Sunteți pe pagina 1din 1

I.

14 Lista evenimentelor știintifice organizate în 2014

Clasificarea manifestarii
Tipul manifestarii Persoana de contact, cu
Nr. in functie de participare
Facultatea Denumirea manifestarii Perioada Locul de desfasurare (se alege din lista Link-ul catre site-ul manifestarii precizarea datelor de domeniul
crt. (se alege din lista
derulantă) identificare
derulantă)

Prof. dr. Ion Dafinoiu Email:


Psihologie și A XV-a Ediție a Conferinței Naționale de
Iasi, Romania, Universitatea dafinoiu@uaic.ro
2 Științele Psihologie Industrială și Organizațională “Horia 22-24 mai 2014 Congres Naţională http://www.apio.ro/conferinta Psihologie
Alexandru Ioan Cuza din Iasi Prof. dr. Ticu Constantin, Email:
Educației D. Pitariu”
tconst@uaic.ro
Psihologie și
3rd Europe+ Narrative Therapy and Community Iasi, Romania, Universitatea Conf. univ. dr. Ovidiu Gavrilovici,
1 Științele 2-4 iulie 2014 Alte evenimente Internaţională http://3rd-narrative-conference.psiterra.ro/ Psihologie
Work Conference Alexandru Ioan Cuza din Iasi gavrilov@uaic.ro, 0745554859
Educației
Psihologie și
Iasi, Romania, Universitatea http://www.psih.uaic.ro/cercetare/evenime Asist. dr. Oana Danila, 0744 400
3 Științele Curs introductiv in terapia centrata pe emotii 11-12 mai 2014 Alte evenimente Naţională Psihologie
Alexandru Ioan Cuza din Iasi nte/13-14/docs/Invitatie_EFT.pdf 950, danila.oana@uaic.ro
Educației
Psihologie și http://www.psih.uaic.ro/cercetare/evenime Prof. dr. Maria Nicoleta Turliuc, Tel.
Iasi, Romania, Universitatea
4 Științele Gen și egalitate de șanse, Ediția a IV-a 7 martie 2014 Simpozion Naţională nte/13- 0232 202480, Email: Psihologie
Alexandru Ioan Cuza din Iasi
Educației 14/docs/Gen_si_egalitate_de_sanse.pdf turliuc@uaic.ro
Psihologie și l’Atelier international du RIFEFF Le numérique
http://www.psih.uaic.ro/cercetare/evenime Conf. univ. dr. Constantin Petrovici, Ştiinţe ale
5 Științele éducatif dans la formation de formateurs 23 -25 octobre 2014 Iaşi Atelier Internaţională
nte/14-15/RIFEFF-programme.pdf cpetrovici@psih.uaic.ro educaţiei
Educației en Europe de l’Est
A IV-a Conferinţă Internaţională de Educaţie a
Psihologie și
Adulţilor Iasi, Romania, Universitatea http://iec.psih.uaic.ro/conferinta27042014/ Prof. univ. dr. Laurenţiu Şoitu, Ştiinţe ale
6 Științele 27 - 30 Aprilie 2014 Conferinţă Internaţională
Educaţia adulţilor în universităţi. Perspective Alexandru Ioan Cuza din Iasi ?language=ro soitu@uaic.ro educaţiei
Educației
regionale şi locale

Decan,
Prof. univ. dr. Ion DAFINOIU Pagina 1 din 1