pentru cultivarea inovarii.

Raspuns

Raspuns multiplu Rezultat


Identificarea și cultivarea talentelor. Raspuns gresit
A
Protejarea talentelor de a face greșeli.
B Raspuns corect
Gestionarea creativitatii Raspuns gresit
C
Construirea de relatii Raspuns gresit
D
Mentinerea liderilor si incurajarea culturii inovative Raspuns gresit
E

Intrebarea 5 (ADEVARAT/FALS)

Introducerea de noi strategii de afaceri, sisteme de management al cunoștințelor, sisteme de


administrare și control, precum și angajarea pentru poziții-cheie sunt exemple tipice de inovare
organizațională.

Raspuns
Adevarat Raspuns corect

Fals Raspuns gresit

Intrebarea 6 (Raspuns multiplu)

Toate caracteristicile următoare fac parte din cele șase fundamente ale unei culturi inovatoare, cu
excepția:

Raspuns
Raspuns multiplu Rezultat
A Climatul Raspuns gresit
B Procesele Raspuns gresit
C Banii Raspuns corect
D Comportamentul Raspuns gresit
E Valorile Raspuns gresit

Intrebarea 7 (Raspuns multiplu)

Companiile sunt inovatoare pentru toate din următoarele motive, cu excepția.

1
Raspuns

Raspuns multiplu Rezultat


Pentru a obtine avantaj competitiv Raspuns gresit
A
Pentru a se incadra in trend
B Raspuns corect
Pentru a patrunde pen oi piete Raspuns gresit
C
Pentru a-si diferentia produsul, serviciul si brandul Raspuns gresit
D
Pentru a crea mai multa bogatie Raspuns gresit
E

Intrebarea 8 (Raspuns multiplu)

Una dintre următoarele nu se numără printre etapele ce trebuie parcurse pentru dezvoltarea unei
strategii de inovare.

Raspuns
Raspuns multiplu Rezultat
A Stabilirea de obiective Raspuns gresit

B Identificarea resurselor Raspuns gresit

C Stabilirea de termene Raspuns gresit

D Fabricarea unui produs nou


Raspuns corect
E Comunicarea strategiei Raspuns gresit

Intrebarea 9 (Raspuns multiplu)

Bazat pe ciclul de inovare, selectați răspunsul corect pentru etapele de început și de finalizare a
ciclului.

Raspuns

Raspuns multiplu Rezultat


Surprinderea ideii și transformarea acesteia în Raspuns gresit
A realitate.
Surprinderea ideii și confirmarea acesteia Raspuns gresit
B
Surprinderea ideii și conectarea conceptelor Raspuns gresit
C
Surprinderea ideii și concluzionarea prin evaluarea
D valorii Raspuns corect

Intrebarea 10 (ADEVARAT/FALS)

Potrivit Centrului pentru Inovare de Proces, există cinci etape principale ale proceselor de inovare.

1
Raspuns
Adevarat Raspuns gresit
Fals Raspuns corect

Intrebarea 11 (ADEVARAT/FALS)

Potrivit Dr. Bettina von Stamm, a fi inovator inseamna a căuta în mod proactiv schimbarea pentru a
deveni mai bun, a face lucrurile diferit, și a crea mai multă valoare decât este în prezent creată în
companie.

Raspuns
Adevarat Raspuns corect
Fals Raspuns gresit

Intrebarea 12 (ADEVARAT/FALS)

Cunoștințele sub formă de idee, concept, sau informație reprezinta adesea punctul de plecare pentru
crearea de soluții inovatoare.

Raspuns
Adevarat Raspuns corect
Fals Raspuns gresit

Intrebarea 13 (ADEVARAT/FALS)

Firmele inovatoare de succes folosesc managementul bazat pe cunostinte pentru a crea, partaja,
transfera și aplica know-how-ul în crearea de produse/servicii inovatoare.

Raspuns
Adevarat Raspuns corect
Fals Raspuns gresit

Intrebarea 14 (Raspuns multiplu)

Ciclul de gestionare a cunoștințelor cuprinde toate caracteristicile următoare, cu excepția:

Raspuns

Raspuns multiplu Rezultat


A Identificarea cunoștințelor existente în interiorul și în Raspuns gresit
afara organizației
B Crearea de noi cunoștințe prin prototipuri, informații, Raspuns gresit
analize, maparea procesului.

1
C Evaluarea punctelor forte și a punctelor slabe ale
cunostintelor. Raspuns corect
D Depozitarea cunoștințelor în arhive pentru utilizare Raspuns gresit
sau reutilizare.
E Imbunătățirea cunoștințelor existente. Raspuns gresit

Intrebarea 15 (Raspuns multiplu)

Un instrument tipic de management al cunoștințelor non-IT include toate caracteristicile următoare, cu


excepția;

Raspuns

Raspuns multiplu Rezultat


A Spatiu de lucru virtual.
Raspuns corect
B Ajutor de la experti Raspuns gresit

C Captarea ideilor Raspuns gresit

D Cafeneaua de cunostinte Raspuns gresit

E Brainstorming Raspuns gresit

Intrebarea 16 (ADEVARAT/FALS)

Instrumente de Social Networking, localizatorul de experti și instrumentele de căutare avansată sunt


exemple bune de instrumente de management al cunoștințelor bazate pe IT.

