Sunteți pe pagina 1din 34

PREGĂTIRE BACALAUREAT 2017

Subpunctul E-exemple de raspunsuri

HARTA POLITICĂ

1. Prezentați două cauze care au condus la apariția, dispariția sau modificarea teritoriului unor
state europene.
- Confilctele interetince- exemplu:-destrămarea Iugoslaviei
- Unificarea unor state- exemplu:Germania-RFG și RDG
- Anexarea unor teritorii- exemplu:Rusia –Crimeea

SPATIULEUROPEAN

1. Prezentaţi două argumente care să evidenţieze importanţa economică a axei de navigaţie


fluvială Rin - Main - Dunăre la nivelul continentului European
- Canalul face parte din traseul maritim între Rotterdam și Constanța, care este legătura navigabilă
cea mai scurtă între Marea Nordului și Marea Neagră
- face tranzitul de marfuri mult mai usor intre Europa Centrala si Europa Vestica

RELIEFUL EUROPEI

1. Explicați prezența reliefului glaciar în Alpii Scandinaviei:


- altitudinile reliefului;
- existența unui climat mai rece –subpolar;
2. Precizați un argument care să explice prezenţa circurilor şi a lacurilor glaciare în Munţii
Alpi.
- datorită prezenței ghețarilor și zăpezilor permanente;
- datorită altitudinilor mari de peste 4 000 m (se completează mai apoi cu explicația de
mai sus);
- datorită exarației (eroziunea efectuată de ghețari-se completează mai apoi cu explicația
de mai sus);
3. Menţionaţi numele a patru grupe montane din Munţii Alpi.
- Alpii Bavariei, Alpii Dolomitici, Aplii Ligurici, Alpii Lepontini
4. Precizați doi factori care au condus la creșterea suprafețelor afectate de degradarea
accentuată a terenurilor în Europa Centrală:
- defrișarea tot mai intensă a terenurilor;
- utilizarea îndelungată a terenurilor agricole;
- practici agricole inadecvate;
5. Prezentați două argumente prin care să demonstrați diversitatea tipurilor de relief din
Ucraina:
- prezența reliefului fluvial pe Nipru;
- prezența reliefului litoral pe țărmul Mării Negre-limane și lagune;
- prezența reliefului caracteristic zonelor montane în Munșii Carpați (Carpații Păduroși,
Beskizii Orientali;
6. Explicați existența țărmurilor cu fiorduri în Norvegia:
- în trecut datorită unui climat mai rece, ghețarii au acoperit Pen. Scandinavică, și au
creeat o seie de văi glaciare, care pe fondul încălzirii climatice au fost invadate de
apele mărilor mărginașe, după topirea ghețarilor și creșterii nivelului mărilor ;
- existența unui climat mai rece –subpolar;
7. Explicați pezenţa vulcanismului activ în sudul Europei;
- existența unei zone de subducție, la contactul dintre placa africană și placa euroasiatică
8. Precizați doi factori care au dus la formarea estuarelor, la gura de vărsare a râurilor care
se varsă în Oc. Atlantic și a deltelor, la gura de vărsare a râurilor care se varsă în M.
Mediterană. Dați cîte un ezemplu.
- estuarele se formează datorită existenței unor maree puternice: Tamisa, Sena, Garrone,
Loire;
- deltele se formează datorită lipsei mareelor: Ron, Pad;
9. Prezentaţi o cauză care determină formarea estuarelor la fluviile care se varsă în
OceanulAtlantic.Precizaţi o importanţă economică a acestora.
- Estuarele fluviilor la vãrsarea in Oceanul Atlantic s-au format datorita mareelor (flux si
reflux) cu amplitudine mare, care au favorizat formarea acestora. Estuarele sunt favorabile
pentru amenajarea porturilor si dezvoltarea navigatiei fluvio-maritime.
10. Explicati de ce Europa poate fi considerata o prelungire a Asiei?
- Nu există o separare fizică logică între Asia şi Europa ,de altfel, Europa este de multe ori
privită ca o peninsulă a Asiei, formând împreună Eurasia) ;
- Limita dintre aceste două continente, convenită de cei mai mulţi geografi, este o linie care
porneşte de la Oceanul Arctic şi continuă cu Munţii Ural, fluviul Ural, Marea Caspică,
Munţii Caucaz, Marea Neagră, Strâmtoarea Bosfor, Marea Marmara, Strâmtoarea
Dardanele şi Marea Egee.

11. Explicaţi prezenţa vulcanismului în spaţiul Mǎrii Mediterane.


- Prezenta vulcanilor In sudul Europei este datorata subductiei(alunecarii) placii tectonice
africane, sub placa tectonicã europeana.
12. Precizaţi două cauze ale prezenţei reliefului glaciar în Munţii Alpi:
- Relieful glaciar se formeazã in zona temperata la altitudini ce depasesc 2000 m, datorita
actiunii exercitate de ghetarii montani, instalati in perioada de rãcire cuaternara;
- Muntii Alpi au altitudini ce depasesc frecvent 2000 m, de aceea relieful glaciar are o mare
extindere.
13. Precizaţi doi factori care au determinat prezenţa reliefului glaciar în Munţii Alpi:
- avand o altitudine de peste 1800 m care reprezenta limita zãpezilor permanente din
perioada glaciara, iar Alpii avãnd 4807 m in Mont Blanc, pe ei s-au instalat ghetarii
cuaternari.
- în urma eroziunii glaciare au rezultat circuri glaciare,vãi glaciare, praguri, morene, custuri;
- in Alpi existã ghetari si in prezent, datoritã altitudinii de peste 3000 rn, aceasta
reprezentând limita zapezilor permanente in prezent in zona temperatä.
14. Prezentaţi două cauze care au determinat degradarea terenurilor în mediul temperat -
continental.
- defrisãrile putemice pnin interventia omului;
- alunecãrile de teren; inundatii periodice si intâmplatoare.
15. „Relieful Europei s-a format în perioade diferite”. Precizaţi două argumente care să susţină
această afirmaţie:
- in primul rand o parte din lanutile montane s-au format in orogeneza caledoniana(Muntii
Scandinavici si Scotiei), o parte in orogeneza hercinica(M.Jura,Vosgi,Macin), iar o parte
in timpul orogenezei alpine(m-tii Alpi.Carpati).
- majoritatea campiilor s-au format si definitivat in perioada cuaternară;
16. Explicaţi formarea fiordurilor în Peninsula Scandinavă:
- sunt foste vai glaciare create in urma retragerii ghetarilor de calota,apoi a avut loc
inundarea vàilor ca urmare a topirii ghetarilor, prin ridicarea nivelului marilor;
- au aspect de golfuri inguste si adanci careintra in uscat si sunt dezvoltate la marginea
Muntilor Scandinavici.
17. Prezentaţi doi factori care au determinat formarea deltei fluviului Dunărea:
- depunerea aluviunilor aduse de fluviul Dunãrea la gura de vãrsare; - curentii circulari
din Marea Neagrã care au adus si nisipuri , formand grinduri maritime si cordoane de
nisip
- mareele reduse din Marea Neagra.
18. Ţărmul cu lagune este caracteristic pentru o serie de mări ale Europei. Precizaţi un factor
care contribuie la geneza lagunelor precum şi o mare unde este prezent acest tip de ţărm:
- curentii circulari ai marilor care aduc nisipuri si ceeaza cordoane de nisip, separand
laguna de mare.
- Marea Neagra, Marea Baltica.
19. Ţărmul cu lagune este caracteristic pentru o serie de mări ale Europei. Precizaţi un factor
care contribuie la geneza lagunelor precum şi o mare unde este prezent acest tip de ţărm.
- prezenta curentilor circulari care inchid laguna cu cordoane de nisip
- Exemple mari:Marea Neagra (lagunele Razim-Sinoe), Marea Baltica
20. Prezentaţi două caracteristici ale reliefului Câmpiei Europei de Est.
- Cámpia Europei de Est: este o cãmpie joasã, de regula sub 200 m, cu altitudini de la —28
m, in Cãmpia Precaspica, la 463 m In Colinele Timan; relieful este vãlurit, cu morene,
deoarece a fost modelata de calota glaciara pleistocena; peste fundamentul vechi,
precambrian, s-au acumulat sedimente; existã relief secundar dezvoltat pe depozite
loessoide.
21. Prezentaţi două elemente care definesc peisajul montan.
a. altitudini de peste 1000 m;
b. vegetatia o formeaza padurile de foioase si conifere;
c. conditii climatice aspre.

CLIMA EUROPEI

1. Precizați două argumente care să explice de ce Norvegia, situată la aceeași latitudine cu


Groenlanda, are un climat mai blând și o vegetație mai bogată:
- datorită influenței Curentului Atlanticului de Nord (Gulf Stream-curent cald) climatul este mai
blând;
- climatul mai blând favorizează dezvoltarea unei vegetații mai bogate;
2. Pecizați o cauză care să explice diferența dintre cantitatea de precipitații înregistrată în
București față de cea înregistrată la Beregen (Norvegia):
- climatul- Bergen beneficiază de un climat tempertat oceanic cu precipitații mai bogate, pe
când l Bucureștiul beneficiază de un climat temperta continental moderat ( de tranziție) cu
precipitații mai reduse;
- la București se fac resimțite inflențele climatice de ariditate (continentale excesive)
caracterizate de precipitații reduse;
- la Bergen influența vânturilor de vest (care aduc cantități mari de precipitații dinspre ocean)
este mai mare decât la București;
3. Prezentati o cauză a scăderii cantităţii de precipitaţii din vestul spre estul Europei
- cauza este departarea progresiva de Oc Atlantic, influentele climatului temperat-oceanic
scazand odata cu inaintarea pe continent spre E.
4. Precizati o cauză care justifică prezenţa, la aceeaşi latitudine, a pădurilor în Norvegia, şi a
gheţarilor în Groenlanda.
- cauzä care explica prezenta padurilor in Norvegia este clima temperat oceanicã, influentatã de
Curentul cald al Atlanticului de Nord , spre deosebire de Groenlanda, unde este clima
subpolara, cu vãnturi puternice unde se dezvoltã tundra.
5. Precizaţi două cauze ale diferenţelor de temperatură, dintre sudul şi nordul Europei
Temperatura aerului scade din sudul spre nordul Europei datoritã:
- scãderii valorilor radiatiei solare cu cresterea latitudinii, datoritã unghiului diferit sub care cad
razele solare;
- circulatia maselor de aer polar au ca efect scãderea temperaturii aerului in nordul continentului
iar circulatia tropicala dinspre Africa, determina temperaturi mai ridicate in sudul Europei;
- relieful Muntilor Alpi constituie o bariera climaticã pentru masele de aer rece polar care vin
dinspre nordul continentului si are rol de protectie pentru regiunile din sudul Europei, unde
temperatura aerului este mai ridicatã, datorita apropierii de Ecuator.
6. Precizaţi două cauze ale diferenţei de precipitaţii dintre vestul şi estul Europei.
PrecipitatiiIe atmosferice scad din vestul (1000-2000 mm/an) spre estul Europei sub 500 mm/an)
datoritã faptului ca:
- vestul Europei se aflã aproape de Oceanul Atlantic unde umezeala aerului este mai mare, pe
cánd estul Europei este sub influenta intinselor mase continentale care determina secete
frecvente, precipitatii reduse;
- Vãnturile de Vest aduc precipitatii mai abundente pe tarmul de vest al Europei, iar cantitatea
de precipitatii scade spre est datoritä departarii de ocean;
- relieful prin altitudine si orientare, influenteazã reparitiia si distributia spatiala a
precipitatiilor.

