Sunteți pe pagina 1din 16

Cine suntem?

Centrul European pentru


Strategii Durabile este o
asociație înființată în temeiul
O.G. 26/2000 în anul 2014, cu
scopul asumat în statut:
„Dezvoltarea de strategii sustenabile care să creeze şi să
asigure echilibrul între aspectele sociale, culturale,
economice și ecologice și elementele capitalului natural,
și care să promoveze gândirea strategică în rândul
tinerilor, ca garanţie a dezvoltării durabile viitoare.”

Ce vrem noi?
Așa cum ne-am asumat în statut, principalele noastre obiective sunt:
 Dezvoltarea simţului civic, promovarea dezvoltării
comunitare şi încurajarea parteneriatelor între
autoritatea publică şi organismele private;
 Identificarea, proiectarea şi promovarea de modele de
producţie, distribuţie şi consum durabile;
 Implicarea şi integrarea tinerilor în proiecte ce
urmăresc scopul asociaţiei pentru încurajarea
interesului acestora asupra aspectelor sociale,
economice, fiscale, culturale şi de mediu ale
comunităţii şi ale planetei în ansamblu;
 Promovarea acelor modele de comportament care
conduc la protejarea mediului, la limitarea
schimbarilor climatice și a efectelor negative a acestor
schimbări;
 Identificarea, susţinerea şi promovarea acelor forme şi
manifestări culturale care servesc scopul asociaţiei şi
care implică comunitatea în ansamblu în desfăşurarea
actului cultural.
1
Ce am făcut noi până în prezent?
Încă de la înființare, Centrul European pentru Strategii
Durabile și-a propus să fie o prezență activă în
comunitate, să participe la dezbaterea problemelor și la
identificarea soluțiilor.
În perioada de început a asociației noastre, când accentul
acțiunilor s-a pus pe achiziția de expertiză, ne-am implicat
în calitate de participanți, colaboratori și apoi parteneri în
diferite proiecte locale, dintre care amintim câteva mai
jos.

Coaliția pentru Bacău (2014)


Această structură informală, apărută la inițiativa
Asociației Romanian Youth Movement for Democracy, în
cadrul căreia organizația noastră este membră, are scopul
de a uni eforturile ONG-urilor pentru dezvoltarea
societății civile din județul Bacău.

În cadrul acestei structuri,


membrii organizației noa-
stre au participat la sesiuni
de formare pentru
desfășurararea activităților de
Advocacy și Lobby (Slănic Moldova, 2014), la mese
rotunde și cafenele publice.
p

Coaliția „Tineri pentru Democrație” (2016)


În cadrul acestei coaliții, după 10 ani în care Legea
Tinerilor nu a fost respectată, am determinat, punând
presiune pe autorități, ca atât Consiliul Local Bacău cât și
Consiliul Județean Bacău să creeze fonduri de tineret de
300.000 de lei și respectiv 400.000 de lei.
2
Bacău – Capitala Tineretului (2017)
Centrul European pentru Strategii Durabile a fost una
dintre primele ONG-uri băcăuane care au susținut
programul Bacău – Capitala Tineretului 2017.
Încă din etapa de scriere a aplicației pentru obținerea
acestui titlu, CESD a fost alături de comitetul de
organizare, angajându-ne să desfășurăm proiecte în
cadrul acestui program. Ulterior, cu sprijinul Federației
Tinerilor din Bacău, am desfășurat proiectele: „Capitalist
în Capitala Tineretului” și „Când tinerii știu ce vor, viitorul
e de partea lor”.

Proiecte în parteneriat
Acolo unde am putut să ne aducem aportul în mod pozitiv
și constructiv, am participat ca parteneri în proiecte ale
colaboratorilor noștri.

Administrația Națională a Penitenciarelor (2016/2017)


Alături de această instituție am participat la consultări
publice pe tema integrării în comunitate a tinerilor ieșiți
din centrele de reeducare.
De asemenea, în anii 2016
și 2017, am desfășurat în
parteneriat cu această
instituție, prin programul
„Nu învăța pentru școală,
învață pentru viață!”,
două sesiuni de instruire a tinerilor delincvenți, în scopul
integrării acestora pe piața muncii.

3
Asociația EduSoft (2015)
Centrul European pentru Strategii Durabile a fost
partener logistic în cadrul proiectului „Parler et faire des
affaires en paires” – un inedit concurs de limba franceză
adresat elevilor și studenților, cu vârste între 16 si 25 de ani.

