Sunteți pe pagina 1din 6

Programul Conferinței Traducerile juridice în cadrul Uniunii Europene - 2017

Joi, 18 mai
9:15-18:00, amf. I.1 – “Paul Demetrescu”
Moderatori: Lect. dr. Iulia-Elena Zup (Facultatea de Drept)
Lect. dr. Carmen-Ecaterina Ciobâcă (Facultatea de Drept)

9:15-12:00: Deschidere lucrări


 Prof. dr. Magda Jeanrenaud (prodecan al Facultății de Litere) - Cuvânt introductiv
 Prof. dr. Valeriu Ciucă (fost judecător, Tribunalul Uniunii Europene) - Discurs inaugural:
Limba de lucru a Tribunalului Uniunii Europene - de la vernaculum, de la “limba casei”, la vehiculum,
la un limbaj cu destinație universală
 Conf. dr. Marius Nicolae Bălan (prodecan al Facultății de Drept) - Probleme concrete privind
traducerea unor termeni juridici din limba germană
 Conf. dr. Ioana Maria Costea (prodecan al Facultății de Drept) - Dificultăți terminologice în
materia dreptului financiar. Evoluții şi pseudo-evoluţii
 Dr. Irina Mihaela Vasilescu (administrator al agenției de traduceri Acta.doc, Iași) - 15 ani
de business în domeniul traducerilor și tot atâtea lecții

12:00-13:30: Pauză de masă

13:30-15:30
 Dr. Sabina Mihaela Tcaciuc (traducător, Banca Centrală Europeană; cercetător,
Universitatea din Birmingham) - Particularități ale traducerii în română a documentelor Comisiei
Europene și Băncii Centrale Europene
 Lect. dr. Carmen-Ecaterina Ciobâcă (Facultatea de Drept) - Traducerea dreptului european
(domeniul franceză-română). Câteva observații traductologice
 Raluca Feneșan (jurist-lingvist, Curtea de Justiție a Uniunii Europene) - Activitatea de jurist-
lingvist în cadrul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
 Victoria Ungureanu (Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți) - Vers l’enseignement du
français à objectif juridique
 Drd. Goldan Ana-Maria (Facultatea de Drept) - Caracteristicile lexico-semantice ale legislației
Uniunii Europene

15:30-16:00: Pauză de cafea

16:00-18:00
 Ana Maria Agafiței (traducător, Comisia Europeană) - Activitatea de traducere în cadrul
Comisiei Europene
 Andreea Mona Bulgaru (traducător, Comisia Europeană) - Traducerea textelor juridice ale
Uniunii. Exemplul DGT
 Lect. dr. Simona Catrinel Avarvarei (Facultatea de Agricultură, Universitatea “Ion Ionescu
de la Brad”) / Lect. dr. Nicoleta Rodica Dominte (Facultatea de Drept) - A `cultural turn`
perspective upon the mighty triumvirate behind the English legal language and its transposition into
Romanian
 Drd. Ionuț Tudor (Facultatea de Drept) - Tort law și corespondențele continental-europene.
Dificultăți structurale de traducere
 Lect. dr. Crina Leon (Facultatea de Litere) - Norwegian Legal Translations and Interpreting
 Lect. dr. Iulia-Elena Zup (Facultatea de Drept) - Cuvânt de închidere. Implicaţiile traducerii
legislaţiei Uniunii Europene asupra uniformizării dreptului la nivel european
Vineri, 19 mai
10:00-14:00 - Workshop-uri de traducere juridică (corpul B)
 10:00-12:00, sala S4: Lect. dr. Oana Ursu (Facultatea de Economie și Administrarea
Afacerilor), participă: Andreea Mona Bulgaru (traducător, Comisia Europeană) - Workshop
traduceri - limba engleză
 10:00-12:00, sala B511: Asist. dr. Alina Bruckner (Facultatea de Economie și
Administrarea Afacerilor) - Workshop traduceri - limba germană
 12:00-14:00, sala S4: Lect. dr. Carmen-Ecaterina Ciobâcă (Facultatea de Drept) / Asist.
dr. Dana Monah (Facultatea de Litere), participă: Raluca Feneșan (jurist-lingvist, Curtea de
Justiție a Uniunii Europene) și Ana Maria Agafiței (traducător, Comisia Europeană) -
Workshop traduceri - limba franceză

https://www.facebook.com/events/184319902069193/

http://laws.uaic.ro/files/docs/anunt/evenimente/2017/brosura_rezumate_conferinta_18_05_2017.pdf