7. Prezentaţi două argumente prin care să explicaţi repartiţia neuniformă a precipitaţiilor pe


teritoriul Europei
- cantitätile de precipitatii scad de Ia vest Ia est datoritã prezentei barierelor montane si
scăderii influentelor oceanice spre est.
- cantitãtile de precipitatii cresc o data cu altitudinea.
8. Prezentaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „În determinarea climei Europei
intervin mai mulţi factori genetici":
- factorii fizico-geografici: relieful determinând etajarea pe verticalä a elementelor
climatice;
- factorii dinamici: circulatia generala la nivelul Europei este predominanta de la vest la
est;
- factorii antropici.
9. Precizaţi două cauze care să explice diferenţele mari de temperatură, care se înregistrează în
cadrul climatului temperat – continental al Europei.
- In cadrul climatului temperat-continental, diferentele mari de temperatura dintre varã si
iarnã se explica prin incãlzirea si räcirea mai rapida a uscatului. Astfel verile sunt
caniculare (fierbinți), în timp ce iarna circulatia dinspre nord-est (crivățul) determină
producea unor temperaturi foarte scãzute.
- In cadrul climatului temperat-oceanic, diferentele mici de temperatura dintre varã si iarnã
se explica prin incãlzirea si räcirea mai rapida a uscatului, în comparatie cu apa oceanului
astfel verile sunt lipsite de caniculã din cauza vãnturilor de vest dinspre ocean, In timp ce
iarna circulatia dinspre vest irnpiedica producea unor temperaturi scãzute

HIDROGRAFIAEUROPEI

1. Prezentați două argumente care să contrazică afirmația: "Norvegia are un potențial


hidroenergetic redus".
- Norvegia are numeroase râuri de debit bogat tot timpul anului (debit constant);
- râurile sunt scurte, cu viteze și pante mari, ceea ce le face să aibă un potențial
hodroenegetic mare;
2. Precizați doi factori care influențează regimul hidrologic al fluviilor din Europa:
- clima, mai ales prin regimul pluviometric (cantitatea de precipitații);
- relieful, prin altitudine, pantă și tipul de rocă (permeabilă, impermeabiă);
- solul
3. Se face următoarea afirmație:"Lungimea fluviilor europene crește dinspre vest către est".
Aduceți două argumente în sprijinul acestei afirmații:
- crește suprafața uscatului;
- râurile au o scurgere generală longitudinală fie spre nord fie spre sud;
4. Precizați o cauză a prezenţei lacurilor glaciare în Peninsula Scandinavă:
- latitudinea mare Ia care este situatã Pen. Scandinavä, care a facut posibilã prezenta
ghetariIor;
5. Precizaţi o cauză a prezenţei lacurilor glaciare în Peninsula Scandinavă
- datorita latitudinii mari la care este situatã Pen. Scandinavä, a fost acoperita de ghetarii de
calota in era glaciara cuaternara , apoi dupa retragerea si topirea acestora a fost posibilã
prezenta lacurilor glaciare.
6. Prezentaţi o cauză a prezenţei gheţarilor în Munţii Pirinei
- O cauza a prezentei ghetarilor in Pirinei este ca acestia au inaltimi mari de peste 3400 m si
se gasesc in apropierea limitelor zapezilor permanente pt. zona temperata ;
7. Prezentaţi doi factori care determină regimul diferit de scurgere al fluviilor europene.
- de scurgere al fluviilor europene variazã In funcie de clima (tipul si regimul precipitatiilor,
influente climatice) si relief (forme si tipuri de relief, inclinarea versantilor, tipul de roci
etc.);
- existä fluvii cu regim de scurgere complex si fluvii cu regim de scurgere simplu.
8. Explicați prezența lacurilor glaciare în Finlanda:
- ghețarii de calotă au acoperit în trecut nordul Europei inclusiv teritoriul Finlandei, prin
eroziune aceștia au creeat excavațiuni, în care, ulterior după topirea ghețarilor, datorită
încălzirii climatului s-a acumulat apa formând lacurile actuale;
9. Precizați doi factori care au dus la formarea estuarelor, la gura de vărsare a râurilor care se
varsă în Oc. Atlantic și a deltelor, la gra de vărsare a râurilor care se varsă în M. Mediterană.
Dați cîte un ezemplu.
- estuarele se formează datorită existenței unor maree puternice: Tamisa, Sena, Garrone,
Loire;
- deltele se formează datorită lipsei mareelor: Ron, Pad;
10. Prezentaţi două argumente care sǎ susţinǎ afirmaţia: „Râurile sunt scurte şi au debite mari
înstatul Marea Britanie".
- Râurile sunt scurte deoarece suprafata arhipelagului britanic este redusã, iar distanta de la
izvoare pâna la värsare este mica.
- Râurile au debite mari tot anul, deoarece este clima temperat-oceanicà, cu precipitatii
abundente pe tot parcursul anului (1000-2000mm/an).
11. Prezentaţi doi factori care determină distribuţia spaţială a râurilor şi orientarea acestora
peteritoriul Europei.
- relieful Europei, prin varietate, altitudine si orientare influenteazã repartitia, dimensiunile
si regimul hidrologic al rãurilor;
- cele mai multe räuri izvorásc din partea centralä, din zona alpina, cu munti tineri, inalti si
se îndreaptã spre N, M. Baltica, spre V, Oc. Atlantic si M. Nordului, spre S. Marea
Mediteranä; Contrastele
- climatului temperat — oceanic, temperat — continenta si mediteranean se resimt si in
distributia si alimentarea râurilor Europei.
12. Precizaţi două cauze care determină regimul hidrologic diferit al râurilor din Europa
Sudică şi Europa Estică:
- tipul de climat: care influenteaza si cantitatea de precipitatii
- raurie din sudul Europei au debite mici vara, deoarece vara esecetoasa si multe rauri
ajung sa sece sau sa-si scada debitul, iar iarna au debite bogate,pt.ca iarna aici este
ploioasa.; acest lucru este specific climatului subtropical.
- raurile din estul Europei sunt supuse climatului de ariditate , ce se caracterizeaza prin vri
secetoase si prin urmare si debitul raurilor este mic, iar iarna la fel intalnim tot debite
mici din cauza inghetului si precipitatiilor solide.
13. Prezentaţi două cauze care explică lipsa fluviilor lungi în Peninsula Scandinavică.
- relieful variat
- distanta dintre izvoarele raurilor din Muntii Scandinavici si gurile de varsare a acestora
este mica, deoarece acesti munti sunt orientate pe directia NE –SV, iar raurile pe directia
E-V sau invers, iar distanta pe latitudine a muntilor este mai mică decat pe longitudine.
14. Prezentaţi două argumente pentru a justifica importanţa geopolitică a Dunării în
prezent.
- prin intermediul Dunarii, Romania a stabilit legaturi geografice in moda natural cu tari
din Europa Centrala, folosind transportul fluvial si stimuland dezvoltarea oraselor porturi;
- prin construirea canalelor Rhin-Main-Dunare si Dunare-Marea Neagra a aparut cea mai
importanta axa de transport fluvial la nivelul continentului, care asgura apropierea
Europei Centrale si Vestice de zona ponto-caspica si de Orientul Apropiat.
15. Prezentaţi două argumente prin care să susţineţi următoarea afirmaţie: „Strâmtoarea
Bosfor are un rol important în dinamica şi calitatea apelor Mării Negre”.
- prin strâmtoarea Bosfor se realizează schimbul de ape între Marea Neagră şi Marea
Mediterană
- la suprafaţă sunt curenţi de descărcare a apelor mai puţin sărate din Marea Neagră în
Marea Mediterană
- la adâncime, sunt curenţi de compensare cu ape mai sărate dinspre Marea Mediterană,
spre Marea Neagră
- aceşti curenţi menţin calitatea apelor Mării Negre a cărei salinitate ar scădea din cauza
aportului de apă dulce al fluviilor care se varsă în ea
16. Prezentaţi două argumente care să demonstreze potenţialul hidroenergetic ridicat al
Munţilor Alpi.
- prezenta vãilor inguste (chei, defilee) permit realizarea lucrãrilor hidrotehnice; debitele
mari ale raurilor de munte cu alimentare pluviala. nivalã si din ghetari.

ELEMENTE BIOPEDOGEOGRAFICE ALEEUROPEI

1. Precizați două cauze care să vină în sprijinul afirmației: "Europa Sudică are suprafețe forestiere
reduse":
- defrișările intense și îndelungate;
- numeroasele incendii din timpul verilor secetoase;
2. Precizați două argumente care să vină în sprijinul afirmației: "Vegetația predominantă în
Franța este cea de păduri de foioase ":
- defrișările nu au fost atât de intense ca în alte state;
- Franța beneficiază și de un climat temperat-oceanic (în V și NV) propice dezvoltării
pădurilor de fag;
- în V și NV Franței relieful este în general jos
3. Precizaţi doi factori care explică diversitatea învelişului biopedogeografic din Europa.
- tipul de climat; cantitatea de radiatie solara primita; cantitatea de precipitatii
4. Explicaţi prezenţa zonei de stepă şi silvostepă din Europa de Est.
- Stepa şi silvostepa ocupă suprafeţe întinsedeoarece în aceste regiuni predomină un climat
secetos de ariditate, cu valori scăzute ale precipitaţiilor şi temperaturi ridicate vara;
asociaţiile vegetale de stepă şi silvostepa sunt favorizate şi de existenţa solurilor fertile, din
clasa molisoluri, care sunt bogate în humus, de aceea suprafeţe întinse au fost incluse
circuitului agricol.
5. Precizați două argumente care să explice de ce Norvegia, situată la aceeași latitudine cu
Groenlanda, are un climat mai blând și o vegetație mai bogată:
- datorită influenței Curentului Atlanticului de Nord (Gulf Stream-curent cald) climatul este
mai blând;
- climatul mai blând favorizează dezvoltarea unei vegetații mai bogate;
Pregătire bacalaureat SUBIECTUL I
EUROPA
SUBPUNCTUL E
1. E. Precizați:
1. o cauză a prezenței lacurilor glaciare în Peninsula Scandinavă;
2. o cauză a fenomenului de îmbătrânire a populației Europei.
Posibile răspunsuri:
1. latitudinea mare la care este situată Peninsula Scandinavă a făcut posibilă prezența ghețarilor, în cadrul unor
circuri glaciare formându-se lacuri;
2. scăderea natalității; bilanțul natural negativ.

2. E. Prezentați:
1. o cauză a prezenței ghețarilor actuali în Munții Pirinei;
2. o cauză a scăderii cantității de precipitații din vestul spre estul Europei.
Posibile răspunsuri
1. altitudinile ridicate, de peste 3000 m (limita zăpezilor permanente în clima temperată fiind la peste 3000 m);
2. vânturilor de vest aducătoare de precipitații bogate, scade de la vest la est.

3. E. Prezentați:
1. o cauză care determină necesitatea forței de muncă externă (imigranți) pentru unele state europene;
2. o cauză care justifică prezența, la aceeași latitudine, a pădurilor în Norvegia, și a ghețarilor în Groenlanda.
Posibile răspunsuri:
1. în unele state europene îmbătrânirea demografică a determinat un deficit de forță de muncă, de aceea au fost
nevoite să apeleze la forța de muncă externă;
2. o cauză care explică prezența pădurilor în Norvegia este clima temperat oceanică, influențată de Curentul cald al
Atlanticului de Nord, spre deosebire de Groenlanda, unde este climă sub- polară, cu temperaturi scăzute (negative în
general), cu vânturi puternice și apar ghețari.

4. E. Precizați:
1. doi factori care influențează clima Europei;
2. două consecințe ale sporului natural foarte redus din Europa.
Posibile răspunsuri:
1. poziția geografică în Emisfera Nordică care determină clima temperată și doar în nord rece: deschiderea largă spre
Oceanul Atlantic care facilitează pătrunderea maselor de aer oceanice până în centrul Europei;
relieful - prin altitudine, expoziție și înclinarea versanților - determină varietatea elementelor climatice.
2. un deficit de forță de muncă în viitor;
scăderea continuă a ponderii populației Europei în totalul populației mondiale;
accentuarea fenomenului de îmbătrânire demografică.
5. E. Prezentați:
1. o cauză care determină formarea estuarelor pe țărmul european al Oceanului Atlantic;
2. Precizați un mod de utilizare economică a estuarelor.
Posibile răspunsuri:
1. Pe țărmul european al Oceanului Atlantic s-au format estuare datorită mareelor (flux și reflux) cu amplitudine
mare.
2. Estuarele sunt favorabile pentru amenajarea porturilor și dezvoltarea navigației fluvio - maritime.