Tot împreună cu EduSoft, am desfășurat prima ediție de


instruire a programului nostru „Nu învăța pentru școală,
învață pentru viață!”, ediție în cadrul căreia un grup de
voluntari ai Asociației Edusoft au fost inițiați în utilizarea
platformei Drupal.
Casa Corpului Didactic (2015 / 2016 / 2017)
Centrul de Resurse
„American Corner” din
cadrul CCD Bacău a fost
alături de organizația
noastră în desfășurarea mai
multor proiecte, cum ar fi: „Clubis Junior” și „Când tinerii
știu ce vor, viitorul e de partea lor”.
În 2017, am desfășurat în parteneriat cu CCD Bacău, în
cadrul programului nostru „Nu învăța pentru școală,
învață pentru viață!”, o nouă ediție de instruire a
tinerilor în utilizarea platformei Drupal.

4
Teatrul Municipal Bacovia (2014)
Echipa asociației noastre a colaborat cu Teatrul, punând
experiența sa în scriere de proiecte în slujba acțiunilor
culturale ale Teatrului. Am lucrat împreună la proiecte
cum ar fi: „Festivalul Internațional Gala Star” sau
„Festivalul de Teatru de Animaţie Scena cu Poveşti”. Ca
rezultat, Teatrul Municipal Bacovia a primit, pentru ediția
a VIII-a a Festivalului Gala Star, o finanțare de 10.000 de
euro de la AFCN, aceasta fiind până în prezent singura
finanțare AFCN accesată și decontată de vreo entitate
culturală băcăuană.

Fundația „Ion Ghelu Destelnica” Bacău (2017)


Centrul Europeant pentru Strategii Durabile a participat
ca partener al Fundației în cadrul proiectului acesteia
„Cunoscând trecutul îți colorezi viitorul” – proiect artistic
desfășurat ca tabără de weekend în Centrul de Agrement
de la Valea Budului.

De asemenea, echipa asociației noastre a colaborat cu


Fundația întocmind cererile de finanțare pentru
proiectele Fundației legate de celebrarea Centenarului.
Astfel, în urma colaborării cu echipa asociației noastre,
Fundația a accesat în 2018 de la Consiliul Județean Bacău
o finanțare de 98.000 de lei.

5
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău
(2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018)
DJST Bacău este unul dintre cei mai importanți parteneri
ai Centrului European pentru Strategii Durabile.
Participând aproape anual la Concursurile Locale de
Proiecte, asociația noastră a câștigat finanțări pentru
proiectele: „Clubis – Club de Afaceri pentru elevi și Tineri”,
„Gala Clubis”, „ClubisArt” și „Când tinerii știu ce vor,
viitorul e de partea lor”.
În afara acestor
proiecte, DJST Bacău a
sprijinit ediția a III-a a
Galei Tinerilor Antre-
prenori și a facilitat
accesul organizației
noastre în spațiile sale
disponibile pentru desfășurarea de activități de tineret.

Asociația noastră, prin membrii săi, a


venit în sprijinul DJST Bacău la
organizarea unor evenimente, cum
ar fi „Ziua Imnului Național”, „Ziua
Tricolorului”, „Prețuiți-l pe Moș
Crăciun”, „ReTinA – Rețeaua
Asociațiilor de Tineret”, „Tabăra de
Artă Valea Budului” etc.
La inițiativa Centrului European pentru Strategii Durabile,
DJST Bacău desfășoară anual proiectul său propriu
TinBlog, proiect la a cărui organizare și desfășurare
asociația noastră își aduce anual aportul.

6
TinBlog (2016 / 2017 / 2018)
Acest proiect a început ca un experiment asumat de
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău, lansat
din inițiativa asociației noastre și din dorința consilierei de
tineret Theodora Jacotă (din cadrul DJST Bacău) de a
îmbunătăţi oferta de educaţie non-formală a instituției.

Prima ediție (2016)


Pornind de la evidența faptului că tinerii din prezent sunt
preocupați cu precădere de evenimentele care, într-un fel
sau altul, se reflectă în online, la prima ediție s-a dorit a
se lansa o provocare tinerilor și de a-i implica pe aceștia
în promovarea online a patrimoniului cultural național.
Desfășurat ca o tabără de
weekend cu 10 tineri, la
Centrul de Agrement de la
Valea Budului, proiectul a
reunit tineri care și-au
împărtășit reciproc expe-
riența lor și care au dialo-
gat despre blogging și despre posibilitățile de promovare
a ideilor sau a întâmplărilor în social media și în general în
online.
La workshopul care a reprezentat activitatea centrală a
taberei de educație nonformală, tinerii s-au împărțit în
două echipe, fiecare echipă urmând să identifice câte un
element din patrimoniul cultural național pentru care să
construiască câte un set de acțiuni pentru promovarea
online a acestuia.
7
În urma atelierului, tinerii participanți au hotărât să
promoveze împreună Casa Memorială „Nicu Enea”. În
zilele următoare taberei, aceștia au mers fiecare în fața
casei memoriale și și-au făcut câte un selfie pe care l-au
postat în social media. Câțiva bloggeri tineri, precum și
cotidienele locale Deșteptarea și Ziarul de Bacău au scris
despre această campanie.