Raspuns
Adevarat Raspuns corect
Fals Raspuns gresit

Intrebarea 17 (ADEVARAT/FALS)

Creativitatea asigura fundamentul pentru a inventa produse / servicii inovatoare. .

Raspuns
Adevarat Raspuns corect
Fals Raspuns gresit

Intrebarea 18 (Raspuns multiplu)

1
Cele mai inovatoare companii investesc foarte mult in una dintre următoarele. .

Raspuns

Raspuns multiplu Rezultat


A Branding si comunicare Raspuns gresit

B Atragerea de clienti Raspuns gresit

C Recrutarea de personal Raspuns gresit

D Cercetare si dezvoltare
Raspuns corect
E Responsabilitate sociala Raspuns gresit

Intrebarea 19 (Raspuns multiplu)

Conform clasamentului PwC, organizatiile care investesc cel mai mult in cercetare sunt din
urmatoarele sectoare:

Raspuns

Raspuns multiplu Rezultat


A Sanatate Raspuns gresit

B Ospitalitate
Raspuns corect
C Industria auto Raspuns gresit

D Industria computerelor si a electronicelor Raspuns gresit

E Software si internet Raspuns gresit

Intrebarea 20 (ADEVARAT/FALS)

Accesul la finantare este singura provocare cu care se confrunta firmele .

Raspuns
Adevarat Raspuns gresit
Fals Raspuns corect

Intrebarea 21 (Raspuns multiplu)

Antreprenorii și proprietarii de afaceri pot explora toate aceste soluții de finanțare, cu excepția:

Raspuns

Raspuns multiplu Rezultat

1
A Capital de risc Raspuns gresit

B Granturi si imprumuturi Raspuns gresit

C Investitori de tip Business Angel Raspuns gresit

D Crowdfunding Raspuns gresit

E Jocuri de noroc online


Raspuns corect

Intrebarea 22 (ADEVARAT/FALS)

Cele doua forme de platforme de Crowdfunding sunt cele bazate pe datorii sip e actiuni

Raspuns
Adevarat Raspuns gresit
Fals Raspuns corect

Intrebarea 23 (Raspuns multiplu)

Diferitele etape de dezvoltare a afacerilor includ toate fazele următoare, cu excepția:

Raspuns

Raspuns multiplu Rezultat


A Faza de concept Raspuns gresit

B Faza de Startup Raspuns gresit

C Faza de crestere Raspuns gresit

D Faza de declin Raspuns gresit

E Faza de expansiune
Raspuns corect

Intrebarea 24 (ADEVARAT/FALS)

Cei 3F ai finantarii unei afeceri se refera la familie, prieteni si fani

Raspuns
Adevarat Raspuns gresit
Fals Raspuns corect

1
Intrebarea 25 (Raspuns multiplu)

Un investitor de tip Business Angel furnizeaza toate elementele de mai jos, cu exceptia:

Raspuns

Raspuns multiplu Rezultat


A Facilitati de creditare Raspuns corect

B Finantare Raspuns gresit

C Acces la reteaua lor de cunostinte Raspuns gresit

D Mentoring si coaching. Raspuns gresit

E Sfaturi manageriale si operationale Raspuns gresit

Modul II: GÂNDIRE CREATIVĂ


Introducere
Structură orientativă

Bine ați venit la cursul dedicat "Gândirii creative"!

Managerii și antreprenorii de azi sunt determinați să deschidă noi piețe cu propuneri


inovatoare, care să le permită să umple un gol (o nevoie) care nu este deja acoperit. Acest
proces nu este unul banal, fiind, de fapt, o problemă complexă, care începe prin generarea
de idei, continuând cu evoluția ideilor, iterare și validare.

Acest curs își propune să ofere o metodologie și un set de instrumente pentru a genera și a
evolua idei, idei ce pot fi ulterior transformate în noi produse/servicii sau în noi soluții la
problemele existente sau prospective și probleme complexe.

1
Metodologia propusă se bazează pe metodologii de inovare creative și tip Agile și
metodologii de inovare de tip Lean.

Acest curs este împărțit în 5 capitole. Fiecare capitol este proiectat pentru a fi plăcut și
practic pentru utilizator. Participanții vor avea posibilitatea de a utiliza chestionarul de
evaluare după finalizarea întregului curs, în vederea identificării punctelor slabe ce trebuie
ameliorate în pregătirea lor.

Mai specific, cursul include:

Capitolul 1: CE ESTE GÂNDIREA CREATIVĂ?

 Definiția gândirii creative


 Cum să formezi o cultură organizațională a creativității

Capitolul 2: GENERAREA DE IDEI

 Generarea de idei ca un proces


 Cum să generezi ‘ideea’
 Instrumente pentru generarea de idei
 Urmărirea trendurilor
 Consumer Trends Canvas
 Solo storming
 Caietul ideilor de prostă calitate

Capitolul 3: DEZVOLTAREA

 Tehnici pentru îmbunătățirea ideilor


 Declarația Zen
 Scorecards
 Lean Business Model Canvas
 Exerciții practice

Capitolul 4: INVESTIGAREA

 Cum să interacționezi cu potențiali clienți


 Testare calitativă
 Testare cantitativă
 Instrumente
 Interviuri cu clienți
 Experimente cu Google Adwords
 Produsul minim viabil (MVP) și conceptul de pivotare
 Exerciții practice

Capitolul 5: INFILTRAREA

 Cum să îți prezinți idea


 Exerciții practice

Test

1
Obiectivul cursului

Acest curs vizează expunerea utilizatorului la procesul de transformare a ideilor în produse


minime viabile prin intermediul unor metodologii de gândire creativă.