6. E. Prezentați:
1. două cauze care determină densitatea scăzută a populației din Peninsula Scandinavă.
Posibil răspuns
1. factori fizico – geografici puțin favorabili (relief și climă cu caracteristici și influențe specificei:
2. factor: demografici - îmbătrânirea populației și ritmul scăzut de creștere a populației.

7. E. Precizați:
1. doi factori care generează climatul temperat arid din estul Europei.
Posibile răspunsuri
1. extinderea mare a suprafeței de uscat;
2. depărtarea de oceane și mări;
3. influențele anticiclonale din Asia.

8. E. Prezentați:
1. două argumente care să susțină afirmația: „Europa este leagănul turismului mondial.”
Posibile răspunsuri:
1. aici s-au înființat primele cluburi de turism montan din lume în Munții Alpi:
2. dispune de un potențial natural variat de la cel mediteraneean la cel subpolar:
3. are un potențial cultural foarte mare și variat reprezentat prin vestigii ale culturii antice și medieval

9. E. Prezentați:
1. două argumente care să explice valorile reduse ale densității populației în statele din Peninsula Scandinavă.
Posibile răspunsuri:
1. condițiile naturale (relief, climă);
2. valorile scăzute ale natalității.

10. E. Precizați:
1. doi factori care influențează regimul hidrologic al fluviului Rin.
Posibile răspunsuri:
1. relieful (prin formele de relief, tipurile de roci, înclinarea versanților);
2. clima (prin tipul și regimul precipitațiilor, regimul termic).
11. E. Precizați:
1. două materii prime folosite în industria siderurgică.
2. două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată.
Posibile răspunsuri:
1. minereuri de fier, minereuri de mangan, cocs;
2. Germania, Ucraina, Franța, Marea Britanie

12. E. Prezentați:
1. doi factori care influențează regimul hidrologic al fluviilor europene.
Posibile răspunsuri:
1. clima (tipul și regimul precipitațiilor, influențe climatice);
2. relieful (formele și tipurile de relief, înclinarea versanților, tipul de roci etc.).

13. E. Menționați:
1. doi vulcani din sudul Europei.
2. o cauză a prezenței vulcanismului activ în spațiul Mării Mediterane.
Posibile răspunsuri:
1. Etna, Santorini, Stromboli, Vezuviu.
2. Prezența vulcanismului activ în spațiul Mării Mediterane este datorată subducției plăcii tectonice africane, sub
placa tectonică europeană.

14. E. Prezentați:
1. două argumente care să susțină afirmația: „Râurile sunt scurte și au debite mari în statulMarea Britanie”
Posibile răspunsuri:
1. râurile sunt scurte deoarece suprafața statului Marea Britanie este redusă, iar distanța de la izvoare până la
vărsare este mică;
2. râurile au debite mari tot anul, deoarece este climă temperat-oceanică, cu precipitații abundente pe tot parcursul
anului (1000-2000 mm/an).

15. E. Precizați:
1. ce tip genetic de lacuri există în regiunile de câmpie, din statul Suedia
2. care este cauza formării acestor tipuri de lacuri.
Posibile răspunsuri:
1. lacurile glaciare
2. este legată de prezența calotei glaciare cuaternare

16. E. Precizați:
1. doi factori care determină diferențele de temperatură dintre sudul și nordul Europei.
Posibile răspunsuri:
1. valorile radiației solare scad cu creșterea latitudinii datorita unghiului diferit sub carecad razele solare;
2. circulația maselor de aer polar au ca efect scăderea temperaturii aerului în nordul continentului iar circulația
tropicală dinspre Africa determină temperaturi mai ridicate în sudul Europei
3. relieful Munților Alpi constituie o barieră climatică pentru masele de aer rece polar care vin dinspre nordul
continentului și are rol de protecție pentru regiunile din sudul Europei, unde temperatura aerului este mai
ridicată.
17. E. Precizați:
- două cauze ale repartiției inegale a populației în Europa.
Posibile răspunsuri
1. condițiile fizico-geografice variate (relief, clima, sol, hidrografie)
2. nivelul diferit de dezvoltare economică a statelor și regiunilor din Europa.
3. evoluția diferită istorică și politică a statelor;.
4. mișcarea naturală
5. mișcarea migratorie diferită.

18. E.Precizați:
- doi factori care au determinat formarea reliefului glaciar în Alpii Scandinaviei.
Posibile răspunsuri
1. existența calotei glaciare cuaternare;
2. climatul rece (subpolar polar) a permis formarea ghețarilor în Alpii Scandinaviei.
3. altitudinile de peste 2000 m au permis formarea ghețarilor și a reliefului glaciar.

19. E. Precizați:
- două argumente care să demonstreze că statul Franța, prezintă un sistem de transport diversificat,
funcțional și modern.
Posibile răspunsuri:
 are un sistem diversificat de transporturi: rutiere, feroviare, maritime, fluviale, aeriene;
 este funcțional și modern prin sistem feroviar modern (TGV), prin lucrările de arta feroviară și
rutieră (tuneluri, poduri de mare anvergură),
 prin sistemul de autostrăzi moderne, ferry-car pentru facilitarea transporturilor de mărfuriși a
fluxurilor turistice din Marea Nordului, prin Eurotunel, prin rețeaua fluvială și maritimă densa și
diversificată, aeroporturi companii aeriene recunoscute prin calitatea serviciilor,rețea de căi de
comunicații polarizata de capitală.

20.E. Precizați:
- două cauze care determină distribuția neuniformă a precipitațiilor medii anuale în Europa
Posibile răspunsuri:
1. vânturile de vest aduc precipitații abundente pe țărmul vestic înaintând spre est cantitatea de precipitații scade
datorită depărtării de ocean;
2. relieful influențează prin altitudine și orientare distribuția spațiala a precipitațiilor (precipitațiile cresc odată cu
altitudinea și sunt mai mari pe versanții vestici).

21. E. Precizați:
- doi factori care explică diversitatea vegetației în statul Franța
Posibile răspunsuri:
1. relieful foarte variat;
2. climatul variat (temperat oceanic și în sud mediteraneean);
 E. 1. Precizați:
1. două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică.
2. Notați două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior.
Posibile răspunsuri:
1. energia mareelor și energia geotermică
2. Franța(m) și Islanda(g)

 E. Prezentați:
1. două cauze care determină fenomenul de îmbătrânire demografică a populației din statele Europei Vestice.
Posibile răspunsuri:
1. Sporul natural pe ansamblu este negativ
2. Condițiile de viață, igienico-sanitare determină creșterea speranței de viață.

 E. Prezentați:
1. două consecințe ale sporului natural redus din Europa.
Posibile răspunsuri:
1. Scăderea continuă a ponderii Europei în totalul populației mondiale
2. Un deficit de forță de muncă în viitor
3. Accentuarea fenomenului de îmbătrânire demografică

 E. Prezentați:
1. două cauze care determină valorile mari ale densității populației de-a lungul râului Rhin, în cursul mijlociu şi
cursul inferior.
Posibile răspunsuri:
1. Existența centrelor urbane și industriale
2. Existența unor resurse: minereuri, cărbuni
3. Migrația populației către această zonă
 E. Prezentați:
1. două premise naturale care favorizează cultura viței de vie în Peninsula Italică și Peninsula Iberică.
Posibile răspunsuri:
a. relieful favorabil prin altitudine și expoziția versanților
b. existența unui substrat favorabil acestei culturi – solurile dezvoltate pe calcar
c. condiții climatice optime
 E. Prezentați:
1. două argumente pentru a demonstra două contraste economice între nordul şi sudul Italiei.
Posibile răspunsuri:
1. exploatarea unor resurse naturale
2. existența principalelor porturi pentru importul de materie primă
3. existența principalelor centre economice ale țării în N
4. predominanța activităților cu caracter agricol în Sudul țării
 E. Prezentați:
1. doi factori care au favorizat procesul de urbanizare în Germania
Posibile răspunsuri:
1. dezvoltarea industrială timpurie
2. dezvoltarea sistemului de transporturi și cai de comunicație
3. factorii istorici și politici
 E. Prezentați:
1. două cauze care au determinat degradarea terenurilor în regiuni în care este specific mediul temperat continental
Posibile răspunsuri:
1. defrișările puternice prin intervenția omului
2. alunecările de teren
3. inundații periodice și întâmplătoare
 E. Prezentați:
1. două materii prime folosite în industria siderurgică.
2. două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată.
Posibile răspunsuri:
1. minereu de fier, cocs metalurgic, minereuri feroase auxiliare: mangan, nichel, crom etc.
2. Germania, Franța, Ucraina, Marea Britanie

 E. Prezentați:
1. două argumente care susțin afirmația: „Europa Mediteraneeană, reprezintă o importantă regiune turistică a
Europei”.
Posibile răspunsuri:
a. multe țări sud-europene au dus turismul la rangul unei ramuri economice: Spania, Italia, Grecia
b. Italia deține jumătate din bogăția turistică a lumii, iar Roma este cel mai mare muzeu în aer liber
c. Vestigiile civilizaților antice în Grecia: Atena, Delfi etc.

 E. Precizați:
1. două tipuri de combustibili fosili folosiți în industria energiei electrice.
2. două state europene în care se exploatează combustibilii amintiți la punctul anterior.
Posibile răspunsuri:
1. Petrol, gaze naturale, cărbuni
2. Cărbuni în Germania, Polonia; Petrol în Marea Britanie, Norvegia etc.
Pregătire bacalaureat SUBIECTUL II
ROMÂNIA
SUBPUNCTUL E
1. E. Precizați:
1. o cauză care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în orașul
Baia Mare;
2. o cauză care determină producerea alunecărilor de teren în subunitatea de relief Pod. Bârladului Posibile
răspunsuri:
1. apropierea de zona de extracție a materiilor prime din Munții Oaș-Gutâi;
2. relief în pantă, puternic fragmentat, substrat argilos, defrișări pe suprafețe mari.

2. E. Precizați:
1. o cauză care determină diversitatea resurselor de subsol din Munții Apuseni.
2. un factor care determină lipsa lacurilor glaciare în Carpații Curburii. Posibile răspunsuri
1. Diversitatea resurselor de subsol din Munții Apuseni se explică prin modul de formare (cutare și magmatism) și
prin diversitatea alcătuirii petrografice;
2. Altitudinile sub 2000 m din Carpații Curburii nu au permis formarea reliefului glaciar, respectiv a lacurilor
glaciare.

3. E. Precizați:
1. două argumente care să susțină afirmația: ”Densități reduse ale populației, sub media pe țară, se înregistrează în
subunitățile de relief Munții Banatului și Delta Dunării.
Posibile răspunsuri
1. În Munții Banatului densitatea populației este redusă, sub 50 loc/km2 din cauza reliefului predominant muntos;
2. În Delta Dunării densitatea populației este redusă, circa 30 loc/km2, din cauza condițiilor naturale neprielnice:
suprafețele de uscat ocupa spații restrânse, de 13%, secetele sunt frecvente, iar căile de comunicație sunt puțin
dezvoltate.

4. E. Precizați:
1. două cauze care să explice diferența de precipitații medii anuale înregistrată între Grupele
Parâng-Retezat/Godeanu și Podișul Dobrogei Posibile răspunsuri:
1. Cantitatea de precipitații este mai abundenta în munții Parâng (peste 1000 mm/an), pe când în Podiș precipitațiile
sunt mai reduse (400-500 mm/an) datorită:
a. poziției geografice: podișul se află sub influențe climatice de ariditate (est-europene) ce
determină precipitații reduse, secete frecvente, iar în munți sub influența circulației generate vestice (oceanice)
ce determina precipitații abundente;
b. altitudinii reliefului: în munți are altitudini ce depășesc 2500 m, iar în podiș altitudini sub 500 m, iar
precipitațiile sporesc odată cu creșterea altitudinii;
c. nebulozității: care este mai accentuata în regiunile muntoase, pe când în podiș nebulozitatea este redusă
datorită circulației locale a aerului.
5. E. Precizați:
1. o cauză a lipsei pădurilor în zona alpină;
2. o cauză a creșterii populației rurale, după 1990, în România.
Posibile răspunsuri:
1. Temperaturile scăzute și vânturile puternice;
2. Restructurarea economică și migrarea populației către mediul rural.

