Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANȚA

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

PREZENTARE CAZ CLINIC

Student: Lazar Valentina Nicoleta

Medicina Dentară

Anul VI, Gr. 3

2019

1
SCOP

 Restaurarea morfo-funcțională a aparatului dento-maxilar astfel încât pacientul să poată să își restabilească
integritatea funcțională și fizionomică pierdută.

 Efectuarea unor tratamente stomatologice corecte cu implicații negative minime asupra pacientului, într-
un timp cât mai scurt astfel încât să se restabilească echilibrul morfo-funcțional de la nivelul cavitații bucale

OBIECTIVE

 Îndepărtarea factorilor etiologici, iritanți.

 Îndepărtarea sau corectarea efectelor factorilor etiologici.

 Refacerea morfologiei arcadelor dentare în contextul unui nou echilibru funcțional și biologic.

METODĂ

 Tratamentul a fost efectuat începând cu luna februarie a anului 2017, în cadrul Clinicii de Reabilitare Orală
a Facultății de Medicina Dentară din cadrul Universității ”Ovidius” din Constanța.

 Metoda aplicată: tratamentul edentației parțiale maxilare cu proteză parțială fixă metalo-ceramică semi-
fizionomică..

I. ANAMNEZA

1. DATE CIVILE:
2
- Nume şi prenume:
- Sex: feminin
- Vârsta:
- Ocupație:
- Adresa:
- Condiții de viață: satisfăcătoare
2. MOTIVELE PREZENTĂRII:
- Tulburări masticatorii, fizionomice și de fonație
3. ANTECEDENTE PERSONALE:
a. Fiziologice:
b. Patologice generale:
c. Stomatologice:
4. COMPORTAMENT: receptiv-cooperant

II. EXAMENUL OBIECTIV

1. EXAMENUL CLINIC GENERAL:

• Tipul somatic: normosom

• Tipul constituțional: ectomorf


2. EXAMENUL CLINIC AL EXTREMITĂȚII CEFALICE
A. Inspecție: forma feței –
B. Etajele feței: proporţionalitatea etajelor feței păstrată cu, șanțurile nazo-labiale și labio-mentoniere ușor
accentuate, profil convex
C. Palpare: continuitatea oaselor maxilare, hipotonie musculară, puncte de emergență trigeminală de
sensibilitate normală, puncte sinusale nedureroase, sistem ganglionar nepalpabil.

3. EXAMEN ENDOBUCAL
 Examinarea orificiului oral: tonicitate musculară normală, ușoară aplatizare a arcului lui Cupidon
 Mucoasa labio-jugală: aspect, culoare, integritate – normal
Orificiul canalului Stenon permeabil, saliva de cantitate şi consistenţă normală.
 Examinarea zonei vestibulare maxilare: normal conformată.

3
 Apelul dinţilor:
1.8 – carie ocluzală
1.7 – carie ocluzală
1.6 – rest radicular
1.5 – carie ocluzală
1.4 – rest radicular
1.3 – indemn
1.2 – rest radicular
1.1 – carie distală
2.1 – carie distală
2.2 – rest radicular
2.3 – indemn
2.4 – carie ocluzală
2.5 – rest radicular
2.6 – carie disto-ocluzală
2.7 – carie mezio-ocluzală
2.8 – rest radicular
3.8 – carie ocluzală
3.7 – distrucție coronară masivă
3.6 – absent
3.5 – carie ocluzală
3.4 – rest radicular
3.3 – indemn
3.2 – indemn
3.1 – indemn
4.1 – indemn
4.2 – indemn
4.3 – indemn
4.4 – absent
4.5 – carie ocuzală
4.6 – absent
4.7 – absent

4
4.8 – carie ocluzală

 Examinarea parodonţiului maxilar şi a mucoasei orale: mucoasa orală este de aspect şi consistenţă normală,
normocromă.
 Examinarea bolţii palatine, valului palatin, mucoasei faringiene: nu prezintă modificări patologice. Bolta
palatină medie, nu prezintă proeminenţe osoase. Zona Ah are o poziţie intermediară.
 Examinarea crestelor edentate: înălţime, lăţime favorabilă protezării
 Examinarea limbii: aspect, culoare normale, hipertonicitate.
 Examinarea glandelor salivare: aspect şi consistenţă normală.

4. EXAMENUL ATM:
 Inspecţie - nu prezintă formaţiuni patologice pretragiene; amplitudinea deschiderii în limitele normale.
 Din normă frontală, deschiderea gurii se realizează urmând un traiect vertical.
 Din normă laterală, la deschiderea gurii mişcarea se realizează în arc de cerc.
 Palpare – salt inițial a condilului drept în cavitatea glenoidă la deschiderea gurii.
 Ascultaţia - nu s-au decelat zgomote.

5. EXAMENUL FUNCŢIILOR SDM:


 Masticaţia - perturbată datorit absenţei unităţilor dentare;
 Deglutiţia - de tip adult
 Fonaţia şi fizionomia -

III. EXAMENE COMPLEMENTARE

 Fotografii intraorale. Aspectul iniţial al pacientului:

5
 Examen radiologic

6
DIAGNOSTICE

1. General:

2. De urgenţă: -

3. Odontal: multiple leziuni odontale simple și complicate, netratate.

4. Parodontal: Parodontită marginală cronică superficial.

5. De edentaţie: maxilar: clasa III Kennedy cu 4 modificări


latero-latero-fronto-fronto-laterală – după Costa neprotezată

mandibular: clasa III Kennedy cu 2 modificări

7
latero-latero-laterală – după Costa neprotezată

6. Etiologic: etiologie microbiană

7. De ocluzie: ocluzie dezechilibrată, plan de ocluzie denivelat consecutiv edentațiilor

8. ATM: disfuncție secundară edentației netratate

9. Chirurgical: 1.6, 1.4, 1.2, 2.2, 2.5, 2.8 - resturi radiculare irecuperabile din punct de vedere protetic.

10. Ortodontic: incongruența dento-alveolară cu spațieri

11. Funcţional: disfuncție fizionomică, masticatorie, deglutiție, fonație.

12. Evolutiv: Progresiunea stării prezente va determina amplificarea modificărilor morfologice și funcționale,
cu repercusiuni biologice la nivelul structurilor restante și cu efecte nedorite asupra sănătății generale a
pacientului.

13. Prognostic: favorabil în urma tratamentului stomatologic.

TRATAMENT

I. TRATAMENT PROPROTETIC:

Pregătirea psihologică, educația pentru autoigienizare, conștientizarea asupra afecțiunilor existente și acceptul
pentru un tratament complex.

II. TRATAMENT PREPROTETIC:

Igienizare

1.6, 1.4, 1.2, 2.2, 2.5, 2.8 - extracția resturilor radiculare irecuperabile

1.5, 1.3, 1.1, 2.1, 2.3, 2.4 - extirpare vitală în scop protetic și obturație de canal

1.5, 1.3, 1.1, 2.1, 2.3, 2.4 - prepararea dinților

8
III.TRATAMENT PROTETIC PROPRIU-ZIS:

9
10

S-ar putea să vă placă și