Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluare psihologică

Data, luna, anul curent „___”______________”2019

NPP ____________________________________________ an.naşt.____________

Examinatul (a) are atitudine adecvată către examinare. Probele psihologice


le îndeplinește greu, are nevoie de mult timp de gîndire, capacitate de concentrare
medie, are un tempou scăzut al operațiilor gîndirii.Tempoul reacţiilor senzomotorii
satisfăcător. Particularităţile şi însuşirile de bază ale atenţiei în limitele normei.
Memoria şi procesele ei fără schimbări esenţiale. Gîndirea coerentă. Funcţiile
operaţionale ale gîndirii păstrate. La aplicarea chestionarului de personalitate
„H.Eynseck” careva trăsături patologice la momentul examinării nu se atestă.

Nivelul de IQ- 70 inteligență la limită,slab la invățătură.