Campania a avut un asemenea


impact încât a determinat ca și
alți tineri, din alte ONG-uri, să se
alăture și să-și facă și ei selfie-uri
în fața casei memoriale, pe care apoi să le posteze în social
media.

Ediția a II-a (2017)


Datorită reușitei ediției precedente, Ministerul
Tineretului și Sportului a aprobat ca la această ediție
numărul tinerilor participanți să fie dublu.

Ca și la ediția precedentă, în tabără s-au desfășurat o serie


de colocvii pe teme ce țin de marketing, jurnalism și
tehnologiile internetului, precum și un workshop.

8
Cea de a doua ediție
a avut ca temă
promovarea progra-
mului Bacău – Capi-
tala Tineretului, în
urma campaniei
tinerii realizând o pagină de Facebook intitulată
„Pamfletar în Capitala Tineretului” în cadrul căreia, cu
umor fin, au promovat activitățile programului.

Ediția a III-a (2018)


Realizată după același format cu cel al edițiilor
precedente, cea de a III-a ediție a introdus în rândul
tinerilor conceptul de Storytelling.

Tema campaniei a fost celebrarea Centenarului Marii


Uniri. Tinerii au ales de acestă dată să realizeze o
campanie video. După ce s-au filmat spunând fiecare cum
văd ei România, au încheiat filmul cu concluzia că
România poate fi așa cum vrem noi, iar dacă vrem o
Românie mai bună, ar trebui să ne implicăm cu toții.
Filmul poate fi vizionat aici: https://goo.gl/PTFpkF

9
Proiecte proprii

Când tinerii știu ce vor, viitorul e de partea lor (2017)


Scopul acestui proiect a constat în sprijinirea tinerilor în
stabilirea traseului educațional și a traiectoriei profe-
sionale, pentru a fi de folos comunității în care trăiesc.

În parteneriat cu AJOFM Bacău, au fost identificați 20 de


tineri, cu precădere din categoria celor care nici nu lucrau
dar nici nu urmau o formă superioară de pregătire.
Acestora li s-a întocmit
profilul vocațional de către
un psiholog care i-a și
consiliat în scopul alegerii
unei cariere.

Ulterior, li s-au prezentat


mecanismele pieței muncii,
iar apoi au participat la trei
ateliere de dezvoltare
personală, în domeniile:
Public Speaking-ului, al Managementului Timpului și al
Brandingului Personal.

10
Capitalist în Capitala Tineretului (2017)

Prin acest proiect am intenționat


să determinăm tinerii să devină
cetățeni activi, prin cultivarea în
rândul acestora a spiritului
întreprinzător.
Proiectul s-a desfășurat în trei etape. În prima etapă,
împreună cu câțiva tineri antreprenori băcăuani, am
realizat o serie de conferințe prin liceele din Bacău, în
cadrul cărora le-am prezentat elevilor atât avantajele și
riscurile abordării antreprenoriatului cât și exemple
concrete de reușită. În urma conferințelor, elevii s-au
înscris în proiect.
În cea de a doua etapă, le-
am oferit elevilor o serie de
sesiuni de training în
domeniul antreprenoriatu-
lui, ca să ne asigurăm că toți
participanții posedă un ba-
gaj minim de cunoștințe și abilități încât ei să poată să
schițeze un plan de afaceri.
În cea de a treia etapă,
împărțiți în echipe, elevii au
realizat planuri de afaceri pe
care le-au înregistrat în
concurs.
Cu ajutorul finanțării primite de la Consiliul Local și de la
companiile Electric Plus și Agroindustriala, am oferit
premii în bani echipelor care au realizat cele mai bune
planuri de afaceri.
11
Clubis (2014 / 2015 / 2016 / 2018)
Centrul European pentru Strategii Durabile este interesat
să contribuie la crearea și consolidarea unui cadru formal
în care tinerii antreprenori să schimbe idei și practici și
care să se constituie ca o reală interfață între tinerii
antreprenori și autorități.
Clubis, abreviere de la „club de business”, însumează o
serie de proiecte desfășurate de organizația noastră
pentru promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor.