Cerințe și resurse

Acest curs este conceput pentru manageri și lideri de echipă care doresc să dezvolte soluții
inovatoare pentru a rezolva probleme complexe, precum și dezvoltarea unor produse și
servicii inovatoare. Mai mult decât atât, acest curs este ideal și pentru studenți, profesioniști,
personalul unei firme, care sunt interesați de dezvoltarea abilităților de gândire creativă,
dezvoltarea de produse inovatoare și de rezolvare a problemelor.

Rezultatul învățării

Conținutul acestui curs vă va ajuta să:


• Luați în considerare semnificația gândirii creative
• Luați în considerare ideația (generarea de idei) ca proces
• Aflați cum să generați "ideea"
• Utilizați instrumente de generare a ideilor și tehnici de îmbunătățire a ideilor
• Aflați cum să interacționați cu clienții potențiali
• Luați în considerare conceptul de produs minim viabil și conceptul de pivotare
• Prezentați idea voastră de afacere
• Puneți în practică toate elementele menționate.

După finalizarea cu succes a cursului, utilizatorul va învăța cum să dezvolte produse/servicii


sau soluții inovatoare, pornind de la idei, care inițial păreau mediocre.

Referințe bibliografice propuse

Ries, E. (2011) The Lean Startup, How today’s Entrepreneurs use continuous Innovation to
Create a radically sucessful businesses. New York, Crown Business.

Blank, S. (2013) The Four Steps to the Epiphany: Successful Strategies for Products that
Win. K & S Ranch.

Maurya, S. (2011) Running Lean, Iterate from Plan A to a Plan that works. California, O’Reilly

Catmull, Ed. (2014) Creativity, Inc.: Overcoming the Unseen Forces That Stand in the Way of
True Inspiration, New York, Random House

Adair, J.(2009) The Art of Creative Thinking: How to be Innovative and Develop Great Ideas.
London, Kogan Page

Mason, H. (2015) Trend-Driven Innovation: Beat Accelerating Customer Expectations. New


Jersey, Wiley & Sons

Claxton, G. (2007) The Creative Thinking Plan: How to Generate Ideas and Solve Problems
in Your Work and Life. London, BCC Active

1
DeGraff, J. , Lawrence, K. (2002) Creativity at work: Developing the Right Practices to Make
Innovation Happen. Lawrence JOSSEY-BASS A Wiley Company

Alte resurse:

Adobe kickbox

Why the lean start-up changes everything

Trendwatching

Consumer Trends Canvas

Benchmark cases

How to deliver a good Zen Statement

Scorecards

Lean business model canvas

How to launch your experimental landing page

A/B or split-test (1)

Video A/B or split-test (1)

Video A/B or split-test (2)

Best practices for a good presentation

Conținutul cursului
SUBIECTUL 1: CE ESTE GÂNDIREA CREATIVĂ?

Gândirea creativă….

 ... este definită ca un proces de gândire care are ca rezultat idei noi pentru ce pot fi
transformate în noi produse/servicii sau în noi soluții la problemele existente sau
prospective și la probleme complexe.
 ... ar putea fi definită ca o gândire "out of the box".
 .….. determină antreprenorii să deschidă noi piețe cu propuneri inovatoare, care să le
permită să umple un gol care nu este încă acoperit.
 …… evidențiază faptul că creativitatea este esențială pentru a oferi ceva nou.

Mark Randall, Strategist, VP de creativitate la Adobe, una dintre cele mai inovative companii din lume

1
 Potrivit lui Mark Randall, Strategist, VP la Adobe, una dintre cele mai inovatoare
companii din lume: "nu este vorba despre un proces, este vorba despre un mod
de gândire".

CUM SĂ CREEZI O CULTURĂ A CREATIVITĂȚII?

Înainte de a începe promovarea creativității și ideația în cadrul organizației dumneavoastră,


gândiți-vă dacă cultura organizației dvs. este una care ucide idei.

În calitate de membri individuali ai unei organizații, noi recunoaștem cu toții faptul că


creativitatea este esențială pentru idei noi și pentru inovare și că avem nevoie de soluții
creative pentru a îmbunătăți produsele și serviciile existente. Așa că, în cazul în care
creativitatea este atât de valoroasă, de ce cultura corporativă se încrunta cu regularitate
asupra acestor preocupări?

Este o chestiune de leadership. A încuraja mai multă creativitate inseamna a renunța la


control, schimbând status quo-ul, și devenind obișnuit cu incertitudinea, aspecte pe care nu
toți liderii le pot face față. Dacă liderii nu se simt confortabil, nesiguri sau reticenți cu privire la
proces, acest lucru poate crea reguli, scrise sau nescrise, reținând majoritatea membrilor
individuali de la participare. Aceste reguli devin bariere în inovare, formând o cultură care nu
este una prietenoasă cu idei noi. Astfel, cultura corporativă contează.

