Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

SUPLIMENT DESCRIPTIV

La CERTIFICATUL DE COMPETENŢĂ ............................................................................................................


Seria ........, numărul ..........................., eliberat de ..............................................................................................
în anul 201...., luna ................., ziua ........, cu numărul .................................

CAPITOLUL I - DATE DE IDENTIFICARE

.............................................................................. ................................................................................................................................
.............................................................................. (numele şi prenumele)
(denumirea unităţii de învăţământ) CNP
Sediul ...................................................................
..............................................................................
................................................................................................................................
Cod SIRUES ........................................................ (Domiciliul)
..........................................................................................., ...................................
(locul naşterii şi data) (Naţionalitatea)

CAPITOLUL II NIVELUL obţinut ...................................................... şi ....................... puncte,


conform .................................................................................................................................................................

CAPITOLUL III COMPETENŢELE DOBÂNDITE CONFORM CARDULUI EUROPEAN


COMUN DE REFERINŢĂ

Nr. COMPETENŢE NIVELUL


Crt. REZULTATULUI

© Romdidac 2013 17-6-4/j


Nr. COMPETENŢE NIVELUL
Crt. REZULTATULUI

PREŞEDINTELE COMISIEI DE BACALAUREAT DE EVALUARE


A COMPETENŢELOR LINGVISTICE ŞI DIGITALE SECRETARUL ŞCOLII
(Numele, prenumele şi semnătura) (Numele, prenumele şi semnătura)
L.S.