Localizare sali:
- Sala Senatului: Corpul A, de la intrarea principală se urcă pe scările din stânga, din spatele registraturii,
la etajul II, se merge în dreapta pe lângă rectorat, sala este pe partea dreapta. Traseu alternativ, intrarea
din dreptul stației de autobuz: se intră pe intrarea principala a Sălii Pașilor Pierduți, se urcă pe scara
principala la etajul I, se merge în dreapta, sala este prima pe stânga, înainte de a intra pe holul rectoratului.
- Amfiteatrul I.1 (“Paul Demetrescu”) - Corpul de clădire A, parter: în holul de la intrarea principală, se
merge înainte, se trece de Registratură şi de zona uşilor termopan, până se ajunge la perete; se face stânga
şi se urmează coridorul până la capăt; la capătul coridorului, se urmează singura opţiune, la dreapta, până
la avizierul Facultăţii de Drept /// traseu alternativ: de la intrarea din dreptul fântânii arteziene, se urcă la
primul etaj.
- Amfiteatrul III.9 (“Matei Cantacuzino”) - Corpul de clădire A, etaj II: - din dreptul amf. I.1. se urcă două
etaje (amf. III.9 este situat la etajul dintre intrarea în balconul amf. I.1 şi Biblioteca Facultăţii de Drept).
- Amfiteatrul P.10 (“Dimitrie Alexandrescu”) şi Sala de seminar “Traian Ionaşcu” - Corpul de clădire A: din
holul de la intrarea principală se face stânga (pe uşa termopan aflată imediat după Registratură), se urcă la
primul etaj; din holul în care dau scările se face dreapta (prin faţa aulei “Mihai Eminescu”) până se intră în
Sala Paşilor Pierduţi, apoi se merge tot înainte pe coridor şi se urcă pe primul rând de trepte de după scările
care merg spre Rectorat; în primul hol pe partea stângă (la jumătatea coridorului) este amf. P.10, iar prima
uşă pe stânga, după acesta, este sala T.I. /// traseu alternativ: se intră direct în Sala Paşilor Pierduţi
(intrarea din staţia unde opresc mijloacele de transport în comun), se face la stânga, pe coridor, se trece
de primele trepte de pe dreapta şi se urcă pe al doilea rând de trepte aflate pe dreapta, apoi tot înainte
până la jumătatea coridorului /// traseu alternativ: de la ieşirea din amf. II.6, se merge pe coridor la stânga,
tot înainte până la prima intersecţie cu un alt coridor, loc în care se face dreapta; a doua uşă pe dreapta
este sala T.I., următoarea este amf. P.10.
Programul Conferinței Traducerile juridice în cadrul Uniunii Europene - 2019

Joi, 9 mai, Sala Senatului


Sesiunea I: 9-12.30
Moderatori: Lect. dr. Carmen-Ecaterina Ciobâcă, Lect. dr. Iulia-Elena Zup
Cuvânt de deschidere. Decanatul Facultății de Drept din Iași și dr. Alexander Rubel, directorul
Centrului Cultural German.
Prof. dr. Larisa Schippel - Keynote speaker, Centrul de Traductologie, Universitatea din Viena
- Traducerea bazată pe rețele de tipuri de texte
Prof. dr. Valeriu M. Ciucă, Facultatea de Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași/fost judecător,
Tribunalul Uniunii Europene - Canoane interpretative în common law-ul american, via Llewellyn & the
Ordinary Meaning Doctrine. Ecouri la instanțele europene luxemburgheze
Conf. dr. Marius Bălan, prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iași
- Dificultăţi ale traducerii lui Carl Schmitt în limba română
Lect. dr. Casia Zaharia, Facultatea de Litere, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iași - Traducerea
frazeologismelor cu implicare juridică
Dr. Sabina Mihaela Tcaciuc, traducător, Parlamentul European, Luxemburg - Procesul de traducere la
Parlamentul European
Lect. dr. Alina Bruckner, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea “Alexandru
Ioan Cuza” Iași - Ludwig von Mises tradus în engleză și în română: adaptări și omisiuni

12.30-13.30 Pauză de masă

Sesiunea a II-a: 13.30-15.30


Moderator: Lect. dr. Carmen-Ecaterina Ciobâcă
Veronica Ioana Durbacă, jurist-lingvist, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Luxemburg
- Multidisciplinaritatea activității de jurist-lingvist în cadrul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adina Antone, traducător, Consiliul Uniunii Europene, Bruxelles - Activitatea de traducere în cadrul
Consiliului Uniunii Europene și al Consiliului European, în special traducerea textelor juridice
Lect. dr. Carmen Moldovan, Facultatea de Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iași
- Considerații privind interpretarea tratatelor internațional autentificate în mai multe limbi
Drd. Camelia Mihăilă, Facultatea de Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iași - Interpretarea
normelor de drept civil spaniol în procesul de traducere
Drd. Lucia Răducea, Facultatea de Litere, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iași -Experiența de
stagiar într-o instituție europeană

