Sunteți pe pagina 1din 11

1.

Povestitorul:
Prezentator : A-nceput de ieri sǎ cadǎ
Câte-un flug, acum a stat.
Norii s-au mai rǎzbunat
Spre apus, dar stau grǎmadǎ
Peste sat.

Nu e soare, dar e bine


Şi pe râu e numai fum,
Vântu-i liniştit acum,
Dar nǎvalnic vuiet vine
de pe drum.

Sunt copii. Cu multe sǎnii


De pe coastǎ vin ţipând,
Şi se-mping şi sar râzând,
Prin zǎpadǎ fac mǎtǎnii,
Vrând-nevrând.

Un copil : Colinde, colinde, Se bucur’ copiii,


E vremea colindelor, Copiii şi fetele,
Căci gheaţa se-ntinde De dragul Mariei,
Asemeni oglindelor. Îşi piaptănă pletele.
Şi tremură brazii De dragul Mariei
Mişcând rămurele, Şi-al Mântuitorului
Căci noaptea de azi îi Luceşte pe ceruri
Când scânteie stele. O stea călătorului.

Un copil : În seara Sfântă de Crăciun Domnul cel făr’ de-nceput


Noi venim cu gândul bun. Hristos, acum s-a născut.
V-aducem vestea dorită Din casă-n casă colindăm
Cea din veacuri pregătită. Şi tuturor noi vă cântăm.

Un copil : Îngerii şoptesc, Din înalt de stea


Lumii-ntregi vestesc Ne va lumina
Astăzi e Crăciun ! Ziua de Crăciun.
Domnul s-a născut Cel ce s-a născut,
Stea de început, Lumii amintind
Astăzi e Crăciun ! Vremea de-nceput.

Un copil : La căsuţa care Viaţa să vă fie


Pe Hristos primeşte, Numai bucurie,
Pruncul sfânt coboară Sfânta sărbătoare
Şi cu drag grăieşte : Numai înălţare.

1
PREZENTATOR

Colo sus, în vremeea ceea,


În frumoasa Galileea,
O fecioară vieţuia
Şi Maria se numea.
Nazaret era oraşul
Unde ea-şi avea sălaşul.
Într-o zi Maria sta,
Singură şi se ruga.
Dar deodată ce văzu?
Casa toată se umplu
De-o lumină orbitoare
Ca şi raza de la soare.

1.Îngerul Gavril:
- Nu te speria, Maria!
Eu sunt îngerul Gavril,
Cu veste la tine vin.
Tu vei naşte pe Hristos,
Pe Hristos cel luminos!
Fiul tatălui va fi
Şi Iisus se va numi.

1.Maria:
- Iată roaba Domnului
Fie mie după cuvântul tău!

2.Povestitorul:
Al Iudeei împărat
Într-o zi porunc-a dat
Că la locul de născare
Să se-nscrie fiecare.
Iosif a mers să se-nscrie
Şi el, cu a lui soţie;
Cată loc în jos şi-n sus.
Geaba cată prin cetate;
Hanuri, case...pline-s toate.

1.Iosif:
- Din Nazaret venim acum

2
Şi calea a fost grea,
Şi suntem obosiţi de drum
Şi eu, şi Maria.
Că ea aşteaptă pruncul sfânt
Acuma să se nască,
Pe oamenii de pe pământ
Iisus să-i izbăvească.

2.Maria:
- Peste tot e-atâta lume,
Nu găsim nici un locaş.
Haide, Iosife, mai bine
La margine de oraş!

Colind: Preumblă-se Maria

1.Preumblă-se Maria,
În seara de Crăciun.
Cu Iosif care-o-nsoţea,
În seara de Crăciun.

2.Nicăieri nu se-aşezară,
În seara de Crăciun.
Până Joi de către seară,
În seara de Crăciun.

3.S-aşeză-ntr-o poiecioară,
În seara de Crăciun.
Şi-a născut Maica Fecioară,
În seara de Crăciun.

4.Şi-a născut un Fiu frumos,


În seara de Crăciun.
Numele i-a fost Hristos,
În seara de Crăciun.

3.Povestitorul:
Atuncea Preacurata din Viflaim ieşea
Şi dând de-o poiată, a intrat în ea.
Şi printre dobitoace, pe fânul cel strohos,
Născut-a Preacurata pe Iisus Hristos.

