Sunteți pe pagina 1din 7

5.

Structura suprafeţei neproductivă cinegetic


Număr de Modul de Denumirea fiecărei localităţi, a instalaţiilor, incintelor Suprafaţa
identificare folosinţă împrejmuite, poligoanelor şi aeroporturilor (ha)
1 2 3 4
1 Drumuri Com. Tazlau 52

TOTAL SUPRAFAŢĂ NEPRODUCTIVĂ CINEGETIC 52

6. Construcţii şi instalaţii vânătoreşti, în bucăţi


Necesarul
Specificarea funcţie de ef. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
optim
Case vânat
Cabane vânat
Colibe vânat
Bordee pândă 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Depozite hrană

21+16 21+16 21+16 21+16 21+16 21+16 21+16 21+16


Cervide 37
Hră- volante volante volante volante volante volante volante volante
nitori Iepuri
Fazani
Observ. acoper. 3 3 3 3 3 3 3 5 5
Hochstanduri 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Scăldători 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Sărării 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Adăpători
Băi de nisip
Km. poteci vânat 52 21 21 21 21 21 21 25 25
7. Hrana pentru vânat, pe sezoane de vânătoare

Specificaţie
Sezon de vânătoare
2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019- 2020-
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Furaje 9715 9715 9590 12000 11750 9500 10000
(lucernă, Depozitat
trifoi, fân) Consumat 13000 11000 10000 10000 11750 9500
Alte furaje Depozitat 1625 1680 1663 1670 1700 1780 1641
(sare) Consumat 1400 1768 1663 1670 1700 1780
Depozitat
Frunzare
Consumat
Seminţe şi Depozitat
fructe Consumat
Depozitat 1575 1943 1953 2582 2272 0 0
Suculente
Consumat 1575 1600 1953 1500 2272 0 0
Depozitat 5250 6475 6510 13100 19720 12420 12000
Concentrate
Consumat 15175 7100 11100 13100 14720 12420

8. Culturi speciale pentru vânat


Suprafeţe (ha) cultivate cu: Din care pe linii
Sezon vânătoare
Lucernă Trifoi parcelare:
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
9. Vânat găsit mort şi cauze

Data: zi, lună, Specia şi număr de Cauza morţii: accidentat, de răpitoare


Locul
an exemplare sau bolnav
04.08.2011 Comarnic 1 caprior Ucis de lupi
26.08.2011 Limpigiorul 1 caprior Ucis de lupi
16.09.2011 Argintaria 1 caprior Ucis de lupi
24.11.2011 Punctul Potica 1 mistret-femela Accidentat de auto
05.12.2011 Vulpea 1 cerb Ucis de lupi
30.12.2011 Verdele 1 mistret(godac) Ucis de lupi
20.09.2012 Ciunget 1 caprior Ucis de lupi
01.10.2012 Bofantau 1 mistret Ucis de lupi
15.10.2012 Verdele 1 caprior Ucis de lupi
16.10.2012 Casaria 1 mistret Ucis de lupi
04.12.2012 Slatioara 1 caprior Ucis de lupi
29.12.2012 Cristea 1 ied Ucis de lupi
08.01.2013 Geamana 1 vitel Ucis de lupi
03.02.2013 Cociorvei 1 vitel Ucis de lupi
27.03.2013 Bofantau 1 caprior Ucis de ras
28.10.2013 Verdele 1 viezure Ucis de lupi
27.11.2013 Casaria 1 mistret(godac) Ucis de lupi
19.12.2013 Ciunget 1ied Ucis de lupi
22.09.2014 Verdele 1mistre(godac) Ucis de lupi
25.11.2014 Casaria 1 caprior Ucis de lupi
12.12.2014 Bofantau 1 vitel Ucis de lupi
08.04.2017 Frasinis 1 femela cerb tanara Ucis de lupi

10. Populări sau repopulări cu specii de vânat


Data Locul Specii De unde provin Observaţii asupra reuşitei
efectuării Denumire Sex Vârsta Buc exemplarele făcute la data de:
11.Trofee extrase de pe fond
Specia Fişa de evaluare Punctajul Data Cine l-a vânat Locul Alte
nr. C.I.C. vânării (adresa menţiuni
unde se
găseşte)
Caprior Nr.13/13.01.2012 60 26.05.2011 Dumbraveanu M.
Caprior Nr.14/13.01.2012 116 14.07.2011 Roca Ioan
Caprior Nr.12/13.01.2012 54 26.08.2011 Ignat Eduard
Mistret Nr.65/27.04.2012 117 30.11.2011 Roca Ioan
Mistret Nr.66/27.04.2012 120 15.01.2012 Moldovan M.
Nr.44/08.04.2014 56(craniu)
Urs Nr.45/08.04.2014 400.725 04.04.2014 Lecky Pavol
(blana)
Caprior Nr.112/31.12.2014 54 22.05.2014 Ignat Eduard
Caprior Nr.113/31.12.2014 49.25 04.08.2014 Roca Ioan
Caprior Nr.114/31.12.2014 21 27.06.2014 Ignat Eduard
Caprior Nr.115/31.12.2014 25 30.05.2014 Mastacaneanu
Nr.116/31.12.2014 56.5
Urs 01.12.2014 Preiner Christian
Nr.117/31.12.2014 447.525
Mistret Nr.5/16.01.2015 121.3 12.01.2015 Perlinger Werner
Mistret Nr.6/16.01.2015 114.5 13.01.2015 Andert Johannes
Mistret Nr.7/16.01.2015 121 16.01.2015 Bleich Anton
Mistret Nr.8/16.01.2015 120.4 12.01.2015 Andert Johannes
Mistret Nr.28/06.02.2015 116.90 06.02.2015 Artenie Florin
Cerb Nr.84/05.10.2016 234.42 05.10.2016 Bleich Anton
Cerb Nr.85/05.10.2016 182.23 05.10.2016 Andert Johannes
12. Braconajul. Numărul exemplarelor braconate anual la speciile
Specia 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Cerb comun 1 2 - -