6. E. Precizați:
1. un factor natural care favorizează dezvoltarea pe suprafețe extinse a viței de vie în Subcarpații Curburii;
2. un factor care determină densitatea mare a populației în județul Prahova.
Posibile răspunsuri:
1. Relieful în panta, versanți însoriți, soluri favorabile;
2. Condiții naturale prielnice și dezvoltare economică mare (agricultura, industrie, transporturi, turism).

7. E. Precizați:
1. două argumente pentru a susține avantajele economice conferite de vecinătatea țării noastre cu Marea Neagră.
Posibile răspunsuri:
1. navigație, comerț
2. pescuit, potențialul heliomarin
3. exploatarea petrolului pe platforma mării negre

8. E. Precizați:
1. o cauză prin care să explicați dispunerea radiar-concentrică a rețelei feroviare în România.
2. o cauză prin care să explicați “mozaicul petrografic” al Munților Apuseni. Posibile răspunsuri:
1. are o dispunere radiar-concentrică impusă de configurația reliefului și de poziția capitaleiîn sudul țării
2. varietatea modului de formare: cutare, magmatism, sedimentare

9. E. Precizați:
1. o cauză care a determinat scăderea numărului de locuitori ai țării noastre, după 1990.
2. un factor care a determinat dezvoltarea industriei produselor clorosodice în Subcarpați.
Posibile răspunsuri:
1. scăderea natalității, scăderea accentuată a sporului natural, spor migratoriu negativ
2. datorită zăcămintelor de sare existente în cutele diapire

10. E. Precizați:
1. două argumente pentru a ilustra faptul că Dunărea reprezintă un important fluviu internațional al Europei.
Posibile răspunsuri:
1. trece prin zece state și patru capitale, facilitând accesul la mare pentru unele state fără litoral
2. se află pe axa fluviilor și canalelor care face legătura între Marea Neagră și Marea Nordului
3. cea mai mare zonă de circulație fluvială între Europa Occidentală, Centrală și Estică, asigurând legătura între
Rotterdam și Constanța
11. E. Precizați:
1. un factor care favorizează construirea lacurilor hidroenergetice în regiunea montană.
2. un factor care favorizează dezvoltarea industriei chimice în orașele situate în Subcarpați.
Posibile răspunsuri:
1. relieful și regimul de alimentare al acestor tipuri de lacuri
2. varietății materiilor prime din regiune: petrol, gaze naturale, sare etc.

12. E. Precizați:
1. două argumente care să ilustreze importanța economică a Canalului Dunăre – Marea Neagră pentru România;
Posibile răspunsuri:
1. Scurtează distanța Dunăre –Marea Neagră cu 400km,
2. facilitează legătura fluvială cu centru și nordul Europei
3. resursă de apă în Podișul Dobrogei de Sud: apă industrială, irigații.

13. E. Precizați:
1. o cauză care a determinat creșterea populației urbane în România.
2. un factor care a determinat amplasarea numeroaselor termocentrale în Podișul Getic.
Posibile răspunsuri:
1. exodul rural în perioada comunistă, declararea localităților rurale centre urbane
2. existența resurselor de lignit (cărbune energetic) în bazinul Motru-Rovinari

14. E. Precizați:
1. un factor care favorizează creșterea bovinelor și a ovinelor în spațiul montan.
2. un factor de favorabilitate în dezvoltarea orașului Brașov ca nod de comunicații.
Posibile răspunsuri:
1. prezența pășunilor pe suprafețe mari și de bună calitate
2. dezvoltarea orașului în zona de legătură a drumurilor comerciale transcarpatice care au legat Țara Românească de
Transilvania

15. E. Precizați:
1. o cauză a prezenței terenurilor degradate în spațiul subcarpatic și în Depresiunea Transilvaniei
2. un factor care explică numărul mare al iazurilor construite în subunitatea de relief Câmpia Moldovei.
Posibile răspunsuri:
1. alunecări de teren, despăduriri iraționale, torențialitatea, eroziunea solului, grad ridicat de antropizare
2. este o regiune agricolă importantă, dar cu precipitații reduse, astfel că este nevoiede apa iazurilor pentru irigații
16.E. Precizați:
1. două cauze care să explice faptul că în Carpații Orientali sunt numeroase centre ale industriei produselor lactate
Posibile răspunsuri
1. prezența pășunilor de bună calitate și pe suprafețe întinse;
2. creșterea bovinelor, ocupație tradițională.
17.E. Prezentați:
1. o cauză care explică densitatea redusă a populației în Munții Carpați;
2. o cauză care determină cantitățile de precipitații medii anuale mai mari în partea vestică a țării față de partea estică
a țării.
Posibile răspunsuri:
1. altitudini mari; relief accidentat; condiții climatice mai aspre;
2. influențele oceanice (atlantice), aducătoare de precipitații bogate, scad de la vest la est; lanțul carpatic blochează
pătrunderea maselor de aer oceanice în estul țării.

18.E. Prezentați:
1. o cauză care explică frecvența mult mai mare a hidrocentralelor în zona montană, decât în zona de câmpie; o
cauză care explică diferența de temperatură de peste 2°C între sudul și nordul țării.
Posibile răspunsuri
1. în zona montană sunt mai multe hidrocentrale, deoarece debitul râurilor este mai ridicat, iar pantele sunt mari decât
la câmpie, favorizând valorificarea hidroenergetică a forței apelor.
2. Extinderea teritoriului în latitudine, pe aproximativ 5°, a determinat diferența de temperatură de peste 2°C între
sudul și nordul țării.

19. E. Precizați:
1. o cauză care determină producerea alunecărilor de teren în unitatea de relief Pod. Bârladului;
2. un argument care susține afirmația: "Pod. Dobrogei de Nord și Centrale este cea mai veche unitate de relief a
țării".
Posibile răspunsuri
1. În Podișul Bârladului se produc alunecări de teren din cauza reliefului accidentat și aexistenței stratului de argilă în
alcătuirea petrografică a podișului.
2. Partea centrală și nordică a Podișului Dobrogei s-a format în orogeneza caledoniană și hercinică; prezența șisturilor
verzi în Podișul Casimcei.

20. E. Precizați:
1. doi factori care au contribuit la formarea Deltei Dunării și modul în care a acționat fiecare.
Posibile răspunsuri:
1. La formarea Deltei Dunării au contribuit următorii factori: cantitatea mare de aluviuni trans- portată de Dunăre,
panta redusă a fluviului, curenții circulari ai Mării Negre și lipsa mareelor.
21.E. Precizați:
1. o cauză care determină densități reduse ale populației în unitatea de relief Grupa Retezat- Godeanu;
2. o cauză care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în orașul Tulcea. Posibile răspunsuri
1. Relieful este accidentat, altitudinile mari, pantele accentuate;
2. Combinatul de metalurgie neferoasa de la Tulcea a fost amplasat aici, pentru că materia primă este adusă din
import, pe Dunăre.

22. E. Prin poziția sa geografică, România este o țară dunăreană.


1. Menționați două avantaje economice care decurg din această situație.
Posibile răspunsuri:
1. prin intermediul Dunării se face legătura cu alte țări europene dunărene
2. legătura cu Marea Nordului prin canalul Dunăre-Main-Rin;
3. valorificarea hidroenergetică a apelor Dunării.

23. E. Precizați:
1. o cauză care a determinat înregistrarea temperaturii minime absolute a aerului în Depr. Brașov;
2. o cauză care determină lipsa vegetației de pădure în Câmpia Bărăganului. Posibile răspunsuri:
1. În Depresiunea Brașov se produc frecvent inversiuni termice.
2. În Câmpia Bărăganului, pădurile ocupă suprafețe restrânse datorită climatului cu influențe de ariditate: secete
frecvente, vânturi puternice.

24. E. Precizați:
1. un factor care a favorizat dezvoltarea economică a orașului Constanța;
2. o cauză a formării lacurilor cu apa sărată din Câmpia Bărăganului.
Posibile răspunsuri:
1. faptul că este oraș port,
dezvoltarea în imediata apropiere a unor activități economice complementare (petrochimie în zona Midia, industrie
chimică la Năvodari,
activități economice noi în lungul canalului Dunăre - Marea Neagră,
portul nou Constanța Sud - Agigea) au făcut ca orașul să se extindă funcțional în teritoriu;
2. Climatul cu influențe de ariditate, secete frecvente, evapo transpirație puternică.

25. E. Prezentați:
1. un argument care să ilustreze originalitatea Mării Negre.
2. un factor natural care face din Câmpia de Vest o importantă regiune agricolă a țării.
Posibile răspunsuri:
1. lipsa curenților verticali,
existența celor două straturi de apă cu proprietăți diferite:
2. Câmpia de Vest este o importantă regiune agricolă a țării datorită climatului favorabil Este o regiune agricolă
datorită solurilor fertile (clasa moli soluri).
26. E. Prezentați:
1. două argumente care să ilustreze importanța economică a Mării Negre pentru România.
Posibile răspunsuri:
1. exploatarea hidrocarburilor din platforma continentală;
2. transportul maritim ce permite dezvoltarea legăturilor comerciale;
3. dezvoltarea așezărilor omenești încă din antichitate;
4. dezvoltarea turismului.

27. E. Precizați:
1. două cauze care determină, în România, deteriorarea vegetației din cadrul etajului alpin.
Posibile răspunsuri:
1. pășunatul excesiv;
2. turismul necontrolat

28. E. Prezentați:
1. o cauză care explică masivitatea redusă a unităților Munții Apuseni și Munții Banatului.
2. o cauză care explică lipsa reliefului glaciar din unitatea de relief Carpații Curburii. Posibile răspunsuri:
1. Unitățile de relief, prezintă masivitate redusă deoarece: sunt alcătuite predominant dinroci sedimentare, cu
duritate mai redusă, determinând fragmentare mare, un număr mare de depresiuni și trecători;
2. datorită unor mișcări tectonice de coborâre, au altitudini mai reduse (sub 2000 m) și prezintă discontinuitate între
grupele de munți.

29. E. Prezentați.
1. două argumente care să susțină faptul că subunitatea de relief Câmpia Bărăganului este o importantă regiune
agricolă a României.
Posibile răspunsuri:
1. are un climat cald, cu temperaturi ridicate (10-11°C) și precipitații de 400-500 mm (ce pot fi completate cu
irigații), ce asigură dezvoltarea plantelor;
2. soluri fertile din clasa moli soluri (cernoziomuri);
3. terenuri arabile netede și extinse, ce favorizează mecanizarea culturilor agricole; se cultivă pe suprafețe întinse
cereale, plante industriale și legume.

30. E. Prezentați:
1. o cauză pentru care industria de prelucrare a lemnului are numeroase centre de prelucrare în subunitățile Grupa
Centrală și Subcarpații de Curbură.
2. o cauză pentru care densitatea populației are valori reduse în subunitatea de relief Grupa Făgăraș
Posibile răspunsuri:
1. în regiunile de munte și subcarpatice sunt cele mai întinse suprafețe ocupate cu păduri, lemnul fiind materia
primă utilizată de această industrie; Centre de prelucrare a lemnului sunt amplasate în apropierea materiei prime,
în regiunile muntoase și subcarpatice.
2. Densitatea populației are valori reduse în Munții Făgăraș, din cauza condițiilor naturale neprielnice: relief înalt și
accidentat, masivitate accentuată, pante abrupte, climă rece
31 E. Precizați:
1. o cauză care a determinat amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în orașul
Baia Mare;
2. o cauză care determină producerea alunecărilor de teren în subunitatea de relief Pod. Bârladului Posibile
răspunsuri:
1. apropierea de zona de extracție a materiilor prime din Munții Oaș-Gutâi;
2. relief în pantă, puternic fragmentat, substrat argilos, defrișări pe suprafețe mari.