SUBIECTUL 2: GENERAREA DE IDEI

Creativitatea este esențială pentru a oferi ceva nou. Pentru a inova, trebuie să mai întâi
generezi idei.

Generarea de idei (ideația) este procesul de combinare a perspectivelor personale cu


intrări interne și externe pentru a suscita idei care sunt noi și utile.

1
Generarea de idei, conform Adobe

Cum să generezi ‘ideea’?

1. Trebuie să înțelegi problema ce trebuie rezolvată de către utilizator.


2. Trebuie să fii deschis și să gândești out of the box.
3. Presumpția este că nicio idee nu este de la bun început cea mai bună idee.
4. ‘Ideea’ va veni în momentul în care este prezentată clienților, vei primi feedback
asupra ei și vei itera asupra sa.
5. În procesul de rafinare a unei idei, varianta care atrage cel mai mult interesul
clientului este cea care trebuie analizată și utilizată ulterior.

Ce instrumente pot folosi pentru a genera idei?

Conform Mason, H. (2015) Trend-Driven Innovation: Beat Accelerating Customer


Expectations. New Jersey, Wiley & Sons, câteva instrumente interesante pentru generarea
de idei sunt următoarele:

1. TRENDWATCHING: urmărirea trendurilor.

Prin urmărirea trendurilor vei putea înțelege contextul global în care inovarea are loc și vei
înțelege inițiativele care inspiră inovația și o conduc, cunoscând în același timp nevoile
fiecărui sector de activitate.

În acest context, trendurile sunt considerate a fi trendurile de consum, respectiv preferințele


în ceea ce privește produsele, tehnologiile, gândirea, etc. care apar la nivel global și
afectează astfel produsele, serviciile, brandurile și modelele de business. Acest instrument
va ajuta la descoperirea și compararea produselor, serviciilor, strategiilor, etc. din diverse arii.

Cum să utilizez trendwatching? Conform benchmark-ului Inside & Outside.

Uitați-vă la acele cazuri care reprezintă exemple reale despre cum a fost rezolvată o situație.

 Practicile interne sunt acele practici implementate de o altă companie care


acționează pe aceeași piață (de ex., piața auto). Vei cunoaște astfel principalii

1
competitori astfel încât să găsești segmente de piață (nevoi neacoperite) și noi
competitori (start-up-uri) care realizează produse sau servicii interesante (nișă).

 Practicile externe sunt acele practici interesante, care sunt implementate în


afara pieței în care activează firma. Vei cunoaște astfel cazuri de succes din
alte sectoare de activitate, astfel încât să obții informații relevante care pot
inspira conceptul intern de inovație.

Pentru mai multe informații despre urmărirea trendurile, vă invităm să urmăriți:

 Trendwatching

 Cazuri reale de benchmarking: Harvard business review

Cum utilizăm trendurile pentru a dezvolta conceptul de inovație? Un instrument


interesant:

Consumer Trends Canvas: Un cadru ușor de urmat, care vă va ajuta să nu numai


despachetați și să înțelegeți orice tendință de consum, ci și să îl aplicați pentru a lansa cu
succes inovații proprii orientate spre consum.

Pentru a vedea cum acest instrument funcționează, apasați aici Consumer Trends Canvas.

2. SOLO STORMING: TEHNICĂ CREATIVĂ

Solo storming este o variație a cunoscutului brainstorming. Cum funcționează?

1. Un grup de persoane se adună împreună și o problemă le este prezentată.


2. Fiecare membru al grupului se gândește la idei și soluții pentru rezolvarea problemei
și le notează pe o hârtie. Este indicat să nu autoevaluați propriile idei. Chiar dacă sunt
de proastă calitate, vei face loc pentru generarea unor idei mai bune.
3. Persoanele se regrupează și își prezintă ideile.
4. Fiecare persoană evaluează în mod constructiv ideile astfel încât le îmbunătățește.
Încercați să începeți propozițiile de evaluare cu "da, și" în loc de "da, dar." Dacă ideile
sunt legate, le puteți ordona pe rânduri sau pe grămezi.

1
3. CAIETUL CU IDEI: ESENȚIALUL

De ce un astfel de caiet?

Presumpția este că nicio idee ce este implementată nu este de la început în forma necesară.
Conform spuselor lui Mark Randall, Chief Strategist, VP de Creativitate la Adobe, una dintre
cele mai inovatoare companii din lume: ‘Toate ideile noi par a fi idei de proastă calitate.
Astfel, noi recomandăm completarea caietului cu toate ideile care vă vin în minde, în special
pe cele de un nivel mediocru‘.

Caietul ideilor, conform Adobe

Oferindu-vă o carte de idei, recunoaștem faptul că este greu să identificați diferența dintre o
idee bună și o idee proastă, atunci când ele au fost generate.

O idee bună va veni atunci când este pusă în fața clienților, se obține feedback asupra ei și
se iterează asupra acesteia. Este important să fii capabil să "eșuezi rapid" și să înveți. Trucul
este, de fapt, să evoluezi rapid ideea, astfel încât ea să devină o idee bună.

Atunci când forma unei idei atrage clienții, forma respectivă este cea care trebuie urmată.

