Sunteți pe pagina 1din 6

FORMULAR DE MONITORIZARE INTERNĂ –I

Perioada 15 IX-15 XII 2011

Şcoala Localitate Data prezentului raport


GRUP SCOLAR „AL.I.CUZA” SLOBOZIA 15 decembrie 2011
IALOMITA

Nume Semnătură Funcţie


Dir.adj.GEORGESCU GRATIELA COORDONATOR CEAC
Prof.MIHALACHE DANIELA RESPONSABIL CEAC

Vă rugăm să completaţi Perioada de la (zi/luna/an) până la (zi/luna/an)


formularul şi să îl trimiteţi
prezentului 15 IX 2011 15 XII 2011
o dată la două luni.
raport:

1. Vă rugăm bifaţi (X) varianta corespunzătoare:

= nu există modificări faţă de raportul anterior X =modificările


sunt specificate mai jos

2. Vă rugăm să precizaţi numărul de observări la lecţie pe care le-aţi efectuat:

de la în total la număr total


ultimul 18 15 XII 2011 de 8
raport:15 18 observatori:
VI 2011

3. Vă rugăm să precizaţi numărul de profesori observaţi de la data de 15 IX


2011:

număr total de număr total de


profesori din 57 profesori observaţi: 18
şcoală:

4. Vă rugăm să descrieţi aspectele care trebuie îmbunătăţite în ceea ce priveşte


procesul de predare şi învăţare, aspecte pe care le-aţi identificat în urma
observărilor la lecţie.

Aspecte care trebuie îmbunătăţite Puncte tari


 Implicarea tuturor elevilor in
propriul proces de invatare prin  Elaborarea procedurilor de
utilizarea metodelor interactive; comunicare interinstitutionala si
 Aplicarea cu o frecventa mai mare intrainstitutionala;
la clasa a autoevaluarii de catre  Formularea clara a obiectivelor
un numar mai mare de cadre masurabile,transmiterea lor
didactice; elevilor si realizarea acestora in
 Reducerea absenteismului scolar lectie;
in randul elevilor;  Utilizarea metodelor active,
 Consilierea elevilor ai caror parinti tinand-se cont de invatarea
sunt plecati in strainatate, in centrata pe elev;
colaborare cu psihologul scolii.  Evaluarea ritmica a cunostintelor
si competentelor elevilor prin
diferite metode alternative;
 Comunicarea profesor-elev-

1
parinte este adecvata atat in
cadrul orelor de curs cat si prin
orele de orientate si consiliere
planificate in orar;
 Activitati diverse in cadrul
comisiilor metodice ce au drept
efect imbunatatirea procesului
instructiv-educativ;
 Activitatii extrascolare diverse
(concursuri, sesiuni de referate si
comunicari stiintifice, teatru,
jocuri sportive) in care se
realizeaza transferul cunostintelor
acumulate;
 Profesori calificati, cu pregatire
stiintifica si metodica

Acţiuni propuse

 Desfasurarea unor ore de dirigentie , in colaborare cu psihologul scolii , in


vederea consilierii elevilor care au parinti in strainatate;;
 Desfasurarea de lectii demonstrative la nivel de comisie metodica/scoala in care
sa se utilizeze metode interactive si metode prin care se dezvolta aptitudinile de
autoevaluare si interevaluare;
 Desfasurarea unor actiuni diverse pentru promovarea imaginii scolii;;
 Masa rotunda cu tema” Absenteismul ridicat, cauza principala a esecului scolar”;
 Desfasurarea unor actiuni la care sa participe elevii din clasele terminale cu tema
„ Orientare si consiliere pentru cariera” – in colaborare cu invitati din
invatamantul superior, postliceal.

5. Ce alte dovezi aţi identificat pentru a evalua dacă realizaţi descriptorii de


performanţă 5.13 – 5.26?

Surse ale dovezilor

 Fise de observare a lectiilor, observarea curenta a lectiilor;


 Proiectel de lectii , fisel de lucru elevi;
 Chestionare aplicate elevilor, profesorilor, parintilor;
 Caietele si portofoliile elevilor;
 Portofoliile cadrelor didactice;
 Procese verbale ale actiunilor desfasurate in scoala.