32 E. Precizați:
1. o cauză care determină diversitatea resurselor de subsol din Munții Apuseni.
2. un factor care determină lipsa lacurilor glaciare în Carpații Curburii. Posibile răspunsuri
1. Diversitatea resurselor de subsol din Munții Apuseni se explică prin modul de formare (cutare și magmatism) și
prin diversitatea alcătuirii petrografice;
2. Altitudinile sub 2000 m din Carpații Curburii nu au permis formarea reliefului glaciar, respectiv a lacurilor
glaciare.

 E. Precizați:
b. două argumente care să susțină afirmația: ”Densități reduse ale populației, sub media pe țară, se
înregistrează în subunitățile de relief Munții Banatului și Delta Dunării.
Posibile răspunsuri
1. În Munții Banatului densitatea populației este redusă, sub 50 loc/km2 din cauza reliefului predominant muntos;
2. În Delta Dunării densitatea populației este redusă, circa 30 loc/km2, din cauza condițiilor naturale neprielnice:
suprafețele de uscat ocupa spații restrânse, de 13%, secetele sunt frecvente, iar căile de comunicație sunt puțin
dezvoltate.

34. E. Precizați:
c. două cauze care să explice diferența de precipitații medii anuale înregistrată între Grupele
Parâng-Retezat/Godeanu și Podișul Dobrogei Posibile răspunsuri:
1. Cantitatea de precipitații este mai abundenta în munții Parâng (peste 1000 mm/an), pe când în Podiș precipitațiile
sunt mai reduse (400-500 mm/an) datorită:
a. poziției geografice: podișul se află sub influențe climatice de ariditate (est-europene) ce
determină precipitații reduse, secete frecvente, iar în munți sub influența circulației generate vestice (oceanice)
ce determina precipitații abundente;
b. altitudinii reliefului: în munți are altitudini ce depășesc 2500 m, iar în podiș altitudini sub 500 m, iar
precipitațiile sporesc odată cu creșterea altitudinii;
c. nebulozității: care este mai accentuata în regiunile muntoase, pe când în podiș nebulozitatea este redusă
datorită circulației locale a aerului.
35. E. Precizați:
a. o cauză a lipsei pădurilor în zona alpină;
b. o cauză a creșterii populației rurale, după 1990, în România.
Posibile răspunsuri:
1. Temperaturile scăzute și vânturile puternice;
2. Restructurarea economică și migrarea populației către mediul rural.

36. E. Precizați:
a. un factor natural care favorizează dezvoltarea pe suprafețe extinse a viței de vie în Subcarpații Curburii;
b. un factor care determină densitatea mare a populației în județul Prahova.
Posibile răspunsuri:
1. Relieful în panta, versanți însoriți, soluri favorabile;
2. Condiții naturale prielnice și dezvoltare economică mare (agricultura, industrie, transporturi, turism).

37. E. Precizați:
a. două argumente pentru a susține avantajele economice conferite de vecinătatea țării noastre cu Marea Neagră.
Posibile răspunsuri:
a. navigație, comerț
b. pescuit, potențialul heliomarin
c. exploatarea petrolului pe platforma mării negre

38. E. Precizați:
a. o cauză prin care să explicați dispunerea radiar-concentrică a rețelei feroviare în România.
b. o cauză prin care să explicați “mozaicul petrografic” al Munților Apuseni.
Posibile răspunsuri:
1. are o dispunere radiar-concentrică impusă de configurația reliefului și de poziția capitaleiîn sudul țării
2. varietatea modului de formare: cutare, magmatism, sedimentare

39. E. Precizați:
a. o cauză care a determinat scăderea numărului de locuitori ai țării noastre, după 1990.
b. un factor care a determinat dezvoltarea industriei produselor clorosodice în Subcarpați.
Posibile răspunsuri:
1. scăderea natalității, scăderea accentuată a sporului natural, spor migratoriu negativ
2. datorită zăcămintelor de sare existente în cutele diapire

40. E. Precizați:
două argumente pentru a ilustra faptul că Dunărea reprezintă un important fluviu internațional al Europei.
Posibile răspunsuri:
1. trece prin zece state și patru capitale, facilitând accesul la mare pentru unele state fără litoral
2. se află pe axa fluviilor și canalelor care face legătura între Marea Neagră și Marea Nordului
3. cea mai mare zonă de circulație fluvială între Europa Occidentală, Centrală și Estică, asigurând legătura între
Rotterdam și Constanța
41. E. Precizați:
a. un factor care favorizează construirea lacurilor hidroenergetice în regiunea montană.
b. un factor care favorizează dezvoltarea industriei chimice în orașele situate în Subcarpați.
Posibile răspunsuri:
1. relieful și regimul de alimentare al acestor tipuri de lacuri
2. varietății materiilor prime din regiune: petrol, gaze naturale, sare etc.

42. E. Precizați:
a. două argumente care să ilustreze importanța economică a Canalului Dunăre – Marea Neagră pentru România;
Posibile răspunsuri:
a. Scurtează distanța Dunăre –Marea Neagră cu 400km,
b. facilitează legătura fluvială cu centru și nordul Europei
c. resursă de apă în Podișul Dobrogei de Sud: apă industrială, irigații.

43. E. Precizați:
a. o cauză care a determinat creșterea populației urbane în România.
b. un factor care a determinat amplasarea numeroaselor termocentrale în Podișul Getic.
Posibile răspunsuri:
1. exodul rural în perioada comunistă, declararea localităților rurale centre urbane
2. existența resurselor de lignit (cărbune energetic) în bazinul Motru-Rovinari

44. E. Precizați:
a. un factor care favorizează creșterea bovinelor și a ovinelor în spațiul montan.
b. un factor de favorabilitate în dezvoltarea orașului Brașov ca nod de comunicații.
Posibile răspunsuri:
1. prezența pășunilor pe suprafețe mari și de bună calitate
2. dezvoltarea orașului în zona de legătură a drumurilor comerciale transcarpatice care au legat Țara Românească de
Transilvania

45. E. Precizați:
a. o cauză a prezenței terenurilor degradate în spațiul subcarpatic și în Depresiunea Transilvaniei
b. un factor care explică numărul mare al iazurilor construite în subunitatea de relief Câmpia Moldovei.
Posibile răspunsuri:
1. alunecări de teren, despăduriri iraționale, torențialitatea, eroziunea solului, grad ridicat de antropizare
2. este o regiune agricolă importantă, dar cu precipitații reduse, astfel că este nevoiede apa iazurilor pentru irigații
Pregătire bacalaureat SUBIECTUL III
ROMÂNIA –EUROPA
SUBPUNCTUL E
1. E. Precizați:
1. două state ale UE cu ieșire la Marea Baltică;
2. cele două state care au aderat la UE în 2007.
Posibile răspunsuri
1. Estonia, Suedia, Finlanda, Letonia, Lituania, Danemarca, Germania, Polonia
2. România și Bulgaria

2. E. Precizați:
1. patru surse de energie nepoluantă utilizată de țările dezvoltate ale Uniunii Europene în scopul protecției mediului.
Posibile răspunsuri:
1. energia solară, energia eoliană, energia geotermală, energia mareeomotrică.

3. E. Prezentați:
1. doi factori care favorizează producția mare de cereale în Franța. Posibile răspunsuri
1. clima, relieful de câmpie și colinar, tehnologia avansată, semințe selecționate etc.

4. E. Prezentați:
1. două argumente pentru a susține afirmația: „Problema energeticii și a industrieienergiei electrice este o problemă
prioritară pentru statele Uniunii Europene".
Posibile răspunsuri:
1. state mari consumatoare de energie, cu cele mai mari consumuri pe locuitor;
2. state care promovează politici de protecția mediului.

5. E. Precizați:
1. doi factori care au determinat dezvoltarea industriei energetice în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
Posibile răspunsuri:
1. creșterea consumului intern de energie;
2. existența resurselor de combustibili fosili în cantități mari.

6. E. Prezentați:
1. două argumente care susțin afirmația: „Parisul este un important nod de comunicație”.
Posibile răspunsuri
1. Parisul polarizează o rețea foarte dezvoltată de transport (căi ferate electrificate - TGV, aeroporturi, metrou,
autostrăzi, fluvial pe Sena etc).

7. E. Precizați:
1. doi factori care determină prezența pe suprafețe extinse a vegetației de stepă și silvostepăîn Republica Moldova și
Ucraina.
Posibile răspunsuri:
1. relieful colinar,
2. climatul continental,
3. regimul precipitațiilor etc

8. E. Precizați:
1. numele strâmtorii situate în sudul Pen. Iberice și importanța economică a acesteia pentru țările din sudul Europei.
Posibile răspunsuri:
1. Gibraltar;
2. asigură legătura țărilor din sudul Europei cu Oceanul Planetar;
3. facilitează schimburile economice cu restul lumii.

9. E. Precizați:
1. doi factori care au determinat dezvoltarea agriculturii de mare randament în Germania și Italia.
Posibile răspunsuri:
1. climat favorabil,
2. relieful de câmpie și colinar,
3. tehnologia avansată,
4. forță de muncă specializată,
5. semințe selecționate etc.

10. E. Precizați:
1. două efecte negative produse de dezvoltarea accentuată a transporturilor terestre asupra mediului din statele UE.
Posibile răspunsuri:
1. creșterea poluării prin numărul mare de autovehicule;
2. creșterea consumului de combustibil;
3. degradarea mediului prin extinderea rețelei de drumuri și autostrăzi etc.

11. E. Enumerați:
1. doi factori pentru a susține afirmația: „Lipsa de combustibili clasici a impus în Suedia construirea a numeroase
hidrocentrale (peste 1.000) și de atomo centrale, fiecare categorie contribuind cu cca. 40% la producerea de
energie electrică’’.
Posibile răspunsuri:
1. relieful montan care permite construcția de hidrocentrale;
2. râuri scurte și repezi cu debite bogate;
3. resurse importante de uraniu etc.

12. E. Prezentați:
1. doi factori care au influențat distribuția inegală a căilor rutiere în țările UE.
Posibile răspunsuri:
1. relieful variat;
2. condiții climatice diferite;
3. grad diferit de dezvoltare a statelor din UE;
13. E. Precizați:
1. două activități economice care ar putea crește contribuția serviciilor la crearea PIB-ului din Bulgaria.
Posibile răspunsuri:
1. dezvoltarea ramurilor agricole tradiționale (tutun, trandafiri);
2. dezvoltarea turismului balnear pe litoralul Mării Negre

14. E. Se dă următoarea afirmație: „Între nordul și sudul Italiei există contraste referitoare la nivelul de dezvoltate
economică și socială”.
1. Explicați acest fapt prezentând două argumente.
Posibile răspunsuri:
1. climat favorabil unei agriculturi performante în nord;
2. relieful de câmpie și colinar mai extins in nord;
3. relief accidentat și calcaros în sud;
4. rezerve importante de resurse naturale în nord;
5. tehnologia avansată și principalele concentrări industriale sunt în nord;
6. densitatea mai mare a populației în nord etc.

15. E. Precizați:
1. cu ce țară se află în legătură Franța prin Euro tunelul construit pe sub Marea Mânecii;
2. o cauză care determină densitatea mare a rețelei feroviare din Europa Vestică.
Posibile răspunsuri:
1. Regatul Unit;
2. gradul ridicat de dezvoltare economică a statelor vest-europene;
tehnologia avansată care permite modernizarea infrastructurii și mijloacelor de transport; creșterea schimburilor
economice între state etc.

16. E. Precizați:
1. două cauze ale natalității reduse din țările Europei de Est.
Posibile răspunsuri:
1. legislația, locul și rolul femeii în societate
2. nivelul scăzut de dezvoltare economică
3. îmbătrânirea populației

17. E. Se dă afirmația: „În 1984, Portugalia avea o populație de 10.008.000 locuitori, iar în 2000, de
10.524.000 locuitori”.
Precizați două cauze care au determinat creșterea numărului de locuitori în Portugalia.
Posibile răspunsuri:
1. creșterea natalității și reducerea mortalității (spor natural pozitiv)
2. creșterea nivelului de trai al populației pe fondul unei creșteri economice după includereaîn UE(1986)
18. E. Precizați:
- două argumente pentru a explica situarea pe primele trei locuri la producția de ulei de măsline, la nivel
mondial, a Spaniei, Italiei și Greciei.
Posibile răspunsuri:
1. climatul și solul favorabile culturii măslinului;.
2. tradiția și forța de munca specializată etc!

