Sunteți pe pagina 1din 3

ANTET

Prezentarea
festivalului/programului/
proiectului
A. Date despre solicitant:

1. Denumirea
solicitantului:........................................................,

Adresa: ...............................................................,
Cont de virament: ................................................
2. Persoană fizică autorizată Persoană
juridică

- Experienta manageriala si capacitate de implementare si administarare


a proiectului

(bifaţi căsuţa corespunzătoare)


3. Coordonator de proiect

Nume şi prenume: ........................................... .............................................


Telefon........................................... E-mail:.......................................................

B. Proiectul

4. Titlul programului/proiectului...............................................................;

5. Etape de desfăşurare (dacă este necesar adăugaţi rînduri);

 de la.................. până
la...............activitatea.........................locul...............................
 de la.................. până
la...............activitatea.........................locul...............................

1
6. Prezentarea generală a proiectului/programului

- Caracterul inovator al proiectului

- Justificarea necesitatii implementarii proiectului

- Obiectivele specifice

- Definirea beneficiarilor si grupului tinta

- Impactul proiectului asupra grupului tinta

- Activitatile proiectului

7. Modalităţi de promovare a programului/proiectului.

8. Rezultatele proiectului şi impactul estimat

- Relevanta proiectului pentru dezvoltarea ulterioara a organizatiei care-l


propune

- Valorificarea creativa a resurselor locale

- Contributia la promovarea cinematografiei romanesti pe plan international

- Modalitati de asigurare a continuitatii proiectului

9. Alte detalii pe care le consideraţi relevante

În ce măsură proiectul îşi propune să îşi angajeze publicul specific în mod activ, prin
acţiuni care să stimuleze coparticiparea, colaborarea, dezbaterea şi formarea de
abilităţi şi | deprinderi culturale.
Alte detalii.

2
10.Alţi finanţatori parteneri ai programului/proiectului:

(se iau în considerare doar partenerii de la care sunt prezentate scrisori de intenţie sau cei cu care s-
a semnat contracte ferme care pot dovedi implicarea în proiect)
Titulatura şi coordonatele de contact ale acestora (adresa, tel, fax, e-mail, web site,
persoană de contact; dacă este nevoie adăugaţi rînduri;). Precizaţi rolul/calitatea pe
care aceştia îl/o au în derularea programului/proiectului. Vă rugăm ataşaţi copii ale
contractelor de parteneriat si/sau scrisori de intenţie care să demonstreze
participarea financiară sau a altor forme de sprijin (barter) din partea partenerilor.
a) ...................................................................
b) ...................................................................
c) ...................................................................
d) . .................................................................
e) ..................................................................