Sunteți pe pagina 1din 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSOI

COM.COMARNA. IAȘI
tel/fax 0232291434
e-mail: scoala_osoi_comarna40@yahoo.com

COMPONENȚĂ DOSAR TABĂRĂ

Documente necesare:

 cerere tip;
 declaratia și angajamentul părintelui;
 copie certificat nastere/CI elev;
 copie CI părinte;
 adeverintă medic de familie;

Dosarul de depune la secretariatul școlii in perioada 3-5 iulie 2019, in intervalul orar
8,00-11,00, prof.coordonator, Mariana Ioniță
ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSOI
COM.COMARNA. IAȘI
tel/fax 0232291434
e-mail: scoala_osoi_comarna40@yahoo.com

Doamna Director,

Subsemnatul (a),......................................................., in calitate de părinte/tutore al


elevului....................................................,clasa a ........................, solicit aprobarea participării
copilului meu in tabăra EFORIE SUD (26-31 AUGUST 2019).
.
Anexez următoarele documente:
 declaratia și angajamentul părintelui;
 copie certificat nastere/CI elev;
 copie CI părinte;
 adeverintă medic de familie;

NUMÃR TELEFON........................................
ADRESĂ E- MAIL..........................................

...................................... ............................................