19. E. Prezentați:
a. două argumente care să susțină afirmația: “Clima Ucrainei are un caracter continental”.
Posibile răspunsuri
1. precipitații reduse;
2. temperaturi ridicate vara și scăzute iarna;
3. influența crivățului;
4. depărtarea față de ocean accentuează caracterul continental al climatului etc

20. E. Precizați.
a. două activități de servicii care pot crește valoarea serviciilor în PIB-ul din Bulgaria
Posibile răspunsuri:
1. dezvoltarea turismului balnear și cultural
2. modernizarea infrastructuri de transport rutier și feroviar

21. E. Precizați:
a. doi factori care influențează distribuția inegală a căilor rutiere în țările UE
Posibile răspunsuri:
1. varietate mare a reliefului;
2. tehnologia avansată permite creșterea parcului de mașini în țările dezvoltate;
3. intensificarea schimburilor economice determină creșterea densității căilor de transport rutier între state.

22. E. În Europa Sudică și Centrală există areale extinse afectate de eroziunea solului. O situație similară este și
în România. Precizați
a. doi factori care au condus la extinderea acestor areale.
Posibile răspunsuri:
1. despăduririle pe mari suprafețe
2. utilizarea nerațională a terenurilor agricole

23. E. Precizați:
a. două argumente care să explice valoarea negativă a bilanțului migratoriu din țările Europei de Est și Sud-Est.
Posibile răspunsuri:
1. factorul economic, populația fiind interesată de asigurarea unor condiții cât mai bune de viață;
2. cauze de ordin sanitar educațional, deplasări ale populației spre centrele universitare sau amplasamentele
medicale din țările dezvoltate, cu standard de viață ridicat.

24. E. Precizați
a. patru tipuri de turism practicate în Spania.
Posibile răspunsuri:
 turism balnear
 turism cultural
 turism montan
 turism de cură helio- marină

25.E. Temperatura medie anuală la Sibiu (România) este de 8,70C iar la Varna (Bulgaria) este de 11,30C. Precizați
a. două cauze care determină diferența de temperatură înregistrată la cele două stații meteorologice.
Posibile răspunsuri:
 poziția geografică diferită a celor două orașe (depresiune, litoral)
 influențele climatice diferite
 altitudinea diferită la care se găsesc cele două stații

26. E. Precizați două avantaje ale creșterii producției de hidroenergie pe plan european. Posibile răspunsuri:
a. este relativ ieftină
b. este nepoluantă
c. este practic inepuizabilă

27. E. Prezentați:
a. două argumente care să susțină afirmația: „În structura producției de energie electrică a Germaniei și Norvegiei
hidroenergia are o pondere ridicată”.
Posibile răspunsuri:
1. prezența unor importante artere fluviale cu debite mari și repezi
2. existența reliefului montan cu pante repezi și condiții propice construirii de baraje
3. activitățile social economice consumatoare de energie

28. E. Precizați:
a. doi factori care favorizează practicarea turismului hibernal și a sporturilor de iarnă în Austria.
Posibile răspunsuri:
1. relieful montan oferă condiții optime pentru amenajarea pârtiilor și practicarea sporturilor de iarnă
2. climatul favorabil care permite acumularea zăpezii și menținerea ei pe pârtii o periadă mai lungă de timp
29. E. Menționați:
a. două argumente care explică faptul că infrastructura de transport constituieun element important în dezvoltarea
economică a Uniunii Europene.
Posibile răspunsuri:
 realizează schimburile comerciale între state,
 realizează fluxuri de materii prime și produse finite
 determină mobilitatea forței de muncă

30. E. În Europa Centrală există areale extinse afectate de procese de degradare accentuată a terenurilor.
a. Precizați doi factori care au condus la extinderea acestor areale.
Posibile răspunsuri:
1. Sărăturarea solurilor datorită perioadelor lungi de secetă
2. Poluarea solurilor prin folosirea îngrășămintelor chimice în exces
3. Spulberarea solului în perioadele secetoase de către vânt

31. E. Prezentați:
a. două obiective turistice reprezentative din Grecia.
Posibile răspunsuri:
1. Vestigiile istorice care fac din Atena un muzeu în aer liber
2. Ansamblul monahal Meteora (turismul religios)

32. E. Precizați:
a. două argumente pentru a explica ponderea ridicată a energiei termice convenționale în structura energetică a
Rusiei.
Posibile răspunsuri:
1. Existența unor însemnate cantități de combustibili fosili (cărbuni, petrol, gaze)
2. Fluviile mari cu potențial hidroenergetic sunt situate în zone climatice mai puțin favorabile dezvoltării
așezărilor umane

33. E. Prezentați:
a. doi factori care explică diferența mare dintre valoarea densității medii a populației din Italia și Finlanda, în
condițiile în care teritoriile au suprafețe similare, iar relieful favorabil locuirii în Finlanda se apropie de 80 %.
Posibile răspunsuri:
1. Condiții climatice mai prielnice locuirii și dezvoltării așezărilor umane în Italia
2. Resurse naturale mai bogate și mai variate în Italia

34. E. Prezentați:
a. două cauze pentru a explica ponderea redusă a pădurilor din Europa Sudică.
b. Posibile răspunsuri:
1. Defrișările masive pentru a face loc terenurilor agricole
2. Regiunea este o veche vatră de locuire, ceea ce a dus la o antropizare puternică a spațiului mediteraneean și deci la
dispariția pădurilor
SUBIECTUL II-SUBPUNCTUL E

1. Precizaţi două cauze ale scăderii numerice a populaţiei României după anul 1990.
-scãderea sporului natural; cresterea valorilor emigrarii.
2. Prezentaţi:
a. o cauză care explică densitatea redusă a populaţiei în Munţii Carpaţi.
- altitudini mari; masivitate mare; conditii climatice mai aspre;
b. o cauză care determină cantităţile de precipitaţii mai mari în partea vestică a ţării faţă de partea
estică a ţării.
-influenete oceanice (atlantice) aducãtoare de precipitatii bogate, scad de la vest la est;
-lantul carpatic blocheazã patrunderea maselor de aer oceanice in estul tãrii.
3. Prezentaţi:
a. o cauză care explică frecvenţa mult mai mare a hidrocentralelor în zona montană, decât
în zona de câmpie;
a. In zona montana sunt mai multe hidrocentrale deoarece debitul râurilor este mai ridicat,
iar pantele sunt mari decãt Ia câmpie, favorizând valorificarea hidroenergetica a fortei
apelor.
b. o cauză care explică diferenţa de temperatură de peste 2 ºC, între sudul şi nordul ţării.
b. Extinderea teritoniulul in latitudine, pe aproximativ 5°, a determinat diferenta de
temperatura de peste 2°C intre sudul si nordul tarii.
4. Precizaţi două cauze care determină producerea alunecărilor de teren în Podisul Barladului.
In Podisul Bãrladului se produc alunecãri de teren din cauza reliefului accidentat (versanti de cuestã) si a
existentei stratului de argila in alcãtuirea petrograficã a podisului.
5. Precizaţi doi factori care au contribuit la formarea Deltei Dunării.
la formarea Deltei Dunãrii au contribuit urmãtorii factori: cantitatea mare de aluviuni transportata de
Dunäre, panta redusa a fluviului si lipsa mareelor.
6. Prin poziţia sa geografică, România este o ţară dunăreană. Menţionaţi două avantaje
economice care de curg din această situaţie.
-prin intermediul Dunärii se face legatura cu alte tãri europene dunãrene si legatura cu Marea Nordului
prin canalul Dunãre-Main-Rin;
— valorificarea hidroenergetica a apelor Dunãrii.
7. Explicaţi rolul României în cadrul Uniunii Europene, menţionând două elemente prin care se
evidenţiază.
Rornânia se evidentiazä in cadrul U.E.: prin pozitia sa geografica asigurând legatura dintre tãrile Europei
Occidentale si Centrale cu cele din Europa estica si sud-esticã precum si cu cele din Orientul Apropiat si
Mijlociu; este un important factor de stabilitate regionala;
-dispune de resurse favorabile practicãrii agriculturii ecologice.
8. Explicaţi dezvoltarea oraşului Constanţa menţionând doi factori favorizanţi.
- dezvoltarea in imediata apropiere a unor activitãti econoice complementare (petrochimie in zona Midia,
ind. chimicä Ia Nãvodari, activitãti econornice noi In Iungul canalului Dunare Marea Neagra: portul nou
Constanta Sud - Agigea) si alte a facut ca orasul sa se extinda functional in teritoriu;
-utilizarea falezei, amenajarea unor spatii anterior nefolosite, construirea statiunii Mamaia (inclusã
orasului) au permis acestuia o dezvoltare relativ armonioasa.
9. Prezentaţi două argumente care să demonstreze importanţa economică a Mării Negre pentru
România
-exploararea hidrocarburilor din platforma continentalã: transportul maritim ce permite dezvoltarea
legaturilor comerciale; dezvoltarea asezarilor omenesti inca din antichitate; dezvoltarea turismului.
10.Precizaţi două cauze care determină, în România, deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului
alpin.
-Cauze: pasunatul excesiv; turismul necontrolat
11. Prezentaţi două cauze care explicǎ masivitatea redusă a unităţilor marcate, pe hartǎ, cu literele
Muntii Banatului si Apuseni
-numarul mare de depresiuni, culoare si trecatoriinaltimile mici .
12. Prezentaţi două argumente care sǎ susţină faptul cǎ unitatea de relief numita Campia
Baraganului este o importantǎ regiune agricolǎ a României.
-are un climat cald, cu temperaturi ridicate (10-11°C) si precipitatii de 400-500mm (Ce pot fi completate
cu irigatii) ce asigurã dezvoltarea plantelor;
soluri fertile din clasa molisoluri (cernoziomuri);
terenuri arabile netede si extinse, ce favorizeaza mecanizarea culturilor agricole;
se cultivã pe suprafete intinse cereale, plante industriale si legume.
13. Prezentaţi două cauze pentru care industria de prelucrare a lemnului are numeroase centre de
prelucrare în Carpatii Orientali si Subcarpati
-in regiunile de munte si subcarpaticc sunt cele mai intinse suprafete ocupate cu pãduri, lemnul fiind
materia prima utilizatã de aceasta industrie a lemnului;
-centre de prelucrare a lemnului sunt amplasate in apropierea materiei prime, in regiunile muntoase si
subcarpatice.
14. Precizaţi două cauze care determină diversitatea tipurilor genetice de relief în Carpaţii Orientali
-Fragmentarea accentuatã de natura tectonica si adâncirea râurilor, pasurilor, trecatorilor, depresiunilor.
culoarelor de vale.
-Alcãtuirea petrografica diferitã; Modul diferit de formare; Alternanta climatelor glaciare - periglaciare si
interglaciare
15. Precizaţi două argumente care să susţină necesitatea dezvoltării industriei energiei electrice în
ţara noastră.
-energia electrica este un indicator important ce se ia in calcul pentru a stabili nivelul de dezvoltare al
unei tari;
- ramura economica importanta, constituind o dominanta a economiei moderne; energia electrica este
importanta pentru modul de viata al societatii contemporane.
16. Prezentaţi două cauze care să explice frecvenţa mare a alunecărilor de teren in zona
subcarpatica
.-in alcatuirea geologica a Subcarpatilor Curburii exista argile, precipitatii abundente si panta accentuata,
conditii ce favonizeaza producerea alunecarilor de teren; defrisarile masive si lucràrile agricole gresit
efectuate, determina frecvente alunecari de teren.
17. Precizaţi două cauze pentru care fondul forestier este valorificat diferit în unitatea de relief
marcată, pe hartă, cu litera C (Sectorul Central al C.Romane), faţă de cel din unitatea de relief
marcată, pe hartă, cu litera H.(Apuseni).
1.-altitudinea reliefului-unitatea C fiind o zona de campie cu relief jos,este favorabila cultivarii
cerealelor,arealul forestier fiind prezent in suprafetele mici doar in partea nordica, motiv pentru care
industria lemnului utilizarea pedominant materii prima adusa din zonele deluroase si montane
-unitatea H este o zona montana cu alt .ridicate si au o vegetatie forestiera etajata cu o varietate mai mare
de specii de arbori,respectiv cu o industie a cherestelei si a lemnului bine dezvoltata 2.-
conditiile climatice cu percipitati mai ridicate in H decat in C,fapt ce favorizeaza o mai mare dezvoltare a
fondului forestier in H.
18. Precizaţi două caracteristici care demostrează originalitatea Mării Negre.
-lipsa curentilor verticali care nu favonizeazã amestecul apei ce- ar duce la oxigenarea celor doua stratuir
de apa ;
-prezenta a douã straturi de apä cu temperaturã si salinitate diferita;
-prezenta acidului sulfhidric de la 200 m adancime pana la 2211 m ceea ce determina lipsa vietuitorelor.
19. Prezentaţi două argumente prin care să demonstraţi rolul Munţilor Carpaţi în clima României.
-altitudinea Muntilor Carpati determina etajarea climatica; depresiunile intramontane si culoarele de vale
largi determinä modificãri ale directiei de deplasare a aerului, stagnarea maselor de aer rece si inversiuni
de temperaturã; prin dispunerea cvasicircularã, Muntii Carpati reprezintã o barierã climaticã care släbeste
spre est actiunea mase lor de aer vestice, modificã directia celor estice si nordice si le opreste pe cele
sudice.
20. Prezentaţi două cauze prin care să explicaţi dispunerea radiar-concentrică a reţelei feroviare în
România.
-reteaua feroviarä are o dispunere radiarã fiind influentata de pozitia capitalei
- reteaua feroviarã are o dispunere convergenta impusã de configuratia reliefului carpatic.
21. Prezentaţi două premise naturale ale practicării culturii cerealelor în Câmpia Română.
-relieful plan, orizontal, favorabil desfasurärii lucrärilor agricole;
-existenta resurselor de sol cu grad ridicat de fertilitate;
- conditii climatice optime dezvoltárii culturilor agricole.
22. Prezentaţi două cauze care determină varietatea mare a solurilor din România
-varietatea treptelor si formelor de relief; varietatea conditiilor climatice; vegetatia ca factor al
pedogenezei.
23. Prezentaţi două argumente care să demonstreze importanţa economică a Canalului Dunăre –
Marea Neagră pentru România.
-scurteazä distanta Dunãre — Marea Neagra (aproximativ 400 km); faciliteazã legatura fluvialã cu centrul
si nordul Europei (sistemul navigabil Main-Rhin); resursã de apã In Podisul Dobrogei de Sud (apá
industrialã, irigatii).
24. Prezentaţi două cauze care au determinat creşterea populaţiei urbane în România.
-exodul rural in perioada comunistá; declararea localitatilor rurale ca centre urbane; subordonarea
administrativa a unor localitãti rurale situate in vecinãtatea centrelor urbane.
25. Prezentaţi două argumente pentru a demonstra faptul ca terenurile arabile reprezintă cea mai
importanta resursă naturală din România
suprafata ocupata de terenurile arabile cu soluri cu fertilitate ridicatã si moderatã (circa 40%);
sunt pretabile tuturor grupelor de plante de culturã specifice zonei temperate; productia agricolã
constituie baza hranei populatiei si a cresterii animalelor.