ASTAZI S-A NASCUT HRISTOS

3
Astazi s-a nascut Hristos
Mesia chip luminos
Laudati si cantati,
Si va bucurati !
Mititel infasetel,
In scutec de bumbacel
Laudati si cantati
Si va bucurati !
Vantul bate, nu-L razbate,
Neaua ninge, nu-L atinge
Laudati si cantati
Si va bucurati !
Si de-acum pana-n vecie
Mila Domnului sa fie
Laudati si cantati
Si va bucuratï !

2.Îngerul Gavril:

Îngerii au coborât
La păstori, de i-au trezit.

Colind: La Betleem colo jos

La Betleem colo jos


Cerul arde luminos.
Preacurata
Naşte astăzi pe Hristos.

Naşte-n ieslea boilor


Pe-mpăratul tuturor.
Preacurata
Stă şi plânge-ncetişor.

N-are scutec de-nfăşat,


Nici hăinuţe de-mbrăcat
Preacurata.
Pentru pruncul de-mpărat.

Nu mai plânge, maica mea,


Scutecele noi ţi-om da.
Preacurata
Pruncul sfânt a-L înfăşa.

1.PĂSTORUL 1
Să mergem dar la Betleem

4
Pe Hristos să îl vedem.
Pe câmpuri şi pe dealuri
Viaţă simplă noi trăim
Dar spre ieslea Sfântă
Cu toţi să pornim.
Ce dar să-I duc Regelui
Când tot sub soare este al Lui?
Ce dar să-I duc? Ce dar să Îi ofer?
Eu m-am gândit să-I dau un miel.

1.PĂSTORUL 2
Azi la noi un îngeraş
Coborând ne-a spus
Că-n a lui David oraş
S-a născut Iisus.
Iată semnul ce ne-a dat
Cel venit de sus:
Pruncu-n scutece-nfăşat
E-ntr-o iesle pus!
Şi acum la Betleem
Noi călătorim
Copilaşul să-l vedem
Şi să-l preamărim.

1.PĂSTORUL 3
Noi suntem cei trei păstori
Şi-am venit din depărtări
Că un înger Sfânt ne-a spus
Că azi s-a născut Iisus
Împăratul cel de sus.
Am venit şi am aflat
Pe păstorul minunat.
Iată-L pe Păstorul Blând
Lângă Maica Sfântă stând
Şi vin îngerii cântând.

Păstorii se aşează în genunchi, îşi fac semnul crucii şi spun:

TREI PASTORI
Trei pastori se intalnira-bis
Raza soarelui
Floarea Soarelui
Si asa se sfatuira

5
Haideti fratilor, sa mergem –bis
Raza soarelui
Floarea Soarelui
Floricele sa culegem
Si sa facem o cununa –bis
Raza soarelui
Floarea Soarelui
S-o impletim cu voie buna

Sa o ducem lui Hristos –bis


Raza soarelui
Floarea Soarelui
Sa ne fie de folos

4.POVESTITOR:
Pe-atunci, în ţara aceea,
Care se numea Iudeea,
Domnea Irod- împărat
Stăpân rău, ne-nduplecat.
Tulburat de-această ştire
A tunat către oştire:

1.IROD:

Dau poruncă-mpărătească
Urma Lui să se găsească
Şi cu viaţă să-mi plătească
Pentru că a cutezat,
Să se creadă împărat.

5.POVESTITORUL:

Şi-n noaptea sfântă de Crăciun


Pe drumul nins de lună
Trei magi cu suflet bun
Veniră împreună
Un copil: În seara Sfântă de Crăciun De unde vin ? Cum se numesc
Pe drumul nins de lună Ce gânduri îi frământă ?
Trei magi călări, cu suflet bun Spre-o iesle ei călătoresc
Aleargă împreună. Şi cerurile cântă.
Şi cântă-n inimile lor

6
Aprinse, bucuria.
Azi s-a născut un Salvator !
Azi s-a născut Mesia !

1.MAGUL 1

Suntem trei magi călători


Crai ca fraţii iubitori
Văi, coline neumblate
Şi păduri îndepărtate
Pretutindenea călcăm
Şi de-mpăratu-ntrebăm
Vestea bună îngerii au dus
Vestea bună la noi a ajuns
S-a născut Sfântul Mântuitor
Domnul nostru, Domnul tuturor

1.MAGUL 2

Eu sunt crai din răsărit


Cu daruri eu am pornit
Condus pe cale, deal şi vale
De steaua strălucitoare.
Pruncului ceresc voi da
Aur din coroana mea
Şi de la prooroci aflând
Că se va naşte curând
Mare-mpărat pe pământ,
Am plecat ca să-L găsesc
Să mă-nchin şi să-I slujesc

1.MAGUL 3

Eu sunt craiul Baltazar


În grabă eu am pornit
După-o stea strălucitoare
Steaua călăuzitoare
Şi-n prooroci am citit
Că se va naşte pe pământ
Cel mai mare Împărat
Mesia mult aşteptat
Şi-am plecat ca să-L găsesc
Să-I duc daruri, să-I slujesc
Şi să mă închin şi eu

7
Ca unui Sfânt Dumnezeu.

1.ÎNGER 2:
-Doamne, Iisuse sfinte,
Te aşteaptă-o lume-ntreagă!