SUBIECTUL 3: DEZVOLTAREA

Ideile nu se nasc perfecte, ele trebuie să crească și să evolueze. E timpul să îmi dau seama
care dintre ele sunt interesante și cum le putem face mai bune.

Cum îmbunătățim ideile? Câteva tehnici sunt:

1. REALIZEAZĂ O DECLARAȚIE ZEN

Esti familiarizat cu elevator pitch? Este un scurt discurs, convingător, pe care o persoană
inovatoare sau un om de afaceri îl poate folosi pentru a rezuma și a comunica o idee

1
către un investitor sau un alt deținător de interese. Ca urmare a acestui principiu, dorim
să comprimați ideea într-o singură propoziție pe care o vom numi o "declarație Zen".

Cum o scrii? Folosește următoarea structură:

Ideea mea este…

“Un {descrierea produsului/serviciului} pentru {piața țintă} care {valoarea


cheie} perimite {principalele beneficii} spre deosebire de {alternative
existente}.”

Când scrii această declarație, fii specific, clar și concis.

Pentru mai multe detalii despre formularea corectă a declarației, vă invităm să urmăriți :
How to deliver a good Zen Statement

2. SCORECARDS:

Un scorecard (fișa de punctaj) oferă o modalitate structurată de a evalua propria idee.


Facilitează de asemenea obținerea de feedback util din partea altora.

Scorecard, conform Adobe

Scorecard-ul oferă diferite perspective prin care te poți uita la ideea ta și să o evaluezi în
mod obiectiv. Punctează ideea ta de la 1 la 5 pentru fiecare dintre categoriile prezentate.
Apoi, vorbește cu colegii din diverse arii ale firmei și cere-le să completeze tabelul de
datele lor.

Păstrați în minte faptul că valoarea-cheie a fișei de punctaj este că dezvăluie zone în


care trebuie să îmbunătățiți ideea și că promovează un feedback constructiv din partea
colegilor dumneavoastră. Fișa de punctaj este un instrument pentru a vă ajuta să rafinați
și să dezvoltați ideea, nu pentru a determina dacă este bună sau rea.

Pentru mai multe detalii cu privire la modul de funcționarea, accesați acest link: Scorecards.

3. LEAN BUSINESS MODEL CANVAS

1
The Lean Business Model Canvas este un instrument ideal pentru a te gândi și pentru a
descrie ideea ta, datorită faptului că te obligă să faci un pas înapoi și să te gândești la
toate zonele de inovare, nu numai la soluția analizată.

Lean Canvas prezentat de Ash Maurya în Running Lean.

Nu trebuie să fii expert în toate aceste zone, dar vei ajunge să cunoști câte ceva despre
fiecare arie a procesului de inovare.

Pentru mai multe detalii cu privire la utilizarea instrumentului, vizitați: Lean business
model canvas.

EXERCIȚIU PRACTIC:

Este momentul să folosiți ceea ce ați învățat până acum. Urmărește exercițiul propus și
vei putea astfel dezvolta ideea ta într-un produs sau într-o soluție, prin intermediul
instrumentelor prezentate anterior.

1. Definește o ipoteză.

a. Compune o declarație zen.

b. Folosește Lean Business Model Canvas pentru a îmbunătăți ideea.

c. Analizează-o cu un coleg și primește feedback asupra concentrării și clarității.


Îmbunătățește dacă este cazul.

2. Completează o fișă de punctaj pentru ideea ta.

1
3. Întâlnește-te cu cel puțin trei colegi pentru a lua feedback de la ei. Prezintă ideea și
roagă-i să completeze o fișă de punctaj pentru aceasta (nu le arăta fișa ta). Compară
fișele de punctaj și discutați categoriile la care sunt diferențe mai mari de 2 puncte

4. Iterează asupra ideei tale prin redefinirea ipotezei.

5. Repetă pașii anteriori dacă este cazul.

SUBIECTUL 4: INVESTIGAREA

Investigarea este despre descoperire și validare. Vei intra în contact cu potențiali clienți
pentru a aduna date și apoi vei utiliza acele date pentru a determina dacă ideea merită
folosită, schimbată sau este necesară renunțarea la ea.

Cum pot intra în contact cu potențiali clienți?

1. Prin testare calitativă: Validează problema și/sau soluția prin testarea ideii,
întreabă piața ta țintă: vorbește cu oamenii care ar putea fi clienți reali pentru
produsul dumneavoastră. Ei vă vor oferi un feedback corect cu privire la opinia lor
și la comportamentul lor viitor.

Ce instrumente aș putea folosi?

INTERVIURI CU CLIENȚI

Menirea interviurilor cu clienții ar trebui să fie aflarea unor noi informații cu privire la
ideea generată; nu doar de a confirma ceea ce este deja știut.

Aveți în vedere faptul că rolul interviurilor este de a căuta și descoperi noi idei, de a
dezvolta și rafina ipoteze.

Cum să derulez interviurile cu clienții?