26. Prezentaţi două argumente pentru a susţine afirmaţia: „Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu
litera F –Delta Dunării ,este o câmpie în formare
-altitudinea medie este de 0,5 m, iar cea maxima de 12.4 m pe grindul Letea, aceste valori altimetrice
corespunzänd unei cãmpii joase;
-relieful pozitiv ocupa pondere redusã (uscat predeltaic. grinduri. ostroave), iar cel negativ are o pondere
mai mare (depresiuni in care sunt lacuri, brate, gãrle, mlastini);
-procesul de aluvionare si inaltare continua si in prezent, Dunãrea aducând o cantitate mare de aluviuni.
27. Prezentaţi două argumente prin care demonstraţi importanţa economică a Dunării pentru ţara
noastră.
-pentru navigatie, asigurând astfel transportul materiilor prime cat mai ieftin; -pentru obtinerea de energie
electricã, prin construirea celor douã hidrocentrale de Ia Portile de Fier.
28. Prezentaţi două cauze pentru care densitatea populaţiei ţării noastre prezintă diferenţieri
teritoriale
-varietatea reliefului determinä repartitia diferita a populatiei pe teritoriul tarii; conditiile climatice diferite
din tarã; prezenta resurselor de subsol
29. Prezentaţi două cauze pentru care sectorul Carpaţilor Meridionali este considerat cel mai masiv
şi cel mai înalt.
-sunt alcatuiti din roci dure (sisturi cristaline), rezistente Ia eroziune; prezinta cele mai mari altitudini din
Carpatii Romãnesti, avánd mai multe vârfuri care depasesc 2500 m; fragmentare redusä.
-au suferit o inaltare tectonica de 1000 m in Cuaternar fata de celelalte ramuri carpatice.
30. Prezentaţi doi factori restrictivi în dezvoltarea agriculturii în regiunile montane.
-relief accidentat; conditii climatice nefavorabile (temperaturi scãzute, fenomene de inghet manifestate
circa o jumãtate din an etc.); soluri cu fertilitate redusä (spodosoluri).
31. Precizaţi doi factori de favorabilitate în dezvoltarea oraşului Braşov ca nod de comunicaţii
-pozitia geografica — in zona traversare a Carpatilor dintr-o parte in alta;
- dezvoltarea orasului in zona de legatura a drumurilor comerciale transcarpatice care au legat
Tara Româneascä de Transilvania.
32. Prezentaţi două cauze care explică faptul că în Carpaţii Orientali există o varietate de tipuri
genetice de relief.
-varietatea tipurilor de roci: vulcanice, sisturi cristaline si roci sedimentare cutate, fapt ce a determinat
dezvoltarea unor tipuri de relief specific pentru fiecare categorie de roci; formarea Carpatilor Orientali
prin vulcanism (relief vulcanic) si cutarea scoartei terestre (relief pe structurã cutatä); la peste 2000 m au
fost afectati de glaciatiunea cuaternarã rezultând relieful glaciar.
33. Precizaţi două cauze care au generat formarea Deltei Dunării.
maree mici; cantitatea mare de aluviuni transportatã de Dunãre si depunerea in interiorul Deltei sau in
mare; panta redusä a fluviului si a platformei continentale care favorizeaza depunerea aluviunilor.
34. Prezentaţi două cauze care au determinat degradarea terenurilor în mediul temperat –
continental.
-defrisãrile putemice prin interventia omului; - alunecãrile de teren; inundatii periodice si Intâmplatoare.
35. Prezentaţi două elemente care definesc peisajul montan.
-altitudini de peste 1000 m; - vegetatia o formeaza padurile de foioase si conifere;
- conditii climatice aspre.
36. Prezentaţi două cauze ale tendinţei de îmbătrânire demografică a Europei.
- valorile negative ale sporului natural, fenomen ce se manifesta de câteva decenii In Europa Nordicã si
Vestica si se generalizeaza treptat si in Europa Centrala si Esticä;
-cresterea duratei de viatä a populatiei, in majoritatea statelor europene datoritä cresterii calitatii asistentei
medicale si a standardelor de viata pe ansamblu (caracteristica cu precãdere a tãriIor Europei Nordice:
Islanda, Suedia, Finlanda).
37. Prezentaţi două cauze care explică emigrarea populaţiei dinspre fostele ţări iugoslave
-Cauze economice au dus la migrarea cãtre piete ale fortei de munca din tarile dezvoltate.
-Conflictele etnice care au generat numeroase räzboaie.
38. Prezentaţi două argumente pentru a susţine afirmaţia: Europa este considerată leagănul
turismului
-Anglia a fost prima țară care a promovat turismul de recreere și odihnă pentru lucrătorii din industrie al
cărui număr era în creștere mai ales dupa revolutia industriala.
-litoralul Marii Mediterane este principala zona turistica a lumii,practicandu-se turismul balneomaritim,
aici existand numeroase statiuni: Coasta de Azur, Riviera di Ponte, Costa Blanca, Rodos etc.
-multe tari europene au dus turismul la nivelul unei ramuri economice: Spania, Italia Grecia;
-Italia detine jumãtate din bogatia turisticä a lumii, iar Roma este cel mai mare muzeu in aer liber;
- vestigiile civilizatiilor antice In Grecia: Atena, Delfi etc.
39. Precizaţi două cauze ale valorilor foarte diferite ale densităţii populaţiei în Câmpia Română
-contactul câmpiei cu unitàtile de deal si podis care ofera un climat de adãpost au contribuit la dezvoltarea
unor centre urbane mari (Craiova. Pitesti, Târgoviste, Ploiesti etc.), determinând densitãti mari ale
populatie;
-densitatea redusa a retelei hidrografice si apele subterane la adãncimi mari din Câmpia Romanä a
deterrninat o concentrare mai mare a asezarilor in apropierea râurilor sau pe terasele acestora si densitati
mai reduse pe interfluvii.
40. Prezentaţi două argumente privind complexitatea geologică şi geomorfologică a Podişului
Dobrogei.
-s-a format in orogeneze diferite — baikalianã, hercinicä;
Dpdv al diversitatii geologice este format din sisturi verzi, granite Ia care se adauga calcare si loess;
iar diversitate morfologica se remaraca de la cea mai veche peneplena la inselberguri, formatiuni carstice
si procese geomorfologice actuale.
41. 1. Precizaţi o cauză a lipsei pădurilor în zona alpină.
2. Precizaţi o cauză a lipsei pădurilor în Bărăgan.
-in zona montana limita pãdurii este cuprinsa intre 1600-1800 m, dupa care urmeaza etajul alpin format
din jnepeni, afini si merisori iar mai sus pajisti alpine; la acestea se mai adauga caracteristicile climatului
alpin: temperaturi mici, vanturi puternice
- interventia antropica ca urmare a extinderii oraselor , fie pt a extinde terenurile agricole.
42Prezentaţi doi factori de favorabilitate în dezvoltarea oraşului Braşov ca oraş turistic.
-numeroasele monumente istorice si de artä (fortificatii medievale, biserici, case vechi, muzee);
-prezenta celei mai importante statiuni montane si de sporturi de iarnã din tara (Poiana Brasov).
43. Prezentaţi două argumente pentru a demonstra faptul că relieful României este variat.
-Relieful României este variat pentru cä existã cele patru forme majore de relief — munti, dealuri,
podisuri, câmpii - si numeroase tipuri de relief derivat:eolian (dune),glaciar (circuri,vai), fluviatil (lunci,
terase s.a.), marin (faleza, plaja s.a.), lacustru, nival (nise), relief pe structuri monoclinale (cueste), cutate
(butoniere, pe calcare (pesteri), pe loessuri si depozite loessoide (crovuri, gãvane s.a.) etc.
44. Prezentaţi două cauze care explică diversitatea tipurilor genetice de lacuri din România.
Diversitatea lacurilor dupã geneza este determinatã de tipurile de relief, altitudine si agent modelator.
45. 1. Precizaţi o cauză care să explice diferenţa de temperatură între sudul şi nordul ţării, la
aceleaşi altitudini.
2. Precizaţi o cauză care să explice diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii medii anuale între
vestul şi estul ţării.
1. intinderea pe latitudine, partea nordicã fiind mai aproape de polul nord are temperaturi cu 2-3°C mai
scãzute decãt partea sudicä a tãrii;
2. influentelor climatice, care in vest sunt oceanice ce determinä precipitatii mai bogate decãt in est unde
avem influente de ariditate,
46. Prezentaţi două cauze ale prezenţei terenurilor degradate în spaţiul subcarpatic şi în
Depresiunea Colinară a Transilvaniei
-prezenta terenurilor degradate este determinatã de: alunecári de teren, despäduriri irationale,
torentialitate. eroziunea solului, grad ridicat de antropizare
47. Precizaţi doi factori care determină fertilitatea scăzută a solurilor în Munţii Carpaţi.
Factorii care determinã fertilitatea scãzutã a solurilor din Muntil Carpati sunt: tipurile de roci; altitudinea
mare; clima (datoritã cantitätii man de precipitatii).
48. Precizaţi două cauze care au determinat construirea unui combinat siderurgic la Reşiţa.
-Se aflã in apropierea resurselor de minereu de fier exploatate din Muntii Banatului si Muntii Poiana
Ruscã. Se aflã In apropierea Dunãrii, care reprezintã o cale de transport a materiilor prime din import.
Resita se aflã In apropierea rezervelor de huilã din Muntii Banatului, utilizate pentru obtinerea cocsului.
49. Menţionaţi doi factori determinanţi ai diferenţei dintre valorile medii ale densităţii populaţiei
din judeţele Caraş-Severin şi Prahova.
-Judetul Prahova este unul dintre judetele tarii, cu cea mai mare valoare a densitätii medii deoarece: In
judeul Prahova relieful este In mare parte un relief de deal sau cârnpie, favorabil locuirii, In comparatie cu
judetul Caras Severin in care relieful este predominant muntos si fragmentat; judetul Prahova este
puternic urbanizat in comparatie cu judetul Caras Severin iar activitatile industriale sunt bine dezvoltate.
50. Prezentaţi două cauze care determină tendinţa de îmbătrânire a populaţiei României
România se confruntã cu probleme sociale si economice multiple ceea ce a determinat accentuarea
tendintei de imbätrânire a populatiei In ultimul deceniu. Determinante au fost scãderea natalitätii si
