Sunteți pe pagina 1din 3

Numele:__________________________________ DATA:

Probă de evaluare inițală. Matematică clasa a IV- a


CES
1. Scrie cu cifre următoarele numere:
a) nouă sute treizeci si doi: .................... ; d) nouă sute cincizeci şi şapte: …….;
b) cinci sute nouăsprezece:.....................; e) XXV ………………… ;
c) o sută şapte :....................................; f) nouăzeci și unu : ………………...;

2. Așază numerele în ordine descrescătoare: 25, 54, 2, 7, 95, 50, 45.


____________________________________________________________________
3. Încercuieşte varianta corectă: (0,50 puncte)
a) numerele care se adună se numesc: *factori *termeni * produs;
b) numărul din care se scade se numeşte :*scăzător *diferenţă *descăzut;
c) rezultatul împărţirii se numeşte: *sumă *produs * cât ;
d) rezultatul înmulţirii se numeşte: *produs * cât * diferenţă.

4. Efectuează operaţiile şi completează tabelele:


a 8 16 21 a 13 54 25
b 2 9 9 b 11 53 19
a+b a-b

a 4 9 3 a 45 24 70
b 8 3 6 b 9 4 10
axb a:b

5. Află numărul necunoscut:

8 – ___ = 3 _____ + 11 = 21 _____ – 4 = 2 3 + ___ = 13

6. Află numărul necunoscut:


7 x a = 56 b : 10 = 9 c – 3 715 = 1 889 5 409 + d =9 000
a= .................. b= ................... c= ........................ d= ........................
a= .................. b= .................... c= ........................ d= .........................
v:....................... v: ......................... v:............................ v:................................

7. Scrie în dreptul fiecărui enunţ ,,A”sau ,,F”dacă enunţul este adevărat sau fals.

a) Lungimea se măsoară în metri. ......


b) Masa corpurilor nu se măsoară în litri. .....
c) Capacitatea vaselor se măsoară în kilograme. ....
d) Timpul se măsoară în secunde. ....
8. În curtea Ioanei sunt 6 rațe și de 3 ori mai multe găini.
Câte găini sunt în curtea Anei ?
Rezolvare:

R:_________________________
Evaluarea INITALĂ Domeniul de intervenţie: Matematică
Numele şi prenumele beneficiarului :
I1 – să scrie numerele naturale cifre;
I2 – să ordoneze crescător numerele date;
I3 - să efectueze corect calculele;
I4 – să afle numărul necunoscut;
I5 – să rezolve problema simplă de înmulțire;
2. Descriptori de performantă :
Ite Calificativul
mul Foarte bine Bine Suficient Insuficient
Scrie corect 5 -6 Scrie corect 3 -4 Scrie corect 2
I1 Niciun număr
numere numere numere
Ordonează crescător
Ordonează crescător
Ordonează crescător numerele date, Nu rezolvă
I2 numerele date,
numerele date 2-3 nr. poziționate exercițiul
un nr. poziționat greșit
greșit
Niciun răspuns
I3 4 cuvinte identificate corect 2-3 cuvinte identificate corect 1 cuvânt identificat corect
corect
Efectuează corect 10-12 Efectuează corect 6-9 Efectuează corect 3-4 ……. 1-2
I4
calcule . calcule. calcule. calcule
Află cele 4 nr.
I5 Află 3 nr. Află 1-2 nr. Niciun nr.
necunoscute
Află numărul necunoscut în
I6 4 exercitii
2-3 exercitii 1 exercitiu Niciun ex.

Stabilește valoarea de adevăr


I7 a enunturilor matematice 4 3 enunturi 2 enunturi 1 ex.
enunturi
Rezolvă corect Rezolvare greșită
Scrie operația potrivită,
I8 problema simplă de - sau problemă
dar greșește calculul
înmulțire nerezolvată.

3. Evaluare finală
ITEMI CALIFICATIVUL FINAL
Rezolvă integral si corect toți itemii FOARTE BINE
Rezolvă integral si corect 3-4 itemi; parţial corect restul itemilor BINE
Rezolvă parţial corect toți itemii, 1- 2 itemi rezolvați
SUFICIENT
incorect/nerezolvați
Rezolvă incorect/ parțial corect toți itemii, predomină
INSUFICIENT
calificativele de I

Calificativ obținut: .....................


Obiective realizate:

Dificultăţi întâmpinate:

Revizuirea programului de intervenţie educaţional-terapeutică (în funcţie de rezultatele


evaluărilor periodice)...............................
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………...................................
…………………………………………………………....................................................................
.......................

Recomandări particulare
……………………………………………………………………………………………………
………….....
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program
………………………………………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………………………………............
............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

ÎNTOCMIT
PROF. DR. GHEORGHIU ELENA