1. Creați o listă de întrebări cu informații pe care doriți să le aflați despre clienți.


2. Notați cele mai bune presupuneri (ipoteze) privind modul în care majoritatea
clienților vor răspunde la întrebările dumneavoastră.
3. Notați ceea ce veți face dacă ipoteza este sau nu confirmată.
4. Organizați întrebările într-o secvență logică, care să înceapă cu întrebări
generale; progresați către întrebări specifice și personale.
5. În timpul interviului concentrați-vă pe ascultarea clienților.
6. Este foarte important să creați un mediu conversațional plăcut.
7. Începeți interviul prin a ura bun venit celui intervievat și prin prezentarea
dumneavoastră și a echipei de interviu.
8. Explicați obiectivul și rezultatele vizate de interviu. Menționați faptul că este
important să aflați care sunt opiniile și preferințele reale.
9. Începeți să adresați întrebările din listă.
10. Întrebați despre exemple, clarificări, când este cazul.
11. În cazul în care sesizați o lipsă de implicare crescândă din partea clientului,
schimbați modul în care adresați întrebările și cereți mai multe exemple.
12. Dacă este cazul, luați notițe.

1
13. Adresați mulțumiri pentru disponibilitate și timp la finalul interviului. Oferiți datele
de contact pentru orice lămurire/informație suplimentară. În cazul în care clientul
solicită răspunsurile, răspundeți afirmativ la solicitarea sa.

2. Prin testare cantitativă: Experimentare via Google Adwords: lansați site-uri de


testare mici (de exemplu: pagină de destinație), dirijați traficul către site-uri prin
Google AdWords, anunțuri facebook, etc. Experimentul vă permite să vedeți modul în
care clienții interacționează cu propunerea dvs. de valoare la fel ca în cazul
interacțiunii pe piață. Prin măsurarea ratei de click-through pe diverse propuneri de
valoare în anunțuri, puteți măsura eficacitatea lor relativă și să înțelegeți interesul
clienților vizați. Acest lucru vă permite să modificați propunerea de valoare pentru a
valida-o pe cea la care răspund clienții, precum și pentru a obține o estimare
aproximativă a cât de mult ar putea costa achiziționarea clienților.

Ce instrumente pot folosi?

Vizitați această pagină pentru a vizualiza modul în care puteți lansa experimentul
dumneavoastră: How to launch your experimental landing page

În acest moment considerăm că este foarte util să abordăm următoarele două concepte:

Produsul minim viabil (MVP) și conceptul de pivotare

Prin lansarea site-urilor de testare puteți să validați produsul minim viabil (MVP). MVP
este versiunea unui produs nou, care le permite antreprenorilor să colecteze cantitatea
maximă de cunoștințe validate cu privire la consumatori, cu un efort minim. De asemenea,
este definit ca expresie minimă a propunerii de valoare a unei companii.

MVP-ul ar trebui să fie un produs în sine, dar dezvoltat cu setul minim de caracteristici pe
care le-ar putea avea și cu resursele financiare ale unei societăți care încă nu are venit (ca în
figura de mai jos).

Cum să

construiesc un MPV? MVP

Minimum Viable
Products full Products
of features developed by
that nobody 1 better financed
wants to use companies
Un exemplu ilustrat:

Exemplu de mai sus ilustrează modul în care transportul îmbunătățește funcționalitatea


(direcție, stabilitate, siguranță, confort, etc.) în fiecare variantă. În niciuna dintre variante nu
uită din vedere valoarea de bază a transportului: mobilitatea.

Cum măsurăm impactul MVP?


Experimentarea cu MVP este adesea realizată prin lansarea unei pagini de destinație. Un
experiment tipic este A/B sau split-test. În acest sens, potențialii cumpărători sunt direcționați
în mod aleatoriu în două (sau mai multe) versiuni diferite de produse și diferențele de
comportament sunt analizate.

Pentru mai multe informații asupra A/B sau split-test, vizitați: A/B or split-test

Și următoarele video-uri:

Video A/B or split-test (1)

Video A/B or split-test (2)

Măsurarea comportamentului clienților ne poate conduce la a justifica modificările aduse


modelului pentru a merge mai departe cu validarea ipotezei. Aceste modificări sunt
cunoscute sub numele de pivot, care sunt corecții în modelul de afaceri.

Vei schimba experimentul pentru a testa noua ipoteză. Iterația nu este despre a face
modificări incrementale; este vorba despre a face schimbări mari la ideea sau propunerea de
valoare a dumneavoastră pentru a vedea dacă puteți captura într-adevăr clienții.

EXERCIȚIU PRACTIC:

1
Este momentul să folosiți ceea ce ați învățat până acum. Urmărește exercițiul propus și
vei putea astfel dezvolta ideea ta într-un produs sau într-o soluție, prin intermediul
instrumentelor prezentate anterior.

1. Luați interviu de la trei clienți fie față în față, fie prin telefon. Trebuie să fie o
conversație interactivă. Verifică dacă problema este reală și are o valoare ridicată.

2. Creează un site al produsului (MPV).

3. Testează 5 sau mai multe propuneri de valoare în reclame pe web.

4. Adună date:

a. Identifică propunerea cu cele mai multe click-uri.

b. Dirijează suficienți consumatori către site (recomandăm minim 250)

c. Obține o rată de conversie a răspunsurilor suficient de ridicată (o rată de


conversie de 2% sau mai mare)

5. Repetă pașii anteriori dacă este cazul.

SUBIECTUL 5: INFILTRAREA
Este acum momentul să îți prezinți ideea. Pitch-ul tău nu trebuie să aibe mai mult de 10
minute. Du-te și discută cu executivi și investitori și încearcă să obții suportul lor în procesul
de inovare. Folosește toate datele colectate în procesele de investigare. Poți utiliza
următoarea metodologie pentru a realiza prezentarea.