15.30-16.00 Pauză de cafea

Sesiunea a III-a (în limbile franceză și engleză): 16.00-18.30


Moderator: Lect. dr. Iulia-Elena Zup
Drd. Ina Zaporojan, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat din Moldova - Traduire le droit n’est pas
équivalent au droit de traduire
Roberto Ferrini, avocat, Italia - Globalization, Multilingualism and Technological Innovation
Lect. dr. Oana Ursu, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea “Alexandru Ioan
Cuza”, Iași - Teaching Legal Terminology - A Business English Approach
Drd. Andreea-Maria Sărmașiu, Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
- Perceptions about Continuous Professional Development for Legal Translators. Main Challenges Generated
by Lifelong Learning in Legal Translation Field
Drd. Olesia Mihai, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea “Alexandru Ioan
Cuza”, Iași - Interdisciplinary Perspective on Literature Review Taxonomies
Lect. dr. Carmen-Ecaterina Ciobâcă/Lect. dr. Iulia-Elena Zup, Facultatea de Drept, Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza”, Iași - Interdisciplinary perspectives on legal traslations. Conclusions
Vineri, 10 mai, Facultatea de Drept

10.00-12.00 Sesiune de informare adresată traducătorilor freelance, susținută de Veronica Ioana


Durbacă, jurist-lingvist, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Luxemburg (Amf. I.1)
12.00-13.00 Atelier de traducere juridică din limba franceză - Veronica Ioana Durbacă, jurist-lingvist,
Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Luxemburg (Amf. P.10)
12.00-13.00 Atelier de traducere juridică din limba germană - drd. Mădălina Tvardochlib, Facultatea
de Litere/Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iași (Amf. III.9)
13.00-14.00 Atelier de traducere juridică din limba engleză - Adina Antone, traducător, Consiliul
Uniunii Europene (Amf. III.9)

https://www.facebook.com/events/542959232780534/

Localizare sali:
- Sala Senatului: Corpul A, de la intrarea principală se urcă pe scările din stânga, din spatele registraturii,
la etajul II, se merge în dreapta pe lângă rectorat, sala este pe partea dreapta. Traseu alternativ, intrarea
din dreptul stației de autobuz: se intră pe intrarea principala a Sălii Pașilor Pierduți, se urcă pe scara
principala la etajul I, se merge în dreapta, sala este prima pe stânga, înainte de a intra pe holul rectoratului.
- Amfiteatrul I.1 (“Paul Demetrescu”) - Corpul de clădire A, parter: în holul de la intrarea principală, se
merge înainte, se trece de Registratură şi de zona uşilor termopan, până se ajunge la perete; se face stânga
şi se urmează coridorul până la capăt; la capătul coridorului, se urmează singura opţiune, la dreapta, până
la avizierul Facultăţii de Drept /// traseu alternativ: de la intrarea din dreptul fântânii arteziene, se urcă la
primul etaj.
- Amfiteatrul III.9 (“Matei Cantacuzino”) - Corpul de clădire A, etaj II: - din dreptul amf. I.1. se urcă două
etaje (amf. III.9 este situat la etajul dintre intrarea în balconul amf. I.1 şi Biblioteca Facultăţii de Drept).
- Amfiteatrul P.10 (“Dimitrie Alexandrescu”) şi Sala de seminar “Traian Ionaşcu” - Corpul de clădire A: din
holul de la intrarea principală se face stânga (pe uşa termopan aflată imediat după Registratură), se urcă la
primul etaj; din holul în care dau scările se face dreapta (prin faţa aulei “Mihai Eminescu”) până se intră în
Sala Paşilor Pierduţi, apoi se merge tot înainte pe coridor şi se urcă pe primul rând de trepte de după scările
care merg spre Rectorat; în primul hol pe partea stângă (la jumătatea coridorului) este amf. P.10, iar prima
uşă pe stânga, după acesta, este sala T.I. /// traseu alternativ: se intră direct în Sala Paşilor Pierduţi
(intrarea din staţia unde opresc mijloacele de transport în comun), se face la stânga, pe coridor, se trece
de primele trepte de pe dreapta şi se urcă pe al doilea rând de trepte aflate pe dreapta, apoi tot înainte
până la jumătatea coridorului /// traseu alternativ: de la ieşirea din amf. II.6, se merge pe coridor la stânga,
tot înainte până la prima intersecţie cu un alt coridor, loc în care se face dreapta; a doua uşă pe dreapta
este sala T.I., următoarea este amf. P.10.