Sunteți pe pagina 1din 3

TEZA –SEMESTRUL I

Clasa aVI a Nr 1

I.Completati spatiile punctate:


1)Cel mai mic nr de trei cifre divizibil cu 3 este ….
2)Un exemplu de nr prim de forma 2𝑎 ̅̅̅̅ este …
3)Valoarea de adevar a propozitiei “Nr 15 si 12 sunt prime intre ele “este ….
4)Masura unui unghi nul este …..
5) Fie <AOB , (OC ⊂ Int <AOB , m(<AOC)=460,m(<COB)=320 atunci
m(<AOB)=….
6)Fie < MON, (OA bisectoarea <MON ,m(<MOA)=450 atunci m(<MON)=…

II.Redactati cu rezolvari complete :

1)Calculati :
a)24-32-20110+02011
b)2716:(3·32·910)2-31-30
c) (32012+32013):(32011-32010)

2)a)Aflati numerele de forma : ̅2𝑎 ̅̅̅ divizibile cu 2


̅̅̅̅̅̅̅̅ +15𝑎𝑏
b)Aratati ca 𝑎𝑏047 ̅̅̅̅̅̅̅ se divide cu 13 , oricare ̅̅̅
𝑎𝑏ϵN
c) Sa se determine doua numere naturale , stiind ca suma lor este 192 iar
c.m.m.d.c.este 24

III. Redactati cu rezolvari complete :

1)a) Transformati in grade , minute si secunde :8000”


b)35o23’+24o59’
90o-45o45’
43o44’45”·3
74o28’:5

2)Determinati unghiurile necunoscute din figura :

3)Se considera <AOC si (OB ⊂ Int (<AOC) astfel incat


m(<AOB)=4·m(<BOC).Stiind ca punctele A,O,C coliniare determinate m(<BOC)
TEZA –SEMESTRUL I

Clasa aVI a Nr 2

I.Completati spatiile punctate:


1)Cel mai mic nr de patru cifre divizibil cu 3 este ….
2)Un exemplu de nr prim de forma 2𝑎̅̅̅̅ este …
3)Valoarea de adevar a propozitiei “Nr 18si 12 sunt prime intre ele “este ….
4)Masura unui unghi drept este …..
5) Fie <AOB , (OC ⊂ Int <AOB , m(<AOC)=540,m(<COB)=320 atunci
m(<AOB)=….
6)Fie < MON, (OA bisectoarea <MON ,m(<MOA)=350 atunci m(<MON)=…

II.Redactati cu rezolvari complete :

1)Calculati :
a)24-32-20130+02013
b)12516:(5·52·2510)2-51-50
c) (32012+32013):(32011+32010)

2)a)Aflati numerele de forma : ̅3𝑎 ̅̅̅ divizibile cu 2


̅̅̅̅̅̅̅̅ +15𝑎𝑏
b)Aratati ca 𝑎𝑏047 ̅̅̅̅̅̅̅ se divide cu 13 , oricare ̅̅̅
𝑎𝑏ϵN
c) Sa se determine doua numere naturale , stiind ca suma lor este 192 iar
c.m.m.d.c.este 24

III. Redactati cu rezolvari complete :

1)a) Transformati in grade , minute si secunde :8000”


b)45o43’+26o59’
180o-45o55’
43o44’45”·3
74o28’:5

2)Determinati unghiurile necunoscute din figura :

3)Se considera <AOC si (OB ⊂ Int (<AOC) astfel incat


m(<AOB)=5·m(<BOC).Stiind ca punctele A,O,C coliniare determinate m(<BOC)