 Cine ești tu? (10 secunde)

 De ce ești aici? (20 secunde)

 Rezumat al prezentării (10 secunde)

 Ipoteza cu privire la problemă (30 secunde): Explică problema și cine o întâmpină.


Câți oameni au această problemă? Cât de mare este impactul asupra lor?

 Ipoteza cu privire la soluție (60 secunde): Descrie soluția cu o imagine simplă,


clară și care să aibe viziune. Explică de ce soluția este unică, prin comparație cu
celelalte variante de pe piață. Ce face ca soluția ta să fie specială/diferită?

 Ipoteza cu privire la modelul de afacere (30 secunde): Prezintă cea mai bună
estimare cu privire la dimensiunea pieței, numărul de utilizatori, veniturile totale. Cum
va realiza soluția ta bani? Cum vor afla clienții despre ea și de unde o vor cumpăra?

 Date cu privire la validarea clienților (90 secunde): Este singura modalitate în care
poți dovedi faptul că ideea ta are prindere la clienți. Descrie clienții potențiali cu care
ai interacționat, numărul de web hits, vizitatori unici, like-uri pe Facebook, followeri pe

1
Twitter sau alte rezultate relevante. În cazul în care ai creat o pagină web, prezint-o
pe scurt înainte de a arată rezultatele obținute.

 Necunoscute cheie / riscuri (30 secunde)

 Întrebarea (30 secunde): Întreabă/Cere resursele de care ai nevoie pentru următorul


set de validări. Ține minte faptul că soliciți o investiție pentru a continua studiul, nu
pentru a livra un produs. Ține de asemenea minte că nu trebuie să obții totul de la o
singură persoană.

 Discuții și feedback (5-15 minute)

Vizitați următorul link pentru bune practici de prezentare a ideii voastre: Best practices for a
good presentation

EXERCIȚIU PRACTIC:

Este momentul să folosiți ceea ce ați învățat până acum. Urmărește exercițiul propus și
vei putea astfel dezvolta ideea ta într-un produs sau într-o soluție, prin intermediul
instrumentelor prezentate anterior.

1. Pregătește o prezentare de 10 minute pentru proiectul tău. Trimite-o către mentori


sau alte persoane calificate pentru a verifica faptul că ideea este prezentată destul de
clar și că această prezentare conține date suficiente pentru a o susține.
2. Programează o întâlnire cu executivii sau cu investitorii.
3. Convinge un executiv sau un investitor să susțină demersul tău și să investească în
el.

Evaluare
Subiectul 1: CE ESTE GÂNDIREA CREATIVĂ?

1
Întrebarea 1 Adevărat/Fals ‘Gândirea creativă este procesul de a avea idei’.
Răspuns
Adevărat Răspuns greșit
Fals Răspuns corect

Întrebarea 2 Adevărat/Fals ‘Gândirea creativă implică gândirea out of the box’.


Răspuns
Adevărat Răspuns corect
Fals Răspuns greșit

Întrebarea 3 “Gândirea creativă este…”


Răspuns
Variante multiple de răspuns Results
A. Procesul de a avea idei prin intermediul Răspuns greșit
unor tehnici de creativitate.
B. Procesul de gândire care permite Răspuns corect
antreprenorilor să transforme ideile în
noi produse/servicii și noi soluții la
probleme.
C. Același lucru ca creativitatea. Răspuns greșit
D. Niciunul dintre răspunsurile anterioare. Răspuns greșit

Subiectul 2: GENERAREA DE IDEI

Întrebarea 1 Adevărat/Fals “Inovarea este implementarea ideilor creative”


Răspuns
Adevărat Răspuns corect
Fals Răspuns greșit

Întrebarea 2 Adevărat/Fals “Primele idei sunt cele mai bune”


Răspuns
Adevărat Răspuns greșit
Fals Răspuns corect

Întrebarea 3 Adevărat/Fals “Generarea de idei este procesul prin care se combină opiniile
personale cu intrări interne și externe în vederea generării de idei care sunt noi și utile”
Răspuns
Adevărat Răspuns corect
Fals Răspuns greșit

Întrebarea 4 Adevărat/Fals “Urmărirea trendurilor nu este un instrument de generare a


ideilor”
Răspuns
Adevărat Răspuns greșit
Fals Răspuns corect

Întrebarea 5 MCQ “Ideea va veni ...”