6. Vă rugăm să descrieţi dificultăţile pe care le-aţi întâmpinat în


colectarea dovezilor şi în realizarea îmbunătăţirilor, precum şi soluţiile
pe care le-aţi identificat, în funcţie de factorii listaţi în coloana din
stânga:
Dificultăţi Soluţii
Fişa de  Este complexa dar se poate
observare a completa pe parcursul lectiei
lecţiei
(format)
 Este accesibil formatul
Format de prezentat
raportare

2
Descriptori  Nu ama avut dificultati in
de la 5.1 la analizarea descriptorilor de
5.26 performanta.

Dovezi  Dovezile sunt utile;  Impartirea sarcinilor in mod


sugerate de  Cantitatea de informatie ce echitabil intre membrii
manual necesita procesare este foarte comisiei;
mare iar resursele de timp  Organizarea dovezilor pe
sunt insuficiente. domenii de interes pentru
procesarea rapida si eficienta
a acestora.
Implicarea  Solicitarea dovezilor este  Solicitarea dovezilor sa se faca
membrilor considerata de unele cadre la intervale de timp rezonabile
personalului didactice „ birocratie” la termene bine stabilite;
 Sa se precizeze clar domeniul
si obiectivul urmarit in
colectarea dovezilor.

Resurse  Cantitate mare de  Sistematizarea si organizarea


materiale consumabile. corespunzatoare a
informatiilor.

7. Vă rugăm descrieţi succesele pe care le-aţi avut în timpul acestei perioade în


ceea ce priveşte atingerea descriptorilor de performanţă.

Succese
ACTIVITATI METODICE
LECTII DESCHISE
 „ Notiuni generale de genetica – Abateri de la segregarea mendeliana” – clasa a IX a
E – prof. Lambru Adina – Biologie;
 “Editorul de Word-Tabele”- clasa a XI – a E – Plesa Alina – Informatica;
 ” Butoane de actiune- Power Point ” – clasa a X- a A Mircea Doina – Informatica.

REFERATE:
 „ Metode interactive – alternative in predarea /aprofundarea notiunilor la Biologie” –
prof. Lambru Adina – Biologie;
 „ Metode si instrumente de evaluare a nivelului de achizitionare a competentelor si
cunostintelor” – prof. Iordache Petruta – Limba franceza;
 „Rolul calcuatorului in predarea – invatarea – evaluarea la Istorie” – prof. Constantin
Veronica – Istorie;
 „ Invatarea diferentiata” – prof. Vasluianu Bogdan – Informatica;

ALTE ACTIVITATI:
Limba romana:
 Noutati editoriale – prof. Vasluianu Sorina – octombrie 2011;
 Material didactic modern – prof. Cincescu Beatrice – noiembrie 2011;
 Simulare proba orala a bacalaureatului – decembrie 2011.
Limbi straine:
 Atelier de lucru – „ Dezvotarea competentelor de evaluare” ;
 Referat si dezbatere – „Metode si instrumente de evauare a nivelului de achizitionare

3
a competentelor si cunostintelor” – prof. Iordache Petruta
 Informare cu privire la stagiul de formare „ Stage de demultipication CREFECO –
Deveopper les competences orale a l’aide de divers support” – stagiu organizat de
ARPF si Inspectoratul Scoar Judetean Constanta – septembrie 2011 – diseminare
prof. Iordache Petruta;
 „ Ziua Europeana a Limbilor” – dezbatere pe tema „ Multilingvismul – o sansa in
viata” – sustinuta de prof. Apostu Elena.
Matematica:
 „ Proiectarea secventei de lectura a unui text in ora de matematica”;
 Selectionarea elevilor care vor participa la concursuri scolare;
Economic:
 Prof . Bancu Ileana a desfasurat urmatoarele activitati: la clasa a X a E – Joc de rol – „
Dialogul comercial intre vanzator si consumatorul adult de sex feminin nemultumit” si
la clasele X E si X F – metoda de lucru pe grupe - Utilizarea metodelor psiho-
senzoriale la controul produselor si ambalajului;
 S-au elaborat programe pentru curriculum optional pentru clasele a IX a si a X a –
aprobate de ISJ:
 M4 – „ Pregatirea unitatii comerciale” – prof. Istrate Iuliana;
 M4 – „ Organizarea si derularea unei afaceri” – prof. Bunea Dorel;
 M4 – „ Negocierea vanzarii produselor si serviciilor” – prof. Istrate Iuliana;
 M4 – „ Tehnici comerciale” – prof. Bancu Ileana.
 In toate catedrele s-au desfasurat pe parcursul lunii septembrie activitati de elaborare, aplicare
si interpretare a rezutatelor testelor initiale in conformitate cu graficul stabilit la nivel national.
 Actiune cu directorii – Centrul metodic Slobozia - Implementarea descentralizarii institutionale
– tema „ Impactul aplicarii procedurilor operationale asupra eficientizarii activitatii
manageriale”- organizatori: Director Prof. Ezeanu Marian,Director adjunct Prof. Georgescu
Gratiela, din partea ISJ: Insp. Simion Fodor Ana-Maria, Insp. Striblea Laura, Metodist Director
prof. Cioboata Dumitru.
 Actiune Judeteana a Consilierilor Educativi – octombrie 2011 – prof. Popa Emilia a sustinut
activiatea - Exemple de bune practici in activitatea educativa, prof. Lambru Adina – Rezultate
ale actiunii de ecologizare „ Let’s do it Romania” in judetul Ialomita.