implicit a sporului natural;emigrarea tinerilor pentru o muncã mai bine remuneratã, in strãinätate.
51. Prezentaţi două cauze ce au determinat, după 1990, migraţia dinspre mediul urban către mediul
Rural
-Accentuarea migratiei dinspre mediul urban, catre mediul rural, a fost determinatä in România dupã
1990 de cauze economice si sociale. Un rol determinant l-au avut insã cresterea ratei somajului
determinata de restructurarea industriei, trecerea la economia de piata si aplicarea Legilor proprietati (18
din 1991 si 1 din 2000), care au permis retrocedarea terenurilor agricole confiscate de cãtre comunisti.
52. Prezentaţi două argumente pentru a explica faptul că Delta Dunării reprezintă un mediu unic
pe teritoriul României
-Delta Dunãrii reprezinta un peisaj unic prin: - modul de formare, in urma aluvionãrii de cätre Dunare a
unui vechi golf de mare; - relieful format din suprafete de uscat (grinduri) si suprafete acoperite de ape
(brate, lacuri, canale, mlastini); - are un climat cu influente pontice, o vegetatie iubitoare de apa (sãlcii,
stuf, papurã. .)si o fauna (pesti, pasari) specifice deltei
-in 1992 a fost declarata Rezervatie a Biosferei
53. Prezentaţi două elemente de originalitate ale reliefului unităţii de relief marcată, pe hartă, cu
litera H.
H — Pod Dohrogei. Elemente de originalitate: origine complexã: orogeneza baikaliana (Pod.Casimcei).
orogeneza hercinicã (Muntii Mãcinului), sedimentare in bazin lacustru (Pod Dobrogei de Sud), fundament
din calcare vechi pe care s-a dezvoltat un relief carstic original; prelungire spre est, cu platforma
continentala a Marii Negre.
-este singura unitate in care gasim cele mai vechi roci din tara, respectiv sisturi verzi
54. Precizaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „Unitatea de relief marcată, pe hartă,
cu Podisul Getic reprezintă o regiune importantă de exploatare a combustibililor minerali fosili.”
In unitatea de relief cu litera B se aflä un important bazin de exploatare a lignitului din România( Motru-
Rovinari); din unitatea de relief cu litera B se exploateaza petrol si gaze natural
55. Menţionaţi doi factori care au contribuit la creşterea densităţii populaţiei în Depresiunea
Braşov.
-conditii naturale favorabile (relief, climã, sol); dezvoltarea unor ramuri industriale care au necesitat fortã
de muncã numeroasã.
56. Prezentaţi două caracteristici morfologice ale reliefului prin care acesta influenţează clima
României.
-Relieful determinä, prin altitudine, etajare climaticã: climat de cámpie, climat de dealuri si podisuri,
climat de munte; prin desfasurare, Ianturile montane constituie barierã In circulatia maselor de aer; prin
fragmentare, respectiv existena depresiunilor si a culoarelor de vale adânci din Carpati si regiunile
deluroase determinã inversiuni de temperatura din cauza stagnãrii maselor de aer reci; temperaturi
scãzute, ceturi, respectiv circulatia maselor pe anumite directii.
57. Prezentaţi doi factori care influenţează debitul râurilor din România.
-Printre factorii care influenteazä debitul räurilor se impun: regimul de cãdere a precipitatiiIor si tipul
acestora, temperatura aerului, relieful.Râurile au cel mai mare volum de apa in perioada de primãvarã, din
cauza precipitatiilor bogate si topirii zapezii, in timp ce vara si iarna se inregistreazã scurgeri moderate,
iar toamna — anotimp secetos, scurgerea lichidã este cea mai mica.
58. Precizaţi două cauze care determină cantităţi reduse de precipitaţii în Pod. Dobrogei
Influentele climatice sunt excesive — semiaride in Podisul Dobrogei; Relieful cu altitudini mici (valoarea
maxima este de 467 m in Muntii Mãcinului).
59. Prezentaţi două cauze care explică diversitatea tipurilor genetice de lacuri din România.
Aceastã diversitate este expIicata de prezenta tuturor treptelor de relief, de Ia munte pána Ia campie; de
configuratia asezarii (pozitionarii) treptelor de relief; diversitatea modului de formare a reliefului si a
structurilor geologice (rocilor).
60. Precizaţi două cauze care determină cantităţi reduse de precipitaţii în Delta Dunarii.
-influentele de ariditate care determina veri secetoase, iar pre\enta crivatului accetueaza lipsa de
precipitatii, cu valori sub 400mm/an
61. Precizaţi două cauze ale localizării unor centre ale siderurgiei în unităţi de relief fără resurse de
minereuri de fier, cărbuni superiori, mangan etc., de-a lungul Dunării.
-utilizarea materiilor prime din import aduse pe Dunãre; transportul materiilor finite mai usor cu ajutorul
transporturilor navale; exemple de centre: Galati, Cãlärasi.
62. Prezentaţi două argumente prin care să explicaţi importanţa fondului forestier pentru ţara
noastră.
-factor de mentinere a echilibrului natural; materie prima pentru industrie; sursã de combustibil; materiale
de constructie etc.
63. Prezentaţi două cauze care să explice faptul că industria materialelor de construcţii este foarte
răspândită în România.
-materii prime diversificate; cresterea cererii de materiale de constructii pe piata internã si externã.
64. Precizaţi două cauze care explică faptul că vegetaţia de stepă se dezvoltă în partea de est şi
sud-est a României
-influentele de ariditate care determina precipitatii putine si temperaturi ridicate mai ales vara
-prezenta reliefului de campie,care are in component a molisoluri , favorizand dezv. stepei
65. Prezentaţi două cauze care determinǎ diferenţa de temperaturǎ dintre Gr.Nordica a
Carp.Orientali si.Podisul Dobrogei de Sud
-Unitatea de relief Gr.Nordica a Carp.Orientali are precipitatii medii anuale mai mari intre 1000-
1200mm/an, pe când unitatea de relief Podisul Dobrogei de Sud are temperaturi precipitatii medii anuale
mai mici sub 450mm/an, deoarece unitatea de relief H este situatä in nordul tarii fiind sub influentele
climatice scandinavo-baltice, care detemina precipitatii mai mari, pe când unitatea de relief A, este situatã
in sudul tarii sub influentele de ariditate ;
-unitatea de relief H are altitudini rnai mari (2303 m), pe când unitatea de relief A are altitudini mai
reduse ( sub 200 m), iar precipitatiile crescc odata cu cresterea altitudinii.
65. Menţionaţi două modalităţi prin care să se reducă numărul de emigranţi români în ţările UE
-cresterea nivelulul de trai In România; dezvoltarea economicä si cresterea numärului de locuri de muncä
si o salarizare asemãnätoare cu cea din tãrile UE.
66. Prezentaţi două cauze pentru a explica faptul că în regiunile montane se practică mai mult
creşterea animalelor decât cultura plantelor.
-in zona montana din cauza temperaturilor scazute, a vantului mai puternic si a precipitatiilor ridicate , la
care se mai adauga si prezenta unor soluri slabe ca si fertilitate(spodosoluri) nu este posibila cultivarea
plantelor.
-prezenta pajistilor alpine dar si a fanetelor determina cresterea animalelor in zona montana, indeosebi a a
bovinelor si ovinelor.
67. Prezentaţi două cauze care să explice frecvenţa mai mare a secetelor în partea de sud-est a
ţării faţă de vestul ţării
-patrunderea maselor de aer continental din est; patrunderea maselor de aer uscat din nordul Africii;
bariera orografica reprezentata de Muntii Carpati impiedica masele de aer oceanic sã ajunga in SE tarii.
68. Argumentaţi necesitatea integrării României în Uniunea Europeană, menţionând două beneficii
pentru ţara noastră ce decurg din această situaţie.
- ca urmare a integrarii romaniei in UE aceasta beneficiaza de ajutor economic oferit de UE, de libera
circulatie a oamenilor si a marfurilor in cadrul uniunii dar si de politici vamale commune.
69. Motivaţi statutul de mare putere economică mondială a Uniunii Europene, precizând două
argumente în acest sens
- detine peste 40% din comertul mondial.
-produsul total brut al UE este de aprox. 1/3 din cel mondial.
70. Prezentaţi două cauze care au condus la formarea Uniunii Europene.
- 1. dorinta de ridicare a nivelului de trai
2. jucarea unui rol important in politica si economia mondiala
71. Explicaţi faptul că, pentru statele Uniunii Europene, problema energeticii şi a industriei
energiei
electrice este o problemă prioritară.
- 1)Energia electrica reprezinta "motorul"industriei
2)Europa este un continent relativ sarac in resurse conventionale
Fiecare din tarile UE importa cel putin un tip de combustibil conventional (carbune, petrol). Acest lucru a
determinat utilizarea resurselor alternative de producere a energiei electrice cum ar fi: energia nucleara,
energia eoliana, energia solara, etc.
72. Prezentaţi două motive care au dus la extinderea Uniunii Europene după 2004.
- reducerea decalajelor economice
- pozitia geografica ale tarilor cu iesire la M.Neagra si M.Baltica
73. Prezentaţi două însemne ale Uniunii Europene şi semnificaţia acestora.
- Insemnele U.E sunt steagul care simbolizeaza primele 12 state care au format U.E
si imnul care a fost adoptat la 18 ianuare 1972 "Oda bucurie" care simbolizeaza uniunea tuturor statelor.
74. Precizaţi două cauze care conduc la o pondere ridicată ale populaţiei rurale în România.
-somajul ridicat
-ponderea mare a terenurilor arabile(agricultura)
75. Precizaţi două consecinţe asupra activităţilor antropice datorate variaţiilor sezoniere de
temperatură în staţiunea turistică Sinaia
- -practicarea turismului estival si hibernal
-ponderea redusa a cult.plantelor
76. Prezentaţi două argumente care susţin afirmaţia ,,Uniunea Europeană este un bloc economic
redutabil”.
Uniunea Europeana detine o treime din PIB-ul mondial, 27% din constructia de masini, locul I la energia
nucleara, 40% din comertul mondial, 50% din turisti pe plan mondial etc., datorita acestor elemente
“Uniunea Europeana este un bloc economic redutabil”.