Sunteți pe pagina 1din 2

Nume………………….. Data…….....

Fişă de lucru

1.Transformă următoarele propoziţii afirmative în propoziţii negative:

a) Soarele încălzeşte cu putere.

............................................ .

b) Maria este răcită.

............................................ .

c) Copacul din livadă s-a uscat.

............................................. .

2.Formează trei propoziţii afirmative care să aibă la sfârşit punct, semnul


exclamării, semnul întrebării, folosind cuvintele:brazi, veveriţe, cântă.

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

3. Formează trei propoziţii negative care să aibă la sfârşit punct,


semnul întrebării, semnul exclamării, folosind cuvintele:
frunze, parc, pădure.

...................................................................................................

...................................................................................................
.....................................................................................................

4.Alcătuieşte un text cu titlul „Toamna în pădure” în care să foloseşti


propoziţii simple şi propoziţii dezvoltate, afirmative şi negative.

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Înv. Aurora Humulescu


Şc. Cut, com. D-va Roşie, jud. Neamţ