CONCURSURI:
Limba romana:
 „ Dor fara satiu” – premiul special - clasa a XI a B – prof. Vasluianu Sorina; mentiuni
– clasa a IX a E si clasa a X a A – prof. Cancescu Beatrice.
Limbi straine:
 Concurs national „ Protégez la nature!” – premiul special - clasa a XII A E – prof.
Apostu Elena;
 Concurs national „ Cangurul lingvist” – limba franceza/limba engleza.
Socio-umane:
 Concursul Judetean de Istorie Locala „ Barbu Catargiu” – mentiune – casa a XI a A –
prof. Constantin Veronica;
 Concursul de istorie prilejuit de Ziua Nationala a Romaniei – clasele a X a - prof.
Constantin Veronica; prof. Ionel Vasile;
Educatie fizica:
 Concurs de Sah , faza judeteana – locul III, - Dinu Andrei, X H – prof. Popa Emilia.
SIMPOZIOANE:
 Simpozionul National „ Mentor si discipol” – Timisoara, noiembrie 2011, Prof.
Mihaescu Mariana a participat cu lucrarea „ Invatarea prin proiecte”

PROIECTE SI PROGRAME:
 „ Formarea cadrelor didactice in domeniu evaluarii competentelor profesionale” –
POSDRU – prof. Socol Valeria’
 „ Prezentul viitorului” – casa a X a H – prof. Socol Valeria;
 „ Padurea de langa noi”

4
 „ Invata pentru cariera ta” – prof. Mihaescu Mariana;
 Programele „ Descopera economia „ si „ Economie aplicata” – aplicate la casele XI E si
XI F – prof. Mihaescu Mariana.
 Proiect „ Multitouch” – prof. Ezeanu Marian, prof. Mihalache Daniela, prof. Lisofschi
Corina, prof. Boitan Angelica, prof. Gugiu Elena, prof. Gheorghe Carmina.
 Pregatirea elevilor din clasa a X a, matematica – informatica, intensiv engleza pentru
sustinerea testului Cambrige – prof. Paduraru Mirela.

ACTIVITATI EXTRASCOLARE DIVERSE


1. Ziua dezastrelor – actiune in colaborare cu ISU Barbu Catargiu Slobozia( IX D –
dirig. Prof. Popa Emilia).
2. Vizite la Muzeul Agriculturii – Expozitia figurilor de ceara – clasele si dirigintii;
3. „ Saptamana Educatiei Globale” – X A;
4. „ Saptamana Sanselor egale” – IX F;
5. Actiuni ale Comisiei pentru prevenirea violentei cu tema „ Educatia scolara previne si
combate violenta in randul elevilor” – au participat elevi din comisie si elevi din clasa
a XII F;
6. Actiuni prilejuite de Ziua Mondiala a luptei impotriva SIDA – organizata de prof.
Borodea Gabriela, prof. Gheorghe Carmina si membrii catedrei chimie-biologie.; au
participat elevi din mai multe clase ale scolii;
7. Participare la activitatile prilejuite de sarbatorirea Zilei Nationale a Romaniei – clasele
a IX a , diriginti, profesorii de istorie, conducerea scolii;
8. „ Adevarul despre SIDA” – clasa a IX F – diriginte prof. Iordache Petruta;
9. Actiune „ Daruri de la Mos Craciun” – IX F - diriginte prof. Iordache Petruta’
10. Miss Boboc – dirigintii si elevii de a clasele a IX a;
11. Let’s do it Romania – 14 profesori si 80 de elevi;
12. Sarbatoare de Hallowen – organizata de catedra de limbi straine;
13. Actiune umanitara „ Un dar pentru fiecare „ – clasa a X a F – diriginte prof. Apostu
Elena.
14. Comemorarea Holocaustuui – octombrie 2011 – vizionare de film „ Baiatul in pijama”
15. Ziua Editurii CECAR – clasa a XII a E – prof. Bancu Ileana.
16. Activitatile organizate de Cabinetul de Consiliere Pedagogica.