Răspuns
Variante multiple de răspuns Rezultate

1
A. În orice moment. Răspuns greșit
B. Când este prezentată clienților, se oferă Răspuns corect
feedback asupra ei și se iterează.
C. Când căutăm trenduri. Răspuns greșit
D. Toate răspunsurile sunt corecte. Răspuns greșit

Întrebarea 6 MCQ “Prin folosirea unui caiet cu idei de proastă calitate… ”


Răspuns
Variante multiple de răspuns Rezultate
A. Pleci de la premisa că ideea implementată nu Răspuns greșit
este bună de la bun început.
B. Capturezi ideile care îți vin în minte. Răspuns greșit
C. Este greu să îți dai seama dacă o idee este Răspuns greșit
bună sau nu în momentul în care ea este
generată pentru prima oară.
D. Toate răspunsurile sunt corecte. Răspuns corect

Subiectul 3: DEZVOLTAREA

Întrebarea 1 Adevărat/Fals “Declarația Zen a produsului trebuie să fie specifică, clară și


concisă”
Răspuns
Adevărat Răspuns corect
Fals Răspuns greșit

Întrebarea 2 Adevărat/Fals “Fișele de punctaj nu oferă un mod structurat de a auto-evalua o


idee”
Răspuns
Adevărat Răspuns greșit
Fals Răspuns corect

Întrebarea 3 Adevărat/Fals “Lean Innovation Canvas este un instrument care ajută la


dezvoltarea și îmbunătățirea ideilor”
Răspuns
Adevărat Răspuns corect
Fals Răspuns greșit

Întrebarea 4 “Ideile ...”


Răspuns
Variante multiple de răspuns Results
A Sunt generate perfect. Răspuns greșit
B Nu trebuie îmbunătățite. Răspuns greșit
C Trebuie să se dezvolte. Răspuns corect
D Sunt doar idei. Răspuns greșit

Întrebarea 5 “O declarație Zen cu privire la un produs trebuie scrisă astfel: Ideea mea este …”
Răspuns

1
Variante multiple de răspuns Results
A “Pentru {piața țintă} care {valoarea cheie} Răspuns greșit
perimite {principalele beneficii} spre deosebire
de {alternative existente}”
B “Un {descrierea produsului/serviciului} pentru Răspuns corect
{piața țintă} care {valoarea cheie} perimite
{principalele beneficii} spre deosebire de
{alternative existente}”
C “Un {descrierea produsului/serviciului} pentru Răspuns greșit
{piața țintă}”
D Nici unul dintre răspunsuri nu este corect. Răspuns greșit

Subiectul 4: INVESTIGAREA

Întrebarea 1 Adevărat/Fals “Prin testarea calitativă, problema și/sau soluția este validată
prin teste derulate prin interviuri cu clienți”
Răspuns
Adevărat Răspuns corect
Fals Răspuns greșit

Întrebarea 2 Adevărat/Fals “Rolul interviurilor cu clienți este de a cerceta și descoperi noi


idei, nu de a dezvolta și rafina ipoteze”
Răspuns
Adevărat Răspuns greșit
Fals Răspuns corect

Întrebarea 3 Adevărat/Fals “Prin testarea cantitativă, problema și/sau soluția este validată
prin testarea la nivelul unui site și prin direcționarea traficului către el”
Răspuns
Adevărat Răspuns corect
Fals Răspuns greșit

Întrebarea 4 Adevărat/Fals “Experimentarea prin Google AdWords sau reclamele Facebook


îți permite să observi cum interacționează clienții cu propunerea ta de valoare în același mod
în care ar interacționa pe piață”
Răspuns
Adevărat Răspuns corect
Fals Răspuns greșit

Întrebarea 5 Adevărat/Fals “Produsul minim viabil este definit ca expresia maximă a


propunerii de valoare din partea companiei”
Răspuns
Adevărat Răspuns greșit
Fals Răspuns corect

Întrebarea 6 Adevărat/Fals “Pivotarea NU este despre realizarea de corecții asupra


modelului de business pentru a valida ipotezele”
Răspuns

1
Adevărat Răspuns greșit
Fals Răspuns corect

Întrebarea 7 “Investigarea este despre...”


Răspuns
Variante multiple de răspuns Rezultate
A Descoperire și validare. Răspuns greșit
B Contactarea potențialilor clienți pentru a Răspuns greșit
colecta date.
C Utilizarea datelor pentru a valida o idee sau Răspuns greșit
pentru a o îmbunătăți.
D Toate răspunsurile sunt corecte. Răspuns corect

Întrebarea 8 “Faza de investigare include…”


Răspuns
Variante multiple de răspuns Rezultate
A O testare calitativă. Răspuns greșit
B O testare cantitativă. Răspuns greșit
C O testare cantitativă și una calitativă. Răspuns corect
D Nici unul dintre răspunsuri nu este corect. Răspuns greșit

Subiectul 5: INFILTRAREA

Întrebarea 1 Adevărat/Fals “Faza de infiltrare se referă la prezentarea ideii tale”


Răspuns
Adevărat Răspuns corect
Fals Răspuns greșit

Întrebarea 2 Adevărat/Fals “Prezentarea nu ar trebui să aibe mai mult de 20 de minute”


Răspuns
Adevărat Răspuns greșit
Fals Răspuns corect

Întrebarea 3 Adevărat/Fals “Prezentarea soluției tale te va ajută să îi convingi pe executivi


sau pe investitori să susțină inovarea propusă”.
Răspuns
Adevărat Răspuns corect
Fals Răspuns greșit

Felicitări! Ați finalizat cursul!

Sperăm că informațiile prezentate v-au conturat principalele idei despre gândirea creativă.
Vă rugăm să țineți minte, ‘Nu este vorba despre un proces, este un mod de a gândi’.

1
1