Clubis – Club de Afaceri pentru Elevi și Tineri (2014)


Proiectul a cuprins un număr de
40 de ore de instruire teoretică,
furnizată de traineri acreditați
ANC, în domenii cum ar fi
managementul, marketingul,
calculația costurilor și gestiunea și execuția bugetelor.
În completarea acestora,
beneficiarii au participat la
două colocvii de dezvoltare
personală, unul orientat pe
„managementul calității” și
celălalt pe „public speaking”.

De asemenea, proiectul le-a


oferit tinerilor oportunitatea de a
participa la întâlniri cu manageri
și antreprenori din Bacău.

12
Gala Clubis (2015)
Proiectul a urmărit
identificarea de antrepre-
nori băcăuani sub 35 de ani,
care să se fi remarcat în
comunitate și pe care să-i
prezinte comunității și tine-
rilor băcăuani ca exemple de reușită.
Începând cu cea de a doua ediție, Gala a ieșit de sub
umbrela Clubis și a devenit proiect de sine stătător, cu
metodologie, buget și identitate proprie, sub numele
Gala Tinerilor Antreprenori.

Clubis Junior (2015/2016)


Menit să sprijine dezvol-
tarea gândirii antrepreno-
riale și să contribuie la
formarea unei culturi
specifice, cercul de afaceri
a fost construit pe modelul
educației nonformale, și s-a
adresat elevilor de gimnaziu.
Accentul s-a pus, nu atât pe un transfer de cunoștințe, cât
pe dobândirea de abilități antreprenoriale generale, cum
ar fi: capacitatea de identificare a oportunităților,
capacitatea de decizie și de asumare a rezultatelor
propriei decizii, stimularea capacității de autoorganizare,
dezvoltarea capacităților de comunicare și de lucru în
echipă etc.

13
ClubisArt (2018)

Proiectul, desfășurat în Centrul de Agrement de la Valea


Budului, a urmărit să atragă atenția tinerilor asupra
oportunităților oferite de antreprenoriatul din zona
artistică și cea a industriilor creative.
Tinerii implicați au participat la
două sesiuni de instruire, una
privitoare la întocmirea
planului de afaceri pe modelul
Business Canvas și una legată
de comunicarea în afaceri și
metoda Storytelling.
Pentru a reuși să conștientizeze
mai ușor oportunitățile, tinerii
au audiat o prezentare despre
prelucrarea artistică a sticlei și
au realizat o vizită la secția de
sablare a companiei Barrier.

În același scop, în cadrul


Centrului de Agrement a fost
construit un studio de makeup
unde tinerii s-au informat
despre istoria și metodele
machiajului de teatru și cine-
matografie și unde au participat la un atelier de makeup.

14
Gala Tinerilor Antreprenori
(2015 / 2017 / 2018)
Gala Tinerilor Antreprenori este
singurul eveniment din țară
destinat recunoașterii și
promovării antreprenorilor sub
35 de ani.

Scopul Galei este identificarea între tineri


a unor modele reale de antreprenori de
succes și promovarea acestor modele în
comunitate, în scopul sporirii creativităţii
economice a tineretului în general.
Evenimentul a fost creat de
către organizația noastră
pentru Bacău și a fost deja
experimentat în trei ediții,
urmând ca din 2019 să fie
replicat și în alte județe.

Cel mai bun proiect din țară


În 2017, Ministerul
Tineretului și Sportului din
România, în cadrul unei
festivități de anvergură
națională, a recompensat
eforturile de organizare a
Galei Tinerilor Antreprenori
cu premiul I la categoria Antreprenoriat.

15
Metodologie
Gala identifică tineri antreprenori de succes, la două
categorii: StartUp și Excelență. La prima categorie se
nominalizează propuneri de tineri care au implementat o
idee inedită de afacere de cel mult 3 ani, iar la cea de a
doua categorie sunt nominalizate afacerile deținute și
conduse de tineri sub 35 de ani, care au salariați încadrați
cu contract de muncă și care au înregistrat profit și au
plătit impozite.
Un juriu notează nominalizările, iar primii 10 tineri
antreprenori din fiecare categorie devin „Laureați ai
Galei”. Pentru fiecare categorie, tânărul care realizează
cel mai mare punctaj primește „Trofeul Galei”.
Impact
Gala Tinerilor Antreprenori a
reușit la fiecare ediție să aducă
printre participanți personalități
relevante din comunitate, oame-
ni de afaceri consacrați, tineri activi și oficialități locale.
Massmedia locală și cea regională au prezentat de fiecare
dată evenimentul și rezultatele acestuia, după fiecare
ediție existând articole din presa scrisă și cea online și
emisiuni TV în care s-a vorbit despre Gală.
Valoare adăugată
Pentru a spori valoarea
evenimentului, la fiecare ediție s-
au organizat și sesiuni de
netorking, prezentări de business
și ateliere de dezvoltare
personală.

16