Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

Clasa: a VII-a
Disciplina: Diriginţie
Subiectul lecţiei: Drepturi și responsabilități
Profesor: Timofte-Blîndu Maria-Mădălina

Obiective operaţionale:
Elevul va fi capabil:
O1. să explice noțiunea de drept.
O2. să identifice drepturile și obligațiile elevilor conform Convenției drepturilor
copiilor.
O3. exprimarea opiniilor în diferite situații .

Strategii didactice:
1. Metode şi tehnici: explicaţia, discuția, posterul, expunerea, studiu de caz, asalt de idei.
2. Materiale utilizate: Tabla, foi, desene, fișe.

Proverbe: ,,Omul nu se bate cu bățul ci cu cuvîntul”.


,, Omul fără patrie e ca pruncul fără mamă.”
,, Omul harnic și muncitor de pîine nu duce dor.”

Desfășurarea lecției:
Etapele Activitatea profesorului și elevului Strategii
lecției didactice
Evocarea Creația elevilor (Drepturi și responsabilități)
Captarea Noi, copii, avem drepturile noastre
atenției Și dorim să fie respectate:
Acasă, la școală,
Afară, la joacă,
Peste tot oriunde am fi.
Haideți cu toții, în pace să trăim
Între noi să ne iubim
Un cîntec să cîntăm
Și dragoste să păstrăm.
Pe lîngă drepturi noi mai avem
Obligațiuni, să le respectăm
Și dacă noi le vom respecta
Problemele noastre se vor rezolva.
Realizarea Anunțarea subiectului și obiectivele lecției.
sensului Cine poate să-mi spună de ce am ales această temă? E oare
atît de importantă?
- Da e importantă, fiindcă în ultimul timp în societate se
observă tot mai mulți copii vagabonzi, cerșetori, puși la
munci grele.
De unde ați aflat pentru prima dată despre drepturile Expunere
copilului?
- Din reviste, ziare, radiou, emisiuni televizate, de la profesori.
Sunt oare necesare activitățile cu privire la drepturile
copilului?
- Da. Ne ajută să le cunoaștem mai bine. Să ne descurcăm, cînd
ne aflăm în situații dificile.
Discuția
Care sunt organizațiile ce se ocupă cu drepturile copilului?
 ONU (Organizația Națiunilor Unite).
 Convenția cu privire la drepturile copilului.
 UNICEF (fondul Organizației Națiunilor Unite pentru copii)
Explicarea noțiunilor de ,,drept” și ,,responsabilitate” cu
ajutorul dicționarului.
Lucrul în grup:
 Fiecare grup răspunde pe un poster folosind o anumită
culoare la întrebarea: ,,De ce avem nevoie fiecare pentru a
ne simți împreună fericiți și protejați? Posterul
 Întocmiți o listă a drepturilor care ar asigura aceste nevoi,
folosind o altă culoare.
 Scrieți lista responsabilităților care trebuie să existe pentru a
apăra fiecare din aceste drepturi, folosind altă culoare.
 Afișați listele la un loc vizibil și comparați răspunsurile.
Determinați coincidențele și diferențele în răspunsuri.
Reflecția Studiu de caz:
Ce drepturi sunt încălcate?
- Indienii Guarani locuiesc în Bolivia, Argentina, Brazilia și
Paraguai. Cîțiva ani în urmă liderii acestui trib au expediat o
scrisoare pe adresa ONU. În scrisoare se spunea: Studiu de
,,Mulți ani în urmă, cînd școlile au început să fie înființate în caz
regiunea noastră, ni s-a spus că educația este unica cale de a
soluționa problemele noastre. Noi am construit școli din sursele
limitate de care dispuneam și am rugat Guvernul să ne trimită
profesori. Profesorii veniți nu cunoșteau limba guarană, ci limba
spaniolă mai mult avansată și au impus-o copiilor. Copiii nu
sunt în stare să o însușească, iar profesorii le reproșează că sunt
proști, ba mai primesc și bătaie. Toți sîntem descurajați. Vă
rugăm să ne ajutați.”
Asalt de
Sunt încălcate drepturile la: idei
- Națiune, studierea în limba maternă, sunt lezate
personalitățile, sunt înjosiți etc.
Extinderea Portret ... ,,responsabil”
Prezintă într-o compunere-caracterizare de personaj tipul uman,
care demonstrează responsabilitate.