ACTIVITATEA DE PERFECTIONARE
 Cursul INSAM - au participat cadrele didactice din catedrele: Limba Romana, Limbi straine,
Matematica, Informatica, Chimie-Biologie, Fizica, Socio-Umane.
 Curs „ Asistent in relatii publice si comunicare” – noiembrie – decembrie 2011 – Iancu
Marioara, Gogot Lenuta, Vladila Eugenia, Coman Simona, Balan Marioara, Linte Constantin;
 Stagiu de formare pentru profesorii de Limba Franceza – Constanta – septembrie 2011 – prof.
Iordache Petruta.
 Incheierea cu examen de dizertatie a Cursului Postuniversitar „ Informatica aplicata” – prof.
Ganea Ioan, prof. Boitan Angelica, prof. Preda Daniel, prof. Lambru Adina.
 Curs „ Firma de exercitiu – metoda moderna de predare” - prof. Bancu Ileana;
 Atelier antreprenorial – Liceul Gheorgeh Lazar Bucuresti – prof. Bancu Ileana.
 Finalizarea cursului „ ORACLE” – prof. Lisofschi Corina;
 Finalizarea cursului „ e- scoala” – prof. Lisofschi Corina, prof. Lambru Adina, prof. Gugiu Elena;

ACTIVITATEA BIBLIOTECII
 Proiect educational „ Padurea de langa noi”Coordonatori: prof. Borodea Gabriela, prof. Bacanu
Claudia, bibliotecar: Vladila Eugenia ;
 „ Ziua nationala a Holocaustului „ - octombrie 2011 – actiune desfasurata in colaborare cu
membrii catedrei de Istorie precum si cu elevii din internat coordonati de d-na pedagog Balan
Marioara.
 „ Luna internationala a Bibliotecii Scolare” – Ziua portilor deschise; Activitati realizate in
colaborare cu elevi din clasele XA, XC, XE, XF, XG, XH, XI A, XI E – octombrie 2011.

5
 „ Contributia lui Mihail Sadoveanu la dezvoltarea literaturii romane” – noiembrie 2011;
 Actiune metodica cu bibiotecarii scolari din Centrul Slobozia – dezbatere cu tema „ Bibliotecile
in societatea cunoasterii” – noiembrie 2011;
 „ 1 Decembrie - Ziua Nationala a Romaniei” – in colaborare cu catedra de istorie.
 Participarea la actiuni ce converg din parteneriatul realizat cu Biblioteca Judeteana „ Stefan
Banulescu” Ialomita;
 Participare la Conferinta Nationala a ABR, Sibiu, septembrie 2011;
 Participarea la Cerc pedagogic – Tema actiunii metodice: : Proiectul de parteneriat educational
– demers strategic in recrearea spatiului educational.

ACTIVITATEA CABINETULUI DE ASISTENTA PSIHOLOGICA


 Prevenirea delincventei juvenile – adolescentii condamna etnobotanicele – elevi de la clasele X
A si X B;
 Prevenirea consumului de etnobotanice – aplicat la 11 clase;
 Prevenirea traficului de persoane – aplicat la 17 clase .

ACTIVITATEA INTERNATULUI
 Concurs de cunostinte generale – septembrie 2011;
 Miss Internat – octombrie 2011;
 Notiuni de igiena corporala – noiembrie 2011;
 Obiceiuri si traditii, sarbatorile de iarna – decembrie 2011.

ACTIVITATEA CABINETULUI MEDICAL


 Drogurile – o problema? - septembrie 2011;
 Notiuni de igiena personala – 29.09.2011;
 Verificarea calitatii si cantitatii alimentelor ;
 Realizarea masuratorilor somato-metrice –clasa a IX a - luna octombrie;
 Vaccinarea DT – decembrie 2011;

PARTENERIATE
 Parteneriat cu Biblioteca Judeteana „ Stefan Banulesu „ - Bibioteca scolii;
 Parteneriat cu Junior Achievement Romania – aplicarea unor programe in domeniul
economic – prof. Mihaescu Mariana;
 Parteneriate realizate in cadrul proiectului „ Invata pentru cariera ta!” – prof. Mihaescu
Mariana
 CECAR;
 Banca Transilvania Slobozia;
 SC Serve SRL Slobozia;
 SC Audicont SRL Slobozia;
 IPJ Ialomita;
 CNMV Sobozia, Liceul Pedagogic Matei Basarab, Grup Scolar Agricol Tandarei.
 Parteneriate cu Muzeul Agriculturii Sobozia, Muzeu de Istorie Ialomita, Consiliul Judetean
Ialomita, FIFIM Bucuresti- prof. Socol Valeria;
 Parteneriat cu Liceul Toeretic Emil Racovita Baia Mare in cadrul Concursului National de
proiecte stiintifice „ Porti deschise catre lume” – prof. Lambru Adina