Cerb lopătar

Căprior

Muflon

Capră neagră

Mistreţ

Marmotă

Iepure comun

Lapin

Urs

Râs

Lup

Pisică sălbatică

Cocoş de munte

Cocoş de mesteacăn

Ieruncă

Fazan

Dropie

Potârniche

Vulpe

Viezure

Vidră

Jder de copac

Jder de piatră

Dihor

Nevăstuică

Nurcă

Câine enot

Şacal

Bizam
13. Efectivele de primăvară (pe ani), cotele de extras aprobate şi recoltele pe sezoane
de vânătoare la speciile (în buc.):
Specia Specificaţie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Efectiv 90 91 90 90 90 90 94
Cerb
Cota de extras 2 2 6 4 4 4 4
comun
Recolta 1 2 2 4 4 4
Efectiv - - - - - - -
Cerb
Cota de extras - - - - - - -
lopătar
Recolta - - - - - - -
Efectiv 115 112 110 110 110 100 108
Căprior Cota de extras 6 6 8 6 5 5 5
Recolta 6 6 3 6 5 5
Efectiv - - - - - - -
Muflon Cota de extras - - - - - - -
Recolta - - - - - - -
Efectiv - - - - - - -
Capră
Cota de extras - - - - - - -
neagră
Recolta - - - - - - -
Efectiv 50 70 71 72 72 80 75
Mistreţ Cota de extras 9 9 15 17 17 25 25
Recolta 8 8 15 17 15 25
Efectiv
Marmotă Cota de extras
Recolta
Efectiv 60 60 60 59 59 59 35
Iepure
Cota de extras 5 5 5 5 5 5 5
comun
Recolta 5 5 5 5 5 5
Efectiv - - - - - - - -
Lapin Cota de extras - - - - - - - -
Recolta - - - - - - - -
Efectiv 19 19 19 19 21 22 22
Urs Cota de extras 1 1 1 1 1 - -
Recolta - - - 1 1 - -
Efectiv 6 6 7 7 8 9 10
Râs Cota de extras 1 - - - - - -
Recolta - - - - - - -
Efectiv 13 13 14 12 10 10 16
Lup Cota de extras 1 1 1 1 1 - -
Recolta 1 1 1 0 - - -
Efectiv 12 12 14 14 16 14 16
Pisică
Cota de extras 1 1 1 1 1 - -
sălbatică
Recolta 1 1 1 1 1 - -
Efectiv - - - - - - -
Cocoş de
Cota de extras - - - - - - -
munte
Recot - - - - - - -
Efectiv - - - - - - - -
Cocoş de
Cota de extras - - - - - - - -
mesteacăn
Recolta - - - - - - - -
Efectiv - - - - - - - -
Ieruncă Cota de extras - - - -
Recolta - - - -
Efectiv - - - - - - - -
Fazan Cota de extras - - - - - - - -
Recolta - - - - - - - -
Efectiv - - - - - - - -
Dropie
Cota de extras - - - - - - - -
Specia Specificaţie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Recolta - - - - - - - -
Efectiv - - - - - - -
Potârniche Cota de extras - - - - - - -
Recolta - - - - - - -
Efectiv 30 32 30 22 22 10 15
Vulpe Cota de extras 10 10 10 4 3 5 5
Recolta 8 87 8 1 3 5
Efectiv 15 10 10 10 10 10 10
Viezure Cota de extras 2 2 2 1 1 1 1
Recolta 2 2 2 1 1 -
Efectiv - - - - - - -
Vidră Cota de extras - - - - - - -
Recolta - - - - - - -
Efectiv 20 10 10 10 10 10 10
Jder de copac Cota de extras 1 1 1 1 1 1 1
Recolta 1 1 1 1 1 1
Efectiv - - - - - - -
Jder de
Cota de extras - - - - - - -
piatră
Recolta - - - - - - -
Efectiv 10 10 9 8 8 8 8
Dihor Cota de extras 1 1 1 1 1 1 1
Recolta 0 0 1 1 1 1
Efectiv - - - - - - -
Nevăstuică Cota de extras - - - - - - -
Recolta - - - - - - -
Efectiv - - - - - - - -
Nurcă Cota de extras - - - - - - - -
Recolta - - - - - - - -
Efectiv - - - - - - - -
Câine enot Cota de extras - - - - - - - -
Recolta - - - - - - - -
Efectiv - - - - - - - -
Şacal Cota de extras - - - - - - - -
Recolta - - - - - - - -
Efectiv - - - - - - - -
Bizam Cota de extras - - - - - - - -
Recolta - - - - - - - -

14. Alte specii dăunătoare recoltate (fără cote)


Specia Specificaţie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ciori Recolta
Coţofene Recolta
Gaiţe Recolta
Câini hoinari Recolta
Pisici hoinare Recolta

S-ar putea să vă placă și