Sunteți pe pagina 1din 3

GRILE OOSP

1. Procesul de productie cuprinde urmatoarele elemente, cu EXCEPTIA:


a) Obiectele muncii si SDV-urile
b) Planul de productie
c) Forta de munca si mijloacele de munca
d) Procesele naturale de transformare
2. Din perspectiva operatiei de productie, ________ apartine procesului tehnologic.
a) Miscarea elementara
b) Trecerea
c) Actiunea
d) Manuirea
3. Procesele de reparare, intretinere a utilajelor si a echipamentelor apartin proceselor de
productie ______.
a) De baza
b) De servire
c) Auxiliare
d) Anexe
4. Partea procesului de productie care se executa la un loc de munca si cuprinde toate actiunile
muncitorului si ale mijlocului de munca asupra unor grupe de obiecte ale muncii, in cadrul
aceleiasi tehnologii, formeaza:
a) Operatia
b) Procesul de productie
c) Faza
d) Procesul de munca
5. Realizarea produsului in ateliere ce contin unitati/posturi de transformare distincte apartine
proceselor de productie ____:
a) Continue
b) Discontinue
c) Naturale
d) Tehnice

6. Care dintre urm defineste conceptul de produs din perspectiva procesului de productie?
a) Ansamblu industrial pregatit sa poata fi ofertat, fara a fi clar identificabil
b) Ansamblu industrial pregatit sa poata fi ofertat, fiind clar identificabil
c) Ansamblu industrial pregatit sa poata fi ofertat, fiind usor identificabil de catre client
d) Ansamblu industrial pregatit sa poata fi ofertat, fara a fi clar identificabil de catre
proces

7. Care dintre urm defineste cel mai bine notiunea de produs de tip subansamblu?
a) Setul partial finit de repere ce intra in component unui produs mai putin complex
b) Setul finit de repere ce intra in componenta aceluiasi produs, putand fi comercializat
separat
c) Setul finit de repere ce intra in componenta unui produs mai complex, putand fi
comercializat separat
d) Set partial finit de repere
8. In cadrul proceselor de productie produsul poate fi realizat:
a) In variante
b) Ca anexa
c) Ca SDV partial
d) Ca obiect de activitate nefinit si complex

9. Care din urmatoarele NU defineste conceptul de produs in cadrul procesului de productie:


a) Bun material sau imaterial destinat utilizarii si satisfacerii unui set de nevoi
b) Rezultatul transformarilor materiilor prime
c) Ansamblul de componente sau repere fabricate la scara industriala
d) Bun material destinat consumului tehnologic

10. In cadrul proceselor de productie, produsul de tip T este descris de:


a) Structura divergenta
b) Nomenclator mare
c) Flexibilitate prin adaptarea la o piata competitiva si fluctuanta
d) Procesul de munca
11. In cadrul proceselor de_____, verigile organizatorice au un grad ridicat de specializare.
a) Productie de masa
b) Productie de unicat
c) Productie de serie mica
d) Productie unicat
12. Organizarea fabricatiei sub forma de productie de masa este caracterizata de:
a) SDV-uri specializate
b) SDV-uri nespecializate
c) SDV-uri universale
d) SDV-uri diferite
13. Organizarea fabricatiei sub forma de productie de serie este caracterizata de:
a) SDV-uri specializate
b) SDV-uri nespecializate
c) SDV-uri universale
d) SDV-uri diferite
14. ..al carui tip de productie, productivitatea muncii este mica si durata ciclului de fabricatie
este mare?
a) Productie de masa
b) Productie de serie mare
c) Productie de serie
d) Productie unicat/individuala
15. ..productia de masa, deplasarea obiectelor muncii este descrisa cel mai bine de:
a) Mijloace de transport cu deplasare continua si discontinua
b) Mijloace de transport cu deplasare continua
c) Mijloace de transport cu deplasare continua in etape
d) Mijloace de transport cu deplasare discontinua in etape
16. Care din urmatoarele elemente NU poate fi in legatura cu organizarea productiei de serie:
a) Serie mare
b) Proces de productie
c) Proces cu intoarcere completa
d) Proces de munca
17. Referitor la organizarea productiei, ritmul de fabricatie NU poate fi cu frecventa:
a) Continua
b) Regulata pe loturi de fabricatie
c) Neregulata
d) Neregulata pe loturi de fabricatie
18. Productia individuala este caracterizata de o valoare mare a:
a) Volumului productiei
b) Productivitatii muncii
c) Gradului de specializare a SDV-urilor
d) Duratei ciclului de productie
19. Liniile de productie sunt organizate pe mai multe tipuri si unul dintre ele este:
a) Structura pe rezultate
b) Structura pe produse
c) Structura pe materii prime
d) Structura pe specializare
20. Produsele de tip prototip sunt fabricate prin:
a) Sisteme de fabricatie la comanda
b) Sisteme de fabricatie pentru stocare
c) Sisteme de fabricatie la nevoie
d) Sisteme de fabricatie automata
21. Produsele pentru fabricatie mixta sunt caracterizate, in principal, de:
a) Reducerea costului si a termenelor de realizare
b) Reducerea materiilor prime si a termenelor de realizare
c) Reducerea materiilor prime si a costurilor de realizare
d) Reducerea procesului tehnologic
22. Care dintre urmatoarele elemente NU apartine sistemului logistic:
a) Fluxurile de material
b) Fluxurile umane
c) Fluxurile energetice
d) Fluxurile informationale

23. Care dintre urmatoarele apartine structurii generale ale unui sistem logistic?
a) Depozit temporar
b) Puncte de verificare a SDV-urilor
c) Subsisteme de interventie
d) Mijloace de evaluare a transportului
24. …de constanta indicate care din urmatoarele intervale corespund…