Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA

JUDEŢUL IAŞI – CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI


INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „CONSTANTIN PĂUNESCU”
Iaşi, B-dul C.A.Rosetti nr. 11-15; Tel. +4 0232 277269; Fax +4 0232 277269;
Email : scoala_speciala_iasi@ yahoo.com; www. scoalaspecialaiasi.ro

Nr. .................. / .................................

PROIECT DE ACTIVITATE EXTRA ŞCOLARĂ

Profesor : Ştefancu Daniel, Serea Adela, Paraschiv Cosmina, Iurea Andreea.

1.DENUMIREA ACTIVITĂŢII : ”FOTBAL UNIFICAT” fete - băieți

2.COMPONENTA EDUCAŢIONALĂ: Integrare socială prin sport a elevilor cu cerinţe educative


speciale

3.OBIECTIVE PROPUSE :
a) Participarea copiilor cu CES–DMM la întreceri şi competiţii sportive, alături de elevi din şcoli de
masă
b) Sensibilizare copiilor din şcolile de masă cu privire la persoanele cu dizabilităţi.
c) Promovarea competiţiilor sportive destinate persoanelor cu dizabilităţi şi implicarea în organizare
a autorităţilor locale.

4.LOCUL ŞI PERIOADA DE DESFĂŞURARE:


Stadion ”Emil Alexandrescu” Iași – 07.04.2015

5.PARTENERI:
 Federația Română de Fotbal.
 Fundația Special Olympics România
 Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi
 Colegiul Tehnic ”Gheoghe Asachi” Iași

6.RESURSE( umane , materiale) implicate:


- Profesori organizatori, arbitrii, asistenţă medicală și reprezentanți ai Federației Române de Fotbal și
Fundației Special Olympics România.
- Stadion ”Emil Alexandrescu” Iași , materiale sportive, echipamente.
- Premii oferite de către Federația Română de Fotbal și Fundația Special Olympics România
7.Grup ţintă/beneficiari:
Grup ţintă: elevi cu cerinţe educative speciale - deficienţă mintală (CES-DM), care prezintă
probleme de integrare socială și elevi din şcolile de masă partenere

Beneficiari direcţi:
 16 elevii de gimnaziu din Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”Iaşi
 16 elevii de gimnaziu din Şcoala Specială „Trinitas”
 30 elevi din şcolile de masă partenere

8.STRATEGII DIDACTICE – jocuri sportive

9.DESFĂŞURARE (activităţile propuse)


Ședința tehnică cu privire la regulamentul întrecerii și stabilirea intrării în competiția a
echipelor.
Meciurile se desfășoară sub forma unui turneu cu 4 echipe fotbal băieți 14-16 ani alcătuite din
elevi cu CES şi elevi din școlile de masă partenere.
Organizarea unui meci demonstrativ de fotbal între două echipe de fete, alcătuite din eleve cu
CES şi eleve din Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” Iaşi.

10.EVALUAREA ACTIVITĂŢII :
În desfăşurarea activităţii se vor urmări indicatorii:
 integrarea copiilor cu nevoi speciale în echipele de fotbal ale şcolilor participante;
 respectarea regulamentului FRF de către toţi copiii,
 participarea activă a tuturor copiilor în obţinerea victoriei;
 participarea unui număr mare de copii în susţinerea echipelor participante
 mediatizarea rezultatelor obținute.

Responsabil Programe si proiecte educative

Prof. Adela Serea