- Te aşteaptă cu dorire
Ca să-i dai mântuire!

- Cine-ţi v- asculta povaţa


Îşi va mântui viaţa!

Toţi – rugăciune:
- O, şi-acum, Iisuse Doamne,
Pentru anul care vine,
Calda noastră rugăciune
O-ndreptăm smeriţi spre Tine:
Să-ntăreşti dorinţa noastră
De-a rămâne zi şi noapte,
Purtători ai veştii bune
Mai departe, mai departe....

Colind: O, ce veste minunată !

O, ce veste minunată
Lângă Viflaim se-arată.
Cerul strălucea, îngerul venea
Pe-o rază curată.

Când Iosif şi cu Maria


Au sfârşit călătoria,
Într-un mic sălaş, din acel oraş,
S-a născut Mesia.

Păstorii cum auziră,


Spre locaşul sfânt porniră.
Unde l-au aflat, prunc prea luminat
Şi îl preamăriră.

În coliba păstorească
Vrut-a Domnul să se nască.

8
Să se nască şi să crească,
Să ne mântuiască.

E Iisus păstorul mare,


Turmă ca El nimeni n-are.
Noi îl lăudăm, lui ne închinăm
Cu credinţă tare.
PLUGUSOR
Aho.aho…

Mâine anul se înnoieşte,


Pluguşorul se porneşte
Şi incepe a ura
Pe la case a colinda.
Iarna-i grea, omătu-i mare
Semne bune anul are,
Semne bune de belşug
Pe sub brazda de sub plug
Mănaţi, măi! Hăi! Hăi!

Anul nou o sa ne aducă nouă


Timp mai bun , viaţă nouă.
Anul Nou o să ne fie
Început de veselie.
Dumnezeu care ne-ascultă
Vă trimite mană multă
Şi pamăntul ce-om ara
Grâu de aur ne va da.
Ia mai mânaţi,măi flăcăi
Şi sunaţi din zurgălăi
Să se audă în munţi şi văi!

Să urăm acum mai tare


Pentru doamna directoare!
Dânsa un an a lucrat
Şi ne-a manageriat!
A făcut scheme orare ,
Plan de muncă , calendare ,
A lucrat din zi în seară
Pentru draga noastră şcoală.

Şi acum linişte, vă rog


Că la şcoală mă întorc
Să urăm acum mai tare
Pentru doamna noastră- nvățătoare
Eu acum vă mulţumesc

9
Fiindcă scriu şi socotesc
Ştiu despre Ştefan cel Mare
Ştiu vreo 90 de state
Ştiu cam tot ce s-ar putea
Pentru-un om de vârsta mea.

Am aflat ,,Legea lui Ohm ,


De ce are frunze-un pom
De ce ninge , de ce plouă ,
Cât mai fac 4x9 ,
Cum să stăm ,,pe loc repaus” ,
Ce e ăla un tronaus ,
Cum se cânta-n ,,la major” ,
Ce face un dirijor…

Din inima mea curată


Mulţumesc încă o dată!
Eu promit de azi-nainte
Să fiu mult…mult mai cuminte!
Să ascult şi să notez
Să învăţ şi să lucrez
Să luăm numai note mari ,
Să fim cei mai buni şcolari!

Ia urează tare,.............. ,
Să se audă-n cancelarie!!!
Hăăăii!!!

Să urăm la început
Pentru cei ce ne-au născut
Pentru mama si tăticu
Pentru buna şi bunicu ,

Pentru mama aş dori


Cei mai cuminţei copii.
Apoi câte pietricele-n fântână,
Atâtea oale cu smântâna.
Câţi cărbuni pe vatră,
Atâţia peţitori la fată.
Câte pene pe cucoş,
Atâţia copii burduhoşi.
Căte paie pe casă,
Atâţia galbeni pe masă.
Vă dorim noi, cei mici,
Anii toţi ca să vă fie

10
În belşug şi bucurie
Şi să aveţi parte de toate,
La mulţi ani cu sănătate.
Opriţi plugul, măi!
Aho, ho, ho!

11